Prijavi se z GoogleID

» »

Patološki morilec se sprehaja po Sloveniji

Patološki morilec se sprehaja po Sloveniji

strani: 1 2 3 4 5 6 ... 10

dmok ::

In ne, noben razsoden preiskovalni sodnik ga ne bo izpustil na prostost, če bo izkazan sum, da je on moril na Jančah, saj glede na preteklo "zgodovino" osebe obstaja ponovitvena nevarnost, ta pa je eden izmed pripornih razlogov.

Pretekla "zgodovina" te osebe ni bila dovolj dober razlog niti za nadzor.

d.

aljazh ::

Ali mi lahko podaš predpis, ki bi v konkretnem primeru dovoljeval / zapovedoval nadzor?

suntrace1 ::

Predpis zdrave logike?

Mati ::

Kako ima lahko človek takšno razmišljanje in nefleksibilnost, da se tako trdno oklepa predpisov? Tudi nekatere predpise je treba včasih obiti, da lahko družba in država normalno funkcionira.
Ta golazen od LDS-a je pač tako zbirokratizirala našo državo, da nekateri njeni prebivalci niso za drugam, kot za "šalter".

suntrace1 ::

dmok ::

Boris Kanduti je izjavil, da policija Pluta ni nadzorovala ker ni bilo utemeljenega suma, da bo moril. Na osnovi tega sem sklepal, da takšna možnost obstaja - če obstaja utemeljen sum. Če to ne drži, potem bi bilo boljše, če bi Kanduti to tudi povedal.

d.

aljazh ::

Ok, suntrace1 in Mati, ali živimo v demokratični pravni državi? Ali pa si želite državne ureditve, proti kateri se je (po mnenju nekaterih v drugi temi) potrebno boriti tudi z orožjem? Bodimo načelni, no!

#000000 ::

No tole da niso imeli podlage za nadzor je malo lovska.

Kdor malo bolje pozna zadeve bo vedel kaj pomeni 48. člen zakona o policiji, po katerem lahko policija 'verjetno kogarkoli saj ji tega ni treba predhodno dokazovati, dokazuje samo naknadno -seveda če ima uspeh, v nasprotnem je tiho- nikoli se zgodilo'
Nadzira, tajno sledi -tudi z uporabo tehničnih sredstev- slika, snema-video, edino prisluškovati mu ne sme, ukrepe odredi direktor policije za vsak primer posebej.

Ne ciljam da naj direktor odstopi ipd. ampak vsa ljubljanska policija je vedela da je tip v delavski ulici in da niso mogli parkirat 2 policaja tja 24/7, je pa sramota kako se vsi vadijo ven. LP

Modri dirkač ::

@aljazh


Tvojo načelnost kar razlagaj sorodnikom žrtve/žrtev. V redu?:\
@Keyser


Meni se ne zdi "IN" razglabljat o človeku, ki iz žensk reže ven koščke mesa, ti maš očitno bolj sofisticiran pogled na celo zadevo, a ne?:\
Everybody lies!

Ziga Dolhar ::

#000000:

ZPol, UPB5

48. člen

Če morajo prijeti storilca kaznivega dejanja ali prepeljati v najbližji zdravstveni zavod osebo, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč, ali opraviti drugo nujno nalogo, imajo policisti, ki tega ne morejo storiti drugače, pravico uporabiti najbližje dosegljivo prevozno sredstvo ali sredstvo za zvezo, razen sredstev Slovenske vojske.

Lastnik sredstva iz prejšnjega odstavka ima pravico do povračila stroškov in morebitne škode, ki mu je bila povzročena z uporabo.

Pri opravljanju svojih nalog imajo policisti pravico do brezplačnega prevoza s sredstvi javnega prometa in pravice iz obveznega zavarovanja potnikov v javnem prometu.

--

?

[Da ZKPja (še) ne omenjam ...]
Legal systems are not supposed to be efficient. They are
designed to ensure that innocent people are not found guilty.
If that requires inefficiencies, so be it.

Zgodovina sprememb…

dmok ::

Berem pravilnik o policijskih pooblastilih, http://www.policija.si/si/splosno/pravilnik-poob.html ki v 96.členu pravi:

Če obstajajo razlogi za sum, da je oseba izvršila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ga izvršuje ali pripravlja, oziroma organizira njegovo izvršitev in policisti tega dejanja ne morejo rugače odkriti, preprečiti ali dokazati, ali pa bi bilo to povezano z nesorazmernimi težavami, lahko policisti, skladno z določili zakona uporabijo tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje, tajno policijsko delovanje, tajno policijsko sodelovanje in prirejene listine in identifikacijske oznake.

