» »

200 € za napačno parkiranje

200 € za napačno parkiranje

««
3 / 11
»»

BlueRunner ::

ustavno načelo enakosti pred zakonom

Tc, tc, tc... Enakost pred zakonom pomeni, da bosta poljubni dve osebi za isti prekršek na istem kraju ob istem času šla skozi popolnoma enak postopek, kjer bodo za njiju veljali popolnoma enaki zakoni.

To pomeni, da bo mariborčan v Ljubljani kaznovan natančno tako, kot ljubljančan ali kdorkoli drug. Tako kot bo ljubljančan v Mariboru kaznovan natančno tako, kot kdorkoli drug.

1. Če bo listek za prekršek spisal redar?

200EUR

2. Če bo listek za prekršek spisal policaj?

200EUR

11.čl. ZVCP: "...ter izvajajo pooblastila v skladu z mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na varnost cestnega prometa."

Ramon dekers ::

Kdor govori da je jankovič dober gospodar, je bodisi moten ali totalno neizobražen.Sicer pa nihče od županov v Sloveniji ni gospodaren.To pa zato ker reveži prihajajo na oblast. Prihodnja generacija se lahko boji samo da ne bo nič več ostalo za njih.

Ja dejansko lahko jankovič naredi kar se mu "sprdne" poznam več primerov ko je jankovič razlastil parcele,tudi recimo vrt ob hiši-naselja pri zidanem mostu(ker naj bi šlo za javno dobro). No znancu pa je parcelo (tam ko sedaj gradijo štadijon, zamenjal z parcelo na barju, ki ni vredna pol k...
Ne omenjat neki kvazi pravnih podlag zato ker se dogaja, ker jih ni.
No tudi tisti ki živite v blokih in se trolate z avtobusi, tudi vas čaka palica:)komunala je že povečala prispevke, še več celo 1800bruto božičnice so dobili letos v komunalnem podjetju...Direktor pa je izjavil da si to zaslužijo češ da so delali z dobičkom...Bejž bejž
Tudi jankovičeva izjava je bila podobna: "ljudje ki delajo v komunali si to zaslužijo, saj takšnega dela nihče noče delat, pa pojdite vi pometat ceste."

Zgodovina sprememb…

dronyx ::

Pooblastila občinskega redarstva

14. člen

(1) Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa občinski redarji oziroma redarke (v nadaljnjem besedilu: redarji):

- urejajo in nadzirajo promet na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju;

- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju;

- izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce;

- ugotavljajo kršitve določb 113. člena tega zakona o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja;

- opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.

Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so prenešeni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.

(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sme občinski redar zahtevati od voznika motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje, od drugega udeleženca cestnega prometa pa listino, s katero ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec cestnega prometa mora izročiti redarju zahtevano listino na vpogled.

(3) Pri urejanju prometa vozil morajo občinski redarji uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v skladu s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi.Pristojnosti lokalnih skupnosti

15. člen

(1) Za varen in nemoten promet na občinskih cestah so odgovorne občine.

(2) Občine določijo:

- prometno ureditev na občinskih cestah;

- način dela občinskega redarstva pri nadzoru in urejanju prometa;

- pogoje in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih v smislu prvega odstavka 243. člena tega zakona;

- pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v naselju v nasprotju s tem zakonom ali s prometno ureditvijo.

(3) Prometna ureditev iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.

(4) Nepravilno parkiranih vozil, ki ovirajo ali ogrožajo udeležence cestnega prometa v smislu prvega odstavka 243. člena tega zakona, ni dovoljeno prikleniti z napravo iz četrte alineje drugega odstavka tega člena, ampak jih je treba odstraniti.

(5) Občina določi višino stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila iz tretje alineje drugega odstavka tega člena in za priklenitev nepravilno parkiranega vozila iz četrte alineje istega odstavka.

(6) Občina odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev nove signalizacije na občinskih cestah.

(7) Zaradi izboljšanja varnosti cestnega prometa lahko občina predlaga upravljavcu državne ceste v naselju prometno ureditev na tej cesti. Predlog občine mora biti obrazložen, upravljavec ceste pa mora občino obvestiti o sprejetju predloga ali njegovi zavrnitvi, z obrazložitvijo razlogov za zavrnitev.


Prosim lepo še zadnjič, ker prepričanih se ne da prepričevati. ZVCP-1 ne daje polne pristojnosti občinam, da si tarife krojijo po svojih željah, ampak samo za nekatere "storitve". Nepravilno parkiranje pa zaenkrat še vedno opredeljuje kot prekršek ZVCP, ne glede na to, kaj si zoki o tem misli.

Ko isti prekršek obravnavata ZAKON in mestni odlok, jaz spoštujem zakon in bom izkoristil vsa pravna sredstva.

Me pa zanima še, glede na to, da je MOL kupil tudi radarje, kakšne kazni nameravajo pa v tem primeru izrekati rdeči redarji? Ali bo tu tudi veljala meja 400 EUR, čeprav so lahko za prekoračitev hitrosti v naselju za to zagrožene tudi precej višje kazni v zakonu.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: dronyx ()

dzinks63 ::

OK. Torej tisto kar predpiše občina velja na njemem območju. To pomeni, da si lahko, prikroji določene zakone oziroma višine kazni kakor ji paše na njenem območju. Ne vem ali imajo občine res toliko moči, da se lahko kar takole samovoljno odločajo prevzeti oblast nad republiškimi zakoni. Če ja, se mi to ne dopade. V Sloveniji je čez 200 občin in če si bo vsaka zmišljevala kazni za vse sorte po svoje, bo to totalna zbrka in kaos, ker ne boš vedel nič, kako in kaj.

solatko ::

Kolikor je nam razložil policaj, ko smo ga klicali zaradi zaprkiranih garaž, policija na občinski cesti in zemljišču nima pristojnosti, za izrekanje glob, mirujočemu prometu, je pa policaj poklical mestno redarstvo, kateri so potem uredili zadevo s pajkom.
In še to - tudi do sedaj so bile globe za napačno parkiranje izdano s strani PP ali MR, precej različne. Policija uporablja sankcije določene v ZVCP, redarstvo pa mestni odlok in odredbe, kolikor vem, nobena pritožba na to razliko ni uspela.

