» »

DNK profiliranje po ameriško

DNK profiliranje po ameriško

Dokazni standardi v slovenskem pravosodju. Številna ključna pooblastila, ki so bila sprva namenjena zgolj pregonu organiziranega in drugega "hudega" kriminala, so danes na voljo zoper vse državljane, na podlagi minimalnih pogojev.

Alonzo Jay King. Policija mu je bris odvzela tekom rutinske obdelave po aretaciji, nato so po štirih mesecih izvedeli, da obstoji ujemanje z nekaj let starim neraziskanim primerom posilstva. Ne glede na to, kako koristno se sliši to, moramo pomisliti tudi na vse tiste, ki niso krivi, pa se jim bris vseeno odvzame (~ 1/3 aretirancev).

Slo-Tech - V Sloveniji so policijska pooblastila za odvzem in hrambo DNK praktično neomejena, smo pisali prejšnji teden. Tega v prihajajoči noveli Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L) oz. novem Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPP) vlada ne misli spreminjati, čeprav Informacijski pooblaščenec, Vrhovno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice menijo, da bi bile spremembe nujne.

Obenem vlada oziroma Ministrstvo za notranje zadeve menita, da potrebujejo kvečjemu še več pooblastil. To zelo radi utemeljujejo s širokimi pooblastili organov pregona v tujini. Takšno stališče so v začetku tega meseca zagovarjali tudi na posvetu o zlorabah otrok na internetu, ki je potekal na ljubljanski Fakulteti za družbene vede. Eden izmed predstavnikov policije je tako neuradno primerjal pooblastila slovenske in ameriške policije, rekoč, da je "v Ameriki, ki je demokratična država, policiji dovoljeno še bistveno več."

Te navedbe smo preverili. Izkazalo se je, da ima policija v ZDA pravzaprav manj pooblastil kot naša. In še več, njihovi vrhovni sodniki razmišljajo, da bi jih še bolj omejili.

Ureditev v ZDA

Pravosodje v ZDA se deli na zvezne službe, ki imajo pristojnosti na področju celotnih ZDA (federal police), in službe v posameznih zveznih državah (state police). Z večino kaznivimi dejanji se ukvarja državna policija. Njena pooblastila se tako od države do države razlikujejo. Toda, vse zvezne države smejo zaradi četrtega amandmaja k ameriški ustavi odvzem brisa ustne sluznice (buccal swab) osumljencu odvzeti zgolj, če zmorejo izkazati ti. utemeljeni sum, da je taisti osumljeni storil kaznivo dejanje. Utemeljeni sum je sorazmerno zahteven dokazni standard. Ta obstaja, če pristojni organ meni, da obstaja vsaj 50-odstotna verjetnost, da je osumljeni dejanje storil. Med drugim je potreben tudi za bolj invazivna dejanja policije, kot so odvzem prostosti, pripor, ali hišna preiskava. Gre torej za dovolj konkretne in prepričljive arugmente, in ameriška policija bo o brisu tipično razmišljala šele po tem, ko osumljencu že odvzame prostost. Slovenska policija pa lahko, kot bomo videli kasneje, bris odvzame pod bistveno milejšimi pogoji. Dovolj je že, če menijo, da obstaja 10 do 20-odstotna verjetnost, da je osumljeni kriv.

Nekatere zvezne države imajo še ostrejše pogoje za odvzem brisov, saj menijo, da je odvzem po vsaki aretaciji pretiran ukrep. Mnoge odvzem brisa dovoljujejo le ob aretacijah za nasilna kazniva dejanja. Spet druge zahtevajo privolitev osumljenca, na primer kot dodaten pogoj za izpust iz pripora na podlagi plačila varščine.

Obenem želijo nekatere zvezne države, npr. Maryland ali Kalifornija, še zaostriti pogoje in prepovedati odvzem brisa, če zanj če zanj v predkazenskem postopku ni dejanske potrebe. Torej če ni utemeljenega in izrazljivega suma, da se bo osumljenčeva DNK ujemala z DNK, najdeno na kraju kaznivega dejanja. Če nekoliko karikiramo nasprotno situacijo, bi to bilo tako, kot če bi za prav vsakega osumljenca šli izvest tudi hišno preiskavo, pač v upanju, da se bo tam našel kak dodatni dokaz v tem, ali kašnem drugem primeru. To pa ne gre. A medtem ko je zahteva po sorazmernosti pri "klasičnih" preiskovalnih dejanjih prisotna že dolga leta, gre pri DNK za razmeroma sveže mišljenje.

Pojavljati se je začelo šele v zadnjih letih, odkar so ameriške nacionalne in zvezne baze DNK profilov postale tako velike, da se ob aretaciji osumljenega za neko kaznivo dejanje že lahko nadejamo, da ga bomo zašili še za kaj preteklega, oz. prihodnjega (spomnimo se mariborskega primera D.R. iz nadavnega prispevka). Od takrat policija brisov ne jemlje več primarno zaradi potreb trenutnega postopka, ampak predvsem špekulativno zaradi umestitve v evidenco DNK preiskav, upajoč, da bodo na ta način razrešili kakšno preteklo ali bodoče kaznivo dejanje. Številke tukaj niso nizke. Kalifornija, ki je država 38 milijonov ljudi, letno odvzame prostost približno 300.000 osebam. Od tega jih zoper eno tretjino - tj. 100.000 oseb letno - sploh ni vložena obtožnica, oziroma so kasneje oproščene. Veliko teh oseb se vseeno vnese v evidenco DNK preiskav, kar resda nanese kar nekaj ujemanj s preteklimi zločini (cold hit), vendar potencialno na škodo zasebnosti več deset tisoč ljudi! Koristnost zajema brisov se tukaj meri v promilih.

Težnje po zaostritvi pogojev za odvzem brisa

Prav to vprašanje se je odprlo v zadevi King vs. Maryland, ki je trenutno na poti pred Vrhovno sodišče.

Alonzo Jay King (na sliki) je bil pred tremi leti aretiran zaradi povzročitve telesne poškodbe ("pretepa"). V skladu z zakonom zvezne države Maryland so mu kot osumljenemu nasilnega kaznivega dejanja odvzeli bris ustne sluznice, čeprav odvzem brisa za preiskavo pretepa ni bil potreben. Bris so poslali v analizo. Neodvisno od preiskave pretepa so policisti čez štiri mesece dobili rezultate analize, ki so pokazali, da odvzeti bris ustreza nepovezanemu primeru posilstva iz leta 2003. Na podlagi te ugotovitve so zoper Kinga vložili novo obtožnico za posilstvo in ga še isto leto tudi obsodili na (dokaj tipično) kazen dosmrtnega zapora.

King se je na obsodbo pritožil. Njegov odvetnik je namreč menil, da Kingu kot zgolj osumljencu pretepa brisa ne bi smeli odvzeti. Za sam odvzem niso imeli utemeljenega suma, zato so neupravičeno posegli v pravico do zasebnosti formalno še nedolžnega državljanu. Pritožbeno sodišče je aprila letos s pet glasovi za in dvema proti odločilo v prid Kingu. Sodišče je tako upoštevalo določilo četrtega amandmaja k ameriški ustavi, ki ščiti prebivalce pred nerazumnimi policijskimi preiskavami, torej pred takimi, v katerih policija ne more izkazati utemeljenega suma, da bo izvedba preiskave (hišne / osebne/ odvzema brisa / aretacije / ...) vsebinsko prispevala k razrešitvi kaznivega dejanja, pri čemer je ta doprispevek jasno pisno izražen že v tožilčevem zahtevku za hišno preiskavo, ter seveda v na ta tem temelječi odredbi sodišča.