Dodatek: podobno pravi tudi 149.a člen Z A K O N A O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-F) ki velja od 23. maja 2004.

d.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: dmok ()

Keyser Soze ::

Počakajva mesec ali dva. Bova videla, kdo ima bolj sofisticiran pogled.

P.S.: Saj vem, da sem malo pesimističen. Če bi bil optimist, bi rekel teden, dva.

#000000 ::

Žiga, jebiga sem falil za en člen gre za 49. jest sice imam neko fotokopijo, na katere letnice ne morem razbrat, lahko da živim v zmoti, ampak imam pred sabo dokument ki se sklicuje na podatke zbrane po 49 členu. Zdej vse skup je že par let staro ampak mislim da se ta zakon ni spremenil, ali pač. ?

aljazh ::

Tvojo načelnost kar razlagaj sorodnikom žrtve/žrtev. V redu?


Populizem vreden Direkta, Slovenskih novic, E+ in podobnih :\

Ziga Dolhar ::

#000000:

49. člen
(prenehal veljati)
Legal systems are not supposed to be efficient. They are
designed to ensure that innocent people are not found guilty.
If that requires inefficiencies, so be it.

#000000 ::

@aljazh ??

Ziga Dolhar ::

Zadevna odločba Ustavnega sodišča glede razveljavitve omenjenih določb ZPol.

Priporočeno branje za tiste, ki bi zdravorazumsko in preventivno tajno opazovali menda nevarne obsojence.
Legal systems are not supposed to be efficient. They are
designed to ensure that innocent people are not found guilty.
If that requires inefficiencies, so be it.

Zgodovina sprememb…

#000000 ::

A se zezaš, zakva pa ne velja več ??

Ziga Dolhar ::

Tudi zato, ker ga je razveljavilo Ustavno sodišče. Glej zgoraj.

(Uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov sicer precej bolje [in napredneje] ureja sam ZKP.)
Legal systems are not supposed to be efficient. They are
designed to ensure that innocent people are not found guilty.
If that requires inefficiencies, so be it.

dmok ::

Priporočeno branje za tiste, ki bi zdravorazumsko in preventivno tajno opazovali menda nevarne obsojence.


Kaj pa potem 149a in 149b člen ZKP ?

d.

#000000 ::

Jah ku.. jest sem res mislu da to še velja, in če bi veljal bi zdele verjetno bila ženska še živa. Vendar bi na podlagi tega zakona lahko po nedolžnem najebalo ogromno folka, česar pa si ne smemo privoščiti. Kako to razložit g. Mirotu čigar žena je plačala ceno takega zakona, pa je druga pesem.

ps. Žiga nisem jest za nadzor kogarkoli, tko da ne bo narobe zastopljeno.

Ziga Dolhar ::

dmok, omejiva se na 149.a člen, ki ureja tajno opazovanje (149.b v primeru Pluta verjetno ne pride v puštev). Če člen "povzamem":

149.a člen

(1) Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma organizira izvršitev katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v četrtem odstavku tega člena, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da policisti z drugimi ukrepi tega dejanja ne morejo odkriti, preprečiti ali dokazati oziroma bi bilo to povezano z nesorazmernimi težavami, se lahko zoper to osebo odredi tajno opazovanje.

(2) // imho ni aktualen

(3) // ureja sam način izvajanja ukrepa

(4) Kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se lahko odredi ukrep tajnega opazovanja, so:
1) kazniva dejanja, za katera je v zakonu predpisana kazen zapora petih ali več let; // načeloma zajame Plutov umor
2) // še določena taksativno našteta KD

(5) Ukrep tajnega opazovanja s pisno odredbo dovoli državni tožilec na pisni predlog policije, razen v primerih iz šestega odstavka tega člena, ko je potrebna odredba preiskovalnega sodnika.

