» »

O zgrešenosti slovenskega boja zoper kriminal

O zgrešenosti slovenskega boja zoper kriminal

Slo-Tech - Novela Zakona o nalogah in pooblastilih policije je trenutno v drugem branju v Državnem zboru (to je na zadnji točki, ko jo je še mogoče spreminjati). Poslanske skupine so sicer vložile nekaj amandmajev, vendar ničesar resnejšega.

Predlog tako še vedno vključuje vse lani predlagane "grandiozne" predloge Policije oz. MNZ, kot so preventivna raba elektrošokerjev (taserjev), drone za vsako policijsko postajo, tiralično kontrolov vseh letalskih potnikov in voznikov na avtocesti, ter seveda, 1,4 milijona vredno mega evidenco gradiva spolnega izkoriščanja otrok.

Taserji so nova/stara igračka policije za pomirjanje oseb, ki se jim več ne upajo približati. Recimo, da je nekdo vinjen ali pod vplivom drog, ter na javnem ali zasebnem kraju zganja vik in krik. V "starih" časih so ga dva ali trije dobro usposobljeni uniformirani policisti znali obvladati z uporabo strokovnih prijemov in pendreka. Zdaj šolanja samoobrambe več ni dovolj. Policija meni, da njeni zaposleni več niso dovolj dobro usposobljeni, da bi razgreteže znali pomiriti s svojimi rokami. Zato bodo vsem interventnim enotam dali opremo, da jih z varne razdalje stejza. Ni jim treba skrbeti niti, da bi jim potem ta oseba zavoljo pomankljive prve pomoči morda umrla, ker jih bo državno pravobranilstvo branilo do bridkega konca, rekoč, da ni šlo za "izvrševanje uradnih pooblastil", temveč kvečjemu "priprave" na njih.

Droni so lahki, agilni letalniki z daljnisko kontrolo in možnostjo montiranja kamer, senzorjev in (potencialno) orožja. Po slovenskem nebu jih leta že kar nekaj, in podjetja, ki jih imajo, se zelo zanimajo za dobičkonosne posle z MNZ (trojna marža press). Možnosti rabe so praktično brezmejne, kar daje obstoječim policijskim pooblastilom povsem novo dimenzijo. Da ne bi prihajalo do težav pri tem, si je Policija dala spisati praktično bianco dovolilnico.

Kontrola potnikov je nadgradnja že zelo starega sistema obvezne registracije gostov v hotelih (ki na slovenskem obstaja že od časov Marije Terezije). Pač, vsakogar, ki potuje, je treba popisati. Zdaj se jih ne bo samo popisovalo, ampak sproti tudi preverjalo v policijskih evidencah. Če ste v zadnjih mesecih prileteli s kakšnega kraja zunaj Unije, se je prav to zgodilo tudi vam. Če se boste vozili po avtocesti, isto.

Evidenca gradiv spolnega izkoriščanja otrok je projekt nakupa prenosnikov in strežnikov za oddelek za mladoletniško kriminaliteto (ki ga vodi g. Klančnik). Je očitno edini način, kako policija svojo lično stavbo na Litostrojski dopolni še z računalniki, ki niso bili narejeni v prejšnjem tisočletju. Sproti pa bodo naredili še neke vrste "pornhub" otroške pornografije - zbirko vseh posnetkov in fotografij, ki jih je policija kadarkoli obravnavala, ali dobila iz tujine, z dobo hrambe 60 let po identifikaciji prizadete osebe. Vse seveda z namenom pomoči ubogemo otroku, pa čeprav to vključuje 60 let hrambe po končanju postopkov. To nas bo stalo 1,4 milijona evrov. Ta denar bi bržkone lahko bolje porabili za zgoraj omenjeno šolanje policistov za obvladovanje gostilniških pretepačev.

O spornosti takšnega blanketnega podeljevanja pooblastil se je na Slo-Techu, ter drugje v medijih, že precej pisalo. Rdeča nit predlagane ureditve je "administrative convenience" - to je udobje Policije kot upravno/prekrškovnega organa. Ker so kadrovsko in finančno podhranjeni, so se odločili radikalno poenostaviti svoje delo - do točke, ko več ni potrebna individualna obravnava in upoštevanje pravic obravnavanega posameznika. Preprosto se hrani in obdeluje podatke o vseh osebah, naj so osumljenci ali ne, ob pritisku gumba.

Policiji želimo prijetno "tejzanje" (človekovih pravic), hkrati pa upamo, da z večjimi pooblastili prihaja tudi večja odgovornost tega organa, za katerega je sicer "zgodovinsko in tradicionalno značilno, da se rad nagiba k prekoračitvam svojih pooblastil".

324 komentarjev

««
«
1 / 7
»»

Ribič ::

In kako bodo popisovali voznike na avtocestah? Kar z uporabo bralcev registerskih tablic? S tem bodo popisovali le vozila, ne pa tudi potnikov.

49106 ::

Sami se pa skrivajo za Signalom.

Brane22 ::

Pri tem se pa ne zavedajo, kje se bo to ustavilo.

Če je raven usposoljenosti nižja, je ravno tako nižja raven potrebe po njih.

Potem je lahko "policaj" čedalje bolj kdorkoli, pa čče dela za legitimne interese države ali pa ne.

Ne samo to, če državna policija izgubi sistem "checks & balances" potem nastane takoj pritisk interesa _vseh_, da imajo poleg pravice na storitve primarne policije tudi dostop do zasebne sekundarne policije.

matijadmin ::

Taserji da, če jih bodo nabavili v razmerju 1:1 z AED za vsako patruljo, ki ima tako oboroženega vsaj enega pripadnika.

Naj objavijo statistiko kapi, srcnih zastojev in drugih motenj, ki jih el. škoi sprozajo.
Vrnite nam techno!

Zgodovina sprememb…

PaX_MaN ::

Ribič je izjavil:

In kako bodo popisovali voznike na avtocestah? Kar z uporabo bralcev registerskih tablic? S tem bodo popisovali le vozila, ne pa tudi potnikov.

