» »

Fukušima - jedrski incident v teku (II)

Fukušima - jedrski incident v teku (II)

vir: BBC
BBC - (nadaljevanje Fukušima - jedrski incident stopnje 4 v teku)

ponedeljek, 2:10 (CEST, slovenski čas) popotresni sunek magnitude 6,2 strese Tokio z okolico
3:10 za severovzhodno obalo Japonske izdajo opozorilo pred 3-metrskim tsunamijem in evakuirajo nekaj mest
3:18 Japonska TV poroča, da se iz reaktorja št.3. jedrske elektrarne Fukušima 1 vali gost dim
3:20 Gladina morja pri jedrski elektrarni Fukušima upade za 5 metrov, znak prihajajočega tsunamija
3:21 AFP poroča o ekspolziji pri reaktorju št.3
3:24 Kyodo poroča o eksploziji vodika v 3. bloku jedrske elektrarne Fukušima
3:27 TEPCO (Tokyo Electric Company) poroča o dveh eksplozijah v tretjem bloku
3:32 prekličejo nevarnost tsunamija, gladina morja se vrača na normalno raven
3:36 Japonska televizija poroča o porušenju zgradbe pri JE Fukušima 3
3:42 Japonska tiskovna agencija Jiji poroča, da je posoda tretjega reaktorja JE Fukušima zdržala eksplozijo
3:43 Japonska TV poroča, da se črpanje morske vode za hlajenje reaktora 3 nadaljuje
4:28 TEPCO poroča, da je kot posledica eksplozije pri 1. reaktorju JE Fukušima, sedem ljudi še vedno pogrešanih, več pa je bilo ranjenih
6:08 Japonska vlada v svoji izjavi zapiše, da je stopnja radioaktivnosti pri prvem bloku JE Fukušima spet v okviru zakonsko dovoljenih vrednosti.
7:25 Agencija Kyoto poroča, da je v JE Fukušima eksplodiral rezervar z gorivom.
7:29 Reuters poroča, da je odpovedalo hlajenje v drugem bloku JE Fukušima: gladina hladilne vode pri reaktorju hitro upada.
7:43 Nadzornik Mednarodne Agencije za Atomsko Energijo (MAAE) izjavi, da reaktorka posoda bloka 3 ni bila poškodovana tekom današnje eksplozije.
7:50 Japonska vlada izjavi, da je stopnja radioaktivnega sevanja sedaj povsod znotraj zakonsko dovoljenih vrednost.
8:10 TEPCO: Tehnično osebje pri JE Fukušima se trudi stabilizirati stanje pri obeh poškodovanih reaktorjih. 22 ljudi je prejelo višje doze radioaktivnega sevanj, kot je to dovoljeno in je bilo odpeljano na dekontaminacijo in v zdravniško oskrbo.
8:23 Ameriško 7. ladjevje je odkrilo povišano stopnjo obsevanja pri nekaterih članih svojega osebja in je pričelo z umikom ladij in letal stran od bližine poškodovane jedrske elektrarne.
8:51 Japonski premier je opisal situacijo pri JE Fukušima kot alarmantno in dodal, da je petkov potres pahnil Japonsko v najresnejšo krizo po 2. svetovni vojni. Predstavnik vlade je dodal, da ni pričakovati ponovitve Černobilske katastrofe na Japonskem zaradi bistveno višjih varnostnih standardov pri gradnji jedrskih elektrarn na Japonskem v primerjavi s tistimi v bivši Sovjetski zvezi.
9:12 Tiskovni predstavnik japonske vlade izjavi, da se pričenja črpanje morske vode v blok 2 JE Fukušima.
9:42 Japonske oblasti izjavijo, da sta dva jedrska reaktorja na lokaciji Fukušima Daini, v bližini poškodovane JE Fukušima Daiči, uspešno zaustavljena in ohlajena.
10:43 BBC poroča, da se je del jedrskega goriva poškodovanih reaktorjev morda vseeno stalil.