(6) Ukrep tajnega opazovanja s pisno odredbo odredi preiskovalni sodnik na pisni predlog državnega tožilca v naslednjih primerih:
1) če se pri izvajanju ukrepa predvideva uporaba tehničnih naprav za prenos in snemanje glasu, pri čemer je ta ukrep dopustno odrediti zgolj za kazniva dejanja iz drugega odstavka 150. člena tega zakona;
2) če izvedba ukrepa zahteva namestitev tehničnih naprav za ugotavljanje položaja in gibanja osumljenca s tajnim vstopom v vozilo ali drug zavarovan oziroma zaprt prostor ali predmet;
3) za uporabo ukrepa v zasebnih prostorih, če v to privoli imetnik prostora;
4) za izvajanje ukrepa zoper osebo, ki ni osumljenec (drugi odstavek tega člena).

(7) Predlog in odredba, ki postaneta sestavni del kazenskega spisa, morata vsebovati:
1) podatke, ki omogočajo določljivost osebe, zoper katero se predlaga oziroma odreja ukrep;
2) utemeljitev oziroma ugotovitev utemeljenih razlogov za sum;
3) v primeru iz drugega odstavka tega člena podatke, ki omogočajo določljivost osumljenca iz prvega odstavka tega člena, ter utemeljitev verjetnosti, da bi izvajanje ukrepa privedlo do identifikacije osumljenca, lokacije, kjer se nahaja, oziroma njegovega prebivališča;
4) v primeru izvajanja ukrepa v zasebnih prostorih, če v to privoli imetnik prostora, pisno soglasje imetnika prostora;
5) način izvajanja ukrepa, njegov obseg in trajanje ter ostale pomembne okoliščine, ki narekujejo uporabo ukrepa;
6) utemeljitev oziroma ugotovitev neogibne potrebnosti uporabe ukrepa v razmerju do zbiranja dokazov na drug način.

(8) // ureja primere, ko odredbe ni mogoče pravočasno dobit, v tem primeru imho ni uporabljiv

(9) // omejena razširitev ukrepa na druge osebe

(10) Izvajanje ukrepa lahko traja največ dva meseca, iz tehtnih razlogov pa se lahko njegovo trajanje s pisno odredbo podaljša vsakič za dva meseca. Skupno lahko ukrep traja:
1) v primeru iz šestega odstavka tega člena največ šest mesecev;
2) v primerih iz petega odstavka tega člena največ štiriindvajset mesecev, če gre za kazniva dejanja iz četrtega odstavka tega člena; in največ šestintrideset mesecev, če gre za kazniva dejanja iz drugega odstavka 151. člena tega zakona.

(11) Policija preneha z izvajanjem ukrepa takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen. O prenehanju brez odlašanja pisno obvesti organ, ki je ukrep odredil. Policija pošilja organu, ki je ukrep odredil, mesečna poročila o poteku izvajanja ukrepa in pridobljenih podatkih. Organ, ki je ukrep odredil, lahko v vsakem trenutku na podlagi tega poročila ali po uradni dolžnosti, če oceni, da ni več razlogov za uporabo ukrepa, ali da se ta izvaja v nasprotju z njegovo odredbo, s pisno odredbo odredi, da se izvajanje ukrepa ustavi.

(12) Če se ukrep zoper isto osebo izvaja več kot šest mesecev, zakonitost in utemeljenost izvajanja ukrepa ob prvem podaljšanju nad šest mesecev, in nato vsakih nadaljnjih šest mesecev, preveri senat (šesti odstavek 25. člena). Organ, ki je izdal odredbo za podaljšanje, senatu pošlje celotno gradivo, ta pa odloči v roku treh dni. Če senat oceni, da ni razlogov za izvajanje ukrepa ali da niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji, izda sklep, s katerim odredi prenehanje uporabe ukrepa. Zoper ta sklep ni pritožbe.

(13) Tajno opazovanje mora policija izvrševati na način, na katerega se v najmanjši možni meri posega v pravice oseb, ki niso osumljenci.

--

Če resumiram najbolj pomembne določbe, ki so v sporu z zahtevami nekaterih sogovornikov:

1. Glede Plutove "nevarnosti" za morjenje v prihodnosti morajo obstajat utemeljeni razlogi za sum, da pripravlja izvršitev tega KD, in da tega ni mogoče preprečiti z drugimi milejšimi [beri: bolj sorazmernimi] ukrepi. [Mutatis mutandis velja enako za njegove predhodne umore, vendar ti niso srž njegove nevarnosti v prihodnosti.]

