» »

O popolni zgrešenosti slovenskega boja zoper spolne zlorabe otrok

O popolni zgrešenosti slovenskega boja zoper spolne zlorabe otrok

Slo-Tech - Prejšnji torek se je na GZS odvil javni posvet na temo sprememb ZEKom, nato pa še v sredo sestanek na Ministrstvu za javno upravo na isto temo. Po sestanku je minister objavil, da je "odločno proti zlorabam otrok na internetu, vendar ne mimo sodišča". Policija pa je ponovno krenila v napad.

O policijski tezi o tem, da so vsi, ki so proti njihovi trenutni predlagani rešitvi podporniki spletnih zlorab otrok na tem mestu ne bi zgubljali besed. Še enkrat si poglejmo, kaj točno policija predlaga: V tretjem odstavku 203. člena želi med izjeme od internetne nevtralnosti dodati "[blokiranje] spletnih domen, ki so zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok na internetu na Interpolovem seznamu IWOL". Zakaj je to potrebno? Od fiaska z udba.net je v Sloveniji sistemsko sprejeta ureditev, da lahko odredi blokado določenih spletnih strani samo sodišče.

Kako z zakonskim besedilom, ki samo omejuje pozitivno prepoved diskriminacije spletnih vsebin dosežemo učinek, ki ga zatrjuje policija (obvezno blokado), ni povsem jasno. Kot tudi ni jasno, kako točno določba, ki ne definira, kako na ta seznam priti, kako se iz tega seznama odstraniti ter kaj naj bi se na tem seznamu nahajalo, izpolnjuje neke minimalne standarde varstva zakonitosti pri nas. V državi, kjer velja načelo, da se prisilna pooblastila uvajajo z zakonom, kjer mora biti vsak oblastni poseg v pravice zakonsko določen in nato predmet sodnega ali upravnega postopka, naj bi tako neke spletne strani blokirali na podlagi objav na neki spletni strani. Policija pravi, da za vpise v seznam IWOL in izbrise z njega, prav tako pa tudi za vse postopke pritožb skrbi Interpol. Takšen "outsourcing" osnovnih opravil, ki bi jih morali opraviti slovenski oblastni organi mednarodni organizaciji ne zagotavlja ustrezne pravne varnosti. Policija pri tem izkazuje tudi visoko razvit občutek za prioritete: S spolnimi zlorabami otrok se v Sloveniji ukvarja 30 kriminalistov. Če se nam ne bo treba ukvarjati z vsako sporno spletno domeno, ki nastane nekje na svetu, nam bo ostalo več časa in energije za raziskovanje spolnih zlorab otrok v Sloveniji (policijsko delo iz naslonjača ima seveda prednost). Očitno sicer ne vemo točno, kaj želimo, zato naj zaupamo policiji.

Pa si slovenska policija tovrstno zaupanje zasluži? Policija ima zgodovinsko gledamo v zvezi s svojimi pooblastili zelo poseben odnos z resnico. Tako imajo na primer v zvezi z IMSI catcherji težavo izdati dve izjavi, ki nista popolnoma kontradiktorni, zapored. Vrhovno sodišče je v zvezi s tem zapisalo:
Tudi ni isto, kdo prodre v posameznikovo osebno (v tem primeru komunikacijsko) sfero, policija ali sodišče - ki je že zaradi svoje institucionalne, ustavno zagotovljene neodvisnosti, pravne kulture in omike (pa tudi olike) z njo (za katero je zgodovinsko in tradicionalno značilno, da se rada nagiba k prekoračitvam svojih pooblastil) povsem neprimerljivo.


Seveda pa slovenska policija ne bi bila slovenska policija, če njeni predstavniki ne bi napeli vseh moči, da jim slučajno ne bi bilo potrebno delati. Tako so na sredin sestanek prinesli jagodni izbor video gradiva spolnih zlorab otrok in ponovno ponudili njegovo prikazovanje (po njihovih lastnih besedah tako že tretjič -- prvič na posvetu Spletnega očesa na FDV -- ki sicer trdi, da je vsako prikazovanje tovrstnega materiala nova zloraba otroka, vendar jih to ne ovira pri organizaciji tovrstnih dogodkov, drugič operaterjem na GZS). Pač vse za zaščito otrok (tudi pol javno prikazovanje tovrstnega gradiva).

Na sestanku, ki ga omenjate, je predstavnik Informacijskega pooblaščenca opozoril, da absolutno ni dopustno, da se tovrstni posnetki na njem prikazujejo. Tudi nekateri drugi  udeleženci tega sestanka so izpostavili enako. Legitimnost ukrepanja proti zlorabam otrok ne zahteva tovrstnega prikazovanja, tudi s strani policije ne, zato so takšne prakse nedopustne.


Tiskovna predstavnica MJU pa:
Na sestanku je [predstavnik policije] res omenil možnost prikaza omenjene prezentacije, katere prikazovanje pa je minister za javno upravo odločno zavrnil (ob strinjanju tudi vseh drugih navzočih). Vsi so se namreč strinjali, da gre brez slehernega dvoma za skrajno zavržena dejanja ter ni razloga za seznanitev s kakršno koli prezentacijo na to temo. Prezentacija torej na omenjenem sestanku ni bila prikazana, prav tako minister Koprivnikar njene vsebine ne pozna. Je pa ministrovo osebno stališče, da so to absolutno skrajno zavržena  dejanja, v kar ga ni treba prepričevati s prezentacijami.