Zakaj je ta omejitev tako bistvena? Brez nje bi lahko policija svoja najbolj invazivna pooblastila uporabljala brez omejitev (špekulativno, tudi fishing expedition), zoper krive in nedolžne, ni važno. Njeno delovanje bi s tem postalo precej podobno določenim praksam tajnih služb v avtoritarnih sistemih. Res je sicer, da bi na primer z velikimi bazami DNK profilov občasno ujeli kakšnega osumljenca, ki ga sicer ne bi. Vendar na ta način na široko odpiramo vrata za zlorabo vseh tistih oseb v bazi, ki v preteklosti niso storili kaznivih dejanj - in teh je ogromna večina. Obenem je potrebno upoštevati dejstvo, da raziskave DNK napredujejo. Na njihovi podlagi bodo lahko sklepali o številnih fizičnih značilnosti posameznika. Slej ko prej bodo te baze tudi na voljo zasebnim podjetjem za na primer za preverjanje svojih zaposlenih.

Kako se torej Slovenija primerja z ZDA?

Precej slabo. Za razliko od ZDA naš zakon o kazenskem postopku za fotografiranje, odvzem prstnih odtisov in odvzem brisa ustne sluznice zahtevajo zgolj razlogi za sum. To je bistveno manj od utemeljenega suma - je pravzaprav karkoli, kar lahko policist kasneje spravi na papir.

149. člen veljavnega zakona o kazenskem postopku tako pravi:


(1) Policisti imajo pravico napotiti osebe, ki jih najdejo na kraju storitve kaznivega dejanja ali osebe, ki imajo bivališče v tujini, k preiskovalnemu sodniku ali jih zadržati do njegovega prihoda, če bi mogle dati za kazenski postopek važne podatke in če je verjetno, da jih pozneje ne bi bilo mogoče zaslišati ali da bi bilo to zvezano s precejšnjim zavlačevanjem ali z drugimi težavami. Zadržanje takih oseb na kraju storitve kaznivega dejanja ne sme trajati več kot šest ur.

(2) Policija sme fotografirati tistega, za katerega so razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje, vzeti tudi njegove prstne odtise in bris ustne sluznice. Če je to nujno, da se ugotovi njegova istovetnost, ali v drugih primerih, ko je to pomembno za uspešno izvedbo postopka, sme njegovo fotografijo tudi objaviti.

(3) Če je treba ugotoviti, čigavi so prstni odtisi ali biološke sledi na posameznih predmetih, sme policija jemati prstne odtise in brise ustne sluznice oseb, za katere je verjetno, da so utegnile priti v dotik z njimi.


Policisti torej smejo hoditi po ulici s fotoaparatom, kompletom za odvzem prstnih odtisov ter vatiranimi palčicami. K sreči so v praksi še nekoliko zadržani, tako da brise jemljejo predvsem od ljudi, ki jih privedejo na policijsko postajo, bodisi po odvzemu prostosti bodisi na podlagi prijaznega vabila. V tujem okolju se ljudje pač drugače vedejo, in tudi odvzem brisa je lažje prikazati kot zakonito dejanje.

Točno v tej luči je spisano tudi novo pooblastilo za vabljenje ljudi na policijsko postajo, v 35. členu predloga Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ki bo zamenjal sedanji ZPol):


35. člen (vabljenje)
(1) Policisti smejo vabiti v uradne prostore osebo:
- ki bi lahko dala koristne podatke za opravljanje policijskih nalog,
- katere navzočnost je nujno potrebna za izvedbo drugega policijskega pooblastila, določenega s tem ali z drugim zakonom.

[..]


Vabi se lahko tudi osebe, ki niso osumljenci, pač če bi lahko kaj koristnega povedali. Člen je zelo moderen, saj dovoljuje tudi vabilo po elektronski pošti (from: @policija.si), predvideva povračilo potnih stroškov, ter določa, da obisk na policijski postaji vabljenemu ne sme povzročati nepotrebnih težav pri opravljanju rednega dela.

Vabiti vas smejo, če imate kaj koristnega za povedati, pri čemer lahko to namesto vas povejo tudi vaša slika, prstni odtisi in seveda bris ustne sluznice. Komentar člena namreč zelo jasno pokaže, kam pes taco moli - policija vas vabi k sebi, zato da bi lažje pridobila omenjene sledi:


Poleg tega smejo v uradne prostore vabiti osebe, katerih navzočnost je nujno potrebna za izvedbo drugega policijskega pooblastila, določenega s tem ali z drugim zakonom. Npr. pooblastilo za fotografiranje in jemanje prstnih odtisov ter brisa ustne sluznice (2. in 3. odstavek 149. člena ZKP) policija pri preiskavi kaznivih dejanj pogosto uporablja, saj je glede na razvijajočo se kriminalističnotehnično stroko primerjava prstnih odtisov in DNK materiala velikokrat ključnega pomena za uspešno preiskavo in dokazovanje storjenih kaznivih dejanj. Ko osebi ni odvzeta prostost, se izvedba navedenih policijskih pooblastil zagotovi z vabljenjem osebe v policijske prostore. Tako gre pri vabljenju za policijsko pooblastilo, ki omogoča policistom, da ko je to potrebno, pridejo v neposreden stik z osebami.
- predlog ZNPP z dne 29. 8. 2012, MNZ


Tukaj lahko vidimo, kako si MNZ predstavlja pooblastilo po 149. členu ZKP: brise se "pogosto jemlje", ker so "velikokrat ključnega pomena" za uspešno preiskavo. Ne torej takrat, ko se je jih tudi "dejansko" rabi, ampak "pogosto", beri bolj ali manj "vedno". Brisi ustne sluznice se tako pri nas ne jemljejo po potrebi, ampak povsem špekulativno, v upanju na "cold hit" oz. v želji po čim hitrejši rasti evidence DNK preiskav.

Kako naprej?

O potrebnih spremembah smo že pisali. ZKP bo nujno "cepiti" z zdravo dozo sorazmernosti pri zbiranju novih brisov, nato pa poskrbeti, da brisi od oseb, zoper katere se kazenski postopek v nekem doglednem času ne konča z obsodilno sodbo, pač izbrišejo. Pod "izbrišejo" tudi zares mislimo "izbrišejo", ne zgolj "premaknejo v stalno evidenco" (kjer je režim isto) ali še to ne.

V nasprotnem primeru bomo živeli v zanimivi situaciji, ko imamo na papirju eno najbolj restriktivnih ustav v Evropi, v praksi pa pač pregovorni Teksas.

217 komentarjev

«
1
2 3
...
5

Keyser Soze ::

Še en članek v stilu vseh ostalih.

Katastrofa. In takšnile memi se potem širijo naokoli in trdo sidrajo v glave ljudi - če velikorat ponovimo, slej ko prej postane resnica. Fino, fino. Namesto neke racionalne debate imamo eno fino sproducirano fear kampanjo brez trdih temeljev. Zgolj neke asumpcije na meji mogočega, ali celo čez.