Takole:
K 42. členu:
Z dograditvijo avtocestnega omrežja se je glavnina prometnih tokov preselila na omenjene ceste. Prav tako se s širjenjem evropskih integracij odpirajo meje, s tem pa se je povečal pretok vozil in ljudi preko Slovenije, predvsem po avtocestnem omrežju. Pri avtocestah gre za specifično okolje, ki praviloma ne omogoča izvajanja klasičnega policijskega nadzora oziroma je ta otežen, povezan pa je z daljšim posegom v omejitev gibanja oseb (npr. zaradi preusmeritve prometa preko počivališč, kjer se opravlja nadzor), zato se uvajajo tehnične možnosti, ki bi policistom v čim večji meri omogočale predselekcijo vozil, ki jih je treba ustaviti. Da sme biti nadzor cestnega prometa tudi preventiven, se je izreklo tudi že Ustavno sodišče Republike Slovenije (odločba, številka U-I-370/98-13, 18. 12. 2002), ko je presojalo
ustavnost določbe prvega odstavka 14. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (sedanji 13. člen Zakona o pravilih cestnega prometa).
Tak sistem je avtomatizirano preverjanje registrskih tablic in s tem povezano preverjanje vozil in lastnikov vozil, ki jih s pozitivnimi izkušnjami že uporabljajo številne tuje države. Z uporabo navedenega sistema se upravičeno pričakuje večje število zadetkov oziroma odkritih voznikov in vozil, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v prometu ali pa je v zvezi z vozilom ter lastnikom vozila razpisano kakršno koli iskanje (ukradeno vozilo, razpisana tiralica ali drug razlog za odvzem prostosti osebi), s čimer bi se prispevalo k večji varnosti v cestnem prometu in javni varnosti nasploh, hkrati pa bi se zmanjšalo število posegov v človekove pravice oseb (predvsem omejitve gibanja), ki se ravnajo v
skladu s predpisi (vsaka ustavitev vozila zaradi nadzora prometa pomeni za voznika najmanj določeno izgubo časa, lahko pa tudi druge nevšečnosti).
V prometu so kot vozniki lahko udeležene osebe, ki za posamezne kategorije vozil sploh niso pridobile vozniškega izpita, kar pomeni, da niso pridobile ustreznih znanj s področja prometnih pravil ali v zvezi z upravljanjem konkretnih vozil. Zaradi pomanjkanja ustreznih znanj tako predstavljajo večjo nevarnost v prometu. V prometu so lahko udeleženi tudi vozniki, ki jim je bilo vozniško dovoljenje v preteklosti odvzeto zaradi hujših kršitev, povezanih z varnostjo cestnega prometa. V omenjenih primerih gre praviloma za večkratne kršitelje, ki ne razpolagajo s pravico, da so v prometu udeleženi kot vozniki motornih vozil.
Vozniki lahko v prometu uporabljajo vozila, ki jim je potekla veljavnost prometnega dovoljenja ali pa niso registrirana, dodatno pa so lahko označena z registrskimi tablicami, ki niso bile izdane za njihovo označitev. Pri takšnih vozilih praviloma niso izvedeni periodični tehnični pregledi, zato obstaja verjetnost, da niso tehnično brezhibna. V primerih, ko niso označena z ustreznimi registrskimi tablicami, je otežena izvedba identifikacije lastnika vozila (v primerih, ko je ugotovljena kršitev s tehničnimi sredstvi ali v primerih prometnih nesreč s pobegi). Pri neregistriranih vozilih praviloma hkrati ni sklenjenega obveznega zavarovanja, kar predstavlja dodatne zaplete v primerih, ko so takšna vozila
udeležena v prometnih nesrečah.
Tudi ukradena vozila pomenijo grožnjo za varnost udeležencev cestnega prometa. Ob tatvini vozila storilec vozilo nasilno odpre in zažene. Pri tem so največkrat poškodovane ključavnice na vratih in volanska oziroma kontaktna ključavnica, prav tako je potrebna prilagoditev avtomobilske elektronike, da se izklopi blokada motorja. Vsak nepooblaščen poseg v krmilni, varnostni ali drug sistem vozila lahko posledično vpliva na vožnjo vozila in s tem na varnost v cestnem prometu. Zaradi zlomljene volanske oziroma kontaktne ključavnice lahko odpove krmilni mehanizem, nepooblaščen poseg v
elektroniko vozila pa lahko pomeni nepravilno delovanje in obnašanje vozila.
Ukradene registrske tablice storilci uporabljajo za vožnjo z neregistriranimi vozili, za prevoze odvzetih in ukradenih motornih vozil ter za namestitev na vozilo, s katerim se izvrši kaznivo dejanje (npr. tatvina goriva, prihod na kraj vloma ali ropa ipd.). V primeru navedene zlorabe ukradene registrske tablice je pomembno takojšnje ukrepanje policije, saj je po odstranitvi takšne tablice nemogoče odkriti vozilo in kršitelja.
Dejanska izvedba postopkov bo osredotočena le na tista vozila, za katera bo sistem zaznal vnaprej določene zadetke, ki bodo povezani z neizpolnjevanjem pogojev za udeležbo voznika ali vozila v cestnem prometu, podatkom, da je vozilo ukradeno ali da so na vozilu nameščene ukradene registrske tablice, oziroma da je za lastnikom vozila ali osebo, za katero je znano, da uporablja takšno vozilo, razpisano iskanje. Nabor podatkov je namenoma omejen le na najnujnejše ukrepe, ki so pomembni za splošno varnost ljudi in premoženja.
Z uporabo sistemov za avtomatizirano prepoznavo registrskih tablic bi se lahko zagotovilo, da bi v prometu »prepoznali« večje število voznikov in vozil, ki zaradi varnosti ostalih udeležencev ne bi smeli biti udeleženi v prometu, omenjeni ukrep pa bi imel zagotovo pozitivne vplive na prometno varnost in bi hkrati nudil pomoč pri odkrivanju posameznih področij domače in čezmejne kriminalitete. Uporaba navedenega sistema bo imela vpliv na zasebnost, a zgolj tistih posameznikov, ki vozijo motorno vozilo, ki ne izpolnjuje pogojev za vožnjo, ali sami ne izpolnjujejo pogojev za vožnjo motornega vozila, vozijo ukradeno vozilo oziroma vozilo z ukradenimi registrskimi tablicami ali pa je za njimi razpisano
iskanje (v tem primeru bo javni interes presegal vplive na zasebnost).
Prav tako pa je pomembno, da bi se z uporabo navedenega sistema zmanjšalo naključno ustavljanje voznikov v cestnem prometu (t. i. rutinska kontrola cestnega prometa) in s tem poseg v človekove pravice tistih, ki se ravnajo v skladu s predpisi.
Predlagana sprememba uvaja uporabo tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic izključno na področju nadzora prometa in predstavlja le nadgradnjo oziroma posodobitev delovnih procesov. Policija pri nadzoru prometa že danes uporablja prenosne računalnike, ki omogočajo dostop do baz podatkov, vendar s to razliko, da policisti registrske tablice v iskalnik vnašajo ročno. Z uporabo sistemov za avtomatizirano prepoznavo registrskih tablic bi se spremenil le proces, ki se nanaša na vnos registrskih tablic v sistem. Preverjanje oziroma morebitni zadetki bi z uvedbo tovrstnega sistema ostali enaki, kot jih policisti lahko vidijo že danes.
Namen uporabe tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic je točno določen in je vezan le na najhujše kršitve cestnega prometa, zaradi katerih je treba vozila ali voznika izločiti iz prometa, kot tudi primere, ko je treba izslediti ukradeno vozilo ali iskano osebo.
Da se z navedenimi tehničnimi sredstvi ne bi izvajal množičen nadzor nad udeleženci cestnega prometa, zakon izrecno določa, da se smejo uporabljati na vozilih policije (ne pa tudi stacionarna postavitev naprav), da jih smejo uporabljati le policisti, ki večinoma opravljajo naloge na področju nadzora cestnega prometa in preprečevanja čezmejne kriminalitete (gre za policiste postaj prometne policije, specializirano enoto za nadzor cestnega prometa ter specializirane enote za nadzor državne meje in preprečevanje čezmejne kriminalitete – v policiji je 17 takih policijskih enot (od 111)), in da
mora policija tudi pri organizaciji dela policistov paziti, da se ne uporabljajo na način, ki bi omogočal množični nadzor nad udeleženci cestnega prometa (npr., da bi se uporabljala kot nadomestilo za stacionarne naprave – hkratna postavitev vozil na širšem območju na vseh pomembnih prometnih povezavah). S tem namenom je predvideno tudi takojšnje brisanje podatkov o vozilih, ki ne bodo uporabljeni za izvedbo nalog, kar pomeni, da navedeni podatki ne bodo dostopni policistom.

