» »

Leksikon

Leksikon

OwcA ::

Leksikon
Predlogom, novim vnosom ali dopolnilom starih je namenjena tema Piljenje Leksikona.


AABIOGENEZANastanek prvega biološkega replikatorja na Zemlji. Njegov nastanek je bil skrajno neverjetno naklučje, če ne bomo v kratkem našli sledov življenja v Marsovih kamninah in/ali sledov kisika na kakšnem (oddaljenem) planetu izven našega osončja.

Obstajajo teorije, po katerih nastanek prvih replikonov ni tako neverjeten, kot se zdi na prvi pogled. Namreč, strukture s tendenco po samoorganizaciji obstajajo na vseh ravneh materialnega sveta in veja evolucionizma, poimenovana emergentizem, trdi, da je na emergentnih načelih zraslo življenje predeterminirano v svojih oblikah - ker pač temelji na samoorganizaciji sestavnih delov. Pomeni, da je bil nastanek življenja samo vprašanje časa in ne neko divje naključje v obliki strele, ki je iz par atomov dušika, ogljika in vodika sestavilo prvo aminokislino.
Več o tem.


AGNOSTICIZEMPrepričanje, da ni mogoče vedeti ničesar.

- Vem da nič ne vem

Čeprav se na prvi pogled zdi, da je takšno gledišče paradoksalno, pravilno formulirano (recimo: "resnica je nespoznatna.") ni, saj moramo razlikovati med vednostjo in resnico. Četudi sem o neki stvari neveden, še vedno lahko izrečem o njej pravilno sodbo. Bodisi po sreči, božanskem navdihu ali žlahtni kapljici, čemurkoli.
Skratka, vsaka naša vednost je nek model (opis simulacije), ki lahko bolj ali manj sovpada z resničnostjo, nimamo pa nobenih zagotovil, češ "to je pa to". Agnosticizem lahko torej odpravimo samo, če dokažemo, da je moč ugotoviti, kateri model je "pravi" onkraj črne škatljice (sovpadanja vhodnih in izhodnih podatkov z empirično pridobljenimi). Kar pa zna biti problem, saj so vsa naša spoznanja omejena na neko resolucijo (lahko tudi Planckovo), kar sproži dodaten plaz problemov. Agnosticizem tako dovoljuje svoje nasprotje, ampak samo v tej meri, da prej omenjeno možnost dopušča, kaj več pa tudi ne.


AKSIOM IZBIREIz katerekoli neprazne množice je načeloma mogoče izbrati en element.

Ortodoksna varianta sicer pravi, da mora biti način izbire "vnaprej predpisan", vendar to nima nobenega smisla, razen če bi bili ljudje transTuringove mašine.

Zadostuje, da dobiš množico, pa pokažeš element.

Za katerokoli množico naravnih števil lahko vedno pokažemo najmanjše število. S tem smo naredili izbiro. Za realna števila ni znan postopek, po katerem bi vedno lahko pokazali na eno število v množici. Najmanjšega prav lahko ni, povprečna vrednost vseh števil v množici tudi ni nujno element te množice... tako propade doslej vsak znan recept ali zbirka načinov izbire.


ALELNasprotni, antagonistični gen, s katerim dani gen lahko igra le igro z ničelno vsoto.


ANTROPSKI PRINCIPŠibki antropski princip ugotavlja, da če bi bila situacija v tem Vesolju le malo drugačna kot je - na primer, če led ne bi plaval na vodi - nas ne bi bilo. Na primer: če bi se ledene gore potapljale v ocean, bi ta cel zamrznil in nas ne bi bilo. Če bi bila svetloba malo počasnejša, tudi ne.

Močni antropski princip pa trdi, da je Vesolje nujno tako narejeno, da nas je proizvedlo - da drugačno sploh ne more biti.

Udeležbeni antropski princip trdi, da smo s tem, ko smo, prispevali h kreaciji tega vesolja.

