» »

SOVA še vedno skovika na vaših žicah

SOVA še vedno skovika na vaših žicah

Slo-Tech - Ste varni pred prisluškovanjem obveščevalcev SOVE (in vseh njihovih pogodbenih podizvajalcev)? Pravzaprav ne. Pravica do tajnosti pisem in drugih občil, ki je na papirju ustavna kategorija, s konvencijami varovana človekova pravica, je v slovenski praksi očitno le mrtva črka na papirju. Prvi indici o tem so se pri nas pojavili že vsaj pet let preden nam je na naše veliko zgražanje Snowden povedal, da to počno tudi američani.

Slovenski obveščevalci namreč že vsaj od leta 2008 zgolj po odločitvi svojega direktorja dostopajo do vseh mednarodnih zvez slovenskih telekomunikacijskih podjetij. To v praksi pomeni, da podobno kot v ZDA slovenski operaterji pošiljajo kopijo mednarodnega prometa SOVI in ji s tem omogočajo dostop do vseh podatkov, ki se pretakajo v tujino.

Zaradi tega že več kot desetletje poteka ping pong med Informacijskim pooblaščencem in SOVO, ki pa do danes ni prinesel nobenih rezultatov razen obsežnega materiala, ki bi nedvoumno imel precejšnjo zabavno vrednost, če ne bi bil resničen. Metode, ki jih kot sporne v primeru ruske FSB ocenjuje Evropsko sodišče za človekove pravice, v Sloveniji seveda niso problem, saj smo vendar demokratična zahodnoevropska država.

O tem in še o čem se sprašujemo v pričujočem članku, ki temelji na dokumentih, ki so nastali v zvezi z neprimernim poskusom inšpekcijskega nadzora Informacijskega pooblaščenca nad SOVO.

Leto 2007


Ustavno sodišče je že leta 2007 presojalo ustavno skladnost ureditve sistemskega nadzora mednarodnih vodov na predlog Vrhovnega sodišča in uspešno ugotovilo, da le-to v zvezi s tem odločitve ne rabi. Zaradi tega je predlog zavrglo.

FEBRUAR 2008

Zgodba se nato nadaljuje že davnega 8. februarja 2008, ko se Informacijski pooblaščenec odpravi na nadzor na sedežu SOVE. Takrat je IP še vodila Nataša Pirc Musar, ki je tudi osebno sodelovala pri pregledu SOVE. V zapisnik o inšpekcijskem nadzoru pred več kot 11 leti je med drugim zapisala:Kaj zapisano pravzaprav pomeni? IP je pri inšpekcijskem pregledu naključno izbral primer iz njihovega informacijskega sistema. V dokumentih je razbrala, da je bila podlaga za izvajanje nadzora nad dotično osebo 21. člen Zakona o Sovi, hkrati pa so očitno v praksi agentje izvajali tudi ukrepe, ki jih omogoča nek drug, 24. člen istega zakona. Ta sicer velja le za primere, “če je podana velika verjetnost, da obstaja nevarnost za varnost države.” Mednarodne grožnje s terorizmom in podobne nevarnosti za državo.

Skušamo rekonstruirati, kako je glede na ugotovitve IP izgledal odločevalski proces direktorja SOVE, kaj ga vodi k uporabi enega in kaj k uporabi drugega člena:
Kdo bo odobril nadzor?
Po 21. členu lahko direktor SOVE sam odredi preiskavo
Po 24. členu mora preiskavo odrediti predsednik Vrhovnega sodišče RS
Komu bomo prisluškovali?
Po 21. členu SOVA ne sme osredotočeno prisluškovati določenim ali določljivim posameznikom oziroma telefonskim priključkom
Po 24. členu SOVA lahko prisluškuje določenemu ali določljivim posameznikom oziroma telefonskim priključkom
Bomo drugim dali vedeti, kaj počnemo?
Po 21. členu SOVA lahko uporablja lastno infrastrukturo za zajemanje podatkov
Po 24. členu mora SOVO k podatkom pripustiti telekomunikacijsko podjetjo - po odredbi predsednika Vrhovnega sodišča

Za kateri člen in proceduro se pretežno odloča SOVA, je kajpak retorično vprašanje.

