» »

Instrukcijski roki

Instrukcijski roki

Tomaž Lovše.

vir: SiOL
Slo-Tech - Nedavno smo lahko veliko brali o težavah enega bogatejših Slovencev, Tomaža F. Lovšeta. Imenovani je bil do nedavnega lastnik Diners Cluba Slovenije, izdajatelja priljubljene kreditne kartice Diners, ki imetnikom omogoča odloženo oziroma obročno odplačevanje nakupov. Zaradi znatnih zamud pri poravnavi obveznosti do trgovcev je Banka Slovenije zahtevala zagotovitev dodatnih kapitalskih rezerv. To in dejstvo, da uporabniki kartice trošijo vse manj (povprečno 370 evrov na mesec, še leto prej 460 evrov), je družbo finančno izčrpalo in maja privedlo do odvzema dovoljenja za kartično poslovanje. Lovše se je branil, da so zahteve Banke Slovenije nerazumne, in da če kaj, rabi le še malo časa, da dobi kupnino od prodaje njegove italijanske družbe lastniku licence, ameriški družbi Discover. Slednje se potem ni izšlo, tako da je moral izstopiti iz slovenske družbe, za dokapitalizacijo pa naj bi poskrbel novi lastnik, to je avstrijska banka Erste. S tem pa njegovih težav (ob boku tistih iz zgodb s Pekom in vodenjem Smučarske zveze) še ni bilo konec. Eden od ljubljanskih upnikov naj bi ga kazensko ovadil zaradi finančnega oškodovanja v višini 9 milijonov evrov.

Lovšeta in še dva nekdanja zakonita zastopnika Dinersa je 8. avgusta aretirala in pridržala policija, na koncu pa je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor iz razloga begosumnosti, ker pač veliko potuje in ker je za potrebe davkarije že preseljen v tujino (v Kneževino Monako). Njegov zagovornik se je nad odločbo o uvedbi pripora pritožil 10. avgusta. Ker je pripor precej invaziven poseg v osebno prostost (še nedolžnega človeka!), predvideva naš Zakon o kazenskem postopku (ZKP) posebej kratke roke za reševanje pritožb. Zunajobravnavni senat okrožnega sodišča v Ljubljani bi moral v skladu z 202. členom ZKP presoditi v roku 48 ur, torej najkasneje v ponedeljek, 12. avgusta. To se ni zgodilo. Senat je odločitev podal šele prejšnjo sredo, 14. avgusta, torej po štirih dneh. Senat je pritožbo zavrnil, tako da Lovše ostaja v priporu vsaj 30 dni; v primeru podaljšanja lahko tudi dlje. Njegov odvetnik je zaradi te zamude z res veliko medijskega pompa napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti - izrednega pravnega sredstva, ki naj bi državljane zaščitilo v najbolj očitnih primerih kršitev njihovih procesnih pravic. Sodišče je v kratki izjavi za javnost odgovorilo, da je omenjeni 48 rok zgolj "instrukcijski" in da torej manjša zamuda nima pravnih posledic v dobro priprtega.

Poglejmo, kaj je na tem.