yogy ::

Osebno podpiram novelo zakona. Ne vem, česa se tako bojite :)

bambam20 ::

ž"Taserji so nova/stara igračka policije za pomirjanje oseb, ki se jim več ne upajo približati. Recimo, da je nekdo vinjen ali pod vplivom drog, ter na javnem ali zasebnem kraju zganja vik in krik. "

kaj spet vam ne paše. Hočete imat red v državi al ne. ? KDor dela probleme pa grozi policajem jih bo pač dobil s taserjem. osebje na slo techu je tako dvolično, kot naša vlada.

yogy je izjavil:

Osebno podpiram novelo zakona. Ne vem, česa se tako bojite :)


Tisti, ki so problematični so vedno proti. Policaji potrebujejo taserje, ker zdaj proti vročekrvnežem nimajo kaj uporabit. Včasih so jih lahko prepeli, danes ne smejo več-

Zgodovina sprememb…

 • predlagalo izbris: zee ()

poweroff ::

Zakaj rabijo hraniti posnetke žrtev spolnega izkoriščanja??? Razumem do identifikacije, ampak za tako dolgo obdobje??

Kaj pa reviktimizacija?
sudo poweroff

PaX_MaN ::

PaX_MaN je izjavil:

Ribič je izjavil:

In kako bodo popisovali voznike na avtocestah? Kar z uporabo bralcev registerskih tablic? S tem bodo popisovali le vozila, ne pa tudi potnikov.

Takole:
[dolg tekst]

Takole delajo pa zdaj, če želi kdo primerjat.

xardas ::

bambam20 je izjavil:

Kdor dela probleme, pa grozi policajem jih bo pač dobil s taserjem.


Bolj je problem v primeru, da pride do zlorabe pooblastil in neupravičene uporabe teh naprav, kar se je v preteklosti že dogajalo in lahko privede do najslabših izidov (kar nekaj posnetkov o tem je na liveleaku). Posledice pa so lahko zato, kot so že drugi omenili, veliko hujše, kot če 2 ali 3 policisti/tke ročno obvladajo osebo (nenazadnje so za to usposobljeni). Če se že ponudi te naprave policiji, bi bilo smiselno razmisliti tudi o telesnih kamerah.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: xardas ()

nevone ::

Posledice pa so lahko zato, kot so že drugi omenili, veliko hujše, kot če 2 ali 3 policisti/tke ročno obvladajo osebo (nenazadnje so za to usposobljeni).


Nastojte nakladat adio di buh ... te naprave so idealna rešitev. Ker ko policaji uporabljajo lastne pesti, takrat se vedno pojavi nekdo, ki pravi, da uporabljena sila ni bila sorazmerna, pri tem pa sam pojma nima, kakšna je situacija sploh bila.

Če te onesposobijo na daljavo, vedno in vsakega z istim sredstvom, je potem težko hvatat krivine.

o+ nevone
Either we will eat the Space or Space will eat us.

konspirator ::

nevone
Ker ko policaji uporabljajo lastne pesti, takrat se vedno pojavi nekdo, ki pravi, da uporabljena sila ni bila sorazmerna, pri tem pa sam pojma nima, kakšna je situacija sploh bila.

Mogoče na veselici, v uniformi imajo na razpolago pendrek, solzivec in strokovni prijem (jiu jitsu), kjer je bolj malo udarcev s pestjo.

Boš tudi ti "hvatala krivine", ko te bodo s tazerjem KO, ker bo tako pač najbolj enostavno "umiriti" nadležno osebo - tudi če se samo preveč dere na soseda.
--

xardas ::

nevone je izjavil:

Posledice pa so lahko zato, kot so že drugi omenili, veliko hujše, kot če 2 ali 3 policisti/tke ročno obvladajo osebo (nenazadnje so za to usposobljeni).