Brez nje bi lahko policija svoja najbolj invazivna pooblastila uporabljala brez omejitev (špekulativno, tudi fishing expedition), zoper krive in nedolžne, ni važno. Njeno delovanje bi s tem postalo precej podobno določenim praksam tajnih služb v avtoritarnih sistemih. Res je sicer, da bi na primer z velikimi bazami DNK profilov občasno ujeli kakšnega osumljenca, ki ga sicer ne bi. Vendar na ta način na široko odpiramo vrata za zlorabo vseh tistih oseb v bazi, ki v preteklosti niso storili kaznivih dejanj - in teh je ogromna večina. Obenem je potrebno upoštevati dejstvo, da raziskave DNK napredujejo. Na njihovi podlagi bodo lahko sklepali o številnih fizičnih značilnosti posameznika. Slej ko prej bodo te baze tudi na voljo zasebnim podjetjem za na primer za preverjanje svojih zaposlenih.


Nimam besed kma je zajadral ta forum in kvaliteta člankov, ki se objavljajo. V tipičen slovenski medij. Ker nekaj je racionalno, povsem druga stvar pa so iracionalne blodnje brez podlage, ki temeljijo na osamljenih primerih (če sploh).
OM, F, G!

kuglvinkl ::

Zarad objektivnosti moraš zraven dodat, da si ex MNZ employee.

Zgodovina sprememb…

Matako ::

Precej obremenjen članek.

Je pa res, da nikjer ne piše, da morajo biti ST članki nepristranski. Predvsem morajo biti tehnično naravnani, kar ta na primer je.

Splošen jamr: ne samo v Sloveniji, povsod se tehnične strani in mediji vedno bolj ukvarjajo s pravnimi in socialnimi vprašanji. Na račun pravih hardcore člankov - ti so sedaj označeni kot za "geeke", čeprav so dostikrat zelo osnovno tehnično branje.

Ok, saj štekam... vedno več je patentnih vojn in ostalega pravnega sranja.
Živimo pač v dobi lamerjev, kjer je dovolj, da se dotakneš tipkovnice in si "računalničar". Če se še prijaviš v FB si "strokovnjak za družabne medije".
/\/\.K.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Matako ()

Manu ::

Obenem je potrebno upoštevati dejstvo, da raziskave DNK napredujejo. Na njihovi podlagi bodo lahko sklepali o številnih fizičnih značilnosti posameznika. Slej ko prej bodo te baze tudi na voljo zasebnim podjetjem za na primer za preverjanje svojih zaposlenih.


Strinjam se z ugotovitvijo, da je ustvarjanje in hranjenje DNK baze za današnjo 'demokracijo' strah-vzbujajoče početje.

Ljudje se bojijo oblasti in mislim, da upravičeno. Kdor spremlja dogodke po svetu in kdor zna uporabljati glavo ta vidi v kakšno smer gredo dogodki v 'demokratičnih' državah.

Živimo v informacijski dobi in bitka za oblast in kontrolo se dogaja na tem polju.

Ofce tega ne vidijo in aktivnosti oblasti in kontrole banalizirajo. Ofca pač misli, da je močan krokodil, ...dokler ga v resnici ne sreča, ...ko je že prepozno...


Ofca - zanalašč napisano z 'f'-jem
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.

Mehmed ::

Keyser Soze je izjavil:

Zgolj neke asumpcije na meji mogočega, ali celo čez.


A ima policija patentirane asumpcije na meji mogocega? Nima. Torej jih lahko tudi drugi uporabljamo.

Matheeew ::

35. člen (vabljenje)
(1) Policisti smejo vabiti v uradne prostore osebo:
- ki bi lahko dala koristne podatke za opravljanje policijskih nalog,
- katere navzočnost je nujno potrebna za izvedbo drugega policijskega pooblastila, določenega s tem ali z drugim zakonom.

[..]


A to vabilo lahko (prijazno) zavrneš?
Vsaj tako razumem besedo vabilo. Ko berem v kontekstu pa dobim občutek, da je najprej vabilo potem pa prisilna privedba...

Looooooka ::

Keyser Soze je izjavil:

Še en članek v stilu vseh ostalih.

Katastrofa. In takšnile memi se potem širijo naokoli in trdo sidrajo v glave ljudi - če velikorat ponovimo, slej ko prej postane resnica. Fino, fino. Namesto neke racionalne debate imamo eno fino sproducirano fear kampanjo brez trdih temeljev. Zgolj neke asumpcije na meji mogočega, ali celo čez.

Brez nje bi lahko policija svoja najbolj invazivna pooblastila uporabljala brez omejitev (špekulativno, tudi fishing expedition), zoper krive in nedolžne, ni važno. Njeno delovanje bi s tem postalo precej podobno določenim praksam tajnih služb v avtoritarnih sistemih. Res je sicer, da bi na primer z velikimi bazami DNK profilov občasno ujeli kakšnega osumljenca, ki ga sicer ne bi. Vendar na ta način na široko odpiramo vrata za zlorabo vseh tistih oseb v bazi, ki v preteklosti niso storili kaznivih dejanj - in teh je ogromna večina. Obenem je potrebno upoštevati dejstvo, da raziskave DNK napredujejo. Na njihovi podlagi bodo lahko sklepali o številnih fizičnih značilnosti posameznika. Slej ko prej bodo te baze tudi na voljo zasebnim podjetjem za na primer za preverjanje svojih zaposlenih.


Nimam besed kma je zajadral ta forum in kvaliteta člankov, ki se objavljajo. V tipičen slovenski medij. Ker nekaj je racionalno, povsem druga stvar pa so iracionalne blodnje brez podlage, ki temeljijo na osamljenih primerih (če sploh).


Jup...pri nas ljudje, ki so DALI ne samo svojo kri ampak tud del kaksnega organa za biopsijo, UMIRAJO, ker se zadev ne pregleda pravocasno, tle pa ze sanjamo n taki ucinkovitosti, da bo policija magicno resevala neke zastarele primere in potem se prodajala podatke, ki naj bi jih iz cistega dolgcasa pridobivala iz DNK.
Good one :D
Sem proti kakrsnemu koli pobiranju in hranjenju dnk ampak vseeno...ne pretiravajte.

Kr_Edn ::

"Looooooka :

.......tle pa ze sanjamo n taki ucinkovitosti, da bo policija magicno resevala neke zastarele primere............"

Saj policijqa se kar potrudi ( dostikrat), samo potem pri sodstvu nastopi Einsteinova teorija relativnosti, ko čas začne teči veeeeeeeeliko počasneje.

Manu ::

Kr_Edn je izjavil:

Saj policijqa se kar potrudi ( dostikrat), samo potem pri sodstvu nastopi Einsteinova teorija relativnosti, ko čas začne teči veeeeeeeeliko počasneje.


To potem ni več stvar policije, ampak tožilstva in sodstva.
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.

Keyser Soze ::

kuglvinkl je izjavil:

Zarad objektivnosti moraš zraven dodat, da si ex MNZ employee.