Naš kazenski postopek je urejen kot zaporedje faz, med katerimi obstajajo dobro definirani prehodi. Prva faza - predkazenski postopek - se začne, ko so policiji oziroma tožilstvu naznanjeni razlogi za sum, da je bilo izvršeno, se izvršuje ali se pripravlja neko kaznivo dejanje. Organi o dogodku lahko prejmejo ovadbo, lahko pa tudi sami kaj opazijo. Za osumljenca se postopek začne, ko ga policija prepozna kot osumljenca in mu to naznani (četrti odstavek 148. člena ZKP, "Miranda opozorilo"), nakar pridobi cel šopek pravic v bran ostrim posegom državnega aparata. Rokov, ki bi resnično omejevali trajanje predkazenskega postopka, ni: traja lahko več tednov, let ali desetletij v primerih cold casov, kjer pravega osumljenca ali dokazov zoper njega pač ni. Omejitve se začno, ko policija zbere dovolj dokazov, da zoper osumljenca vzpostavi utemeljen sum. Takrat smejo osumljencu odvzeti prostost, ga pridržati ali sodišče zaprositi za daljše pridržanje (pripor). Hkrati ga je potrebno privesti pred preiskovalnega sodnika, s čimer se prične sodna faza kazenskega postopka - preiskava, katere cilj je potrditi, da je primer bodisi zrel za obtožnico, ali pa so se zmotili in bo treba osumljenca spustiti, preiskavo zaključi. Ker so, kot zgoraj, na tej točki že možni posegi v osebno svobodo posameznika (se pravi, sorazmerno invazivna dejanja), naj preiskava ne bi trajala dlje kot 6 mesecev, po njenem zaključku pa mora tožilec v 15 dneh sporočiti, kako bo postopal. Če vloži obtožnico, jo je potrebno vročiti obtožencu in mu dati čas za ugovor. Po tem je treba v razpisati predobravnavni narok, kjer se skuša doseči obtoženčevo priznanje (priznaj prosim, sine, boš manj sedel), oz. kjer se potrdi obstoječe priznanje iz sporazuma o priznanju krivde (450.a člen). Če obtoženec prizna, gre v naprej veliko lažje in hitreje; sankcijo se, če zadeva dovoljuje, lahko izreče tudi takoj, če pa že ne, pa se takoj razpiše nalog za izrek kazenske sankcije, tako da glavna obravnava v bistvu odpade. Uvedba tega instituta je ena redkih redkih res svetlih točk v seriji zdaj že ducat reform našega ZKP. No, če predobravnavni nalog ne uspe (baraba ni priznala), je treba v dveh mesecih razpisati še narok za glavno obravnavo. Če gre vse po sreči, sodišče po nekaj mesecih (brez kršitve ustavne pravice do sojenja v razumnem roku) ugotovi, kaj se je resnično zgodilo in odloči o obstoju kaznivega dejanja, obtoženčevi krivdi in odgovornosti ter določi sankcijo. Narokov za glavno obravnavo je lahko več; lahko se preložijo ali prekinejo (tipično, če se komu ne ljubi hoditi na sodišče), a prekinitev ne sme trajati več kot tri mesce ali voditi v spremembo sestave sodnega senata (311. člen), saj jo je sicer treba začeti znova. Po izreku sodbe je obsojencu potrebno vročiti še pisni prepis. Potem začno teči roki za pritožbo. Če je pritožba utemeljena, lahko pride do ponovnega sojenja, če ne, je postopek (z izjemo možnosti izrednih pravnih sredstev) zaključen.

Lovšetov primer je trenutno v fazi preiskave, osumljenec pa je v priporu. Kot rečeno, mu tožilstvu še ni dokazalo storitve kaznivega dejanja, ampak razpolaga zgolj z utemeljenim sumom, da si je z zlorabo položaja protipravno zagotovil večmilijonsko premoženjsko korist. Gre za utemeljeno verjetnost (šolsko "med 50 in 60 odstotki"), a ne še gotovost. Posledično mora biti sodni sistem glede omejevanja osebne prostosti (pripora) previden, saj pač obstaja verjetnost ("med 50 in 40 odstotki"), da se motijo in da bodo morali nekega lepega dne plačati odškodnino. Nezakonito priprtim smo v zadnjih letih izplačali skupaj 12 milijonov evrov odškodnine - okoli 40€ na noč, če sprejmejo ponudbo pravobranilstva, oziroma tudi do 200€, če se jim ljubi pravdati. Da bi bilo tovrstnih napak manj, so pogoji za pripor ostri (zgolj trije možni razlogi, poleg podanega utemeljenega suma), roki za odločanje o osumljenčevih pritožbah pa kratki - 48 ur. Te pravice osumljencem pripadajo tudi če niso več (davčni) rezidentje Slovenije, saj so še vedno ljudje.