Končni antropski princip pa zatrjuje, da ko se življenje enkrat pojavi, mora nujno obstati.

Špekulativne trditve ampak vredne kritičnega premisleka.


APOPTOZAIme za dejstvo, da normalna celica človeškega telesa takoj pristopi k samorazgradnji, ko od drugih celic preneha dobivati stalne pozive, naj tega nikar ne stori.


ARTILECTSkrajšava za ARTIficial intelLECT.

Hipotetične postbiološke supercivilizacije, ki naj bi pojasnile čedalje bolj očitno odsotnost bioloških - in ki naj se po Hugu de Garisu za nas sploh ne bi menile.

Skoraj zagotovo pa tudi teh (še) ni.


ATOMSKI LASERLaserski žarek, ki ga namesto koherentnih fotonov tvorijo koherentni atomi. Nekakšen miniaturni curek snovi, uporaben v atomsko preciznem konstruiranju.
Otroška radovednost - gonilo napredka.
 • preklical razglas: Primoz ()

OwcA ::

B
BIT FLIPSprememba vrednosti enega bita. Bodisi z 0 na 1, bodisi z 1 na 0. Pri tem se porablja energija (spreminja v toplotno). V osnovi vsakega digitalnega algoritma pri irevezibilnem computingu, je to spreminjanje bitnih vrednosti skozi program, fizikalna osnova computinga.

Algoritem je lahko optimiziran na najmanjše potrebno število bit flipov in je tako energetsko najekonomičnejši. Časovna optimizacija pa ni nujno tudi energetsko najvarčnejša. Lahko zahteva več bit flipov, ki pa se vsaj nekateri izvajajo paralelno.


BROUWERJEV TEOREM O NEPREMIČNI TOČKIVsaka zvezna preslikava f:Bn--> Bn ima fiksno točko. Torej pusti vsaj eno točko na istem mestu in velja f(x)=x. Pri tem je Bn zaprta enotska krogla v Rn, tj. množica {x ; ||x|| <= 1} x-ov z velikostjo manj ali enako kot ena v standardni Evklidski normi.

To seveda velja tudi za vse množice, ki so homeomorfne Bn.

To ima zanimive posledice. Na Zemlji imata recimo v vsakem trenutku dva antipodna kraja enako temperaturo, pritisk, ... , če predpostavimo, da so to zvezne funkcije in da je Zemlja krogla.


BURIDANOV OSELHipotetična žival, ki pogine med dvema povsem enakima kupoma sena, saj zaradi totalne simetrije ni vzroka, ki bi jo prignal do ene ali druge kopice.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

C
CLARKOV ZAKONDovolj razvite tehnologije ni mogoče ločiti od magije. Optimistični pogled na tehnologijo A.C. Clarka - ko so bili tehnološki skeptiki še tako rekoč vsi.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

OwcA ::

D
DATAV splošnem neoptimalno, večkratno v substrat zapisana informacija.


DATAMININGProces pri katerem iščemo v dati zapisano informacijo - ali vsaj koščke identične kot v kakšni drugi dati.


DAF-16Gen, ki določa kako in kam gre večina bioloških resursov telesa. V reprodukcijo osnovne enote in njenih celic - ali v ustvarjanje potomcev. V mladosti je na on ... kasneje na off. Potencialni eliksir mladosti.


DIAGONALIZACIJAMatematični proces, ki ga je izumil Georg Cantor. Množici objektov izračuna tak objekt, ki gotovo ni iz te množice, saj se vsaj v enem elementu razlikuje od vsakega objekta iz te množice. Prvo lastnost ima drugačno od prvega elementa, drugo od drugega ... in tako naprej.

Tako je dokazal, da ni niza, v katerem bi bila vsa realna števila. Diagonalizacijo je potem uporabljal tudi Goedel, da je prišel do svojih šokantnih teoremov.

