» »

Funkcija z logičnimi operaterji....

Funkcija z logičnimi operaterji....

1
2
»

Thomas ::

Zadnjič sem pri prevajanju res naredil dve površnosti. Ki pa se zanulirata in ostaja:

f=1;


Ta izraz (če spet nisem naredil kakšne napake, pa mogoče še potem) je vedno pravilen.


// pušc(ica dol je NOR, gor pa NAND (pravi Vesoljc)
// nand = ne(p in q) (pravi OwcA)
// nor = ne(p ali q)
// xor = (p in ne q) ali (ne p in q)
$declareint x1 x2 x3 x4 nex4 temp1 temp2 temp3 temp4 temp5 f
$invar x1(0,1) x2(0,1) x3(0,1) x4(0,1)
$retvar f


temp1=x1|x2;temp1=1-temp1; 
// prvi oklepaj s slikenex4=1-x4; temp2=x3&nex4;temp2=1-temp2; 
// drugi (notranji) oklepaj s slike

x2=1-x2;temp3=x1&x2;
temp4=temp3&x4;temp4=1-temp4;
// tretji (notranji) oklepaj s slike


temp5=temp2|temp4;
f=temp1|temp5;

// "zoranje"


lambda ::

Naj še nekdo poskusi ... ne verjamem, da je tole 1

Thomas ::

Tuki so razvojne stopnje, kako Critticall poenostavlja tole nubesovo varianto.

Rezultat je seveda isti.$declareint x1 x2 x3 x4 nex1 nex2 nex3 nex4 oklepaj1 oklepaj2 oklepaj3 f

$invar x1(0,1) x2(0,1) x3(0,1) x4(0,1)

$retvar f
$enhancing off

// (notX1 & notX2) | (X3 & notX4) | (X1 & notX2 & X4)      nubes pravi tko


nex1=1-x1;
nex2=1-x2;
oklepaj1=nex1&nex2;

nex4=1-x4;
oklepaj2=x3&nex4;

oklepaj3=x1&nex2;
oklepaj3=oklepaj3&x4;

f=oklepaj1|oklepaj2;
f=f|oklepaj3;

// The algorithm has been enhanced For 0%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex2 x2 nex4 x4 oklepaj2 x3 oklepaj3 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex2=0;int x2=0;int nex4=0;int x4=0;int oklepaj2=0;int x3=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
nex1=acritticall1-x1;
acritticall1=1;
nex2=acritticall1-x2;
f=nex1&x1;
acritticall1=1;
nex4=acritticall1-x4;
oklepaj2=x3&nex4;
oklepaj3=x1&nex2;
oklepaj3=oklepaj3&x4;
f=oklepaj2|nex2;
f=f|oklepaj3;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 0%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex2 oklepaj1 nex4 oklepaj2 x3 oklepaj3 f acritticall1 critticall3 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex2=0;int oklepaj1=0;int nex4=0;int oklepaj2=0;int x3=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;int critticall3=0;