2. Ukrep dovoli državni tožilec ali preiskovalni sodnik (oba pravnika), ne pa "policija" oz. "minister Mate". Matetu tako ne gre učitat, da naj odstopi, ker ni odredil tajnega opazovanja. Še huje: "odstopi" naj, če bi slučajno šel odredit tak ukrep!
Legal systems are not supposed to be efficient. They are
designed to ensure that innocent people are not found guilty.
If that requires inefficiencies, so be it.

Tear_DR0P ::

OK vi st spet pri pravniških pizdarijah, mene pa že cel teden v smeh (malce pa tudi v grozo) spravlja neko dejstvo.
Po Celju visijo plakati Anžeja Dežana - na lokalni radijski postaji vodi oddajo vroče in to pač oglašujejo na vlko. Nek pametnjakovič se je spravil plakate opremit z napisi tipa peder in gey. Takoj naslednje jutro je bilo plakatom dodeljeno policijsko varstvo in posebna pozornost policistov v času patrulj -tako so poročale radijske postaje in bilo je možno prebrati v časopisu. Sam sem med sprehodom ponoči tudi šel mimo plakata in posledično mimo ob plakatu parkiranega policijskega vozila.
Sam sem še vedno mnenja, da linč proti silvu plutu, kakršnega so hoteli nekateri voditi ob odprtju te teme ni bil primeren - povsem primerna pa bi bila enaka pozornost, kakršno so dobili navadni reklamni panoji.
"Figures don't lie, but liars figure."
Samuel Clemens aka Mark Twain

Thomas ::

Hehe .. VIP from EMA ... :D
Man muss immer generalisieren - Carl Jacobi

Brane2 ::

Keyser Soze:

Sedaj ko je pa pol Slovenije v afektu in ni sposobne trezno razmišljat so pa vsi ful angažirani kako naš sistem ne deluje, kako tile zapori niso nikakvi, kazni premile, sodišča "kar nekej", ipd... Počakajmo en mesec. Se takrat nihče več ne bo spomnil na to. Ker ne bo več "in". Ampak problem bo pa še vedno bil prisoten.


Poglej datum prevega posta v tej temi, poglej tudi datum zadnjega posta pred današnjo senzacijo in mi povej kaj o tem.

EDIT: Zanimivo je, da precej postov v prvem obdobju napoveduje skorajšnji umor in cel prvi del je zamrl v "pričakovanju" tega...

Poleg tega, kakšne veze ima z zadevo, če o njej razpravljaš samo takrat, ko jo vidiš ? To še ne pomeni, da problema, ki te muči, ni.

Naš sistem dejanjsko ne deluje solidno, Plut gor ali dol. Takele stvari ti samo dajo vedet, koliko bi se policija (in cel sistem) obrnila zate in zame, če bi bil morilec kak malo manj znan tip in bi imel recimo bolj določeno tarčo- mene recimo.

Solidno vprašanje ob tem je "Zakaj jaz plačujem davke ? A ne bi blo bolje, ko bi nekaj tega denarja investiral v lastno varnost ?"
On the journey of life, I chose the psycho path.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Brane2 ()

Keyser Soze ::

Hm, da vidimo. Prvo se je debata začela, ker je bil izpuščen iz zapora. Potem premor, dokler Pepca ni spet obudil debate za kratek čas. In nato spet premor, dokler Brane ni videl v časopisu članka in se spomnil na to debat.:\

Ja šment, res čist obratno, kot sem jaz povedal. Čisto neodvisno od poročanja medijev ste začeli to debato in moram rečt, da je bila prepolna nekih tehtnih oz. dobro argumentiranih predlogov kako izboljšati naš pravosodni sistem.

Saj pravim. Počakajmo par dni, pa bomo tale "pereč" problem pometli pod preprogo in se posvetili kakšnemu drugemu. Če ne bo spet kakšne aktualne novice o tem, kako je Plut recimo pobegnil iz pripora.

P.S. : Čestitam za napovedi, ki so se uresničile. Morda kateri od vedeževalcev razpisuje prosto delovno mesto? Pa spet si vse narobe razumel.:'(

leonius ::

Pa saj je splošno znano da, česar je lastnik država oz. kaj država upravlja, je veliko slabše upravljano, kot to kar upravlja zasebni kapital.
Če najameš zasebnega detektiva, ti bo precej bolj verjetno razrešil problem kot policija.
IMHO

Keyser Soze ::

Pa, tudi tvoja varnost je veliko slabša, če imaš dokaj omejen kapital.