Nastojte nakladat adio di buh ... te naprave so idealna rešitev. Ker ko policaji uporabljajo lastne pesti, takrat se vedno pojavi nekdo, ki pravi, da uporabljena sila ni bila sorazmerna, pri tem pa sam pojma nima, kakšna je situacija sploh bila.

Če te onesposobijo na daljavo, vedno in vsakega z istim sredstvom, je potem težko hvatat krivine.

o+ nevone


Pozabila si, da imajo na boku še eno pokalico, ki ima dve vlogi. Strokovni prijemi za onesposobitev pa imajo takšno ime z razlogom.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: xardas ()

traxxas ::

Tega zakona se lahko bojijo samo agresivni, lopovi in barabe, vse podivjano ,brezčutno brez vesti..Jest osebno nimam nobeni zadržkov.

tikitoki ::

poweroff je izjavil:

Zakaj rabijo hraniti posnetke žrtev spolnega izkoriščanja??? Razumem do identifikacije, ampak za tako dolgo obdobje??

Kaj pa reviktimizacija?


To je dolgorocna strategija, cez 20 let bodo vsi pedofili zaposlenih v tistem oddelku. En dan bodo zaklenili vhodna vrata in problem bo resen:)

nevone ::

Boš tudi ti "hvatala krivine", ko te bodo s tazerjem KO, ker bo tako pač najbolj enostavno "umiriti" nadležno osebo - tudi če se samo preveč dere na soseda.


Mene ne bo treba, jaz se ne derem na sosede.

o+ nevone
Either we will eat the Space or Space will eat us.

xmetallic ::

Ne delaš problemov in te policija ne bo "stejzala". Eni pričakujete, da bo policist pokleknil in prosil nalitega/nadrogiranega možakarja, da se uleže na tla in da roke na hrbet. Sej pijanci nikoli niso nasilni, vedno ubogajo. /s

"Stejzanja" se bojijo samo tisti, ki se ukvarjajo s kriminalom. Lahko je vsaka patrulja oborožena z m4 me ne bi prav nič motilo, ker se s kriminalom ne ukvarjam. Tako ko večina državljanov.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: xmetallic ()

bambam20 ::

xardas je izjavil:

kot če 2 ali 3 policisti/tke ročno obvladajo osebo (nenazadnje so za to usposobljeni). Če se že ponudi te naprave policiji, bi bilo smiselno razmisliti tudi o telesnih kamerah.


Ti novodobni policisti so slabo usposobljeni. Stari miličniki so pa bili resnično usposobljeni v borilnih veščinah.

Super, da si se spomnil na kamere. Kamere, ki bi ves čas snemale , ko so policisit na terenu. S tem bi se takoj ugotovilo, ali je policist ravnal pravilno.

Mato989 ::

Problem je v tem, da je v Policiji preveč nesposobnih ljudi.... Policija bi morala imeti "najboljše" ne pa ljudi ki grejo v policijo ker ne vedo kaj bi sami s sabo v lajfu ali pa zato ker je to Javna služba...

Tu je težava...

Enako je pri varnostnikih v Sloveniji.... v 90% poden od izobrazbe in intelekta... rezultat je tak da praktično nimajo pooblastil, razen silobrana in uporabe v skrajni sili... neumnost... v Ameriki imaš to porihtano kot treba recimo.... varnost je tam da varuje, če kdo sika varnostniko ga ta lahko pihne... nimaš kaj uradni osebi varnostniku blebetat in ga porivat...

Mavrik ::

nevone je izjavil:


Mene ne bo treba, jaz se ne derem na sosede.

o+ nevone


Boš se pa stegnila proti predalu v avtu da pobereš prometno in se bo policistu zdelo da vlečeš ven pištolo. Ali ga boš pa grdo pogledala. Ali pa boš malo prehitro stopila proti njemu. Ali naredila kup drugih stvari zaradi katerih ljudje DNEVNO UMIRAJO v ZDA, kjer so tako neumno in slepo potalali policajem privilegije. Spomni se, zaradi tazerja komot umreš. In še TO LETO je bil v ZDA primer kjer je en policaj zapaničaril in daj dva metka v glavo voznika, ki je hotel samo pobrati vozniško.
The truth is rarely pure and never simple.

tikitoki ::

Mato989 je izjavil:

Problem je v tem, da je v Policiji preveč nesposobnih ljudi.... Policija bi morala imeti "najboljše" ne pa ljudi ki grejo v policijo ker ne vedo kaj bi sami s sabo v lajfu ali pa zato ker je to Javna služba...

Tu je težava...

Enako je pri varnostnikih v Sloveniji.... v 90% poden od izobrazbe in intelekta... rezultat je tak da praktično nimajo pooblastil, razen silobrana in uporabe v skrajni sili... neumnost... v Ameriki imaš to porihtano kot treba recimo.... varnost je tam da varuje, če kdo sika varnostniko ga ta lahko pihne... nimaš kaj uradni osebi varnostniku blebetat in ga porivat...


Poglej kaksne so place in se vprasaj zakaj bi kdorkoli zelel tam delati? Verjetno je edini razlog, ker nimas boljsih opcij.

xardas ::

xmetallic je izjavil:

Sej pijanci nikoli niso nasilni, vedno ubogajo. /s


In policijsko osebje vedno in povsod izvaja vse tako, kot bi moralo. /s

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: xardas ()

xmetallic ::

Mavrik je izjavil:

nevone je izjavil:


Mene ne bo treba, jaz se ne derem na sosede.

o+ nevone


Boš se pa stegnila proti predalu v avtu da pobereš prometno in se bo policistu zdelo da vlečeš ven pištolo. Ali ga boš pa grdo pogledala. Ali pa boš malo prehitro stopila proti njemu. Ali naredila kup drugih stvari zaradi katerih ljudje DNEVNO UMIRAJO v ZDA, kjer so tako neumno in slepo potalali policajem privilegije. Spomni se, zaradi tazerja komot umreš. In še TO LETO je bil v ZDA primer kjer je en policaj zapaničaril in daj dva metka v glavo voznika, ki je hotel samo pobrati vozniško.