A ta rok je, tako sodna praksa, "instrukcijski": rok, ki je predviden "izključno zaradi postopkovne discipline". To pomeni, da sme državni organ neko procesno dejanje (na primer odločanje o pritožbi) opraviti tudi po preteku instrukcijskega roka. Zamuda nima pravnih posledic v smislu odprave odločbe o priporu, ki jo je izdal preiskovalni sodnik. V konkretni zadevi to pomeni, da mora zunajobravnavni senat o pritožbi vseeno odločiti, četudi z zamudo, pri čemer zamuda ne vpliva na vsebino odločitve. Še več, omenjeni 48-urni začne teči šele s trenutkom, ko je senatu dana možnost, da prične svoje (oseminštirideseturno) odločanje. To se tipično začne s predložitvijo spisa senatu, kar lahko traja tudi dan ali dva.

Edina sankcija zaradi zamude bo torej ta, da bo moral senat predsedniku sodišča pojasniti, zakaj je prišlo do zamude. V konkretnem primeru naj bi bila kriva neprilika, da se je ključna članica senata (sodnica poročevalka) morala izločiti iz primera, izločitveni postopek pa je trajal cel dan. Kakšne posebne disciplinske sankcije tako ni pričakovati. Zagotovo pa osumljenec samo zaradi dvodnevne zamude pri presoji zakonitosti pripora še ne bo izpuščen s Povšetove.

Podobno velja za vse roke, ki v kazenskem postopku zavezujejo državo, na primer za presojo zakonitosti policijskega pridržanja, trajanje preiskave, vložitev obtožnice po končani preiskavi, pravočasen razpis glavne obravnave po pravnomočnosti obtožnice, pa tudi celostno trajanje sodnega postopka. Glede slednjega Slovenija serijsko izgublja tožbe pred Evropskih sodiščem za človekove pravice, a to še ne pomeni nujno, da bi država dovolila priznati prekluzivno naravo katerega od rokov, tako da bi njena zamuda dejansko pomenila izpustitev osumljenca. Največ, kar je še šlo skozi, je ugotovitev, da tožilčev letni dopust vendarle ne more biti veljavni razlog za neupoštevanje roka. Varuh človekovih pravic je na problematiko sistematičnih državnih zamud že večkrat opozoril, a brez posebnega učinka.

Najbrž je bolje tako. V državi, kjer nekateri najbolj ugledni tožilci preprosto odlagajo določene primere v omare, označene z navodilom "počakaj do zastaranja", oziroma kjer tožilke na silo in z zamudo vlagajo nepopolne obtožnice, tako jih mora na to opozarjati sodišče, ažurnosti najbrž ni mogoče zahtevati. Podobno velja v mnogih upravnih službah, ki na primer odločbe o gradbenih dovoljenjih in okoljevarstvenih soglasjih redno izdajajo, ko so pač pripravljene in nikakor ne sredi letnega dopusta.

Državljani tega razkošja nimamo. Večina naših rokov je prekluzivne narave: po preteku roka bodo vse nanj vezane pravice za nas ugasnile. Tipično bo tako z zamujeno pritožbo, ki jo sodišče preprosto zavrže (375. člen). Še več, nekatere pritožbene razloge mora obtoženec uveljavljati takoj, ko mu postanejo znani; kasneje, po izreku sodbe, je lahko že prepozno (prepoved novot v 384. členu). Če zamudi, so možnosti zelo omejene. Najboljši ugovor je, da mu papir, na katerega se pritožuje, ni bil pravilno vročen, na primer ker ga je poštar prijazno izročil mami, čeravno je na njem odredba za osebno vročanje. Lahko tudi zaprosi za "vrnitev v prejšnje stanje", kjer pa mora pokazati izjemno utemeljene razloge, zaradi katerih je zamudil določen rok. Menjava odvetnika kot ustreznica sodniški izločitvi tukaj ne bo dovolj. Podobno je v upravnih postopkih, kjer je država prav tako gospodar postopka. Je pa koristno vedeti, da je bolje oddati nepopolno a pravočasno vlogo, kot pa prepozno in popolno. Upravni organ je v primeru pravočasne nepopolne vloge stranko dolžan pozvati k dopolnitvi, kar da dodaten čas. Prav tako v primeru daljše zamude na strani upravnega organa obstaja možnost uporabe instituta molka upravnega organa, kar pomeni, da se neaktivnost šteje kot zavrnitev zahtevka, zoper to odločitev pa je potem možna takojšnja pritožba zaradi molka organa.