10:45 Lokalni mediji poročajo, da je nivo hladilne vode v 2. bloku JE Fukušima toliko upadel, da je prišlo do delnega odkritja in izpostavljenosti gorivnih elementov v 2. bloku JE Fukušima.
11:52 New York Times poroča, da je, kljub drugačnim zagotovilom japonske vlade, zelo verjetno prišlo do večjega radioaktivnega izpusta iz JE Fukušima, ki bi lahko imelo mesece trajajoče posledice.
12:25 Operaterji poškodovane JE Fukušima izjavijo, da obstaja možnost, da je hladilna voda pri enem izmed poškodovanih reaktorjev izhlapela in da ne morejo izključiti možnosti, da so gorivne palice razkrite in da lahko pride do taljenja sredice reaktorja.
12:38 NY Daily News poroča, da je bilo kontaminiranih 17 ameriških marincev.
13:29 Kyodo poroča, da se v 2. blok JE Fukušima ponovno črpa morska voda.
14:47 Direktor japonske jedrske agencije za BBC izjavi, da je stanje v JE Fukušima resno, a stabilno. Meritve ne potrjujejo taljenja sredice reaktorja.
15:22 Inženir, ki je pomagal projektirati JE Fukušima izjavi, da JE Fukušima ni bila projektirana in grajena za tako močan potres in da se boji, da so poškodbe pri blokih 1 in 3 tako velike, da je omogočeno radioaktivno sevanje iz zaprtega kroga jedrske elektrarne. Obenem pove, da JE Fukušima uporablja gorivo vrste MOX (mešani oksid urana in plutonija), ki ima precej nižje tališče kot običajno jedrsko gorivo, zato bi lahko bile posledice morebitnega taljenja sredice reaktorja precej hujše kot pri običajni jedrski nesreči. Plutonij bi lahko v primeru staljenja in eksplozije onesnažil dvakrat večje področje kot običajno. Naslednjih 24 ur bo kritičnih, je še dodal.
16:13 Japonski mediji poročajo, da je nivo hladilne vode pri 2 bloku JE Fukušima znova upadel. Kyodo poroča, da so gorivne palice znova popolnoma razgaljene. Obstaja strah pred taljenjem sredice reaktorja.
16:31 NHK poroča, da se je pritisk znotraj 2. bloka JE Fukušima nenadoma povečal zaradi zaustavitve pritoka vode v reaktor, do katerega je prišlo zaradi tega, ker so po nesreči izklopili napravo za odtok zraka iz reaktorja. Poročilo je uradno nepotrjeno.
16:52 Japonska uradno zaprosi strokovnjake MAAE za pomoč pri reševanju težav v zvezi z JE Fukušima
16:56 TEPCO poroča, da je raven radioaktivnega sevanja v okolici JE Fukušima znova povečana.
17:56 Ameriška NRC potrdi, da je Japonska prosila ZDA za pomoč pri ohlajanju poškodovanih reaktorjev
18:26 Šef MAAE Yukija Amano pravi, da je japonska jedrska kriza daleč od tega, da postane drugi Černobil
19:20 Francoska jedrska uprava ASN klasificira jedrski dogodek pri JE Fukušima kot dogodek 5. ali celo 6. stopnje po 7-stopenjski lestvici. Po mednarodni lestvici MAAE je dogodek trenutno klasificiran kot dogodek 4. stopnje.
19:39 BBC poroča, da se smer vetra obrača in da bo veter ponoči pihal iz smeri poškodovane JE v smeri notranjosti Japonske. Večji radioaktivni izpust bi lahko zato imel veliko večje posledice za zdravje ljudi.
20:18 Tehniki so ponovno uspeli prezračiti reaktor drugega bloka JE Fukušima in uspeli reaktor ponovno popolnoma zaliti z morsko vodo.
21:01 Višji neimenovani uradnik japonske jedrske industrije izjavi za NY Times, da so vodstveni delavci v japonski jedrski industriji v stanju popolne panike in ne vedo dobro, kako pravilno reagirati.