V postopku je Informacijski pooblaščenec ugotovil, da ob izvajanju strateškega nadzora telekomunikacij, SOVA dejansko izvaja osredotočen nadzor določenih ali določljivih priključkov in posameznikov, pri čemer nastaja zbirka osebnih podatkov. Določba zakona, na podlagi katere ta zbirka nastaja, je po oceni IP protiustavna, kljub temu pa niti KNOVS niti IP svojih pristojnosti in dolžnostnih ukrepov za zagotovitev ustavno skladnega delovanja SOVE nista izvedli. IP je menil, da si SOVA nekoliko po svoje interpretira ta dva člena zakona in kdaj je potrebno katerega upoštevati.

SOVA je celotno zgodbo odpravila z argumentom, da IP nima pristojnosti nadzora nad SOVO, saj nadzor opravlja KNOV. Praksa ni tako zelo različna od sedanje, ko Sova pravi, da KNOVS nima pristojnosti za nadzor postopkov zaposlitev (ima pa jo menda Inšpektorat za javni sektor). Vsakokratnega izbora potencialno najbolj brezzobega nadzornega organa seveda ne bomo komentirali.

MAREC 2008

IP je le mesec dni kasneje vložil zahtevo za oceno ustavnosti ZSova. In ob tem zapisal:

Informacijski pooblaščenec je ob izvedbi inšpekcijskega nadzora po uradni dolžnosti pri Slovenski obveščevalno – varnostni agenciji, ki je potekal izjemno korektno, ugotovil, da ob izvajanju strateškega nadzora telekomunikacij nastaja zbirka osebnih podatkov. Določba, na podlagi katere ta zbirka nastaja, je po oceni Pooblaščenca protiustavna.


JANUAR 2009

Vendar Ustavni sodniki niso stopili na stran IP. Zahtevo za ustavno oceno so zavrgli z argumentom, da ima IP vsa potrebna pooblastila za ukrepanje. Zapisali so, da če IP zazna nepravilnosti, je dolžan tudi ukrepati. Oziroma:

“Kadar predlagateljica pri izvrševanju svojih pristojnosti ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za odreditev ukrepov, ki jih določa ZVOP-1, jih mora kot pristojni državni organ tudi odrediti. Inšpekcijski ukrepi, ki so ji na voljo v 54. členu ZVOP-1, ji omogočajo, da zaščiti domnevno ogrožene človekove pravice oseb, ki jim je SOVA prisluškovala.”


Če nekoliko poenostavimo, so ustavni sodniki IP odpravili z razlago, da v kolikor je pri svojem delovanja zaznala kršitve predpisov iz področja svojih pristojnosti, bi morala ukrepati skladno z njimi (npr. z ureditveno odločbo naložiti odpravo ugotovljenih nepravilnosti). Ustavno sodišče se medtem v samo vprašanje ustavnosti ali neustavnosti obeh členov zakona o Sovi in njune uporabe ni spustilo, češ da niso izpolnjene procesne predpostavke (je pa mimogrede navrglo, da bi se moral ta člen ustavnoskladno razlagati kot podlaga za prestrezanje balkanskih komunikacij z zahodom (9. odstavek). V kislo jabolko pač niso zagrizli.

… medtem v tujini … JUNIJ 2013

Edward Snowden je skupaj z novinarji objavil 9-10 tisoč tajnih dokumentov, ki so opisovali obseg nadzora, ki ga izvajajo ameriške tajne službe. Objave so sprožile reakcije pri vseh deležnikih v sistemu. Zavedanje o obsegu prisluškovanja in avtomatiziranem nadzoru elektronskih komunikacij je vplivalo na vse prihodnje relevantne odločitve sodišč.

… in nazaj v Slovenijo - AVGUST 2013

Štiri leta po zadnji bitki Informacijski pooblaščenec zopet napove vojno obveščevalcem. Tokrat od Sove zahteva pojasnila na štiri vprašanja, med drugim tudi:Direktor SOVE IP tokrat odpravi z argumentom, da ta nima primernih prostorov za vpogled v tajne dokumente in jo povabi na kavo. Ta je bila očitno bolj grenka, saj je IP nadaljeval s svojimi jalovimi poizkusi. SOVA je zavračala vse pozive in zahteve IP, tako da se je pooblaščenec po pomoč zatekel kar h parlamentu, točneje h KNOVSu. Vendar tudi poslanci niso bili navdušeni nad idejami IP (kot je razvidno iz priloženih dokumentov k članku), saj očitno ni prišlo niti do prvega sestanka, kjer bi se poslanci bolj podrobno spoznali s problematiko.

