»

Na Slo-Techu objavljeno gradivo, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, in za objavo katerega je bila potrebna odobritev upravljalca te strani (novice in članki), lahko objavi drug medij v celoti in v nespremenjeni obliki, če to gradivo predstavlja neznaten del njegove vsebine. Slo-Tech torej za prej navedeno gradivo drugim medijem, ob določenih pogojih, dovoljuje več, kot pa vsebinske omejitve iz ZASP. Če drug medij to gradivo objavi na prej naveden način, mora navesti vir (Slo-Tech), če je pod gradivom navedeno avtorjevo osebno ime, tudi osebno ime. Če se prej navedeno gradivo uporablja na način, kot ga določajo določbe o vsebinskih omejitvah avtorskih pravic, mora medij izpolniti vse zahteve ZASP (npr. pri citiranju in pravici do obveščenosti je treba navesti vir, če je pod gradivom navedeno avtorjevo osebno ime, tudi osebno ime).

Na Slo-Techu objavljeno gradivo, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, in za katerega objavo na strani Slo-Tech ni bila potrebna odobritev upravljalca te strani (prispevki v forumu), mora drug medij, za uporabo izven vsebinskih omejitev avtorske pravice, pridobiti soglasje avtorja tega gradiva.

Vsakršna druga uporaba gradiva, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca te strani ni dovoljena.

Vsakršno nepooblaščeno reproduciranje zaposlitvenih oglasov je izrecno prepovedano.