21:16 Popotresni sunek magnitude 5,2 prizadane Tokio.
22:48 Odkrita razpoka v reaktorski posodi 2. bloka JE Fukušima.
00:03 V 2. bloku JE Fukušima odjeknila eksplozija.
00:30(*) Začnetek evakuacije delavcev in operaterjev iz enote 2.
6:46 Japonska razglasi prepoved poletov v radiju 30 km okoli JE Fukušima.
7:24 Japonska obvesti MAAE da pri 4. bloku JE Fukušima gori bazen z izrabljenim gorivom. Radiaktivnost se sprošča v ozračje.
7:39 Požar pri 4. bloku JE Fukušima domnevno pogašen.
8:42 Težave s hladilnim sistemov ustavljenega petega in šestega bloka JE Fukušima
9:29 Voda v bazenu z izrabljenim gorivom morda vre. Radioaktivnost uhaja neposredno v atmosfero.
10:22 Japonska agencija za jedrsko varnost pravi, da sta v steni zunanje stavbe četrtega bloka JE Fukušima dve osem-meterski luknji, kot posledica tamkajšnje eksplozije.
11:13 Japonski premier Naoto Kan z jezo kara predstavnike TEPCO, da mu niso sporočili novice o zadnji eksploziji v reaktorju 4. Obenem prepove kakršnokoli nadaljno evakuacijo TEPCO osebja iz elektrarne.
13:00 Po podatkih MAAE radioaktivnost ob elektrarni trenutno pada.
13:33 TEPCO pravi, da je bazen z izrabljenimi gorivni elementi v četrtem bloku JE Fukušima zaradi lukenj v zgradbi izpostavljen zunanjemu zraku.
14:34 Japonsko stresel nov popotresni sunek preliminarne magnitude 6,0
14:54 Američani zaznali povečano radioaktivnost v svoji vojaški bazi Yokosuka na Japonskem.
16:44 TEPCO poroča, da količina vode v drugem bloku JE Fukušima postopoma narašča.Kot vse kaže, je situacija glede poškodovanih dveh reaktorjev precej resna. Verjetno je vsaj pri enem prišlo do delnega taljenja reaktorske sredice, pri čemer je visoko radioaktivni material ostal v reaktorski posodi in ni prišlo do direktnega onesnaženja okolja s težkimi kovinami. Še vedno imajo velike težave s hlajenjem, kjer so očitno vsi redni hladilni sistemi tako poškodovani, da ne delujejo več. Zato si za silo pomagajo z direktnim poplavljanjem reaktorja z morsko vodo. Sredica reaktorja še vedno proizvaja ogromne količine toplotne energije, obenem pa prihaja do visokih pritiskov znotraj reaktorske posode in do nastanka visoko vnetljivega vodika in drugih plinov. Slednje poskušajo odvajati s kontroliranimi izpusti (ventiliranjem), zaradi česar je verjetno tudi prišlo do eksplozije zaščitne stavbe okoli reaktorske posode. Da je situacija resna, dokazujejo tudi prošnje Japonske za tujo pomoč, ki jo je naslovila tako na MAAE, kakor tudi na ameriško NRC. Očitno sami ne najdejo več prave rešitve za dokončno zaustavitev jedrske reakcije in odvajanje zaostale (latentne) toplote iz posode jedrskega reaktorja. Problem je še toliko večji, ker za jedrsko gorivo uporabljajo mešanico uranovih in plutonijevih oksidov, ki se stalijo pri nižjih temperaturah kot običajno jedrsko gorivo. Strah pred ponovitvijo Černobilske katastrofe je verjetno odveč. Pri Černobilu je šlo za reaktor, ki je v času nesreče deloval s polno močjo, tukaj pa gre večinoma za problem nezmožnosti odvajanja predvsem latentne toplote, pri čemer je sama jedrska reakcija skoraj ustavljena.