Ziga Dolhar ::

OK. Torej tisto kar predpiše občina velja na njemem območju. To pomeni, da si lahko, prikroji določene zakone oziroma višine kazni kakor ji paše na njenem območju. Ne vem ali imajo občine res toliko moči, da se lahko kar takole samovoljno odločajo prevzeti oblast nad republiškimi zakoni. Če ja, se mi to ne dopade. V Sloveniji je čez 200 občin in če si bo vsaka zmišljevala kazni za vse sorte po svoje, bo to totalna zbrka in kaos, ker ne boš vedel nič, kako in kaj.


Ne - SAMO v okviru, ki ga določa zakon. ZATO mora biti v predpisu tudi navedeno, na kakšni [zakonski] podlagi je izdan.
https://dolhar.si/

traktor ::

Ljubljana se preveč centralizira, obenem pa ljudi podi, očitno hočejo nekateri imeti vse samo zase. Če pogledamo že bolnišnice, v parkirni hiši ti oreng zaračunajo. Po moje bi moralo v tem primeru biti brezplačni parkirni prostori. Decentralizacija pa je nujna, ne vem zakaj na obrobja mest ne začnejo delati bolnice, šole ...

BlueRunner ::

ZATO mora biti v predpisu tudi navedeno, na kakšni [zakonski] podlagi je izdan.

Zanimivo, da v tem odloku MOL ZP-1 ni naveden kot ena izmed podlag... ali pa sem ga samo jaz spregledal.

Ljubljana se preveč centralizira, obenem pa ljudi podi,

Ljubljana ali Slovenija? Ker mesto ne vem kako se bi centraliziralo.

Zgodovina sprememb…

Ramon dekers ::

Ljubljana se preveč centralizira, obenem pa ljudi podi, očitno hočejo nekateri imeti vse samo zase. Če pogledamo že bolnišnice, v parkirni hiši ti oreng zaračunajo. Po moje bi moralo v tem primeru biti brezplačni parkirni prostori. Decentralizacija
pa je nujna, ne vem zakaj na obrobja mest ne začnejo delati bolnice, šole ...tudi če jih tam ni dela, največ služb je še vedno v ljubljani

solatko ::

traktor - Zakaj moram pa na Brniku plačat parkirnino za vse dni, ko grem z avionom v tujino, saj sem že karto plačal.

traktor ::

Aja pa še to, tisti Ljubljančani ki imajo postavljene kartone in podobno za parkiranje, čeprav parkirni prostori sploh niso njihovi.

Ziga Dolhar ::

Prosim lepo še zadnjič, ker prepričanih se ne da prepričevati. ZVCP-1 ne daje polne pristojnosti občinam, da si tarife krojijo po svojih željah, ampak samo za nekatere "storitve". Nepravilno parkiranje pa zaenkrat še vedno opredeljuje kot prekršek ZVCP, ne glede na to, kaj si zoki o tem misli.


Če za začetek citiram samega sebe -
(Pri tem se ne želim spuščati v vprašanje, ali je konketni Zokijev Akt zakonit - natančne ureditve prekrškov ne poznam. Me pa zelo moti sklicevanje zgolj na ZVCP brez sklicevanja na ZP, saj nisem prepričan, da so odkazani členi ZVCP [v trenutnem besedilu] zadostna podlaga.)


Splošno je pristojnost za urejanje prekrškov na ravni lokalne samoupravne skupnosti določena (in omejena) v Zakonu o prekrških.
https://dolhar.si/

Ramon dekers ::

ZATO mora biti v predpisu tudi navedeno, na kakšni [zakonski] podlagi je izdan.

Zanimivo, da v tem odloku MOL ZP-1 ni naveden kot ena izmed podlag... ali pa sem ga samo jaz spregledal.

Ljubljana se preveč centralizira, obenem pa ljudi podi,

Ljubljana ali Slovenija? Ker mesto ne vem kako se bi centraliziralo.


dejansko je ljubljana centralizirana, čeprav to ni nikjer zapisano, ima največ kapitali, hkrati pa vsi ukazi in navodila prihajajo od tam!

traktor - Zakaj moram pa na Brniku plačat parkirnino za vse dni, ko grem z avionom v tujino, saj sem že karto plačal.


gre se zato da parkirne hiše so, in parkirni prostori tudi, samo so prekleto dragi in si jih povprečni uporabnik ne more privoščiti, konec koncev ti gre na koncu meseca cca 100€ samo
zato da ti lahko nekam parkiraš. Naj da ceno 20€ na mesec pa bodo parkirne hiše polne, pa še MOL bi lahko zaslužil s tem.

Zgodovina sprememb…

krneki0001 ::

Aja pa še to, tisti Ljubljančani ki imajo postavljene kartone in podobno za parkiranje, čeprav parkirni prostori sploh niso njihovi.


