» »

Ameriški terorizem

Ameriški terorizem

««
«
1 / 6
»»

City ::

Na tem forumu je bilo povedanega že veliko na to temo pa vseeno. Največji zagovorniki Nata in politike ZDA stalno tumbajao kako je vse to dobro, kaj je terorizem, mir in demokracija in z naštevanjem vseh teh argumentov v smislu "bodimo za" in bili boste najboljši mi je že kar malo prekipelo in zato ta post. Res da je dolg samo, če se dotaknemo problematike današnjega časa je najbolje, da se učimo iz zgodovine in ne samo iz dogodkov prejšnjega dne. Pa da opozorim nisem simpatizer Osame ali Sadama in njim podobnim režimom in sem odločno proti temu. Samo pred vsako odločitvijo se je dobro vprašati zakaj.
Kakšen bo odziv ( če bo sploh kakšen ) vem, odločitev pa je v vaših rokah ali boste na strani kjer se boste drli Amerika je kralj ali tako kot deček v Andersenovi pravljici kralj je nag.

Nato in vključevanje ZA ali PROTI

Ne dolgo nazaj je izšla publikacija o vključevanju v Nato in če bi to knjigico presekali na polovico bi imeli enakovredni polovici z zelo dobrimi argumenti za in proti. Zakaj potem ta knjigica??
Meni se zdi da zaradi lažje odločitve sigurno ne. In če naše človeštvo teži k demokraciji in enakovrednosti je potem najbolje, da pogledamo čemu se zavezujemo kot članica - ni tako?
Kdaj, kako in zakaj je bil Nato ustanovljen se razume. Pa se malo poglobimo v ustavno pogodbo NATA. 5. člen ustanovitvene pogodbe Nata pravi, da bo napad na katero koli od članic razumljen kot napad na vse in da bo vsaka država članica pomagala napadeni(m) s sredstvi, ki se ji zdijo potrebna, vključno z uporabo oborožene sile (pozor: nikjer ni zapisano, da NATO MORA odgovoriti na napad na članico - torej ni nikakršnega zagotovila, da napadena članica res dobi vojaško ali kakršno koli drugo pomoč od zaveznic!). Država pogodbenica je zavezana le, da bo delovala v dogovoru z drugimi članicami, oblika oziroma način pa je prepuščen njej sami. Funkcija Nata je torej medsebojna pomoč v primeru napadov od zunaj, in sicer v skladu z Ustanovno listino OZN. Ozemlje, na katerem deluje NATO, je točno določeno, to so ozemlja držav članic.
50 let kasneje je NATO s sprejetjem novega dokumenta o strategiji (The Alliance's Strategic Concept, 23./24. april 1999) sam sebe (!!!) pooblastil za opravljanje novih nalog ter razširil geografsko območje svojega delovanja preko ozemelj držav članic.
V tem novem strateškem dokumentu so namreč kot "nove grožnje" varnosti članic Nata označene "negotovosti in nestabilnosti na evroatlantskem območju in okrog njega ter možnost regionalnih kriz na obrobju Zveze" (točka 20 Strateškega koncepta). Takšne napetosti bi lahko vodile v krize in oborožene konflikte, ki bi ogrozili varnost držav zveze Nato in varnost drugih držav. NATO si zato šteje v dolžnost, da to preprečuje: v točki 10 so poleg že obstoječih nalog zagotavljanja varnosti, zastraševanja in obrambe ter posvetovanja med članicami navedene nove naloge NATA: "prispevati k učinkovitemu preprečevanju konfliktov in aktivno sodelovati v premagovanju kriz (crisis management)". "V primeru kriz, ki ogrožajo evro-atlantsko stabilnost in bi lahko vplivale na varnost članic Zveze, se lahko vojaške sile Zveze pozove k izvedbi operacij odgovora na krizo." (točka 48). Gre torej za "preventivno" posredovanje po Natovi lastni presoji o tem, katere krize bi lahko (!!!) vplivale na varnost njegovih članic (beri: na uveljavljanje njihovih interesov).
Iz 24. točke Strateškega koncepta je mogoče najbolj jasno razbrati, da NATO razširja svoje funkcije preko dosedanjega cilja obrambe članic pred neposrednimi napadi nanje: "Vsak oborožen napad na ozemlje članic Zveze iz katere koli smeri bi pokrila člena 5 in 6 Washingtonske pogodbe. Vendar mora Zveza upoštevati tudi globalni kontekst. Na varnostne interese Zveze lahko vplivajo tudi druge grožnje širše narave, vključno s terorističnimi dejanji, sabotažami in organiziranim kriminalom ter s prekinitvijo dotoka vitalnih resursov. Tudi nekontrolirano gibanje velikega števila ljudi, posebej kot posledica oboroženih konfliktov, lahko predstavlja problem za varnost in stabilnost, ki zadevajo Zvezo. Znotraj Zveze obstajajo sporazumi o posvetovanju med članicami v skladu s 4. členom Washingtonske pogodbe in, kjer je ustrezno, o koordinaciji njihovih prizadevanj, vključno z njihovimi odgovori na tveganja te vrste." Natova posredovanja novega tipa se izrecno imenujejo "operacije odgovora na krize, ki ne padejo pod 5. člen" (non-Article 5 crisis response operations).
Ta dokument govori o "evroatlantskem območju", ki ni natančno opredeljeno. Nejasno je tudi, ali namerava NATO posredovati v konfliktih izključno na tem geografskem območju. Zamegljeni pojmi pa so se razjasnili najkasneje s konferenco obrambnih ministrov držav NATA 24. in 25. septembra 2002 v Varšavi. Generalni sekretar Nata Robertson je večkrat poudaril, da se mora NATO spremeniti, tako da bo njegova vojska pripravljena na posredovanja kjer koli na svetu. Po njegovih besedah je treba uvideti, da varnosti neke države ni mogoče več zagotavljati samo z obrambo njenih meja - "če grožnja izvira iz Afganistana, moramo biti pripravljeni iti tja, kjer se nahaja kriza, preden kriza pride do nas" (intervju z Robertsonom v dnevniku La Repubblica, 1. 10. 2002).
Poleg tega Strateški koncept potrjuje osrednji pomen jedrskega orožja. Jedrsko orožje je za NATO najvišji garant varnosti, saj potencialne napadalce odvrača od razmišljanja o napadu na Zvezo. Vzdrževanje te zastraševalne funkcije jedrskega orožja od evropskih članic zahteva, da sodelujejo pri načrtovanju kolektivne obrambe z jedrskim orožjem in da imajo v mirnem obdobju jedrske sile nameščene na svojih ozemljih (točka 62). "Za zaščito miru in preprečevanje vojne ali kakršne koli prisile bo Zveza v prihodnosti obdržala ustrezno mešanico jedrske in konvencionalne vojne sile, ki je stacionirana v Evropi" (točka 46).

Pomen Slovenije v NATU

Že samo ob proučevanju v nedorečenem diplomatskem jeziku napisanih dokumentov NATA, brez upoštevanja dejansko izrečenih konkretnih zahtev, lahko razločimo vsaj tri posledice vstopa v NATO za Slovenijo:
dolžnost sodelovanja v Natovih operacijah v tujini,
povečanje vlaganja sredstev v vojaške namene,
možnost namestitve jedrskega orožja na njeno ozemlje.(tukaj ne pozabimo da smo mejna članica s celim balkanom in vsem kar je pod njim!)

