» »

ICREACH: NSA-jev Google search po prometnih podatkih (tudi) za policijske organe

ICREACH: NSA-jev Google search po prometnih podatkih (tudi) za policijske organe

Interceptova karikatura sistema ICREACH.

vir: The Inercept

Deležniki v sistemu ICREACH.

vir: The Inercept

Obseg podatkov v sistemu ICREACH.

vir: The Inercept

Tipi prometnih podatkov v sistemu ICREACH.

vir: The Inercept
The Inercept - Greenwaldov The Intercept je ta ponedeljek objavil članek o izjemno obsežni bazi >850 milijard prometnih podatkov, ki jo NSA, vred z "Google-like" iskalnikom, ponuja več kot dvajsetim domačim varnostno-obveščevalnim in policijskim organom, med drugim zveznemu preiskovalnemu uradu FBI in agenciji za boj proti prepovedanim drogam DEA.

V članku objavljene PowerPoint prosojnice iz Snowdenove malhe razkritij (glej slike) služijo kot precej neposreden dokaz, da se ekletantni posegi v zasebnost uporabnikov elektronskih komunikacij, ki naj bi bili na papirju pridržani varnostno-obveščevalnim službam za potrebe boja proti mednarodnemu terorizmu in drugim oblikam najhujših kaznivih dejanj, dejansko na veliko uporabljajo tudi kot orodje za pregon običajnega in organiziranega kriminala.

Sistem z imenom "ICREACH" predstavlja nadaljevanje v ranih devetdesetih začete sistematične rabe prometnih podatkov v pravosodnih preiskavah. Ameriška DEA, ki ima v okviru ameriške Vojne proti trgovanju s prepovedanimi drogami že historično odlične povezave z vladami v srednji in južni Ameriki, si je takrat skupaj s CIO izpogajala pilotski program CRISSCROSS za dostop do prometnih podatkov o telefonskih klicih v "drogeraško najbolj kritičnih" državah Latinske Amerike. Rezultati niso izostali. Že z osnovnimi podatki o tem, kdo je klical koga, kdaj in za kako dolgo, so uspeli opraviti več odmevnih aretacij in zasegov pošiljk droge. Program je zavoljo teh uspehov skozi devetdeseta vedno bolj rasel. Leta 1999 se mu je priključil še FBI, ki je dodal svoj "know-how", to je analitski sistem PROTON, ki je omogočal tako lažje iskanje po zbranih podatkih (po tel. številkah, po "high-value imenih") kot tudi dostop do dodatnih zbirk podatkov, kot so podatki o letih, o potnih listih, vizah in CII-nih obveščevalskih poročilih iz regije. S pomočjo takšne združene evidence so ZDA krepko spremenile izgled latinskoameriških proizvodnih in distribucijskih linij za prepovedane droge.

NSA se je v zgodbo vmešala nekoliko kasneje, po nesrečnih napadih na WTC-jeva dvojčka, ko je postalo očitno, da so (pre)številne domače varnostno-obveščevalne in policijske agencije že pred napadom imele veliko posamičnih informacij tako o napadu kot o napadalcih, vendar jih niso kaj preveč uspešno delile med sabo, zaradi česar potem tudi ni niče pravočasno ukrepal. Kot tehnično najbolj dovršena med agencijami je prevzela nalogo izgradnje skupnega informacijskega sistema. Pri tem so seveda pogledali tudi CRISSCROSS/PROTON, vendar se jim je zdel zastarel. Takratni direktor Keith Alexander je leta 2006 zato predlagal nov, bistveno bolj obsežen izmenjevalni sistem, ki bi omogočal hrambo in izmenjavo ne samo bistveno večjega nabora podatkov (mobilna telefonija, skype, maili, internet, idr.) ampak tudi znatno večjih količin teh podatkov (številke v milijardah z več-deset milijonskimi svežimi dnevnimi pripadi). Sistemu so nadeli nadimek "ICREACH", pomenujoč "Intelligence Community Reach", v smislu povezave med dvajset in nekaj ameriškimi varnostno-obveščevalno agencijami in pravosodnimi agencijami (1. slika). Za manjši del podatkov so, upoštevaje načelo vzajemnosti, dovolili še izmenjavo s štirimi partnerskimi državami (Velika Britanija, Kanada, Nova Zelandija, Avstralija); tisti del se je imenoval GLOBALREACH.

