»

Sodišče EU prepovedalo zaračunavanje nadomestila za piratstvo

Slo-Tech - Še ena dobra novica iz Luksemburga: Sodišče EU je razsodilo, da se nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje ne sme zaračunavati tudi za nezakonito rabo del, se pravi, kot neke sorte nadomestilo za piratstvo.

Kot vemo, imamo uporabniki avtorskih del določene pravice proste uporabe, med njimi tudi pravico, da iz že zakonito kupljene kopije avtorskega dela, npr. DVD-ja, glasbenega CD-ja ali e-knjige naredimo še eno ali dve dodatni kopiji, če nam to pač paše (npr. za predvajanje na računalniku, na ipodu, v avtu). Dokler to kopijo držimo zase in za svoje bližnje, je to naša pravica.

No, vsaj napol, ker se za tovrstno rabo zaračunava določeno nadomestilo, in sicer kar...

54 komentarjev

Pravice do zasebnega reproduciranja ni, treba jo je kar plačati

Nadomestilo za 64GB sd kartico - 2.14EUR. Za vsak trdi disk nad pol tera - 16,69EUR. Bojda se ne pobira dosledno.

Slo-Tech - Sodišče Evropske Unije je nedavno odločilo v skoraj 10 let starem sporu med avstrijsko organizacijo za kolektivno upravljanje avtorskih pravic AustroMechana (bolj IPF kot SAZAS) in avstrijsko izpostavo internetnega giganta Amazon, glede ideje določenih držav članic, da ob prodaji CD/DVD/BD nosilcev, MP3 predvajalnikov in spominskih medijev pobirajo ti. nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje, beri za škodo, ki jo potrošniki storimo avtorjem s time/place/format/..-shiftingom legalno kupljenih vsebin. Sodišče je ugotovilo, da nediskriminatorno pobiranje tega...

206 komentarjev

Nemčija za 20-krat zvišala nadomestilo za privatno reproduciranje

vir: Heise
Heise - Nemčija je občutno povečala pavšalne zneske, ki se ob nakupu digitalnih nosilcev podatkov plačujejo kot nadomestilo za privatno reproduciranje. Gre za instrument, s katerim se kompenzira v splošno dobro vzpostavljena omejitev absolutne narave avtorske pravice, ki izhaja iz dovoljenja fizičnim osebam do privatnega reproduciranja in arhivom, knjižnicam, muzejem, izobraževalnim, znanstvenim in sorodnim ustanovam do javnega reproduciranja. Ker se zaradi tovrstnega reproduciranja proda manj avtorskih del, je prodaja medijev in naprav obremenjena s plačilom nadomestila, ki ga poznajo domala vse...

249 komentarjev

ECJ: Za predvajanje glasbe v zobozdravstveni ordinaciji (in še kje) ni potrebno plačevati nadomestila

Sedež ECJ v Luksemburgu.

Slo-Tech - Še ena zanimiva iz luksemburških sodnih dvoran: Sodišče Evropske Unije je pred malo več kot mesecem dni odločal v sporu med italijanskim združenjem izvajalcev in založnikov in zasebnim zobozdravnikom, glede vprašanja, ali mora slednji zaradi predvajanja glasbe v svoji ordinaciji plačati nadomestilo. Rekli so, da ne, ker se nadomestilo za javno priobčitev glasbe plačuje zgolj in le, ko se glasba dejansko priobči javnosti in to v pridobitni namen.

Zadeva je odraz širših svetovnih trendov prekomernega licenciranja glasbe, ter (zlo)rabe pravnega sistema v ta namen. Zgodila se je v sosednji Italiji, kjer je lokalno združenje proizvajalcev fonogramov (Società Consortile Fonografici) stopilo v stik z italijansko zbornico...