Poljudno rečeno: Če barve je take, kot prvi ni, oblike take kot drugi ni, okusa takega kot tretji ni ... potem ni iz te množice!


DIRICHLETOV PRINCIPV mestu s 300000 ljudmi, sta nujno vsaj dva človeka z istim številom las na glavi, če jih ima vsak nekaj manj od 300000. Kar pa vsak človek ima.


DVOJNI SLEPI PREIZKUS


Double-blind experiment

Tip preizkusa, razvit v medicini. Da bi se izognili kakršnikoli pristranosti, imajo udeleženci preizkusa samo nujno neobhodne informacije in nič več. Med seboj naj se ne bi niti poznali in srečevali tisti, ki eksperiment izvajajo, in tisti, ki ga potem statistično in drugače obdelujejo. Statistiki na primer dobijo samo številke, za katere sploh ne smejo vedeti, na kaj konkretno se nanašajo.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

E
EARLY LIFEHipotetični rezultat evolucije v ylemu, ko se je zgodilo v prvih minutah več dogodkov, kot potem med vso nadaljno zgodovino Vesolja. Kompleksne stabilne strukture se izgleda le niso formirale, pač pa preproste kot atomi vodika in helija in njihovi oblaki.


EDENEvolution Driven ENhancement. Metoda izboljševanja produkta s simuliranjam evolucije.

Naredi se mnogo imperfektnih kopij in samo najbolj uspešne se spet približno kopirajo v naslednjo generacijo.

Izdelek vsake generacije je v povprečju boljši od prejšnjih.

Kamnita sekira je tako evoluirala v mobitel.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

F
FERMIJEV PARADOKSVprašanje - "Kje so vsi alieni" - če jih je res tako polna Galaksija. Razpoka v verovanju, da je Vesolje polno življenja.


FORMAV substrat zapisana informacija. Naprimer človeško telo je v snov prepisana informacija iz genoma - genotip in okolja - fenotip.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

G
GOEDLOV STROJ


Goedel machine

Program, ki je iskalec in dokazovalec izrekov. Hkrati se nanovo prepiše, če naleti na izrek, ki pomeni pospešitev njegovega delovanja.

Zaenkrat je to šele koncept Juergena Schmidhuberja. Poimenoval ga je po Kurtu Goedlu, saj se je ta prvi ukvarjal s samonanašajočimi in samoopisovalnimi izrazi, kar naj bi GS zagotovo bil. Zraven tega pa še samoizboljševalec, seveda.


GOO


goo

Poc, zdriz. Black goo pomeni lansirane von Neumannove nano mašine zaradi terorističnih ali vojaških pobud. Ker nimajo naravnega sovražnika vsaj v teoriji lahko prekrijejo celo Zemljo in uničijo vse biološke organizme. Gray goo pomeni isto - le da so ušle po nesreči.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

H
HAMILTONOVO PRAVILOPravilo, po katerem nobena (zdrava) žival ne pobije toliko sorodnikov, da bi njihova genetska koda vsebovala kopijo njihovega celotnega genoma ali več. Tega pravila so se (nevede) držali recimo vsi angleški srednjeveški kralji. Nobeden ni ubil dveh bratov ali osmih bratrancev.


HEMPLOV PARADOXVsako srečanje z NE-črnim NE-krokarjem poveča verjetnost, da so vsi krokarji črni.

To v resnici ni paradoks, samo "paradoksalno se sliši", je pa resnično dejstvo v našem svetu.


HITRI SLIIgralne kocke, ki imajo namesto šestih različnih samo tri različne številke - vsako po dvakrat. Uporabljali so jih goljufi pri hazardu, da jim je večkrat padla 6.


HOLIZEMZmotno prepričanje, da je znanstvena analitična metoda napačna, ker proučuje le "nenaravna" stanja. Po holizmu bi bilo treba vse obravnavati "celostno".

Holizem je primer popularnega prepričanja brez osnove. Iracionalni mem maskiran v navidez racionalno formo.