Kaj se sekiraš, gajbice in kartone jaz kar povozim, če je javni parkirni prostor.

krneki0001 ::

traktor - Zakaj moram pa na Brniku plačat parkirnino za vse dni, ko grem z avionom v tujino, saj sem že karto plačal.


gre se zato da parkirne hiše so, in parkirni prostori tudi, samo so prekleto dragi in si jih povprečni uporabnik ne more privoščiti, konec koncev ti gre na koncu meseca cca 100€ samo
zato da ti lahko nekam parkiraš. Naj da ceno 20€ na mesec pa bodo parkirne hiše polne, pa še MOL bi lahko zaslužil s tem.


Nič niso predragi, cena je normalna. Saj lahko avto pustiš doma in greš z javnim prevoznim sredstvom v center mesta.

Ramon dekers ::

traktor - Zakaj moram pa na Brniku plačat parkirnino za vse dni, ko grem z avionom v tujino, saj sem že karto plačal.


gre se zato da parkirne hiše so, in parkirni prostori tudi, samo so prekleto dragi in si jih povprečni uporabnik ne more privoščiti, konec koncev ti gre na koncu meseca cca 100€ samo
zato da ti lahko nekam parkiraš. Naj da ceno 20€ na mesec pa bodo parkirne hiše polne, pa še MOL bi lahko zaslužil s tem.


Nič niso predragi, cena je normalna. Saj lahko avto pustiš doma in greš z javnim prevoznim sredstvom v center mesta.


aja koliko pa je cena parkirnega mesta na dolgem mostu, pa na galvni postaji + lpp?
Verjetno ti živiš v ljubljan, v kakem blokovskem naselju.
Preračunaj koliko ti pride mesečno?koliko stane karta za avtobus mesečno?
Pa dodaj to nekomu ki ima plačo 600 - 700 €....haha samo tepec bi to delal

traktor - Zakaj moram pa na Brniku plačat parkirnino za vse dni, ko grem z avionom v tujino, saj sem že karto plačal.


gre se zato da parkirne hiše so, in parkirni prostori tudi, samo so prekleto dragi in si jih povprečni uporabnik ne more privoščiti, konec koncev ti gre na koncu meseca cca 100€ samo
zato da ti lahko nekam parkiraš. Naj da ceno 20€ na mesec pa bodo parkirne hiše polne, pa še MOL bi lahko zaslužil s tem.


Nič niso predragi, cena je normalna. Saj lahko avto pustiš doma in greš z javnim prevoznim sredstvom v center mesta.v končni fazi greš lahko tudi peš. Ko so delali predor šentvid si se vozil v ljubljao od 1,5 ure do 2 ure + povratna vožnja kar znese 4 ure vožnje za 50 km v obe smeri(govorim za relacijo kranj).
Nebi bilo bolje da bi naredili ob avtocesti še steso za peščece pa bi prišli nazaj na konje....bi bilo hitreje.

predor šentvid moja napaka

Zgodovina sprememb…

kmetek ::

lol dobra fora Moris, s kolesom prej prideš v LJ hehehe.....tko 45min max iz Kranja.

dronyx ::

@Ziga Dolhar

Citiram Zakon o prekrških:

(3) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira.

Napačno parkiranje že sankcionira ZVCP-1 in zoki nima pristojnosti mimo zakona dodatno sankcionirati ta prekršek.

Mislim da je pametno, da vsi, ki vas zoki po novem oglobi, dokumentacijo spravite in če se izkaže odlok za nezakonit, vam ne morejo nič oziroma jih lahko odškodninsko tožite.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: dronyx ()

BlueRunner ::

aja koliko pa je cena parkirnega mesta na dolgem mostu, pa na galvni postaji + lpp?
Verjetno ti živiš v ljubljan, v kakem blokovskem naselju.

Novo parkirišče na Vilharjevi (za železniško postajo) je 50EUR/mesec.
Karta za mestni promet LPP je 34EUR/mesec. Sicer pa pričakujemo podražitev...
Cena parkirajna na P+R za cel dan je bila nazadnje enaka ceni ene vožnje z LPP. 1EUR.

Torej 100EUR/mesec po najbolj luksuzni varianti z dostopom do celotnega mesta iz samega centra.

Oziroma 2EUR na obisk, če ne prihajaš vsak dan in uporabljaš izključno P+R. Pri 22 delovnih dnevih je to 44EUR.

Ziga Dolhar ::

Še ena replika na prvo poved te teme (onyx):

Kot vemo, je Ljubljanski župan janković povišal kazni za napačno parkiranje iz 50 € na kar 200 €.


Tole je preveč pavšalna trditev. Upoštevaje Odlok o cestnoprometni ureditvi in Odlok o spremembi (...) je MOL določila globe za: [omejujem se zgolj na parkiranje!]

- avtobuse in tovornjake (28. člen),
- bivalnike (29. člen),

poleg tega pa je v 30. členu dopolnila zakonsko ureditev:
Poleg primerov iz zakona je parkiranje prepovedano tudi:

– na bankini,

– na površini za kolesarje,

– na avtobusni postaji,

– na obračališču linijskega prevoza potnikov,

– v parku in na drugi javni zeleni površini (obcestna zelenica, drevored in podobno).

Z globo 50 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.


V Odloku o spremembah je člen nanovo formuliran:
»Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati:

– na bankini,

– na površini za kolesarje,

– na avtobusni postaji,

– v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni površini.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo do četrto alinejo prvega odstavka tega člena.«.