In pač varnost je dobrina, ki se plača. Za to pa imamo detektive in varnostne službe. Ker predstavljajo nekakšen podaljšek oz. nadstandardno storitev tistega kar drugače zagotavlja država z omejenim proračunom.

Plus je treba vedeti, da te firme delujejo na trgu kjer je prisotna konkurenca. In je treba skrbeti za kakovost svojih storitev. Pri državi je pa malo drugače vse skup.

Brane2 ::

Keyser:

Kaj pa praviš na tole:


Ah, nikar tako cinično.

Odsedel je svoje, dajmo mu priložnost. Mogoče bo pa zdaj mir.

Tudi če ne bo, mogoče se mu bo pa zalomilo. Da bi recimo strici izvedenci dokazali,d a se je otrok v njemu v ključnem trenutku uprl in da je zato zgrešil srce žrtve ali kaj podobnega.


Edit: Ah, pozabi, sem narobe razumel tvoj post. Vsaj mislim.
On the journey of life, I chose the psycho path.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Brane2 ()

Matthai ::

Naš sistem dejanjsko ne deluje solidno, Plut gor ali dol. Takele stvari ti samo dajo vedet, koliko bi se policija (in cel sistem) obrnila zate in zame, če bi bil morilec kak malo manj znan tip in bi imel recimo bolj določeno tarčo- mene recimo.

Predlagam da Thomasa in Braneta postavimo za Vrhovni Sovjet islamske revolucije, ki bo prenovil naš sodni sistem.
Potem bomo vsi varni in bo sistem deloval solidno. Pa še kakšno novo pravico bomo dobili (recimo pravico do ubijanja).

Solidno vprašanje ob tem je "Zakaj jaz plačujem davke ? A ne bi blo bolje, ko bi nekaj tega denarja investiral v lastno varnost ?"
Ja, jaz si bom pred hišo montiral protiletalski mitraljez. Potem bom gotovo bolj varen.

Kot da varnost ni povezana tusi z razvojem pravne države in izobrazbo policistov o pomenu človekovih pravic!
All those moments will be lost in time, like tears in rain...
Time to die.

Azrael ::

Bom poskusil vprašati malo drugače

Kot iz vseh teh besednih akrobacij lahko sklepam (in enako po postih v oni drugi razvlečeni temi) ni problem policija, ampak sodstvo.

Male ribe primejo in kaznujejo hitro in večinoma učinkovito, za težke kalibre pa se vedno najdejo neke olajševalne okoliščine, pa naj gre za Lipo, steklarno, Hit ali Pluta.

Po moje tu nekaj ne deluije, ampak to ni policija.

Ampak ravno zaradi teh dogodkih pride do želja po linču in poveličevanje metod umazanega Harrya (film Dirty Harry)

Torej zakaj so dvojna merila ?
Nekoč je bil Slo-tech.

whatever ::

No, ni treba pretiravat. Skrb za "osebno varnost" v slogu ZDA, kjer lahko vsak kupi orožje in ima TAKOREKOČ pravico do ubijanja na lastni posesti seveda ni prava pot. To je jasno. Ampak tudi tako liberalna politika do teh vprašanj pa tudi ni prava. Poglejmo nekaj dejstev:
-baje ima prav Slovenija med državami EU najnižji procent ljudi v zaporih (smo res takšni miroljubneži?)
-hkrati jih v zaporih malodane ujčkajo (vsi pravijo, kako bi Plut najebal, če bi bil zaprt v srbskih zaporih)
-hkrati so kazni za tako težko kaznivo dejanje kot je umor, posilstvo, fizični napad,...smešno nizke, da so skoraj enakovredne nekaterim milejšim kaznivim dejanjem (ok na papirju mogoče ne, ampak v praksi pa). Za umor 1. stopnje bi morala biti dosmrtna ječa in basta.
Treba je torej naredit korak ali dva v to smer ki jo predlagata Thomas in Brane, ampak do neke razumne meje.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

Brane2 ::

Meni se osebno zdi ironična nedotakljivost življenja.

Človeško življenje je nedotakljivo in zato je bilo tako tudi življenje umorjene.

