» »

Leksikon

Leksikon

Thomas ::

ABIOGENEZA

Nastanek prvega biološkega replikatorja na Zemlji. Njegov nastanek je bil skrajno neverjetno naklučje, če ne bomo v kratkem našli sledov življenja v Marsovih kamninah in/ali sledov kisika na nobenem ekstrasolarnem planetu.AGNOSTICIZEM

Paradoksalno prepričanje, da ni mogoče (iz)vedeti ničesar.

- Vem da nič ne vem (1)

- Ignoramus et ignorabimus

Agnosticizem je logično trhlen, saj (1) implicira NE (1). Zato ga racionalist ne jemlje resno.ANTROPSKI PRINCIP

Šibki antropski princip ugotavlja, da če bi bila situacija v tem Vesolju le malo drugačna kot je - naprimer, če led ne bi plaval na vodi - potem nas ne bi bilo.

Ker če bi se ledene gore potapljale v ocean, bi ta cel zamrznil in nas ne bi bilo. Naprimer. Ali pa če bi bila svetloba malo počasnejša - tudi ne.

Močni antropski princip pa trdi, da je Vesolje nujno tako narejeno, da nas je proizvedlo - da drugačno sploh biti ne more.

Udeležbeni antropski princip trdi, da smo s tem ko smo - prispevali k kreaciji tega vesolja.

Končni antropski princip pa zatrjuje, da ko se življenje enkrat pojavi - mora nujno obstati.

Špekulativne trditve ampak vredne kritičnega premisleka.APOPTOZA

Ime za dejstvo, da normalna celica človeškega telesa takoj pristopi k samorazgradnji, ko od drugih celic preneha dobivati stalne pozive, naj tega nikar ne stori.
  • preklicalo razglas: OwcA ()

Thomas ::

BURIDANOV OSEL

Hipotetična žival, ki pogine med dvema povsem enakima kupoma sena, saj zaradi totalne simetrije ni vzroka, ki bi jo prignal do ene ali druge kopice.HOLIZEM

Zmotno prepričanje, da je znanstvena analitična metoda napačna, ker proučuje le "nenaravna" stanja. Po holizmu bi bilo treba vse obravnavati "celostno".

Holizem je primer popularnega prepričanja brez osnove. Iracionalni mem maskiran v navidez racionalno formo.KLINČ

Situacija, ko se kakšna živalska vrsta ne more zelo razmnožiti, ker je njihov
naravni sovražnik delno neodvisen od prehranjevanja izključno z njo.

Primer je polarni zajec, katerega ropar ris preide na hranjenje s sicer zanj težjim
plenom severnim jelenom, kadar precej zdesetka zajce.

Zato je polarnih zajcev vedno malo, saj jih kot poslastico pričakajo številni risi,
brž ko se njihov stalež rahlo opomore.KOMPRES

Transormacija niza bitov v drug krajši niz bitov tako, da obstaja enolična obratna transformacija - dekompres.

Random niza ni mogoče kompresirati.

Maksimalno kompresiran niz je random.

Za poljuben niz ni mogoče izračunati, kdaj je maksimalno stisnjen.

Vsak kompresijski program nekatere nize stisne, druge pa poveča.KVANTNA FLUKTUACIJA

Pojav, ko se kvantna valovna funkcija izteče na manj verjeten, a še vseeno mogoč način. To je radioaktivni razpad atoma naprimer. V mikro svetu jih mrgoli, v makro svetu pa so redkejše. A še vseeno je samo vprašanje časa, kdaj bodo nastopile. Tak je naprimer dogodek, ko kvantna fluktuacija zanese živega človeka na Mars kjer umre, ali pa ponovna pojavitev v življenje že zdavnaj v fotone sprhnelega mrliča, ki se spomni vse svoje zgodovine.

Ni verjetno, da se je kakšna makro kvantna fluktuacija že kdaj zgodila - vendar bodo determinirale strašno dolge eone, ki so pred tem Vesoljem.MINIMIZACIJA DVOMA

Psihološki princip, po katerem človek dinamično prilagaja svoje prepričanje tako, da občuti kar najmanj neprijetnega dvoma.

Za večino je lažje dvomiti v znanost, kot sprejeti vse, kar trdi.

Sodnik razsodi tako, da ga dvomi mučijo najmanj, kar se da.