V kolikor bo posoda reaktorja zdržala pritiske, je verjetnost jedrske katastrofe z velikim vplivom za zdravje ljudi minimalna. Če pa pride do staljenja sredice reaktorja in posode reaktorja in bi ta ognjena žoga prišla v stik z morjem ali podtalnico, bi to povzročilo masivno eksplozijo mešanice visoko radioaktivnega materiala in vodne pare. Ker je v primeru te jedrske elektrarne izrabljeno jedrsko gorivo (zaradi pomanjkanja prostora je zadeva visoko koncentrirana) shranjeno v prostoru nad reaktorsko posodo, bi v primeru eksplozije vse to odletelo zelo visoko v zrak in povzročilo masivno radioaktivno onesnaženje zelo daleč naokoli. Eksplozija bi verjetno povzročila podoben dogodek še pri preostalih blokih JE Fukušima z nepredvidljivimi posledicami.

398 komentarjev

««
«
1 / 8
»»

SasoS ::

Poleg reaktorske posode je tukaj še vedno zadrževalni hram. Četudi se reaktorska posoda stali ali jo raznese (zaenkrat ne kaže v tej smeri, niti se ni stalila recimo na otoku treh milj) se celotna gmota staljenega goriva zlije v zadrževalni hram, čemur je tudi namenjen (pod reaktorsko posodo je prav nek tak tunel v obliki donuta-kamor bi se reaktorsko gorivo zlilo in ohladilo: http://bravenewclimate.com/2011/03/13/f... ).
Najbolj črni scenarij in praktično edini ki bi res pomenil katastrofo bi bil, da bi se jedrsko gorivo stalilo do te mere, da bi se nabralo spodaj v reaktorski posodi in postalo kritično - torej da bi se cepljenje ponovno začelo. Če bi potem reaktorsko posodo razneslo do te mere (preden bi se stalila da bi gorivo steklo ven in spet postalo podkritično), da bi poškodovala zadrževalni hram. Potem ja, we'd be fucked big time :)

s1m0n ::

Avstrijec je lepo povedal na TV, da tudi zaradi visokih temperatur lahko pride do tega, da se poškodujejo kontrolne palice in je tudi možnost, da pride do ponovne reakcije...

nekdo123 ::

Tole bo še zanimivo.

whatever ::

Valda nočejo vsega povedat, ker nočejo panike.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

Griffith ::

Torej ta elekrarna le ni tako varna kot se je sprva govorilo!

Drugače pa pohvale avtorju ker je res lepo predstavil dpotek dogodkov.
Do sedaj nisem bil paničen, če pa bi tam živel po tem, kar sem prebral tule, bi se pa nemudoma izselil.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Griffith ()

LeXani ::

Res lep članek!
Čas prve prijave 04.11.2005

s1m0n ::

22:48 Odkrita razpoka v reaktorski posodi 2. bloka JE Fukušima

Upam, da ni kaj hudo in da je dovolj ohlajeno, da ne bo prišlo/prihajalo do taljenja sredice.

imagodei ::

> "Torej ta elekrarna le ni tako varna kot se je sprva govorilo!"

Khm, prestala je tri orenk potrese v roku nekaj dni, pri čemer jo je v osnovi najbolj prizadelo to, da ne morejo hladit.

Govorit, da ni varna je približno tako smešno, kot če bi v Cheyenne Mountain Complex priletel asteroid in bi se v celoti uparila, pol bi pa rekel: "Ampak zgleda da le ni bila tako varna."

Mislim, vse ima svoje (fizikalne) meje vzdržljivosti. Če bi do podobnih potresov prišlo v Sloveniji, močno dvomim da bi JEK še stala, kamoli da bi se še vedno trudili zaustavit uhajanje radioaktivnega materiala.
- Hoc est qui sumus -

djordjevic ::

We heard you the first time. ;)
No grave is deep enough to keep us in chains.

Pyr0Beast ::

Meni se zdi fascinantno, da se reaktor še vedno drži skupaj po toliko dneh kuhanja - brez da bi se sploh začela sredica prebijati proti lovilcu te radioaktivne lave.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

s1m0n ::

Nemški TV: 3100 mSv/h pri vhodnih vratih JE Fukushima Daiichi.

Pyr0Beast ::

s1m0n je izjavil:

Nemški TV: 3100 mSv/h pri vhodnih vratih JE Fukushima Daiichi.

Too je jeba. Background level je pod 0.25mSv/h.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

whatever ::

OK, Černobil je že. Lahko je pa še huje.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

SasoS ::

> 22:48 Odkrita razpoka v reaktorski posodi 2. bloka JE Fukušima

Na reaktorski posodi ali containmentu? Na linku piše "reactor's container"

whatever ::

12000-krat povečano sevanje, kaj vam ni jasno?
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

Pyr0Beast ::

whatever je izjavil:

OK, Černobil je že. Lahko je pa še huje.

Černobil - Sredica izven reaktorja
Fukušima - Sredica znotraj reaktorja

Can you see a difference here ?
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

whatever ::

Men je količina sevanja edino merilo.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

Pyr0Beast ::

whatever je izjavil:

12000-krat povečano sevanje, kaj vam ni jasno?

Ne vem sicer kdo je to meril, ker pri taki meritvi bi se jaz iskreno rečeno čimprej pobral od tam :)

Možno da so mediji zašuštrali u pa m kot jim je to pogosto v navadi.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

sprasujem ::

koliko bi kaj pomagali avioni al pa helikopterji ki so običajno za gašenje požara glede hlajenja reaktorjev?

Zgodovina sprememb…

root987 ::

sprasujem je izjavil:

koliko bi kaj pomagali avioni al pa helikopterji ki so običajno za gašenje požara glede hlajenja reaktorjev?

Nič.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell

pablic ::

Nekaj čez 3100 mikro Sv/h.