Imela je svoje neodtujljive pravice, bila je nedotakljiva, tudi takrat, ko jo je tip posilil, jo zvezal in rezal kose mesa z nje, dokler ni umrla.

Seveda, nedotakljiva je bila ne po laični ampak pravni definiciji te besede, ki je mi navadni smrtniki nikakor ne doumemo v vsej svoji lepoti... :\
On the journey of life, I chose the psycho path.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Brane2 ()

Brane2 ::


Predlagam da Thomasa in Braneta postavimo za Vrhovni Sovjet islamske revolucije, ki bo prenovil naš sodni sistem.
Potem bomo vsi varni in bo sistem deloval solidno. Pa še kakšno novo pravico bomo dobili (recimo pravico do ubijanja).


Zakaj bi prešli na varnost, če imamo sedaj nedotakljivost ? Sedaj smo pa ja v družbi bogov, zakaj bi prehajali na slabše ?


Ja, jaz si bom pred hišo montiral protiletalski mitraljez. Potem bom gotovo bolj varen.


V bistvu ne bo delal slabše od policaja, ki ga ni, ko ga rabiš in pravnika, ki izpušča še tiste barabe, ki jih policaj ujame.
Pravzaprav ne rabiš niti streliva za to. Le imej ga za dekoracijo. Mogoče koga preplaši, poškodovat pa itak ne more.


Kot da varnost ni povezana tusi z razvojem pravne države in izobrazbo policistov o pomenu človekovih pravic!


Pa saj policisti so kar dobro na tekočem s tem. Evo, Pluta so pripeljali v enem kosu. Kaj bi še rad ?
Če ga ne bi, bi AI spet sral o človekovih pravicah. "Razrezano" pa ko jebe. No, v bistvu jo je nazadnje Plut, a pustimo to...
On the journey of life, I chose the psycho path.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Brane2 ()

whatever ::

Meni nedotakljivost človeškega življenja po pravni definiciji sploh ni ironična. Menim, da je prav to naloga pravosodnega sistema, da najde ravnotežje med človekovimi pravicami in nedotakljivostjo posameznika. To je približno tako ironično kot če bi primerjal pojem svobode s pojmom svobode v pravni teminologiji. Seveda popolne svobode ni, če drugega ne je človek omejen s fizičnimi lastnostmi kot del tega sveta, poleg tega pa še z lastnimi moralnimi zadržki in seveda s svobodo drugega človeka. Pa imamo vseeno države, ki za svobodo posameznika skrbijo bistveno bolj kot druge. Tako da je relativiziranje pojma svobode in pojma nedotakljivosti povsem na mestu in v tem ne vidim nobene ironije. Kjer jaz vidim ironijo, je v tem, da recimo en zaradi piratstva mora odsedet 5 let kazni, medtem ko nekdo drug ki na primer posili neko žensko dobi 3 leta. En ki pa nekoga zakolje, pa recimo 8 let. Ali pa velike ribe, ki jim nič ne morejo, ker se jih vsi bojijo, vključno s pravosodnim sistemom. Zato je cajt, da odstopi pravosodni minister in se bistveno zaostri zakonodaja. Primer Pluta je samo dober povod za spremembe in pokazatelj nefunkcionalnosti trenutnega sistema. Za dokazan umor pa dosmrtno ječo, seveda.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: whatever ()

veteran ::

Azrael:
> Male ribe primejo in kaznujejo hitro in večinoma učinkovito, za težke
> kalibre pa se vedno najdejo neke olajševalne okoliščine, pa naj gre za
> Lipo, steklarno, Hit ali Pluta.
> Po moje tu nekaj ne deluije, ampak to ni policija.


Včasih tudi policija zagnoji. Se spomniš Lončariča? Tisti tip, ki je tihotapil ljudi? No, en od dokazov (ogromna količina keša), je padel zato, ker policaji niso imeli naloga za preiskavo (oz. so ga imeli, pa ni bil dovolj dober, da bi bil v njem omenjeno tudi področje, kjer so našli denar). Enostavno povedano, šlamparija. Obtožbe tihotapljenja ljudi niso dokazali, pranja denarja tudi ne. Pol je pa tožilka nekaj javkala o pomanjkljivi zakonodaji. To mene ne zanima. Eni in isti tipčki se sprehajajo po parlamentu že 15 let, dovolj časa, da porihtajo zakonodajo!

