»

OstaniZdrav - slovenska aplikacija za sledenje stikom (II)

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Slo-Tech - Objavili smo že prve vtise o MJU-jevem prevodu nemške aplikacije za sledenje stikov Corona Warn App. Zdaj je čas, da aplikacijo #OstaniZdrav v roke vzamemo malo bolj resno. Pogledali smo v njeno drobovje in preverili kako deluje.

O aplikaciji

Kot pravi Ministrstvo za javno upravo (MJU), je #OstaniZdrav "pripomoček, ki vam sporoči, ali ste bili v stiku z okuženo osebo. Z njeno uporabo in upoštevanjem priporočil vsak izmed nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja nas samih, naših bližnjih in celotne družbe".

Aplikacijo je mogoče na telefone z operacijskim sistemom Android namestiti iz spletne trgovine Google Play. Trenutna verzija je 1.1.1, zadnji popravki zadevajo zlasti napake v prevodih. Njena povprečna ocena je 4,1/5 od skupaj nekaj manj kot 500 ocen. Po novem je aplikacija na voljo tudi v App Store za Applove naprave (različica 1.2.2), za zdaj pa ima le pet ocen s skupno oceno 3,6/5.

Kaj aplikacija počne?

Cilj aplikacije je opozoriti uporabnika, da...

332 komentarjev

Test: Pet ministrstev ni dalo zahtevanih informacij javnega značaja

Slo-Tech - Kar 15 izmed 55 javnih ustanov, med njimi pet ministrstev, je ignoriralo naše vprašanje o stroških za službena potovanja njihovega predstojnika, dve pa sta celo spraševali, zakaj podatke rabimo. Izvedli smo namreč test odzivnosti ministrstev, organov v sestavi in mestnih občin na vprašanja državljanov.

Komentar informacijske pooblaščenke: Takšna ignoranca je nedopustna.

73 komentarjev

KPK predstavila spletišče s podatki o javnofinančnih odhodkih

Iskanje po odhodkih MJU.

Slo-Tech - Komisija za preprečevanje korupcije je danes na tiskovni konferenci predstavila novo spletno orodje za spremljanje javne porabe - Supervizor. Gre za podatkovno bazo javnofinančnih odhodkov od leta 2003 naprej, dobro poindeksirano in opremljeno z iskalnikom po proračunskem porabniku (ministrstvo, javni zavod, občina, ipd) oz. prejemniku sredstev (posamezniki, podjetja - izvajalci javnih storitev).Iskalnik je izhodiščna točka orodja. Z njim lahko poiščemo transakcije, ki vodijo od določenega proračunskega porabnika, do določenega podjetja, ali kombinacijo obojega. Tako nas lahko npr. zanimajo vsi prihodki, ki jih je Telekom Slovenije dobil od Ministrstva za javno upravo (teh je v zadnjih 8 letih bilo kar za 30 milijonov evrov), odhodki Mestne občine Maribor (381 mio) ali njene mestne...

1261 komentarjev

Zmanjkalo denarja za objavo javnih podatkov na spletu

Slashdot -

Ameriški predsednik Barrack Obama je ob svoji izvolitvi obljubil visoko stopnjo transparentnosti dela vlade, kar so potem dejansko udejanjili s postavitvijo spletnih strani data.gov. USA Spending in podobnih. Spletišča javnosti ponujajo dostop do obširnih in dobro sistematiziranih informacij javnega značaja z visoko vrednostjo (high value), npr. natančne meritve klimatskih sprememb, onesnaženosti voda ali gibanja obrestnih mer. Tovrstni podatki so zlata jama za angažirane posameznike in nevladne organizacije, ker omogočajo učinkovit vpogled in kritiko dela oblasti. Posledično so o podobni iniciativi razmislili tudi na tej strani oceana, v Veliki Britaniji in Evropski Uniji. Določeni podatki so na voljo tudi v Sloveniji in lani decembra je potekala delavnica njihove uporabe.

Na žalost jim kmalu po prvi obletnici obratovanja že zmanjkuje denarja. Potrebovali naj bi kar 35...