Skupno število podatkov, ki so na voljo v sistemu, z leti strmo raste (2. slika). Prav tako zelo rase nabor podatkov (3. slika), ki zdaj obsega vse, kar je mogoče najti v modernih zbirkah prometnih podatkov. Hkrati je dostop do teh podatkov urejen na čimbolj prijazen, "one stop shop" "google-like" način, tudi že nadgrajen z modernejšimi funkcijami, kot sta izris kriminalčeve socialne mreže ali časovnice njegovih kontaktov z soosumljenimi. Temu primerno je zanimanje za sistem veliko: po njem klika "že več kot 1000 analitikov" pri "skupaj 23 različnih službah", domačih in tujih.

Velja dodati omejitev, da so po Interceptiovih ocenah v sistemu predvsem prometni podatki o tujih telefonskih klicih (ali vsaj klicih, kjer je ena stran komunikacije iz tujine), ne pa tudi podatki iz domače retencijske baze, ki jo NSA na podlagi 215. člena Patriot acta sestavlja iz komercialnih zbirk domačih operaterjev. Nad rabo slednjih je namreč precej več parlamentarnega in sodnega "nadzora", medtem ko je svaljkanje nad tujimi podatki na podlagi že več kot trideset let starega ukaza takratnega predsednika Reagana precej bolj prosto. So sicer indici, da imata FBI in zlasti DEA prikrit dostop tudi do domače zbirke; a to je ločeno vprašanje. Za razkrivanje drogeraških poslov v Južni Ameriki so tamkajšnji podatki bolj ko ne zadostni.

Kar nas potem, žal, pripelje na domača tla, pred Ljubljansko okrožno sodišče, kjer se bo prav kmalu nadaljevalo ponovno sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. Spomnimo, Draganu Tošiću in sodelavcem se sodi zavoljo njegove vloge pri tihotapljenju znatnih količin južnoameriškega kokaina v Zahodno Evropo; tj. kokaina, ki ga je iz izvorne Kolumbije do stare celine čez Atlantik in Afriko dobavljala srbsko-črnogorska kriminalna naveza pod vodstvom t.i. balkanskega narokralja Darka Šarića. Šarićeva naraščajoča moč in vpliv v Beogradu in Podgorici je vladi obeh držav konec prejšnjega desetletja primorala v ukrepanje. Srbska varnostno-obveščevalna služba BIA, ki ima zavoljo specifik organiziranega kriminala v državi tudi pooblastila za pregon organiziranega kriminala (to ni nepomembna specifika), je konec leta 2009 v akciji "Balkan Warrior" ob pomoči ameriške DEA na jadrnici Maui ob urugvajski obala zasegla dve toni že zapakirane koke, istočasno pa v Beogradu aretirala več ključnih Šarićevih sodelavcev. Najbrž ne more biti nekega resnega dvoma, da jim je bila zbirka ICREACH pri tem v izdatno pomoč. Potem so zlasti ob pomoči pričanja spreobrnjenega Šarićevega prvega operativca Draška Vukovića povsem razbili narkokartel, vodji pa zaplenili vse domače premoženje. Šarić jo je sicer uspel pobegniti v Južno Ameriko, od koder pa se je marca letos, zavoljo naraščajočega pritiska, prostovoljno vrnil in predal Srbskim oblastem.

Črnogorski pravosodni minister Marković je na tiskovni konferenci istega dne precej odprto pojasnil, kako so ga dobili - pri tem pa se poleg BII zahvalil še "nekaterim tujim službam", specifično ameriški CII, slovenski SOVI, ter varnostnim organom Švice, Avstrije, Italije, Španije in Belgije (v tem vrstnem redu - glej posnetek). O tem nadvse zanimivem dejstvu so slovenski mediji precej obrobno poročali, čeprav gre za prvovrsten dokaz, da se je SOVA ukvarjala z nalogami, ki so povsem izven njenega dometa in ki bi jih morala brez nepotrebnega odlašanja prepustiti domači policiji.