Policisti bodo delo opravljali še naprej kot so ga do zdaj. S to razliko, da te bodo zdaj "stejzali" namesto nabutali s pendrekom. Samo zato ker bo policist poleg pištole imel ob pasu še taser zagotovo ne bo pri prometni kontroli ravnal drugače kot je do zdaj.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: xmetallic ()

nevone ::

Boš se pa stegnila proti predalu v avtu da pobereš prometno in se bo policistu zdelo da vlečeš ven pištolo. Ali ga boš pa grdo pogledala. Ali pa boš malo prehitro stopila proti njemu.


Pa kaj. Itak se bo potem videlo, da nisem nameravala nič usodnega za kogarkoli.

Ali naredila kup drugih stvari zaradi katerih ljudje DNEVNO UMIRAJO v ZDA, kjer so tako neumno in slepo potalali policajem privilegije.

Umirajo zato, ker nimajo sredstev, s katerimi bi lahko brez nevarnosti za življenje zaustavili potencialne kršitelje.

Spomni se, zaradi tazerja komot umreš. In še TO LETO je bil v ZDA primer kjer je en policaj zapaničaril in daj dva metka v glavo voznika, ki je hotel samo pobrati vozniško.

Če za teazerji množično umirajo, potem to itak ni orodje z dodano vrednostjo in nimajo z njim kaj počet. Ampak v to dvomim.

o+ nevone
Either we will eat the Space or Space will eat us.

Mato989 ::

tikitoki je izjavil:

Mato989 je izjavil:

Problem je v tem, da je v Policiji preveč nesposobnih ljudi.... Policija bi morala imeti "najboljše" ne pa ljudi ki grejo v policijo ker ne vedo kaj bi sami s sabo v lajfu ali pa zato ker je to Javna služba...

Tu je težava...

Enako je pri varnostnikih v Sloveniji.... v 90% poden od izobrazbe in intelekta... rezultat je tak da praktično nimajo pooblastil, razen silobrana in uporabe v skrajni sili... neumnost... v Ameriki imaš to porihtano kot treba recimo.... varnost je tam da varuje, če kdo sika varnostniko ga ta lahko pihne... nimaš kaj uradni osebi varnostniku blebetat in ga porivat...


Poglej kaksne so place in se vprasaj zakaj bi kdorkoli zelel tam delati? Verjetno je edini razlog, ker nimas boljsih opcij.


Se strinjam.... seveda je zadeva skorajda nerešljiva, ker plače če dvignemo ne mormo odpustit 80% nesposobnih, če pa ne bo stanje enako. Problem je seveda v tem, da je to vseeno relativno varna služba, plača je pa glede na sektor ki te futra in dela v enakih pogojih, primerljiva, žal.

Mavrik ::

nevone je izjavil:

Boš se pa stegnila proti predalu v avtu da pobereš prometno in se bo policistu zdelo da vlečeš ven pištolo. Ali ga boš pa grdo pogledala. Ali pa boš malo prehitro stopila proti njemu.


Pa kaj. Itak se bo potem videlo, da nisem nameravala nič usodnega za kogarkoli.


In to ti bo pomagalo kako točno ko te bodo zakopavali zaradi srčnega napada, ki ga povzroči tazer?

Taser safety issues @ Wikipedia

Samo v letu 2016 so v ZDA ubili 180 (!!!) ljudi s tazerji! Bolečine in trajne posledice, ki jih naprava povzroči pa štejejo kot mučenje po ZN.
The truth is rarely pure and never simple.

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: Mavrik ()

Mato989 ::

Spomni se, zaradi tazerja komot umreš. In še TO LETO je bil v ZDA primer kjer je en policaj zapaničaril in daj dva metka v glavo voznika, ki je hotel samo pobrati vozniško.


Verjetnost da bo policist (pre)hitro uporabil strelno orožje je premosorazmerna temu kako ogrožen se počuti in kako močno verjame da je lahko neznanec pred njim oborožen.... v USA je ta verjetnost (pre)velika in zato je uporaba strelnega orožja temu primerna...

Mavrik ::

Mato989 je izjavil:

Spomni se, zaradi tazerja komot umreš. In še TO LETO je bil v ZDA primer kjer je en policaj zapaničaril in daj dva metka v glavo voznika, ki je hotel samo pobrati vozniško.


Verjetnost da bo policist (pre)hitro uporabil strelno orožje je premosorazmerna temu kako ogrožen se počuti in kako močno verjame da je lahko neznanec pred njim oborožen.... v USA je ta verjetnost (pre)velika in zato je uporaba strelnega orožja temu primerna...


In zdaj jim v roke daješ napravo za katero mislijo da jo lahko uporabljajo pogosteje (v ZDA je uporaba tazerja eksponentno narasla). Posledično 180 mrtvih na leto od te naprave samo.

In to v Sloveniji? Kjer je verjetnost da se ti bo kaj hudega zgodilo od neznanca praktično 0?

Najdite mi EN SAM PRIMER, ki bi ga policija v Sloveniji (!) med letoma 2006 - 2016 rešila s tazerji in bi jim pomagali.
The truth is rarely pure and never simple.

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: Mavrik ()

gus5 ::

te naprave so idealna rešitev. Ker ko policaji uporabljajo lastne pesti, takrat se vedno pojavi nekdo, ki pravi, da uporabljena sila ni bila sorazmerna, pri tem pa sam pojma nima, kakšna je situacija sploh bila.


Uporaba taserja za 'pomirjanje' neoboroženih nasilnežev je primer nesorazmerno uporabljene sile; po drugi strani: v oboroženem spopadu je taser tako rekoč neuporaben. Neuporaben je tudi v primeru nenasilnih kriminalnih dejanj, saj policist ne sme uporabiti orožja, če ni ogrožen on ali ljudje v bližini kraja kaznivega dejanja.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: gus5 ()

PaX_MaN ::

Mavrik je izjavil:

Najdite mi EN SAM PRIMER, ki bi ga policija v Sloveniji (!) med letoma 2006 - 2016 rešila s tazerji in bi jim pomagali.