HOLOGRAMSKI PRINCIPPrincip, po katerem ni mogoče ločiti stvari od "ekrana" skozi katerega to stvar gledamo.

Tako črna luknja "obstaja" samo kot površina njenega horizonta. Ta dvodeminzonalna ploskev deluje kot nekakšen kvantno računalniški "skrin", ki je neločljiv od notranjosti. Ta "skrin" notranjost emulira s svojim Hawkingovim sevanjem in sipanjem fantastične množice gravitonov.

HP trdi, da ima to lastnost vsak kos prostora in/ali snovi. Tudi juha na krožniku je ekvivalentna "kvantnemu skrinu" skozi katerega tečejo informacije o njej k opazovalcu.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

I
IGRA Z NIČELNO VSOTOV teoriji iger igra, kjer je dobiček enega enak izgubi drugega. Šah na primer.


INFORMACIJAMinimalno potrebno zaporedje instrukcij, ki se morajo izvesti, da se vzpostavi določena forma.


INSTRUKCIJAFizikalni proces, ki spremeni obliko. Na primer

XOR EAX,EAX - ugasne vseh 32 bitov pentiumovega EAX registra.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

J
JEZERO VOSTOKJezero z največ sladke vode na svetu. Pokrito z večkilometersko ledeno skorjo sredi Antarktike. Načrtovana sonda naj bi še v tem desetletju poskusila odkriti, kakšno je notri življenje.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

OwcA ::

K
KLINČSituacija, ko se kakšna živalska vrsta ne more zelo razmnožiti, ker je njihov naravni sovražnik delno neodvisen od prehranjevanja izključno z njo.

Primer je polarni zajec, katerega ropar ris preide na hranjenje s sicer zanj težjim plenom severnim jelenom, kadar precej zdesetka zajce. Zato je polarnih zajcev vedno malo, saj jih kot poslastico pričakajo številni risi, brž ko se njihov stalež rahlo opomore.


KOMPRESTransformacija niza bitov v drug, krajši niz bitov, tako da obstaja enolična obratna transformacija - dekompres.

Random niza ni mogoče kompresirati.

Maksimalno kompresiran niz je random.

Za poljuben niz ni mogoče izračunati, kdaj je maksimalno stisnjen.

Vsak kompresijski program nekatere nize stisne, druge pa poveča.KVANTNA FLUKTUACIJAPojav, ko se kvantna valovna funkcija izteče na manj verjeten, a še vedno mogoč način. To je na primer radioaktivni razpad atoma. V mikro svetu jih mrgoli, v makro svetu pa so redkejše. Vseeno je samo vprašanje časa, kdaj bodo nastopile. Tak je na primer dogodek, ko kvantna fluktuacija zanese živega človeka na Mars kjer umre, ali pa ponovna pojavitev v življenje že zdavnaj v fotone sprhnelega mrliča, ki se spomni vse svoje zgodovine.

Ni verjetno, da se je kakšna makro kvantna fluktuacija že kdaj zgodila - vendar bodo determinirale strašno dolge eone, ki so pred tem Vesoljem.KVANTNI SAMOMORPostopek, po katerem lahko probabilistično testiramo hipotezo o Multiverzumu. Svojo usodo daš na kocko na ta način, da se takoj ustreliš, če izmed 10 radioaktivnih atomov prvi ne razpade tisti najbolj na levi. Postopek ponoviš 10 krat. Če si po desetem poskusu še živ, potem veš z verjetnostjo 0,9999999999, da si v Multiverzumu, ker je samo ena desetmiljardinka verjetnosti, da si imel tako srečo. Opazovalcem okoli tebe ta poskus ne pove nič. Najverjetneje so ostali v tistem delu Multiverzuma, kjer si se ti ustrelil. Če Multiverzum sploh obstaja, kar MWI zahteva.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

M
"M" PLASTDno Sredozemskega morja okoli Gibraltarja, ki ga je izoblikovala z nadzvočno hitrostjo deroča voda iz Atlantskega oceana. Pred petimi milijoni let, ko je zemeljska ožina med Španijo in Afriko popustila in je oceanska voda napolnila suho depresijo, danes poznano pod imenom Mediteran.