Torej - ne zamujajte, vaši roki niso in nikoli ne bodo "instrukcijski".

28 komentarjev

MrNighthawk ::

Dokazni standard utemeljeni sum ima verjetnost od 80-90% in ne "šolsko med 50 in 60%".

Kar je že zelo velika verjetnost. In mora biti tako velika, ker zaradi "fifty/fifty" verjetnosti ti v nobeni dokaj demokratični državi ne morejo izreči pripora. Mogoče pridržanje. Gre pa za največji možni poseg v človekove pravice, čeprav je po zakonu še nedolžen, ker mu krivda še ni bila pravnomočno dokazana s sodbo.

Poanta pripora v tem primeru je begosum... In mislim, da je opravičena bojazen.

Kar se pa tiče rokov: "ignorantia iuris nocet"

opeter ::

Članek sem prebral. Se strinjam z napisanim, ampak ta gospod mi že na sliki ne deluje nedolžen. Seved pa mu bodo to morali dokazati.

Ampak, da še odgovorim na zadnje vprašanje:
Torej - ne zamujajte, vaši roki niso in nikoli ne bodo "instrukcijski".

V določenih panogah, ko so roki določeni, ne more zamudit. Če posel propade, je to lahko velik udarec (v finančnem smislu) za podjetje in morda za celo verigo. Si predstavljate, da bi recimo neko časopisno podjetje, ki izdaja kakšen dnevnik le tega, torej dnevni časopis poslal kakšen dan ali dva pozneje v tisk? Ne more. Kot prvo, številka časopisa več ne bi bila aktualna, kot drugo pa, tiskarne imajo rezervirane termine za tisk itn. Kdo bi sploh kupil dnevni časopis, ki že "ni aktualen"?

Skratka cel sistem bi se porušil.

Najbrž je bolje tako. V državi, kjer nekateri najbolj ugledni tožilci preprosto odlagajo določene primere v omare, označene z navodilom "počakaj do zastaranja", oziroma kjer tožilke na silo in z zamudo vlagajo nepopolne obtožnice, tako jih mora na to opozarjati sodišče, ažurnosti najbrž ni mogoče zahtevati. Podobno velja v mnogih upravnih službah, ki na primer odločbe o gradbenih dovoljenjih in okoljevarstvenih soglasjih redno izdajajo, ko so pač pripravljene in nikakor ne sredi letnega dopusta.

Sicer pa je bistvo članka itak napisano v zadnjem odstavku, ki se začnem s stavkom "Državljani tega razkošja nimamo." Tukaj seveda piše kaj imamo oz. nimamo "navadni" državljani. Torej le nismo vsi "enaki" pred zakonom. Žalostno.
Hrabri mišek (od 2015 nova serija!) -> http://tinyurl.com/na7r54l
18. november 2011 - Umrl je Mark Hall, "oče" Hrabrega miška
RTVSLO: http://tinyurl.com/74r9n7j

MrNighthawk ::

opeter je izjavil:


Sicer pa je bistvo članka itak napisano v zadnjem odstavku, ki se začnem s stavkom "Državljani tega razkošja nimamo." Tukaj seveda piše kaj imamo oz. nimamo "navadni" državljani. Torej le nismo vsi "enaki" pred zakonom. Žalostno.