Nima veze z mojo racionalnostjo. Tudi ko sem bil pri Policiji, me ni nikoli preveč gnalo k kršenju človekovih pravic oz. sem na te probleme vedno opozarjal oz. mi je šel folk, ki je neupravičeno posegal v te pravice šel krepko na k***, kot mi gredo tile z nasprotnega pola.

Nikoli nisem pretiraval, kar je ta bistvena razlika med večino "stručnjakov" na tem forumu in mano. Niso več v mejah normalnega, ampak so v boju za svoj prav zajadrali že nekam daleč čez, v ene čudne vode, kjer izgubljajo še tisti kanček kredibilnosti, ki jim je ostala.

Enako modus operandi vidiš pri ultra zelenih. Scaremongering all over in driblanje enih in istih nesmislov v nedogled, ker vedo, da če se dovolj grozno sliši bo folk temu slej ko prej verjel.

Sam še vedno stojim na stališču, da DNK baza v svojih pozitivnih lastnostih močno pretehta negativen. Tudi na področju pregona. Vam pa želim veliko sreče pri talanju argumentov na bazi enormnih kršitev avtoritarnih sistemov.;((
OM, F, G!

amigo_no1 ::

Matheeew je izjavil:

35. člen (vabljenje)
(1) Policisti smejo vabiti v uradne prostore osebo:
- ki bi lahko dala koristne podatke za opravljanje policijskih nalog,
- katere navzočnost je nujno potrebna za izvedbo drugega policijskega pooblastila, določenega s tem ali z drugim zakonom.

[..]


A to vabilo lahko (prijazno) zavrneš?
Vsaj tako razumem besedo vabilo. Ko berem v kontekstu pa dobim občutek, da je najprej vabilo potem pa prisilna privedba...

Ne, moraš se tam zglasiti ob napovedanem času in se identificirati (osnova).


Beri od "Informativni pogovor" dalje:
http://www.mladina.si/93634/policija-sv...

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: amigo_no1 ()

Keyser Soze ::

amigo_no1 je izjavil:

Ne, moraš se tam zglasiti ob napovedanem času in se identificirati (osnova).

Komot ga lahko zavrneš, če nima vseh potrebnih elementov, če jih ima, pa se lahko ustrezno pripraviš (pokličeš odvetnika), greš tja in tiho daš dokument da te legitimirajo, ko začnejo postopek, pa samo vprašaš, če ti je odvzeta prostost. Če ti ni (kar se zgodi v 99,9999%), se zahvališ za vabilo in lepo posloviš. Ne vidim zakonitega razloga zakaj bi te še zadrževali na PP.

Če te, si pa itak že zmagal in se ti lahko gladko jebe za vse naprej. Magari greš igrat angry birds na telefon al si pa golico zažvižgaš.

Skratka, zadeva ni tak bau bau in tudi policaji imajo svoje bau baue, ki se jih bojijo.
OM, F, G!

Zgodovina sprememb…

lambda ::

Keyser Soze je izjavil:

Nikoli nisem pretiraval, kar je ta bistvena razlika med večino "stručnjakov" na tem forumu in mano. Niso več v mejah normalnega, ampak so v boju za svoj prav zajadrali že nekam daleč čez, v ene čudne vode, kjer izgubljajo še tisti kanček kredibilnosti, ki jim je ostala.;((

Si morda pomislil, da ti izgubljaš še tisti kanček kredibilnosti, ki ti je ostala?

Keyser Soze ::

lambda je izjavil:

Si morda pomislil, da ti izgubljaš še tisti kanček kredibilnosti, ki ti je ostala?

Zakaj že? Lahko napišeš kdaj sem izjvail kaj takšnega kar bi pokvarilo mojo kredibilnost.

Pri ostalih pa ni problem najti takšne svetke. Od "prodaje baz privatnikom", do skoraj kloniranja, izločanja iz družbe na podlagi DNK testov, in svašta veleumov ob katerih se človek vpraša, če morda pa le ni na kakšnem ringaraja forumu.8-O
OM, F, G!

sirotka ::

Neodvisno od preiskave pretepa so policisti čez štiri mesece dobili rezultate analize, ki so pokazali, da odvzeti bris ustreza nepovezanemu primeru posilstva iz leta 2003. Na podlagi te ugotovitve so zoper Kinga vložili novo obtožnico za posilstvo in ga še isto leto tudi obsodili na (dokaj tipično) kazen dosmrtnega zapora.


Že zaradi tega podpiram dnk bazo. Pa imajo tudi moj dnk in to zaradi čisto banalne zadeve.

Okapi ::

Ne glede na to, kako koristno se sliši to, moramo pomisliti tudi na vse tiste, ki niso krivi, pa se jim bris vseeno odvzame (~ 1/3 aretirancev).
In? V čem je problem? Da bi mogoče odkrili še kakšnega posiljevalca več?

Dovolj je že, če menijo, da obstaja 10 do 20-odstotna verjetnost, da je osumljeni kriv.
LOL. Kot da je mogoče to verjetnost sploh meriti. Je čisto vseeno, ali rečeš 10 ali 50 odstotkov, če tega sploh ne moreš objektivno izmerit. Kaj se komu subjektivno zdi, je pa itak krneki.

O.

Tear_DR0P ::

Okapi je izjavil:

problem? Da bi mogoče odkrili še kakšnega posiljevalca več?


saj ga lahko že zdaj, brez te baze.
"Figures don't lie, but liars figure."
Samuel Clemens aka Mark Twain

Okapi ::

Aja? Kako?

O.

Mehmed ::

Okapi, s to nedolzni suck it up ce ste res nedolzni logiko lahko tudi nakljucne hisne preiskave izvajamo. Nedolznih nima kaj skrbeti.

Keyser, dej si ti svoj modus operandi raje poglej. Povejo ti, da so proti pretiranim dnk zbirkam, ker posegajo v pravice pa ker dopuscajo zlorabe. Med zlorabami imas ze evidentirane pa kake manj verjetne.

In ti se spravis na manj verjetne. Oz. niti na njih ne, temvec na tiste, ki jih omenijo. Ne vem kaj mislis da bos dosegel, tudi ce ti uspe diskreditirat ta folk. Da se bodo ostali ocitki podrli kot domine? Ja seveda.

Reycis ::

Meni odvzem brisa/prstnih odtisov in vodenje baze le teh ne predstavlja poseg v zasebnost. Je vsekakor manjši poseg zasebnost kot telemetrično obdelana slika za osebno. Zato ne razumem javkanja ljudi o kršenju zasebnosti.

Keyser Soze ::

Mehmed je izjavil:

Keyser, dej si ti svoj modus operandi raje poglej. Povejo ti, da so proti pretiranim dnk zbirkam, ker posegajo v pravice pa ker dopuscajo zlorabe. Med zlorabami imas ze evidentirane pa kake manj verjetne.

In ti se spravis na manj verjetne. Oz. niti na njih ne, temvec na tiste, ki jih omenijo. Ne vem kaj mislis da bos dosegel, tudi ce ti uspe diskreditirat ta folk. Da se bodo ostali ocitki podrli kot domine? Ja seveda.

Nikakor ne tako hitro. Svet napreduje počasi, tudi folk dojema oz. razčiščuje stvari počasi. Se bodo že začele enkrat podirat domine. Sam scaremongerje je treba mal utišat pa bo.