54 komentarjev

Evropsko sodišče o nadomestilih za zasebno reproduciranje avtorskih vsebin

Europa.eu - Sodišče Evropske unije se je v okviru odločanja o predhodnem vprašanju, ki ga je na Sodišče naslovilo špansko pritožbeno sodišče iz Barcelone, ukvarjalo z razlago Direktive, ki ureja tudi "nadomestilo za zasebno reproduciranje" avtorskih vsebin.

Na podlagi te Direktive države, tudi Slovenija, v svojem pravnem redu uredijo plačevanje nadomestil nosilcem avtorskih pravic za škodo oz. izpad dohodka, ki avtorjem nastane, ker zakonodajalec (v omejenem obsegu) dovoljuje domače kopiranje (oz. izdelavo "varnostnih kopij" - na tem mestu gre opozoriti, da ne gre za nadomestilo za "piratstvo" oz. nezakonito razmnoževanje avtorskih del). Na takšni podlagi se pri vsaki prodani opremi, namenjeni oz. sposobni takšnega reproduciranja (DVD snemalniki in mediji, glasbeni predvajalniki, trdi diski...), plača določen neprostovoljen prispevek.

Sodišče se je med drugim ukvarjalo z vprašanjem, ali evropski pravni red dopušča, da se takšno breme zavezancu naloži ne glede na namen, za katerega je takšna...

153 komentarjev

Zbiranje predlogov sprememb slovenske avtorsko pravne zakonodaje

Slo-Tech - Da je avtorsko pravna zakonodaja potrebna temeljite prenove, je postalo očitno že marsikomu. Zato je gotovo zelo razveseljivo dejstvo, da je Urad RS za intelektualno lastnino pričel pripravljati novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Urad je konec aprila vse zainteresirane pozval k pošiljanju predlogov zakonskih sprememb, rok za oddajo obrazloženih predlogov pa je do konca tega meseca.

Enega izmed predlogov so pripravili tudi sodelavci pri projektu Creative Commons Slovenija. Predlagajo predvsem dvoje.

Prvi njihov predlog je, da se ukine obvezno kolektivno upravljanje pravic v primeru neodrskih pisanih in glasbenih del oz. vsaj možnost svobodne izbire avtorjev glede tega. Ta predlog bi avtorjem omogočil svobodno izbiro priobčitve njihovega dela javnosti.

Trenutna zakonodaja je namreč taka, da v njihovem imenu ne glede na njihove želje nadomestilo prejme kolektivna organizacija - SAZAS oz. Zavod IPF. Ta rešitev bi tudi omogočila, da bi se nepridobitni producenti oz....

49 komentarjev

Najodmevnejša dogodka povezana z intelektualno lastnino doma in na tujem

Slo-Tech - Inštitut za intelektualno lastnino, ki ga vodi dr. Maja Bogataj je 26. aprila, na svetovni dan intelektualne lastnine razglasil najodmevnejša dogodka doma in na tujem, povezana z intelektualno lastnino.

Po mnenju Inštituta za intelektualno lastnino je doma najbolj odmevalo dejanje Janeza Janše, ki je nedovoljeno reproduciral, nedovoljeno predelal in nedovoljeno priobčil javnosti govor bivšega britanskega predsednika Tonyja Blaira, s čimer je poleg več materialnih avtorskih pravic kršil tudi moralno avtorsko pravico izvirnega avtorja. IPI opozarja, da je v skladu s slovensko zakonodajo to celo kaznivo dejanje (147. člen KZ-1 oz. 158. člen KZ) ter ob tem opozarja na nesmiselnost slovenske kazenske zakonodaje na področju preganjanja kršiteljev avtorskih pravic.

V tujini pa je po mnenju IPI najpomembnejša poravnava, ki jo je Google sklenil z avtorji in založniki v ZDA zaradi digitaliziranja knjig iz zbirk največjih svetovnih raziskovalnih in akademskih ustanov ter knjižnic, s čimer...

42 komentarjev

Ali je nadomestilo za privatno in lastno reproduciranje res ustrezno?

