» »

Garancija, 45 dnevni rok ter podjetja

Garancija, 45 dnevni rok ter podjetja

M-XXXX ::

Uglavnem imam enk 290 kupljeno rabljeno od podjetja. Grafična je crknotnla kar pomeni, da je šla v garancijo. Danes je minilo več kot 45 dni od kar je v servisu. Sem klical na Mlacom in je bilo rečeno, da za podjetja 45 dni ne velja. Pravice fizičnih oseb poznam zelo dobro, za podjetja pa nimam pojma. Mi prodaja bučke in naj zahtevam novo nazaj ali je res?

Šimpanz ::

To pokriva zakon o varstvu potrošnikov, kjer v enem od prvih odstavkov piše kdo je potrošnik. Ne vem čisto na pamet ampak gre nekako takole. Gre za fizično osebo, ki izdelek uporablja za osebno uporabo (z njim ne služi denarja). Če si kupil grafo na podjetje, ti lahko servis ne prizna določenih pravic, ker so rezervirane za potrošnike. Tega sicer še nisem videl v praksi, je pa možno.

Evo definicija na internetu: Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago (izdelke) ali storitve za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti.

M-XXXX ::

Zanimivo. In potem dejansko podjetje nima roka za garancijo ali kako je rešeno? Ker tole bi bilo pa kar malo čudno potem...

Invictus ::

To da garancija ne velja za poslovne uporabnike, je samo nateg.

Pojdi tja, in začni groziti z vsemi inšpekcijami ...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

M-XXXX ::

Ne ne narobe smo se razumeli: ne zavracajo garancije, pravijo da ne obstaja 45dnevni rok?

Invictus ::

Če bi bilo tako, potem jim sploh ne bi bilo treba priznati garancije, ker bi imeli neomejen rok za reševanje. Ni ravno uporabno ...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

M-XXXX ::

Invictus je izjavil:

Če bi bilo tako, potem jim sploh ne bi bilo treba priznati garancije, ker bi imeli neomejen rok za reševanje. Ni ravno uporabno ...

Moja prva misel. Vendar nisem hotel pametovati nepripravljen, nekaj sem že brskal po netu, pa mi google ni našel nič pametnega. Ima kdo kakšne informacije več oziroma linke?

PINki ::

Kaj, če kontaktiraš Lakotnika ali Žiga, ki sta pravnika? Rada delita znanje :D

M-XXXX ::

PINki je izjavil:

Kaj, če kontaktiraš Lakotnika ali Žiga, ki sta pravnika? Rada delita znanje :D

Moj backup, pa nočem bit iz prve preveč tečen in upam, da ona dva najdeta temo ^^

M-XXXX ::

M-XXXX je izjavil:

PINki je izjavil:

Kaj, če kontaktiraš Lakotnika ali Žiga, ki sta pravnika? Rada delita znanje :D

Moj backup, pa nočem bit iz prve preveč tečen in upam, da ona dva najdeta temo ^^

Zadeva bi morala biti zakopana nekje tukaj: http://www.uradni-list.si/1/content?id=...
Ampak moram priznat, da po preletu nisem našel tega kar iščem.

AndrejO ::

ZVPot je namenjen zaščiti potrošnikov, ki so definirani kot fizične osebe. Če je kupec pravna oseba (torej tudi s.p.), potem je relevantno samo to, kar je navedeno v pogodbi in Obligacijskem zakoniku.

III. poglavje bo relevantno.

St235 ::

Zate je relavantno tole:
484. člen
Če prodajalec v primernem roku ne popravi ali ne zamenja stvari, lahko kupec odstopi od pogodbe ali zniža kupnino in zahteva odškodnino.
(obligacijski zakonik)

Primerni rok pa ni eksplicitno definiran, bi se pa dalo smiselno uporabit 45 dnevni rok, ki velja za potrošnike, raen seveda, če lahko Malcom dokaže, da so upravičeno rabil dlje.

O primernosti roka pa bo odločalo sodišče, če se ne boste mogli dogovrit in bo treba it v tožbo.