MADMutually Assured Destruction. Politka vzajemnega odvračanja napada med Zahodom in Vzhodom, kjer bi začeta vojna pomenila obojestransko uničenje. Zato je bila Hladna vojna samo hladna in zato še danes živimo v senci uničenja civilizacije ali celo človeštva.


MAXWELLOV DEMONNamišljen avtomat, ki odpira majhna vratca hitrim molekulam, počasnim jih pa pred nosom zapre, tako da ne pridejo skozi, pač pa se odbijejo nazaj.

Tako se na eni strani nabirajo samo hitre/vroče na drugi pa samo počasne/hladne molekule.

Tako naj bi premagali 2. zakon termodinamike, zmanjšali entropijo in pridobili energijo za delo.

Z eno besedo - perpetuum mobile 2. stopnje.

Žal Maxwellov demon ne bi deloval. Ko bi gledal molekulo kako hitro gre, bi ji spremenil hitrost in bi zato porabljal energijo.


MEM ATTACKSprožitev "črva dvoma" v antagonističnem memplexu. Lahko naprimer namerno, če simulacija pokaže, da bi se ta verjetno razgradil sam ob tako inicializiranem renderiranju.

Lahko pa tudi precej slučajno. Ko so pogani slišali, da so potniki na neki ladje slišali s celine glas: PAN JE MRTEV ... so se začeli spreobračati v krščanstvo.


MEM RENDERINGDogajanje, ki ga, kadar poteka znotraj enih možgan, imenujemo razmišljanje.

Med večimi pa je to dialog (različno) mislečih.


MIŠLJENJEDatamining (dosegljive) date. Zaenkrat ponavadi na wetwaru.


MINIMIZACIJA DVOMAPsihološki princip, po katerem človek dinamično prilagaja svoje prepričanje tako, da občuti kar najmanj neprijetnega dvoma.

Za večino je lažje dvomiti v znanost, kot sprejeti vse, kar trdi.

Sodnik razsodi tako, da ga dvomi mučijo najmanj.

Ta zakon velja dokler ne pride navskriž z naslednjim:


MINIMIZACIJA PRIČAKOVANEGA NEUGODJAVsak trenutek vsak človek ravna tako, da minimizira pričakovano neugodje in maksimizira pričakovano ugodje.


MORTALIZEMIracionalistično prepričanje, da je v smrti in umiranju nekaj dobrega. Ali da se človek v to "ne sme vmešavati".
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

N
NASH EQUILIBRIUMStanje, ko imajo vsi (antagonistični) igralci optimalne strategije, igrajo optimalno. Ko bi kakršnakoli sprememba taktike kateregakoli igralca pomenila, da začne ta igralec dobivati manj. Kakorkoli že bi katerikoli spremenil svojo taktiko.

Takrat so strategije v Nashevem ravnotežju.


NOSTRATIČNI JEZIKHipotetični jezik, ki so ga govorili po vsaj celi Evropi in večini Azije 12.000 let nazaj. Prednik vsaj vseh indoevropskih in mongolskih jezikov. Hipoteza, ki jo je pred 40 leti postavil Rus Ilič Svitič in se danes presenetljivo sklada z nastajajočo genetsko mapo sveta.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

O
OCCAMOVA BRITEVIdeja, da ob prisotnosti dveh različnih teorijah znotraj paradigme, izberemo vedno enostavnejšo teorijo.


OLBERSOV PARADOKSVprašanje - "Zakaj niso zvezde druga pri drugi, če je Vesolje neskončno - zakaj ni vse nebo svetlo kot sončna ploskev potem". Razpoka v verovanju, da je Vesolje neskončno.