V Iniciativi za obrambne sposobnosti (Defence capabilities Initiative) je nedvoumno zapisano, da so članice NATA dolžne sodelovati pri vseh njegovih operacijah: "Pomembno je, da so vse države sposobne primerno prispevati k celotnemu spektru nalog Zveze, ne glede na razlike v nacionalnih obrambnih strukturah." (točka 2). Pomembna kriterija pri določanju ustreznosti kandidatk za vstop v NATO sta "sposobnost vojaško prispevati h kolektivni obrambi in k novim nalogam Zveze ter njihova pripravljenost, zavezati se postopnemu izboljšanju svojih vojaških sposobnosti" (Membership Action Plan, točka IV. 1).
Od kandidatk se ob vstopu v NATO med drugim pričakuje, da sprejmejo razumevanje varnosti, kot je začrtano v Strateškem konceptu ter da zagotovijo sile in zmožnosti za kolektivno obrambo in za druge naloge Zveze (MAP, IV. 2). Hkrati se pričakuje, da bodo namenile zadostna proračunska sredstva za uresničevanje obveznosti članstva. (MAP, III. 1). O nameščanju jedrskega orožja MAP sicer ne govori, vendar mora vsaka nova članica sprejeti Strateški koncept, v katerem je zapisano, da morajo evropske članice imeti nameščene jedrske sile na svojih ozemljih. Prav nobenega zagotovila ni, da bi bila Slovenija izvzeta od te zahteve.
Sicer države članice v skladu z dokumenti NATA res same odločajo o sodelovanju pri posredovanjih Nata, nameščanju oporišč in jedrskega orožja itd., vendar je jasno, da določene članice (predvsem ZDA, ki je daleč najmočnejša) izvajajo pritisk na druge, predvsem šibkejše. V primeru slovenskih oblastnikov kak velik pritisk niti ne bi bil potreben, saj so v gorečnosti za dokazovanje svoje zavezanosti svetlim vrednotam NATA že sedaj precej ubogljivi. Prebivalkam in prebivalcem Slovenije ta (že tako bolj ali manj navidezna) možnost odločanja torej prav nič ne zagotavlja, da se ne bodo sprejemale odločitve v nasprotju z njihovo voljo.
NATO naj bi po besedah zagovornikov vstopa v NATO Sloveniji zagotavljal varnost. Vendar NATO že nekaj časa ni več obrambno zavezništvo, ampak organizacija za vojaško posredovanje po vsem svetu. NATA prav nič ne zanima obramba Slovenije, zanima ga prispevanje Slovenije pri vojaških posredovanjih (torej napadih) v državah, kjer njegove najmočnejše članice hočejo uveljavljati ali zaščititi svoje lastne interese.
Vstop Slovenije v NATO bi pomenil, da bi morala sodelovati v napadih na druge države na zahtevo in pod poveljevanjem najmočnejših držav sveta (predvsem ZDA). Prebivalci in prebivalke Slovenije bi se še enkrat v zgodovini morali pustili pošiljati v vojne, ki jih velike sile za zagotavljanje svojih interesov prirejajo po vsem svetu. Sodelovati bi morali v ubijanju ljudi in pustošenju njihovih dežel, tako neposredno kot vojaki kot posredno kot državljani s financiranjem tega početja. Dopustiti bi morali, da za "zagotavljanje miru" vojaške baze in jedrsko orožje permanentno ogrožajo njihova življenja, zdravje in okolje.
Kdor noče, da država Slovenija v njegovem/njenem imenu sodeluje pri vse bolj brezobzirnem uveljavljanju gospodovanja najmočnejših držav oz. ozkih krogov koncentrirane ekonomske in politične moči nad svetom, pri povzročanju trpljenja in uničevanja ter onemogočanju vzpostavitve miru v svetu, ve, kako se odločiti glede vstopa Slovenije v NATO.

Najbolj zanimivo, če ignoriramo vse zgornje, pa je bilo napisano v včerajšnem (27.11.2002) Delu (vredno si je prebrati). In če naredim kratek povzetek. Članek je bil napisan kako na nas gledajo ČLANICE NATA predvsem najmočnejša zaveznica ZDA. Sami Američani v nas vidijo "grožnjo" , poleg tega pa Natu nimamo nič za ponuditi, predvsem pa "grožnjo" funkciji Nata in za njihove pojme bi moral ostati Nato popolnoma zaprt. Zakaj?? Se mi zdi da je jasno. Nekateri pa so Nato označili kot potopno škatlico, ki ji je odbila ura in koristi samo Ameriki saj iz nje za svoje interese jemlje tuje vojake in da je prihodnost samo v EU saj je že preveč znano, da Nato samo neti spore po svetu, ki jih mora potem reševati EU.
Odločite se pa sami.

ZDA in vojna proti "TERORIZEMU" ali MIRU

Busheva spackana protiteroristična vojna zadnje čase dobiva svojo pravo podobo in se niti ne skriva več za absurdnimi prispodobami, kot je bila tista famozna o vojni kot "neskončni pravici". V vojni, ki jo ZDA trenutno širijo po svetu, ni prav nič pravičnega, o čemer pričajo Pentagonov urad za dezinformiranje, situacija ujetih Talibanov v Guantanamu in ameriški načrti za vsesplošni napad z atomskim orožjem.

Vsi vemo kako so razvite ZDA in demokratične in kako upoštevajo človekove pravice pa je res tako?
In ker je jasno, da je ljudi najlažje napumpati, da se borijo v imenu miru ali boga so seveda naivneži podlegli.
Sama zgodba se začne v hladni vojni z vdorom Ruskih sil v Afganistan, da bi obdržale komunistični režim. In tukaj se ZDA ponudi možnost prevlade nad svetom v imenu "miru" seveda.

Afganistan odskočna deska

Po vdoru SZ se Američani povežejo s talibani in Osamo in jih začno oskrbovati z orožjem in jim seveda pomagajo, da zavzamejo vodstvo v Afganistanu z raznimi obljubami in SZ obtožijo pokolov nad tamkajšnimi prebivalci. Vendar dolgo obljub ni bilo in Osama spozna resnico in se upre ZDA, ki ga označijo kot terorista in verskega fanatika. Resnica je pa čisto preprosta. Američani nikoli niso skrivali svojih želja po naftovodu, ki bi iz Kaspijskega jezera preko Afganistana oskrboval ameriške naftne korporacije v Indiji. Združene države so tako v tem trenutku po več desetletjih najbližje uresničitvi svojih mokrih sanj, Afganistan pa je podlegel praznim obljubam. Po 11.09. Američani sesujejo talibane. Največji kritiki politike Bele Hiše opozarjajo, da so ZDA napovedale vojno celemu svetu. To ne drži, pa čeprav je mali Bush resda kričal v ekstazi: "Ali ste z nami, ali pa ste proti nam!" Zgodba iz političnega zakulisja je namreč veliko bolj zapletena od Bushevega retardiranega širokoustenja. ZDA sistematično izbirajo svoje sovražnike in vojna proti terorizmu tukaj nima nobene vloge. Talibani in Osama bin Laden so svoje tako že "odslužili" in sedaj niso več pomembni. Vojna proti terorizmu je namreč zgolj krinka za zagotovitev ameriškega nadzora nad strateškim in z nafto prepojenim Srednjim ter Bližnjim vzhodom.