Potrebno pa je pogledat še pogodbo (račun) in splošne garancijske pogoje, ki so prišli zraven izdelka. Tam je lahko "primeren rok" definiran.

SeMiNeSanja ::

Lahko pa je tudi kakšen 'droben tisk' na prvzemnem listu, ki si ga podpisal, ko si zadevo oddal v garancijsko popravilo....

Drugače pa svetujem pogovor z direktorjem (prodajalček ali serviser takointako nimata kaj reči, če direktor ne 'požegna') in poskus izpogajanja neke sprejemljive opcije za obe strani.

Sodišče ti ne bo popravilo grafične, zato se nanj ne zanašaj.
Plediraj na 'ugled podjetja' in '(ne)zadovoljstvo strank', ki se (ne) vračajo....

Zgodovina sprememb…

M-XXXX ::

Hm, ravno sem bil na obisku pri sestrični (pravnici) sicer to ni njeno področje, mi je pa dala nekaj nasvetov za kaj naj se pozanimam oziroma vprašam, vse skupaj sva imela debate cca 2-3minute, več mi ni zneslo.

Prva ideja:
Prenos lastništva na fizično osebno. Z lastnikom imava pogodbo (ustno- ni potrebe po pisni verziji v tem primeru). Se v tem primeru spremenijo tudi pravice oziroma se prenesejo pravice/lastnosti na fizično osebno oziroma kakšna je situacija.

druga ideja, razmišljanje:

IV. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE STVARI

15.b člen

(1) Blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, je blago, katerega brezhibno delovanje se zagotavlja z vzdrževanjem ali zamenjavo njegovih sestavnih delov. To velja tudi za blago, ki se kupuje samostojno, uporablja pa se kot sestavni del drugega blaga.

(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda predpis, s katerim določi blago iz prvega odstavka tega člena ter podrobneje uredi garancijske obveznosti za posamezne vrste blaga, zlasti:

– najkrajši garancijski rok;

– čas po preteku garancijskega roka, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

16. člen

(1) Za blago iz prejšnjega člena mora proizvajalec ali prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. Pri tem je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne opravlja te dejavnosti.

(2) Pooblaščen je tisti servis, ki ima veljavno pooblastilo proizvajalca, da lahko izvaja servisna dela na proizvodih in ima sklenjeno pogodbo za dobavo originalnih rezervnih delov.

(3) Garancijski list mora biti za potrošnika lahko razumljiv. Kadar je izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti garancijski list v celoti v slovenskem jeziku.

(4) Proizvajalec je dolžan zagotoviti popravilo in vzdrževanje izdelka, za čas garancijskega roka oziroma njegovega podaljšanja brezplačno, po poteku le tega pa proti plačilu tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

(5) Tudi po preteku garancijskega roka je proizvajalec dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

(6) Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.

(7) Tudi za rabljeno blago iz 15.b člena mora prodajalec, registriran za opravljanje dejavnosti prodaje rabljenega blaga, ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. V primeru, da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega servisa, je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne opravlja te dejavnosti.

(8) Prodajalec stanovanja ali poslovnega prostora mora kupcu najkasneje ob izročitvi stanovanja predati garancijske liste za vso vgrajeno blago iz 15.b člena tega zakona.

17. člen

(črtan)

18. člen

(1) Garancijski list mora vsebovati zlasti naslednje podatke:

1. firmo in sedež proizvajalca,

2. podatke, ki identificirajo blago,

3. izjavo, da proizvajalec jamči za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,

4. trajanje garancijskega roka,

5. firmo in sedež prodajalca ter datum izročitve blaga potrošniku,

6. najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega leta, razen če gre za rabljeno blago, za katerega lahko prodajalec določi krajši garancijski rok,

7. čas po preteku garancijskega roka, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, ki mora biti vsaj trikrat daljši od garancijskega roka.