O tem smo precej obsežno pisali že predlani, v seriji V obrambo sodišča. Beograjska BIA naj bi med snemanjem Šarićevih pogovorov naletela tudi na take z domnevnim slovenskim članom verige, Draganom Tošićem, zatorej pa v preiskavo pritegnila tudi slovenske kolege - a pač obveščevalce, torej SOVO, ne policijo. SOVA je - kot zdaj vemo iz Markovićeve javne zahvale - tudi aktivno sodelovala. Beri, prisluškovala. Na določeni točki (domnevno proti koncu l. 2009) naj bi zbrano gradivo vendarle predala tudi slovenski policiji, ki je to gradivo potem, tako se zdi, oprala kot plod svojega lastnega dela, tj. izpoved informatorja (enega domačih uporabnikov kokaina, ki naj bi drogo kupoval pri znancih iz Tošićeve verige in naj bi ga policija slučajno aretirala). S to izpovedjo "naj bi" potem dobili Tošičevo telefonsko številko in potem še nalog za prisluškovanje. Če bi namreč pred preiskovalnega sodnika prišli z uradnim zaznamkom SOVE, dobljenim od BIE, bi jih ta moral zavrniti (ali še kaj hujšega), ker slovenska varnostno-obveščevalna zavoljo ohlapnih pogojev dela ne sme sodelovati v domačih kazenskih preiskavah. In tako je še slovenska policija prisluškovala Tošiću. Po nekaj mesecih dela so potem na lep sončni dan maja 2010, po utečenem postopku, izvedli več hišnih preiskav, odvzeli prostost Tošiću in njegovim sodelavcem, tožilcem pa podali kazensko ovadbo.

Tošićeva obramba je, po pričakovanjih, izločitev tako domačih prisluhov kot srbskih dokazov (zaslišanja Vukovića idr.) predlagala že vsaj l. 2011. Po letu dni pinkponga med prvostopenjskim sodiščem in policijo so bili konec l. 2012 - le malo pred izdajo sodbe - ti dokazi kot nezakoniti tudi izločeni. Policija pač ni znala pojasniti, kako točno je dobila Tošićevo številko, pri čemer je zaporedoma ponujala različne razlage, dokler ni bilo sodniku dokončno dovolj. Brez ključni dokazov je bilo Tošića potrebno izpustiti iz pripora in potem še oprostiti. To je v slovenski javnosti vzbudilo precej ogorčenja, a ne nad delom policije in tožilstva, ki bi morala še preveč dobro vedeti, da takšnih dokazov ne smeta uporabiti, temveč nad sodnikom, ki je zgolj sledil črki zakona. Na veliko olajšanje tožilstva je višje sodišče sodišče lani podelilo odpustek in (po naši oceni z ne najbolj prepričljivo argumentacijo) ponovno dovolilo rabo teh dokazov v okviru ponovnega sojenja. To se bo po junujnskih in julijskih predobravnavnih narokih kmalu spet začelo.

Zoprno dejstvo je, da se brez domačih prisluhov in srbskih dokazov Tošića po vsej verjetnosti ne da obsoditi. Ostali dokazi, ko vemo, pa zadostujejo zgolj zoper nesrečna dva operativca, ki so ju v Italiji dobili s paketki kokaina v prtljažniku, pa še od teh jo je eden popihal v domačo Bosno, ker je tožilstvo zanj po nesreči pozabilo predlagati podaljšanje pripora.

Ob marčevskih razkritjih o vlogi SOVE v postopku (odkrita in javna zahvala črnogorske vlade) in o pravkar razkritih metodah in delu CIE in DEE se zdi le malo verjetno, da dokazi ne bodo spet izločeni. Tožilstvo se sklicuje, da smo "neka oaza človekovih pravic" in da je treba srbske dokaze dopustiti, ker so vendar zakoniti v Srbiji. Temu je težko pritrditi. Dokaze, uporabljene v slovenskem kazenskem postopku, je treba presojati po določbah slovenske ustave (in odločb Ustavnega sodišča) in domačega zakona o kazenskem postopku. Tečno dejstvo je, da je BIA za prisluhe sicer imela odredbo, vendar je ključne prisluhe dobila šele, ko je ta odredba že potekla. Dalje, če so pri prisluhih sodelovali obveščevalci, na kakršen koli način že, so ti dokazi nedopustni, ker kot je že enkrat reklo ustavno sodišče, "kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin v kazenskem postopku niso dopustne niti v skrajni sili". Kasnejše "pranje" teh dokazov s telefonskimi imeniki, spletnimi stranmi in informatorji ne zadostuje.