16 komentarjev

Evropska komisija objavila rezultate anket po javnem posvetu o ponovni uporabi informacij javnega sektorja

Europa.eu - Evropska komisija je objavila statistike po javnem posvetu, ki so ga pripravili, da bi dobili jasnejšo podobo o tem kaj se s podatki javnega sektorja dogaja in kakšne so želje evrodržavljanov o tem kako naj se v naprej razvija direktiva o ponovni uporabi teh podatkov. Same statistike sicer ne razkrivajo nič presenetljivega.

Anketa razkriva, da imajo informacije javnega sektorja še veliko neizkoriščenega potenciala, po študiji MEPSIR iz leta 2006 znaša trg, ki ga lahko ustvarijo informacije javnega sektorja v Evropi kar 27 milijard evrov. Pomembno dejstvo, ki ga izpostavlja anketa, je nujnost uporabe programsko berljivih formatov (npr. CSV namesto PDF s skeni dokumentov), to namreč izpostavlja kar 83% anketiranih.

Cena ponovne uporabe informacij javnega sektorja je pogosto lahko problem. Kot lahko izveste iz predavanja o Geopediji, je Geodetska uprava RS svojčas neprofitno (!) rabo ortofotov vrednotila kar na 400.000 evrov. Anketirani so mnenja, da je sprejemljivo nadomestilo za...

1 komentar

Britanska vlada razširja zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Britanski informacijski pooblaščenec Christopher Graham

vir: Guardian
Guardian - Britanska vlada je ta teden objavila načrtovana dopolnila zakona o dostopu do informacij javnega značaja (FOI), s katerimi želijo razširiti njegov obseg in poskrbeti za večjo transparentnost, kot so obljubili v predvolilnem programu.

Povečali bodo število organizacij, ki so upravičene do dostopa do informacij po zakonu FOI, in število služb v javni upravi, ki so zavezane posredovati zakone po tem podatku. S 30 let na 20 let bodo zmanjšali bodo čas, v katerem so tajni dokumenti iz arhivov javno dostopni. Poleg tega bodo natančno preučili delovanje zakona v praksi in po potrebi predlagali dodatna dopolnila, če bi ugotovili, da kje škripa.

Informacijski pooblaščenec Christopher Graham pravi, da so se od WikiLeaksa naučili, da je...

5 komentarjev

Komisija za preprečevanje korupcije izdala mnenje glede ravnanja MJU v postopku nabave in vzdrževanja Microsoft programske opreme

Slo-Tech - Zgodba o nakupih programske opreme podjetja Microsoft s strani državne uprave je bila v zadnjem času že večkrat obdelana, tokrat pa jo dopolnjujemo še z mnenjem Komisije za preprečevanje korupcije glede ravnanja MJU v postopku nabave in vzdrževanja Microsoft programske opreme.

Po tem, ko smo v več člankih pisali o državnih nabavah programske opreme in IT storitev (del naših ugotovitev pa so povzeli tudi pri drugih časnikih, zlasti pri Dnevniku in Financah) je kranjsko združenje Tux sredi februarja 2010 na Računsko sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije poslalo pobudo za revizijo skladnosti postopkov naročanje pisarniške programske opreme za potrebe državnih organov RS v obdobju 2003 - 2010. Prav tako smo Komisijo za preprečevanje korupcije že decembra 2009 zaprosili za mnenje ali morda javno naročilo 2008/P 40 ni bilo prilagojeno v korist podjetju Microsoft.

Komisije za preprečevanje korupcije je zadevo preučila in 14. 6. 2010 sprejela mnenje številka 15, v katerem...

39 komentarjev

Vizualizacija proračuna 2010

Planirani "prihodki" za leto 2010

Slo-Tech - Zaradi velikega povpraševanja po grafu celotne proračunske porabe, ki smo ga bili deležni po objavi info grafike porabe denarja za naložbe v IT v letu 2010, je tokrat Jure pripravil grafe na podlagi sprejetega in objavljenega proračuna za leto 2010.Zaradi boljše predstave razmerij med posameznimi postavkami so v grafih skupaj združene vse tri bilance (A - bilanca prihodkov in odhodkov, B - bilanca finančnih naložb in C - račun financiranja), kar sicer ni skladno z uradnimi podatki, vendar odlično predstavi, od kje se denar pojavi in kam gre. V bližnji prihodnosti lahko pričakujete še info grafiko porabe denarja po proračunskih porabnikih.

