» »

Dolžnost spletnih portalov, da komentatorje identificirajo s pravim imenom

Dolžnost spletnih portalov, da komentatorje identificirajo s pravim imenom

Googlov Blogger omogoča komentiranje tako prijavljenim kot tudi anonimnim. Nepodpisani prispevki se lahko sicer hitro zaletijo v sito moderacije, a kot možnost so tam.

vir: Google
The Internets - Ko smo nazadnje premlevali pravico do anonimnega komuniciranja, kot naj bi bila zaradi slabih izkušenj iz polpretekle zgodovine zagotovljena v naših Ustavah, je bilo govora predvsem o zaskrbljujočih apetitih držav do vpogleda v telefonsko in internetno komunikacijo državljanov, ob pomoči operaterjev. A seveda so še drugi načini za tratenje zadevne pravice. En je kriminalizacija kriptografije in podobnih tehnik za aktivno tehnično skrivanje stvari, kar si glede na zadnje trende gotovo zasluži še svoj prispevek. A danes imamo pred sabo drugo vprašanje, in sicer, a lahko forumi in druge spletne strani svojim članom še naprej dovoljujejo komuniciranje brez podpisa, in če ne, zakaj ne?

Glede tega se naslanjamo na zanimivo kolumno Spletna svoboda v zadnji številki tednika Demokracija, avtorja prof. dr. Mateja Makaroviča z novogoriške Fakultete za uporabne družboslovne študije. V njej ugotavlja, da spletno časopisje pospešeno zamenjuje tisk, pri čemer omogoča nekaj, kar je bilo prej bistveno bolj težko - povratno komunikacijo bralcev v obliki komentarjev, forum postov, twittov in podobnega. Teh je resnično veliko, že če pogledamo udeležbo na priljubljenih slovenskih spletnih naslovih, in s tem pride, kot ugotavlja avtor, tudi izjemen prispevek k svobodi in demokraciji. Žal pa so tudi določene pasti. Večina spletnih strani dovoljuje komentiranje na podlagi izbranega psevdonima, ustvarjajoč neke vrste "svobodo brez odgovornosti", ki potem rezultira v "vsakodnevni 'politični' debati na zastrašujoče nizki ravni: nabiti s fanatizmom, nestrpnostjo, sovraštvom in dezinformacijami", če spet citiramo avtorja. To je morda res. Na internetu res ne manjka nestrpnežev, trollov in drugih ne-bodi-jih-treba, ki se ne strinjajo z dobrimi pridobitvami francoske revolucije in ne spoštujejo niti najosnovnejše kulture dialoga, a venomer - točno zato ima večina spletnih strani tudi moderatorje, večje strani celo utečeno moderatorsko ekipo in jasno spisana pravila igre. Prof. dr. Makaroviča je mnenja, da to ni zadostna rešitev, zato predlaga drugačno - da se pravico do podajanja komentarja anonimno ali pod psevdonimom preprosto ukine, pod grožnjo kaskadne kazenske odgovornosti. Citiramo sklepni odstavek (celotni članek je žal dosegljiv zgolj v tiskani različici):

Ko medije spremljam, imam pri tem polno pravico do anonimnosti, saj je vse, kar spremljam, moja zasebna stvar. Ko pa javnost nagovarjam, nimam nobene moralne pravice skrivati svoje identitete: ko javno nastopam, vendar ne smem biti "zasebno" skrit! Spletne medije bi bilo zato treba zakonsko zavezati k preprostemu pravilu: avtorji vsakega sporočila na še tako obskurnem spletnem forumu so lahko le osebe z vidnimi imeni in priimki, o katerih mora imeti medij vse potrebne podatke, ki onstran vsakega dvoma kažejo, da gre za resnično osebo. Če medij tega nima ali noče imeti, pa naj bo za vsak izbruh sovražnega govora pač moralno in pravno v celoti kriv sam. Rezultat ne bo nič manj svobode - temveč kvečjemu svoboda z odgovornostjo.


Uff ..

Če se najprej omejimo na bistvo (v krepkem tisku, op.p.), kolumna pravzaprav poziva k povrnitvi z KZ-1 odpravljene kaskadne odgovornosti odgovornega urednika, izdajatelja, tiskarja oz. izdelovalca za kazniva dejanja, storjena po javnih občilih (členi 30-32 starega KZ (1994). Ti trije členi so v primeru, ko pregon avtorja zaradi pravnih ali dejanskih ovir in bil mogoč - npr. zato, ker je avtor pisal pod psevdonimom ali anonimno - odgovornost zaradi položaja pri razširjanju avtorjevega mnenja objektivno pripisali odgovornemu uredniku za časopisje, tv in radio, oziroma izdajatelja, tiskarja ali proizvajalca fonogramov - pač prvemu, ki je bil na voljo za pregon.

O neprimernosti utemeljevanja kazni zapora na objektivni odgovornosti bi se dalo veliko napisati, a kaj, ko je stvari leta 2008 tako čudovito povzela predprejšnja vlada, v predlogu zakona KZ-1, s katerim so na novo in čisto začrtali kazenski zakonik:


KZ (mišljeno KZ 1994, op.p.) je tudi nekritično prevzemal iz prejšnjega zveznega kazenskega zakona arhaično kaskadno odgovornost za medijske delikte (uvedle so jo nekatere evropske države v prvi polovici 19. stoletja, ko so ob ustavnopravni odpravi državne cenzure tiska hotele prisiliti ta medij k izvajanju notranje cenzure, zlasti za zaščito pred političnimi delikti), katero je jugoslovanska zvezna država, ko republike niso pokazale pripravljenosti, da bi v okviru svoje pristojnosti za urejanje tiska in medijev nasploh uvajale tudi takšno "parakazensko" odgovornost (z dovoljevanjem kaznovanja odgovornih urednikov in drugih strokovnih vodij medijev za tuja dejanja po načelu objektivne odgovornosti), potegnila iz arhiva, (to je iz bivšega Zakona o tisku) in jo vnesla v splošni del kazenskega zakona ter si tako znova zopet zagotovila nadzor nad tiskom. Ne glede na to, da so že ob sprejemanju KZ bili izraženi dvomi o ustavni podlagi za kaskadno kazensko odgovornost (če bi ta obstajala, bi se zagotovo zahtevala razširitev zaradi preprečevanja aktualne kriminalitete iz okrilja elektronskega komuniciranja), se je v času njegove dosedanje veljave pokazalo, da ta odgovornost pravzaprav ni potrebna, ker se ustrezno varstvo pravnih vrednot dosega tudi z uporabo splošno veljavnih kazenskopravnih določb.
- iz obrazložitve predloga KZ-1