MAREC 2014

Po slabem letu dni napadov sta sprti strani zakopali bojni sekiri. Politiki so iz naftalina potegnili novelo zakona o SOVI, ki jo je pred leti v smeti na povelje takratnega predsednika vlade Boruta Pahorja vrgel še pravosodni minister Aleš Zalar, ter IP obljubili, da bodo vse sporne oz. različno interpretirane člene zakonsko popravili. Obljube in prazne besede seveda niso rešile zagate (in v zadnjih petih letih tudi niso imele posledic).

DECEMBER 2015

Medtem, ko so politiki, vohuni ter državni uradniki vestno pripravljali gradivo ter pisali novelo Zakona o Sovi, jo je Sloveniji zagodla tujina. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je namreč obsodilo “strateški nadzor” obveščevalne službe FSB v Rusiji. Tudi ruski vohuni so se namreč kar sami “priklopili” na telekomunikacijska omrežja zasebnih podjetij in prosto zajemali podatke državljanov. V luči Snowdnovih razkritij, se takšno početje sodnikom ni zdelo primerno.

JUNIJ 2017

Odločitev ESČP je bila tudi eden izmed argumentov za že tretjo zahtevo po ustavni presoji spornih zakonskih členov, ki jo je leta 2017 sprožil Informacijski pooblaščenec, tokrat se je pod njo podpisala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Zahteva je zasnovana nekoliko drugače, čeprav je namen tudi tokrat isti kot v prvih dveh poizkusih. IP pravi, da je ZSova neustaven, ker za spremljanje mednarodnih sistemov zvez predvideva samo odredbo direktorja agencije, ne pa sodno odredbo. Sodniki so si vzeli čas in do danes še niso odločili (pri čemer gre 11 let kasneje za bistveno bolj pomembno odločitev, kot je bilo npr. letos poleti izjemno hitro zatolčenje policijskih ambicij po uporabi IMSI lovilcev, ki so vsekakor bistveno manj intruzivni od prestrezanja celotnega mednarodnega prometa). Težko si predstavljamo, da bi sprejeli odločitev, ki je v očitnem nasprotju s prej omenjeno sodbo ESČP glede ruske prakse (pa tudi z njihovo prejšnjo odločitvijo -- torej, da je IP pristojen in bi moral in mogel ukrepati). Medtem, ko čakamo deveterico naših ustavnih sodnikov kot Godota, pa agenti Sove še naprej ribarijo v kalnem oceanu mednarodnih telekomunikacijskih zvez.

Približno istočasno je Ministrstvo za pravosodje ponovno poskusilo zagnati projekt priprave novele ZSova. Zakon, ki je med drugim predvideval tudi prehod na režim sodnih odredb za osredotočen nadzor določljivih posameznikov v mednarodnih sistemih zvez, pa dlje kot do strokovnega usklajevanja ni prišel. Pod vodstvom Erika Kopača, takratnega svetovalca predsednika vlade Mira Cerarja za nacionalno varnost in sedanjega veleposlanika RS pri NATO, je delovna skupina v predlog novele vnesla več ustavno spornih novih pooblastil Sovi, vključno s tajnim vstopom v stanovanje in bondovsko licenco za ubijanje (izključitev uporabe kazenskega zakonika za agente SOVE), s čimer pa se tedanje Ministrstvo za pravosodje pod vodstvom Gorana Klemenčiča ni strinjalo in je zaustavilo nadaljnji postopek usklajevanje predloga novele ZSova. Ta osnutek je končal v predalu nekdanjega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča in upamo, da tudi pod trenutno ministrico Katič ideje po “Bondovskih licencah za ubijanje” ne bodo resno obravnavane.