Preveč filme gledajo, pa mislijo da so kot Will Smith v Državnem sovražniku (al kaj je že bil). Življenje je precej bolj dolgočasno.

P.S.: Kot sem že miljonkrat izpostavil. Zlorabe niso pravi razlog proti bazi DNK. Ker je takšno nespametno nasprotovanje kvečjemu škodljivo in manjo te baze povzroča precej več trpljenja kot bi ga morebitna zloraba baze DNK. Zlorabe so znak tega, da nadzor ni primeren oz. dovolj učinkovit. To je pa na snovalcih baze, da uštimajo kot se šika.

Vse kar trenutno falira na tem področju je primerna zakonska podlaga. Pa bo alles OK in tudi kršitev ČP bo manj, ker bodo pravila igre jasna.
OM, F, G!

Okapi ::

ce ste res nedolzni logiko lahko tudi nakljucne hisne preiskave izvajamo. Nedolznih nima kaj skrbeti.
Ni dolgo, kar so me ustavili policisti (v Nemčiji), ki so očitno nekoga iskali in so vse, ki so se pripeljali mimo, legitimirali. Dvomim, da bi jim lahko upravičeno preprečil pogled v prtljažnik, če bi hoteli vanj pogledati (kar sicer niso).

Ko greš čez mejo, ki ni schengenska, moraš pokazati potni list in odpreti kovček. Zakaj? S kakšno verjetnostjo policaj na meji sumi, da si ilegalni prebežnik, carinik pa, da nekaj tihotapiš?

A bi rad še kakšen primer?

O.

francek1 ::

Vsakdo, ki bi bi bil žrtev posilstva ali ki bi mu ubili koga od bližnjih, bi se takoj strinjal s 100% bazo DNK prebivalstva. Kdor je nedolžen, se nima kaj bat tega. Lahko pa je filozofirat, dokler nisi žrtev....
Kdor se je že rodil učen se lahko reži...

Mehmed ::

Slabi primeri okapi. V prvem pades v en profil, na nepravem mestu ob nepravem casu, in imajo razlog. Za posteno primerjavo bi morali potem ustavljati po celi drzavi pa ne le takrat, ko se nekaj zgodi.
Cez carino gres pa prostovoljno, ves v kaj se spuscas. Ce bo baza enako prostovoljna ni problema, do takrat je pa slaba primerjava.

Keyser Soze je izjavil:


P.S.: Kot sem že miljonkrat izpostavil. Zlorabe niso pravi razlog proti bazi DNK.

Svasta. Kaj pa je dost dober razlog?

Ker je takšno nespametno nasprotovanje kvečjemu škodljivo in manjo te baze povzroča precej več trpljenja kot bi ga morebitna zloraba baze DNK.

Manjko baze bi pomenil manj zaprtih krivcev.
Zloraba baze vec zaprtih nedolznih.
V nepravem sistemu si se znasel, nase sodstvo fura raje 10 krivih kot 1 nedolzen za zapahi pristop.

Zlorabe so znak tega, da nadzor ni primeren oz. dovolj učinkovit. To je pa na snovalcih baze, da uštimajo kot se šika.

Torej naj pripravijo podlago pa nadzor pred bazo ane.
Ne bomo prvo delali baze pa potem urejali to, to nima nobenega smisla.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Mehmed ()

Manu ::

Keyser Soze je izjavil:

Se bodo že začele enkrat podirat domine. Sam scaremongerje je treba mal utišat pa bo.


Točno za to gre: za zatiranje in utišanje. To je tisto, kar nas skrbi.

Če so dobili nekoga, ki je v preteklosti posiljeval je to odlično. Problem ni v tem, da se res osredotočijo na kriminalce. Problem nastane, ko se vmeša politika in preko njih razno-razni lobisti. Tega sranja je ogromno in so zelo močni.

Ti si mogoče le majhna ribica in si sklepam pošten človek. Ne razumeš pa kaj se dogaja v ozadju. Zelo inteligentna skupina ljudi, ki delujejo zelo prefinjeno, da jih neizobražen preprost človek ni sposoben zaznat.

V ozadju SO zasebni motivi raznih skupin: lastniki kapitala, ljudje željnih moči in kontrole ... To ni pretiravanje, to je DEJSTVO.

Treba je izbrati manjše zlo. Za začetek pa se je treba tudi usmeriti v ustvarjanje bolj odprte družbe. Ko bo ta vzpostavljena in bo kršenje zasebnosti s strani moči željnih ljudi in skupin zelo sankcionirano, potem sem takoj za DNK bazo v korist odkrivanja kriminalcev (ki kršijo človekove pravice).

Kršenje človekovih pravic s strani majhnih posameznikov je manjše zlo od kršenja človekovih pravic s strani inteligentnih in organiziranih skupin, ki imajo zakone spisane sebi v prid. Tega se je treba zavedat. To je tisto, kar nas upravičeno skrbi glede na dogajanja po svetu!
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.

Tear_DR0P ::

Okapi je izjavil:

Aja? Kako?


nimam pojma kako, ampak očitno nekdo na slovenski policiji ve kako, glede na to, da je preiskanost kaznivih dejanj [PDF] zoper življenje in telo v 2011 in 2012 bila 100%, kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost pa ~88% (2011) in 97% (2012).
"Figures don't lie, but liars figure."
Samuel Clemens aka Mark Twain

Keyser Soze ::

francek1 je izjavil:

Vsakdo, ki bi bi bil žrtev posilstva ali ki bi mu ubili koga od bližnjih, bi se takoj strinjal s 100% bazo DNK prebivalstva. Kdor je nedolžen, se nima kaj bat tega. Lahko pa je filozofirat, dokler nisi žrtev....

Ni treba biti žrtev, da se strinjaš z bazo DNK. To je bolj kot ne švoh, iracionalen argument. Ravno tako je s tem, da se nedolžnim ni kaj bati.

@Mehmed
Pravi razlog za bazo je lahko samo in le večja korist kot škoda. V kolikor baza sama po sebi predstavlja večjo škodo je ne rabimo. Same zlorabe pa so se in se bodo dogajale. Ni bullet proof sistema IMO, zato je treba sklepat določene racionalne kompromise. Tvoj neutemeljen strah pred ne vem kakšno sorto zlorabe je bolj gnil argument proti takšni bazi.

Kar se tiče pa tvoje blodnje o bazi najprej, nato varovalke, je pa to zrastlo na tvojem zelniku. Ker želiš pač na vse kriplje dokazat, kako je takšna zadeva gnila in grozna.

Baza in varovalke se oblikujejo sočasno. Po vzpostavitvi pa nenehno nadgrajujejo oz. izboljšujejo. Nisem nikoli trdil nič drugega niti nič drugače.

Samo to, da je za razliko od sedanjega stanja, ki je takšno kot je zaradi ljudi kot si ti, ki znajo samo iracionalno vpit o nekih zlorabah in se posledično nihče ne upa tikat tega področja, potrebno vzpostavit nek dober, z zakonodajnega stališča pošlihtan sistem. Ki vsebuje bazo DNK prebivalstva, po mojem mnenju.

Manu je izjavil:

Točno za to gre: za zatiranje in utišanje. To je tisto, kar nas skrbi.