Moje ugotovitve:

1. MOL ni spreminjal glob za prekrške, ki so že definirani v Zakonu, ampak je (v skladu 3. odstavkom 3. člena Zakona o prekrških) določil nove prekrške in globe zanje.

2. Zanimiva je sprememba 2. odstavka, ki (po mojem skromnem mnenju) odpravlja prejšnjo nerodno dikcijo, ki bi se lahko razumela, da spreminja tudi globe za prekrške, ki so bili opredeljeni z zakonom. Po novem se omejuje zgolj na alineje, torej na prekrške, ki jih je definirala občina sama.

3. Kazni za ostale oblike nepravilnega parkiranja MOL ne določa.

Še 3. odstavek 3. člena Zakona o prekrških:
(3) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira.


Toliko od mene. Popravkov mojih ugotovitev bom zelo vesel.

onyx:
Napačno parkiranje že sankcionira ZVCP-1 in zoki nima pristojnosti mimo zakona dodatno sankcionirati ta prekršek.


V luči mojega zgornjega prispevka te prijazno prosim, da pokažeš, kje ZVCP že sankcionira prekršek, ki ga Lex Zoki poskuša modificirat. (Površen prelet zgornjih alinej po ZVCPju mi jih ni razkril.)
https://dolhar.si/

Zgodovina sprememb…

BlueRunner ::

Kazni za ostale oblike nepravilnega parkiranja MOL ne določa.

Torej ostanejo predpisane iz ZVCP.

Škoda :(

connel ::

Nisem bral vsega podrobno, samo preletel, samo nekaj dodam.
Občina lahko sprejema odloke na tistih področjih, kjer to ni urejeno že z zakonom. Če vzamemo ZVCP potem občina ne more dodati v svoj odlok recimo druge globe za kršitev prom. znaka (kot primer), lahko pa čisto svobodno odloča o višinah glob oz. kaj je sploh prekršek, za tiste stvari, ki niso opredeljene že v zakonu (max. višina globe je omejena). Čisto lahko recimo dovoli neka občina parkiranje po zelenicah, parkih, ker to ni omenjeno v nobenem zakonu.
Mal si poglejte hierarhijo, kako gre to, da ne bo še kdo neumnosti govoril,... Žiga vam lahko kaj več pove o tem :)

temameseca ::

Haha, Lex Zoki

Žiga evo en primer(malce čuden ker prvo pravno pravilo velja za lasntika, drugo pa za voznika):

Odloku o spremembah pravi:
30. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati:
– na bankini,
– na površini za kolesarje,
– na avtobusni postaji,
– v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni površini.

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo do četrto alinejo prvega odstavka tega člena.«.

v zakonu pa je zapisano:
ZVCP-1:
52.člen

(4) Ustavitev in parkiranje je prepovedano:
...6. na označenem avtobusnem postajališču. Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;...

...(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena ali s 1., ali 3., ali 4., ali 6., ali 10., ali 11., ali 12., ali 13., točko prejšnjega odstavka.

Zgodovina sprememb…

Valvoline ::

Am,kako je pa vse skup blo v prejšnih časih,k se skoraj nikjer ni plačalo parkirnine? Še posebej ne pr bolnicah,upravnih enotah itn? Kaj se je spremenilo? Število davčnih odvisnikov se je potrojilo,zato nas lupijo na vsakem vogalu.

dronyx ::

@Ziga Dolhar: Torej če neka obćina pločniku ne reče več pločnik ampak "kr neki" (poljubno si izmisli besedo...tretoar, bankina...bo kar v redu), potem si lahko zaradi tega izmisli nov prekršek in novo globo? Pa kaj ni to idiotsko izigravanje zakonodaje (52. in 53. člen ZVCP-1 mimogrede govori o parkiranju)?

Poglej tole:

(4) Ustavitev in parkiranje je prepovedano:

1. na prehodu za pešce in na razdalji manj kot 5 m pred prehodom. Če so na vozišču pred prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisano označbo na vozišču;

Če jaz parkiram na prehodu za pešce (ali mestu za invalide) v MOL, to ni vredno 200 EUR, ker ni našteto med jankovićevimi alinejami!!! Idotsko? Zato jaz govorim, da se tako rušijo razmerja med posameznimi prekrški in prideš do absurdne situacije, ko se ti bolj splača pustiti avto na zebri, kot na pločniku, ki mu janković z odlokom reče bankina.

janković se po moje na tak način norčuje iz našega pravnega reda in zakonodaje ter to počne ob pomoči (pre)mnogih somišljenikov zelo uspešno. Kapo dol bi rekel Katanec.

Ovce so za to, da jih strižejo. In tu vas strižejo res kvalitetno.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: dronyx ()

Matako ::V dobi računalništva pa res ne vidim nobene potrebe, da bi bilo vse koncentrirano samo v Ljubljani.


V bistvu je OGROMNO služb, kjer bi lahko veliko opravil od doma - pa se to ne dogaja.

Dostikrat gre za zastarelo miselnost zaradi katere šefi raje vidijo da ljudje zgubljajo čas in energijo na cesti in velikih pisarnah, kot da bi delali od doma - čeprav je to danes tehnično mala malica!
/\/\.K.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Matako ()

Mehmed ::


Lj pa ne moti, da dnevni migranti pustijo tudi kakšen EUR v LJ...