Kot smo nedavno zvedeli, je Tošićev zagovornik okrožnemu sodišču že predlagal, da naj prekine postopek in presojo zakonitosti odstopi Ustavnemu sodišču.

28 komentarjev

toro69 ::

Moje mnenje glede vseh nezakonitih pridobitev dokazov (Tošič in drugi primeri...):

Zakonit ali nezakonit, kar je posneto in zajeto se je zgodilo in tega se ne da zbrisati.
Če jaz soseda nezakonito s kamero posnamem, kako obglavi svojo ženo na svojem dvorišču, je dejstvo posneto in se je neumno sklicevati, da se to ni zgodilo...

DOKAZI OBSTAJAJO IN SE JIH NE DA ZANIKATI !!!!!!!!!!!!!!!

Glede tistih, pa ki pa so te dokaze NEZAKONITO pridobili. Te obsodiš nespoštovanja USTAVE, ZAKONOV,..., jih suspendiraš, daš v zapor, denarno kaznuješ,...

Verjamem, da bo potem vsakdo 2x premislil, kako bo izpeljal postopek zbiranja dokazov in se te "anomalije", dokazi niso veljavni, čeprav se je dogodek dejstvo, ne bodo več dogajali.

MrStein ::

Sosed te pretepa, dokler ne "priznaš", da si video ponaredil in si v resnici ti obglavil žensko.
Priznanje seveda posname. A to velja na sodišču ali ne?
Pomnimo: rekel si, da če je posneto je to to, ne glede na zakonitost.
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!

toro69 ::

@MrStein
Diplomatsko zakomplicirat...
In kaj je razlika če te pretepajo policaji po nalogu sodnika?

PaX_MaN ::

toro69 je izjavil:

Če jaz soseda nezakonito s kamero posnamem, kako obglavi svojo ženo na svojem dvorišču, je dejstvo posneto in se je neumno sklicevati, da se to ni zgodilo...

Ti nisi policija/SOVA. Da policija/SOVA z lažmi in nezakonitim/neustavnim delom meče ljudi v zapor je mnogo bolj problematično kot tvoje snemanje umora, posnetek katerega bi bil na sodišču zlo verjetno sprejet (drugo vprašanje je seveda zakaj samo snemaš, zakaj ne preprečiš umora?).

Jupito ::

Ljudska modrost in pragmatičnost sta brezmejni. Bomo prepovedali še pranje dokazov, hkrati ga pa dovolili, pa je problem rešen! (Če se jezt zlažem, da sem videl, ker si taprava priča ne upa pričat, je tak kot da ne obstaja, ampak obstaja...)
I used to be with it, but then they changed what it was.
Now what I'm with isn't it and what's it seems weird
and scary to me. It'll happen to you!

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Jupito ()

MrStein ::

Če bi čebula...

No, saj veliko oseb, tudi uradne, mislijo (in delajo) tako, zato pa imamo potem tudi take rezultate (ful dober primer, ki se razleti na prafaktorje ko pride v stik s presojo)
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!

destiny ::

Se strinjam s toro69. Če so dokazi pridobljeni sicer nezakonito, ampak brez vplivanja na vsebino dokaza, bi ti morali veljati, odgovorno osebo za tak nezakonito pridobljen dokaz pa ustrezno kaznovati.