Se pravi, kaskadna odgovornost je relikvija že davno minulih časov; zgolj institut politično motivirane in prikrite interne samocenzure medijev. Slovenija jo je prvih 17 let svoje samostojnosti sicer imela, a niti ne zato, ker bi si je posebej želela (tudi sodne prakse ni veliko), zagotovo pa si je ni želela za spletne medije, kajti če bi si jo, bi to na neki točki uredila (točneje morala urediti) z novelo 1. odst. 30. člena kazenskega zakonika, ki se je taksativno omejeval zgolj na klasične medije. Novel KZ sicer ni bilo toliko kot novel ZKP, a kaj tako kratkega bi se zagotovo dalo napraskati.

Potem so tu pritikline. Dr. Makarovič glede identitete komentatorja omenja prepričanje onstran vsakega dvoma, kar je že skoraj nemogoč standard, zagotovo večji od tistega, ki lahko v kazenskem postopku ločuje obtoženca od injekcije (ZDA, "onstran razumnega dvoma") oz. zapora (gotovost, kot temu pravna teorija pravi pri nas), oz. če smo že tu, od tistega, ki ga mora napraskati policist I, preden lahko mimo tožilca in preiskovalnega sodnika po členu ZKP 149.b/III zahteva retencijske podatke za osumljenca (razlogi za sum). Na splošno se številke gibljejo tam okoli 80-90% prepričanja za obsodbo (glej sliko), oziroma manj kot 50% za skoraj vsa dejanja policije. Ugibamo, da je avtor tu igral z besedami, kajti zahtevati od časopisa ali bloga višji standard kot od profesionalcev v javnem sektorju se res zdi nekoliko pretirano [:D]. Dalje, kako to tehnično izvesti? Prijava s Facebookom je ena od popularnih rešitev, a še vedno dopušča možnost uporabe ponarejenega računa. Edina zares prava možnost bi bila prijava s pomočjo vladno izdanega certifikata (SIGENCA), po možnosti ob pomoči sekundarne avtentikacije, npr. z zajemom obraza preko webcama in potem prepoznavo (to se danes že da), s SMS-om na mobilni telefon, ali čim podobno nadležnim. Ampak, in tukaj jaz obračam besede, a si res želimo vsega tega za vsak spletni komentar, samo zato, ker se tu in tam pojavi kak komentar, ki preživi 10 minut ali morda 10 ur, preden se nekdo zjutraj zbudi in ga zaradi prijav uporabnikov pobriše?

Dokazni standardi v številkah.Pa to, da je zasebnost pri branju upravičeno pričakovati, pri pisanju pa pač ne? Naša ustava te distinkcije ne pozna, saj v 39. členu garantira svobodo izražanja ne samo za sprejemanje, ampak tudi za širjenje vesti in mnenj, obenem pa 37. členu zapoveduje tajnost pisem in drugih občil (vštevši torej remek dela na spletnih forumih), in določa, da se ta tajnost lahko za določen čas spregleda zgolj za potrebe kazenskega postopka (ali obrambe države). Resnici na ljubo je pri vsem tem najbolj ironično, da zasebnost pri branju pravzaprav ne obstaja, oziroma gre za skrajno kočljiv pojem. Podatki o tem, kdo bere kaj, kdaj, kako pogosto in kaj je počel prej in potem, so izjemno dragoceni, zato jih spletne strani vigorozno zbirajo in potem drago prodajajo naprej, zlasti oglaševalcem. Facebook je lani uvedel timeline (ja..), istočasno pa napovedal še partnerstvo s ponudniki vsebin, ki se dandanes kaže tako, da moraš za branje vsakega drugega časopisa najprej dodati "njihovo facebook aplikacijo", ki bo prijateljem povedala, "kaj berete", seveda šele po tem, ko bo taisto povedala Facebooku (ker grejo obiski čez njihove strežnike, notifikacije prijateljem pa itak) in časopisu samemu. Pa tudi sicer se da veliko dobiti iz časopisovih dnevnikov obiska, oz. celo dnevnikov ISP-ja, če se ta spravi nadzirati tudi obiske spletnih strani. Občutek anonimnosti na spletu je res bolj ko ne samo občutek, saj je za zaresno anonimnosti potrebno paziti na marsikaj, začenjši z brskanjem s kakega tretjega IP naslova. No, če se vrnemo k komentarjem - nekatere slovenske spletne skupnosti so zaradi navlake spema in hejt spiča že prostovoljno kontaktirale policijo in jih izročili vse dnevnike (ti. "moderacija s pomočjo organov pregona"). Drugi se temu upirajo in zahtevajo vsaj odredbo sodišča, ki pa mora biti pravočasna (ali vsaj pravočasno najavljena), ker sicer se lahko zgodi, da dnevnikov več ni (diski so spet dragoceni, zasebnost bralcev pa tudi). Po avtorju se ta slednji scenarij ne bi smel zgoditi. Spletne strani, od večjih portalov pa dol do melega doma spisanega bloga, bi po njegovo morale hraniti podatke o identiteti komentatorja, sicer bi bile same kaskadno odgovorne za njegovo početje (aja, če bi bil imetnik bloga neznan, bi pa odgovarjal gostitelj bloga, za njim isp, potem njegov isp, potem polagalec tihomorskega kabla in na koncu dobavitelj optičnih vlaken). Avtor namreč portalom ne dopušča nobene diskrecije pri tem, ali morajo identificirati komentatorja ali ne. Težko si je predstavljati, kako bi to delovalo za tuje medije. Nekatere bi se morda dalo blokirati, druge ignorirati, predvsem zato, ker so v Sloveniji pač najbolj pomembne spletne strani časopisov in drugih klasičnih medijskih ponudnikov. Kolumna zato bržkone cilja na njih (in tema obvladovanja spema je pri nas trenutno aktualen problem, skupaj s tem, da očitno nihče več noče plačati za vsebine). Zanimivo bi bilo o tem vprašati Google, ki za svojo storitev Blogger sicer vzpodbuja prijavo (glej sliko), vendar še vedno dovoljuje tako anonimni komentar kot tudi komentar zgolj z vpisom psevdonima / spletne strani. Gostijo kup blogov, in njihovi lastniki so zadovoljni s tem.