Da zato sedaj ne bi šlo nič po zlu, so ZDA za afganistanskega premiera nastavile elegantnega Hamida Karzaija, sicer bivšega uslužbenca ameriških naftnih korporacij. Sigurno je pač sigurno.
Kljub temu pa Ameriko čaka še veliko dela v tej regiji, zato so v Beli Hiši že zavihali rokave. Seveda na svojevrsten in hkrati edini način, ki ga Američani v celoti obvladajo - s prodajanjem orožja tako imenovanim zaveznikom in z ustvarjanjem vojne psihoze.
Ena in ena pa vedno da dva, oziroma v tem primeru - novo vojno. ZDA se nanjo že temeljito pripravljajo, vendar so zaenkrat še v fazi "kupovanja" svojih zaveznikov. Po nekem čudnem "naključju" ti vsi mejijo na Kaspijsko jezero, pod katerim leži več nafte, kot je v njem vode.
Tako je Bela Hiša pred kratkim objavila, da bo storila vse, da pomaga Azerbajdžanu zavarovati svoje teritorialne meje na Kaspijskem jezeru. Azerbajdžan se je namreč pred kratkim zapletel v resen meddržavni spor z Iranom, potem ko je slednji lani poleti obtožil azerbajdžanske naftne korporacije, da črpajo nafto izven svojega sektorja. Ko je Iran svoje teritorialne meje zavaroval z navzočnostjo vojaških ladij je spor skoraj prerasel v spopad. Od takrat v tistem spornem delu Kaspijskega jezera Azerbajdžan ne črpa več nafte in lahko ugibate, koga to najbolj iritira.
Mira Ricardel, namestnica pomočnika sekretarja za obrambo, ki je pred par tedni obiskala Azerbajdžan, je tamkajšnji vladi zatrdila, da bodo ZDA pomagale pri zaščiti "njihove" gospodarske cone in teritorialnih voda. Več kot štiri milijone dolarjev naj bi bilo tako namenjenih predvsem za posodobitev azerbajdžanske vojne mornarice. Ricardelova je tudi izjavila, da se na ameriško pomoč tej naftni državici lahko gleda tudi z vidika boja proti svetovnemu terorizmu!!!.
Med obiskom je Ricardelova tudi posvarila Iran, naj spoštuje azerbajdžanske meje kot trenutno stojijo, vsaj dokler nov sporazum ne bo dosežen. Oziroma, bolje povedano - dokler se ven ne spumpa vse nafte, kar je je v tistem predelu. V Washingtonu pa istočasno odločno zagovarjajo še idejo kdo ve katerega naftnega lobija, da bi čez Azerbajdžan napeljali naftovod, ki bi kaspijsko nafto izvažal v zahodni del Turčije. Skratka v roke ameriških naftnih korporacij.
Naslednja država, ki igra vlogo Bushevega strateškega zaveznika, je Kazahstan, kjer ameriški marinci trenutno usposabljajo in trenirajo kazahstanske vojake. Bela Hiša je namreč trdnega mnenja, da so vojaške sile te države preslabo opremljene ter dezorganizirane in se torej niso sposobne zoperstaviti svetovnemu terorizmu. Američani so svoje enote namestili še v Uzbekistanu, Tadžikistanu, Kirgizstanu, vojaško sodelovanje pa poteka tudi s Turkmenijo.
Z vsakim dnevom in dogodkom torej postaja vse bolj jasno, kakšni so resnični ameriški interesi v tej regiji. Predvsem pa velja izpostaviti dejstvo, da so bile Združene Države do sedaj vpletene še v vsako vojno na tako imenovanih naftnih tleh. Usposabljale so Talibane, zalagale Irak in Iran s kemičnim ter biološkim orožjem, nato osvobajale Kuvajt, posredovale so tudi v Somaliji in tako naprej. Ameriški vojaki so trenutno razvrščeni še v naslednjih državah: Sudan, Somalija, Bahrain, Savdska Arabija, Turčija, Egipt, njihove vojaške flote nadzirajo Perzijski Zaliv, letalstvo pa zračni prostor na jugom Iraka. V imenu boja proti "terorizmu", seveda.
In medtem ko ZDA obsojajo Sadama Husseina, podpirajo druge njemu podobne diktatorske voditelje, kot so egipčanski Mubarak, jordanski kralj, kraljeva hiša v Savdski Arabiji in pa turška vojska, ki ima za sabo že kar nekaj genocidov nad Kurdi. Noam Chomsky, znani kritik ameriške diplomacije, je v svoji knjigi "Lopovske države" komentiral, da ZDA ne kaznujejo diktatorjev, razen če se jim ti upirajo. Diktatorji torej niso kaznovani zaradi zločinov proti človeštvu, ampak zaradi neposlušnosti Združenim državam Amerike.
Amerika se torej iz svojih zgodovinskih napak še ni ničesar naučila. Vsaj tako kaže. Tako kot so ZDA včasih oboroževale Talibane in Iračane, danes oborožujejo vse ostale. Zdi se, da Američani še vedno iščejo tisto kombinacijo zaveznikov, ki bi jih pripeljala do vse nafte, ki se nahaja na Srednjem in Bližnjem Vzhodu. In vsakič se jim to povrne v obliki terorizma. Izgleda, da naftne rubikove kocke venarle ni mogoče zložiti do konca.

Cheyne omenja ameriško vojno v Afganistanu kot dokaz, da so ameriški motivi za napad na Irak nesebični in humani. "Danes je v Afganistanu svet videl, da Američani ne nastopajo kot osvajalci ampak kot osvoboditelji," pravi.

Video posnetki in poročanja novinarjev govorijo drugače. Še vedno se beležijo vojni zločini. Ameriške vojaške sile in politični voditelji so odgovorni za poboje na stotine zajetih talibanskih vojakov. Na stotine talibancev so zaprli za nedoločen čas. ZDA zavestno kršijo ženevsko konvencijo.
Več tisoč afganistanskih civilistov so ubili ameriški izstrelki in bombe.
Afganistanu vlada obupna lakota in anarhija med seboj sprtih voditeljev plemeskih skupin. Marionetno vlado Hamida Karzaida, pa tako prezirajo, da morajo njene vodilne člane varovat ameriški vojaki, zunaj Kabula jim po življenjih stalno strežejo atentatorji.

Cheney se ob vsem tem dobro zaveda, da ameriški načrti napada na Irak predvidevajo letalske napade na vsa ključna urbana središča. Ameriški vojaški načrtovalci že sedaj predvidevajo, da bodo tokratne izgube med civilnim prebivalstvom mnogo večje, kot ob prvi zalivski vojni.

Danes je 7'000'000 (milijonov) Afganistancev beguncev bodisi v ali zunaj meja svoje države. ZDA je na oblast vrnila Severno zavezništvo, ki so ga Afganistanci še pred Talibanci strmoglavili zaradi številnih zakrivljenih umorov.

V času od 11. septembra 2001, so ZDA v imenu "vojne proti terorizmu" napadle Afganistan. V istem času so v sosednjih, z nafto in zemeljskim plinom bogatih državah, postavile vsaj 13 novih vojaških baz.