MrStein ::

Iščem 10 ljudi, pripravljenih it v zapor proti plačilu.
Delo: zbiranje dokazov na nezakonit način
Pod šifro: saj smo na balkanu, čuj!
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!

srus ::

Jasno, jasno, finski dokazi so OK, ker je Finska fina država. Srbski dokazi niso OK ker Srbija ... hm, mi je rim zmanjkalo.

ginekolog ::

zanimiv članek, več takih
Divers do it deeper.

sisemen   ::

toro69 je izjavil:

Moje mnenje glede vseh nezakonitih pridobitev dokazov (Tošič in drugi primeri...):

Zakonit ali nezakonit, kar je posneto in zajeto se je zgodilo in tega se ne da zbrisati.
Če jaz soseda nezakonito s kamero posnamem, kako obglavi svojo ženo na svojem dvorišču, je dejstvo posneto in se je neumno sklicevati, da se to ni zgodilo...

DOKAZI OBSTAJAJO IN SE JIH NE DA ZANIKATI !!!!!!!!!!!!!!!

Glede tistih, pa ki pa so te dokaze NEZAKONITO pridobili. Te obsodiš nespoštovanja USTAVE, ZAKONOV,..., jih suspendiraš, daš v zapor, denarno kaznuješ,...

Verjamem, da bo potem vsakdo 2x premislil, kako bo izpeljal postopek zbiranja dokazov in se te "anomalije", dokazi niso veljavni, čeprav se je dogodek dejstvo, ne bodo več dogajali.


Kdo pa straži stražarje? In kdo straži stražarjev stražarje? Kar predlagaš je, da dobi policija in tožilstvo stimulacijo za kršenje zakona, kar je mnogo huje od dejanj posameznih kriminalcev in vodi v policijsko ustrahovanje in v skrajnem primeru v diktaturo policije/vojske/... Tega se ne moreš iti, razen če verjameš v moralno superiornost pacientov s kompleksom nadzora, ki dela za inferiorno plačo. Mogoče si malo preveč Judge Dredda gledal, pa še ta je delal po pravilih.

destiny je izjavil:

Se strinjam s toro69. Če so dokazi pridobljeni sicer nezakonito, ampak brez vplivanja na vsebino dokaza, bi ti morali veljati, odgovorno osebo za tak nezakonito pridobljen dokaz pa ustrezno kaznovati.


Kaj pa če rečemo drugače. Sodba se ovrže zaradi nezakonito pridobljenih dokazov (kar dela cel svet) in odgovorno osebo za nezakonito pridobljene dokaze ustrezno kaznovati (z najmanj 2 leti zaporne kazni in denarnim povračilom vseh stroškov, celotne preiskave in sodnega postopka), brez moznosti pritozbe. Pa bomo videli, ali bodo slovenski šerifi še zbirali dokaze na nezakonit način. Če lahko nemci vodijo sodne postopke in so bistveno bolj učinkoviti kot naši "organi", brez da bi kršili zakonodajo, ne vidim nobenega razloga, da bi pa mi, zato ker smo balkanci, talali odpustke.

Zgodovina sprememb…

toro69 ::

Na zalost vse tvoje nastevanje se vedno ne spremeni dejstev.

sisemen   ::

toro69 je izjavil:

Na zalost vse tvoje nastevanje se vedno ne spremeni dejstev.


Ne jih ne. Vendar tvoje ideje vodijo v policijsko državo. Kar je mnogo bolj škodljivo kot preprodajalec drog/orožja. Meni osebno ta človek ni naredil nič, kakor tudi tebi ne. Policija z absolutno močjo pa mi lahko naredi veliko slabega.

Oz. ti bom takole povedal, daj mi možnost, da delam izven okvirov zakona, pa ti garantiram, da te spravim v arest (saj ne, da bi me to ravno zanimalo, ampak saj imas rad hipoteticne igre). Garantirano bom našel nekaj, od wareza naprej. Če me ne boš podkupil, npr. Ali pa predolgega noža v tvoji kuhinji, ki ga bom lahko klasificiral za hladno orožje. Nočeš takšnih policijskih pooblastil.

Med drugim tvoje ideje legalizirajo tudi : Inquisition @ Wikipedia

Bi ti pasalo, da na natezalnici priznas vse in se smatra za dokaz?!

Zgodovina sprememb…

Mehmed ::

Toro, sistem je zastavljen tako, da dobri fantje preganjajo slabe, ki krsijo pravila. Ki so jasna vnaprej.
To kar ti predlagas je pa slabi fantje preganjajo slabe fante, ker so krsili pravila, ki jih itak spotoma spreminjamo oz. krsimo sami.