Medtem, ko se v razvitih državah policiste sankcionira že za precej manjše izpade, se pri nas zadovoljimo z odločnim zavračanjem. Očitno pri nas, po mnenju policije, namesto moči argumenta, zadošča, da odločevalcu nekajkrat pokažemo tovrstni material (o zavrženosti katerega tako ali tako ni dvoma, razen za slovensko policijo, ki jo mora vedno znova utemeljevati - tudi s prezentacijami s primeri).

Vendar to ni vse
Ker se policija pospešeno pripravlja, da bomo tovrsten material spravili z interneta tako ali drugače (trenutno sicer kaže, da z malo poenostavljeno sodno odredbo -- kar sicer razen tega, da bi policija dejansko morala delati, nima drugih negativnih stranskih učinkov), se seveda poraja vprašanje nadaljnjega dostopa slovenske policije do tovrstnega materiala.

Za ta namen se, v trenutno objavljenem predlogu ZNPPol, ustvarja evidenca gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb: fotografije, avdio- in videoposnetki in druga podobna gradiva, ki prikazujejo ali so v vzročni zvezi s spolno izkoriščanimi mladoletnimi osebami, tehnični podatki o gradivih in vsebinski zapis gradiva, podatki o kaznivem dejanju, podatki o identifikaciji mladoletne osebe (identifikacijski podatki mladoletnih oseb) in podatki o izbrisu gradiva. Vse seveda z namenom identifikacije žrtve in njene zaščite. Potem pa še 60 let, da žrtev slučajno ne bi pustila travmatičnega dogodka za sabo in normalno živela dalje.

Ko se ugotovi identiteta mladoletne osebe, se gradiva v tej evidenci hranijo še 60 let od dneva ugotovitve njene identitete. S tem se dejansko izogne reviktimizaciji žrtve oziroma oškodovanca, saj se izhaja iz stališča, da je izredno neugodno, da mora žrtev preiskovalcem znova predstavljati oziroma ponavljati svojo bolečo zgodbo o spolni zlorabi, pogosto njej bližnje osebe. S tem se tudi zasleduje cilj, da bi vsaka mladoletna žrtev čim manjkrat morala izpovedati svojo kruto zgodbo, idealno bi bilo zgolj enkrat. Upoštevati je treba, da ne gre za klasično evidenco, marveč za dinamično zbirko posnetkov, ki jih bo treba obdelovati, preiskovati ipd. – vse z namenom procesa VID in zaščite oškodovancev. Poleg ustreznega varovanja človekovih pravic, tj. varstva osebnega dostojanstva, pa je velik pomen dan tudi preprečitvi podvajanja enakovrstnega preiskovanja istega gradiva tudi med preiskovalci samimi (tako na nacionalni ravni kot na mednarodni ravni). Izpostaviti je treba, da je prvotno spolno kaznivo dejanje lokalnega/državnega pomena, če pa so gradiva objavljena v spletnih omrežjih, pa takšno kaznivo dejanje postane tudi globalno kaznivo dejanje, s katerim se soočajo praktično vse policije v svetu, pa tudi Europol, Interpol in celo Eurojust. Pri tem se gradi mreženje preiskovalcev tovrstnih zlorab z različnimi oblikami sodelovanja in povezovanja, zlasti med potekom skupnih preiskav.


Kot rečeno, namesto da bi žrtev nadlegovali z rednimi obiski policije, bo konstantna reviktimizacija zagotovljena s hrambo podatkov v indeksiranih policijskih evidencah ter njihovim rednim pregledovanjem naslednjih 60 let.

Koliko bo to stalo:
 • Delovne postaje (20x 1.400 EUR) -- 28.000,00 EUR
 • Software Collaboration Server, licence -- 100.000,00 EUR
 • Osnovna platforma za hrambo podatkov (kapacitete 50 TB) -- 42.000,00 EUR
 • Diskovne zmogljivosti, programska oprema za hrambo podatkov (kapacitete 200 TB) z vzdrževanjem na letni ravni (5x 50.000,00 EUR); licence za programsko opremo -- 680.000,00 EUR
 • Konstrukcija/formiranje NCSE DB in usposabljanje članov delovne skupine (operativni sestanki, študijski obiski, posveti s tujimi in domačimi eksperti) -- 40.000,00 EUR
 • Varnostna kopija podatkov (strojna oprema s potrebno menjavo na 5 let) -- 150.000,00 EUR
 • Povezava NCSE DB z ICSE DB (Interpolova zbirka), sinhronizacija -- 50.000,00 EUR
 • Usposabljanje za ICSE DB (2. generacija kriminalistov, 10 ljudi) -- 3.500,00 EUR
 • Usposabljanje preiskovalcev za NCSE DB (20 ljudi) --3.500,00 EUR
 • Usposabljanje preiskovalcev za VID proces (30 ljudi) --4.900,00 EUR
 • Drugo programsko orodje, licence -- 50.000,00 EUR
 • Dodatna strojna oprema (npr. Rimage changer, zaradi hitrega IKT razvoja ni možno konkretneje opredeliti) -- 100.000,00 EUR
 • Specialistično usposabljanje policijskih psihologov (različne tehnike in metode) -- 20.000,00 EUR

Skupaj: 1,3 milijona EUR

Skoraj kot da bi postavljali lasten PornHub, kajne? Za otroke gre! Rezultate policijskih prizadevanj za ohranitev njihove fundamentalne pravice do lastnega tempa pa bomo videli kmalu. Sploh ker policija občasno, zato da ji ni potrebno delati, tudi izgubi kak disk.