Irak in orožje za množično uničenje

Ameriški vojaški napad na Irak ni več polemično vprašanje, ampak zgolj vprašanje časa. Ker podpora novi vojni s to tako imenovano malopridno državo vseskozi občutno pada, je Busheva administracija še dodatno strnila svoje vrste v prepričevanju domače in svetovne javnosti o nujnosti napada na Irak. Eden glavnih vojnih hujskačev je Bushev podpredsednik in skrajno desničarski fundamentalist, Dick Cheney, človek, ki je še do nedavnega navdušeno posloval z režimom Sadama Huseina. Politične perverzije članov Bushevega kabineta so tako že pred prvimi bombami, odvrženimi na civilste v Bagdadu, odvzele legitimnost ameriškemu napadu na Irak.
Dick Cheney je bil, dokler ni z Bushem ukradel volitev, eden izmed glavnih direktorjev Halliburtona - vodilne ameriške naftne korporacije. Halliburton je največji ameriški delodajalec, ki svojim delavcem prepoveduje združevanje v sindikat. Po celem svetu ima zaposlenih okoli 100.000 ljudi in ustvari 15 milijard dolarjev letnega zaslužka. Med drugim tesno sodeluje tudi z vojaško industrijo.
V času Cheney-evega vodenja Halliburtona je ta korporacija z režimom Sadama Husseina sklenila posel v vrednosti slabih 24 milijonov dolarjev. Denar je bil namenjen popravilu iraških naftovodov, ki so jih med Zalivsko vojno uničili zavezniški bombniki. Pikantno, a resnično: Cheney je bil takrat obrambni minister. Toda po popravilih naftovodov osem let kasneje je Irak spet postal drugi največji ameriški dobavitelj nafte.
Vprašanje torej: če je Sadam Hussein v zadnjih letih res počel to, kar mu sedaj očitajo, mar mu ni pri tem pomagal taisti Dick Cheney, ki je Iraku popravil naftovode in mu s tem omogočil, da si je Husein lahko privoščil drago razvijanje množičnega orožja? Odgovorite si sami.
Na tem mestu velja spomniti na resolucijo, ki jo je Bela Hiša leta 1998 izsilila v Združenih Narodih. V tej resoluciji je bilo Iraku dovoljeno kupiti nova ogrodja za naftovode, medtem ko so druge gospodarske sankcije ostale nespremenjene. Med te sankcije so tako še naprej spadala osnovna otroška zdravila, ker bi baje lahko iz njih Sadam izdeloval kemično orožje. To ni bilo nikoli dokazano, medtem ko na drugi strani obstaja znano dejstvo, da je v Iraku samo med leti 1990 in 1996 umrlo pol milijona otrok zaradi lahko ozdravljivih bolezni. (in ne razlika med prebivalstvom leta 2000).
Kljub temu, da je Halliburton vložil v Irak več denarja kot katera koli druga ameriška naftna korporacija, tega ni opravil neposredno, ampak je za izvedbo pogodbe najel svoje podružnice v Evropi, Indiji, Bahrainu in Egiptu. V večini primerov so ta podjetja zgolj posodila svoja imena Halliburtonu za opravljanje umazanih, a zelo profitnih poslov. Znan je primer, ko je bila Halliburtonova podružnica iz Texasa, Brown & Root, kaznovana z globo štirih milijonov dolarjev, ker je v Libijo izvažala produkte, ki so bili v nasprotju z ameriškimi sankcijami.
Halliburton je pod vodstvom Cheneya posloval še z mnogimi drugimi diktatorskimi režimi, kot je na primer zaničljivosti vredna vlada v Burmi. Korporacija slovi po sumljivih poslih tudi v drugih državah, kot so Alžirija, Angola, Bosna, Haiti, Hrvaška, Indonezija, Iran, Libija, Somalija in tako naprej skoraj brez konca.
Če se slučajno sprašujete, zakaj se predstavniki demokratov, ki trenutno posedajo v senatu in kongresu, ne razburjajo zaradi Cheney-evih afer, je odgovor na to vprašanje zelo preprost in jasen. Zato, ker so – kot ponavadi - tudi sami vpleteni v podobne korporativne škandale. Bivši direktor CIE, demokrat John Deutsch, sedi v direktorskem odboru drugega največjega ameriškega naftnega podjetja, Schlumberger. Ta korporacija pa prav tako - skozi svoje podružnice - posluje z Irakom.
Vojna proti terorizmu je bila že od samega začetka predvsem vojna za materialne dobičke in profit zahodnih korporacij. Vse bolj očitno postaja tudi to, da se ne bo končala pri Iraku. Medtem ko Bush, Cheney in Rumsfeld govorijo o skupnih vrednotah in interesih, ostalo človeštvo lahko samo še čaka na dan, ko bomo vsi skupaj ugotovili, da ne moremo jesti kreditnih kartic in piti nafte.
Pa še to: med Zalivsko vojno je umrlo okoli 200.000 Iračanov. Zavezniška letala so odvrgla približno 90.000 ton bomb, kar znese skoraj pol tone eksploziva na vsakega umrlega Iračana. Ocenjujejo, da jih je bila polovica civilistov. Od leta 1990 pa do danes je zaradi gospodarskih sankcij proti Iraku umrlo že več kot milijon in pol prebivalcev te države. V glavnem zaradi lakote in lahko ozdravljivih bolezni.

Ameriška HIGH-TECH vojska

Ja res je, Američani imajo naj orožje, kdo ga izdeluje in od kod ga dobijo sedaj to ni važno, ker se mi ne da o tem, povedal bom zanimiva znana primera, ki se rogata ameriškemu znanju in uporabi.
Vsi se spomnimo hladne vojne in napetosti med ZDA in SZ. Po prebegu na ZDA stran ruskega pilota z MIGOM v japonskem oporišču se je Američanom naredil nasmešek do ušes, saj so dobili najboljše letalo v svoje roke. Naj vas spomnim takrat je bila silicijeva revolucija, ko so velike elektronke zamenjali tranzistorčki. Ko so razstavili letalo na prafaktorje so se začudeno zasmejali "poglej Rusi imajo še zmeraj v letalu elektronke" in odgovor pilota, da je to najboljše ni bilo smehu konca. Pet let po koncu hladne vojne so Američani delali poizkuse z jedrskimi bombami v Nevadi. V času eksplozije sta nad njo letela vojaško letalo in potniško, ki sta snemala reakcijo in njen odziv. Med elektromagnetnim udarom je seveda odpovedala vsa elektronika v letalih in na srečo dobri izurjenosti pilotov, ki sta obvladala letali niso strmoglavili. No jasno jim je bilo takoj, zakaj so Rusi še vedno uporabljali elektronke, saj so bile "odporne proti večjim popačenjem" in šele po končani vojni so spoznali, da so bili Rusi v bistvu pred njimi..

In še primer Bin Laden. Osama je naredil z napadom na WTC Ameriki eno največjih uslug. Kakšno seveda. Smo pač v informacijski dobi, ki jo Američani niso in je ne "znajo" izkoriščati. Z napadom na WTC je Američanom pokazal kako se analizira informacije in iz nje potegne rezultat se pravi 1+1+1=3. O čem govorim? Baza podatko FBI-a in CIE je zelo podobena kongresni knjižnici v Washingtonu. Sami so imeli vse podatke kdo, kdaj, kako bo napadel ZDA, vendar na žalost tega niso znali analizirati in potegniti rezultat in s tem preprečiti napade.

In če že govorimo o terorizmu in grožnja le tega se mi zdi da je jasno kakšna je ta grožnja, če samo pomislimo, da je takratna Sovjetska Zveza, oborožena z več tisoč kosov nuklearnih balističnih raket, ki so bile usmerjene v vsako večje ameriško mesto, se mi zdi da je grožnja precej nelogična, če ne nesmiselna.

Ameriška administracija je javno zagrozila, da bo napadla Irak. V nasprotju z mednarodnim pravom, so si ZDA vzele pravico do preventivnega napada (preemptively strike), kar pomeni, da lahko napadejo vsako državo, ki daje zavetje teroristom ali domnevno proizvaja orožje za množično uničenje (prav tako del vojaškega arzenala ZDA). Uradna politika Ameriki dovoljuje, da prva uporabi atomsko orožje, tudi proti državam, ki takšnega orožja ne posedujejo.
No pa ne pozabimo pri tem Cheneyjeve izjave: "Tam zunaj je teroristično podzemlje, ki prepreda več kot 60 držav."
V ZN je 189 držav članic. Po besedah podpredsednika tako skoraj v tretjini le teh domuje teroristično podzemlje, tretjina sveta predstavlja legitimno tarčo ameriškega posredovanja.
Po vsem tem upam, da ni ostala še naivnost nekaterih "saj bomo imeli cenejši bencin oz. nafto". Če se primerja samo cena bencina v ZDA in Evropi pride do razlik od okoli 0,5$ pa tja do 1$ na liter, koliko je to na sodček upam da mi ni treba razlagati in če bi razlagal kako se oblikuje cena sodčka za nafto bi bilo, pa se mi zdi nesmiselno saj logika pove vse.

Pa še to Washington predlaga povečanje vojaškega proračuna v letu 2003 na neverjetnih 396 milijard dolarjev, kar pomeni 37 odstotno povišanje, od kar je Bush prevzel predsedniško mesto (289 milijard). Proračun Rusije, drugi največji na svetu, znaša 60 milijard dolarjev.
Šele seštevek proračunov 25 držav, največjih porabnic za vojsko, doseže vsoto ZDA!
Ameriški proračun za šolstvo znaša 45 milijard dolarjev.

