» »

Mestni redar te bo lahko pretipal..??!!

Mestni redar te bo lahko pretipal..??!!

1
2
»

Vice ::

Ne živim v LJ delam pa v centru LJ vedar kaj ima to veze z naslovom teme????

Pa kaksna vhodna vrata clovek. A nej parkiram 15 minut stran od svojga bloka, da bom lahko zjutraj spet pesacil? Ampak res, kje ti žviš?

Trdiš mogoče da bodo nove pristojnosti redarjev o katerih se tukaj govori poslabšale oziroma zmanjšale možnosti parkiranja v LJ? Ali mogoče trdiš, da zaradi novih pooblastil ne boš mogel parkirati pred svojim vhodom tako kot danes???

Brez zamere na izrazu, če presega pravni statut ST-ja naj se zbriše samo Ljubljančani imate polno rit vsega.

A ne zastopte, da pred 10 leti so se štirje vozili v enem avtu danes se vsak vozi s svojim, pa kaj naj sedaj podirajo bloke zato, da boš direktno stopil iz svojega bloka v parkirno hišo, ki je po možnosti ne bo treba plačevati, saj v nasprotnem primeru bo prazna pa če bo 15 min z LD12 preveč, spet ne bo imela učinka za širšo okolico (300m2).

Tukaj se govori bolj o pooblastilih redarjev, ki prometnega kaosa, ki trenutno je ne bo nič poslabšala in nič poboljšala, samo par motenih osebkov več se bo srečalo s svojim financministrom, kar pa ni nič narobe. Če je včeraj redar videl nekoga, ki ti skače po avtu ni mogel nič in se je samo obrnil, danes pa če ga bo kaj v hlačah mu bo "pritisnil" whatever mu bo pasalo.

p.s. jest bi za ljubljančane postavil namesto štadijona parkirno hišo. Kaj jim bo štadijon, če nimajo kje parkirat >:D

PROTOTIP ::

Picnick:
Tebi se mogoče zdi pošteno, ker ne gre nič s tvojega žepa, toda tisti, ki pa pred lastnim stanovanjem ne mora parkirat in naj bi plačeval parkirnino, se mu pa sigurno ne zdi pošteno.Tud mene zdele boli K*, ker ne živim več tam.

Mr.B ::

Vice
Veš parkirno hišo imam petnajst minut peš, parkiram pa na prvo prosto označeno parkirno mesto, ki je ponavadi deset minut peš. Pa da se ti ne bo zataknilo, ura parkiranja v parkirni hiši ni dvestolarjev , ampak je več, kar je pa hec, je ta da je kazen cenejša kot dnevno parkiranje v parkirni hiši, seveda pa parkirna hiša odgovarja za poškodbe vozila...
Kar je še največji hec je to da sta lahko obe parkirni hiši torej pri sodišču druga pri CD-ju sred dneva polni, in res lahko voziš šez center ene par krogov da najdeš prosto parkirno mesto.
Dejstvo je sledeče, da omenim LJ, je to da redarji NE rešujejo oziroma kaznujejo nepravilno parkiranih avtomobilov, ampak pišejo kazni : kazen ker nisi plačal parkiranja tam kjer je to določeno 8-O . Po domače rečeno, pačuješ urino parkiranje v centu , da pa bi lčahko parkiral v parkirni hiši ti pa ne omogočijo. In kar je še zanimivo, kar lahko tudi daš v pritožbo, vsa urejena parkirna mesta so začrtana zraven pločnika na cesti, kar pa redar ni pristojen, saj si parkiral na cest.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold

MArko ::

zaj nevem kaj v LJ ti pajaci delajo samo v MB jih vidis samo ko se vozijo po parku pa nadlegujejo mladino ki v miru pije pir, stare ome kr jim pes opravlja biznis na travi al pa kr lepo sedijo pa jejo svoj sendwich. tisti ko talajo listke po avtih so pa tak sorta za sebe... zaj mi bojo pa lahko se bol tezili.... fino

Matev ::

po eni strani ljudje niso zadovoljni z sedanjim stanjem (kao da je preveč razpuščeno)

po drugi se pa na vse pretege branijo kakršnihkoli sprememb (branijo se strožjega nadzora)


delo z ljudmi je cvetka brez primere

BigWhale ::

Ja, vozis se po mesti iscoc parkirni prostor, namesto da bi parkiral nekje dalec in sel pes/kolesom/avtobusom... ;>

moat ::