Ta zakon velja dokler ne pride navskriž z naslednjim:MINIMIZACIJA PRIČAKOVANEGA NEUGODJA

Vsak trenutek vsak človek ravna tako, da minimizira pričakovano neugodje in maksimizira pričakovano ugodje.OCCAMOVA BRITEV

Ideja, da nima smisla teorije komplicirati bolj, kot je nujno potrebno.

Ker hipoteza o Stvarniku ni (več) potrebna - jo opustimo.ORIGEN(ES)

Cerkveni učitelj z začetka tretjega stoletja, ki je trdil, da bodo nazadnje odrešeni tudi vsi grešniki. Vključno s Satanom.OUT OF AFRICA

Zdaleč najverjetnejša teorija, po kateri homo sapiens izvira iz Afrike kakih 100.000 let nazaj. Po kateri ni v bližnjem sorodstvu s homo neandertalis in smo si vsi ljudje precej bolj v sorodu, kot to priznajo naprimer kitajski (partijski) znanstveniki.

Hipoteza je precej dobro potrjena z analizami mitohondrijske DNA.
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Thomas ::

PARADOX

Manifestacija, da s teorijo v okviru katere je nasatal nekaj logično ni v redu.

Izrek tipa A & (NOT A).

V teoriji, v kateri je mogoče dokazati tak izrek - je mogoče dokazati vsak izrek.

Zato taka teorija ni vredna nič.PREDIKTOR

Računalniški program, ki predvideva naslednji bit (byte, word, n bitov) na podlagi prejšnjih, že znanih.

Prediktor vremenskih napovedi po algoritmu jutrišnje vreme bo enako današnjemu je bil včasih zaneslivejši od uradnih vremenskih napovedi.

Prediktor borznih tečajev ne obstaja, prav tako ne za druge random serije kot je naprimer loto.

Idealni prediktor predvidi vso neredundantno informacijo in idealno (kar se da) skomprimira niz bitov.

Za dani prediktor - kakor za kompres ne moremo vedeti če ne obstaja še boljši.PROGRAM

Kakršenkoli (končen) binarni niz, ki ga interpretira procesor.QBIT

Superpozicija bitov 1 in 0. Osnovni trik kvantnega računalnika.RANDOM

Entiteta brez poznane strukture je relativno random. Zaporedje decimalk števila PI je random za tistega, ki ne pozna njihove generacije in zato na noben način ne more predvideti naslednje z verjetnostjo večjo od 1/10.

Entiteta brez strukture je absolutno random. Vrstni red radioaktivnega razpada dvajsetih vnaprej določenih atomov radia je primer absolutnega randoma.SINDROM ZELENE BRADE

Princip, po katerem bi istočasna pojavitev gena za zeleno brado in odvisnega gena, ki bi povzročal posebno naklonjenost do zelenobradcev povzročila širitev zelenih brad med populacijo.

Zelo pomemben evolucijski princip, ki ga je odkril Richard Dawkins.SUPERPOZICIJA

Kvantnomehanski pojav, ko ima naprimer elektron obenem dva položaja.

Dokler dekoherenca - motnje iz okolice - ne določijo njegovega položaja nekoliko bolj natančno - ni nobene informacije kje pravzaprav elektron je. Vlada popolna simetrija glede tega, zato tudi ni razloga in opravičila, da bi se opredelil opazovalec. Takrat pravimo da je elektron v superpoziciji obeh mest. Takorekoč na obeh mestih hkrati.

Slučajna motnja iz okolice pa slejkoprej to stanje desimetrizira - in elektron dobi enega od obeh položajev.TEMNA ENERGIJA

Tisto, iz česar je v glavnem sestavljeno naše vesolje. Njeno prisotnost vidimo le indirektno. Zaradi njenega antigravitacijskega delovanja oddaljene galaksije pospešeno bežijo od nas.TUNELIRANJE

Kvantomehanski efekt "sposojanja energije iz prihodnosti".

Kolesar pod klancem si pred vzponom sposodi kinetično energijo, ki jo bo imel šele ob koncu spusta na drugi strani. Reče se, da je tuneliral.