Bivši newyorški župan, Rudy Gulliani, je pred svojim odhodom postavil ploščad, s katere si je mogoče natančno ogledati ruševine WTC-ja.Pomembno je namreč, da Američani nikoli ne podvomijo, zakaj v protiteroristični vojni pravzaprav gre. In ko bosta čez 15 let oče in sin na večji in višji ploščadi opazovala porušeni New York, bo sin vprašal očeta: "Oči, kaj je bilo prej? Amerika ali nafta?" In oče se bo sklonil ter razložil: "Nobena od njiju, sine. Veš, mi smo bili prvi. Allah u akbar!"

Sergio ::

Sedaj pa čakamo nekoga, ki bo pokomentiral vsako vrstico? :D
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.

globoko grlo ::

uh končno, se čist strinjam, zlo lepo da je en to skup sestavu

"Nobena od njiju, sine. Veš, mi smo bili prvi. Allah u akbar!" :D lol:D

Thomas ::

Oh, what a crap man! :D

Da bom konkreten:

> Če se primerja samo cena bencina v ZDA in Evropi pride do razlik od okoli 0,5$ pa tja do 1$ na liter

To je samo zato, ker v Ameriki države in zvezna država NE pobirajo takih gromozanskih davkov na bencin, kot je navada v Evropi. Kupujemo pa nafto na prostem trgu vsi.

Zdej bom pa že hud City - dost mam tvojih in tvojih somišljenikov Bušizmov! :D

Hehehe .. case gradijo na neumnosti in neznanju nekoga - sami pa nimajo treh čistih o mednarodnih zadevah!

>:D :)) 8-)

Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Sims ::

Thomas: Potem pa ti setavi en taki "post" in nam povej nelaži ter resnico ...

Pujcek ::

ce bom kdej rabu strokovnjaka za (mednarodno) pravo oziroma nednarodne odnose bom zihr Cityja poklicu.
ampak si se pa raspisu, kapo dol glede kolicine.

lp

borinho ::

Thomas: ko sem zacel brati tvoje poste(mesec nazaj) si se mi zdel inteligenten

potem sem opazil, da se tvoji argumenti vrtijo okrog bolj ali manj pomembnih podrobnosti in v vecini
ne zadenejo bistva posta, na katerega odgovarjas......... postal si smesen


sedaj po mesecu pa morm priznat, da si ze prov beden in cestitke tistim, ki te prenasajo cele dneve

no zdej pa udar, komi cakam, po vsej verjetnosti bom zaspal med branjem tvojega posta

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: borinho ()

borinho ::

City pohvale za trud - odlicno napisano

Boeing ::

Thomas: naj ugibam - na referendumu boš ziher glasoval za nato, aneda ?


City: redkokdaj, ampak res redkokdaj se z nekom v celoti strinjam... in tole je lep primer.

borinho: točno tako.
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX

msmiha ::

Kaj lahko en napiše povzetek:\ meni se res ne ljubi brat
Edini način, da odkrijemo meje mogočega je, da jih prestopimo in se znajdemo v nemogočem.

Crimson_Shadow ::

Lenoba lena. Najdi si nekoga (brata, sestrico, ata ali mamo, mogoče punco), sam se ulezi na posteljo in poslušaj. :D
We create worlds

madonch ::

City lepo si se potrudil. Odličen post.

Thomas, če misliš komentirati, komentiraj bistvo posta, ne pa se spet obešat na malenkosti. Tega ne kupuje noben več.
Človek se potrudi in napiše res obširno argumentacijo svojih pogledov na situacijo, ti pa vzameš ven eno vrstico, mogoče najdeš kako nepravilnost ali netočnost in to je zate dovolj, da cel tak članek totalno diskvalificiraš in po možnosti še obtožiš avtorja, da se zaradi te in te podrobnosti vidi, kako nima pojma in kako da drugi še ne vidimo tega.

Mislim, da je City-jev post en celoten pogled na današnjo situacijo v svetu in če se kdo ne strinja s to predstavitvijo situacije, naj da protiargumente na celoten predstavljen vidik, ne pa cepit dlake, ker to samo škodi debati.

Thomas ::

Cityjev umotvor bazira na domnevno cenejšem bencinu, ki naj bi ga imeli Američani. Da zato z vojsko šarajo vseeokoli.

Imajo ga - cenejši bencin - ker njihova država pobere mnogo manj davka, kot recimo evropske. Nafto kupujejo pa po istih cenah.

To je bil pa moj demolition Cityjevega doneska.

Kdor tega ne vidi ima ali sprane možgane, ali pa ni zelo inteligenten.

Ali pa je zelo nepošten, če to pa le vidi, pa se potem vseeno spravlja name, ker da ne "znam debatirat".

Resno pomanjkanje diskusijske kulture pri nekaterih.

;)

Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

madonch ::

>Cityjev umotvor bazira na domnevno cenejšem bencinu, ki naj bi ga imeli Američani. Da zato z vojsko šarajo vseeokoli.

Zdaj pa res ne vem več koga imaš za norca, Thomas. A misliš, da pomeni dandanes v svetu kontrola nad energetskimi viri samo to, da tankaš na črpalki cenejši bencin? Sprenevedaš se.

V postu najdeš eno netočnost, jo razglasiš za temelj celotne argumentacije in na podlagi tega spodbiješ celotno predstavitev situacije.
Na ta način lahko jaz kot laik ovržem celo Fiziko kot znanost.

Ko pa tvojih argumentov nobeden ne pohvali, kot močne in oprijemljive, se seveda tako kot vedno pohvališ sam in še izjaviš da neusmiljeno obračunavaš z drugimi.

P.S.: Zanalašč sem izpustil nekaj vejic, da boš lahko rekel, da se vidi, kako malo vem o slovnici in nasploh o vsej stvari.

Pujcek ::

sam en vprasanje. A je kdo od vas ze slisal za Nato science programm? A mogoce kdo ve, koliko trenutno slovenska znanost od tega profitira? A mogoce kdo ve, da nato se dalec ni samo vojaska organizacija? A koga to sploh zanima? A sploh veste kaj je nato? Se mi zdi da ne. Da se ne bom ponavljal, dejte si preprat citat (moj post) v rubriki Nato - we are on... stran 9 ce se ne motim. Komentar???

lp
ps. Kaj ko bi obe rubriki mal zdruzl...

OrlyTM ::

Prov pateticni ste ze s tole paranojo pred Ameri in amerikanizacijo .... :\

ko berem vase umotvore, veckrat res ne vem, a nej se smejem al jokam ... ampak ker se jokam naceloma ne, se pac smejem :D :D

Tele vase bedastoce kok je Amerika bad in sploh ... dejte no nehat ... seveda, mi Slovenci smo sami zase povsem zadostni in samostojni bomo v svetu nardili rastur in ziveli srecno do konca svojih dni, ker smo marljivi in pametni ... bah! :\

Bush sicer res ni cist po mojem jusu, kar se pa protiteroristicne politike in politike proti drzavam, v katerih mrgoli fanaticnih 'vernikov' ... tu se pa popolnoma strinjam z njim!

Naj se slisi grdo kolkr se hoce, pa mejte me za kar cete ... te muslije je treba zbrisat z oblicja zemlje! Ce ne gre zlepa pa zgrda! Zej pa, ce to nardi Amerika, Anglija, Nemcija, Francija, alpa vsi skupi ... dol mi visi, sam zradirajo nej jih! V imenu Alaha my ass!!! Boste rekl ... majo pravico do svoje kulture .... bedarija! V imenu vere, oz. iz katerega koli drugega razloga, NIMAJO nobene pravice terorizirat ze SVOJIH ljudi, se manj pa ostalega sveta! Sadam Husein in njegovi somisljeniki so velika rana sveta! Se hujsi ste pa VSI VI, ki s kakrsnimi koli 'argumenti' poizkusate opraviciti njihova dejanja!