Pozdravljeni. Prelistal sem predlog Zakona o občinskem redarstvu. Očitno je predlagatelj zakona področje mestnega redarstva, ki se je prej nanašalo le na nadzor mirujočega prometa, temeljito spremenil. Vloga in pomen občinskega redarstva je tako veliko večja, saj je služba postala del varnostnega sistema države. Tudi predlagatelj zakona v oceni stanja in razlogih za sprejem zakona govori o "lokalni varnostni problematiki". Do sedaj se je s tovrstno lokalno problematiko ukvarjala več ali manj samo policija, ki je po osamosvojitvi prilagodila svojo organiziranost lokalni skupnosti (spomnite se sprememb glede ukinjanja policijskih oddelkov in ustanavljanja policijskih pisarn, ki pa kot oblika dela niso nikoli dobro zaživele). Največja sprememba, ki se ni dobro prijela, je tudi ustanavljanje policijskih okolišev, ki so jih narekovale "varnostne potrebe oz. kriteriji" in po novem pokrivajo območje ene ali več lokalnih slupnosti - občin. Policist, ki v policijskem okolišu oz. lokalni skupnosti, opravlja predvsem preventivne naloge, je bil do sedaj edini varnostni (in socialni; socialni zato, ker je policist tudi "vse drugo" in ima v lokalni skupnosti močno svetovalno vlogo) dejavnik, ki se je srečeval s problemi v lokalni skupnosti. Pri tem je bolj ali manj sledil konceptu "v skupnost usmerjeno delo", ki je sicer pogruntavščina ZDA in jo opravlja lokalna policija (npr. šerifovi uradi). Toda, zakaj vam to govorim? Razlog je v tem, da po mojem mnenju dobivamo neko "para" lokalno policijo (da ne bo pomote, v nekaterih zahodnih demokracijah dejansko imajo lokalno policijo). To bo nov eksperiment na slovenskih tleh in kompromis med tistimi, ki so po osamosvojitvi zagovarjali nov, celovitejši koncept organizacije policije na lokalni ravni. Zakaj torej neki
"para" varnostni organ. Občinsko redarstvo bo imelo okrnjena pooblastila, glede na bolj
konceptirane rešitve, ki jih poznajo nekeatere druge države. Prisotno pa je tudi vprašanje,
ali jih bo in v koliki meri jih bo, sploh (pooblastila namreč) uporabljajo. Posebno poglavje je tudi učinkovitost in strokovnost uporabe pooblastil. No, ni vse slabo in tisto kar je dobro, je prepoznavnost občinskih redarjev (kar je tudi nekaj, kajne). Po sprejetju zakona bodo morali le-ti biti enotno urejeni in opremljeni. In še nekaj. Ustanovitev redarske službe je obvezna le za mestne občine. To pomeni, da majhne lokalne skupnosti ne bodo imeli občinskih redarstev. Tako boste npr. v Ljubljani, Mariboru, Celju.... in vseh večjih mestnih lokalnih skupnostih, imeli "privilegije" :D srečati se z mestnimi redarji in njihovim delom. Pustimo šalo.

Glede pooblastil velja, kar sem napisal že v prvih postih, čeprav takrat še nisem prebral
predloga novega zakona. Glede samega načina izvajanja pooblastil pa bo potrebno še malce
počakati, saj jih bo šele po sprejemu zakona podrobneje predpisal minister, pristojen za
notranje zadeve, kot je to navedeno v 14. čl. predloga zakona. Pooblastila občinskega
redarstva so zajeta v 15. čl.:
- opozorilo;
- ustna odredba;
- ugotavljanje identitete storilcev prekrškov, za katerih odkrivanje, preprečevanje,
preiskovanje ter kaznovanje je pristojen;
- varnostni pregled osebe, za katero obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja;
- zaseg predmetov;
- zadržanje storilca kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
do prihoda policije;
- uporabo prisilnih sredstev: fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje, plinskega
razpršilca in palice.

Opozorilo je tako najmilejše pooblastilo, ki ga bo uporabljal občinski redar in ne bo imelo
posledic za tistega, ki bo obravnavan v postopku o prekršku. Pravi postopek se bo torej začel z ustno odredbo občinskega redarja, ki je podobna pooblastilu, ki ga ima policija. Neupoštevanje le-te, pa bo imelo upravne (pravne) posledice, saj bo občinski redar moral začeti postopek tudi končati. V primeru neupoštevanja ustne odredbe bo sledilo ugotavljanje istovetnosti (ce to ne bo uspešno bo morala posredovati policija), naslednji ukrep (glede na presojo redarja in morebitno agresivnost osebe v postopku) bo varnostni pregled z namenom, da se prepreči napad na redarja ali samopoškodovanje osebe v postopku (podrobneje sem pojem varnostnega pregleda opisal v prejšnjih postih). V tem primeru lahko občinski redar osebo tudi zadrži na kraju, čeprav 19. čl. tu ni najbolj jasen in bo potrebno za kaj več počakati na podzakonski akt, za izdajo katerega je pristojen minister za notranje zadeve.