SasoS ::

sprasujem je izjavil:

koliko bi kaj pomagali avioni al pa helikopterji ki so običajno za gašenje požara glede hlajenja reaktorjev?


Kot če bi s kanglico polival havbo avta ki je zakuhal :D

whatever ::

Mimogrede, v Černobilu je obstajala enaka nevarnost, da bi se gorivo stalilo do podtalnice in tam ekspodiralo. Če bi se zgodilo to, adijo kompletna Evropa. Če je to na Japonskem še možno in naj bi bilo, smo fuxored.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

morbo ::

21:01 Višji neimenovani uradnik japonske jedrske inustrije izjavi za NY Times, da so vodstveni delavci v japonski jedrski industriji v stanju popolne panike in ne vedo dobro kako pravilno reagirati.

Tole se sliši kot senzacionalistični krap, ki so ga mediji žal polni

whatever ::

Aja, če so mikrosiverti pol ni take panike.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

Pyr0Beast ::

whatever je izjavil:

Mimogrede, v Černobilu je obstajala enaka nevarnost, da bi se gorivo stalilo do podtalnice in tam ekspodiralo. Če bi se zgodilo to, adijo kompletna Evropa. Če je to na Japonskem še možno in naj bi bilo, smo fuxored.


Pa se očitno ni. Fukušima še do dobrega taljenja sredice ni prišla, kje je šele podtalnica. Je folk že skoraj malo razočaran. :)

Reaktorji pokajo od smeha, kakšne stvari se o njih pišejo :))
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

Zgodovina sprememb…

Lonsarg ::

Zanimivo kako je to tako velik deal, čeprav je bilo po Černobilu že ene 5 večjih jedrskih nesreč v zgodovini kot je tale.

Kako brezvezno odvračanje pozornosti od večjega problema, dejanska škoda potresa + tsunamija, zaradi katere je japonska padla 10 let nazaj.

Pyr0Beast ::

Se mi zdi, da bodo tile japonci v 2h letih uredili zadeve tako, da se sploh videlo ne bo, da se je karkoli zgodilo.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

djordjevic ::

Lonsarg je izjavil:

čeprav je bilo po Černobilu že ene 5 večjih jedrskih nesreč v zgodovini kot je tale.

Urlpls?
No grave is deep enough to keep us in chains.

Griffith ::

imagodei je izjavil:

> "Torej ta elekrarna le ni tako varna kot se je sprva govorilo!"

Khm, prestala je tri orenk potrese v roku nekaj dni, pri čemer jo je v osnovi najbolj prizadelo to, da ne morejo hladit.

Govorit, da...

A si prebral cel članek? Inženir ki je projektiral gradnjo te elektrarne je rekel (ali pa naj bi, ker je res vprašanje kaj je tu napihnjeno in kaj je res) da ta elektrarna ni bila zasnovana za take potrese, poleg tega uporabljajo še gorivne palice ki se talijo pri nižjih temperaturah.

darkolord ::

Blast heard at 6:10 a.m. at Fukushima's No.2 reactor

PaX_MaN ::

En kratek FAQ na URSJV, pa če nas bo kej doseglo, boste lahko spremljal tukaj.

sprasujem ::

S kakšnim pretokom vode bi morali to hladiti?

Pyr0Beast ::

Še to je bilo luštno - Ko so jim pripeljali rezervni agregat za napajanje se priključki niso ujemali :)

sprasujem je izjavil:

S kakšnim pretokom vode bi morali to hladiti?

Kakšen kubik na sekundo bi bil čisto dovolj.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

Zgodovina sprememb…

imagodei ::

Griffith je izjavil:

A si prebral cel članek? Inženir ki je projektiral gradnjo te elektrarne je rekel (ali pa naj bi, ker je res vprašanje kaj je tu napihnjeno in kaj je res) da ta elektrarna ni bila zasnovana za take potrese, poleg tega uporabljajo še gorivne palice ki se talijo pri nižjih temperaturah.

Moj point je, da je redko katera stavba na svetu zgrajena za takšne potrese in posledične tsunamije. Potres sam po sebi ni bil edini uničujoči faktor ne pozabit na slano kopel.