$BES
acritticall1=1;
nex1=acritticall1-x1;
acritticall1=1;
nex2=acritticall1-critticall3;
oklepaj1=nex1&nex2;
acritticall1=-nex2;
oklepaj2=x3&nex4;
oklepaj3=x1&nex2;
nex4=oklepaj3&acritticall1;
f=oklepaj1|oklepaj2;
acritticall1=1;
f=f|oklepaj3;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 8.3333%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex2 x2 oklepaj1 nex4 x4 oklepaj2 x3 oklepaj3 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex2=0;int x2=0;int oklepaj1=0;int nex4=0;int x4=0;int oklepaj2=0;int x3=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
nex1=acritticall1-x1;
acritticall1=1;
nex2=acritticall1-x2;
oklepaj1=nex1&nex2;
acritticall1=-nex2;
nex4=acritticall1-x4;
oklepaj2=x3&nex4;
oklepaj3=x1&nex2;
f=oklepaj1|oklepaj2;
f=f|oklepaj3;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 8.3333%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex2 x2 oklepaj1 nex4 x4 oklepaj2 oklepaj3 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex2=0;int x2=0;int oklepaj1=0;int nex4=0;int x4=0;int oklepaj2=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
nex1=acritticall1-x1;
acritticall1=1;
nex2=acritticall1-x2;
oklepaj1=nex1&nex2;
acritticall1=1;
nex4=acritticall1-x4;
oklepaj3=x1&nex2;
oklepaj3=oklepaj3&x4;
f=oklepaj1|oklepaj2;
f=f|oklepaj3;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 16.6667%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex2 x2 oklepaj1 nex4 x4 oklepaj2 x3 oklepaj3 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex2=0;int x2=0;int oklepaj1=0;int nex4=0;int x4=0;int oklepaj2=0;int x3=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
nex1=acritticall1-x1;
acritticall1=1;
nex2=acritticall1-x2;
oklepaj1=nex1&nex2;
acritticall1=1;
nex4=acritticall1-x4;
x3=-7;
f=oklepaj1|oklepaj2;
f=f|oklepaj3;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 25%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex2 x2 oklepaj1 x4 oklepaj2 oklepaj3 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex2=0;int x2=0;int oklepaj1=0;int x4=0;int oklepaj2=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
nex1=acritticall1-x1;
acritticall1=1;
nex2=acritticall1-x2;
oklepaj1=nex1&nex2;
acritticall1=1;
oklepaj3=oklepaj3&x4;
f=oklepaj1|oklepaj2;
f=f|oklepaj3;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 33.3333%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex2 x2 oklepaj1 x4 oklepaj2 oklepaj3 f acritticall1 critticall3 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex2=0;int x2=0;int oklepaj1=0;int x4=0;int oklepaj2=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;int critticall3=0;

$BES
acritticall1=1;
nex1=acritticall1-x1;
acritticall1=1;
nex2=acritticall1-x2;
oklepaj1=nex1&nex2;
oklepaj3=oklepaj3&x4;
critticall3=nex2-oklepaj2;
f=oklepaj1|oklepaj3;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 41.6667%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex2 x2 oklepaj1 oklepaj2 oklepaj3 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex2=0;int x2=0;int oklepaj1=0;int oklepaj2=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
nex1=acritticall1-x1;
acritticall1=1;
nex2=acritticall1-x2;
oklepaj1=nex1&nex2;
f=oklepaj1|oklepaj2;
f=f|oklepaj3;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 58.3333%

 $DECLAREINT x1 nex2 nex4 x4 oklepaj2 oklepaj3 f acritticall1 critticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int x1=0;int nex2=0;int nex4=0;int x4=0;int oklepaj2=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;int critticall1=0;

$BES
nex4=oklepaj2;
acritticall1=1;
critticall1=oklepaj3*x4;
oklepaj3=x4&nex2;
f=acritticall1+x1;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 58.3333%

 $DECLAREINT nex4 x4 oklepaj2 x3 oklepaj3 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex4=0;int x4=0;int oklepaj2=0;int x3=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
acritticall1=1;
x4=nex4^x3;
oklepaj3=x4&x4;
f=acritticall1|oklepaj2;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 58.3333%

 $DECLAREINT x4 oklepaj2 oklepaj3 f acritticall1 critticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int x4=0;int oklepaj2=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;int critticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
acritticall1=1;
oklepaj3=x4&x4;
f=acritticall1|oklepaj2;
oklepaj3=-critticall1;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 66.6667%

 $DECLAREINT x4 oklepaj2 oklepaj3 f acritticall1 critticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int x4=0;int oklepaj2=0;int oklepaj3=0;int f=0;int acritticall1=0;int critticall1=0;

$BES
oklepaj3=x4&x4;
acritticall1=1;
f=acritticall1|oklepaj2;
oklepaj3=-critticall1;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 66.6667%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex4 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex4=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
nex4=x1;
acritticall1=1;
x1=nex4*x1;
f=acritticall1+nex1;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 75%