Delete 'em! NOW!!!

hough
lp
OrlyTM

PS: pa ne se trudit z kakimi zaljivimi posti oz. kvazi protiargumenti ... ze tukej vam polagam na srce, da me ne zanimajo niti ganejo, spljoh!!
--------------------------------------------------
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>

ive ::

Dragi City,

bolj patetičnega poskusa prepričevanja v svoj prav pa se ne. Ali lažes namerno ali pa res verjameš v stvari, ki jih pišeš ne vem in me niti ne zanima. Da
Vstop Slovenije v NATO bi pomenil, da bi morala sodelovati v napadih na druge države na zahtevo in pod poveljevanjem najmocnejših držav sveta (predvsem ZDA).
je laž. Velika. Nevednež. Sem ti napisal tako neresnico, ki jo lahko vsakdo preveri. A se ti zdi, da je v kakšnem napadu kdaj katera članica morala sodelovati? Lej, res si preberi pujcekov povzetek iz ne vem kje...

Pa lep dan, Ive

Thomas ::

Briga mene slovnica! Mene zanima konzistentnost trditve. Tale od Cityja je tipičen primer retorike, s false vsebino. Povedal sem, kje je fatal error, ampak vsi iracionalisti skupaj ne premorete toliko integritete, da bi pa potem to priznali.

Ali pa rekli, da to ni res ...

Korelacija med iracionalizmom in slepoto za dejstva je precej velika. Kar sploh ni čudno. Če ne bi bili takšni - slepi za dejstva - se ob takih pisarijah Cityja ne bi preveč navduševali že itak.

Mislite, da vaš cilj je tako svetal, da dejstva so sekundarna.

Motite se.

Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

madonch ::

OrlyTM,
No ja, saj si sam povedal vse o sebi. Si vsaj tolk pošten in poveš, da si ksenofob in se ne skrivaš za nekimi miroljubnimi nameni.
To spoštujem, strinjam pa se s tabo seveda ne.

Thomas ::

madonch,

"Ksenofobija" proti islamskemu fundamentalizmu je edina zdrava reakcija.

To kar se greste vi, z opravičevanjem njihovega početja - zdaj v Nigeriji recimo - ste fenomen. Pa nikakor ne v pozitivnem smislu.

;)
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

madonch ::

>Korelacija med iracionalizmom in slepoto za dejstva je precej velika. Kar sploh ni čudno. >Če ne bi bili takšni - slepi za dejstva - se ob takih pisarijah Cityja ne bi preveč navduševali že itak.

>Mislite, da vaš cilj je tako svetal, da dejstva so sekundarna.


Thomas, ali lahko predpostavim, da ti še vedno verjameš, da na CNN poročajo dejstva?
Upam, da kot intelektualec premoreš vsaj malo skeptičnosti in zdravega razmišljanja.
Malo smešno je, da kar naprej ponavljaš, kako smo vsi zaslepljeni in imamo oprane možgane, ko pa že vrabci čivkajo, da je CNN sinonim za te stvari.

Pa tega nisem prebral v Mladini. Jaz se ne informiram samo pri enem mediju. Tudi CNN gledam, če te zanima.

madonch ::

Ko sem rekel ksenofobija, sem mislil tole:

> Naj se slisi grdo kolkr se hoce, pa mejte me za kar cete ... te muslije je treba zbrisat z oblicja zemlje! Ce ne gre zlepa pa zgrda! Zej pa, ce to nardi Amerika, Anglija, Nemcija, Francija, alpa vsi skupi ... dol mi visi, sam zradirajo nej jih! V imenu Alaha my ass!!! Boste rekl ... majo pravico do svoje kulture .... bedarija!

(mislim, da je ksenofobija precej mili izraz)


In ne vem od kje tebi Thomas to, da jaz opravičujem početje teroristov. A zato ker nočem v NATO. Ali tudi ti verjameš v: "Ali ste z nami, ali ste s sovražnikom."

Kaboom ::

may god be with you... in god we trust... so help us god...

trije primeri najbolj uporabljenih stavkov vojske, ene izmed držav ki jo obravnavamo tukaj. kdo potem žene svojo vojsko v imenu boga nad ljudi? in ko naredi druga stran isto, sta si potem kaj različni te dve vojski?

če se pa skriva za vsemi napadi (ameriškimi in "terorističnimi") kaj drugega zdaj ni važno, važno je kako oni hočejo da to svet vidi...
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.

Thomas ::

eh Kaboom,

Ameriška vojska ukrepa po nalogu vlade, ki dela po njihovih zakonih in ustavi.

Mah ... kukr eni ne znajo Googla uporabljat, eni tud osnovnih pojmov nimajo razčiščenih.

:)
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

madonch ::

> Mah ... kukr eni ne znajo Googla uporabljat, eni tud osnovnih pojmov nimajo razčiščenih.

Lepo, da priznaš. :D

Thomas ::

Opazil sem, da gre večinoma za ene in iste osebke.

Kar me sploh ne čudi. Neke vrste funkcionalna nepismenost.

Ni tukaj korelacija 1, je pa blizu.

:)
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

DarkSite ::

madonch: << Ali tudi ti verjameš v: "Ali ste z nami, ali ste s sovražnikom." >>

Države, ki se bojujejo proti terorizmu in proti režimom, ki podpirajo tetoriste >>>Ali ste z nami

Države, ki sodelujejo s teroristi. >>>ali ste s sovražnikom
Odgovor je jasen.
S kom si ti madonch? To je vprašanje?

:)


Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: DarkSite ()

Kaboom ::

thomas - kaj sem te mogoče vprašal po čigavih navodilih dela ameriška vojska? ali si hotel to sam pri sebi razčistit pa si pač na forumu napisal... ampak takrat ne prosim napisat kot da kaj meni odgovarjaš... ker je to bil pač tvoj samogovor...

in ubogega googla ne vpletaj v to... ker nisem rabo it googla vprašat kaj naj napišem v ta topic... očitno za razliko od tebe, ki vse najdeš v googlu, in napišeš čeprav potem nima pomena...

moj prejšnji post je bil namenje da ga prebere OlyTM, ker on pravi da je borba v imenu Alaha nekaj kar je treba izkoreninit... kaj pa bomo naredli z borbo v imenu Boga :\

:)
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.

madonch ::

DarkSite,
Pa kaj, a ti vidiš črnobelo?
Jaz vsekakor nisem s teroristi, niti z državami ki podpirajo terorizem.
Po tvoji logiki iz tega sledi, da sem z Ameriko. Pa nisem verjemi mi.

Saj je OK, da se boriš proti terorizmu. Da pa v imenu tega boja futraš samo svojo že tako predebelo rit in označiš za teroriste vse, ki ne najbolj ustrezajo tvojemu gospodarstvu - s takimi hinavci pa ne bom nikoli.

DarkSite ::

madonch: odgovor je simple

ali ste z nami >>> svet, ki se bori proti terorizmu
ali ste proti >>> svet, ki podpira terorizem

črno belo je potvojem...ampak je resnica

Thomas ::

Slabo razumevaš, Kaboom.

Kar se tiče omenjanja boga po ameriških bankovcih in še marsikje - zadevo rešuje sodišče. Demokratična država pač.

Gre pa za omenjanje in nikakor za program. Itak je ameriška vojska multireligijska in ne ukrepajo v imenu Jehove proti Allahu, če si ti tako vzel. Ima vsaj 100 tisoč muslimanov v svojih vrstah.

Ameriška vojska je pod poveljstvom ameriške vlade.

Islamski fanatiki se pa bojujejo v imenu "Allaha" proti nevernikom in premalo gorečim vernikom. Zdej so sprožili fatwo proti novinarju, ki je napisal, da bi bil Mohamed vesel, če bi imel kakšno misico za ženo.

Na google.com poglej kaj je fatwa. TO je osnova.

:)
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Thomas ::

Ko navijaš za šport, politično stranko, predsedniškega kandidata, blagovno znamko ... potem si lahko izbereš tega ali onega ali nobenega.

Toda ko "razglasiš nevtralnost" v boju proti Alkajdi in podobnim - potem si na njihovi strani. Nisi nevtralen. Glede tega ima Bush popolnoma prav.