Končno, ustave tudi ne moti, če se kdo med nastopanjem v javnosti "zasebno skrije"; 42. člen dovoljuje mirna javna zbiranja in zborovanja, pri tem pa nič ne govori o poimenskem popisu udeležencev ali prepovedi nošenja kap, šalov, rut, Anonymous mask ali podobnih rekvizitov, ki jih je moč srečati na praktično vsakih demonstracijah te dni. Nekateri posamezniki si pač želijo svoje povedati s svojo prisotnostjo ali kvečjemu s svojim glasom, ne nujno s svojim imenom in priimkom (in menda šteje tudi vsebina izjave, ne samo to, kdo jo poda, ali pač?). Za to lahko imajo upravičene vzroke. Stališča, izražena na demonstracijah, so po svoji naravi često manjšinska stališča, se pravi ne nujno v skladu s trenutno veljavnimi družbenimi normami. Te pa se spreminjajo in kar je bilo res še za prejšnjo generacijo, morda danes več ne velja. Še 40 let nazaj je bila že sama ideja poroke med dvema človekoma, ki nista bila iste barve polti, v marsikateri državi skrajno kočljiva. A ljudje so hoteli spremembo in so to tudi izrazili skozi skozi gibanja za državljanske pravice. Danes je podobno (spet glej sliko) za pravice istospolnih posameznikov ali parov. Marca je pri nas padel poskus celovite reforme družinskopravne zakonodaje, ob veliki pomoči interesnih združenj, ki so trdile, da je nov družinski zakonik nekako "proti naravi". Če bo vse po sreči, bo v bližnji prihodnosti tudi ta predsodek odpadel, takratno prebivalstvo pa se bo lahko le spraševalo, kako smo lahko mi kot generacija takih ljudem dovolili zavlačevanje na podlagi "očitno zgrešenih mnenj". Dovolili smo jih zato, ker smo demokratična družba, that's what you do.

Splet mora omogočati podajanje čimvečjega števila mnenj, tako popularnih kot ne. Če gre kaj res narobe, naj se to uredi individualno, ne pa kar vse napoprek.

vir: The Internets


Podobne besede je izpovedal tudi naš premier, ko so ga spraševali okoli povolilnega mnenja g. Tomaža Majerja (očitno psevdonim, saj zanj naš statistični urad še ni slišal) na spletni strani SDS, češ da je konkurenčna politična opcija zmago dosegla s sistematičnim izsiljevanjem določene družbene skupine. Če dobesedno citiramo naslov njegovega odziva: "Pravico do izražanja različnih mnenj je treba braniti".

104 komentarji

«
1
2 3

Matako ::

Primitivizem je tu. Anonimno objavljanje je le katalizator pojavne oblike po principu internetne formule "kup ljudi + možnost javnega izražanja + anonimnost = kup kretenov".

Anonimnost torej v resnici _razkriva_ dejansko stanje. Kar je dobro, dasiravno ni lepo za videti.

Če profesor misli, da kar ni vidno ne obstaja ... njegov problem.
/\/\.K.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Matako ()

kalko ::

Makaroviča kot dvornega sociologa desnice pač ni mogoče jemati resno, enako kot dežurnega sociologa levice Miheljaka.

Ironično ob tej novici je, da največ gnojnice na slovenskih novičarskih portalih ustvarijo branitelji lika in dela JJ.

WamPIRe- ::

No tale gospod se naj gre kar lepo solit s svojimi kolumni.
Še sol mu dam.

lp, Janez Kranjski

kronik ::

kalko je izjavil:


Ironično ob tej novici je, da največ gnojnice na slovenskih novičarskih portalih ustvarijo branitelji lika in dela JJ.


Očitno še nisi prebiral spletnega Dnevnika. Tam je ravno obratno.

ninja4it ::

Nimam nič proti, vendar želim vedeti tudi ime in priimek Administratorja, ki bo moj prispevek "urejal" ali odstranil, ter komentar s temeljno podlago.

Bistri007 ::

Jaz podpiram svobodo vesti in javnega izražanja svojih mnenj - tudi pravico do "sovražnega govora".

Pravno gledano je koncept "sovražnega govora" ena grda zverina. Vsaka kritika je neke vrste "sovražni govor", in namesto da bi se pogovarjali o vsebinskih vprašanjih, tisti na katerega je bila kritika naslovljena vleče na plan "sovražni govor" oziroma obvezno (samo)cenzuro.

Če že gremo spreminjati ustavo, dajmo raje spremeniti 63. člen Ustave RS:
63. člen

(prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni)

Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.


Kolikor vem iz zgodovine, debata ni nikoli škodila - pač pa njeno zatiranje. Se bo enkrat našla skupina, ki bo rekla, da so različne dohodninske stopnje različno premožnih neenakopravnost, zagovarjanje progresivne stopnje obdavčitve pa spodbujanje k neenakopravnosti, ki je prepovedano. To je sovražni govor do bogatejših državljanov, ki morajo biti kot manjšina socialno zaščitena kategorija.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...

bosmla ::

Se pravi, kaskadna odgovornost je relikvija že davno minulih časov


To ne bo drzalo - se vedno je zapisana v 8. člen ZPrCP 1 odstavek
Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se kaznuje za prekršek lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.

in po njem se veselo kaznuje (stacionarni radarji, napacno parkiranje,...)ustavno sodisce je zamizalo na obe ocesi v smislu "saj lahko dokaze da ni on vozil"

hruske ::

Hja, za anonimneži je nekoliko težje brskat po raznih evidencah in odkrivat njihove šibkosti oz. dokumente, s katerimi jim pomagaš, da se strinjajo s tabo.
Rad imam tole državico. <3

BlueRunner ::

kalko je izjavil:

Makaroviča kot dvornega sociologa desnice pač ni mogoče jemati resno, enako kot dežurnega sociologa levice Miheljaka.

Ironično ob tej novici je, da največ gnojnice na slovenskih novičarskih portalih ustvarijo branitelji lika in dela JJ.

Jaz bi pa rekel, da ju je potrebno gledati smrtno resno. Govora je namrec o dvornih ustvarjalcih "strokovnih mnenj" po narocilu, s cemer si vsakokratna oblast tako rada opere roke, da dela v skladu "s stroko".