 $DECLAREINT nex1 x1 nex4 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int x1=0;int nex4=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
nex4=x1;
acritticall1=1;
f=acritticall1+nex1;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 75%

 $DECLAREINT nex1 nex4 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int nex4=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
nex4=acritticall1;
acritticall1=1;
f=acritticall1+nex1;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 83.3333%

 $DECLAREINT nex1 f acritticall1 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int f=0;int acritticall1=0;

$BES
acritticall1=1;
f=acritticall1+nex1;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 83.3333%

 $DECLAREINT nex1 f 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int nex1=0;int f=0;

$BES
f=1;
f=f+nex1;
$EES
// The algorithm has been enhanced For 91.6667%

 $DECLAREINT f 

 $INVAR x1(0) x2(0) x3(0) x4(0)
 $ENHANCING OFF
 $RETVAR f 

// int f=0;

$BES
f=1;
$EES
> Naj še nekdo poskusi ... ne verjamem, da je tole 1

A zdej že verjameš?

Microsoft ::

nubes, lej. Owca je v tretjem svojem postu napisal:
ne, nin, nali, in, ali, ekskluzivni ali

Zadnji del formule je taksen: (x1 AND x2' NAND x4)

Ce sedaj tisto, kar je Owca napisal 'prevedes' v ang, dobis: NE, NAND, NOR, AND, OR, XOR.
Prioritete si sledijo od leve proti desni. In ce to potem 'preneses' v oklepaj,
potem bi moralo bti tako:

(x1 AND (x2' NAND x4))


by Miha
s8eqaWrumatu*h-+r5wre3$ev_pheNeyut#VUbraS@e2$u5ESwE67&uhukuCh3pr

Zgodovina sprememb…

Boki_ ::

f(X1,X2,X3,X4) = (notX1 & notX2) | (X3 & notX4) | (X1 & ( notX2 & X4))... A ta je potem prava funkcija, poenostavljena samo z logičnimi operatterji???
I'm back

Thomas ::

Tudi če vzamemo, da ima Microsoft prav, f=1;

Zdej vas mam pa dost v tejle temi.

Thomas ::

> A ta je potem prava funkcija, poenostavljena samo z logičnimi operatterji???

Ne. To NI do kraja poenostavljena. Do kraja poenostavljena je:

f=TRUE;

ali kar je isto

f=1.

Poleg tega niso nobeni operaterji, pač pa operatorji!

Boki_ ::

@Thomas, js sm vprašal če je poenostavljena da ma sam logične operatorje... Ne pa če j do konca... In glede operatorjev in operaterjev, v šoli sm skor 100% da je profesor vedno govoril o operaterjih... Itaq, če bi vedli kakega profesorja mamo, se ne bi čudili mojemu neznanju....
I'm back

Thomas ::

Slabo zastavljena naloga potem.

x1 OR (NOT x1) je čisto dober odgovor. Eden izmed milijard, dobesedno.

Operater je pa mobilne tehnologije. Eden je mau pomešow.

Boki_ ::

Mene zanima sam če je ta funkcija f(X1,X2,X3,X4) = (notX1 & notX2) | (X3 & notX4) | (X1 & ( notX2 & X4)) pravilna, ker mora bit v taki obliki, ne pa x1 | x1'...
I'm back

lambda ::

Tom:

f(X1,X2,X3,X4) = (notX1 & notX2) | (X3 & notX4) | (X1 & ( notX2 & X4))

ni isto kot f(X1,X2,X3,X4) = x1 | x1'...