Veselo komentiranje.

116 komentarjev

Dopolnitev novice o MJU-jevi pogodbi z Microsoftom

Slo-Tech - Zaradi različnih interpretacij včeraj objavljene pogodbe med MJU in Microsoftom (predvsem zaradi izračunov cene licenc na posamezno delovno postajo), smo danes do MJU prejeli dodatna pojasnila.

Ministrstvo za javno upravo tako navaja, da kljub drugačnim navedbam ponovno ni objavilo celotne vsebine pogodb saj naj bi:

MJU je bilo v MS-EA udeležen kot nosilec tako imenovane skupinske včlanitve, torej kot predstavnik vseh ustanov, ki imajo v svojem okolju manj kot 250 računalnikov. V to skupinsko včlanitev je vključenih 67 ustanov s skupno 3730 računalniki in letno vrednostjo pogodb 679.583,03 evrov z DDV, kar pomeni v 3 letih nekaj več kot 2 mio evrov z DDV.

V MS-EA se je včlanilo tudi 14 večjih ustanov, to so tiste ustanove, ki so
vključile v pogodbo vsaj 250 računalnikov. Vsaka od teh ustanov je sklenila
svojo lastno pogodbo o včlanitvi in to za skupno 8816 računalnikov v letni
vrednosti 1.645.843,76 evrov z DDV, kar pomeni v treh letih nekaj manj kot
5 mio evrov z DDV.


Tako...

56 komentarjev

MJU objavilo pogodbo z Microsoftom

Slo-Tech - Konec avgusta 2009 smo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja od Ministrstva za javno upravo želeli pridobiti seznam, vsebino in vrednost vseh pogodb, ki jih je državna uprava v letu 2009 sklenila s podjetjem Microsoft.

Novembra 2009 je MJU dostop do dela zahtevanih dokumentov zavrnilo, vendar smo se na odločbo o zavrnitvi zaradi kršitve Zakona o splošnem upravnem postopku s strani MJU na odločitev pritožili in zahtevali ponovno odločanje. MJU je postopek odločanja o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja obnovila, vendar pa odgovora kar ni bilo. Zato smo se v začetku januarja pritožili pri Informacijskem pooblaščencu; izkazalo se je, da postopek odločanja še teče, a je MJU potem zadevo sam v odločanje odstopil Informacijskemu pooblaščencu.

MJU se je v prvi (zaradi kršitve ZUP razveljavljeni) odločbi skliceval na to, da je del vsebine pogodbe z Microsoftom opredeljen kot poslovna skrivnost. Vendar pa smo bili mnenja, da izjema poslovne skrivnosti ne...

99 komentarjev

Chicago postavlja mrežo nadzornih kamer

Slo-Tech - Kot pišejo v Wall Street Journalu, so v Chicagu v preteklih letih v mestu postavili več tisoč nadzornih kamer, sedaj pa jih s pomočjo IBM-a povezujejo v enotno omrežje.

Natančno število povezanih kamer ni znano (ACLU je podatek o tem na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja že zahtevala od mestnih oblasti), znano pa je, da omrežje povezuje 1500 policijskih video kamer, postavljenih na "problematičnih" mestih v mestu.

V omrežje pa se lahko povezujejo tudi video kamere iz zasebnega sektorja - kamere iz avtobusov, šol, podzemne železnice, trgovin, itd. Mestne oblasti ponujajo možnost povezovanja tudi za kamere, ki si jih posamezniki namestijo v stanovanje. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v omrežje z imenom Operation Virtual Shield tako povezanih že 15.000 videonadzornih sistemov.

"Zaradi vaš varnosti vas prosimo, da v sistem čim prej povežete videokamero iz vaše spalnice..."