Zatiranje butljev, da ne širijo budalaštin, še nikoli ni bilo slabo? Ali pač?

P.S.: In spet teorije zarote. Jp, alieni so med nami. Grem zmolit en oče naš, da pride Kristus odrešenik in nas odreši teh demonov. Na tem nivoju smo pač sedaj.:|
OM, F, G!

Zgodovina sprememb…

lambda ::

Keyser Soze je izjavil:

lambda je izjavil:

Si morda pomislil, da ti izgubljaš še tisti kanček kredibilnosti, ki ti je ostala?

Zakaj že? Lahko napišeš kdaj sem izjvail kaj takšnega kar bi pokvarilo mojo kredibilnost.

To, da nisi sposoben uvideti potencialnih zlorab oz. slabosti, ki izhajajo iz hranjenja takšne baze.

Keyser Soze je izjavil:

amigo_no1 je izjavil:

Ne, moraš se tam zglasiti ob napovedanem času in se identificirati (osnova).

Komot ga lahko zavrneš, če nima vseh potrebnih elementov, če jih ima, pa se lahko ustrezno pripraviš (pokličeš odvetnika), greš tja in tiho daš dokument da te legitimirajo, ko začnejo postopek, pa samo vprašaš, če ti je odvzeta prostost. Če ti ni (kar se zgodi v 99,9999%), se zahvališ za vabilo in lepo posloviš. Ne vidim zakonitega razloga zakaj bi te še zadrževali na PP.

Nope, prej daš še bris.

Keyser Soze je izjavil:

Se bodo že začele enkrat podirat domine. Sam scaremongerje je treba mal utišat pa bo.

Aha, utišat. No, pa smo tam ...

Keyser Soze ::

lambda je izjavil:

Nope, prej daš še bris.

Nope, ni treba, ga že imajo. Kar bo rojstvu. Ko ti zapišejo ime in priimek, določijo EMŠO in stalno bivališče.

P.S.: Kar se tiče pa tvoje opazke o tem kje smo, bi ti pa predlagal če prideš iz svojega "srednjega veka" in nehaš insinuirat na stvari, ki to niso. Razen če je to vse kar ti ostane od argumentov.
OM, F, G!

Okapi ::

kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost pa ~88% (2011)
Če bi bila tvoja hčerka med temi 12% neraziskanimi, bi verjetno malo drugače govoril.

O.

PaX_MaN ::

Okapi je izjavil:

Če bi bila tvoja hčerka med temi 12% neraziskanimi, bi verjetno malo drugače govoril.

O.

A to je v celofan zavit Prefukat dokler ne spregovori!?

gruntfürmich ::

Keyser Soze je izjavil:

Nimam besed kma je zajadral ta forum in kvaliteta člankov, ki se objavljajo. V tipičen slovenski medij. Ker nekaj je racionalno, povsem druga stvar pa so iracionalne blodnje brez podlage, ki temeljijo na osamljenih primerih (če sploh).

se 100% strinjam. čeprav je potrebno tudi pomisleke, kot jih ima manu, z vso resnostjo jemati.
vendar pa smo zadnjih par desetletij priča vse večjemu vplivu nekih kvazi ultralevičarjev v boju za človekovo pravico. ampak to nam je prineslo edinole tog pravosodni ter zakonodajni aparat in posledično veliko zaostajanje za ljudmi ki se s tem okoriščajo, torej kriminalci.
postali smo talci lastnega sistema, z namenom večjega spoštovanja človekovih pravic smo dali takšno prednost kriminalcem pred organi pregona da se zahodni svet dobesedno duši zaradi tega. kriminalci pa so zaščiteni kot še nikoli.
ampak seveda bodo levaki se sklicevali na človekove pravice in podobne zadeve... da, ampak kaj ko zaradi tega trpi oz. nastrada ostalih 90% ljudi, ki se s tem definitivno NE strinja!!
na to pa vsekakor niso pomislili ti dušebrižci... in shramba dnk materiala je samo ena izmed zadev ki bi jih ti levaki, ki predstavljajo 5% ljudi, minirali. seveda na škodo ostalim 90%... svašta.
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

Keyser Soze ::

PaX_MaN je izjavil:

A to je v celofan zavit Prefukat dokler ne spregovori!?

Ne, to je iz celofana odvito, da je trpljenje/strah teh posameznikov veliko večje od tistega pred morebitno zlorabe v našem sistemu v tem času.

Vi pa lahko spet zadevo zavijete v celofan.

gruntfürmich je izjavil:

čeprav je potrebno tudi pomisleke, kot jih ima manu, z vso resnostjo jemati.

Jih jemljem popolnoma resno. Zato pa zagovarjam striktno kontrolo nad rabo baze in večstopenjske varovalke, ki bodo preprečile velik del zlorab. In še kakšne bolj sistemske.
OM, F, G!

Zgodovina sprememb…

gruntfürmich ::

Manu je izjavil:

Točno za to gre: za zatiranje in utišanje. To je tisto, kar nas skrbi.

Če so dobili nekoga, ki je v preteklosti posiljeval je to odlično. Problem ni v tem, da se res osredotočijo na kriminalce. Problem nastane, ko se vmeša politika in preko njih razno-razni lobisti. Tega sranja je ogromno in so zelo močni.

Ti si mogoče le majhna ribica in si sklepam pošten človek. Ne razumeš pa kaj se dogaja v ozadju. Zelo inteligentna skupina ljudi, ki delujejo zelo prefinjeno, da jih neizobražen preprost človek ni sposoben zaznat.

V ozadju SO zasebni motivi raznih skupin: lastniki kapitala, ljudje željnih moči in kontrole ... To ni pretiravanje, to je DEJSTVO.

Treba je izbrati manjše zlo. Za začetek pa se je treba tudi usmeriti v ustvarjanje bolj odprte družbe. Ko bo ta vzpostavljena in bo kršenje zasebnosti s strani moči željnih ljudi in skupin zelo sankcionirano, potem sem takoj za DNK bazo v korist odkrivanja kriminalcev (ki kršijo človekove pravice).

Kršenje človekovih pravic s strani majhnih posameznikov je manjše zlo od kršenja človekovih pravic s strani inteligentnih in organiziranih skupin, ki imajo zakone spisane sebi v prid. Tega se je treba zavedat. To je tisto, kar nas upravičeno skrbi glede na dogajanja po svetu!


mislim da je odgovor na to uprašanje zelo enostaven. ljudi na oblast smo v večini primerov postavlili mi na oblast. torej če jim ne zaupamo in menimo da bodo zlorabili te 'baze podatkov', jih pač bomo tudi odstavili iz oblasti.
ne moremo pa kar samo po sebi reči da so te baze namenjene zlorabam. to je popolnoma napačen pristop, in kot je že omenjeno, daje priložnost drugim kriminalcem.
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

gruntfürmich ::

Če so dobili nekoga, ki je v preteklosti posiljeval je to odlično. Problem ni v tem, da se res osredotočijo na kriminalce. Problem nastane, ko se vmeša politika in preko njih razno-razni lobisti. Tega sranja je ogromno in so zelo močni.

kot sem že omenil, finta je da politike mi volimo, kriminalci pa sami nastanejo zaradi priložnosti sistema.
sam bi rekel da je varianta s kriminalci slabša, ti trdiš da je s politiki.
pač ne bomo več šli na volišča samo obkroževat, ampak bomo prej razmislili.
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

lambda ::

Kako lepo bi bilo, če bi se dalo z volitvami vse rešit. Prašičja farma ftw.