Aja ta izgovor vedno pozabim. Neljubljancani prinasajo denar ljubljani, zato jim moramo biti hvalezni.
Seveda, od vsake stvari ki jo kupijo tu ali pa piva, ki ga popijejo, se denar steka direkt v mestno blagajno lol. :D
Stalno prebivalisce igra malce vecjo vlogo. In tega vozaci nimajo tu, pa verjetno tud pol studentov ne. Tako da ne, dalec od tega, da bi jim rabili biti hvalezni.

jernejl ::

Odloku o spremembah pravi:
30. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Poleg primerov iz zakona je prepovedano parkirati:
– na bankini,
– na površini za kolesarje,
– na avtobusni postaji,
– v parku, na drugi javni zeleni površini in na drugi javni površini.

1. @temameseca:
Če jaz tole prav razumem, tretja alineja prepoveduje samo parkiranje na avtobusni postaji, kar pa seveda avtomatsko ne velja za avtobusna postajališča. Parkiranje na postajališčih prepoveduje ZVCP. Čeprav, če smo striktni, je (po moje) vsaka postaja tudi postajališče in ZVCP tako prepoveduje tudi parkiranje na avtobusni postaji.

2. Prav tako ZVCP prepoveduje parkiranje na kolesarski stezi in kolesarski poti. Globa iz odloka tako očitno velja samo za ostale površine za kolesarje, ki niso kolesarska steza ali pot.

3. Je pa zanimivo, kako se s tem rušijo razmerja kazni. Če nekdo parkira na interventni poti, na hidrantu, na prehodu za pešce, na parkirnem prostoru za invalide, v predoru, na mostu..., bo plačal po ZVCP (manj), če pa parkira na javni zeleni površini ali recimo na bankini, pa po tem odloku (več).

Mehmed ::

Tole sicer ni osnovan tema, pa vendarle. Tale članek Financ govoril o tem, da se je za časa županstva jankovića dolg MOLa povečal za prek 60 % na 181 milijonov EUR (680 EUR na glavo ljubljanćana to znese).

Ce ne bi vedel bolje, bi mislu da gre za plan b udarjanja po jankovicu, po tem ko se prejsnja ideja ni izkazala za tako genialno kot je na prvi pogled.
Ponavadi so neljubljancani najglasnejsi kritiki, samo na koncu bojo odlocali nasi glasovi. In sploh ne dvomim, da jih bo zoki dobil, pufu ali pa nerealiziranim projektom navkljub, ker ljudje cenijo, da se nekaj premika. Ampak hvala za skrb, res. In da se boris za nase pravice, da cim ceneje pridemo skozi, ko krsimo zakon. Keep up the good work.

dronyx ::

@Mehmed: Važno da se premika je rekel tudi tisti, ki je z avtom drvel v prepad. :))

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: dronyx ()

solatko ::

Neljubljančanom nikakor ne gre v kmečke glave, da bi radi tudi prebivalci LJ imeli red in urejeno mesto, tako kot imajo oni svoje hiše in okolico. Nikakor se jim ne da dopovedati, da kadar parkira na pločniku, mora mamica z vozičkom, invalid na vozičku, človek z berglami.... stopit direktno na vozno površino, pod avtomobil, motor ali kolesarja.
Nikakor se jim ne da dopovedati, da so parkirišča ob blokih (tista redka, ki premorejo tak luxus), namenjena predvsem stanovalcem, saj za njih plačujejo uporabo mestnega zemljišča, kadar je to funkcionalno zemljišče objekta.
Nemogoče jim je vcepit v glavo, da bi tudi Ljubljančani radi imeli zelene površine, brez kolesnic, parkirajočih avtomobilov.
Ne da se vam dopovedat, da lastnik garažo ne zapusti ob 6ih zjutraj in se vrne po 18-i uri, ta čas se po navadi pred garažo nahajajo avtomobili CE, LJ-Domžale, Grosuplje, Litija....., MB, MS, KP....., tako, da je uvoz ali izvoz iz garaže nemogoč.
Vse to ste do sedaj počeli zastonj in v neomejenih količinah, ko pa smo dobili župana, ki je prvi, kateri poizkuša narediti red na tem področju, je pa ta človek vse drugo, samo človek ne.
Ob takem zavzemanju za dvig splošne ravni življenja v prestolnici, verjamem, da bo dobil še kakšen mandat, saj, ko ga primerjamo s cvetličarjem, Viko ali Simšičko, niso v svojih mandatih vsi skupaj naredili toliko, kot on v enem letu, zapufal so se ravno tako, vendar je ljubljančanom od njihovega mandata ostalo bore malo - podrti drogovi PST, nova stavga ljublanskega vodovoda, žičnica, pol se pa že neha.

temameseca ::

Če smo ravno pecajzlasti:

postaja -e ž (a?) 1. kraj, prostor, kjer se zaradi vstopanja, izstopanja potnikov ustavljajo javna prevozna sredstva
postajališče -a s (í) kraj, prostor za ustavljanje javnih prevoznih sredstev

ne vem če je to neka velka razlika :))

Zgodovina sprememb…

alexa-lol ::

ze vidm kaj se bo zgodil...en bo vidu da mu hoce dat listek in bo znorel in pretel redarja

Mehmed ::

Heh, narobe gledas na zadevo onyx. Tisti, ki ne zivijo tu prvo opazijo taka zvisanja kazni al pa finance, drobnarij pa ne morejo.
Ce se omejim na moj droben okolis, par mandatov se ni zgodilo prav nic. Sedaj so ga pa odkrili redarji, naredili malce reda s parkiranjem, po x letih se spomnili pa zaceli vzdrzevat park pa prenovili igrisce. Pa tistih par garaz v lasti obcine dali naprodaj. Sej ni veliko, ampak to so stvari ki se poznajo.
Pri prejsnih zupanjah ti razen vzpenjace ne bi znal pokazat s prstom kam gre denar. Pri temu lahko.
Kazni pa ljudi ne ganejo toliko kot mislis. Prvo zato, ker so kazni. Niso obvezni prispevki, niso davki, kazni so za tiste, ki se ne drzijo zakona.
Drugo pa ker niso vse tako visoke kot si napisal, niti tako samovoljne kot si domneval.