Tuneliranje v makro svetu je sila redka kvantna fluktuacija. V nanosvetu pa je običajnoUPLOAD

Iz wetwarea na hardware transferirana človekova zavest, spomini, osebnost in inteligenca. Nantančen nanoscan možgan in nadaljna simulacija posnete strukture na računalniku, bi pomenila avtomatičen upload. Ki bi se vsega spominjal in zavedal. Njegova hitrost pa bi bila odvisna samo od performans hardwara.WETWARE

Oznaka za biološki substrat, na katerem zdaj tečemo, kateri zagotavlja potrebno število operacij na sekundo za takole delovanje, kot smo ga zmožni.ZAHAVIJEV PRINCIP

Metoda oglaševanja moči samacev s pomočjo očitnega hendikepa. Ker so samice v milijonih let razkrinkale že večino lažnih reklam, so si samci nekaterih vrst omislili povsem pošten oglas: Če sem do današnjega dne preživel s tem repom in ušel vsem plenilcem - sem očitno dobra partija!.ŽELEZO

Poslednji element, v katerega se pretvarjajo vsi drugi. Težji, kot svinec ali zlato s spontano fisijo - radioaktivnim razpadom; lažji kot vodik ali silicij s spontano fuzijo.

V sijajno spolirane, hladne, železne krogle pretvorjeni planeti - so trenutni dolgoročni geološki trend.ŽIVA BITJA

Von Neumannovi stroji sestavljeni (predvsem) iz kompleksnih ogljikovih molekul. Spontano so se pojavili kot rezultat kemijske evolucije vsaj na enem planetu v Vesolju.

Thomas ::


MAXWELLOV DEMON

Namišljen avtomat, ki odpira majhna vratca hitrim molekulam, počasnim jih pa pred nosom zapre, tako da ne pridejo skozi, pač pa se odbijejo nazaj.

Tako se na eni strani nabirajo samo hitre/vroče na drugi pa samo počasne/hladne molekule.

Tako naj bi premagali 2. zakon termodinamike, zmanjšali entropijo in pridobili energijo za delo.

Z eno besedo - perpetuum mobile 2. stopnje.

Žal Maxwellov demon ne bi deloval. Ko bi gledal molekulo kako hitro gre, bi ji spremenil hitrost in bi zato porabljal energijo.

Thomas ::

VON NEUMANNOVA MAŠINA

Katerikoli stroj, ki je programiran tako, da dela svoje kopije iz okoliškega materiala. Sam, v dvoje ali v večjih skupinah.

GOO

Poc, zdriz. Black goo pomeni lansirane von Neumannove nano mašine zaradi terorističnih ali vojaških pobud. Ker nimajo naravnega sovražnika - vsaj v teoriji lahko prekrijejo celo Zemljo in uničijo vse biološke organizme. Gray goo pomeni isto - le da so ušle po nesreči.Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Thomas ::

VELIKI FILTER

Neznan faktor, ki preprečuje tak razmah življenja v Vesolju, kakršnega bi po zemeljskih izkušnjah pričakovali. Tu na Zemlji so živa bitja povsod. Kilometre pod površjem, skoraj do stratosfere, v večnem ledu in v vročih izvirih. Na krajih, ki so na videz manj gostoljubni kot Mars - ampak le-ta je zgleda mrtev.


NOSTRATIČNI JEZIK

Hipotetični jezik, ki so ga govorili po vsaj celi Evropi in večini Azije 12.000 let nazaj. Prednik vsaj vseh indoevropskih in mongolskih jezikov. Hipoteza, ki jo je pred 40 leti postavil Rus Ilič Svitič in se danes presenetljivo sklada z nastajajočo genetsko mapo sveta.


HITRI SLI

Igralne kocke, ki imajo namesto šestih različnih samo tri različne številke - vsako po dvakrat. Uporabljali so jih goljufi pri hazardu, da jim je večkrat padla 6.
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Thomas ::

CLARKOV ZAKON

Dovolj razvite tehnologije ni mogoče ločiti od magije. Optimistični pogled na tehnologijo A.C. Clarka - ko so bili tehnološki skeptiki še tako rekoč vsi.

ALEL

Nasprotni, antagonistični gen, s katerim dani gen lahko igra le igro z ničelno vsoto.


IGRA Z NIČELNO VSOTO.

V teoriji iger igra, kjer je dobiček enega enak izgubi drugega. Šah naprimer. V realnem življenju so take situacije redkost.


Thomas ::

PLANKOVA RAZDALJA; ČAS

1,6x10-35 metra. Najmanša fizikalno smiselna razdalja. Sto milijard milijardokrat manjsa od premera protona. Tako velika je pravzaprav "matematična točka" v našem prostoru. V resnici "kroglica" s premerom Planckove razdalje. V naše vesolje jih gre kakih 10184.

Planckov čas je čas, potreben da svetloba prepotuje Planckovo razdaljo. 10-43 sekunde.

Vesolje ni bilo nikoli mlajše od Plankovega časa - 10-43 sekunde.

Thomas ::

ARTILECT

Skrajšava za ARTIficial intelLECT.