Vsaj dva sta:
Na nujnost uporabe električnega paralizatorja (na trgu trenutno ni drugega primerljivega prisilnega sredstva) vsako leto kažejo primeri, ki bi jih policisti, če bi imeli ustrezna prisilna sredstva, lahko varneje in uspešneje zaključili. V enem izmed takih primerov, ki se je zgodil leta 2015 v frančiškanski cerkvi v Ljubljani, sta policista ukrepala zoper duševnega bolnika, ki se je z nožem hudo telesno poškodoval. Vsakič, ko sta se mu skušala približati, da bi preprečila nadaljnje samopoškodovanje, je z nožem zamahnil proti njima. Policista sta zoper njega uporabila plinski razpršilec, ki pa nanj ni učinkoval. Ker nista imela drugega prisilnega sredstva, s katerim bi ga lahko z varne razdalje obvladala, sta najprej poizkušala zbiti nož iz roke z ročajem metle, obvladala pa sta ga šele tako, da sta vanj vrgla dva stola in nato še mizo, s katero sta ga zadela tako, da je izpustil nož. Nato sta ga s
telesno silo obvladala in mu zagotovila zdravniško pomoč.
Eden takih primerov se je zgodil tudi 5. decembra 2015, ko je zdravnica policijsko enoto zaprosila za asistenco pri prisilni hospitalizaciji osumljenega. Zoper osumljenega, ki je pri sebi imel kuhinjski nož, ki ga na ukaz policistov ni hotel odvreči, so policisti uporabili plinski razpršilec. Osumljeni si je z eno roko zakril obraz z drugo pa je nož možno zalučal proti policistom. Pri tem je s konico noža zadel enega izmed policistov (nosil je zaščitni balistični) in v levi spodnji predel trebuha, in mu povzročil vrezno rano dolžine 7 cm, ki je segala v podkožje (policist je bil z reševalnim vozilom odpeljan v splošno bolnišnico, kjer so mu oskrbeli rano). Osumljenega so policisti obvladali s telesno silo in sredstvi za vklepanje in vezanje.

nevone ::

Taser safety issues @ Wikipedia

!This article contains wording that promotes the subject in a subjective manner without imparting real information.!

o+ nevone
Either we will eat the Space or Space will eat us.

PaX_MaN ::

nevone je izjavil:

Taser safety issues @ Wikipedia
!This article contains wording that promotes the subject in a subjective manner without imparting real information.!
o+ nevone

Tudi:

Mavrik je izjavil:

Samo v letu 2016 so v ZDA ubili 180 (!!!) ljudi s tazerji!

Številko 180 zasledim samo v tem delu:
While their intended purpose is to avoid the use of lethal force (firearms), 180 deaths were reported to have been associated with tasers in the US by 2006. It is unclear in each case whether the Taser was the cause of death[...]

Ne sklada se z napisanim.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: PaX_MaN ()

tony1 ::

Hramba posnetkov otroške pornografije je popolnoma zgrešena.

mitja ::

Mato989 je izjavil:

Problem je v tem, da je v Policiji preveč nesposobnih ljudi.... Policija bi morala imeti "najboljše" ne pa ljudi ki grejo v policijo ker ne vedo kaj bi sami s sabo v lajfu ali pa zato ker je to Javna služba...

Tu je težava...

Enako je pri varnostnikih v Sloveniji.... v 90% poden od izobrazbe in intelekta... rezultat je tak da praktično nimajo pooblastil, razen silobrana in uporabe v skrajni sili... neumnost... v Ameriki imaš to porihtano kot treba recimo.... varnost je tam da varuje, če kdo sika varnostniko ga ta lahko pihne... nimaš kaj uradni osebi varnostniku blebetat in ga porivat...Pod to se pa tudi jaz podpisem
Nobody is perfect! But who wants to be nobody?

Mavrik ::

nevone je izjavil:

Taser safety issues @ Wikipedia

!This article contains wording that promotes the subject in a subjective manner without imparting real information.!

o+ nevone


Si prebrala vsebino in vire? Boš držala prste v ušesih dokler ne bodo začeli okoli tebe slovenci umirati brez pametnega razloga in te en prepotenten policaj spravi v bolnišnico s trajnimi poškodbami?


Recimo še:

Deaths have raised questions about the risk of excessive or improper deployment of Tasers - http://www.washingtonpost.com/sf/invest...
How dangerous is the use of Tasers? - https://www.theguardian.com/news/databl...
'This Instrument Can Kill': Tasers Are Not as Harmless as Previously Thought - https://news.vice.com/article/this-inst...

Vsako leto več smrti in težav kjer se izkazuje da so tazerji zelo nevarni in jih policaji uporabljajo preveč in brez razloga. To tistim policajem ki so kao totalno nesposobni in jih pljuvate v vsaki temi v prometu? :)

In vse to za... enega duševno motenega v zadnjih 10tih letih?
The truth is rarely pure and never simple.

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: Mavrik ()

xardas ::

Poleg tega pa obstajajo bolj "humana" prisilna sredstva: gumijasti naboji ali zvočne bombe. Oboje bi bilo, IMHO, bolj primerno uporabiti v gornjih dveh primerih.

LeQuack ::

xardas je izjavil:

Poleg tega pa obstajajo bolj "humana" prisilna sredstva: gumijasti naboji ali zvočne bombe. Oboje bi bilo, IMHO, bolj primerno uporabiti v gornjih dveh primerih.


Kako je lahko flashbang bolj human ko pa ti trajno poškoduje sluh?
Quack !

xardas ::

LeQuack je izjavil:

xardas je izjavil:

Poleg tega pa obstajajo bolj "humana" prisilna sredstva: gumijasti naboji ali zvočne bombe. Oboje bi bilo, IMHO, bolj primerno uporabiti v gornjih dveh primerih.


Kako je lahko flashbang bolj human ko pa ti trajno poškoduje sluh?


Vseeno pa je manjša verjetnost, da te ubije (v primerjavi z nekaj tisoč volti).

Tudi:

After a while you'll be able to see better, and hear better, and tell which way is down better. But by the time that happens, whoever threw the flashbang will be done doing whatever they wanted to do to you.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: xardas ()

xmetallic ::

Mavrik je izjavil:


In zdaj jim v roke daješ napravo za katero mislijo da jo lahko uporabljajo pogosteje (v ZDA je uporaba tazerja eksponentno narasla). Posledično 180 mrtvih na leto od te naprave samo.


180 mrtvih v ~100 000 000 intervencijah. Zanemarljivo. Še posebej če so se upirali, torej so kriminalci. A misliš da če policija ne bi uporabila taserja bi preživeli? Namesto taserja bi pač uporabili pištolo.