Ampak - ne izgubit perspektive. Potresov 9 stopnje v zabeleženi zgodovini merjenja potresov na obljudenih področjih ni bilo prav veliko (beri: nobenega). Vseeno je stavba preživela tole reč. Pri takšni sili, kot se je sprostila tam, ne vem kaj sploh še lahko pričakujemo... Jaz pravim: vsaka čast. Drugi bi morda rekli, da bi morala bit dizajnirana tako, da bi zdržala "12"-to stopnjo...
- Hoc est qui sumus -

s1m0n ::

Že par ljudi je povedalo da richterjeva lestvica nič ne pove gre se za silo premika, ki ma tukaj vlogo!

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: s1m0n ()

Lonsarg ::

djordjevic je izjavil:

Lonsarg je izjavil:

čeprav je bilo po Černobilu že ene 5 večjih jedrskih nesreč v zgodovini kot je tale.

Urlpls?


Taglavne naštete:
http://www.rtvslo.si/svet/jedrske-nesre...

djordjevic ::

Se posipljem s pepelom - sem namreč površno prebral in mislil, da se je po Černobilu zgodilo pet še večjih nesreč. Selective reading is not tech. :8)
No grave is deep enough to keep us in chains.

Pyr0Beast ::

Del tistih se skoraj ne more šteti za jedrske nesreče, po pripetljaju v Černobilu pa še toliko manj.
3 mile je edini tak.
Fukušima pa je trenutno v boljšem stanju kakor 3 mile.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

s1m0n ::

Kakšne so kaj meje izpostavljenosti sevanju ?
Verjetno je lahko tudi količina sevanja visoka, če si je malo časa izpostavljen?

sprasujem ::

kdor hoče še zraven še kaj brat o černobilski nesreči
http://mafija.fmf.uni-lj.si/seminar/fil...

krneki0001 ::

Ko kitajci, pakistanci in indijci sprobavajo atomsko orožje se noben ne obrne pa reče - prah bo prišel do nas. Ko pa v eni elektrarni malo poči, pa cela evropa skače in jamra kako jih bo zasul radioaktivni prah, pa čeprav so možnosti manjše kot pri testiranju atomskega orožja.

Mogoče dvoličnost pokvarjene evrope?

Pyr0Beast ::

s1m0n je izjavil:

Kakšne so kaj meje izpostavljenosti sevanju ?
Verjetno je lahko tudi količina sevanja visoka, če si je malo časa izpostavljen?Klik-Working with ionising radiation

Glej pod; 21. Dose Limitation
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

darkolord ::

Kakšne so kaj meje izpostavljenosti sevanju ?
Verjetno je lahko tudi količina sevanja visoka, če si je malo časa izpostavljen?

Pri približno 1Sv se pojavijo kratkotrajni znaki zastrupitve s sevanjem, (ponavadi) brez kakršnih koli trajnih posledic. Več kot 2Sv je pa že resno nevarno.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: darkolord ()

Pyr0Beast ::

krneki0001 je izjavil:

Ko kitajci, pakistanci in indijci sprobavajo atomsko orožje se noben ne obrne pa reče - prah bo prišel do nas. Ko pa v eni elektrarni malo poči, pa cela evropa skače in jamra kako jih bo zasul radioaktivni prah, pa čeprav so možnosti manjše kot pri testiranju atomskega orožja.

Mogoče dvoličnost pokvarjene evrope?


Mogoče neumnost pisca ?

Podzemne eksplozije niso kritične.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

PaX_MaN ::

Kakšne so kaj meje izpostavljenosti sevanju ?
Verjetno je lahko tudi količina sevanja visoka, če si je malo časa izpostavljen?

Letno je omejena na 20(mili)Sv. V NEKu je povprečna letna 1mSv. Naravna povprečna letna doza je 2,4 mSv.

HyperKiller ::

Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.

s1m0n ::

Toraj če je letna omejitev 20 mSv kako dolgo si lahko pol če je sevanje npr. 20 mSv/h ?

darkolord ::

1 uro.
««
«
1 / 8
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Fukušima - jedrska nesreča v teku (VIII)

Oddelek: Novice / Nova vsebina
134812 (2559) nodrim
»

Fukušima - jedrski incident v teku (IV) (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Novice / Nova vsebina
24569812 (56991) Pyr0Beast
»

Fukušima - jedrski incident v teku (II) (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )

Oddelek: Novice / Nova vsebina
398111175 (88513) Pyr0Beast
»

Fukušima - jedrski incident, peti dan (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )

Oddelek: Novice / Nova vsebina
380111675 (94534) Keyser Soze
»

Fukušima - jedrski incident stopnje 4 v teku (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Novice / Nova vsebina
20878339 (64944) Pyr0Beast

Več podobnih tem