Zdaj pa:
Owca je res v svojem tretjem postu navedel:
Zadeve se lotiš od znotraj navzven. Kje kaj polepšaš še z De Morganom, verjetno boš na koncu dobil kar nekaj oklepajev. Kjer imaš več kot dva operanda na sklop velja upoštevati še vrstni red, ki gre nekako takole: ne, in, ali, ekskluzivni ali. To lahko po definiciji dopolnimo še z nin in nali ter tako dobimo: ne, nin, nali, in, ali, ekskluzivni ali


Ampak to je treba pomoje razumeti tako:
ne; nin, nali, in; ali, ekskluzivni ali

Pri čemer ";" loči posamezne prioritete, "," pa loči veznike z ISTO prioriteto, kar pomeni, da v primeru nastopanja enakovrednih veznikov združujemo od leve proti desni, torej ne združimo tako:
(x1&(x2'NANDx4)), ampak ((x1&x2')NANDx4)

Thomas, tebi pa moram priznat, da o Critticall-u ne vem prektično nič, zato niti ne vem kako mu uspe pridelati f(X1,X2,X3,X4) = (notX1 & notX2) | (X3 & notX4) | (X1 & ( notX2 & X4)) = 1


Možno pa je tudi, da se motim.

Gundolf ::

No ce upostevam operator precedence kot je tu napisan, potem jaz dobim
f=x1' x2' + x3 x4' + x2 x3 x4 + x1 x2' x4
Podobno kot vidva (Tom in nubes) le s enim clenom vec.

OwcA ::

@nubes:
Ampak to je treba pomoje razumeti tako:
ne; nin, nali, in; ali, ekskluzivni ali

Se ne strinjam. Enakovredni so ne, nin, nali (vsi trije so dejansko negacije, samo da je pri zadnjih dveh operand sestavljen).

Meni Mathematica izraz poenostavi v
x4 && ! x1 || x4 && ! x2 || ! x1 && ! x2 || ! x1 && ! x3 || x1 && x3 && ! x4

in dejansko ni 1 za vsako četverico x-ov.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Thomas ::

Potem imam pa še eno napako v prevodu.

OwcA ::

{False,False,False,False}->True

{True,False,False,False}->False

{False,True,False,False}->True

{False,False,True,False}->True

{False,False,False,True}->True

{True,True,False,False}->False

{True,False,True,False}->True

{True,False,False,True}->True

{False,True,True,False}->False

{False,True,False,True}->True

{False,False,True,True}->True

{True,True,True,False}->True

{True,True,False,True}->False

{True,False,True,True}->True

{False,True,True,True}->True

{True,True,True,True}->False
Otroška radovednost - gonilo napredka.

OwcA ::

Zdi se mi, da je tu
x2=1-x2;temp3=x1&x2;

vrstni red napačen in bi moral imeti nand prednost pred and.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

lambda ::

Owca, to ni na mojem zelniku zraslo.

Fijavž (na FRI) je nedavno zatrdil:
"..., NOR in NAND imata isto prednost, kot AND), XOR ima isto prednost kot OR, ..."

Se je zmotil???

Sergio ::

Mater, zdej pa ze najedate.

OwcA vam je dal odgovor na dlani.

To vpisite v 4x4 'minimizator' in potegnite ven PKNO in PDNO.

In potem iz PKNO in PDNO ugotovite PNO.

Torej Popolno Normalno Obliko.

HOW HARD CAN IT BE?!

:\
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.

Thomas ::

Ja, bi znalo bit. Še enkrat sem furjal, tokrat morda prav.

REZULTAT:


x2=x3&x2;
if (x2>x4) {
  f=x1;
} else {
  f=1;
}Sem naredil napako v metastatementu. $rinvar je prav, ne $invar.


PREVOD OSNOVNE FORMULE:


// pušc(ica dol je NOR, gor pa NAND (pravi Vesoljc)

// nand = ne(p in q) (pravi OwcA)
// nor = ne(p ali q)
// xor = (p in ne q) ali (ne p in q)

$declareint x1 x2 x3 x4 nex4 temp1 temp2 temp3 temp4 temp5 f

$rinvar x1(0,1) x2(0,1) x3(0,1) x4(0,1)

$retvar f

temp1=x1|x2;temp1=1-temp1;

nex4=1-x4;

temp2=x3&nex4;temp2=1-temp2;x2=1-x2;
temp3=x4&x2;
temp3=1-temp3;
temp3=temp3&x1;

temp4=temp3|temp2;


f=temp1|temp4;

Tale furja pa pijača me bodo ugonoble. (Malinovc pijem.)