Hipotetične postbiološke supercivilizacije, ki naj bi pojasnile čedalje bolj očitno odsotnost bioloških - in ki naj se po Hugu de Garisu za nas sploh ne bi menile.

Skoraj zagotovo pa tudi teh (še) ni.

Thomas ::

MORTALIZEM

Iracionalistično prepričanje, da je v smrti in umiranju nekaj dobrega. Ali da se človek v to "ne sme vmešavati".

EDEN

Evolution Driven ENhancement. Metoda izboljševanja produkta s simuliranjam evolucije.

Naredi se mnogo imperfektnih kopij in samo najbolj uspešne se spet približno kopirajo v naslednjo generacijo.

Izdelek vske generacije je v povprečju boljši od prejšnjih.

Kamnita sekira je tako evoluirala v mobitel.

Thomas ::

INFORMACIJA

Minimalno potrebno zaporedje instrukcij, ki se morajo izvesti, da se vzpostavi določena forma.INSTRUKCIJA

Fizikalni proces, ki spremeni obliko. Naprimer

XOR EAX,EAX - ugasne vseh 32 bitov pentiumovega EAX registra.FORMA

V substrat zapisana informacija. Naprimer človeško telo je v snov prepisana informacija iz genoma - genotip in okolja - fenotip.DATA

V splošnem neoptimalno, večkratno v substrat zapisana informacija.DATAMINING

Proces pri katerem iščemo v dati zapisano informacijo - ali vsaj koščke identične kot v kakšni drugi dati.MIŠLJENJE

Datamining (dosegljive) date. Zaenkrat ponavadi na wetwaru.
Thomas ::FERMIJEV PARADOKS

Vprašanje - "Kje so vsi alieni" - če jih je res tako polna Galaksija. Razpoka v verovanje, da je Vesolje polno življenja.OLBERSOV PARADOKS

Vprašanje - "Zakaj niso zvede druga pri drugi, če je Vesolje neskončno - zakaj ni vse nebo svetlo kot sončna ploskev potem". Razpoka v verovanje, da je Vesolje neskončno.JEZERO VOSTOK

Jezero z največ sladke vode na svetu. Pokrito z večkilometersko ledeno skorjo sredi Antarktike. Načrtovana sonda naj bi še v tem desetletju poskusila odkriti, kakšno je notri življenje."M" PLAST

Dno Sredozemskega morja okoli Gibraltarja, ki ga je izoblikovala z nadzvočno hitrostjo deroča voda iz Atlantskega oceana. Pred petimi milijoni let, ko je zemeljska ožina med Španijo in Afriko popustila in je oceanska voda napolnila suho depresijo danes poznano pod imenom Mediteran.

Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Thomas ::

SIMBIOZA

Stanje, ko parazit "plačuje" gostitelju. (Pri tej obliki) parazitstva imata lahko celo oba korist. Plačilna matrika ni "nulta".

Thomas ::

MAD

Mutually Assured Destruction. Politka vzajemnega odvračanja napada med Zahodom in Vzhodom, kjer bi začeta vojna pomenila obojestransko uničenje. Zato je bila Hladna vojna samo hladna in zato še danes živimo v senci uničenja civilizacije ali celo človeštva.OVERKILL

Število, ki pove, kolikokrat skupni nuklearni potenciali velesil zadoščajo za uničenje sveta. Velja prepričanje, da je trenutno število 11.

Thomas ::

TELLER - ULAMOV MEHANIZEM

Princip stopenjske detonacije (vodikove bombe). Na nulti stopnji gre za vžig detonatorja klasičnega razstreliva, ki sproži detonacijo klasičnega eksploziva, ki komprimira (naprimer) uran na kritično gostoto, ki komprimira vodik na kritično gostoto, ki porabi višek nevtronov za nadaljne segrevanje vodika - do končne fuzijske eksplozije.

STOPENJSKA RAKETA

Ker nobena kemična raketa ni bila dovolj močna, da bi dosegla orbito, so se zatekli k principu, po katerem je velika raketa ponesla manjšo na višino, kot je pač šlo. Potem pa je ta manjša raketa vžgala motorje in ponesla še manjšo še više ... Edino tako so v petih stopnjah lahko prišli na Luno in nazaj.

Thomas ::

HAMILTONOVO PRAVILO

Pravilo, po katerem nobena (zdrava) žival ne pobije toliko sorodnikov, da bi njihova genetska koda vsebovala kopijo njihovega celotnega genoma ali več. Tega pravila so se (nevede) držali recimo vsi angleški srednjeveški kralji. Nobeden ni ubil dveh bratov ali osmih bratrancev.