NOVEMBER 2019

Za konec bi le strnili zgodbo: vsakič, ko opravljate klic prek omrežja slovenskih telekomunikacijskih podjetij v tujino (ali pa jim samo kaj ne dela in promet med seboj usmerjajo preko tujine) ali ste sami v tujini (torej v roamingu; velja za vse klice, ki jih opravite, tako za klice v Slovenijo kot v tujino), obstaja možnost, da vam Sova prisluškuje. Čisto slučajno ali pa tudi ne (če je verjeti Informacijski pooblaščenki, je že samo dejanje izbire ali bodo pogovor posneli ali ne -- nezakonita obdelava vaših osebnih podatkov). Če se tega zavedate, vam verjetno ne bo dosti lažje, a previdnost ni odveč. Zgolj dejstvo, da niste zanimiva tarča za prisluškovanje, še ne pomeni, da vam Sova ne prisluškuje. Razkritja Edwarda Snowdna in Equation Group so pokazala kako konkretno delujejo tajne službe, kakšna orodja, tehnologije, taktike in tehnike uporabljajo. Pokazala so nam, da tajne službe sodelujejo med seboj. Sklepati, da je naša Sova kakšna izjema na tem področju in da ni vpeta v mednarodno sodelovanje bi verjetno bilo napačno. Tudi če mislite, da za tajne službe niste zanimivi, to še ne pomeni, da Sovini računalniški algoritmi ne berejo vaših kratkih sporočil, poslušajo vaših telefonskih pogovorov, berejo vaše e-pošte in spremljajo spletnih strani, ki ste jih obiskali. In zdaj veste, da gre le za strateški nadzor mednarodnih sistemov zvez.

Kljub nezakonitemu in protiustavnemu osredotočenemu nadzoru določenih in določljivih priključkov oziroma posameznikov pod krinko t. i. strateškega nadzora mednarodnih sistemov zvez, ki ga je v okviru inšpekcijskega nadzora zapisniško ugotovil IP in navkljub jasnemu stališču ustavnega sodišča, da so določbe 21. člena ZSova skladne z ustavo, če se uporabljajo tako kot so zapisane, torej tako, da se ne izvaja osredotočen nadzor nad določenimi ali določljivimi telekomunikacijskimi priključki v mednarodnem sistemu zvez na ozemlju RS, SOVA prav zaradi neaktivnosti oziroma aktivne pasivnosti nadzornih institucij zlasti KNOVS in IP, še naprej nemoteno in množično prisluškuje posameznikom v mednarodnih sistemih zvez. Z drugimi besedami, nadzorni organi tekmujejo v kreativnosti, kako na tem področju storiti čim manj. SOVA pa pri tem racionalno s svojo politiko izbire pristojnega nadzornega organa -- ki jo le-ti tiho podpirajo -- skrbi, da je pravzaprav nikoli ne nadzira nihče. Trpi pa seveda komunikacijska zasebnost vseh nas, ki pa pravzaprav ni pomembna.

37 komentarjev

poweroff ::

Sodelovanje tajnih služb brez poglobljenega nadzora s strani njihovih vlad pravzaprav predstavlja globoko državo na mednarodni ravni.

Ne pa zborovanje nekih starčkov v Dražgošah... :))
sudo poweroff

jsmith ::

Državljani pričakujemo, da država poskrbi za našo varnost. Tudi s prisluškovanjem osebam, ki bi lahko našo varnost ogrozile.

Zakaj avtor novice misli, da je to nekaj slabega? Kaj pa naj bi obveščevalna služba počela?

Jazon ::

jsmith je izjavil:

Državljani pričakujemo, da država poskrbi za našo varnost. Tudi s prisluškovanjem osebam, ki bi lahko našo varnost ogrozile.

Zakaj avtor novice misli, da je to nekaj slabega? Kaj pa naj bi obveščevalna služba počela?


Poglej primer vohunjenja v primeru arbitraže.
Sodelovanje tajnih služb v tem primeru je potekalo tako, da so Američani v sodelovanju s "slovensko-bosanskimi" obveščevalci po slovenskem omrežju izvajali prestrezanje podatkov in naleteli na pogovor, ki ga je nato "ameriško-bosanski" analitik iz orlovega kampa posredoval naprej do "hrvaško-bosanskega" obveščevalca, ki je zadevo posredoval hrvaški vladi.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: Jazon ()

vesolc ::

jsmith je izjavil:

Državljani pričakujemo, da država poskrbi za našo varnost. Tudi s prisluškovanjem osebam, ki bi lahko našo varnost ogrozile.