RTV Slovenija - Tako poroča RTV Slovenija. Evropska komisija namreč meni, da obstajajo boljši načini za kompenzacije kršenja avtorskih pravic, kot pred kratkim sprejeto nadomestilo za privatno in lastno reproduciranje. O nadomestilu smo seveda poročali tudi tukaj, razvnela pa se je tudi žgoča debata o ustreznosti metode.

Reakcijo iz vladne strani nestrpno pričakujemo!

24 komentarjev

Nova anketa: greste po nakupih?

Slo-Tech - V prejšnji anketi smo vas spraševali, koliko denarcev odrinete za ohišje in napajalnik. Po rezultatih sodeč, vas bolj zanima drobovje, kot pa oklep, saj kar 70% glasujočih za to nameni manj kot 30.000 SIT, preostali pa več kot toliko. Ne gre pa zanemariti dejstva, da je slednjih skoraj tristo, če se že v procentih sliši malo.

Koliko denarja ste odrinili za ohišje in napajalnik za vaš primarni računalnik?
10.000-20.000 SIT31%
(296)
20.001-30.000 SIT22%
(208)
manj kot 10.000 SIT 17%
(160)
30.001-40.000 SIT12%
(111)
40.001-50.000 SIT7%
(70)
50.001-60.000 SIT5%
(45)
več kot 80.001 SIT3%
(25)
60.001-70.000 SIT2%
(17)
70.001-80.000 SIT1%
(8)
Skupaj glasov: 940


Tokrat vas sprašujemo o tem, ali nameravate zaradi Uredbe o nadomestilih za privatno reproduciranje do datuma uveljavitve (21.10.2006) kupiti kakšen prazen medij (trdi disk, DVD, CF/MMC/SD kartico, USB ključ) ali napravo (tiskalnik, skener, DVD zapisovalnik), ki omogoča reproduciranje, in se tako še izogniti plačilu nadomestila....

46 komentarjev

Le še malo časa za nakupe trdih diskov, DVD-jev, USB ključkov, CF kartic, tiskalnikov...

Slo-Tech - O tem, da je Vlada RS pred kratkim razpravljala o osnutku Uredbe o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, smo že poročali. Beseda je meso postala in tako je bila v Uradnem listu RS, št. 104/06, z dne 6. 10. 2006, ta uredba tudi objavljena.

Tako lahko do sobote, 21. 10. 2006 (označite na koledarju), opravite nakupe cvetličnih lončkov in travnikov (za neposvečene nosilce podatkov), ne da bi za to plačali nadomestilo (v denarju) po tej uredbi.

Od česa boste plačevali nadomestilo in koliko ta znaša, si preberite v povezani novici, oziroma v Uredbi (500 GB disk, se bo npr. podražil za 4000 SIT, oziroma za vsakih začetih 1 GB zmogljivosti 8 SIT). V kratkem pa lahko pričakujete tudi članek na to temo.

Vesele nakupe!

259 komentarjev

Nov predlog Uredbe o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje

Slo-Tech - Na Slo-Techu smo že poročali o nameri Vlade, da prenovi sistem nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje. Gre za to, da v zameno za pravico fizičnih oseb do privatnega in arhivov, knjižnic, muzejev ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov do drugega lastnega reproduciranja, dobijo avtorji, izvajalci, proizvajalci fonogramov, filmski producenti in založniki (drugo) pravico do nadomestila za tovrstno reproduciranje.

Na ta način se v splošno dobro omejuje absolutna narava avtorske pravice. Ta izjema, kot to sledi iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-200/02-12, z dne 13. 5. 2004, zmanjšuje potrebo po nakupu avtorskih del in verjetnost takega nakupa. Zakonodajalec to nadoknadi tako, da uredi avtorjevo upravičenje do nadomestila za tako, sicer dovoljeno reproduciranje. Nadomestilo je avtorju dolžan uporabnik. Vendar zakonodajalec, življenjsko gledano, ne more zagotoviti plačevanja neposredno od posamičnega uporabnika, a tudi ne izplačila neposredno vsakemu...