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: Thomas ()

Thomas ::

Tole je pa z

$rescom if

f=1;
x2=x3&x2;
x2=f^x2;
x3=x1|x2;
f=x4|x3;

OwcA ::

@nubes:
"..., NOR in NAND imata isto prednost, kot AND), XOR ima isto prednost kot OR, ..."

Ne najdem nobene pametne reference, ki bi potrdila eno ali drugo, ampak, če pogledaš definicijo nina se nekako ne sklada s tem, da bi bili ti operatorji enakovredni.
Če razpišemo

p in q nin r

po definicji dobimo

p in !(q in r)

kar pa bi se naj vrednotilo kot

!(p in q in r)

Lahko se seveda motim, se mi zdi pa čudno.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: OwcA ()

lambda ::

Upam, da ne bom koga spravil ob živce, ampak spomnil sem se, da podrčtan V pomeni XOR, nadčrtan pa NOR, torej smo mogoče celotno zadevo narobe interpretirali in XOR-a sploh ni v prvotni funkciji.

:|

Drugi post od Toma:
... Tisti "prečrtan v" pa XOR ...


Poiskal sem še en link, da ne bom spet kaj neutemeljenega nakladal:
mathworld
NOR

Microsoft ::

Jst pa recem, da je 'tisti' v navaden v!!! In da pride do povezave med vrhoma zaradi tega, ker je format pdf popacil v.

Da bi pa NAND imel isto prioriteto kot AND?! Ful dvomim.


by Miha
s8eqaWrumatu*h-+r5wre3$ev_pheNeyut#VUbraS@e2$u5ESwE67&uhukuCh3pr

Thomas ::

 x2=x3&x2;
 x3=!x2;
 x4=x1|x4;
 f=x3|x4;


No. Tole je še en rezultat, ki ga splune Critticall.

Prej sem se zatipkal v enem r - sorry! $rinvar more bit. $invar vzame drugač.

Boki_ ::

Glede 'tistga' v-ja. Tisti nadčrtan v je XOR, vsaj nas so tako učili, da je to znak za XOR in ne pride do nobenga popačenja in noč. XOR je in pika. Zdej pa mi povejte kako zgleda tista prokleta funkcija samo z logičnimi operatorji...;(( ;(( ;((
I'm back

OwcA ::

Tom, vsem je jasno, da si lenoba, ampak lahko bi vsaj prebral vse odgovore v tej temi. Vsaj 3 rešitve (takšne "ta prave," kot jih ti hočeš) so bile že podane.
Otroška radovednost - gonilo napredka.

Thomas ::

A da je XOR?

Pol pa dej neki tacga, da se bo kej videlo!

Prepiši, nebodigalen!

No, bom probu dobit rezultat.

OwcA ::

Thomas: daj raje tole:
x4 && ! x1 || x4 && ! x2 || ! x1 && ! x2 || ! x1 && ! x3 || x1 && x3 && ! x4
Otroška radovednost - gonilo napredka.

_Nejz_ ::

poskusi s tem

x1x2 v ((x3 v x4)(x1 v x2 v x4) v (x3x4)(x1 v x2 v x4))

v 1. delu sta obe spremenljivki negirani, v drugem delu je x3 negiran, v 3. delu je x2 negiran, v 4.delu je x4 negiran, v 5. delu sta x1 in x2 negirani

Thomas ::

Bom. Zdej sem na chatu.

_Nejz_ ::

pa kaj ni za DeLonga to?

Boki_ ::

A je f(X1,X2,X3,X4) = (notX1 & notX2) | (X3 & notX4) | (X1 & ( notX2 & X4)) taprava... Sam to, da se prepričam, k sm še bolj zmeden ko na začetku ko sm začel spraševat...