Dopolnilo
Po objavi tega prispevka smo s strani tiskovne predstavnice slovenske policije prejeli naslednje pojasnilo:

Pri izvajanju policijskih nalog se pristojni kriminalisti, pa tudi mnogi
drugi strokovnjaki, soočajo z nerazumevanjem, kaj dejansko predstavljajo
posnetki spolno zlorabljenih otrok, ter o potrebi po vzpostavitvi
najrazličnejših preventivnih mehanizmov za njihovo zaščito.

Vse aktivnosti, pojasnila in strokovna gradiva so bila odločevalcem na
delavnih sestankih zaprtega tipa predstavljena izključno v namen osveščanja
o nujnosti uvedbe dodatnega preventivnega mehanizma za zaščito otrok na
internetu.

77 komentarjev

«
1
2

maco-maco ::

Mini Kino Sloga?
Kaj?

gapipro1 ::

Nekdo bo spet malo zaslužil rezultatov pa ne bo nikjer. Samo izgovor za nakazilo denarja...

vbohinc ::

Bravo plavčki, prezentacija! Bravo! [vstavi psovko ali dve]
Human nature is not a machine to be built after a model, and set to
do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow
and develop itself on all sides...

Cervantes ::

Tole bi bilo komično, če ne bi bilo tragično.
Dober prispevek.

D3m ::

Kaj se smatra, kot "spolno zlorabo otrok"?
|HP EliteBook|R5 6650U|

Invictus ::

Kdo bo delal projekt?

A bodo potem tukaj zaposlovali samo registrirane pedofile?
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

Baja ::

- Osnovna platforma za hrambo podatkov (kapacitete 50 TB) -- 42.000,00 EUR
- Diskovne zmogljivosti, programska oprema za hrambo podatkov (kapacitete 200 TB) z vzdrževanjem na letni ravni (5x 50.000,00 EUR); licence za programsko opremo -- 680.000,00 EUR

a bodo HW in SW za tole z nule razvili ??? 50TB = 42k evrov! za 4x manj sem zlozil 2x vecja polja, lol. 680k za licence? za kaj? unix in zfs? vzdrževanje 50k e/leto za en server? da bo en vsake tolko kaki disk zamejo, fju!

tikitoki ::

Baja je izjavil:

- Osnovna platforma za hrambo podatkov (kapacitete 50 TB) -- 42.000,00 EUR
- Diskovne zmogljivosti, programska oprema za hrambo podatkov (kapacitete 200 TB) z vzdrževanjem na letni ravni (5x 50.000,00 EUR); licence za programsko opremo -- 680.000,00 EUR

a bodo HW in SW za tole z nule razvili ??? 50TB = 42k evrov! za 4x manj sem zlozil 2x vecja polja, lol. 680k za licence? za kaj? unix in zfs? vzdrževanje 50k e/leto za en server? da bo en vsake tolko kaki disk zamejo, fju!


Tudi meni ni jasno od kje pridejo do takih bolanih cifer. Ocitno se bo nekdo mocno okorosil na racun javnih financ.

poweroff ::

Tole je stališče tistih, ki se borijo proti tem vsebinam na spletu:

Slovenija načrtuje spremembo zakona o elektronskih komunikacijah, s čimer bi dobili možnost blokiranja dostopa do posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu. Žal so nasprotniki spremembe zakona vedno glasnejši, saj trdijo, da to pomeni konec svobode na internetu. V Spletnem očesu, kjer opozarjajo, da so žrtve z vsakim ogledom znova zlorabljene, so ogorčeni.

Vir.

Pričakujem, da bodo pri Spletnem očesu podali kazensko ovadbo proti tistim predstavnikom policije, ki so javno prikazovali tovrstna gradiva. Prikazovanje namreč pomeni zlorabo - ne glede na to, ali ga prikazuje policija ali kdo drug. Skrajno zavržno je tudi to, da so to očitno počeli večkrat in na dogodku, ki ga je soorganiziralo Spletno oko.

Odpira se tudi vprašanje kontrole dostopa do tovrstnega in ostalega gradiva povezanega s preiskovanjem kriminala ter pogoji njihove hrambe.

Zakonodaja je jasna - policija je dokaze, ki jih zbere v predkazenskem postopku dolžna ustrezno varovati. Dokazi se lahko uporabijo samo na sodišču. S temi dokazi lahko rokujejo samo osebe, ki delajo na primeru - policisti, tožilci, izvedenci, sodniki ("need to know"). In nihče drug! Policija ima dolžnost zaščititi žrtve.

Vprašanje je torek kje vse krožijo tovrstna gradiva. Očitno jih lahko nek predstavnik policije shrani na ključek in prosto prenaša naokrog. Kaj pa če ključek izgubi? Če mu ga ukradejo? Je bil ključek sploh šifriran? Ga je morda odnesel domov? Pokazal kolegom?