Večja verjetnost je da boš preživel če te policija "stejza" kot če te 12x preluknja s strelnim orožjem.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: xmetallic ()

vostok_1 ::

Kamenj na kamenj...je palača. Kdaj boste začeli vrjet?


No kakorkoli že. Moje mnenje...

Taserji...sicer pravijo, da se bo lahko uporabljalo samo v ekstremnih primerih nekooperacije.
V bistvu CS bi moral zadostovat. Ampak ok. Ali bodo zaradi tega bolj trigger happy...vrjetno.


Droni...hja, kaj pa vem. Predvidevam, da se še ne bo uporabljalo za splošen nadzor, ampak ko bodo kake akcije...i guess.

Kontrola potnikov...ajde, recimo da je še prebavljivo.

Masivna baza otroške pornografije iz celega sveta...that certainly can't go wrong, right? Za vsak slučaj, bo treba dat merinike krvnega pretoka na tiče/vagine zaposlenih...če se bo kdo med "službenim" časom malo preveč sprostil...

Kar članek ni omenil pa je, da se bo izvajalo tudi popis DNKja pridržanih, oz obravnavanih..


Če smo čist iskreni...saj teoretično nič ni sporno. Vse lepo klapa za Brave New World v katerega tonemo.
Jz sicer sem že starejši in revolucije so zame passe, tk da, don't really give a fuck anymore, if i'm honest. I'm just waiting for that meteoroid to sterilize the whole world up to 1m in depth..
Ne vem pa kako bo za mlade nadobudneže, ki bodo želeli spremembe. Good luck.

PS. Vidim, da Nevone res se drži tistega, raje v kletki kot pa lačen. Good for you.
There will be chutes!
It came from the lab.
Like tears in rain. Time to die. v_1 2012-21

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: vostok_1 ()

Mato989 ::

Mavrik je izjavil:

Mato989 je izjavil:

Spomni se, zaradi tazerja komot umreš. In še TO LETO je bil v ZDA primer kjer je en policaj zapaničaril in daj dva metka v glavo voznika, ki je hotel samo pobrati vozniško.


Verjetnost da bo policist (pre)hitro uporabil strelno orožje je premosorazmerna temu kako ogrožen se počuti in kako močno verjame da je lahko neznanec pred njim oborožen.... v USA je ta verjetnost (pre)velika in zato je uporaba strelnega orožja temu primerna...


In zdaj jim v roke daješ napravo za katero mislijo da jo lahko uporabljajo pogosteje (v ZDA je uporaba tazerja eksponentno narasla). Posledično 180 mrtvih na leto od te naprave samo.

In to v Sloveniji? Kjer je verjetnost da se ti bo kaj hudega zgodilo od neznanca praktično 0?

Najdite mi EN SAM PRIMER, ki bi ga policija v Sloveniji (!) med letoma 2006 - 2016 rešila s tazerji in bi jim pomagali.


Ne da se mi iskat primera, ampak glej raje vidim da policist strelja z teaserjem kot pa s pištolo.... verjetnost da preživim če me teaser zadane je bistveno višja napram metku, tudi rana je bistveno hujša pri strelu iz pištole...

Dileme ni, je pa res vprašljiva smiselnost glede na trenutno zakonodajo, zato menim da bi jo morali spremenit in dovolit uporabo pendreka in teaserja kot primerno silo za večino nasilnih dejanj posameznikov ali ob kakršnemkoli bežanju pred uradno osebo... ker to ko smo v medijih brali da je na zatožni klopi POLICIST ki je lovil mulota ki je bežal pred njim, je neumnost prve klase.... ker si je potem mulc nekaj naredil... mislim WTF? Tip je kršil zakon in bežal pred uradno osebo in potem se mu je nekaj zgodlo ker ga je uradna oseba lovila in je zdaj kriva uradna oseba...

Logika 1A...

PaX_MaN ::

Mavrik je izjavil:

Vsako leto več smrti in težav kjer se izkazuje da so tazerji zelo nevarni in jih policaji uporabljajo preveč in brez razloga. To tistim policajem ki so kao totalno nesposobni in jih pljuvate v vsaki temi v prometu? :)

Nadzor prometa nikakor ni mogoče primerjati z odvrnitvijo napada na življenje in telo.
Če bi bili v zadnjem res tako nesposobni, bi - tako kot čez lužo - letno poslušali o mnogih ustreljeni do smrti spod rok policistov.

Mavrik je izjavil:

In vse to za... enega duševno motenega v zadnjih 10tih letih?

To sta bila primera.
Saj ste vedeli kaj pomeni ta beseda ko ste jo uporabili ali pač?

Zgodovina sprememb…

 • predlagalo izbris: 49106 ()

matijadmin ::

Kaj pa redarske službe? Bodo dobile pooblastile v istem paketu? To pa nobenega ne moti, dokler vas ne bodo Zokijevi ali Popovićevi šerifi nadlegovali.

RTV SLO danes:

Več pooblastil tudi redarjem?
Novela zakona o občinskem redarstvu občinskim redarjem daje možnost, da zoper osebo, ki ne bo upoštevala njihove ustne uredbe, uporabi telesno silo in plinski razpršilec. Prav tako bo lahko redar izvedel postopek ugotavljanja identitete osebe. V dosedanji razpravi so zlasti v opoziciji opozorili, da so nekatere določbe urejeno premalo natančno, kar opozarja tudi zakonodajnopravna služba državnega zbora. Proti obema novelama je včeraj pred državnim zborom protestirala manjša skupina članov Skupine za varnost državljanov.


Pri nas v MOK je vodja redarske službe pravnomočno obsojeni kriminalec (ponarejevalec uradnih listin). Njegov nadrejeni, torej župan, pa prav tako (davčne utaje in dveh razžalitev). Fantje, ki operativno izvajajo naloge, pa so po mojih ocenah nekompetentni/neustrezni (premalo usposobljeni in slabo nadzirani). Lani so se celo zapletli v nek kvazi vohunski škandal, ko so nadzorovali varovane osebe, seveda osebe s posebnimi pooblastili (bivšega in zdajšnjega šefa kriminalistične službe na Obali).

Ta tepec od PV je - to je edino, kar lahko zanj rečem - velik tepec.
Vrnite nam techno!