BTW _Nejz_ isto sm pokazal učitelju pa je reku da je narobe... 3X sm poskusil vedno falil...
I'm back

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: Boki_ ()

_Nejz_ ::

x1x2 v ((x3 v x4)(x1x2x4) v (x3x4)(x1 v x2 v x3))

prvi dve sta obe negirani, potem je negiran samo x3, potem je negiran le x2, v 4. delu je negiran x4, v zadnjem delu pa sta negirani spremenljivki x1 in x4

to bi moglo dela. pa napiš mi rezultat tabele če se ti da, z vrha dol

Boki_ ::

Evo rezultat tabele osnovne funkcije k je bla dana na začetku:
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0

To je 100% pravilno, potrdil profesor:D
I'm back

Phil ::

Iste rezultate ti da funkcija, ki sem ti jo napisal na prvi strani:
f(x1,x2,x3,x4)=(not(x2)&not(x1)) | (not(x2)&x4) | (x3&not(x4))
Prebrana iz tistega 4x4 diagrama (pozabil ime).

p.s. Sem opazil da je podobna tvoji:
f(X1,X2,X3,X4) = (notX1 & notX2) | (X3 & notX4) | (X1 & ( notX2 & X4))

samo namesto (X1 & ( notX2 & X4)) je (not(x2)&x4) - mogoče je oboje pravilno, preizkusi.
LP

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: Phil ()

_Nejz_ ::

ta funkcija k sm jo js napisu v drugo tudi

_Nejz_ ::

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: _Nejz_ ()

DSmidgy ::

Zaradi trapastega prijavljanja na slotech (si ni sposoben zapomniti istega uporabniškega imena na dveh kompjutrih) se mi post ni postal - zato še enkrat.

a = x1 nor x2 = n(x1) and n(x2)
b = x3 nand n(x4) = n(x3) or x4
po nand pred and
c = x1 and n(x2) nand x4 = x1 and (x2 or n(x4))

f = a or (b xor c)
f = a or ((n(b) and c) or (c and n(c)))
f = (n(x1) and n(x2)) or { [ (x3 and n(x4)) and ( (x1 and x2) or (x1 and n(x4)) ) ] or [ (n(x3) or x4) and ( (n(x1) or n(x2) ) and (n(x1) or x4) ) ] }

Upam da se nisem kej zmotu.
Naprej bo pa šlo, ane.

Boki_ ::

@_Nejz_ A tm k je prvi del x1 & X2 a je skupaj negirano al x1' & x2'... vsako posebej negirano....
I'm back

Boki_ ::

Torej, čez kake 3 urce mam predstavitev, funkcije pa še vedno nimam prave. Za te funkcije k ste mi jih dali sm naredu shemo v Multisimu in nobena ni bla prava. Na žalost... Jah jebat ga, sm kar na blef napisal eno v poročilo, upam da ne bo šla ocena preveč dol... Sicer pa upam, da ju3 ne pridem na vrsto, da bom mel potem še teden dni časa, da ugotovim pravo. Neki sm se še sam mučil, sam... ni ni...:D

Hm... A bi šel zdej spat...A-a sej tako al tako bi moral čez 1 uro vstat... Jebat ga, bom še mal po netu se zajebaval...
I'm back

CaqKa ::

to je pravi raziskovalni duh
1
2
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

razstaviti izraz

Oddelek: Šola
352590 (2210) Math Freak
»

Digitalna evolucija (strani: 1 2 3 426 27 28 29 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
141672890 (23059) pietro
»

Najhitrejši programski jezik? (strani: 1 2 )

Oddelek: Programiranje
757332 (5152) Senitel
»

Petaflopsu naproti (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / Procesorji
1058077 (8077) Marjan
»

cene permutacij help please

Oddelek: Programiranje
261921 (1528) Sergio

Več podobnih tem