Ja, ziher bodo pri Plutu razne olajševalne okoliščine - bo psihiater razložil, da je takšno obnašanje posledica spolne zlorabe v otroštvu. Pa izolacija v družbi, ubogi revček ni imel kam iti, ker so mediji zganjali nasilje nad njim. Pa če je bil pijan, odštejmo še nekaj let, saj ni bil prišteven. Zaradi posledic travme, je prišlo do shizofrenije; tisti, ki je moril, je pravzaprav ena druga osebnost v njegovi buči, Silvo nič kriv.

BTW, pred leti so iskali enega pobeglega morilca, in ko so ga našli, se je menda vanj zagnal policijski pes. Tip je streljal na psa, policaji pa so uporabili strelno orožje v skladu s pooblastili. Samo to smo prebrali v medijih. In to je to. Nobenih podrobnosti, ali je šlo za 1, 10 ali 100 nabojev. ;)

Mislm, a zdej pa niso imeli nobenega rotvajlerja sabo? :(

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: veteran ()

Matthai ::

Kaj konkretno torej predlagate - kakšne spremembe v kazenskem postopku in kaznovalni politiki?

Konkretno - postopkovno in penološko.

Pa prosim tudi za raziskave, ki dokazujejo upravičenost predlaganih ukrepov Da ne bomo na pamet in intiutivno govorili.
All those moments will be lost in time, like tears in rain...
Time to die.

whatever ::

Dosmrtno ječo za umore 1. stopnje oziroma vsaj za serijske morilce. Mislim, da za to ni potrebno delat raziskave, ampak bo kar dovolj zdrava pamet.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

Matthai ::

Zdrava pamet kot v primeru "delovanja" homeopatije?

In kaj je umor prve stopnje? Definicijo mislim...
All those moments will be lost in time, like tears in rain...
Time to die.

Matthai ::

NAmreč stvar je v tem, da cel kup raziskav dokazuje, da večanje kazni zmanjša kriminal samo do določene stopnje - potem ga pa povečuje.

Zato me zanima, ker očitno vse te raziskave podrobno poznaš...
All those moments will be lost in time, like tears in rain...
Time to die.

Barakuda1 ::

In kaj je umor prve stopnje? Definicijo mislim...


Kako sploh upaš kaj takšnega vprašat.

A nič ne gledaš ameriških advokatskih žajfnc >:D

Modri dirkač ::

Jest mislim, da je sistem sedaj v redu tako kot je.

Enga pihnem, se sklicujem na neprištevnost, dobim Čeferina, kazen max. 5 let, se lepo obnašam in sem po 2 letih zunaj.

Slovenija, moja dežela...:\
Everybody lies!

Širajzl ::

Ne zastopim moža umorjene, zakaj ni poiskušal rešiti svojo ženo, če se je že rešil, in napadel Pluta, mislim, da bi velika večina tako reagirala.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Širajzl ()

whatever ::

Barakuda1: ne seri.
Matthai: In kaj je umor prve stopnje? Definicijo mislim...
Guglat mislim da znaš dovolj dobro.

NAmreč stvar je v tem, da cel kup raziskav dokazuje, da večanje kazni zmanjša kriminal samo do določene stopnje - potem ga pa povečuje.

Zakaj ga pa povečuje? Kaj je vzrok za povečevanje kriminala? Ali te raziskave navajajo kot vzrok prav povečanje kazni? Tole je hudo kontradiktorno. Kaj pa, če so raziskovalci kaj spregledali? Kot vemo, na stopnjo kriminala vpliva 1001 dejavnik (ker se je v družbi tačas spremenilo marsikaj, ne le zvišanje kazni). Kako potem vzpostavit realno kontrolo nad experimentom in izsledki raziskave. Ta zaključek raziskave se mi zdi da je na hudo trhlih nogah. Zato me zanima, ker očitno vse te raziskave podrobno poznaš...

Ne zastopim moža umorjene, zakaj ni poiskušal rešiti svojo ženo, če se je že rešil, in napadel Pluta, mislim, da bi velika večina tako reagirala.

Itak. Kaj ti drugega preostane kot oko za oko zob za zob v preljubi Sloveniji? Sodni mlini meljejo prepočasi, pa še slabo za povrh.