Posebej pomembno pa je tole (iz zgornjega članka):
...Blokiranje omogoča, da ta dejavnik pomembno omejimo...

LAŽ.
https://slo-tech.com/novice/t434102

Delovna skupina Zensur je danes predstavila rezultate novega "preizkusa v praksi", v okviru katerega so aktivisti z drugimi evropskimi organizacijami za zaščito državljanskih pravic preiskali 167 vnosov v danskem filtrirnem seznamu nedostopnih spletnih strani. Ugotovili so, da so izmed njih le tri strani dejansko vsebovale vsebine, ki jih moremo uvrstiti med otroško pornografijo. Dve izmed njiju sta na seznamu že od leta 2008, poleg tega pa ju blokirajo tudi Norveška, Finska in Švedska, pa še niso pritisnili na upravitelje in ponudnike gostovanja, da bi jih odstranili. Vse ostale blokirane strani ne sodijo v to kategorijo.

Delovna skupina Zensur je želela demonstrirati, kako neuporabni in neučinkoviti so seznami blokirani strani pod pretvezo boja zoper otroško pornografijo. Dve iz ZDA izvirajoči strani z ilegalno vsebino so uspeli spraviti z interneta v pol ure z zgolj elektronskim sporočilom njunima ponudnikoma gostovanja, medtem ko so tretjo indijsko stran uspeli na podoben način odstraniti v treh urah. Več kot polovica strani na raznih seznamih blokiranih strani je tako ali tako že zdavnaj neaktivna, dodajajo.


Ne razumem zakaj se teh vsebin raje ne odstrani iz spleta? Zakaj blokirati, če jih je pa mogoče o odstraniti?

Res ne razumem. In pričakujem uraden odgovor zagovornikov blokade.
sudo poweroff

Pithlit ::

poweroff je izjavil:

Res ne razumem. In pričakujem uraden odgovor zagovornikov blokade.

Upam da odgovora ne pričakuješ tukaj (pa da si vprašanje poslal na relevantno postajo).

Pa da ga boš objavil.

Al sem mogoče kaj grozno falila (ker celega članka nisem brala)?
Life is as complicated as we make it...

tikitoki ::

Mogoce je problem, ker Slovenija vsega tega materialna me more odstraniti, cisto enostavno. Lahko pa se dostop v Sloveniji prepreci.
Lahko pa seveda sodelujejo s tujimi temu namenjenimi sluzbami in doseze kaj vec. Kar pa brez dvoma lahko traja dlje oz. mogoce je smiselno delati oboje.

Primoz ::

@Matthai: Predstavnik Interpola je takrat prvič na FDV na to vprašanje odgovoril, da je lažje (blokirat namreč -- kot kaj narest).
There can be no real freedom without the freedom to fail.

Pithlit ::

tikitoki je izjavil:

Mogoce je problem, ker Slovenija vsega tega materialna me more odstraniti

Smo člani nekih določenih krovnih organizacij, sodelujemo pa še z drugimi.

tikitoki je izjavil:

Lahko pa se dostop v Sloveniji prepreci.

Kako? Nardimo Trumpov zid okoli in okoli Slovenije (seveda brez vrat), nanj na vsakih par km namestimo motilnike radijskih signalov... po strateških lokacijah v notranjosti slovenije postavimo motilnike satelitskih signalov... ter prerežemo vse kable ki nas s tujino povezujejo? V tem primeru imamo mogoče kak procent šanse da se prepreka celo posreči.
Life is as complicated as we make it...

ender ::

poweroff je izjavil:

Ne razumem zakaj se teh vsebin raje ne odstrani iz spleta? Zakaj blokirati, če jih je pa mogoče o odstraniti?
Zato, ker ko imaš enkrat takšno infrastrukturo za blokiranje, je precej lažje na seznam dodati še kakšne druge državljanom-škodljive vsebine.
There are only two hard things in Computer Science:
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.

globoko grlo ::

Tole je vse skupaj samo črpanje državnega denarja in inkasantje ne bi bili inkasantje, če se ne bi zravn drli "ščitimo otroke".

Predvidevam, da po njihovi logiki ne bo noben spraševal zakaj toliko denarja, če pa samo otroke ščitimo in je nakazilo samo formalnost.
Gigabyte B460M DS3H | I5 - 10400F | 16GB | 6700XT | P2 m.2 500GB

WarpedGone ::

Na bruhanje mi gre ... gre za zlorabo otrok vi pa govorite o denarju... da vas ni sram!
Pomislite na uboge otroke!
Zbogom in hvala za vse ribe

PaX_MaN ::

D3m je izjavil:

Kaj se smatra, kot "spolno zlorabo otrok"?

Vse:
Glede na očitano izvršitveno obliko kaznivega dejanja je obtoženi njegove znake izpolnil s tem, ko je posedoval pornografsko gradivo, ki prikazuje mladoletnike v seksualiziranih pozah.

stjan ::

Se pravi bi trop pedofilov (osebkov ki po "službeni" dolžnosti gleda takšne posnetke) rad onemogočil dostop do interneta vsem ljudem?

V bistvu gre samo za poskus cenzure interneta, in za nekontrolirano prelivanje državnega denarja v zasebne žepe.

Žalostno, da leta 91 nismo izvedli lustracije udbovcev.
(lustracija - po Romunskem vzoru se osebka obesi na luster - lestenec po domače).