darkolord ::

Neljubljančanom nikakor ne gre v kmečke glave, da bi radi tudi prebivalci LJ imeli red in urejeno mesto, tako kot imajo oni svoje hiše in okolico. Nikakor se jim ne da dopovedati, da kadar parkira na pločniku, mora mamica z vozičkom, invalid na vozičku, človek z berglami.... stopit direktno na vozno površino, pod avtomobil, motor ali kolesarja.
Nikakor se jim ne da dopovedati, da so parkirišča ob blokih (tista redka, ki premorejo tak luxus), namenjena predvsem stanovalcem, saj za njih plačujejo uporabo mestnega zemljišča, kadar je to funkcionalno zemljišče objekta.
Nemogoče jim je vcepit v glavo, da bi tudi Ljubljančani radi imeli zelene površine, brez kolesnic, parkirajočih avtomobilov.
Ne da se vam dopovedat, da lastnik garažo ne zapusti ob 6ih zjutraj in se vrne po 18-i uri, ta čas se po navadi pred garažo nahajajo avtomobili CE, LJ-Domžale, Grosuplje, Litija....., MB, MS, KP....., tako, da je uvoz ali izvoz iz garaže nemogoč.
Ja, tipično razmišljanje - neljubljančani smo golazen, katere edina funkcija je to, da kazi vaše lepo zeleno mestece.

Ne da se vam pa dopovedat, da vi avtomobilov povečini ne potrebujete.

Žal je v Sloveniji tako, da prihaja do takih nizkotnih zadev, kot je ločevanje na lokalce in "tujce", namesto da bi skupaj poiskali rešitev, ki bi bila ugodna za vse.

Zgodovina sprememb…

dronyx ::

Ljubljana je v jankovićevem času predvsem eno samo veliko gradbišče. Ne spomnim se, pa po Ljubljani hodim že več kot 20 let, da bi kdajkoli v zgodovini bila skoraj celotna Ljubljana tako zelo prekopana in razrita. Seveda, res pa je, da se dela in troši v jankovićevem mandatu zelo veliko. Ampak to je njegov problem in problem vas ljubljanćanov.

Dokler spoštuje zakone in jih ne izzigrava, lahko zaradi mene dela kar hoče. Lahko tudi celo Ljubljano še enkrat prekoplje in razrije. Še najlepše ogledalu jankoviću pa nastavi Plečnikov stadion. Morda bo tako kot vrtne ute vrtičkarjev podrl tudi njega, ker ne sodi v njegovo idilično predstavo Evrobskega mesta?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: dronyx ()

wizeazz ::

3/4 bebastih komentarjev.

ONYX, vredno je brati le tvoje komantarje, pa mogoče še od koga, ostali, večina, kr neki, nimate pojma o pravu.

"Pokažimo najboljše lastnosti našega narodovega značaja - upornost, zmagovalno miselnost in samozavest,"

Slovenski narod je dokazal, da je zanesljiva, pasivna in totalno ignorantska ovca, ki verjame v meglo, ki jo iz različnih kao "demokratičnih" koncev prodajata Janez Mučeniški, Barbika Pahor, Opankar Ljubljanski, Kraljična Turkina Fasoo in seveda naši "verodostojni" mediji.

Inteligenčni nivo naroda se prav lepo vidi skozi stanju v državi. Take bruleske, kot jo imamo mi enostavno ne najdeš v nobeni državi, kjer je narodovo zavedanje vsaj približno na nekem civilizacijskem nivoju.

Zato pa vsi naši avtohtoni politikanti z leve in desne ter njihovi tajkunski paraziti tako lepo prosperirajo na sončni strani Alp.

Dragi državljanke in državljani, zveste ovčice naše megle:

V novem letu vam želim čim manjši in čimbolj podmazan recesijski vibrator v vaši tazadnji. Imate ga popolnoma brez potrebe, ker sami dovolite da vam ga naša "elita" vsake štiri leta znova poriva, enkrat seveda z leve in drugič z desne (desnica v slo je le derivat levice).

Pa srečno in prijetno vibriranje!

jernejl ::

@temameseca:
po tej razlagi (predvidevam, da iz SSKJ) na postajah potniki dejansko vstopajo in izstopajo, medtem ko se na postajališčih javna prevozna sredstva samo ustavljajo :)
Sicer ne vem, če tole:
http://www.mzp.gov.si/fileadmin/mzp.gov.si/pageuploads/Razno/Pravilnik_bus_postaje.pdf
(še) velja, pa vendar se iz tega da malo natančneje določiti razliko med postajo in postajališčem, npr:

Avtobusna postaja je prostor določen za sprejem in odpravo avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene
za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo
prtljage, elektronski medij za informacije o voznih redih ali tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesta za
prodajo vozovnic, sanitarije ter prometni urad in s predpisi določeno opremo.

...

Avtobusno postajališče je posebej zgrajena in označena prometna površina določena za postanek avtobusov,
ki omogoča varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov.


