» »

Posodobitev BIOSa od A to Ž

BIOS je okrajšava za Basic Input/Output System (osnovni vhodno/izhodni sistem).

BIOS, včasih imenovan tudi Firmware, je program, vgrajen v samo matično ploščo, ki se zažene takoj, ko računalnik vklopite. Takoj na začetku izvede nekaj testov delovanja strojne opreme in nastavi prave parametre delovanja le te.

Njegova najpomembnejša naloga je komunikacija med strojno opremo in operacijskim sistemom. Kot tak je za zanesljivo in stabilno delovanje računalnika izredno pomemben.

Iz zgoraj navedenih razlogov BIOS zapis med različnimi matičnimi ploščami ni prenosljiv, čeprav mogoče različni plošči uporabljata isti chipset.

V računalnikih s procesorjem Pentium ali novejšim je BIOS običajno shranjen v EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) integriranih vezjih s katerimi je možno zelo enostavno spremeniti zapis.

Računalniki razreda 486 ali starejši imajo ta zapis večinoma zapisan v EPROM (Eraseable Programmable Read Only Memory) integriranih vezjih pri katerih za spreminjanje zapisa v njih potrebujete posebno opremo ali celo v ROM (Read Only Memory), kjer spreminjanje zapisa, razen z menjavo integriranega vezja, ni mogoče.

Prvo pravilo posodabljanja BIOSa: Če deluje vse tako kot mora, ne posodabljate.

To pomeni, če vam sistem deluje brezhibno in stabilno, posodobitve niso smiselne, saj niso brez tveganja. Tudi, če je računalnik že dalj časa deloval brezhibno in je nenadoma njegovo delovanje postalo nezanesljivo in vzrok vsekakor niso napake v programski opremi, poskusite ugotoviti vzrok. Najpogostejša vzroka sta:

1.Okvara na RAM modulih, za testiranje uporabite program Memtest86 ali Memtest+.
2.Napihnjeni kondenzatorji na matični plošči ali ostalih komponentah. Za več informacij si oglejte članek Menjava kondenzatorjev na osnovni plošči.

Dokler ne ugotovite vzroka, je morebitna posodobitev BIOSa zelo tvegana in v veliki večini ne bo odpravila težav, tudi če vam jo bo uspelo uspešno izpeljati.

Kdaj nadgraditi BIOS?


Posodobitev (če je na voljo) je vsekakor smiselna v primerih:
- če bi radi uporabili disk večje kapacitete, kot ga matična plošča trenutno podpira
- če posodobitev pomeni pravilno prepoznavanje ali izboljša delovanje vgrajenega procesorja
- če posodobitev odpravi napačno ali sploh nedelovanje vašega operacijskega sistema
- če popravek zmanjša porabo energije (pri prenosnikih)

V vseh naštetih primerih je nadgradnja smiselna in priporočljiva, drugače ne.

V primeru, če posodobitev ponuja posodobitev za procesor, ki ga nimate ali neko drugo zmožnost, ki je ne potrebujete (npr. podporo za velike diske) in le tega v vašem sistemu nimate, posodobitev ni smiselna in lahko prinese več težav, kot koristi. Lahko se zgodi, da sistem ne bo tako stabilen, kot pred posodobitvijo, lahko imate težave s SCSI krmilniki itd. Tukaj velja pravilo: Novejše ni nujno boljše.

Kako ugotoviti katero matično ploščo imam?


Lahko pogledate v knjižico z navodili, vendar ker lahko obstaja več revizij plošče ali pa so lahko celo navodila napačna (za drugo ploščo) se je potrebno še dodatno prepričati.

Lahko uporabite nek program, ki identificir strojno opremo v vašem računalniku, kot so naprimer Aida32, SIV ali PCWizard]. Tak način včasih ne nudi zanesljive prepoznave, zato je najbolje pogledati kaj se izpiše na zaslonu, ko vklopite računalnik (pritisnite tipko Pause, da boste lahko v miru pregledali kaj vse se izpiše). Spodnja skica prikazuje kje so najpogosteje izpisane te informacije:


Podatki v zgornjem delu zaslona o proizvajalcu in verziji BIOSa ne izpišejo vse matične plošče, podatek v spodnjem levem delu zaslona pa se izpiše pri ogromni večini plošč.