Sej ta cilj upravicuje sredstva koncept ni tok nepojmljiv, samo zaenkrat je rezerviran za pedofilijo pa terorizem. Droge pac niso tok velik problem, da bi pozrli kar vse. Ce drzava z vsemi instrumenti in sluzbami ne zmore po predpisih obsoditi nekoga ga pac ne bo. Ce se pa pozvizga na predpise pa izgubi tisto moralno avtoriteto, ki jo nekako nuca da vse skupaj funkcionira. Drugace enostavno eni kriminalci preganjajo druge, kako bos navijal potem, ce ni vec good guysov?

SkipEU ::

Večji problem se mi zdi, da nekateri v imenu obsodbe na vsak način zagovarjajo, da se kršijo temeljna načela pravne države in načina pridobivanja dokazov. Če nekaj ni pridobljeno legalno oz. po predpisih, ne more biti uporabljeno. Konec. Ker na koncu bi prišli do tega, da bi nezakonito pridobivali podatke o vsem, nekaj bi se že prijelo; imeli bi naknadna prirejanja dokazov, vohunili bi za nezaželjenimi osebami itd.

destiny je izjavil:

Se strinjam s toro69. Če so dokazi pridobljeni sicer nezakonito, ampak brez vplivanja na vsebino dokaza, bi ti morali veljati, odgovorno osebo za tak nezakonito pridobljen dokaz pa ustrezno kaznovati.


Kot sem napisal zgoraj ... torej nadziraš osebo, za katero nisi dobil dovoljenja, da ga nadziraš ... na koncu bo že nekaj, kar se bo prijelo, a ne? A to naj bo po novem upravičeno kot v kaki Vzhodni Nemčiji?

toro69 ::

@sisemen + @Mehmed

ne morem povedati bolj enostavno, verjetno ste eni pravniki in imate radi pravne luknje, glede na moralo in zdravo pamet pa je vse jasno...

DEJSTEV NE MOREŠ ZAVREČI! LAHKO KAZNUJEŠ NEPRAVILNE POSTOPKE! Lahko pa si samo zatiskaš oči....

Tistih policajev..., ki bi na nezakonit način pridobivali dokaze bi zmanjkalo v par mesecih, če bi delovala normalna pravna država.

Potemtakem je tudi priča, ki je prišla slučajno mimo v času kaznjivega dogodka, na nezakonit način pridobivala dokaze, saj ne moremo s 100% gotovostjo dokazati njenih namenov na dotičnem kraju v tistem trenutku.

Na splošno predlagam, da prekličeno vse zakone..., potem pa ne bomo SPLOH imeli neumnih dilem, kjer se NE dokazuje, če je kdo kriv ali ne, ampak samo če so tisti, ki so ga videli lahko gledali ;)

BigWhale ::

toro69 je izjavil:

DEJSTEV NE MOREŠ ZAVREČI! LAHKO KAZNUJEŠ NEPRAVILNE POSTOPKE! Lahko pa si samo zatiskaš oči....


Ob danasnji tehnologiji tudi video posnetek ni vec nobeno dejstvo. Jaz sem zadnjic videl kako se je en tip sprehajal po Marsu. Dejstvo?

toro69 je izjavil:


Potemtakem je tudi priča, ki je prišla slučajno mimo v času kaznjivega dogodka, na nezakonit način pridobivala dokaze, saj ne moremo s 100% gotovostjo dokazati njenih namenov na dotičnem kraju v tistem trenutku.

Na splošno predlagam, da prekličeno vse zakone..., potem pa ne bomo SPLOH imeli neumnih dilem, kjer se NE dokazuje, če je kdo kriv ali ne, ampak samo če so tisti, ki so ga videli lahko gledali ;)


You're just being silly now.

poweroff ::

BigWhale je izjavil:

Ob danasnji tehnologiji tudi video posnetek ni vec nobeno dejstvo. Jaz sem zadnjic videl kako se je en tip sprehajal po Marsu. Dejstvo?