D3m ::

PaX_MaN je izjavil:

D3m je izjavil:

Kaj se smatra, kot "spolno zlorabo otrok"?

Vse:
Glede na očitano izvršitveno obliko kaznivega dejanja je obtoženi njegove znake izpolnil s tem, ko je posedoval pornografsko gradivo, ki prikazuje mladoletnike v seksualiziranih pozah.


To je že 3/4 Facebooka, snapchata, Instagrama...itd.
|HP EliteBook|R5 6650U|

tikitoki ::

Pithlit je izjavil:

tikitoki je izjavil:

Mogoce je problem, ker Slovenija vsega tega materialna me more odstraniti

Smo člani nekih določenih krovnih organizacij, sodelujemo pa še z drugimi.

tikitoki je izjavil:

Lahko pa se dostop v Sloveniji prepreci.

Kako? Nardimo Trumpov zid okoli in okoli Slovenije (seveda brez vrat), nanj na vsakih par km namestimo motilnike radijskih signalov... po strateških lokacijah v notranjosti slovenije postavimo motilnike satelitskih signalov... ter prerežemo vse kable ki nas s tujino povezujejo? V tem primeru imamo mogoče kak procent šanse da se prepreka celo posreči.


Kar se ne pomeni, da lahko ukrepamo v drugih drzavah. Ali pac?

Seveda je vprasanje ali bo taksen ukrep imel kaksen ucinek. Verjetno bo zanemarljiv. Sicer pa je bil to samo odgovor na vprasanje, zakaj raje ne odstranimo doticnega materiala. Ga ne moremo, pa ce smo clani cesarkoli. Lahko pa seveda pripomoremo k odstranjevanju v okviru sodelovanja, kar pa je seveda povezano tudi z dobro voljo in odzivnostjo ostalih. Ce bi drzave lahko to pocele samovoljno, pol bi pol interneta mrknilo, k bi se ga spravili Kitajci in se kdo drug pucat.
Sicer pa je omejevanje dostopa vcasih boljse kot nic, prepricis vsaj tepcem, ki ne znajo najti obvodov.

gus5 ::

Histerik je oseba, ki noče biti objekt užitka drugih. Gonja zoper pedofilijo na spletu je torej le odraz histerije moralne večine, ki pedofilom ne privošči užitka ob 'konzumiranju' otroških erotičnih oz. erotiziranih vsebin. Dejstvo je, da osebe, ki 'konzumirajo' tovrstne vsebine, otrokom, ki služijo kot objekti užitka, neposredno ne škodujejo. Problem ni v konzumaciji, pač pa kvečjemu v produkciji. Tam bi morali 'udariti' žandarji, varuhi nas in naše pravoverne nravnosti...

thramos ::

Konzumacija spodbuja produkcijo.

D3m ::

V koliko procentih?
|HP EliteBook|R5 6650U|

poweroff ::

tikitoki je izjavil:

Mogoce je problem, ker Slovenija vsega tega materialna me more odstraniti, cisto enostavno. Lahko pa se dostop v Sloveniji prepreci.
Lahko pa seveda sodelujejo s tujimi temu namenjenimi sluzbami in doseze kaj vec. Kar pa brez dvoma lahko traja dlje oz. mogoce je smiselno delati oboje.

No, če to drži, me zanimajo konkretne številke. V koliko primerih se je zahtevalo odstranitev vsebin? Kako hitro so lastniki strežnikov reagirali? V koliko primerih niso reagirali?

Konkretne številke. Na podlagi tega je mogoče oceniti koliko bo ukrep blokiranja upravičen in učinkovit.

gus5 je izjavil:

Dejstvo je, da osebe, ki 'konzumirajo' tovrstne vsebine, otrokom, ki služijo kot objekti užitka, neposredno ne škodujejo. Problem ni v konzumaciji, pač pa kvečjemu v produkciji.

Ne, problem je v resnici tudi konzumacija. Namreč, s tem se neupravičeno posega v zasebnost otrok.

Če ne, potem tudi množično prisluškovanje tajnih služb ni problem. Pa tajno opazovanje spalnic in pregledovanje računalnikov.

Saj če ne veš, da te nadzorujejo, ti ne škodujejo neposredno, kajne? >:D
sudo poweroff

Truga ::

Brez "konzumacije", to je, povprasevanja, tudi punudbe ni. Povprasevanje je ze zaradi tega skodljivo, ker se bo potem prej ali slej nasel nekdo ki bo zacel delat nove videe.

nevone ::

Pedofili so dveh sort, tisti, ki otroke neposredno nadlegujejo in tisti, ki zgolj konzumirajo otroško pornografijo. Producenti tudi neposredno nadlegujejo otroke, zato so tudi oni v istem rangu kot pedofili, ki neposredno nadlegujejo otroke.

Neposredno nadlegovanje otrok in produkcijo otroške pornografije bodisi lahko braniš ali napadaš. Tisti, ki samo konzumirajo otroško pornografijo preko medijev, so IMO manjše zlo. Seveda, dokler ne gredo v akcijo, če gredo.

o+ nevone
Either we will eat the Space or Space will eat us.

Truga ::

Kolkor jaz berem vecina ljudi ki to delajo sploh niso pedofili ampak navadni kriminalci ki to delajo za denar.