Thomas ::

ATOMSKI LASER

Laserski žarek, ki ga namesto koherentnih fotonov tvorijo koherentni atomi. Nekakšen miniaturni curek snovi, uporaben v atomsko preciznem konstruiranju.REGULARITY

Vsak izraz tipa if A then B, ki je pravilen v več kot 75% primerov. Naprimer: Če danes dežuje, bo jutri tudi je že takšen primer. Tudi če ni deževalo že 100 let - je ta stavek vsak dan (na prazno) pravilen - in je suša empirično pravilo. Regularity vedno kaže na neko vzročno zvezo v ozadju.PANIKA

Evolucijsko pridobljena strategija reševanja iz nevarne situacije z random potezami.

Thomas ::

MEM RENDERING

Dogajanje, ki ga, kadar poteka znotraj enih možgan - imenujemo razmišljanje.

Med večimi - pa je to dialog (različno) mislečih.MEM ATTACK

Sprožitev "črva dvoma" v antagonističnem memplexu. Lahko naprimer namerno, če simulacija pokaže, da bi se ta verjetno razgradil sam ob tako inicializiranem renderiranju.

Lahko pa tudi precej slučajno. Ko so pogani slišali, da so potniki na neki ladje slišali s celine glas: PAN JE MRTEV ... so se začeli spreobračati v krščanstvo.


Thomas ::

HOLOGRAMSKI PRINCIP

Princip, po katerem ni mogoče ločiti stvari od "ekrana" skozi katerega to stvar gledamo.

Tako črna luknja "obstaja" samo kot površina njenega horizonta. Ta dvodeminzonalna ploskev deluje kot nekakšen kvantno računalniški "skrin", ki je neločljiv od notranjosti. Ta "skrin" notranjost emulira s svojim Hawkingovim sevanjem in sipanjem fantastične množice gravitonov.

HP trdi, da ima to lastnost vsak kos prostora in/ali snovi. Tudi juha na krožniku je ekvivalentna "kvantnemu skrinu" skozi katerega tečejo informacije o njej k opazovalcu.

Thomas ::

ZAKON O OHRANITVI INFORMACIJE

Ultimativni ohranitveni zakon, ki naj bi veljal v Vesolju in zagotavljal konstantno število bitov, ki vsak trenutek opišejo svet. Ki sestavljajo Vesolje.
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Thomas ::

SNAKE EYES

Dve igralni kocki, ki sta obe padli na ena.PARRONDOVA IGRALNICA

Igralnica s klasično ruleto, kjer pa je mogoče staviti le na črno ali rdeče. Poleg tega obstaja seveda še nula, ki zagotovi dobitek igralnici.

Poleg tega obstaja še miza, pri kateri je verjetnost dobitka dobra desetina, če imamo s 3 deljivo žetonov - in slabe tri četrtine sicer.

Kadar igramo pri katerikoli od obeh miz, bomo po običajni praksi igralnic - dolgoročno izgubljali.

Toda. če mizi random menjamo - bomo začeli dobivati.

Taka igralnica v realnosti sicer ne obstaja, vendar nekateri naravni pojavi temu šokantnemu principu zvesto sledijo.

Parrondov paradoks.Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Thomas ::

DAF-16

Gen, ki določa kako kam gre večina bioloških resursov telesa. V reprodukcijo osnovne enote in njenih celic - ali v ustvarjanje potomcev. V mladosti je na on ... kasneje na off. Potencialni eliksir mladosti.

Thomas ::

YLEM

Substanca ultravročih delcev kmalu pa Big Bangu.


EARLY LIFE

Hipotetični rezultat evolucije v ylemu, ko se je zgodilo v prvih minutah več dogodkov , kot potem med vso nadaljno zgodovino Vesolja. Kompleksne stabilne strukture se izgleda le niso formirale. Pač pa preproste kot atomi vodika in helija in njihovi oblaki.Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Je zgodba že vnaprej določena? (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
17119884 (16230) Timurlenk
»

Kaj je vse možno v true infinite času in/ali poskusih? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
1338995 (6740) Saladin

Kaj je blo pred velikim pokom? (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
544774 (3422) Ziga Dolhar

Leksikon

Oddelek: Znanost in tehnologija
248284 (8252) OwcA
»

Zakaj so galaksije ploščate? (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
544713 (3866) Thomas

Več podobnih tem