Ne mešat pojmov. Ne moreš reči, da pred zakonom nismo vsi enaki, ker se državni tožilec ravna po intrukcijskem roku. Državni tožilec ni državljan ampak je institut in se poslužuje kar mu zakon narekuje. Tako kot fizičnim osebam. Laično povedano. Kadar nekdo (državljan) posega drugemu v ustavne pravice (npr. ubije ali pa oškoduje za preveč €) ima država na razpolago vsa pravna sredstva (seveda mora obstajat določen dokazni standard, večji kot je večji je lahko poseg države v osebne pravice), da lahko na koncu "kaznuje" neprideprava. Zaradi tega ker je konkretno ogrožal družbo. Zato lahko za huda kazniva dejanja obsodijo tudi čet 50 let. Obdolženi pa že tako in tako ima pravice na podlagi ustave. Obstajajo pa določeni roki ravno zaradi tega, da se sodni postopki ne vlečejo po 10 let. Če nisi z zakonom seznanjen si sam kriv. Ampak tudi zato imamo institut, da ti država lahko dodeli zagovornika (nekoga, ki pač obvlada pravo). Pravo niso samo zakoni!

Kot sem pa že omenil v omenjenem primeru je dokazni standard že dovolj velik, da lahko država posega z najhušjo "kršitvijo" osebnih pravic oz. svobode.

p.s. v priporu imaš še vedno bistveno več pravic kot pa ko si v zaporu.

p.s.s. seriously zakaj je ta tema sploh na slo TECHu??

gruntfürmich ::

MrNighthawk je izjavil:

p.s.s. seriously zakaj je ta tema sploh na slo TECHu??

da se prikaže kako velike kršitve človekovih pravic se dogajajo v sloveniji nedolžnim menedžerjem in politikom, občasno tudi 'gangsterjem' in da se naj zaradi tega malo zamislimo.
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

Zgodovina sprememb…

smash ::

gruntfürmich je izjavil:

MrNighthawk je izjavil:

p.s.s. seriously zakaj je ta tema sploh na slo TECHu??

da se prikaže kako velike kršitve človekovih pravic se dogajajo v sloveniji nedolžnim menedžerjem in politikom, občasno tudi 'gangsterjem' in da se naj zaradi tega malo zamislimo.


ok, in zakaj je potem to na slo-tech-u?

Ziga Dolhar ::

Zato, da nismo preveč fohidijoti.
https://dolhar.si/

gruntfürmich ::

zato, da vidimo kako bo lepo v krasnem novem levem svetu, pa čeprav s samimi idioti...
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

Jupito ::

smash je izjavil:

gruntfürmich je izjavil:

MrNighthawk je izjavil:

p.s.s. seriously zakaj je ta tema sploh na slo TECHu??

da se prikaže kako velike kršitve človekovih pravic se dogajajo v sloveniji nedolžnim menedžerjem in politikom, občasno tudi 'gangsterjem' in da se naj zaradi tega malo zamislimo.


ok, in zakaj je potem to na slo-tech-u?


Ker gredo ostali mediji po informacije h @grundiju. :D
I used to be with it, but then they changed what it was.
Now what I'm with isn't it and what's it seems weird
and scary to me. It'll happen to you!

Shkorc ::

Pa velikokrat se na forumu pojavljajo vprašanja pravniške narave, pa naj bo še novica, me osebno sploh ne moti.

poweroff ::

Eno bistvenih vprašanj je, zakaj si država lahko privošči instrukcijske roke (celo kadar posega v naše temeljne pravice), mi pa tega privilegija nimamo.

Zakaj država lahko zamuja z vračilom dohodnine, mi pa ne smemo. Itd.

Mislim, da bi bilo treba uvesti princip enakosti. Bi se država hitro začela resniti.
sudo poweroff

shadow7 ::

MrNighthawk je izjavil:

p.s. v priporu imaš še vedno bistveno več pravic kot pa ko si v zaporu.