Torej ne ju ignorirati. Ravno nasprotno. Vsako njihovo razlago je potrebno vzeti skrajno kriticno in jo najmanj v slogu te novice dekonstruirati do konca ter razgaliti kot pritlehno povelicevanje bolj ali manj prikrite strategije tiste frakcije ZKS, ki ima trenutno v rokah 2 od treh vzvodov oblasti.

Ziga Dolhar ::

Včasih bi bilo koristno potegniti vzporednico med svobodno volilno pravico in svobodnim izpovedovanjem misli.

Volilna pravica je lahko svobodna le, če je zagotovljena njena tajnost. Le tako se lahko prepreči kakršnokoli sankcioniranje izpovedovanja politične usmerjitve. Gre le za eno od oblik izpovedovanja misli. In izpovedovanje kakršnihkoli misli ne more biti svobodno, če mu lahko sledi sankcija že brez posredovanja sodišča.

Svobodno, tajno in anonimno izpričevanje je edini način, da USS Nimitz, Nissan GTR ali Tomaž Majer lahko širita -fobije brez strahu, da bi ju na cesti moderator Slo-Techa prepoznal in spotaknil.
https://dolhar.si/

m0LN4r ::

Nah naj bo vse anonimno, tako si včasih vsaj ljudje upajo več napisat in povedat, nakar lahko mi več izvezmo oz. preberemo. Če pa nebo anonimno pa bodo komentarji čez čas začeli biti enosmerni v prid (člankov) komentiranih stvari. Ostale, ki bojo imeli kritične komentarje (ki znajo biti še kako res) počasi brisali in si bo človek težko ustvaril lastnega mnjenja če bo na voljo samo eno mnjenje o vsaki stvari....

trolololo
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM

St235 ::

Ziga Dolhar je izjavil:

Včasih bi bilo koristno potegniti vzporednico med svobodno volilno pravico in svobodnim izpovedovanjem misli.

Volilna pravica je lahko svobodna le, če je zagotovljena njena tajnost. Le tako se lahko prepreči kakršnokoli sankcioniranje izpovedovanja politične usmerjitve. Gre le za eno od oblik izpovedovanja misli. In izpovedovanje kakršnihkoli misli ne more biti svobodno, če mu lahko sledi sankcija že brez posredovanja sodišča.

Svobodno, tajno in anonimno izpričevanje je edini način, da USS Nimitz, Nissan GTR ali Tomaž Majer lahko širita -fobije brez strahu, da bi ju na cesti moderator Slo-Techa prepoznal in spotaknil.


Ravno s tem, ko trdimo, da potrebujemo anonimnost jasno priznavamo, da pravice do svobode izražanja misli ni oziroma je le ta omejena. V okolju kjer je svoboda izražanja misli omejena samo s pravicami drugih potrebe po anonimnosti nima nihče, razen tistih, ki želijo to pravico zlorabljat.

[D]emon ::

Mavrik ta forum uporablja za daljsanje e-penisa. Ker si ne upa iz hise.

Zgodovina sprememb…

  • zavaroval slike: kuglvinkl ()

Ziga Dolhar ::

St235 je izjavil:

V okolju kjer je svoboda izražanja misli omejena samo s pravicami drugih potrebe po anonimnosti nima nihče, razen tistih, ki želijo to pravico zlorabljat.


Jezus. Se zavedaš, da si ravno podal argument, kdor nima ničesar skrivati, se nima bati posegov v zasebnost?
https://dolhar.si/

poweroff ::

Anonimnost je pomemben element politične svobode. Tako je leta 1958 zapisalo ameriško Vrhovno sodišče v primeru National Association for the Advancement of Colored People v. Alabama (357 U.S. 449 (1958)).

Bi pa "mayerjevi" dvorni akademiki to lahko že vedeli, saj na spletu velik del neprimernega komuniciranja izvira ravno iz "komunikacijskih treningov", ki jih je za svoj podmladek organizirala znana desna stranka.
sudo poweroff

hruske ::

St235 je izjavil:


Ravno s tem, ko trdimo, da potrebujemo anonimnost jasno priznavamo, da pravice do svobode izražanja misli ni oziroma je le ta omejena. V okolju kjer je svoboda izražanja misli omejena samo s pravicami drugih potrebe po anonimnosti nima nihče, razen tistih, ki želijo to pravico zlorabljat.


Tvoja replika temelji na neresnični predpostavki, da je svoboda izražanja omejena samo s pravicami drugih. Ni. Nekdo z močjo lahko na veliko načinov nad posameznikom izvaja pritisk brez da bi prestopil mejo legalnosti, če pa že poseže v tuje pravice, bo preteklo (v Sloveniji) še vsaj nekaj let, preden (če) bo sodišče odločilo oškodovancu v prid, v tem času pa mora človek preživeti vsaj sebe, če ne še svoje družine. Grožnja s škodo je dovolj, da je škoda v resnici že storjena.

Dalje implicitno predvidevaš, da so razmere v družbi konstanta, torej da ne prihaja do odstopanja pravne ureditve in dejanskega stanja, ampak je to idealno urejeno. Kar pa tudi vemo, da ni res, sicer bi že vsi naši tajkuni igrali tarok v zaporu, upnikom pa bi bil povrnjen veliko večji del terjatev.

Možnost anonimne komunikacije omogoča razpravo o stvareh, za katere veš, da se o njih ne moreš razumno pogovarjati z določenimi ljudmi, ker so do teme a priori sovražno nastrojeni. Omogoča ustvarjanje neobremenjenih tem in konstruktiven dialog brez sodb. Hkrati anonimnost (zaradi uporabnosti za zlorabe) implicitno zateva, da svoje trditve izdatno utemeljiš in morebiti podpreš z dokazi. Pri omogočanju anonimnosti gre pač za tehtanje med tem, da omogočaš zlorabe, a hkrati tudi omogočaš dialog o temah, ki jih sicer ni možno odpirati iz oči v oči oz. omogočaš razkritja pomembnih nečednosti ljudi z močjo.