Sicer pa, Matthai, kaj bi pa ti storil? NIČ? Sicer pa - se podpišem pod post Modrega dirkača.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.

Barakuda1 ::

Guglat mislim da znaš dovolj dobro.


Sem googlal, pa googlal, pa googlal...pa še googlal, pa nikakor nisem našel, da imamo kjerkoli v Slveniji kak zakon, kjer bi delili umore na stopnje od 1 pa naprej.

Tko da ne vem kdo tle se**e;)

#000000 ::

Veteran To z lončaričem ne drži ! Večino zadeve se je sfižilo zaradi tega, ker si je 'Tožilstvo -ki rado naredi kaj takega- razlagalo zakon po svoje' in obtožilo Lončariča, organizacijo ilegalnega-ih prehoda državne meje po 311 členu KZ.RS V obtožnici pa je pisalo da je organiziral ilegalni prehod Morske meje med Hrvaško in Italijo. V 311 členi KZ.RS pa ni nikjer omenjeno da je kaznivo prehajanje Hrvaško-Italijanske meje, 'sicer ne piše o državah nič' vendar je Kazenski Zakonik ki velja v sloveniji. Se pravi ne more veljat za Hrvaško-Italijansko mejo.

Torej so se posrali, ali zaradi nevednosti 'kar dvomim' ali zaradi lizanja riti Evropi 'v katero smo takrat zelo želeli' Garant zaradi druge varijante. LP

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: #000000 ()

Barakuda1 ::

Prvi odstavek posta #000000 je absolutno točen. Glede drugega pa ne bom komeniral, ker je to pač mnenje uporabnika.

Ziga Dolhar ::

Da malo popravim #000000-ja,

pri Lončariču ni težavna "teritorialna" veljavnost slovenske kazenske zakonodaje, ampak dispozicija 3. odstavka 311. člena KZ:

Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali bivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju, ali kdor skupino takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih let in z denarno kaznijo.


Težavna je omejitev dejavnosti spravljanja na oz. preko meje "Republike Slovenije". Če bi bila določba urejena tako, da bi namesto RS zajemala katerokoli državo, bi bila lahko verjetno uporabna tudi za Lončariče oz. prehajalce meje med Mehiko in ZDA. [Torej -- ravno to, da država JE omenjena, je "problematično".]

(Slovenska zakonodaja resda velja le v RS, vendar se lahko v določeni meri (glej člene med 121 do 124) upoabi za pregajanje kaznivih dejanj, ki so bila storjena v tujini.
Legal systems are not supposed to be efficient. They are
designed to ensure that innocent people are not found guilty.
If that requires inefficiencies, so be it.

Zgodovina sprememb…

#000000 ::

Barakuda1 tenx
Ja no sej res drugi odstavek res JE moje mnenje, vendar če predpostavim da moje mnenje ni resnično, me zanima kako za vraga si lahko državni tožilec privošči obtožit človeka na taki podlagi, oz. kako si sploh upa obrazložit dejanje na ta način.

Če bi blo po mojem bi šla Joža sedet zarad tega, saj je zavestno napisala bedarijo, če pa se je zmotila, potem pa ni sposobna niti za kante praznit v njihovi bajti.

whatever ::

Barakuda1: Nisem faking pravnik, da bi poznal vso slovensko zakonodajo. Sklepal sem, da imamo pri umorih podobno klasifikacijo kot Američani. Ker pa sem bil vprašan po definiciji, izvoli, glej glej kaj najde google pod prvim zadetkom. Slovenske zakone pa pravniki poznate, tak da najbrž ne bo težko poiskati vzporednice s slovenskim pravom, ali pač? Tisto o sranju pa mislim, da oba vema, zakaj sem ti to rekel, ane?
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
strani: 1 2 3 4 5 6 ... 10


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Smrtna kazen (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Problemi človeštva
1699405 (5393) Keyser Soze
»

Novica leta: Bratranec žrtve vtetoviral njeno ime morilcu na čelo...

Oddelek: Loža
342502 (1571) Pegaz
»

Pravni nasvet - rop banke (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
534281 (3154) Ziga Dolhar
»

Hanžku se je strgal (strani: 1 2 )

Oddelek: Problemi človeštva
604325 (2832) leinad

umor? (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
675012 (2479) Thomas

Več podobnih tem