65 komentarjev

Kolektivna nepismenost urada za intelektualno lastnino

Slo-Tech - V raziskavi Mediane, katere naročnik je urad za intelektualno lasnino, le-ta ugotavlja "kolikšen je delež uporabe praznih digitalnih nosilcev zvoka in slike in digitalnih naprav za namen reproduciranja in shranjevanja podatkov, ki niso avtorsko varovani (ki jih posameznik stvari sam), med fizičnimi osebami v Sloveniji."

Urad ima očitno resne težave, saj tamkajšnji pravni strokovnjaki sploh še niso prebrali zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki v 14. členu nedvoumno določa, da "Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela."

Urad implicira, da ni dovolj, da tistim, ki ustvarjajo zgolj za dobiček z vsakim praznim medijem za shranjevanje podatkov plačujemo dodaten in neupravičen davek, nujno je tudi, da ne uživamo nobene zaščite, če je nismo zaslužili z direktnim prispevkom k blagostanju urada in njegovih vrlih uradnikov in kakšni od sorodnih organizacij, ki se trudi avtorje kljub tehnološkemu razvoju obdržati v podrejenem položaju v razmerju do...

45 komentarjev

Nizozemci bodo sprejeli zakon o obdavčenju prenosnih predvajalnikov

Slashdot - Nizozemska je po navajanju The Register-ja na dobri poti, da sprejme zakon o dodatni obdavčitvi prenosnih predvajalnikov glasbe. Tako se bo v primeru, da bo zakon sprejet, vsak predvajalnik podražil za 3,28 evra na "ukraden" GB. Ta denar pa bo šel v žep lastnikov avtorskih pravic kot nadomestilo za ukradene pravice. Najboljši ipod bo tako dražji za 180 evrov.

Podobno kot ta davek je tudi nadomestilo, ki ga naj bi ga plačevali v Sloveniji ob nakupu praznih medijev, ki se lahko uporabijo za shranjevanje avtorskih del. V Nemčiji utegne zaradi njega cena trdega diska kmalu narasti preko vseh mej, saj je nadomestilo vezano na kapaciteto nosilca in ne na kos ali ceno izdelka.

Tako glasbena industrija kuje izgube. Najprej kupimo prenosni predvajalnik, za katerega plačamo (bomo?) davek, potem rabimo kak nosilec za rezervno kopijo, za katerega spet plačamo davek, za tem po možnosti kupimo še glasbo prek spleta, kjer z nekaj smole pride do napake na strežniku in je treba transakcijo...

88 komentarjev

dr. Bojan Pretnar o plačevanju nadomestil za izplačilo avtorskih pravic

Slo-Tech - Danes ob 12h se je na Valu 202 v oddaji Vroči mikrofon novinarka Nataša Zanotini pogovarjala z dr. Bojanom Pretnarjem iz Svetovne organizacije za intelektualno lastnino. Tema pogovora: plačevanje nadomestil za izplačilo avtorskih pravic.

V kratkem pogovoru je dr. Pretnar pojasnil, da Slovenija samo sledi ostalim evropskim državam, po njegovem mnenju pa tudi ni sporno, da je potrebno ta nadomestila plačati. Žal novinarka ob tem ni izpostavila problematičnosti zaščite proti kopiranju, ki onemogoča tudi legalno kopiranje. V primeru, da plačevanje nadomestil ni sporno, pa je zelo sporno, če kljub pobranim nadomestilom založbe onemogočajo zakonito kopiranje, za katero država pobere nadomestilo.

Dr. Pretnar je sicer v oddaji izrazil mnenje, da ne gre za davek, ter povedal, da so zavezanci uvozniki in ne kupci. Kakorkoli že, jasno je, da bodo uvozniki vsaj del teh stroškov prenesli na kupce, torej bomo v končni fazi kupci tisti, ki bomo plačevali dražje izdelke. Ta strošek se formalno...

20 komentarjev