Če ti vse to še vedno ni dovolj prepričljivih argumentov o tvoji zgrešeni logiki, potem sem prepričan, da se boš strinjal tudi s tem, da v gospodarskih subjektih omejitev odgovornosti ni potrebna, zgolj zato, ker (poleg koristnih) omogoča tudi marsikatero nečednost.
Rad imam tole državico. <3

rokj ::

poweroff je izjavil:

Anonimnost je pomemben element politične svobode. Tako je leta 1958 zapisalo ameriško Vrhovno sodišče v primeru National Association for the Advancement of Colored People v. Alabama (357 U.S. 449 (1958)).

Bi pa "mayerjevi" dvorni akademiki to lahko že vedeli, saj na spletu velik del neprimernega komuniciranja izvira ravno iz "komunikacijskih treningov", ki jih je za svoj podmladek organizirala znana desna stranka.


No, old boysi v Murglah ne zaostajajo kaj dosti za Majerjem, če niso celo malo bolj napredni; imajo kar nekaj izkušenj s takim ravnanjem še iz juge (sistem, ki se je fural takrat je bil namreč idealen; o treningih pa niti ni treba kaj dosti govorit, saj je bil ta do določene mere ufuran v šole). Jankovič ima pa celo talent za neprimerno obliko komuniciranja potemtakem.

Nekako favorizirat eno stran v "lepih oblikah komuniciranja", je malodane smešno, cvetke imajo oboji.

St235 ::

Tvoja replika temelji na neresnični predpostavki, da je svoboda izražanja omejena samo s pravicami drugih. Ni. Nekdo z močjo lahko na veliko načinov nad posameznikom izvaja pritisk brez da bi prestopil mejo legalnosti, če pa že poseže v tuje pravice, bo preteklo (v Sloveniji) še vsaj nekaj let, preden (če) bo sodišče odločilo oškodovancu v prid, v tem času pa mora človek preživeti vsaj sebe, če ne še svoje družine. Grožnja s škodo je dovolj, da je škoda v resnici že storjena.


Točno zato pa ne moremo govorit o temu, da se spoštuje pravico do svobodnega izražanja.

Ziga Dolhar je izjavil:

St235 je izjavil:

V okolju kjer je svoboda izražanja misli omejena samo s pravicami drugih potrebe po anonimnosti nima nihče, razen tistih, ki želijo to pravico zlorabljat.


Jezus. Se zavedaš, da si ravno podal argument, kdor nima ničesar skrivati, se nima bati posegov v zasebnost?


Nope, ravno nasprotno. Zato sem tudi izpostavil:
V okolju kjer je svoboda izražanja misli omejena samo s pravicami drugih potrebe po anonimnosti nima nihče,


Govorim o temu, da če bi se spoštovalo pravico do svobodnega izražanja misli potem bi imel vsak pravico, da izrazi svoje mnenje pri čemer ne bi imel nobene potrebe, da skriva svoje ime. Če ti enačiš pravico do zasebnosti s pravico do IZRAŽANJA mnenje pa sva tako daleč narazen v razmišljanju da nima smisla debatirat.

Dokler pa živimo v okolju kakeršnem živimo, pa je žal ravno anonimnost tista, ki v veliki meri omogoča svobodno izražanje misli, brez neformalnih sankcij. Žal to za sabo potegne goro trolanja in sovražnega govora. Ampak IMO je to cena, ki sem jo kadarkoli pripravljen plačat.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

hruske ::

St235 je izjavil:


Dokler pa živimo v okolju kakeršnem živimo, pa je žal ravno anonimnost tista, ki v veliki meri omogoča svobodno izražanje misli, brez neformalnih sankcij. Žal to za sabo potegne goro trolanja in sovražnega govora. Ampak IMO je to cena, ki sem jo kadarkoli pripravljen plačat.


Aj!, se strinjam. Sem te napak razumel.
Rad imam tole državico. <3

kalko ::

BlueRunner je izjavil:

kalko je izjavil:

Makaroviča kot dvornega sociologa desnice pač ni mogoče jemati resno, enako kot dežurnega sociologa levice Miheljaka.

Ironično ob tej novici je, da največ gnojnice na slovenskih novičarskih portalih ustvarijo branitelji lika in dela JJ.

Jaz bi pa rekel, da ju je potrebno gledati smrtno resno. Govora je namrec o dvornih ustvarjalcih "strokovnih mnenj" po narocilu, s cemer si vsakokratna oblast tako rada opere roke, da dela v skladu "s stroko".

Torej ne ju ignorirati. Ravno nasprotno. Vsako njihovo razlago je potrebno vzeti skrajno kriticno in jo najmanj v slogu te novice dekonstruirati do konca ter razgaliti kot pritlehno povelicevanje bolj ali manj prikrite strategije tiste frakcije ZKS, ki ima trenutno v rokah 2 od treh vzvodov oblasti.


Good point. Se strinjam.

Ziga Dolhar ::

Lakotnik29, hvala za pojasnilo, a se vseeno ne morem (povsem) strinjati.

Eno so pravice drugih, drugo interesi. Sankcije, ki lahko sledijo izraženemu mnenju, niso le pravne, ampak tudi pravno neurejene in v mejah pravic tretjih: ekonomske (delodajalec med dvema po drugih kriterijih izenačenima kandidatoma izbere lepše izpričanega), družinske (klerikalna deklica zapusti nekoga, ki se javno udejanja za pravice istospolnih) in drugačne družbene (vaščani prično ignorirati in se ne družijo več z aktivistom iz prejšnjega primera).

V vseh teh primerih gre za pravno dopustno ravnanje subjektov v mejah svojih pravic, ne da bi posegli v pravice prizadetega kandidata, partnerja, sovaščana. Pa vendar bo v vseh teh primerih zaradi neformalnih sankcij, ki sledijo njegovemu udejstvovanju pod pravim imenom na forumu, prizadet v svojem položaju v podjetju, družini ali širši družbi. In bo dvakrat premislil, ali se mu res splača udejstvovati.

Istočasno nekoga, ki na forumu sodeluje pod vzdevkom, take posledice ne bodo doletele.
https://dolhar.si/

DavidJ ::

Ziga Dolhar je izjavil:

Včasih bi bilo koristno potegniti vzporednico med svobodno volilno pravico in svobodnim izpovedovanjem misli.

Volilna pravica je lahko svobodna le, če je zagotovljena njena tajnost. Le tako se lahko prepreči kakršnokoli sankcioniranje izpovedovanja politične usmerjitve. Gre le za eno od oblik izpovedovanja misli. In izpovedovanje kakršnihkoli misli ne more biti svobodno, če mu lahko sledi sankcija že brez posredovanja sodišča.