Malner ::

Vendar brez povpraševanja ne bi bilo ponudbe, tako da so pedofili krivi za produkcijo materiala.

imagodei ::

Ne vem, no... Leta 2016 s takšnimi predlogi ven hodit. A ni tako, da se konzumatorji otroške pornografije sprehajajo po raznih DarkNetsih? To so ljudje, ki so se očitno priučili uporabljat razne proxije, VPN dostope in, ja - TOR. Saj za publiko na 24ur.com ali odjemalce Slovenskih novic so takšna "prizadevanja" policije nemara ful pohvalna reč; je pa sramotno, da kao "stroka" (t.j. policija, pristojna ministrstva, Spletni Uč) neke blokade predstavlja kot tehnološko dovršena sredstva, ki bodo zainteresiranemu posamezniku preprečila dostop do teh vsebin.

Očitno smo z miselnostjo še na podobnem nivoju kot pri drogah. Če jih prepovemo in preganjamo, smo kao ful moralni in smo naredili vse, kar se da narest. V času, ko zahodne demokracije vsaj razmišljajo o sprostitvi zakonodaje glede mamil (vsaj medicinsko marihuano), mi še vedno ponavljamo mantro iz Nixonovih časov. Ni važno, kako neučinkovit je pristop, glavno da dajemo vtis, da se dela.

Ne vem pa tudi, kaj si mislijo ljudje? Da če v Google vpišeš "nage trinajstletnice", da dobiš direkt linke do pedo strani?
- Hoc est qui sumus -

nevone ::

Vendar brez povpraševanja ne bi bilo ponudbe, tako da so pedofili krivi za produkcijo materiala.


Nihče ni odgovoren za delo producentov, tudi pedofili, ki to konzumirajo ne. Enako niso producenti krivi, če pedofili konzumirajo njihove izdelke.

o+ nevone
Either we will eat the Space or Space will eat us.

Pithlit ::

imagodei je izjavil:

Ne vem pa tudi, kaj si mislijo ljudje? Da če v Google vpišeš "nage trinajstletnice", da dobiš direkt linke do pedo strani?

Me skor mika probat...
Life is as complicated as we make it...

PaX_MaN ::

imagodei je izjavil:

je pa sramotno, da kao "stroka" (t.j. policija, pristojna ministrstva, Spletni Uč) neke blokade predstavlja kot tehnološko dovršena sredstva, ki bodo zainteresiranemu posamezniku preprečila dostop do teh vsebin.

Saj jih ne. Predstavljajo jih kot ukrep za tiste k pridejo gor mimgrede.

Truga ::

imagodei je izjavil:

Ne vem pa tudi, kaj si mislijo ljudje? Da če v Google vpišeš "nage trinajstletnice", da dobiš direkt linke do pedo strani?


Reddit je se vedno bitter, ker so jim 4 leta nazaj zaprli r/jailbait. Ne bit prevec presenecen, ce google indexira "nage trinajstletnice" dokler nekdo ne opazi tega in jim rece.

imagodei ::

PaX_MaN je izjavil:

imagodei je izjavil:

je pa sramotno, da kao "stroka" (t.j. policija, pristojna ministrstva, Spletni Uč) neke blokade predstavlja kot tehnološko dovršena sredstva, ki bodo zainteresiranemu posamezniku preprečila dostop do teh vsebin.

Saj jih ne. Predstavljajo jih kot ukrep za tiste k pridejo gor mimgrede.

Kam gor? Teh vsebin menda Google nima poindeksiranih - ali pa jih mogoče ima pa podcenjujemo to nevarnost?
- Hoc est qui sumus -

thramos ::

nevone je izjavil:

Nihče ni odgovoren za delo producentov, tudi pedofili, ki to konzumirajo ne. Enako niso producenti krivi, če pedofili konzumirajo njihove izdelke.

o+ nevone


Neposredne krivde res ni, posredna pa je vsekakor. Še posebej takrat, ko producenti producirajo zgolj zaradi konzumerjev, ti pa za izdelek plačujejo. Tudi vse vmesne situacije niso nedolžne.

Težko rečeš, da ni odgovornosti, če v primeru, da izgine povpraševanje skoraj popolnoma izgine tudi ponudba.

gruntfürmich ::

imagodei je izjavil:

...ko zahodne demokracije...

vedno znova me preseneti, čeprav me ne bi smelo, kako samooklicani slovenski fdv intelektualci znova in znova opletajo s tem, kako se družbeni problemi rešujejo na zahodu, a nimajo pojma da smo v sloveniji mentalno na balkanu in pri navadah še v srednjem veku in zato za nas me morejo in ne učinkujejo takšni prijemi kot v družbah s stoletnimi tradicijami trdega treninga demkracije.

pod od podna kakšno bebavost opažam!
"Namreč, da gre ta družba počasi v norost in da je vse, kar mi gledamo,
visoko organizirana bebavost, do podrobnosti izdelana idiotija."
Psiholog HUBERT POŽARNIK, v Oni, o smiselnosti moderne družbe...

Zgodovina sprememb…

maco-maco ::

Kam gor? Teh vsebin menda Google nima poindeksiranih - ali pa jih mogoče ima pa podcenjujemo to nevarnost?

A se je že kdo ojunačil?