17 komentarjev

Glasbeni video posnet z videonadzornimi kamerami

Slashdot - Nekateri ljudje videonadzor dojemajo kot nekaj, kar jim daje občutek varnosti, drugi opozarjajo, da se stopnja kriminala zaradi videonadzora ne zmanjšuje in nadzor dojemajo kot orodje Orwellovega Velikega Brata, nekateri pa videonazdor preprosto izkoristijo v svoj prid.

Tako je storila še neuveljavljena britanska glasbena skupina The Get Out Clause.

Ker so želeli posneti videospot, a niso imeli denarja za videokamere, so se postavili pred videonadzorne kamere na javnih mestih in na avtobusu in pred njimi odigrali svojo skladbo. Nato so preko zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Freedom of Information Act) zahtevali kopije teh posnetkov in iz njih sestavili videospot.

Njihovi zahtevi po posnetkih je sicer ugodila samo okrog četrtina vseh podjetij, kljub temu pa je bilo ob dejstvu, da Velika Britanija velja za najbolj videonadzorovano državo na svetu, posnetega materiala dovolj za čisto spodoben video spot.

Ko boste torej naslednjič hoteli posneti kakšne "amaterske"...

10 komentarjev

Pogovor z Informacijsko pooblaščenko: "Osebni dokument je relikt socializma in komunizma"

Slo-Tech - Nataša Pirc Musar funkcijo Informacijske pooblaščenke opravlja že dobri dve leti. V tem času se je ukvarjala z številnimi primeri, povezanimi z zagotavljanjem dostopa do informacij javnega značaja ter varstvom osebnih podatkov.

V javnosti v zadnjem času odmevata primer Ministrstva za zunanje zadeve, ki je po njenih ugotovitvah nezakonito obdelovalo osebne podatke ter pobuda za presojo ustavnosti 21. člena Zakona o SOVI, ki jo je pooblaščenka na Ustavno sodišče vložila marca letos.

Vsekakor dovolj razlogov za pogovor o tem, kaj se v Sloveniji dogaja na področju varstva osebnih podatkov in pravice do zasebnosti. Povedala nam je mnogo več, kot smo sprva pričakovali.

44 komentarjev

Je OpenOffice.org za slovensko državno upravo predrag?

Večer - Spletni Večer je 2. februarja objavil članek v katerem navaja, da je slovenska država z Microsoftom obnovila pogodbo Enterprise Agreement. Država se je torej odločila za MS Office, in sicer na podlagi študije, ki pa je novinarjem Večera niso hoteli posredovati (ogledali naj bi si jo lahko le na sedežu ministrstva, ker da sodi med avtorska dela). Novinarji Večera so se pritožili pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja in poročilo končno le prejeli.

Za kaj točno gre?

V dokumentu "Primerjava ekonomske upravičenosti nabav pisarniške zbirke za potrebe državnih organov RS" je v prvem poglavju zapisano da "po do sedaj preverjenih lastnostih pisarniška zbirka OpenOffice.org porabi več pomnilnika na delovni postaji in se tudi opazno počasneje nalaga, kar predstavlja manjšo pomankljivost", ter da "še vedno pa obstaja nerazrešen največji problem, to pa je prenosljivost dokumentov med obema pisarniškima zbirkama". V nadaljevanju je pojasnjeno, da OpenOffice.org ponuja delno...

421 komentarjev

Ali kopiranje baze lahko le-to poškoduje?

Slashdot - Lahko -- vsaj takega mnenja je ameriško pravosodno ministrstvo.

Nekdo je namreč na podlagi FOIA (Freedom of Information Act; pri nas imamo podoben Zakon o dostopu do informacij javnega značaja) zahteval javno objavo seznama tujih lobistov, ameriško pravosodno ministrstvo pa je javno objavo zavrnilo z obrazložitvijo, da bi ta zahteva lahko povzročila sesutje in pogubno izgubo podatkov iz baze.

Na Slahsdotu zato ugotavljajo, da kopiranje po mnenju ameriške vlade lahko poškoduje bazo podatkov.

Vprašanje je torej, kako sploh narediti varnostno kopijo baze ...

7 komentarjev