Svobodno, tajno in anonimno izpričevanje je edini način, da USS Nimitz, Nissan GTR ali Tomaž Majer lahko širita -fobije brez strahu, da bi ju na cesti moderator Slo-Techa prepoznal in spotaknil.


Fenomenalno. Sicer pa malo ironično, da to prihaja od nekoga, ki se podpisuje s pravim imenom in priimkom :)
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')

jype ::

DavidJ> Sicer pa malo ironično, da to prihaja od nekoga, ki se podpisuje s pravim imenom in priimkom :)

Nima česa skrivat, ane!

Ziga Dolhar ::

jype je izjavil:

DavidJ> Sicer pa malo ironično, da to prihaja od nekoga, ki se podpisuje s pravim imenom in priimkom :)

Nima česa skrivat, ane!


Hja - bom videl, koliko časa bom še pod svojim imenom moderiral.

Neredko prejemam zasebna sporočila v smislu "vem kje živiš!". (Čestitke, genij, odlično znaš guglat/pogledat v telefonski imenik.) Ne gre za to, da bi se bal ... je pa vsekakor rahlo nadležno.
https://dolhar.si/

kuglvinkl ::

Bistri007, zadnje opozorilo pred nazivom.

Back to topic.

Zgodovina sprememb…

Jupito ::

OK, povsem resno (ne trollam); predlagam, da se poleg nickov za 1 teden dodajo naša prava imena, ki so vsa "dr. Matej Makarovič". :D
I used to be with it, but then they changed what it was.
Now what I'm with isn't it and what's it seems weird
and scary to me. It'll happen to you!

kuglvinkl ::

Matthai, lahko kaj več poveš o tem bootcampu?

poweroff ::

Bootcampu???
sudo poweroff

kuglvinkl ::

Ok, treningih...

Bi pa "mayerjevi" dvorni akademiki to lahko že vedeli, saj na spletu velik del neprimernega komuniciranja izvira ravno iz "komunikacijskih treningov", ki jih je za svoj podmladek organizirala znana desna stranka.

Zgodovina sprememb…

toloplus ::

kuglvinkl je izjavil:

Matthai, lahko kaj več poveš o tem bootcampu?


Mislim, da ima Matthai tole v mislih:

Pridruži se nam, ki smo željni znanja in želimo izpiliti naše komunikacijske sposobnosti do popolnosti. No, morda res ne bomo vsi guruji, zanesljivo pa blizu temu.

In kako doseči to mojstrstvo? Odgovor je preprost.
Kako? Tako da se prijaviš na izobraževalni program NOVA POLITIKA: Aktivna in povezana družba
Ki je namenjen: Mladim do 30 leta starosti
Ki ponuja: Zanimiva predavanja s področja komuniciranja in dela z elektronskimi mediji
Ki obljublja: Odlične predavatelje. Teorijo - predavanja in prakso!
In kaj še? Naučil se boš veliko novega, spoznal ljudi, ki jih zanimajo podobne stvari. In imel se boš fajn.
Kdaj? Letos bomo Novo politiko izvedli še v dveh terminih. S prvim začnemo v sredini maja v Ljubljani, drugi termin pa bo v novembru.


Za več informacij pokliči 01 43 45 448 ali pa kar izpolni prijavnico (v priponki) in jo čim prej pošlji na elektronski naslov: tajnistvo@sds.si

Če si Novo politiko že obiskoval, povabilo k vpisu pošlji naprej - vsem, za katere veš, da bi jih to zanimalo. Predvsem pa tistim, ki pravijo, da je komuniciranje zakon!

Ne odlašaj! Prijavi se zdaj!
Vir: SDS

P.S.:Sicer je tole že zastarelo, oz. so program v zadnjem letu najverjetneje še kaj "obogatili" oz. dopolnili. O koristnosti tega bootcampa in pridobljenih izkušnjah pa bi itak največ znali povedati sami udeleženci dogodka - zagotovo se kakšen najde tudi na temle forumu.

Gavran ::

Anonimnost je temeljna zahteva demokratičnih volitev to je izražanje mnenja o tistih ki si želijo oblasti. Posledično mora tudi javno objavljanje mnenj ostati anonimno. Nujno pa je strogo in točno definirati t.i. sovražni govor, kot primer enkrat za vselej javno ugotoviti ali je dovoljena uporaba besede "cigan" ali ne in seveda stvar utemeljiti.
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.

Bistri007 ::

Gavran je izjavil:

Nujno pa je strogo in točno definirati t.i. sovražni govor

Problem koncepta "sovražnega govora" je, da tisti, ki se ga kritizira, začne kričati "volk" ("sovražni govor") --- in 99% ljudi odneha s kritiko. Za razliko od pohval, veliko ljudi ne mara javne kritike - še posebej ne interesne skupine, katerim interesom nekdo nasprotuje.

Koliko sovražnega govora proti SDS in JJ je po forumih! Dajmo začeti vse kazensko preganjati!
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...

PaX_MaN ::

Gavran je izjavil:

Nujno pa je strogo in točno definirati t.i. sovražni govor, kot primer enkrat za vselej javno ugotoviti ali je dovoljena uporaba besede "cigan" ali ne in seveda stvar utemeljiti.

http://sodisce.si/znanje/sodna_praksa/v...

digitalcek ::

Bistri007 je izjavil:


Koliko sovražnega govora proti SDS in JJ je po forumih! Dajmo začeti vse kazensko preganjati!


Dajmo nehat razmišljat, da bi kadarkoli kdorkoli za karkoli odgovarjal. Ker smo že popolnoma obsedeni s SVOJO svobodo.

V Sloveniji je stopnja/količina govora, ki bi ga upravičeno lahko označili s sovražen, presegla vse še sprejemljive meje. Nekaj bo vsekakor treba narediti.

Sicer osebno terapevtskega učinka "pič.karjenja", žaljenja, dajanja v nič ne priznam.
Če je namreč nekdo v taki stiski, da ne zdrži brez žaljenja drugih, naj gre pod lokomotivo, ne pa da sprošča na spletu svoje napetosti in najnižje nagone!