Glugy ::

Bralci registerskih tablic bodo uporabljen zato da priskledniki ne bodo ustavljeni ali pa kaznovani. Jim bodo pač izrekel ustne opomine če bo kdo ki mora ostati nedotakljiv slučajno ustavljen.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: Glugy ()

chucki ::

Mato989 je izjavil:

Problem je v tem, da je v Policiji preveč nesposobnih ljudi.... Policija bi morala imeti "najboljše" ne pa ljudi ki grejo v policijo ker ne vedo kaj bi sami s sabo v lajfu ali pa zato ker je to Javna služba...

Tu je težava...

Enako je pri varnostnikih v Sloveniji.... v 90% poden od izobrazbe in intelekta... rezultat je tak da praktično nimajo pooblastil, razen silobrana in uporabe v skrajni sili... neumnost... v Ameriki imaš to porihtano kot treba recimo.... varnost je tam da varuje, če kdo sika varnostniko ga ta lahko pihne... nimaš kaj uradni osebi varnostniku blebetat in ga porivat...


1. Policija ima zelo dober kader, ki gre skozi strogo selekcijo. Večino novih, ki se prijavlja na študijski program policist ima višjo, visoko , podiplomsko izobrazbo. Pa tudi kakšen z doktoratom se najde.

2. Sem opravljal usposabljanje za varnostnika in veliko mladih ima dobro izobrazbo, tudi fakulteto za varnostne ved in podobno. Varnostnik nima pooblastil , ampak izvaja ukrepe. Ne vem kje si pobral, da so uradne osebe.

3. Upam, da se nikoli ne odločiš za poklic, kjer delaš z ljudmi, ker me je groza kakšne norije pišeš, da bi kar streljal vse poprek. Pa, če že obsojaš naj se drugi izobrazijo, bi se ti moral prvi.
AMD Ryzen 5 5600/NZXT Kraken X62/Asus ROG Crosshair VI hero/DDR4 32gb/1TB SSD
Gigabyte RTX 3060 Ti /SB Z/NZXT H440 case/ Asus ROG PG248Q
Samsung Q7FN65 + ASUS TUF A17 with RTX 3070 Ti

matijadmin ::

Glugy je izjavil:

Bralci registerskih tablic bodo uporabljen zato da priskledniki ne bodo ustavljeni ali pa kaznovani. Jim bodo pač izrekel ustne opomine če bo kdo ki mora ostati nedotakljiv slučajno ustavljen.


Bedarija. Tudi zdaj (pač po radijski zvezi) preverijo vsakega. Ti očitno živiš še ene 15 do 20 let v preteklosti.
Vrnite nam techno!

matijadmin ::

Drugače pa si lahko tudi sami izdelamo poceni takele čitalnike tablic. Cenene, a primerne strojne opreme je več kot dovolj na trgu, programska pa obstaja celo odprtokodna! Hura: http://www.openalpr.com/ (pa še proof of concept: http://lukagabric.com/raspberry-pi-lice...

Lahko nekam na internet spravimo različne podatkovne zbirke in jih kot skupnost urejamo/dopolnjujemo. Dodamo avte od politikov, protokola, policijske brez oznak, nenazadnje pa lahko naredimo svoje OpenCRV.

Komaj čakam, da kakšen razvijalec/ponudnik kot je CIAmedia GmbH naredi še to reč (tako kot že obstaja podoben Caller ID App), ki jo bo pol za svoje poslovne namene eksploital. :)) http://cia-app.com/
Vrnite nam techno!

Zgodovina sprememb…

poweroff ::

PaX_MaN je izjavil:

Mavrik je izjavil:

Najdite mi EN SAM PRIMER, ki bi ga policija v Sloveniji (!) med letoma 2006 - 2016 rešila s tazerji in bi jim pomagali.

Vsaj dva sta:

Ne, ne bo držalo.

Natanko dva sta. In nič več.

Policijo so ob predlogu vprašali koliko je takih primerov, in so rekli, da "zdajle pa lahko navedemo 4 primere". Kasneje se je izkazalo, da sta 2 primera za lase privlečena, 2 pa držita. Še kasnejša analiza je pokazala, da več kot 2 primerov sploh ne morejo pokazati, ker jih ni.

Skratka, govorimo o točno dveh primerih.

Zdaj lahko debatiramo ali sta ta dva primera dovolj, da upravičita stroške in morebitne negativne posledice.
sudo poweroff

poweroff ::

Glugy je izjavil:

Bralci registerskih tablic bodo uporabljen zato da priskledniki ne bodo ustavljeni ali pa kaznovani. Jim bodo pač izrekel ustne opomine če bo kdo ki mora ostati nedotakljiv slučajno ustavljen.

No, glede bralnikov registrskih tablic me zanima zakaj bi smeli to samo policaji uporabljati?

Namreč, kar precej sem se ukvarjal z naslednjo idejo...

Z Raspberryem oz. kitajskimi kloni z močnejšimi procesorji se da narediti napravo, ki samodejno prepoznava in beleži registrske številke. Obdelava traja cca. 3 sekunde. Zraven daš še GPS in povezavo v internet (ali pa se podatki posyncajo ko naprava dobi povezljivost v omrežje) in če bi to imelo dovolj ljudi, bi lahko vzpostavil celo mobilno omrežje takih naprav. Varianta je pa tudi uporaba mobilnega telefona, kar bi obseg omrežja še povečalo.

V ta sistem bi nato vnesel registrske številke civilnih avtov policije in SOVE in če bi te naprave uporabljajo dovolj državljanov, bi lahko zelo natančno sledil kje se gibljejo vozila policije in SOVE.

Tehnično je zadeva precej preprosto rešljiva, vse skupaj je pa tudi relativno poceni... 8-)
sudo poweroff
««
«
1 / 7
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Meje hrambe bioloških sledi (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Zasebnost
7126122 (18888) AndrejO
»

O zgrešenosti slovenskega boja zoper kriminal (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )

Oddelek: Novice / NWO
32474894 (66880) Colt1911
»

O popolni zgrešenosti slovenskega boja zoper spolne zlorabe otrok (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / NWO
7721443 (16242) ...:TOMI:...
»

Nove oblike spletne cenzure (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / NWO
6930569 (24401)          
»

Meje zbiranja bioloških sledi (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / NWO
14639082 (35774) kuglvinkl

Več podobnih tem