Torej, uporaba prisilnih sredstev bo podrobneje opredeljena v podzakonskem aktu. Sicer pa imajo možnost uporabe tovrstnih pooblastil tudi drugi varnostni subjekti, npr. zasebne varnostne službe - varnostinki. Sicer gre za splošno pooblastilo, ki izhaja iz pravice obrambe pred napadom in je dana konec koncev tudi fizični osebi - posamezniku (samoobramba). Razlika pa je, da gre v primeru občinskega redarstva za uradne osebe in jih kot take, varuje tudi kazenski zakonik (glej 302. čl. Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi in 303. čl. Napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti).
Druga razlika je v uporabi prisilnih sredstev (poleg fizične sile), ki se smejo uporabiti. To so
sredstva za vklepanje in vezanje (lisice, vrvica, plastična zatega), plinski razpršilec in palica. Prisilna sredstva, ki bodo dana v uporabo občinskim redarjem, se bodo morala uporabiljati zakonito in strokovno, pri tem pa standardi ne bodo nič drugačen, kot pri policiji (tega se tudi bojim).
Pooblastilo za zadržanje storilca kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (hmmm, upam, da bodo znali ločiti, kdaj in katero kaznivo dejanje se preganja po uradni dolžnosti, katero pa na predlog oškodovanca), pa smo itak že odelali v prejšnjih postih (Zakon o kazenskem postopku to dovoljuje vsakomur, vsakemu od nas). No, v praksi pa, vsaj po mojem mnenju, občinskemu redarstvu bolj ali manj ostaja nadzor nad mirujočim prometom, kar bo tudi še naprej njihova temeljna naloga.

Če smo še pri pooblastilih redarstva, ne smemo mimo novih pristojnostih vodenja postopka o prekršku. Bistveno pri tem je dvoje. Po novem bo postopke o prekršku (in ugovore na plačilne naloge, ki so jih izdali redarji iz svoje pristojnosti), kot določa 4. člen, vodil prekrškovni organ občinskega redarstva ali drug občinski organ, ki je s predpisom pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva. To pomeni, da bo upravni postopek, na podlagi 7. čl. vodil vodja občinskega redarstva. Sredstva od plačanih denarnih kazni pa bodo izvirni prihodek občine (ne več države).

No do sem je stvar bolj ali manj razumljiva. Zdaj pa pride priboljšek v 32. čl. predloga zakona, ki se mu pravi "Naloge občinskih redarstev na področju javnega reda in miru"?

Povzemam zakonski predlog: "Do uveljavitve novega zakona, ki bo urejal prekrške ter pooblastila na področju javnega reda in miru, vodi občinsko redarstvo, ki je ustanovljeno v skladu s tem zakonom, poleg policije postopek in odloča o prekrških iz:

1. 1. točke prvega odstavka 11. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list
RS, št. 110/2003 – ZJRM-UPB1) – (v nadaljnjem besedilu: ZJRM), če so
storjeni na javnem kraju in jih občinski redar osebno zazna.
2. 2. točke prvega odstavka 11. člena ZJRM, če so storjeni proti uradni osebi občinske
uprave v poslovnem času občinske uprave ali na javnem kraju in jih občinski redar
osebno zazna.
3. 3. točke prvega odstavka 11. člena ZJRM,če jih občinski redar osebno zazna,
4. 4. točke prvega odstavka 11. člena ZJRM, v kolikor gre za razgrajanje na javnem kraju in
če jih občinski redar osebno zazna,
5. 12. točke prvega odstavka 11. člena ZJRM, če jih občinski redar osebno zazna,
6. 14. točke prvega odstavka 11. člena ZJRM, če jih občinski redar osebno zazna,
7. 1. točke prvega odstavka 12. člena ZJRM, če jih občinski redar osebno zazna ter
8. 5. točke prvega odstavka 50. člena Zakona o eksplozivih (Uradni list RS, št. 96/2002), če
jih občinski redar osebno zazna.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka imajo občinski redarji pooblastila, ki jih določa
tretji odstavek 15. člena tega zakona."