(2) Proizvajalec ima obveznosti po zakonu, tudi če za blago, določeno v predpisu iz 15.b člena tega zakona, garancijski list ni bil izdan ali ni bil izročen potrošniku ali iz njegove vsebine ne izhajajo z zakonom predpisane obveznosti proizvajalca.

(3) Šteje se, da garancijski list ni bil izdan, če potrošniku niso bile izročene listine, na katerih so vsi podatki iz prvega odstavka tega člena. Če se podatki iz prvega odstavka tega člena nahajajo na različnih listinah, mora prodajalec potrošnika na to posebej opozoriti.

(4) Proizvajalec ima vse obveznosti po zakonu tudi, če garancija ni obvezna, pa jo je javno obljubljal (prostovoljna garancija).

19. člen

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača proizvajalec.

20. člen

(1) Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za odpravo okvar in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago v popravilo in da napake odpravijo najkasneje v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oziroma pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo okvare in pomanjkljivosti izdelka. Če proizvajalec tega v tem roku ne stori, mora potrošniku brezplačno nadomestiti tak izdelek z enakim novim in brezhibnim izdelkom.

(2) Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katerega le ta uveljavlja garancijo, zagotovi brezplačno uporabo podobnega izdelka.

(3) V primeru, da proizvajalec oziroma pooblaščeni servis tega potrošniku ne zagotovi, ima potrošnik pravico do povračila škode, ki jo je pretrpel zaradi tega, ker stvari ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

21. člen

Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnike.

Razmišljanje glede tega. Ali si tole enostavno narobe razlagam ali kako? To pomeni, da tudi za serviseranje robe za podjetja velja 45 dnevni rok? Smo tole spregledali, ali si enostavno narobe razlagam?

AndrejO ::

M-XXXX je izjavil:


Prenos lastništva na fizično osebno. Z lastnikom imava pogodbo (ustno- ni potrebe po pisni verziji v tem primeru). Se v tem primeru spremenijo tudi pravice oziroma se prenesejo pravice/lastnosti na fizično osebno oziroma kakšna je situacija.

Ana da jabolko Petru, ki ga ima rada. Peter da isto jabolko Mojci, ki jo ima rad.

Ali to pomeni, da ima sedaj Ana rada Mojco? Verjetno ne. Kar se pravna oseba pogovarja s komerkoli naprej, ne bo vzpostavilo nikakršnega novega odnosa med Mlacomom in to, za njih čisto tretjo, deseto ali stoto, nepovezano osebo.

M-XXXX je izjavil:


21. člen

Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnike.

Razmišljanje glede tega. Ali si tole enostavno narobe razlagam ali kako? To pomeni, da tudi za serviseranje robe za podjetja velja 45 dnevni rok? Smo tole spregledali, ali si enostavno narobe razlagam?

Staro verzijo si našel, ampak načeloma imaš prav. Je pa zakon izgleda manjši facepalm (za arheologe, krivec je ZVPot-E iz 2011). Kar si okrepil je tudi v trenutni verziji in tudi relevantno za pravne osebe. Pojdi in se izpogajaj za kaj boljšega.

Sedaj pa facepalm del...

Najprej celotno besedilo trenutno veljavnega 21.č člena: "Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnike, razen pravic iz 21. člena tega zakona."

Potem imaš 21. člen: "Prodajalec mora ob sklenitvi prodajne pogodbe za blago iz druge alinee 19. člena tega zakona izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo blaga ter zagotavljati brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka."

ROFL. To pa zato, ker je zakon zaradi tega člena navaden zmazek. 21. čl., ki za pravne osebe ne velja, je redundanten, ker ostali členi istega poglavja podeljujejo iste pravice.

Konkretno:
"Prodajalec mora ob sklenitvi prodajne pogodbe za blago iz druge alinee 19. člena tega zakona izročiti potrošniku garancijski list ..."
Podvojeno iz 16. čl., ki velja tudi za pravne osebe.

"... navodila za sestavo in uporabo blaga ..."
Podvojeno iz 20. čl., ki velja tudi za pravne osebe.

"... ter zagotavljati brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka."
Podvojeno iz 20. čl., ki velja tudi za pravne osebe.