Sally Mann je rada fotografirala svoje nage otroke v ''zanimivih'' pozah. A so njene fotografije tudi že na kakšni listi?
Kaj?

nevone ::

Neposredne krivde res ni, posredna pa je vsekakor. Še posebej takrat, ko producenti producirajo zgolj zaradi konzumerjev, ti pa za izdelek plačujejo. Tudi vse vmesne situacije niso nedolžne.

Moj point je, da sta oba odgovorna, ampak vsak za svoj del. Da se ne bi po nepotrebnem šli prelaganja odgovornosti.

o+ nevone
Either we will eat the Space or Space will eat us.

imagodei ::

gruntfürmich je izjavil:

imagodei je izjavil:

...ko zahodne demokracije...

vedno znova me preseneti, čeprav me ne bi smelo, kako samooklicani slovenski fdv intelektualci znova in znova opletajo s tem, kako se družbeni problemi rešujejo na zahodu, a nimajo pojma da smo v sloveniji mentalno na balkanu in pri navadah še v srednjem veku in zato za nas me morejo in ne učinkujejo takšni prijemi kot v družbah s stoletnimi tradicijami trdega treninga demkracije.

pod od podna kakšno bebavost opažam!

Mene vedno znova preseneti, kako pretenciozno brihtni so nekateri, da ne opazijo, da jim je kristalna kugla že davno nehala delat. Jaz s FDV-jem nimam veze.

Ravno tako me vedno znova preseneti, kako samooklicani ne-FDV cvet slovenske inteligence zapada v stereotipizacijo, čeprav je že dolgo časa jasno, da Janeza Povprečneža na ulici ne srečaš.

Skratka, podn od podna, kakšno bebavost opažam.
- Hoc est qui sumus -

Invictus ::

gruntfürmich je izjavil:


vedno znova me preseneti, čeprav me ne bi smelo, kako samooklicani slovenski fdv intelektualci znova in znova opletajo s tem, kako se družbeni problemi rešujejo na zahodu, a nimajo pojma da smo v sloveniji mentalno na balkanu in pri navadah še v srednjem veku in zato za nas me morejo in ne učinkujejo takšni prijemi kot v družbah s stoletnimi tradicijami trdega treninga demkracije.

Saj tudi na zahodu ti principi ne delujejo... Je pa res da tam sodstvo deluje precej bolj učinkovito kot pri nas...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

PaX_MaN ::

imagodei je izjavil:

Kam gor?

Ne vem kam, k je seznam tajen.

imagodei je izjavil:

Teh vsebin menda Google nima poindeksiranih - ali pa jih mogoče ima pa podcenjujemo to nevarnost?

Ne vem, k je seznam tajen.

AndrejO ::

Seveda je tajen seznam. Če bi bil javen, potem bi komu celo padlo na pamet, da bi zahteval, da se zadeve uredi enkrat in za vselej neposredno na izvoru. To bi pa bilo že nezaslišano ... zahtevati od organov pregona, da dejansko preganjajo kriminal, ne pa, da se delajo, da ga ni.

Kaj bo naslednji ukrep? Tajen seznam naslovov kamor je naključen dostop javnosti prepovedan, ker tam, dokazano in potrjeno iz najmanj dveh ločenih virov, prodajajo heroin?

TESKAn ::

Kaj bo naslednji ukrep? Tajen seznam naslovov kamor je naključen dostop javnosti prepovedan, ker tam, dokazano in potrjeno iz najmanj dveh ločenih virov, prodajajo heroin?

In da ne bi kdo slučajno zašel tja, bodo odstranili tablico s hišno številko.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.

next3steps ::

poweroff je izjavil:Pričakujem, da bodo pri Spletnem očesu podali kazensko ovadbo proti tistim predstavnikom policije, ki so javno prikazovali tovrstna gradiva. Prikazovanje namreč pomeni zlorabo - ne glede na to, ali ga prikazuje policija ali kdo drug. Skrajno zavržno je tudi to, da so to očitno počeli večkrat in na dogodku, ki ga je soorganiziralo Spletno oko.

Good luck with that. Pravkar se soočam s primerom, kjer policajčič samovoljno podpiral izvedbo kaznivih dejanj neke osebe v pričo te osebe. Na vprašanje, kaj bo storil, je dejal, da ne misli ukrepati.

SimplyMiha ::

Vse to bo brezprednetno čez nekaj let, ko bodo levičarske vlade dekriminalizirale pedofilijo. Že zdaj se pojavljajo stranke, ki se za to zavzemajo (zlasti v VB).

Glugy ::

V imenu boja proti zlorabi otrok bo nastal "backdoor"; odprta skrita luknja za zlorabo sistema nad posamezniki ki stopijo priviligirancem na prste.
Problem je ker bo moč v rokah ene same institucije potem prevelika. "Power corrupts; absolute power corrupts completely".
Rajš zaposlite več kriminalistov namest da nevem kok milijonov vlagate v ta projekt.
Ker realno gledano boste za vse te investicije mogoče 20% več izprijencev polovil; bo pa zato pritisk na vas ker boste imeli tako veliko moč večji; in težko verjamem da ne bo prišlo do vsaj 150% več zlorab vaše moči.

jype ::

SimplyMiha> Vse to bo brezprednetno čez nekaj let, ko bodo levičarske vlade dekriminalizirale pedofilijo.