Zakaj avtor novice misli, da je to nekaj slabega? Kaj pa naj bi obveščevalna služba počela?

preprečevala "terorizem", skrbela za varnost in skrbela za neuhajanje strateško pomembnih informacij...in ne nadzorovala vsega, kar počno vsi državljani Slovenije...ponesreči pogledaš hčer od nekoga pri sovi, druga dan novica, da si imel nesrečo s smrtnim izidom...žal v tujini so ušle vajeti iz rok ravno zaradi tega. In na to je veliko upozarjal Snowden, da so zaposleni pri NSA to izkoriščali v osebne namene. Kar vidimio v Sloveniji, da se dogaja na veliko...

poweroff ::

jsmith je izjavil:

Državljani pričakujemo, da država poskrbi za našo varnost. Tudi s prisluškovanjem osebam, ki bi lahko našo varnost ogrozile.

Ja potem naj pa prisluškujejo tem osebam, kajne?
sudo poweroff

joggi79 ::

jsmith je izjavil:

Državljani pričakujemo, da država poskrbi za našo varnost. Tudi s prisluškovanjem osebam, ki bi lahko našo varnost ogrozile.

Eno je prisluskovanje osebam, ki bi lahko ogrozile naso varnost, drugo je prisluskovanje CELOTNEGA prometa. To pomeni cisto vsem, tudi tebi in meni. In problem je, ker se prisluskuje vsem ne samo problematicnim oz. nevarnim ampak cisto vsem in za cisto ves promet... brez sodnih nalogov itd.

vesolc ::

joggi79 je izjavil:

jsmith je izjavil:

Državljani pričakujemo, da država poskrbi za našo varnost. Tudi s prisluškovanjem osebam, ki bi lahko našo varnost ogrozile.

Eno je prisluskovanje osebam, ki bi lahko ogrozile naso varnost, drugo je prisluskovanje CELOTNEGA prometa. To pomeni cisto vsem, tudi tebi in meni. In problem je, ker se prisluskuje vsem ne samo problematicnim oz. nevarnim ampak cisto vsem in za cisto ves promet... brez sodnih nalogov itd.


Točno to. Torej si lahko potem vzamejo pravico, da vstopijo v tvoje stanovanje brez sodnega naloga in brez tvoje vednosti? Te sosed, ki ima več vez kot ti prijavi, da preprodajaš droge, vstopijo v tvoje stanovanje, ko te ni, nastavijo droge in te obtožijo, ker pač si potencialno nevaren trenutno za nekoga, ki se želi iz osebnih razlogov politično povzpet po lestvici? Scenarijev je ogromno za tak bulšit pristop in to ni pravno delovanje kaj šele pravna država!

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: vesolc ()

poweroff ::

joggi79 je izjavil:

jsmith je izjavil:

Državljani pričakujemo, da država poskrbi za našo varnost. Tudi s prisluškovanjem osebam, ki bi lahko našo varnost ogrozile.

Eno je prisluskovanje osebam, ki bi lahko ogrozile naso varnost, drugo je prisluskovanje CELOTNEGA prometa. To pomeni cisto vsem, tudi tebi in meni. In problem je, ker se prisluskuje vsem ne samo problematicnim oz. nevarnim ampak cisto vsem in za cisto ves promet... brez sodnih nalogov itd.

Neeee, saj ni problema.

Mogoče je pa sebe mislil. Mogoče je on terorist, pa tudi vsi njegovi kolegi, in se mu potem zdi upravičeno, da se "vsem" prisluškuje... :))
sudo poweroff

Glugy ::

To je zelo zelo slabo. To pomeni da lahko poljubno sledi raznim aktivistom in članom civilinih inciativ in potem z vsemi zbranimi podatki ki jih nekomu naprej posreduje nekdo potem meče polena pod nogami ker pač je treba korupcijo reševat pa četudi na plečah vodnega zajetja ko se gradi kanalizacijo čez vodovarstveno območje. Tale nadzor vseprek ni dobr ker se ga preveč lahko zlorablja in to skorajda brez sledi.

louser ::

Matthai sicer skrbi za en privatne VPN, ki pokriva zasebnost teh aktivistov, novinarjev.

Kaj pa za "navadnega" človeka.
Za sporno komunikacijo uporabiš Signal, za izogibanje sledenju VPN kot je Mullvad VPN.
Pa naprej?