ORIGENCerkveni učitelj z začetka tretjega stoletja, ki je trdil, da bodo nazadnje odrešeni tudi vsi grešniki. Vključno s Satanom.


OUT OF AFRICAZdaleč najverjetnejša teorija, po kateri homo sapiens izvira iz Afrike kakih 100.000 let nazaj. Po kateri ni v bližnjem sorodstvu s homo neandertalis in smo si vsi ljudje precej bolj v sorodu, kot to priznajo na primer kitajski (partijski) znanstveniki.

Hipoteza je precej dobro potrjena z analizami mitohondrijske DNA.


OVERKILLŠtevilo, ki pove, kolikokrat skupni nuklearni potenciali velesil zadoščajo za uničenje sveta. Velja prepričanje, da je trenutno število 11.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: STASI ()

OwcA ::

P
PANIKAEvolucijsko pridobljena strategija reševanja iz nevarne situacije z random potezami.


PARADIGMAPredstavlja notranje skladno skupino idej, ki uokvirjajo in oblikujejo konkretno znanstveno teorijo in prakso. Je abstraktno ogrodje vsake znanosti. Konzervativni moment. Hierarhičnost.


PARRONDOVA IGRALNICAIgralnica s klasično ruleto, kjer pa je mogoče staviti le na črno ali rdeče. Poleg tega obstaja seveda še nula, ki zagotovi dobitek igralnici.

Poleg tega obstaja še miza, pri kateri je verjetnost dobitka dobra desetina, če imamo s 3 deljivo žetonov - in slabe tri četrtine sicer.

Kadar igramo pri katerikoli od obeh miz, bomo po običajni praksi igralnic dolgoročno izgubljali.

Toda. Če mizi random menjamo - bomo začeli dobivati.

Taka igralnica v realnosti sicer ne obstaja, vendar nekateri naravni pojavi temu šokantnemu principu zvesto sledijo.

Parrondov paradoks.


PARADOKSManifestacija, da s teorijo, v okviru katere je nastal, nekaj logično ni v redu.

Izrek tipa A & (NOT A).

V teoriji, v kateri je mogoče dokazati tak izrek, je mogoče dokazati vsak izrek.

Zato taka teorija ni vredna nič.


PLANKOVA RAZDALJA, ČAS1,6x10-35 metra. Najmanša fizikalno smiselna razdalja. Sto milijard milijardokrat manjša od premera protona. Tako velika je pravzaprav "matematična točka" v našem prostoru. V resnici "kroglica" s premerom Planckove razdalje. V naše vesolje jih gre kakih 10184.
Planckov čas je čas, potreben, da svetloba prepotuje Planckovo razdaljo. 10-43 sekunde.

Vesolje ni bilo nikoli mlajše od Plankovega časa - 10-43 sekunde.


PREDIKTORRačunalniški program, ki predvideva naslednji bit (byte, word, n bitov) na podlagi prejšnjih, že znanih.

Prediktor vremenskih napovedi po algoritmu jutrišnje vreme bo enako današnjemu, je bil včasih zanesljivejši od uradnih vremenskih napovedi.

Prediktor borznih tečajev ne obstaja, prav tako ne za druge random serije, kot je na primer loto.

Idealni prediktor predvidi vso neredundantno informacijo in idealno (kar se da) skomprimira niz bitov.

Za dani prediktor - kakor za kompres - ne moremo vedeti, če ne obstaja še boljši.PROGRAMKakršenkoli (končen) binarni niz, ki ga interpretira procesor.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: STASI ()

OwcA ::

Q
QBITSuperpozicija bitov 1 in 0. Osnovni trik kvantnega računalnika.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

OwcA ::

R
RANDOMEntiteta brez poznane strukture je relativno random. Zaporedje decimalk števila PI je random za tistega, ki ne pozna njihove generacije in zato na noben način ne more predvideti naslednje z verjetnostjo večjo od 1/10.