Kateri pripor to primerjaš z zaporom? Hišni ali pravi?

Lahko si obsojen na zaporno kazen, pa to oddelaš z določenim številom ur, lahko zaporno kazen oslužiš v hišnem zaporu. Če ne pride v poštev ne eno ne drugo, v pravem zaporu slej ali prej lahko (ne nujno) dobiš vikend izhode.

Pripornik ima kakšne pravice že? To, da so priporne zadeve na sodišču obravnavane prioritetno?

Cifix63 ::

Imamo eno najbolj neurejenih držav(ic) na celem svetu! Se tega zadostno zavedamo?
Lopovi prosperirajo, niti Adam in Eva nista imela takšnega raja kot je za njih ta vukojebina. Karkoli že pogledamo povsod smo prvi na vseh negativnih lestvicah in to se tudi čuti dobesedno v zraku, to vemo brez, da je kje kaj "izmerjeno" in nato posledično objavljeno!

V bistvu ne bo nikoli drugače. Zakaj ne?
Na svetu veljajo za obstoj in uspeh države nekatere določene zakonitosti.
Mi namreč ne izpolnjujemo nekaterih osnovnih kriterijev za imeti uspešno državo. Kot največji fiasko je, da imamo žepno državico, se pravi tako majhno državico, ki po nekih obče veljavnih zakonitostih ne more in ne more biti(!) (v nobenem pogledu, ne glede pravnih standardov, ne glede ekonomike, ne glede načela enakosti) - uspešna. To ni možno, ker ne dosegamo tega osnovnega kriterija, to je kritične velikosti. Ne ozemeljske ne prebivalstvene. Drug pomemben faktor je bil pridobljen v skupnih 70 letih življenja s podivjanimi balkanskimi ljudstvi. Vse kar je v našem narodu bilo civilizacijskega, pridobljenega v 770 letih sobivanja v Avstroogrski je bilo izničeno, to se prav lepo vidi.
Popolnoma enak problem prevladuje na celem območju bivše Jugoslavije, kjer so se po razpadu države rodile žepne državice. Civilizacijskih pridobitev pa ni bilo saj so spadale pod direkten in indirekten vpliv Orienta, razen Hrvaške. Vse imajo zelo identične težave, kot so naše. V vseh najbolj prevladuje modus nedemokratičnega to je institut Mafijaštva, v kar štejejo vse vrste težke sistemske korupcije, težkega klielentelizma, težkega nepotizma in..diletantstva!
Za SLO in državljane žepne državice SLO izboljšanja oz normalnega delovanja, torej je življenja ne vidim, ker to zaradi delovanja prej omenjenih zakonitosti ni možno. V kolikor bi se pa manjko teh lastnosti izboljšal oz spremenil bi se začela uspešnejša pot navzgor. Vse je medsebojno prepleteno v fino tkano mrežo, čim nekaj nekje manjka se mreža sesuje in to se dogaja že od samega začetka s SLO.

Kar se tiče samega članka pa velja. Že od začetka, danes pa še bolj, imamo pravno državo dveh tirov. Eden je za revno spodnjo kasto oz sužnje, in ta del pravne države deluje brez najmanjših ovir ali težav, drugi tir pravne države pa velja za "elite", ki so nastale potom stoletnega ropanja in kraje, prej so bili to delavci. Oznako elite so si prilepili sami, saj to niso v niti enem pogledu elite, gre za kup zvitih in premetenih lopovov, ki so se s krajami in malverzacijami katapultirali iz spodnje kaste na vrh - brez, da bi temu procesu sledil tudi njihov um!

Mavrik ::

Cifix63 je izjavil:

Imamo eno najbolj neurejenih držav(ic) na celem svetu! Se tega zadostno zavedamo?