Na tulifonih redno posodabljanje.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: louser ()

joggi79 ::

Dejmo se enkrat... surfanje po netu preko VPNa je tak bullshit da boli. S tem nisi naredil nic, cisto nic. Je pa fino misliti da te sedaj nihce ne more najti, ker si placal Xeur/mesec. Ce ze, potem vsaj Tor zalaufaj, pa se tisto je ze lep cas lepo odprto in imajo ustrezne sluzbe brez prevelikih tezav dostop do tvojega surfanja.

louser ::

VPN ti ne pomeni, da ti ne morejo slediti.
Zgolj oteži sledenje.

Spiky28 ::

joggi79 je izjavil:

Dejmo se enkrat... surfanje po netu preko VPNa je tak bullshit da boli. S tem nisi naredil nic, cisto nic. Je pa fino misliti da te sedaj nihce ne more najti, ker si placal Xeur/mesec. Ce ze, potem vsaj Tor zalaufaj, pa se tisto je ze lep cas lepo odprto in imajo ustrezne sluzbe brez prevelikih tezav dostop do tvojega surfanja.


Se mi zdi, da malo mešaš privacy in anoyimity.
1. Point VPN tunela ni to, da te ne bodo našli ampak, da zaščitiš komunikacijo, ki gre čez omrežje kateremu ne zaupaš.
2. S TOR-om naj bi dosegel anonomnost. Torej, da se ne ve kdo (in kje) je tisti na drugi strani komunikacije.
3. Ali je TOR broken je pa stvar debate, kolikor je meni znano ni še nobeden uspel dokazat, da tor ne opravlja svoje funkcije. V nasprotnem primeru prosim za vir.

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: Spiky28 ()

louser ::

Tor je lahko broken, ni pa enotnega mnenja, da sedaj je.

joggi79 ::

@Spiky28 zares nic ne mesam. Zgolj vem kako stvari delujejo, zato se mi zdi uporaba teh komercialnih VPN-jev najbolj bolana stvar za katero te lahko nekdo nategne, da jo placujes. Ampak na koncu vsak s svojim denarjem dela po svoje. Ce nekdo misli, da zaradi tega ker je placal Xeur/mesec njegova komunikacija zascitena, feel free pa placuje se naprej.
Drugace pa quote zgoraj zaradi katerega sem se obregnil ob VPN... izogibanje sledenju je anonimnost ne enkripcija ;)

louser je izjavil:

za izogibanje sledenju VPN kot je Mullvad VPN.

Evolve ::

so to novice iz 24kur?

bog pomagaj

jype ::

Če so takšne novice za vas prezahtevne, ste nemara na napačnem forumu.

Looooooka ::

slovenski operaterji pošiljajo kopijo mednarodnega prometa SOVI

A to je tist...
"Potrebujemo podatke stranke xy"
"Ni problema samo bo trajalo, da sfiltriramo"
"Ah saj vam nočemo krasti časa z dodatnim delom, kar en dump nam pošljite bodo že naši tehniki sfiltrirali, ker drugega itak ne delajo"
*problem solved*

zmaugy ::

Če bi bila leva opcija na oblasti, bi bilo čisto drugače... Oh wait...
Biseri...
PS: MENSA klub ST, obvoz. ŠIC! Ne zanimajo me vaše neštetokrat reciklirane
neumnosti.

jype ::

zmaugy je izjavil:

Če bi bila leva opcija na oblasti, bi bilo čisto drugače...
Zagotovo. Leva opcija nasprotuje državnim skrivnostim in kršenju človekovih pravic, desna pa ne.

Zgodovina sprememb…

 • predlagal izbris: Dimnik ()

louser ::

joggi79 je izjavil:

@Spiky28 zares nic ne mesam. Zgolj vem kako stvari delujejo, zato se mi zdi uporaba teh komercialnih VPN-jev najbolj bolana stvar za katero te lahko nekdo nategne, da jo placujes. Ampak na koncu vsak s svojim denarjem dela po svoje. Ce nekdo misli, da zaradi tega ker je placal Xeur/mesec njegova komunikacija zascitena, feel free pa placuje se naprej.
Drugace pa quote zgoraj zaradi katerega sem se obregnil ob VPN... izogibanje sledenju je anonimnost ne enkripcija ;)

louser je izjavil:

za izogibanje sledenju VPN kot je Mullvad VPN.