Za primerjavo, za kakšne prekrške vas bodo lahko redarji v prihodnosti obravnavali in vodili
postopek o prekršku, prilagam še posamezne določbe Zakona o prekrških zoper javni red in mir:

11. člen

Z denarno kaznijo do 120.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek:
1. kdor se prepira, vpije ali kako drugače nespodobno vede na javnem kraju ali
prostoru,
kjer vzdržuje red organizacija združenega dela, druga organizacija ali državni organ;
2. kdor se nedostojno vede proti uradni osebi pri uradnem poslovanju, ali zaradi
uradnega poslovanja ali ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa
uradne osebe;
3. kdor je na javnem kraju pijan in vznemirja ljudi, ovira promet ali krši javno moralo;
4. kdor občutno moti okolico s hrupom, ropotom ali z razgrajanjem;
12.kdor poškoduje napis ali oznako državnega organa, organizacije združenega dela ali
druge organizacije ali kdor raztrga, zamaže ali na drug način poškoduje ali odstrani
javno nabit oglas državnega organa, organizacije združenega dela ali druge
organizacije v času, ko ima oglas svoj pomen;
14.kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali na drugem javnosti dostopnem mestu
nespodobne ali neprimerne napise, izreke, gesla, risbe in podobno, kar žali javno
moralo ali narodno ali politično zavest občanov;
Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 4.,.... točke prvega odstavka tega člena z denarno
kaznijo do 600.000 tolarjev. Poleg pravne osebe se kaznuje za prekršek tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev.

12. člen

Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. kdor postavi pred zgradbo ali pred ograjo ali na zgradbo ali na ograjo kakšen
predmet, ali vrže ali izlije na cesto karkoli, kar bi lahko poškodovalo ljudi ali jim
prizadejalo kakšno drugo škodo.

To pa so že prekrški, za katere je bila prej izključno pristojna policija. Zakon bo ta pooblastila dodelil tudi občinskim redarjem, ki bodo morali ukrepati vselej, če bodo prekršek zaznali sami. Seveda se tukaj postavlja vprašanje, kako bodo občinski redarji v praksi vodili postopke za tovrstne prekrške? Že res, da bodo imeli ustrezna usposabljanja, opraviti bodo morali preizkuse znanja iz pooblastil in biti ustrezno psihofizično pripravljeni. Toda, pri tem ne gre pozabiti, da prekrški zoper javni red in mir pri policiji sodijo pod "opravila z visokim varnostnim tveganjem". V tovrstnih postopkih je evidentirano veliko napadov na policiste in prepričitev njihovih uradnih dejanj. Razumem, da se občninski redarji ukvarjajo z mirujočim prometom, ne razumem pa zakonadalajca, ki jim je prepustil tudi določen obseg dela in nadzora nad prekrški zoper javni red in mir, pri tem pa jih pustil kot nekakšen privesek (para ogran), za razliko od drugačnih, že uveljavljenih rešitev (v nekaterih drugih državah) ograniziranosti policije na lokalni ravni. LP.

Matev ::

skratka najbolj se naj radarjev bojijo tisti ki najbolj kršijo predpise

čeprav se ravno tisti vedno nekako izmuznejo plačilu in odgovornosti ;(( ;(( ;((

perci ::

eh, zakaj bi se redarjev bali tisti, ki itak nic ne placajo? ;)) ni logike

Mr.B ::

Še ena pravna napaka mestnih redarjev :
Pismo lahko dvignete po 15. dneh ugovor pa lahko daš v osmih? Ali sem obtožen po kazenskem zakoniku, ali kako drugače, za ugovor imam čas 15.dni ne osem kot piše spodaj na plačilnem nalogu.


Uprašanje ali te lahko nekdo obtoži in te označi kot povzročitelja brez da ti je to dokazano? A ni to nasprotje z SI ustavo?
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold

Matev ::

Uprašanje ali te lahko nekdo obtoži in te označi kot povzročitelja brez da ti je to dokazano? A ni to nasprotje z SI ustavo?


ja veš de
kr tko bodo redarji iz užitka eni babici rekl da je povozila enga otroka.... samo ker so bo njim tko zdel ane?????

NE PANICIRAJ

če te bo redar začopatu te bo z razlogom, ne se bat
1
2
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Mestno redarstvo (strani: 1 2 3 49 10 11 12 )

Oddelek: Loža
59397418 (15284) UganiKdo
»

Odpihnilo prometno kazen

Oddelek: Na cesti
235584 (3297) St235
»

Mestni redar - kazen za telefoniranje

Oddelek: Loža
263650 (2618) LuiIII
»

200 € za napačno parkiranje (strani: 1 2 3 48 9 10 11 )

Oddelek: Loža
50944927 (33192) Mehmed
»

Bodo redarji tudi policisti? (strani: 1 2 )

Oddelek: Problemi človeštva
767478 (6138) Ziga Dolhar

Več podobnih tem