Kdo točno rine v "glasovalni stroj" takšne zakonodajne zmazke? Če se išče koga za odpustiti iz javne uprave, avtor tega, bi lahko bil pri vrhu spiska.

Če to prav berem, je 21. člen popolnoma odvečen in njegova izločitev za pravne osebe ne odvzame niti ene pravice IV. poglavja, ker so vse v tem členu navedene in podeljene že v predhodnih členih. Če to tudi prav razumem, to pomeni, da te pravice pravna oseba dejansko ima, saj neupoštevanje člena ne pomeni negacijo pravic, temveč samo unik podlage za uveljavljanje pravic. Ker pa je uveljavljanje možno na podlagi drugih členov, je celotna stvar "no-op". Brez haska.

Koliko imam prav in koliko se motim, bo pa kakšen pravnik povedal, ne pa jaz. Jaz sem samo laik.

M-XXXX ::

Moram priznat, da zelo razočaran nad Mlacomom.

Po 65 dneh!!! Naj bi končno dobil zamenjavo. Pa še to vse skupaj na prvotnega kupca.
Uglavnem, vse skupaj trajalo 65 dni, vmes klical cca 3-4x servis. Prvič po 45 dneh. Potem v začetku tega tedna (se mi zdi da v ponedeljek) ter v petek. V petek mi je serviser rekel, da kartic ne bodo dobili in naj podam zahtevek za vračilo denarja, potem pa sem dobil nazaj email kar od direktorja. Kakšen nasvet kako naj se lotim zadeve. Mail se glasi:

Spoštovani,

Danes ste govorili s serviserjem, ki v času pogovora ni pogledal servisnega naloga, zato je govoril »na pamet iz glave« in ni imel vseh informacij v zvezi z zamenjavo grafične kartice s strani dobavitelja. Zato vam je dal napačne informacije. Danes smo dobili zamenjavo za reklamirano kartico. Dobili smo GigaByte Radeon R9 290, WindForce 3X, 4096 MB GDDR5, ki je novejši model, kartica je hitrejša in tišja. Ima tri ventilatorje. Kartica je pripravljena za prevzem.

Sporočam pa vam naslednje:
1. Kupec kartice je bila firma PROCEL LTD, D.O.O.. Med firmami velja OZ in ne ZVPot

2. Servisni nalog je bil odprt na kupca PROCEL LTD, D.O.O.

3. Vi bi lahko prevzeli kartico samo v primeru, da bi z računom dokazali, da ste jo kupili od njih.

4. V kolikor tak račun o nakupu med PROCEL LTD,D.O.O. in vami imate, bi morali servisni nalog odpreti na drugega kupca-na vas!

5. V kolikor takega računa nimate, bomo premislili o možnih korakih, saj gre lahko za nezakonito pridobljeno materialno korist. Trenutno lahko kartico prevzame PROCEL LTD, D.O.O. z osebnim dokumentom prevzemnika

6. Zahtevek za vračilo kupnine je zaradi zgoraj naštetega v celoti neupravičen in ga zavračamo.

7. Obvestili bomo kupca kartice PROCEL LTD, D.O.O., na katerega je bil odprt servisni nalog, da je le-ta zaključen.


Točka 1: tukaj je zame relevanten del, ki je bil že zgoraj izpostavljen in se nanaša na 45 dnevni rok? Pa v celotni stvari tole niti ni prvotnega pomena.

Točke: 2, 3, 4, 5, 7:
Pošiljka je bila poslana na njih IZ MOJEGA naslova.
V pošiljki je bil dopis (opis napake) ter moji podatki, moj naslov moja številka rečeno naj vse skupaj meni pošljejo ob enem sem pa še mojo vizitko dal. Edino kar jih veže na prvotno firmo je naslov na računu.
V telefonskih klicih sem VEČKRAT povedal in dal jasno vedeti, da to jaz pošiljam in ne vem od kje jim ideja, da so odprli računa na katerokoli drugo ime?