Ne, ker je to popolna laž. In tudi tvoje ostalo pisanje izraža isto ignoranco, kjer očitno se niti ne zavedaš da je na svetu precej držav (v bistvu več kot 180, odvisno kak jih šteješ) in preprosto ne veš nič o zgodovini zadnjih dveh stoletij.
The truth is rarely pure and never simple.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Mavrik ()

MrNighthawk ::

shadow7 je izjavil:

MrNighthawk je izjavil:

p.s. v priporu imaš še vedno bistveno več pravic kot pa ko si v zaporu.


Kateri pripor to primerjaš z zaporom? Hišni ali pravi?

Lahko si obsojen na zaporno kazen, pa to oddelaš z določenim številom ur, lahko zaporno kazen oslužiš v hišnem zaporu. Če ne pride v poštev ne eno ne drugo, v pravem zaporu slej ali prej lahko (ne nujno) dobiš vikend izhode.

Pripornik ima kakšne pravice že? To, da so priporne zadeve na sodišču obravnavane prioritetno?Ko si v priporu imaš več pravic oz. privilegijev kot v zaporu. Ponavadi so priporniki tudi ločeni od ostalih zapornikov in naj bi imeli nekaj več kontakta z zunanjim svetom.

Aston_11 ::

Lih obratno je. V priporu imaš manj pravic.

Cifix63 ::

He he @Mavrik, "ne morem in ne maram debatirati o sexu z nekom, ki mu še ne stoji ok!"

Oznanil si se za poznavalca pa niti ne veš, da je na svetu več kot 200 držav. Daj spelji torej s tem ok. Mi je škoda mojega časa in moje energije za takšno solatanje z nekom.

Treba prebrati veliko zgodovinskih in tudi drugih knjig, ta material dobro, dobro prespati in v sebi premleti, treba je pojest na tone kruha, srce mora udarit nekaj milijonov krat etc.. preden je nekdo zmožen nekega objektivnega in logičnega razmišljanja o takšnih rečeh ok. To niso stvari za pult v krčmi!
Poleg tega pa: v deželi bečkih konjušarev in strankarskih opranoglavcev je % takšnih skromen. Ne rečem, da jih ni ampak boga mi - malo jih je. Verjemi, da je tako.
Vsem v žepni državici lep dan

St235 ::

in še vedno si navaden nakladač, ki za svojo osnovno trditev: Imamo eno najbolj neurejenih držav(ic) na celem svetu! nisi podal enega argumenta. Kaj šele objektivne primerjave z ostalimi državami na svetu. Si upam trdit, da so stvari v državah kot so Zambija, Nigerija, Egipt, Sirija ( an the list goes on) precej slabše.

Glede števila držav pa se napihuj kje drugje, ker je to odvisno predvsem od tega kako šteješ. UN na primer se s tvojo oceno ne bi strijnal.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

Gregor P ::

... a vendar tako "nagativno" misli (vseeno kako narobe, ali prav imajo) kar dosti ljudi, če ne kar večina - morda ne ravno tu na forumu (iz logičnih razlogov) ... in to bi bilo neumno ignorirati:|
The main failure in computers is usually located between keyboard and chair.
You read what you believe and you believe what you read ...
Nisam čit'o, ali osudjujem (nisem bral, a obsojam).

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Gregor P ()

St235 ::

Vsekakor se strinjam, da tako misli precej ljudi. Samo kaj kmalu ugotoviš da gre tukaj večinoma za ljudi ki nimajo pojma kako je drugje; idealizirajo neke predstave, ki naj bi jih dotavil veliki vodja pa mu zmeraj zlobna elita to prepreči; so nadvse prepričani, da si zaslužijo več kot imajo in sam gledajo sosedom pod prste, kako za vraga si pa oni lahko privoščijo 3 cm daljši avto itd...

Predvsem pa jih znajo kot edine argumente svoji trditvi naštet par floskul, ki jih prebereš v dnevnem časopisju potem jih pa kaj hitro zmanjka.