Entiteta brez strukture je absolutno random. Vrstni red radioaktivnega razpada dvajsetih vnaprej določenih atomov radija je primer absolutnega randoma.


REGULARNOSTVsak izraz tipa if A then B, ki je pravilen v več kot 75% primerov. Na primer: Če danes dežuje, bo jutri tudi, je že takšen primer. Tudi če ni deževalo že 100 let - je ta stavek vsak dan (na prazno) pravilen - in je suša empirično pravilo. Regularity vedno kaže na neko vzročno zvezo v ozadju.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

S
SIMBIOZAStanje, ko parazit "plačuje" gostitelju. (Pri tej obliki) parazitstva imata lahko celo oba korist. Plačilna matrika ni "nulta".


SNAKE EYESDve igralni kocki, ki sta obe padli na ena.


SINDROM ZELENE BRADEPrincip, po katerem bi istočasna pojavitev gena za zeleno brado in odvisnega gena, ki bi povzročal posebno naklonjenost do zelenobradcev, povzročila širitev zelenih brad med populacijo.

Zelo pomemben evolucijski princip, ki ga je odkril Richard Dawkins.


STOPENJSKA RAKETAKer nobena kemična raketa ni bila dovolj močna, da bi dosegla orbito, so se zatekli k principu, po katerem je velika raketa ponesla manjšo na višino, kot je pač šlo. Potem pa je ta manjša raketa vžgala motorje in ponesla še manjšo še više ... Edino tako so v petih stopnjah lahko prišli na Luno in nazaj.


SUPERPOZICIJAKvantnomehanski pojav, ko ima na primer elektron obenem dva položaja.
Dokler dekoherenca - motnje iz okolice - ne določijo njegovega položaja nekoliko bolj natančno, ni nobene informacije, kje pravzaprav elektron je. Vlada popolna simetrija glede tega, zato tudi ni razloga in opravičila, da bi se opredelil opazovalec. Takrat pravimo da je elektron v superpoziciji obeh mest. Takorekoč na obeh mestih hkrati.

Slučajna motnja iz okolice pa slejkoprej to stanje desimetrizira - in elektron dobi enega od obeh položajev.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

T
TELLER - ULAMOV MEHANIZEMPrincip stopenjske detonacije (vodikove bombe). Na nulti stopnji gre za vžig detonatorja klasičnega razstreliva, ki sproži detonacijo klasičnega eksploziva, ki komprimira (na primer) uran na kritično gostoto, ki komprimira vodik na kritično gostoto, ki porabi višek nevtronov za nadaljne segrevanje vodika - do končne fuzijske eksplozije.


TEMNA ENERGIJATisto, iz česar je v glavnem sestavljeno naše vesolje. Njeno prisotnost vidimo le indirektno. Zaradi njenega antigravitacijskega delovanja oddaljene galaksije pospešeno bežijo od nas.


TUNELIRANJEKvantomehanski efekt "sposojanja energije iz prihodnosti".

Kolesar pod klancem si pred vzponom sposodi kinetično energijo, ki jo bo imel šele ob koncu spusta na drugi strani. Reče se, da je tuneliral.

Tuneliranje v makro svetu je sila redka kvantna fluktuacija. V nanosvetu pa je običajno.


TURINGOV STROJStroj, ki zna izračunati vse, kar se izračunati da, to je vse, za kar obstaja algoritem (postopek, ki ima končno mnogo korakov).