Dejstvo. Saj obstaja logična razlaga. Ni bil človek. Marsovec je bil. :))
sudo poweroff

toro69 ::

BigWhale je izjavil:


Ob danasnji tehnologiji tudi video posnetek ni vec nobeno dejstvo. Jaz sem zadnjic videl kako se je en tip sprehajal po Marsu. Dejstvo?


Saj pravim. Najlažja rešitev. Ukinimo še forenziko,...

johnnyyy ::

toro69 je izjavil:

DEJSTEV NE MOREŠ ZAVREČI! LAHKO KAZNUJEŠ NEPRAVILNE POSTOPKE! Lahko pa si samo zatiskaš oči....

Odvisno od dogovora (zakonov), lahko je kazen za nepravilne postopke, da se podatkov, ki so bili pridobljeni na nelegalen način, ne upošteva. S tem preprečiš, da bi bilo nekaterim (v tem primeru policiji) v interesu, da kršijo zakon. S tem praktično preprečiš največ. Če pa so sankcije majhne, potem imaš stanje kot npr.: pri tovornjakarjih. Če so pogodbene sankcije večje od kazni za predolgo vožnjo, se jim bolj splača kršit zakon.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: johnnyyy ()

toro69 ::

@johnnyyy:

se strinjam z vsem napisanim....

evo še moja zadnja:
povedat hočem, da ne glede na vse (zakone, pravila, postopke), nekega dogodka, ki je bil zabeležen (tu lahko začnete nabijat z odmikanjem od teme o ponarejanju videoposnetkov, policaju Dredu...) ne moreš fizično izničit, lahko samo zatisneš oči in ga spregledaš v skladu (zakoni, pravili, postopki) ter upaš, da tistega, ki si ga "oprostil", naslednjič preden ga/če ulovijo, v skladu z zakonine, ne naredi še kake večje škode.

Mehmed ::

toro69 je izjavil:

@sisemen + @Mehmed

ne morem povedati bolj enostavno, verjetno ste eni pravniki in imate radi pravne luknje, glede na moralo in zdravo pamet pa je vse jasno...

DEJSTEV NE MOREŠ ZAVREČI! LAHKO KAZNUJEŠ NEPRAVILNE POSTOPKE! Lahko pa si samo zatiskaš oči....Ne vem ce spremljas fuzbal, nedavno je legia nabila celtic 6:1. Nakar se je izkazalo, da eden njihovih igralcev ne bi smel igrati, za kazen so jim razveljavili tekmo in je napredoval celtic s tistim golom.
Kaj zdej to pomeni? Da se tekma ni zgodila? Da niso bili absolutno boljsi?
Ne. Vsak lahko rece lepa tekma. Super ste igrali. Krasni goli.
Samo rezultata vem ne bomo priznali, ker ni bilo vse po predpisih.

In tukaj je enako. Noben ne pravi posnetek se ni zgodil. Ali pa ni res kar je na njemu. Enostavno ga ne bomo pogledali, ker ga nismo dobili po predpisih. Ki so tukaj z namenom, da je cela zadeva legitimna.
Ce te predpise ignoriramo, kako lahko komurkoli ocitamo, da se ne drzi pravil, ko se sami evidentno poserjemo na njih?
Ce tipi krsijo kazenski zakonik, mi pa da jih zapremo ustavo, ki je btw nad njim, smo mi vecji bad guysi od njih. Kako jih bos gledal zviska, ce se potopis pod njih. Sej to ni jebeno pravno vprasanje ampak navadna logika.

Rudolf ::

Če pravosodni in represivni organi ne bi nikdar prej zlorabili svojih pooblastil (v take ali drugačne namene), bi se verjetno vsi strinjali, da so zanje napisani zakoni deklarativne narave in bolj smernica, kot pa pravilo. Vendar je stvarnost žal drugačna in kritično javnost postavlja v neprijeten položaj, ki precej spominja na absurdno prigodo izpred let. Slednja se je odvila v New Yorku, ko so obritoglavci in neonacisti želeli pridobit dovoljenje za marš po mestnih ulicah. Oblast jim je to skušala preprečiti, vendar se je zanje (in za domnevno svobodo govora) potegnil nepričakovan vir - črnska skupnost. Seveda je le ta imela dober razlog. Bili so namreč naslednji v vrsti, ki so želeli izvesti svoj protestni pohod po mestu.