Tear_DR0P ::

Okapi je izjavil:

kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost pa ~88% (2011)
Če bi bila tvoja hčerka med temi 12% neraziskanimi, bi verjetno malo drugače govoril.

O.


oh kako predvidljivo, ko odpove vse ostalo, se spustiš na osebni nivo :) na žalost nimamo konkretnih podatkov in lahko samo špekuliram, zakaj preiskanost ni bila 100%. Ampak tudi 80% je dovolj, da se mi zdi baza DNK profilov vseh Slovencev ali pa vsaj vseh, ki imajo (kot žrtve, priče ali storilci) opravka s policijo nesorazmeren poseg v zasebnost teh ljudi.

Ti se pa potrudi s kakšnim boljšim argumentom, kot kak moj potencialni sorodnik. Ker si želim, da si v drugačnem primeru poskusiš predstavljati, kako drugače bi šele jaz govoril, če bi imeli bazo DNK profilov in bi posiljevalec moje hčerke šetal prosto okrog, ko bi policaji pred sodišče pripeljali nedolžnega in kripljastega taksista, čigar DNK bi se slučajno znašel na prizorišču zločina.

nič ni hudega, če imajo policisti utemeljen sum, da je nekdo kriv in imajo DNK za primerjavo ter po vseh postopkih pravilno pridobijo DNK od svojega osumljenca, ter potem to primerjajo. Imeti bazo DNK vseh državljanov, je pa neumno (zaradi potencialnih zlorab) in glede na trenutno dostopne podatke predvsem nepotrebno, saj ob 100% preiskanosti pač ne potrebujemo dodatnega orodja.
"Figures don't lie, but liars figure."
Samuel Clemens aka Mark Twain

Okapi ::

To 100% preiskanost si si seveda gladko izmislil.

O.

Matheeew ::

amigo_no1 je izjavil:

Matheeew je izjavil:

35. člen (vabljenje)
(1) Policisti smejo vabiti v uradne prostore osebo:
- ki bi lahko dala koristne podatke za opravljanje policijskih nalog,
- katere navzočnost je nujno potrebna za izvedbo drugega policijskega pooblastila, določenega s tem ali z drugim zakonom.

[..]


A to vabilo lahko (prijazno) zavrneš?
Vsaj tako razumem besedo vabilo. Ko berem v kontekstu pa dobim občutek, da je najprej vabilo potem pa prisilna privedba...

Ne, moraš se tam zglasiti ob napovedanem času in se identificirati (osnova).


Beri od "Informativni pogovor" dalje:
http://www.mladina.si/93634/policija-sv...


Super. Hvala. Sicer članek iz leta 2001. Vseeno sklepam, da je še aktualno.

v vabilu vas policist mora opozoriti, da boste privedeni prisilno, če se vabilu ne odzovete.

Policisti imajo torej pravico, da vas prisilno privedejo, vendar samo, če so vas na to posebej opozorili. Če ste zakonsko pravilno vabljeni, morate (!) priti na policijo. Do tistega trenutka vam prostost še ni odvzeta (niste še aretirani) in ste na policiji še vedno na neki način prostovoljno.

Tear_DR0P ::

Okapi je izjavil:

To 100% preiskanost si si seveda gladko izmislil. O.


polinkal sem ti policijsko poročilo - daj poglej, preden obtožuješ. Umor, uboj, posebno huda telesna poškodba in spolna nedotakljivost z zlorabo položaja imajo v letu 2012 100% preiskanost, ostalo spolno nasilje pa v povprečju tudi presega 90%.
"Figures don't lie, but liars figure."
Samuel Clemens aka Mark Twain

Okapi ::

Zdaj pa daj zraven še rope in tatvine in poškodovanja tuje lastnine, razširi časovni okvir na 10 let in pametuj dalje.

O.

Oberyn ::

Keyser Soze je izjavil:

Zato pa zagovarjam striktno kontrolo nad rabo baze in večstopenjske varovalke, ki bodo preprečile velik del zlorab. In še kakšne bolj sistemske.

Aja, to zagovarjaš?
V deželi, kjer največji kriminalci niti ne hodijo na sodišče in ne obstaja sodnik, ki bi si jih drznil prisilno privesti. Kjer poslancu državnega zbora, ki dreza v nedotakljive, najprej pokvarijo zavore na avtu, potem ga pa povozijo s čolnom in zlomijo hrbtenico, policija pa storilce izpusti. Kjer tožilec, ki si drzne vložiti obtožnico proti nedotakljivim, takoj zapusti službo iz 'osebnih razlogov'. Kjer visokemu državnemu uradniku zagrozijo, da mu bodo otroka polili s kislino (dojenček), če bo pisnil, zato ne pisne. Kjer sodnica dobi ročno bombo v spalnico. Kjer nedotakljivi kratko malo nastavijo vrhovnega tožilca, nakar tožilstvo kratko malo zavrže vse ovadbe proti njim, ne glede na neskončno količino dokazov. Kjer nedotakljivi nadzirajo celoten zakonodajni aparat in sprejemajo zakone po tekočem traku, brez da bi sploh koga kaj vprašali. Kjer sodnik 90 dni zaporedoma zjutraj pride v službo in 'pozabi' podpisati sicer že napisano sodbo, da megalomanska kraja zastara. Kjer je predsednik države obtožen terorizma na podlagi dokumenta, na katerem so vidne sledi lepilnega traku, s katerim je bil sestavljen iz delov različnih dokumentov, pa se tožniku nič ne zgodi, ker je nedotakljiv.

Lahko bi takole naprej do zvečer.

Ja, ti zagovarjaj varovalke, človek. Izkušnje iz resničnega življenja pravijo, da bo taka baza zlorabljena. V tej deželi je bilo zlorabljeno že vse. Ampak čisto vse. Pa bo tudi to.

Mehmed ::

Keyser Soze je izjavil:


Pravi razlog za bazo je lahko samo in le večja korist kot škoda. V kolikor baza sama po sebi predstavlja večjo škodo je ne rabimo.

To je zdej cost benefit racunica, kjer je korist ujeti zlocinci, skoda pa na racun zasebnosti.
Dela jo pa nekdo, ki se pozvizga na zasebnost in pricakuje enako od vseh ostalih. Krasno ja.

Same zlorabe pa so se in se bodo dogajale. Ni bullet proof sistema IMO, zato je treba sklepat določene racionalne kompromise. Tvoj neutemeljen strah pred ne vem kakšno sorto zlorabe je bolj gnil argument proti takšni bazi.

Ammm, mi ze imamo kompromis ves. V baze dajemo kriminalce.
Ne pa vseh ostalih.

Kar se tiče pa tvoje blodnje o bazi najprej, nato varovalke, je pa to zrastlo na tvojem zelniku. Ker želiš pač na vse kriplje dokazat, kako je takšna zadeva gnila in grozna.