Nihče ne misli tega. Alternative nisi predlagal.Rant? Zgolj nabijamk torej.
50cent party?
5yuan warrior?

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: louser ()

Uizi ::

Ah kakšna Sova, amaterji, NSA ma v Nemčiji cel center prav za to. Imo pa je glavna naloga obveščevalnih služb držanje politikov na ketnici pa naj bo to ljubica, pedofilija, korupcija. Pride inf. do pravih ljudi pa se začne izsiljevanje in ultimati. Terrorizem je samo orodje, kolk napadov pa so že preprečili? Hah

Nekje sem bral dolgo nazaj, da so prisluškovali Drnovšku še na smrtni postelji. Baje s kombija pred hišo, nevem pa al je bla to sova al ne. Mogoče so ble sam bučke...

Dr_M ::

jype je izjavil:

zmaugy je izjavil:

Če bi bila leva opcija na oblasti, bi bilo čisto drugače...
Zagotovo. Leva opcija nasprotuje državnim skrivnostim in kršenju človekovih pravic, desna pa ne.Potem imamo pri nas zanic levo opcijo. Si lep primerek tega.
The reason why most of society hates conservatives and
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.

Master_Yoda ::

Glede na to da je bila pri nas na oblasti desna opcija en mandat od zacetka drzave 1992 (ce se motim se posipam s pepelom), iz tega sklepam da je izjemno ucinkovita oz. uspesna, leva pa z vsemi ostalimi mandati nesposobna ?
Dovie'andi se tovya sagain.

Zgodovina sprememb…

bbbbbb2015 ::

Jazon je izjavil:

jsmith je izjavil:

Državljani pričakujemo, da država poskrbi za našo varnost. Tudi s prisluškovanjem osebam, ki bi lahko našo varnost ogrozile.

Zakaj avtor novice misli, da je to nekaj slabega? Kaj pa naj bi obveščevalna služba počela?


Poglej primer vohunjenja v primeru arbitraže.
Sodelovanje tajnih služb v tem primeru je potekalo tako, da so Američani v sodelovanju s "slovensko-bosanskimi" obveščevalci po slovenskem omrežju izvajali prestrezanje podatkov in naleteli na pogovor, ki ga je nato "ameriško-bosanski" analitik iz orlovega kampa posredoval naprej do "hrvaško-bosanskega" obveščevalca, ki je zadevo posredoval hrvaški vladi.


Prisluškovanje v primeru Simone Drenik hudo smrdi, če že hočeš vedeti. Upam, da ne verjameš, da so tuji obveščevalci kar sedeli sredi Slovenije, v upanju, da bodo kaj ujeli in ekola, ujeli so točno Simono Drenik. Sekolec jo je menda poklical iz mobitela na njen stacionarni telefon.

Najmanj kar lahko rečem je, da je nekdo tako šalabajzersko ravnal, ker je bil podkupljen. Ker druge razlage za tako ravnanje ne vidim.

matijadmin ::

Morda pa je zato nekaj časa nazaj imel A1 težave ...
https://slo-tech.com/novice/t755236#crta
Vrnite nam techno!

zmaugy ::

jype je izjavil:

zmaugy je izjavil:

Če bi bila leva opcija na oblasti, bi bilo čisto drugače...
Zagotovo. Leva opcija nasprotuje državnim skrivnostim in kršenju človekovih pravic, desna pa ne.


Ponarejanje izjav... A si ti SDSovc?
Biseri...
PS: MENSA klub ST, obvoz. ŠIC! Ne zanimajo me vaše neštetokrat reciklirane
neumnosti.

poweroff ::

louser je izjavil:

Matthai sicer skrbi za en privatne VPN, ki pokriva zasebnost teh aktivistov, novinarjev.

Ja, samo VPN ni kar čudežna rešitev za vse. S kladivom lahko zabiješ žebelj. Zabiješ lahko tudi vijak, v večini primerov bo celo držalo, ampak vseeno je za vijak smiselno uporabiti izvijač.
sudo poweroff

FastWIND ::

In ker bi dovolj na podatkovni strani... se nekateri že lotevajo kamer ki posnamejo vse in vsakogar ter ga zabeležijo v bazo...

k4vz0024 ::

Sova sodi v gozd, ne pa na žice. Je pa to zrcalo kako pokvarjena je.

jype ::

zmaugy je izjavil:

Ponarejanje izjav... A si ti SDSovc?
Ne sklepaj po sebi o drugih, no.