A si z nami, ki mislimo da je treba te teroriste zradirat, ali pa si njihov (simpatizer).

Clear choice. Sploh za državo.

:)
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

madonch ::

DarkSite, pa naj bo črnobelo.
Jaz sem s tistimi, ki se borijo proti terorizmu. Vsekakor pa nisem z Ameriko.

madonch ::

> Toda ko "razglasiš nevtralnost" v boju proti Alkajdi in podobnim - potem si na njihovi strani. Nisi nevtralen. Glede tega ima Bush popolnoma prav.

Saj jaz nisem nevtralen, sem proti Alkajdi in nisem z Ameriko.

Bush bi moral rečt: "Če niste proti Alkajdi, ste proti nam".

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: madonch ()

Thomas ::

> Bush bi moral rečt: "Če niste proti Alkajdi, ste proti nam".

Saj tako je rekel! Ni govoril o uvoznih kvotah ali sporazumu o zaščiti kulturne dediščine.

Govoril je o terorizmu.

:)
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

madonch ::

> Saj tako je rekel!

Ne pa ni tako rekel.
On je rekel: "whether you are with us or you are with the terrorists"

Se pravi, da sem po njegovi logiki jaz s teroristi, pa nisem. Sem izrecno proti njim.

City ::

Thomas ja glede nafte imaš prav, pomankljivo sem napisal, pa bom sedaj napisal bistvo. Ko so ZDA napovedale, da bodo razširile vojno proti "terorizmu" tudi na Irak, je še najbolj slepim postalo jasno, da to ni vojna proti terorizmu ampak vojna za materjalne dobrine. Seveda imaš prav, da je EU bolj požrešna z davkom na oil kot ZDA. Bistvo je bilo pa v tem, da je Dick Cheney na obtožbe, da ZDA ogrožajo svetovni mir in s tem izkoriščajo NATO in so pripravljeni za vsako ceno prevladati nad najbolj pomembno energijo je odgovoril, da je namen vojne seveda zaustaviti terorizem in vzpostaviti mir na svetu in da so TO pripravljeni uresničiti tudi brez NATA in da seveda nimajo namena se grebsti po nafti saj jo imajo dovolj (to je res) in zagotavlja, da se cene nafte za članice NATA in drugih porabnic ne bodo spremenile ne pred in ne po morebitnem napadu.

OK se pravi zagotovila nimamo, da se bo nafta pocenila ne podražila, se pravi nesmiselno je govoriti o spremembi cene. Pa vendar temu ni tako. Največji "dobavitelj" nafte celemu svetu je seveda mednarodna organizacija OPEC ima v lasti 78-79% zaloge nafte in tukaj se stvar zaplete. Največji svetovni proizvajalci surove nafte so Saudska Arabija (7889), Rusija (ni v OPEC-u) (6730), ZDA (5801), Iran (3572), Kitajci (ni v OPEC-u) (3297) številke so za miljon sodčkov na dan. Če gledamo samo na te številke, kar se tiče Ameriške požrešnosti je zadeva kar malo čudna. Čeprav Savdska Arabija trdi, da z ZDA nima nobene "naftne pogodbe" z njimi, ampak ima samo vojaški sporazum temu ni verjeti in ima z ZDA skupaj s Savd. Arab. malo več kot Rusija, Iran, in Kitajska skupaj. V kakšnem razmerju je s temi tremi državami ZDA je jasno. Zakaj pa potem požrešnost?
Po analizah zaloge nafte pa je stvar popolnoma drugačna. Same zaloge surove nafte naj bi bilo še za okoli 118-125 let. Od kod ta številka? Dokazana rezeva je približno 143 milijard ton kar v letih nanese 41 let, pontencjalnih zalog je 70-85 milijard ton, kar nanese dodatnih 22-27 let, zaradi povečanja produktivnosti na 30-40% naj bi pridobili 77 milijard ton surove nafte in s tem okoli 33 let in skupaj s ne-konvencionalnimi viri (77 milijard ton) še dodatnih 24 let in če vse to seštejemo dobimo zalogo surove nafte v količini okoli 400 milijard ton kar nanese okoli 120 let.
Če bi stvari ostale tako kot so, brez prevlade ZDA nad nafto prepojenim svetom, bi ZDA hitro ostale praznih rok.
Govorim o zalogah po izračunih komu bodo najprej pošle. Ko govorim o proizvodnji, predelavi in porabi surove nafte v svetu je pa stvar zelo hecna, najprej Veliki Britaniji in Norveški, potem Rusom, Američanom, Perziskemu zalivu in potem še ostalim seveda. Upam da je sedaj jasno zakaj tako trdna naveza GB z ZDA.
Po zalogah nafte naj bi jih imeli največ Saud. Arabci, potem pa Irak, Iran, Zdr. Arabski Emirati, Kuvajt….Kdo črpa iz Kaspijskega morja v katerem naj bi bilo največ nafte je jasno in kdo ima pri tem največji delež.
Danes je v OPEC-u 11 držav Algerija, Indonezija, Iran, Irak, Kuvajt, Libanon, Nigerija, Venezuela,…..Koliko od teh 11 držav je "frendic" z ZDA je tudi jasno in katere torelirajo njihov "pogled" na svet.
Po izračunih naftnih korporacij naj bi stroškovna cena za sodček nafte znašala !!10$!! (razvoj in raziskave 4$, črpanje 3.5$, davki 1$, se pravi proizvodna cena 8.5$ in cena predelave 1$.
Na srečanju 27.09.2002 v Manili so poslanci, Združenih Arabskih Emiratov, Kuvajta, Filipinov, Savdske Arabije in še nekaterih opozorili, da če bo vojna ZDA dolgotrajna lahko pripelje ceno sodčka do 100$ in kaj bi to za nas pomenilo je logično. In ker so Američani možje besede in ne obljubljajo spremembe cene, ob morebitnem uspehu nad zavzetjem črnega zlata je potem jasno kdo bo dajal v svoj žep, ceno pa bomo plačali drugi. In če je stroškovna cena nafte 10$ in trenutna cena nafte na tržišču okoli 30$ pa se izgubimo v številkah kar se tiče dobička.

No da nepozabim še zgodovine OPEC-a. Ustanovljen je bil v Iraku 60 leta in takrat je združeval Iran, Irak, Kuvajt Savde in Venezuelo. Komu se je tukaj naredil žulj na nogi ja pa tudi jasno.
Zakaj potem nebi pristavil še svojega lončka v vodnjak brez dna, polnega denarja?

Ive prosil bi, če konkretno utemeljiš svoj post, ko govoriš o neki stvari, da je to idiotizem, bi prosil konkretno razlago.

Kar se tiče razlage o Natu je tako 100 razlogov je za in toliko jih je potem tudi proti. Niti enega razloga, ki bi POZITIVNO zakonsko zavezoval Slovenijo in ki bi bil ZA še nisem ne prebral ne slišal in tukaj ga tudi nobeden ni utemeljil. Poleg tega sem spodaj napisal, da tudi ČE IGNORIRAMO vse to (bom naredil še krajši povzetek povzetka), zakaj se vsiljevati nekam, če nas JAVNO opozorijo, da nismo "zaželjeni" in da nimamo kaj ponuditi, poleg tega pa za nas to predstavlja večjo nevarnost???

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: City ()

City ::

In naj še spomnim razne skeptike, če bi bila hvaležnost denar bi bili vsi revni.

iration ::

"Saj je OK, da se boriš proti terorizmu. Da pa v imenu tega boja futraš samo svojo že tako predebelo rit in označiš za teroriste vse, ki ne najbolj ustrezajo tvojemu gospodarstvu - s takimi hinavci pa ne bom nikoli."