Kot sem ti ze enkrat rekel, nimam tezav z bazo. Ce jo pa hoces razsirit na vse je pac na tebi, da argumentiras zakaj, ne na meni zakaj ne.

Nasploh ljudem, ki niso zmozni razloziti zakaj bi nekaj spremenili pa vztrajno ponavljajo zakaj pa ne zakaj pa ne, ne bi pustil spremeniti karkoli. Ker me ne navdajajo z zaupanjem.

Kamran ::

Živjo,

Tole je zanimivo. ;)

Looooooka ::

Sam še vedno stojim na stališču, da DNK baza v svojih pozitivnih lastnostih močno pretehta negativen. Tudi na področju pregona. Vam pa želim veliko sreče pri talanju argumentov na bazi enormnih kršitev avtoritarnih sistemov

Zivimo v drzavi, ki rada pise in govori o balkanskih poslih med tem, ko je korupcija mnogokrat hujsa pri nas kot pri njih.
V takem sistemu ne rabim dodatnega razloga ne argumenta, da policiji in sodstvu(obe veji imata po vseh anketah zelo nizko zaupanje pri ljudeh) zaupam kakrrsne koli podatke, ki jih je ze samo v teoriji mozno zlorabiti proti meni. Ce seveda odmislim dejstvo, da sem nobody in da niti nimajo razloga. Ce odmislim lasten post o ucinkovitosti pa lahko takoj navedem se tole bojazen z zavarovalnicami :)
V glavnem...drzava s tako visoko razsirjenostjo korupcije je zal nezrela za kakrsne koli baze cesar koli o cemer koli. Se posebej glede na to, da je iz vseh projektov(zdruzevanje podatkov) namesto vecje ucinkovitosti zaenkrat prislo vecinoma samo zapravljanje denarja.
Not there yet.

Manu ::

Keyser Soze je izjavil:

gruntfürmich je izjavil:

čeprav je potrebno tudi pomisleke, kot jih ima manu, z vso resnostjo jemati.

Jih jemljem popolnoma resno. Zato pa zagovarjam striktno kontrolo nad rabo baze in večstopenjske varovalke, ki bodo preprečile velik del zlorab. In še kakšne bolj sistemske.


Tisti, ki spreminja zakon, mora pokazati vse spremembe transparentno. Mora pokazati varovalke v zakonu. Mora jasno napisati zakaj se bo ta baza uporabljala. Postopek, kako se bo uporabljala. Naj pokaže kako zakon hkrati uporablja to bazo v korist družbe in kako ščiti zasebnost posameznika. Kakšne so sankcije za zlorabo podatkov itd...

Kje so te varovalke?

Pokaži mi varovalke (ne tiste dvomljive, kjer lahko sodnik ali uporabnik po svoje tolmači razne člene), pa bom razmislil o tej bazi kot morebitni koristi zame in za celotno družbo.

Hočem, da imajo policisti, tožilci, sodniki, politiki itd... toliko pooblastil, kolikor je dejansko potrebno za opravljanje njihovih del v korist reševanja kršenja človekovih pravic (in kazenskega zakonika).

Če daš nekomu preveč pooblastil jih bo izkoristil. Enako tako, kot je grunfurmich napisal: da naj bi imeli zdaj tog pravosodni sistem, ki ga kriminalci izkoriščajo. To se dogaja tudi v obratni smeri. Oblast in pooblastila se zlorabljajo.

Pokaži mi varovalke (konkretne). Pomiri me. Če bi snovalci zakonov odprto stopili pred ljudi, vse jasno obrazložili kaj je njihov namen in jasno pokazali varovalke in pokazali, da jim je mar za zasebnost, strokovnost, spoštovanje človekovih pravic, doslednost pri svojem delu ... bi dobili pozitiven sprejem. Zakaj se skrivajo za naglimi spremembami? Se česa bojijo?

V preteklosti so bili ljudje že večkrat nategnjeni s strani oblasti. Upravičeno so ljudje postali dvomljivi. Bumerang se vrača. Če snovalci zakonov, policisti in ostale službe želijo pridobiti naklonjenost javnosti, potem naj se učijo iz napak preteklosti in pristopijo do javnosti z drugačnim pristopom in naj z delom to tudi dokažejo. Nič naj ne skrivajo! Vse pride na dan ... slej kot prej.
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.

gruntfürmich ::

zadnje varovalke moramo biti volilci. v demokraciji.
če te pa to ni pomirilo pa je nekaj narobe v nas, ne v bazah...
imho
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

Grumf ::

gruntfürmich je izjavil:

zadnje varovalke moramo biti volilci. v demokraciji.
če te pa to ni pomirilo pa je nekaj narobe v nas, ne v bazah...
imho


Pa še prav imaš, problem je, da bi se resni opoziciji levici in desnici kaj hitro pijan lovec
zgodil.
Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the
experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination
to do so.

antonija ::

Jst mislim da so bili zidi leta 1939 res navduseni nad bazo prebivalstva po rasah. Navsezadnje niso bili nicesar krivi in se niso imeli nicesar bati. Isto z muslimani v jugi, kjer se je cez sprehodila srbska vojska in placanci. Domordni postenjaki, brez (tapravega) greha na dusi, nedolzni kot solzice. In verjamem da se niso nicesar bali, ko so prisli mimo tanki in poveljnik s spiskom imen in priimkov.

Pa ce zdaj pustime te toreticne in povsem neuresnicljive blodnje ob strani... Kaj hudica je argument za DNK bazo? En ogromen kup dalec od 100% sledi, na katere se policija tako rada zanasa da nehajo s sihtom ko dobijo biloski vzorec? Manj kaznivih dejanj in pa vecja ucinkovitost policije, kot jo je prinesel mnozicni video nadzor? Dejte mi en sam samcat argument ki se mu ne bojo zatresla kolena ko ga bo sel brat prvosolcek s 5 minut casa.

Bemti, v zadnjih 100 letih cloveske zgodovine je toliko rpimerov zlorab informacij (in to se pred masovno popularizacijo computerjev in razvojev SWja za analizo podatkov) da bi vsakemu, ki ni prespal cisto vse zgodovine v srednji soli, postalo slabo ze ob misli, da od njega voljeni predstavniki ljudstva razmislajo v to smer, kaj sele da se dejansko grejo take neumnosti.
Kar pa se bolj preseneca so pa cisto navadni ljudje, ki se povecini zdijo precej racionalni, ampak tako neumnost pa brez argumentov za sprejmejo, vse argumente proti pa oznacijo za scaremongering, politicen program ali pa kar za navadno bluzenje.
Statistically 3 out of 4 involved usually enjoy gang-bang experience.
«
1
2 3
...
5


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Meje hrambe bioloških sledi (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Zasebnost
7120418 (13184) AndrejO
»

Bostonski policaji nenavdušeni nad sledenjem... sebi

Oddelek: Novice / Zasebnost
85349 (2957) Jupito
»

Meje zbiranja bioloških sledi (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / NWO
14632680 (29372) kuglvinkl
»

Poletna novela zakona o varovanju državljanov v kazenskem postopku

Oddelek: Novice / NWO
208349 (7215) Spock83
»

Ali si lahko obetamo DNK profiliranje vseh državljanov? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / Zasebnost
13613935 (11027) Matthai

Več podobnih tem