Markoff ::

poweroff je izjavil:

Sodelovanje tajnih služb brez poglobljenega nadzora s strani njihovih vlad pravzaprav predstavlja globoko državo na mednarodni ravni.
Ne pa zborovanje nekih starčkov v Dražgošah... :))

Prosim? Kaj res verjameš, da SOVA ni pod nadzorom vlade, medtem pa Črnčec hara po njej kot otroci po peskovniku? Kadri, kot so N.H., nas res ne smejo prestrašiti. Njihovi šefi pač.

Kar se gre globoka država, so Janševe mokre sanje. V strahotni skrbi pred janšističnim totalitarizmom tega z veliko podporo plebsa uvaja kar - "leva" provinienca (karkoli naj bi že bilo levega na njej, razen da je "leva").
Antifašizem je danes poslednje pribežališče ničvredneža, je ideologija ničesar
in neizprosen boj proti neobstoječemu sovražniku - v zameno za državni denar
in neprofitno najemno stanovanje v središču Ljubljane. -- Tomaž Štih, 2021

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: Markoff ()

Markoff ::

jype je izjavil:

zmaugy je izjavil:

Če bi bila leva opcija na oblasti, bi bilo čisto drugače...
Zagotovo. Leva opcija nasprotuje državnim skrivnostim in kršenju človekovih pravic, desna pa ne.

Ja, imaš prav, takšnih se je res za bat...
 Skrajni desničarji

Skrajni desničarjijype je izjavil:

zmaugy je izjavil:

Ponarejanje izjav... A si ti SDSovc?
Ne sklepaj po sebi o drugih, no.

Je pa dobro in pravilno sklepal, ni kaj. Povabi ga na kavo, bo ziher Trstenjakova plačala.
Antifašizem je danes poslednje pribežališče ničvredneža, je ideologija ničesar
in neizprosen boj proti neobstoječemu sovražniku - v zameno za državni denar
in neprofitno najemno stanovanje v središču Ljubljane. -- Tomaž Štih, 2021

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: Markoff ()

Guzzy ::

Ni čudno, zaradi zanimivega dejstva, da so še uslužbenci Udbe iz Jugoslavije prisotni v Sovi :)

zmaugy ::

jype je izjavil:

zmaugy je izjavil:

Ponarejanje izjav... A si ti SDSovc?
Ne sklepaj po sebi o drugih, no.

Spet misliš da si v vrtcu? Pa še SDSovc, cccc....
Biseri...
PS: MENSA klub ST, obvoz. ŠIC! Ne zanimajo me vaše neštetokrat reciklirane
neumnosti.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: zmaugy ()

jype ::

zmaugy je izjavil:

Spet misliš da si v vrtcu? Pa še SDSovc, cccc....
Projekcije so značilne za avtoritarno desnico. Da ste centristi avtoritarci je sicer novo, ni pa nepričakovano. Antifašisti smo pa mainstream, na srečo.

Markoff je izjavil:

Ja, imaš prav, takšnih se je res za bat...
Fašisti se morate od poraza vaše ideologije pred 75 leti bati vsega.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: jype ()

zmaugy ::

Trolaš brez argumentov. Te bojo na Norismo247 angažirali.
Biseri...
PS: MENSA klub ST, obvoz. ŠIC! Ne zanimajo me vaše neštetokrat reciklirane
neumnosti.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: zmaugy ()


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Nemški informacijski pooblaščenec pregledal BND, slovenski še vedno nič

Oddelek: Novice / NWO
228688 (6725) Ribič
»

Sovin strateški nadzor telekomunikacij verjetno krši človekove pravice

Oddelek: Novice / Zasebnost
138397 (6519) antonija
»

Ustavno sodišče odločilo v zadevi SOVA

Oddelek: Novice / Zasebnost
175968 (5054) poweroff
»

Bo švedska tajna služba lahko prestrezala ves mednarodni promet?

Oddelek: Novice / Zasebnost
2010652 (7618) MrStein
»

Informacijski pooblaščenec vložil zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o SOVI

Oddelek: Novice / Zasebnost
136325 (5512) poweroff

Več podobnih tem