Ker smo na tem segmentu zaradi absolutne svobode žaljenja drugih globoko zavozili (kar smo!), moramo zadeve nekako zavrteti nazaj in ljudi prisilno kultivirati. Sami od sebe se ne bodo, celo dosti slabše bo.

Naj gre tu za spletno registracijo z imenom in priimkom, naj gre za prijavo s skenirano fotografijo iz osebnega dokumenta, naj gre za javno dostopen seznam ljudi, ki so šli v debatah (spisek primitivcev!) čez neko še razumno mejo, v vsakem slučaju bo treba nekaj ukreniti...

Marsikatera slovenska spletna stran s FORUMOM je namreč pred zatonom. Ali bolje samopotopitvijo. Že tri ali štiri "močne" osebnosti, ki se medsebojno ne prenesejo, ki so na spletu predvsem zato, da do nezavesti uveljavljajo svoj "prav", namreč dejansko lahko razsujejo dober forum. Če se jih ne bana, briše, če ne drugače - izključi. Človekove pravice gor ali dol!

Na marsikaterem slovenskem spletnem mestu so forumi, debate prepuščeni popolni stihiji. Ker je seveda lastnikom edini imperativ polniti denarnice z reklamami, linkanji.
Skrbeti za osnovno spodobnost pa seveda nekaj stane... To pa jih seveda ne zanima.

Vsa čast izjemam. Ampak izjeme bi morale postati pravilo, mnoge forume pa bi bilo potrebno UGASNITI! Takoj ugasniti! Ali mogoče po prvem opozorilu.

Ampak smo že pri človekovih pravicah (pri pravici, da nekdo po spletu žali druge), pri pravici webmastrov, da imajo nemoderirane forume.
In pri neki vrsti varnega pristana, kjer webmaster seveda ne odgovarja za vsebino pišočih primitivcev. Ker ne odgovarja za nič. Pa čeprav so v tekstih sami spolni organi in pošiljanje v le-te...

Da bo jasno, ne govorim o tem forumu, govorim pa o vsaj 30-ih drugih. In tujec, ki zna slovensko in ne bere samo ST, se mora ob prebiranju tega slovenskega verbalnega spletnega dreka prijeti za glavo...

Toliko o dolžnosti NAS VSEH, da se verbalna podoba spleta izboljša, ne pa, da se zaradi popolne neodgovornosti "lastnikov in ponudnikov spleta" pogovarjamo bolj grobo in vulgarno, kot smo se v bivši vojski bivše države...

jype ::

digitalcek> Če je namreč nekdo v taki stiski, da ne zdrži brez žaljenja drugih, naj gre pod lokomotivo, ne pa da sprošča na spletu svoje napetosti in najnižje nagone!

Sovražni govor.

shadow7 ::

bosmla je izjavil:

Se pravi, kaskadna odgovornost je relikvija že davno minulih časov


To ne bo drzalo - se vedno je zapisana v 8. člen ZPrCP 1 odstavek
Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se kaznuje za prekršek lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.

in po njem se veselo kaznuje (stacionarni radarji, napacno parkiranje,...)ustavno sodisce je zamizalo na obe ocesi v smislu "saj lahko dokaze da ni on vozil"


Tukaj ne gre za kaskadno odgovornost ampak za obrnjeno dokazno breme. Obrnjeno dokazno breme pri kazenskih zadevah ni mogoče, saj ustava to prepoveduje.
Ravno tako ti tukaj ni potrebno izjaviti/dokazati, kdo je vozil, ampak moraš ti prikazati razumen dvom (ne me sedaj vleči za točno dikcijo US) da nisi ti vozil. Kar pomeni, da je tudi (na papirju) dokazni nivo nekoliko nižji. Na papirju sem napisal zato, ker kolikor sem spremljal sodno prakso, vsaj na prvi stopnji običajno ignorirajo ta del dikcije US. A vendar smo kljub porazni pravni praksi obrnjeno dokazno breme vnesli tudi v razširjeno zaplembo premoženja.

DeusVult ::

"Sovražni govor" pa se kot vedno uporablja za cenzuro nepopularnih mnenj.

Dejansko ima avtor v okviru sedanjih zakonov prav - s stališča uveljavljanja zakona, ker "sovražnega govora" po internetu se dejansko ne preganja.

Ampak rešitev ni ukinitev anonimnosti in več sredstev za organe pregona. Rešitev je svoboda govora. Svoboda govora velja samo in zgolj samo, če velja, ne glede na to, kaj imaš za povedati.
http://www.rtvslo.si/blog/deusvult
Iz 26:2 "Naj vstopi zaslužen Narod, Narod, ki varuje Vero."

Jupito ::

digitalcek je izjavil:


...

V Sloveniji je stopnja/količina govora, ki bi ga upravičeno lahko označili s sovražen, presegla vse še sprejemljive meje. Nekaj bo vsekakor treba narediti.

Sicer osebno terapevtskega učinka "pič.karjenja", žaljenja, dajanja v nič ne priznam.
Če je namreč nekdo v taki stiski, da ne zdrži brez žaljenja drugih, naj gre pod lokomotivo, ne pa da sprošča na spletu svoje napetosti in najnižje nagone!

Ker smo na tem segmentu zaradi absolutne svobode žaljenja drugih globoko zavozili (kar smo!), moramo zadeve nekako zavrteti nazaj in ljudi prisilno kultivirati. Sami od sebe se ne bodo, celo dosti slabše bo.

Naj gre tu za spletno registracijo z imenom in priimkom, naj gre za prijavo s skenirano fotografijo iz osebnega dokumenta, naj gre za javno dostopen seznam ljudi, ki so šli v debatah (spisek primitivcev!) čez neko še razumno mejo, v vsakem slučaju bo treba nekaj ukreniti...

...


"Držite tatu!" je zavpil.

Saj vem, ni lepo od mene, ker se ne lotim argumentiranega izpodbijanja, ampak klinc. Učeno predvidevam, da je tokrat "harmonija" med mnenjem ter načinom, na katerega je bilo podano (kakor tudi siceršnjim obnašanjem določene osebe), enostavno dovolj očitna.
I used to be with it, but then they changed what it was.
Now what I'm with isn't it and what's it seems weird
and scary to me. It'll happen to you!

PaX_MaN ::

Ja če je dobro prot tajkunom, bo pa dobro tut prot piratom!

kuglvinkl ::

Držte se teme. Digitalček, tvoje frustracije nad voluharskim svetom kot takim in širše nas tu ne zanimajo.