Solatkovo razmišljanje pa je tipično razmišljanje meščana (pa ne velja samo za LJ, tudi drugje se prebivalci pritožujejo). Meščani bentijo, da se ne morejo neovirano z avtom peljati v 2km oddaljeno službo, zato ker migranti vse zaparkirajo. Torej bi migranti odšli od doma tri ure prej, z avtobusom, vmes dvakrat prestopili - na vlak in potem na trolo, porabili 20 eur za vozovnice v eno smer, da bi prišli v službo (enako velja za pot nazaj) - zato, da bi potem meščani lahko šli 2km z avtom in ne imeli težav s parkiranjem.
Zanimivo pa je, da kolikor se jaz vozim po Ljubljani (na srečo nimam težav s parkiranjem), opazim, da se v kolonah ob prometnih konicah drenjajo pretežno avtomobili z LJ registracijami, pa še pri teh je v avtu večinoma samo voznik. Seveda pa morajo za prometne tegobe biti krivi tisti s CE, MB, KP, MS.

Mehmed ::

Eh, seveda niso izkljucno neljubljancani krivi za kaos. Samo ne mores pa pricakovat, da se bo domacin prilagaju obiskovalcu. Mi bi se morali odreci voznjam na krajse razdalje, prisleki pa temu, da pridejo povsem do cilja z avtom. Jst sm sprijaznjen, da na dolocene kraje ne morem z avtom, na drugih pa placam parkiranje. Par ur ni tak strosek, ce bi to moral dnevno pocet bi se pa drugace organziral ane.
Avtobusov ljudje ne marajo, ker so prepocasni. Prepocasni so zaradi ostalega prometa. Da bi ljudje iz solidarnosti prekinili ta zacaran krog se ne bo zgodilo, zato se jih drugace motivira. Ko jim bo postalo predrago, se bo ze premaknilo na bolje.

krneki0001 ::


aja koliko pa je cena parkirnega mesta na dolgem mostu, pa na galvni postaji + lpp?
Verjetno ti živiš v ljubljan, v kakem blokovskem naselju.
Preračunaj koliko ti pride mesečno?koliko stane karta za avtobus mesečno?
Pa dodaj to nekomu ki ima plačo 600 - 700 €....haha samo tepec bi to delalŽivim v ljubljani, vendar ne v blokovskem naselju. Živim v lastni hiši s parkirnim prostorom in vrtom okoli hiše. Mesečna karta je 30 evrov in večin ljubljančanov si jo kr privošči, zato, da jim ni treba parkirnine plačat, ostali pa jo plačujte, če se vam ne da javnega prevoza uporabljat.
Saj ko pridemo iz ljubljane nekam na kako razgledno točko, ali na kak turistično zanimiv kraj, moramo tudi prvo parkirnino plačat. Prideš v bohinj in prva stvar je parkirnina. Prideš v Planico in prva stvar je da plačaš 2.10 evra, da splohj lahko greš notri proti tamarju.v končni fazi greš lahko tudi peš. Ko so delali predor šentvid si se vozil v ljubljao od 1,5 ure do 2 ure + povratna vožnja kar znese 4 ure vožnje za 50 km v obe smeri(govorim za relacijo kranj).
Nebi bilo bolje da bi naredili ob avtocesti še steso za peščece pa bi prišli nazaj na konje....bi bilo hitreje.

predor šentvid moja napaka


Glede vožnje od lj do kranja, pa ne nakladaj. Dolga leta sem živel v kranju in dolga leta sem se vozil vsak dan v službo v ljubljano. Gužva je bila, to je res, vendar ne da bi rabil 4 ure. Uro in pol za 25km je bilo vrh glave.

jernejl, tablice niso več ključ od kod je voznik. Midva imava na enem izmed najinih avtov MS tablice.

Zgodovina sprememb…

Avenger ::

Škoda da zadeve ne rešujejo z drugega konca. Lahko bi se potrudili naredit več parkirnih prostorov za ljudi, ki prihajajo v LJ oziroma v center na delo in za študente. Dokaj enostaven postopek, sprejeli bi nek akt, da mora vsaka firma zagotovit ne-javni parkirni prostor, študenti pa si morajo zagotovit svoj parkirni prostor, pogojen z začasnim/stalnim bivališčem. Bi rekel, da bi bilo potem precej lažje dihat. Ah ja, če ne bi mogli zagotovit prostora, pa naj se vozijo s P+R. Jaz recimo, kot mnogi drugi, pridem podnevi v center zgolj po opravkih, kakšna štacuna v stari LJ, tržnica... potem grem recimo v City Park in potem nazaj domov 10 km iz mesta. Če bi tole opravljal po kakšnem drugem sistemu, bi bilo ali preveč zamudno ali pa nepraktično. Res si ne želim najprej čakat nato pa plezat po raznih avtobusih s polnim naročjem vrečk.
It is better to be hated for what you are than to be loved for something you are not.

temameseca ::

jerjejl :
Zanimivo, tega pa res nisem vedel. Torej kljub vsemu beseda je konj. :)

dronyx ::

Sem šel pogledat moje Obvestilo o prekršku številka (ne povem), ki ga je natisnilo Mestno redarstvo.

V njem piše, da sem storil prekršek po določilih točka 2 odstavek 4 člen 52 in potem citira tekst ZVCP-1.

Ali se vam zagovornikom jankovića ne zdi čudno, da je leta 2009 tudi po razumevanju občinskega redarstva to bil prekršek, ki ga že določa ZVCP-1 (ZAKON), sedaj pa naenkrat po njihovo zakon tega več ne opredeljuje, ker se pločniku po njihovo sedaj reče bankina?