Moje razmišljanje je tako, da mene najbrž lahko bolj malo briga na koga in kako so odpirali nalog, pač njihova interna napaka, če so ga na napačno ime? Imam prav ali streljam kozle?

Ubistvu tukaj pa vprašanje: kolikor vem je garancija vezana v vsakem primeru na izdelek in ne na osebo. Imajo sploh pravico zahtevati, da jim kažem kakšni koli račun o nakupu? Pa tudi dogovor med prvotno firmo in mano (pogodba) kolikor vem je lahko ustna in ne rabi biti pisna? Čeprav tukaj se seveda vrnemo na prvo vprašanje če sploh lahko omenjeno pogodbo zahtevajo, da se jo pokaže?

V končni fazi mi je važno da dobim kartico ali denar, mi pa ni vseeno za tako nategovanje z roki potem pa še kompliciranje?

Ziga Dolhar ::

V zvezi s 45-dnevnim rokom jih lahko kamot napotiš na 21.č člen ZVPot, kot ti je (pravilno) potrdil že AndrejO.

Tvoje izkušnje in zgornji dopis je pa kar konsistentno skladno z večletnimi izkušnjami obiskovalcev Slo-Techa, ki dokazujejo, za kakšne šalabajzerje gre pri Mlacomu. (Pa vendar jim folk še vedno daje denar ;((.)
https://dolhar.si/

Zgodovina sprememb…

AndrejO ::

M-XXXX, glede na to, da je govora o bližnjih sorodnikih Butnskale, boš najhitreje prišel skozi, če jim faksiraš tisti famozni račun, ki ga želijo videti, in jim nato visiš na telefonu, dokler ti kartice ne pošljejo na tvoj naslov. Seveda to tega niso upravičeni, ampak malo pragmatizma ne škodi.

Šele če to ne bo zaleglo, potem razmisli o odvetniku (208. čl. KZ-1) in prosi računovodjo, da ti pomaga natančno izračunati vso dosedaj povzročeno gospodarsko škodo (21.c čl. ZVPot). To pa zato, ker se bo z odlašanjem začela večati verjetnost, da boš moral za uvljavljanje svojih pravic zagroziti (in seveda tudi resno misliti) s sodiščem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: AndrejO ()

M-XXXX ::

In vse to, toliko bedarij, kompliciranja, zavlačevanja in nategovanja v zahvalo meni, ker sem čakal 65 dni. Jap oni pa res vedo kako kako razvajat svoje stranke, da ne gredo konkurenci.

M-XXXX ::

Danes sem končno dobil grafično.

OGROMNA kritika Mlacomu, rabili so cca 70dni!!! za vračilo. Vmes mi je bilo obljubljeno vračilo denarja, potem celo grožnje, kompliciranje, zavlačevanje, zahtevanje podatkov do katerih niti približno niso upravičeni itd...

Mene vem, da so izgubili kot stranko...

galu ::

Napiši povzetek izkušnje še semle: Pritožbe in pohvale računalniških trgovin , da bo več ljudi imelo podatke, na podlagi katerih naj/lahko dvakrat premislijo, kje naj kupijo (posredno ali neposredno) svoje komponente.
Tako to gre.

LeQuack ::

Če bi ti hoteli res zrihtati jo itak ne bi imel niti 45 dni pri sebi. Najbrž se je prašila kje na polici ali predalu kot vedno pri takih zadevah, uporabnik seveda misli da potuje v daljne kraje na pregled in servis, kar je ponavadi bullshit.
Quack !


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Garancija in pravne osebe (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
5110063 (8662) St235
»

Garancija in pravna oseba kot kupec

Oddelek: Pomoč in nasveti
295144 (4427) SeMiNeSanja
»

Prenosljivost garancije (strani: 1 2 )

Oddelek: Kaj kupiti
6414388 (12324) solatko
»

45 dnevni rok (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
8111059 (8601) čuhalev
»

garancija-kako dolgo čakate na zamenjavo?

Oddelek: Kaj kupiti
182466 (2210) Gr00vY

Več podobnih tem