johnnyyy ::

toro69 je izjavil:

povedat hočem, da ne glede na vse (zakone, pravila, postopke), nekega dogodka, ki je bil zabeležen (tu lahko začnete nabijat z odmikanjem od teme o ponarejanju videoposnetkov, policaju Dredu...) ne moreš fizično izničit, lahko samo zatisneš oči in ga spregledaš v skladu (zakoni, pravili, postopki) ter upaš, da tistega, ki si ga "oprostil", naslednjič preden ga/če ulovijo, v skladu z zakonine, ne naredi še kake večje škode.

Če ti osebe, ki ti priskrbijo dokaze lažejo, ne znajo povedat kje in na kakšen način so ti dokazi nastali in zraven še zavajajo, potem pade na te dokaze tudi določen sum. Ne vem zakaj bi si potem pri teh dokazih zatiskal oči?! Če je drugih (boljših) dokazov dovolj, lahko tudi pride do obsodbe. Če pa imaš samo en dokaz, ki je bil pridobljen na hojladri način, potem pa lahko mečeš kocko ali je ali ni osumljeni baraba.

toro69 ::

johnnyyy je izjavil:


Če ti osebe, ki ti priskrbijo dokaze lažejo, ne znajo povedat kje in na kakšen način so ti dokazi nastali in zraven še zavajajo


Ja, samo to potem ni dokaz.

PaX_MaN ::

toro69 je izjavil:

Tistih policajev..., ki bi na nezakonit način pridobivali dokaze bi zmanjkalo v par mesecih, če bi delovala normalna pravna država.

Ne, ne bi, ker bi se njim v prid med kaznovalnim postopkom lahko predložilo - kar ti zagovarjaš - nezakonito pridobljene, a vseeno veljavne, razbremenilne dokaze ("tepl smo ga dokler ni priznal").

johnnyyy ::

toro69 je izjavil:

johnnyyy je izjavil:


Če ti osebe, ki ti priskrbijo dokaze lažejo, ne znajo povedat kje in na kakšen način so ti dokazi nastali in zraven še zavajajo


Ja, samo to potem ni dokaz.

Odvisno iz katere perspektive gledaš. Za policijo (kot je razvidno iz prispevka) je tudi nelegalno prisluškovanje dokaz. Za večino ljudi je že dokaz fraza "ja ubil sem ga", čeprav je iztrgana iz konteksta. Za sodišče in obsodbo pa imajo takšni dokazi bolj jalove temelje.

Manu ::

toro69 je izjavil:

ne morem povedati bolj enostavno, verjetno ste eni pravniki in imate radi pravne luknje, glede na moralo in zdravo pamet pa je vse jasno...

DEJSTEV NE MOREŠ ZAVREČI! LAHKO KAZNUJEŠ NEPRAVILNE POSTOPKE! Lahko pa si samo zatiskaš oči....

Tistih policajev..., ki bi na nezakonit način pridobivali dokaze bi zmanjkalo v par mesecih, če bi delovala normalna pravna država.


Zdrava pamet ti pove tudi, da ni dobro nekomu dati absolutno oblast.

Ali je tako težko policistom stopiti do sodnika in z utemeljitvijo pridobiti dovoljenje za prisluškovanje in na ta način priti do dokazov?

Ampak kolikor vem v tem konkretnem primeru "balkanskega bojevnika" ni bil nihče kaznovan zaradi nezakonito pridobljenih dokazov.

Ali bomo torej zatiskali oči in dovolili, da lahko nekdo dela kar hoče in prisluškuje komurkoli želi?
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Mnenje: V obrambo sodišča (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )

Oddelek: Novice / NWO
37179578 (66765) Mr.B
»

V obrambo sodišča (2) (strani: 1 2 3 48 9 10 11 )

Oddelek: Novice / NWO
522117498 (98539) PaX_MaN
»

Slovenska policija nabavlja IMSI catcherje (3) (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Novice / Zasebnost
18853711 (47792) trizob

Pravna dilema (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
14020110 (17736) Ziga Dolhar

Več podobnih tem