Ali me bodo za parkiranje na istem pločniku po vaše lahko sedaj oglobili na podlagi mestnega odloka (tu ciljam predvsem na mestne advokate), pa čeprav se zakon ni nič spremenil?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: dronyx ()

zee ::

Nimas kaj parkirat na plocniku (v kateremkoli mestu) in basta.

Get over it.
zee
Linux: Be Root, Windows: Re Boot
Giant Amazon and Google Compute Cloud in the Sky.

Ziga Dolhar ::

Ali se vam zagovornikom jankovića ne zdi čudno, da je leta 2009 tudi po razumevanju občinskega redarstva to bil prekršek, ki ga že določa ZVCP-1 (ZAKON), sedaj pa naenkrat po njihovo zakon tega več ne opredeljuje, ker se pločniku po njihovo sedaj reče bankina?


Link pls.

Al pa nehaj natolcevat s špekulacijami, kako "bo".
https://dolhar.si/

Ramon dekers ::

Nimas kaj parkirat na plocniku (v kateremkoli mestu) in basta.

Get over it.se bomo potem smejali ko bo šlo še kaj drugega gor. Recimo kanalizacija. Bomo potem rekli nimaš kaj srati...
Tiste zelenice dj dj dj, đamije naj se začne gradit na njih, bo za vse najbolše.
Ali pa stanovanja za romske pribežnike, prebivalce ali karkoli že so!
Itak tisti ko živijo v socialnih stanovanjih ko jim ga je ljubljana omogočila tistim je itak vse lepo in prav, ko so že sami po sebi reveži, oziroma spodni sloj prebivalstva.
Večini srednjega (ki je žal že v manjšini) pa vsekakor njegova dejanja niso všeč.
Vendar bo naš zlati zokec še enkrat izvoljen zakaj?zaradi glasov rvežev.
Boljši so bili župani ki niso nič delali kot pa sedaj ti ko mešajo samo drek...

zee ::

@Moris: Ne natolcuj in insinuiraj. Hvala.

Upam, da bo Zoki izvoljen se za en mandat. Zagotovo ni najboljsa izbira, je pa optimalna izbira med vsemi, ki so bile na voljo in smo jih imeli v preteklosti priloznost spoznat.

Disclaimer:
Moj avto je parkiran v parkirni hisi, za katero placujem. Po mestu se vozim z avtom samo izjemoma, se takrat parkiram samo na za to dolocenih mestih (!= zelenica).
zee
Linux: Be Root, Windows: Re Boot
Giant Amazon and Google Compute Cloud in the Sky.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: zee ()

krneki0001 ::

Škoda da zadeve ne rešujejo z drugega konca. Lahko bi se potrudili naredit več parkirnih prostorov za ljudi, ki prihajajo v LJ oziroma v center na delo in za študente. Dokaj enostaven postopek, sprejeli bi nek akt, da mora vsaka firma zagotovit ne-javni parkirni prostor, študenti pa si morajo zagotovit svoj parkirni prostor, pogojen z začasnim/stalnim bivališčem. Bi rekel, da bi bilo potem precej lažje dihat. Ah ja, če ne bi mogli zagotovit prostora, pa naj se vozijo s P+R. Jaz recimo, kot mnogi drugi, pridem podnevi v center zgolj po opravkih, kakšna štacuna v stari LJ, tržnica... potem grem recimo v City Park in potem nazaj domov 10 km iz mesta. Če bi tole opravljal po kakšnem drugem sistemu, bi bilo ali preveč zamudno ali pa nepraktično. Res si ne želim najprej čakat nato pa plezat po raznih avtobusih s polnim naročjem vrečk.Že pred jankovičem je bilo uzakonjeno, da če se gradi nova poslovna stavba, mora imeti parkplace za svoje stranke in zaposlene. Tega se seveda ni noben držal, izvajalo se pa tudi ni nobenega nadzora nad tem in tako je potem štala.

dronyx ::

Ali se vam zagovornikom jankovića ne zdi čudno, da je leta 2009 tudi po razumevanju občinskega redarstva to bil prekršek, ki ga že določa ZVCP-1 (ZAKON), sedaj pa naenkrat po njihovo zakon tega več ne opredeljuje, ker se pločniku po njihovo sedaj reče bankina?

Link pls.

Al pa nehaj natolcevat s špekulacijami, kako "bo".


Kakšen link? Jaz imam pred sabo obvestilo redarstva iz novembra 2009 in na njem točno to piše, kar sem zapisal zgoraj. Na tem natisnjenem obvestilu se oni sklicujejo na ZVCP-1 (ne bom pa skeniral obvestila, verjemi mi na besedo).

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: dronyx ()

Ziga Dolhar ::

Link, da po novem parkiranje na pločniku kaznujejo kot parkiranje na bankini.

Tvoja trditev, prosim lepo.
https://dolhar.si/

Zgodovina sprememb…

««
3 / 11
»»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Parkiranje v Ljubljani (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
6717084 (3316) acookook
»

Mestno redarstvo (strani: 1 2 3 49 10 11 12 )

Oddelek: Loža
59393682 (11548) UganiKdo
»

Parkirišča med bloki (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Na cesti
14419529 (15450) Saul Goodman
»

Prekršek - obtožen, ne samo obdolžen - lastnik. (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Na cesti
11725100 (20930) solatko
»

Bodo redarji tudi policisti? (strani: 1 2 )

Oddelek: Problemi človeštva
767071 (5731) Ziga Dolhar

Več podobnih tem