Sestoji iz bralno-pisalne glave in "neskončnega" traku (v praksi končnega, dolžina je odvisna od vhodnih podatkov).
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

U
UPLOADIz wetwarea na hardware transferirana človekova zavest, spomini, osebnost in inteligenca. Nantančen nanoscan možgan in nadaljna simulacija posnete strukture na računalniku, bi pomenila avtomatičen upload, ki bi se vsega spominjal in zavedal. Njegova hitrost bi bila odvisna samo od performansa hardwara.
Protokol
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

V
VELIKI FILTERNeznan faktor, ki preprečuje tak razmah življenja v Vesolju, kakršnega bi po zemeljskih izkušnjah pričakovali. Tu na Zemlji so živa bitja povsod. Kilometre pod površjem, skoraj do stratosfere, v večnem ledu in v vročih izvirih. Na krajih, ki so na videz manj gostoljubni kot Mars - ampak le-ta je zgleda mrtev.


VON NEUMANNOVA MAŠINAKaterikoli stroj, ki je programiran tako, da dela svoje kopije iz okoliškega materiala. Sam, v dvoje ali v večjih skupinah.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

W
WETWAREOznaka za biološki substrat na katerem zdaj tečemo, ki zagotavlja potrebno število operacij na sekundo za tako delovanje, kot smo ga zmožni.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

Y
YLEMSubstanca ultravročih delcev kmalu po Big Bangu.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

Z
ZAHAVIJEV PRINCIPMetoda oglaševanja moči samcev s pomočjo očitnega hendikepa. Ker so samice v milijonih let razkrinkale že večino lažnih reklam, so si samci nekaterih vrst omislili povsem pošten oglas: Če sem do današnjega dne preživel s tem repom in ušel vsem plenilcem - sem očitno dobra partija!.


ZAKON O OHRANITVI INFORMACIJEUltimativni ohranitveni zakon, ki naj bi veljal v Vesolju in zagotavljal konstantno število bitov, ki vsak trenutek opišejo svet. Ki sestavljajo Vesolje.


ZAPORNIKOVA DILEMA
Situacija, pri kateri je takale plačina matrika:

CC: 0, 0
CD: -5, 2
DC: 2, -5
DD: -3, -3

C pomeni kooperacijo (sodelovanje s sojetnikom), D pa pomeni defektiranje (izdaja sojetnika).

Tisti, ki naredi izdajo, lahko računa na precej ugoden izid, če je le on tisti, ki je defektiral. Hkrati je pa izguba tudi zelo velika, če je samo drugi defektiral, precej velika, če sta oba defektirala, in najbolje za oba, če sodelujeta.

V zapornikovi dilemi sta bili na primer ZDA in SZ med hladno vojno. Največ bi izgubila ena stran v primeru, ko bi druga sprožila nuklearne rakete. Na srečo vseh nas sta se obe strani odločili za CC.

V vsakdanjem življenju je odločanje med defektiranjem in sodelovanjem zelo često. V ekonomiji, politiki, osebnih zadevah ...

Do nedavnega je veljalo, da je najboljša strategija TFT (Tit For Tat). Vedno sodeluj, če je partner prejšnjič sodeloval. Sodeluj tudi, če se prvič srečujeta.


Izkazalo se je, da ne! Obstajajo celo boljše strategije.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

OwcA ::

Ž
ŽELEZOPoslednji element, v katerega se pretvarjajo vsi drugi. Težji kot svinec ali zlato s spontano fisijo - radioaktivnim razpadom; lažji kot vodik ali silicij s spontano fuzijo.

V sijajno spolirane, hladne, železne krogle pretvorjeni planeti so trenutni dolgoročni geološki trend.ŽIVA BITJAVon Neumannovi stroji sestavljeni (predvsem) iz kompleksnih ogljikovih molekul. Spontano so se pojavili kot rezultat kemijske evolucije vsaj na enem planetu v Vesolju.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Debata pri filozofiji

Oddelek: Šola
473272 (1718) Saladin
»

Je zgodba že vnaprej določena? (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
17116194 (12540) Timurlenk
»

Kaj je vse možno v true infinite času in/ali poskusih? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
1337498 (5243) Saladin
»

Piljenje Leksikona (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
747415 (3474) gzibret

Leksikon

Oddelek: Znanost in tehnologija
224470 (3589) Thomas

Več podobnih tem