Fritz ::

Da imamo težave s sistemsko korupcijo in transparentnostjo delovanja države priznavajo tudi avtoritete s tega področja, saj se zadeva kaže na najvišji ravni upravljanja z državo v kadrovanju političnih strank (koalicije na oblasti) po državnih organih in podjetjih v državni lasti mimo vseh meril strokovnosti in ustreznosti, vrh vsega pa predpisi od odločevalcev ne terjajo odgovornosti.
"Težav ne moremo reševati z isto miselnostjo,
kot smo jo imeli, ko smo jih ustvarili."
A. Einstein

MrNighthawk ::

Cifix63 je izjavil:

He he @Mavrik, "ne morem in ne maram debatirati o sexu z nekom, ki mu še ne stoji ok!"

Oznanil si se za poznavalca pa niti ne veš, da je na svetu več kot 200 držav. Daj spelji torej s tem ok. Mi je škoda mojega časa in moje energije za takšno solatanje z nekom.

Treba prebrati veliko zgodovinskih in tudi drugih knjig, ta material dobro, dobro prespati in v sebi premleti, treba je pojest na tone kruha, srce mora udarit nekaj milijonov krat etc.. preden je nekdo zmožen nekega objektivnega in logičnega razmišljanja o takšnih rečeh ok. To niso stvari za pult v krčmi!
Poleg tega pa: v deželi bečkih konjušarev in strankarskih opranoglavcev je % takšnih skromen. Ne rečem, da jih ni ampak boga mi - malo jih je. Verjemi, da je tako.
Vsem v žepni državici lep dan


Več kot 180 je tudi 200? A ni? Trenutno jih je v ZN 192 članic.

V tem momentu mislim, da si pa ti tisti, ki ni zmožen logičnega razmišljanja.

Sicer pa pisanje postov te pač ne bo prineslo daleč. Opcija #1 začni revolucijo, opcija #2...se odseliž iz državice.

p.s. v članku je bil opisan "član elite", ki je trenutno v priporu ravno zaradi zgoraj naštetih zadev.

In morda ravno dogajanje v zadnjih časih mogoče "dokazuje" da nimamo samo dveh pravnih tirov, da se da tudi elito zapret. Jaz v tem ne vidim problema :)

Hayabusa ::

St235 ::

Vse je odvisno kako šteješ.

Če nekatere vprašaš je tudi belakrajina samostojna država.

Mavrik ::

In potem ko namenoma narediš takšen interval da se kak bebo ne bo na to usedel in zluftal CELOTNO vsebino sporočila...... -_-
The truth is rarely pure and never simple.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Mavrik ()

Afo ::

Res lepo pojasnjeno. V užitek za prebrat.
Bolje biti mlad in neumen, kot samo neumen!

St235 ::

edino kar članku manjka je pojasnilo čemu pravzprav služi instrukcijski rok. Brez tega vse skupaj spet izpade kot jamranje na državo.

TESKAn ::

Temu, da veš, kdaj lahko neodgovor smatraš kot molk organa in torej zavrnitev česarkoliže?
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.

St235 ::

jap in da to posledično pomeni, da lahko nadaljuješ s postopkom (pritožba na drugo stopenski organ, upravni spor...). Tako se prepreči, da bi državni organ svoj položaj izkoristil tako, da bi ti z ne-odločitvijo blokiral proces.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

V obrambo sodišča (2) (strani: 1 2 3 48 9 10 11 )

Oddelek: Novice / NWO
522123614 (104655) PaX_MaN
»

DNK profiliranje po ameriško (strani: 1 2 3 4 5 )

Oddelek: Novice / NWO
21753428 (50082) Mandi
»

Meje zbiranja bioloških sledi (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / NWO
14639312 (36004) kuglvinkl
»

Vabilo na sejo senata (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
5314955 (13617) gzibret

Več podobnih tem