Pedofile, ne pedofilije.

gus5 ::

Truga je izjavil:

Brez "konzumacije", to je, povprasevanja, tudi punudbe ni. Povprasevanje je ze zaradi tega skodljivo, ker se bo potem prej ali slej nasel nekdo ki bo zacel delat nove videe.

Brez konzumacije ni produkcije. Velja pa lahko tudi obratno: produkcija omogoča konzumacijo. Otroško pornografijo ne konzumirajo le pedofili (ki naj bi bili zaradi svojih vzgibov najpomembnejši faktor povpraševanja), konzumirajo jo lahko vsi ljubitelji pornografije. Zakaj? Ker jo lahko, ker je dostopna. In tudi če bi veljalo, da je zgolj konzumacija razlog produkcije, konzumacija ne more biti (moralno) opravičilo produkcije. Primerjava z narko-sceno: konzumacija drog ni opravičilo za njihovo produkcijo. Razne vrste novih sintetičnih (in nevarnih) drog se na trgu ne pojavijo zato, ker bi jih terjali nevedni konzumenti, pač pa zato, da vzbudijo povpraševanje. Skratka, problem niso odjemalci drog, pač pa proizvajalci. (Moralni) problem je na strani produkcije, ne konzumacije.

poweroff je izjavil:

gus5 je izjavil:

Dejstvo je, da osebe, ki 'konzumirajo' tovrstne vsebine, otrokom, ki služijo kot objekti užitka, neposredno ne škodujejo. Problem ni v konzumaciji, pač pa kvečjemu v produkciji.

Ne, problem je v resnici tudi konzumacija. Namreč, s tem se neupravičeno posega v zasebnost otrok.

Če ne, potem tudi množično prisluškovanje tajnih služb ni problem. Pa tajno opazovanje spalnic in pregledovanje računalnikov.

Saj če ne veš, da te nadzorujejo, ti ne škodujejo neposredno, kajne? >:D

Vsa pornografija, ne le otroška, temelji na tem, da nastopajoči pristanejo na vdor v njihovo 'golo' ali 'polgolo' zasebnost. Producenti v to zasebnost vdirajo neposredno, konzumenti posredno. Zasebnost otrok naj bi ne bila nič bolj/manj nedotakljiva kot zasebnost odraslih. Po drugi strani pa: enačenje posegov v zasebnost državljanov s strani javne oblasti in posegov v zasebnost, ki so značilni za (npr. ekonomske) interakcije v civilni družbi, ni smiselno. V pornografski industriji je sodelovanje nastopajočih povečini prostovoljno.

Moralna večina modernih zahodnjaških družb otroke dojema kot neavtonomne objekte. Otroci so praviloma prepoznani kot nevedni objekti, ki ne vedo, kaj je 'prav' in kaj 'slabo', in/ali kot objekti-žrtve; tudi v primerih, ko otroci v pornografskih scenah nastopajo prostovoljno. Takšno dojemanje otrok ima nekatere zanimive posledice. V VB so v preteklem letu zabeležili 70 primerov spolnega nadlegovanja s strani oseb, ki so stare 10 let ali manj; v 21 primerih je šlo za posilstva. Ker v moralističnih predstavah otrok nastopa kot nevedni objekt in/ali objekt-žrtev, omenjeni posiljevalci nikoli ne bojo odgovarjali za svoja kazniva dejanja. Verjetno se ne motim, če zapišem, da so v zahodnjaških družbah osebam, ki so stare 10 ali manj let, vnaprej 'oproščena' vsa kazniva dejanja, tudi tista najhujša. Zakaj? Ker zahodnjaški otrok ni dojet kot avtonomno razmišljajoča oseba, pač pa kot objekt te ali one manipulacije. Kot tak za svoja dejanja, kakopak, ne more odgovarjati, saj ne ve, kaj je 'prav' in kaj ne, drugi (odrasli) morajo te vedeti zanj.

tikitoki ::

nevone je izjavil:

Pedofili so dveh sort, tisti, ki otroke neposredno nadlegujejo in tisti, ki zgolj konzumirajo otroško pornografijo. Producenti tudi neposredno nadlegujejo otroke, zato so tudi oni v istem rangu kot pedofili, ki neposredno nadlegujejo otroke.

Neposredno nadlegovanje otrok in produkcijo otroške pornografije bodisi lahko braniš ali napadaš. Tisti, ki samo konzumirajo otroško pornografijo preko medijev, so IMO manjše zlo. Seveda, dokler ne gredo v akcijo, če gredo.

o+ nevone


A prikrito fotografiranje otrok na plazi je tudi nadlegovanje otrok?
«
1
2


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

O popolni zgrešenosti slovenskega boja zoper spolne zlorabe otrok (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / NWO
7720456 (15255) ...:TOMI:...
»

Nove oblike spletne cenzure (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / NWO
6929203 (23035)          
»

Nizozemski raziskovalci z virtualno deklico odkrili več tisoč spletnih pedofilov (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Novice / Varnost
17944460 (37793) imagodei
»

Meje zbiranja bioloških sledi (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / NWO
14637496 (34188) kuglvinkl
»

Anonymous se je lotil strani z otroško pornografijo (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / Varnost
13141785 (35864) Gregor P

Več podobnih tem