Madonch, tu je torej problem: Amerika je za teroriste označila neko državo, ki po tvoje naj to ne bi bila. Katera pa je ta država(-e)?
Hvala za odgovor!
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda

Thomas ::

> zakaj se vsiljevati nekam, če nas JAVNO opozorijo, da nismo "zaželjeni" in da nimamo kaj ponuditi, poleg tega pa za nas to predstavlja večjo nevarnost???

Kdo je dal to opozorilo komu?


K D O?

:\

------
p.s.

Natofobi občasno operirajo s Cankarjevim citatom o hlapcih. Pa bi le oni, v maniri pokornega hlapca, ne šli, kamor po njihovem ne spadajo. Četudi so povabljeni kot partnerji, majo en tak refleks, kot kasta Nedotakljivih v Indiji. Ne upajo si v klub najrazvitejših, ker po njihovi mentaliteti tja ne spadajo. Bohvar, če jih kakšen uslužbenec grdo pogleda!

:D
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

madonch ::

infectiphibian: Me zanima koliko teroristov bo umrlo v napadu na Irak? A ti res ne verjameš, da bo umrlo več poštenih civilistov, kot pa teroristov?

iration ::

Manj, kolikor bi jih, če bo SH še naprej na oblasti ...
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda

DavidJ ::

In potem bodo ZDA krive, ker so prepozno napadle. Tako kot mnogi sedaj obtožujejo nato za napade v Srbiji.

Ko bi bilo to vsaj smešno. :(
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')

DarkSite ::

Za tiste, ki ne podpirate NATA in njeno članico ZDA:


Kdo bo ukrepal, če Kitajska zavzame demokratičen otok Taiwan?
Kdo bo ukrepal, če SH zasede Kuvait, Iran, SA?
Kdo išče in mislim res fizično s svojimi vojaki teroriste po celem svetu? (da se vi doma lahko počutite varne in da demokracija ni ogrožena)

Sej res OZN, čisto sem pozabil. Se opravičujem za mojo napako.

Mal razmislite!

Kitajci bi že zdavnaj povozili Taiwan, če ne bi bilo ZDA in zavezništva(NATA)! Kaj bi naredil OZN?
Kdo je osvobodil Kuvait? Večina oz. skoraj vse države so bile članice NATA.
Kdo fizično išče po celem svetu teroriste in je trenutno tudi edini sposoben? Članice NATA.
Kdo je sesul režim, ki podpira Talibane? Članice NATA.

Malo razmislite: Kdo rešuje večino kriznih območji na svetu? OZN?

Lahko ste presrečni, da so ZDA v NATU. Namreč brez takšne org. bi se svet razvijal popolnoma v drugo in mislim v negativno smer. Sedaj pa prestavlja ravnotežje. Nakateri se mogoče še nezavedate, kako bo NATO potreben v prihodnosti in ga bo potreboval celoten zahodni svet. NATO drži razviti zahodni svet skupaj! Malo razmislite!

:)

iration ::

"Namreč brez takšne org. bi se svet razvijal popolnoma v drugo in mislim v negativno smer."

Danes smo že slišali, da mogoče ne bi bilo slabo, če bi nam vladali talibani ... :8)
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda

OwcA ::

"Kitajci bi že zdavnaj povozili Taiwan, če ne bi bilo ZDA in zavezništva(NATA)! Kaj bi naredil OZN?"

Že zdavnaj? Glede na strateški koncept sprejet leta 1999 si NATO šele od takrat jemlje previco posredovanja zunaj ozemlja svojih članic (kar Tajvan ni).
Kaj pa Tibet? Zakaj ga ZDA (ali NATO) niso ubranile oz. zaščitile? Morda, ker od njega nimajo gospodarske koristi in ker nima tako strateške lege?

"Kdo išče in mislim res fizično s svojimi vojaki teroriste po celem svetu? (da se vi doma lahko počutite varne in da demokracija ni ogrožena)"

Sam se nisem poučitil nič bolj varno, ko so se ZDA izživljale nad Afganistanom. Žal nam ni vsem toplo pri srcu, ko umirajo ne-američani.

"Kdo bo ukrepal, če SH zasede Kuvait, Iran, SA?"

Že sama SA je vojaško dokaj močna (ZDA tehnologija). Če bi bil SH na osvajalnem pohodu, bi se ostale Arabske države, ki ga že tako ne marajo pretirano (Bin Laden je nekoč, nekdaj, nameraval celo ukorakati z "vojsko islama" v Irak in ga odstraniti), gotovo združile in ga skoraj gotovo tudi premagale. Združevanje Arabskih držav v vojne namene ni nekaj novega, saj se jih je nekaj že večkrat združilo proti Izraelu.

Če sem te preveč pretresel, se hitro usedi pred TV in po parih urah CNNa boš imel možgane spet oprarne, kot nekoč. :D

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: OwcA ()

Thomas ::

> Že sama SA je vojaško dokaj močna (ZDA tehnologija).

Hehe .. hehe ..

Ampak pustmo to. Očitno braniš neodtuljivo pravico Arabcev, da se koljejo med sabo po svoji presoji. ZDA jim zgleda smejo dobaviti tehnologijo. Če pa ubijejo kakšnega Arabca ZDA ali NATO, ki hočejo predvsem mir med njimi, se ti pa takoj trga srce.

Heh, owca&Co ... sej niste resni v svojih izjavah.

;)


Samo, samo .. tale iracionalizem je za moj okus nekoliko preveč podoben izjavi nekega Kenijskega muslimana, ki je danes v TV dnevniku rekel, da teli teroristični napadi (danes v Keniji) niso v redu, vendar da nima nič proti pobijanju Izraelcev.

Očitno na nekatere vpliva aldžezira bolj, kot name naprimer, sienen.

Je to čudno? Na žalost niti ne. Eni memi so izredno toksični in "šibkejši duhovi" jim množično podlegajo.

:|
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

OwcA ::

Thomas: ti res uživaš v citiranju izven konteksta, pa saj to smo ugotovili že vsi, ki smo "prekrižali" jezike s tabo. Odgovor se je nanašal na hipotetični scenarij, po katerem je spraševal DarkSite (Kaj bi bilo, če se ZDA ne bi umešala...), z njim sem želel le pokazati, da niso ZDA edine, ki bi se lahko ubranile osvajalskega pohoda SH.

DarkSite ::

Thomas, glede tehnologije si me prehitel:D

Owca: Res misliš, da Zda ne bi imele podporo vseh Evropskih držav posebno pa tistih, ki so v Natu? Še nesposobni OZN bi jim dal vso podporo pri obranitvi otoka.

Lepo, da so ti pri srcu tudi ne-američani, ki so umirali v Afganistanu. V vojni umirajo....to je dejstvo. Zakaj so pa morali umirati, je pa druga zgodba. Kriv zato je seveda režim Talibanov in sam Osama. In seveda Američani se niso izživljali nad Afganistanom. Tudi američani so umirali, in ne samo američani, kaj pa opozicija afganistana in ljudi iz drugih Nato članic. A za te ti je kaj pri srcu, namreč borili so se za sistem v katerem danes živiš. Branili so tvojo svobodo, branili so demokracijo.

:)

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: DarkSite ()

TESKAn ::

Hm, koliko američanov je umrlo v afganistanu? ima kdo kak link?

Borili so se za sistem, v katerem danes mi živimo...morem rečt, da jim to nekako ni najbolje uspelo...
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
««
«
1 / 6
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Drnovšek poziva k humanitarnosti (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Problemi človeštva
2019005 (5357) drejc
»

Štirje slovenski vojaki gredo v Irak. (strani: 1 2 3 47 8 9 10 )

Oddelek: Problemi človeštva
48323034 (11041) upirna
»

Slovenski NATO lažnivci (strani: 1 2 3 49 10 11 12 )

Oddelek: Loža
58516699 (10634) OwcA
»

NATO - we are on! (strani: 1 2 3 411 12 13 14 )

Oddelek: Loža
67419600 (12794) Pepe
»

NATO pro et contra (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )

Oddelek: Loža
34310504 (6458) rh^

Več podobnih tem