Zgodovina sprememb…

Invictus ::

BlueRunner je izjavil:


Torej ne ju ignorirati. Ravno nasprotno. Vsako njihovo razlago je potrebno vzeti skrajno kriticno in jo najmanj v slogu te novice dekonstruirati do konca ter razgaliti kot pritlehno povelicevanje bolj ali manj prikrite strategije tiste frakcije ZKS, ki ima trenutno v rokah 2 od treh vzvodov oblasti.

Kolikor je meni jasno je na oblasti desnica, bolj specifično SDS.

ZKS ne obstaja od leta 1991 ...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

gzibret ::

Kaj popolna anonimnost prinese... Se še spomnite "anonimnega eksperimenta" :)) Eno veliko štalo.

Prav čudim se ekipi 4chan, kako ji uspe vsaj približno držati userje, da ne podivjajo....
Vse je za neki dobr!

Fritz ::

Argumentov je kar nekaj za in proti. Dejstvo je, da je javna raven debate na spletu precej nizka in da anonimnost k temu pripomore. Dokler na forumu sodeluje le nekaj posameznikov še gre a širša kot je skupina, slabša je raven debate. Zato recimo forumi/komentarji na novičarskih straneh kot so MMC in 24ur dosegajo dno debate čeravno je v vsem tistem virtualnem vpitju enih čez druge možno opaziti kak čudovit prispevek.

Mislim, da smo prišli do stanja, ko bi bilo treba za svojim pisanjem stati s svojo osebo, z imenom in priimkom in ko bi naj anonimno pisanje bilo rezervirano za res občutljive teme in izjemoma. Tako menim zato, ker so forumi in komentarji postali opaženi kot sredstva za vplivanje na javno mnenje, virtualni govorni odri na katere se lahko vsak povzpne in pove svoje. Marsikomu, ki nastopa s pozicije moči (kapitalske, politične) kaj takšnega, kar ni pod nadzorom, nedvomno ni všeč. Ti lahko potemtakem vplivajo na spletno debato z organiziranim delovanjem skupin ali posameznikov, ki pod krinko anonimnosti smetijo splet s svojimi memi, kar se dogaja tudi pri nas, kot so nekateri že opazili. Torej, poleg sovražnega govora in nizke ravni debat imamo prisoten tudi tretji element in to je načrtno zavajanje in manipuliranje s sodelujočimi v debati, s strani dobro organiziranih skupin. Zaradi vsega naštetega menim, da je anonimnost pri resni debati, v kolikor ta ne ogroža varnosti posameznika, danes popolnoma odveč.

Sicer pa, na spletu niste nikoli popolnoma anonimni, če pa ste bili pridni pri podajanju podatkov v Facebook profil pa ste že tako precej pomembnih informacij o vas samih, javno objavili 8-)
"Težav ne moremo reševati z isto miselnostjo,
kot smo jo imeli, ko smo jih ustvarili."
A. Einstein

kuglvinkl ::

Da misliš resno, se lahko pod svoj prispevek podpišeš z imenom in priimkom.

gzibret ::

kugl - ti se nisi... Torej, ne misliš resno. Ali kaj?
Vse je za neki dobr!

poweroff ::

toloplus je izjavil:

kuglvinkl je izjavil:

Matthai, lahko kaj več poveš o tem bootcampu?


Mislim, da ima Matthai tole v mislih:

Plus - imeli so tudi navedene konkretne primere na katerih se bo delalo, če se prav spomnim, se je omenjalo konkretno delo na primeru funkcije predsednika. Kaj to pomeni, si lahko razlaga vsak sam.
sudo poweroff

Fritz ::

kuglvinkl je izjavil:

Da misliš resno, se lahko pod svoj prispevek podpišeš z imenom in priimkom.

Od Lakotnika29 tega nisi zahteval. Na forumu piratske stranke sem z imenom in priimkom oz. še več, sam sem predlagal, da se v pravila foruma zapiše člen, ki priporoča uporabo imena in priimka kot uporabniškega imena na forumu. Tega pa seveda ne morem vsiliti nikomur.

A bo to dovolj ali se oba podpiševa?
"Težav ne moremo reševati z isto miselnostjo,
kot smo jo imeli, ko smo jih ustvarili."
A. Einstein

kuglvinkl ::

gzibret je izjavil:

kugl - ti se nisi... Torej, ne misliš resno. Ali kaj?


Resno glede česa? Jaz resno mislim, da se brez anonimnosti ne da izvrševati svobode govora. Jasno pa dopuščam, da drugi mislijo drugače. Ti naj se podpišejo, če mislijo resno.

Ali pa vendarle ne gre za del programa bodoče stranke in s tem povezanega opurtunizma...

jojojojojoj :))

Zgodovina sprememb…

Fritz ::

kuglvinkl je izjavil:

gzibret je izjavil:

kugl - ti se nisi... Torej, ne misliš resno. Ali kaj?

Ali pa vendarle ne gre za del programa bodoče stranke in s tem povezanega opurtunizma...

jojojojojoj :))

Hmm, nekako ne gre, ker se večina kolegov piratov z mano ne strinja. Kar pa ne pomeni, da nimam pravice do svojega mnenja.

Pa skuliraj se že enkrat zaradi mojega podpisa in propagiranja piratskih idej v politični debati, na forumu spletne strani, ki v Sloveniji najbolje pokriva področje digitalne dobe ali pa spremeni pravila foruma tako, da bo to prepovedano. Verjetno ne pričakuješ, da bom o teh zadevah debatiral na forumu mojpes.com?
"Težav ne moremo reševati z isto miselnostjo,
kot smo jo imeli, ko smo jih ustvarili."
A. Einstein
«
1
2 3


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

ESČP: Delfi vs. Estonia (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / NWO
8336410 (31711) AndrejO
»

Malezijska vlada želi utišati spletne pozive k protestom

Oddelek: Novice / NWO
83936 (3268) Bistri007
»

Dolžnost spletnih portalov, da komentatorje identificirajo s pravim imenom (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / Zasebnost
10435905 (31631) poweroff
»

Spletno oko za cenzuro interneta (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )

Oddelek: Novice / NWO
33876169 (67288) Mr.B
»

Vaš seks na spletu...

Oddelek: Problemi človeštva
314700 (3656) DimmniBurek

Več podobnih tem