Te številke in črke predstavljajo datum in tako imenovan BIOS ID. Ker slednje laiku ne pove veliko, je za njihovo razvozljanje najbolje uporabiti iskalnik na spletni strani Wim BIOS

V nekaterih redkih primerih se oznaka matične plošče zapisana tudi v logotipu:


Če vse to iskanje ni obrodilo sadov ali ste še vedno v dilemi je najbolje pregledati še oznake na matični plošči sami.

Oznake matične plošče se največkrat nahajajo:
-pri NB (Gigabayte 7VA XP Rev 1.1:

-nekje med PCI ali ISA režami (Abit BH6):

-na nalepki na najnižji PCI ali ISA reži (Abit VA6):

-nekje na robu same matične plošče (QDI LegendV):

-mogoče je na plošči zapisana FCC ID številka. V tem primeru uporabite FCC ID iskalnik.

V primeru dileme pogumno uporabite Google.

Postopek posodobitve

Ko ste povsem prepričani katero matično ploščo imate, preglejte spletne strani proizvajalca matične plošče. V nekaterih primerih boste ugotovili, da vam proizvajalec nudi avtomatsko posodobitev preko spleta s posebnim programom, ki deluje v Windows okolju. Uporaba je hitra in enostavna, uporabniku je treba samo slediti navodilom na zaslonu.

Kljub temu, da je ta možnost za večino uporabnikov zelo vabljiva, ne hitite na vrat na nos. Priporočam, da se najprej prepričate po spletnih forumih ali je posodobitev res v redu.

Slabost takega načina posodobitve je tudi v primeru, ko so na takem računalniku virusi ali spyware, ali pa je Windows sistem iz nekega drugega razloga nestabilen. V primeru sesutja Windows med posodobitvijo lahko poškodujete matično ploščo. Kako tako matično ploščo spet spraviti v delujoče stanje več v nadaljevanju.

Naslednja slabost je tudi ta, da je tak program za uporabnike, ki ne uporabljajo Microsoft Windows sistemov neuporaben.

V primeru, če vam proizvajalec vaše matične plošče take avtomatizirane storitve ne nudi boste morali sami na njegovih spletnih straneh poiskati morebitno podporo za matično ploščo, ki si jo lastite.

Posodobitev BIOSa je navadno datotekah zip, v katerem je posodobitev s največkrat s končnico .bin, včasih tudi .awd ali .ami. Ostale končnice so redke. Običajno je zraven priložen še program za posodobitev in v nekaterih primerih še datoteka autoexec.bat. Kratka navodila so v datoteki readme.txt, vendar jih večina proizvajalcev ne prilaga in jih je potrebno poiskati na njegovi spletni strani.

Pasti pri iskanju prave verzije posodobitve BIOSa


Ko veste točno oznako matične plošče, lahko na spletnih straneh proizvajalca matične plošče poiščete posodobitve BIOSa. Vendar bodite pozorni na nekaj stvari:

Nekateri proizvajalci matičnih plošč imajo več različnih spletnih strani, namenjene različnim trgom in je posledično na njih podpora samo za izdelke namenjenim tem trgom. Žal so trgi pogosto ohlapno definirani. Tako lahko dobite podporo za matično ploščo Soyo 6BA+ le na straneh www.soyousa.com:
Na straneh www.soyo.com.tw, podpore za to ploščo namreč ni:

Naslednja past je nepozorno branje: V primerih, ki ga prikazujeta sliki, obstaja več izvedb iste plošče, ki se razlikujejo po neki podrobnosti (clock generator, I/O, razlićica plošče itd).
www.ecs.com.tw

www.msi.com.tw/


V primeru, če teh podatkov ni navedenih na straneh proizvajalca, pozorno preberite morebitne besedilne datoteke (s končnico txt), ki so priložene sami posodobitvi. Slika prikazuje datoteko note.txt, ki je priložena posodobitvi BIOSa za matično ploščo Tandex 35-8331:


Večinoma proizvajalci posodobitvi tudi priložijo ustrezen programček za to delo, vendar ne vedno. Pri novejših matičnih ploščah (npr. Asus Commando) je program za posodobitev BIOSa že vgrajen v sam BIOS in pri posodobitvi uporabite le tega.

Če programa ni ne v samem BIOSu, niti ni priložen posodobitvi, ga morate poiskati na straneh proizvajalca matične plošče.

Primer neprijazne podpore www.dtk.com.tw:


Naslednji problem je lahko malomarnost proizvajalca. V primeru zgoraj že omenjene plošče ECS L7VMM2, je na strani www.ecsusa.com spremno bsedilo za laika povsem nerazumljivo in posledično zavajajoče:


Včasih celo napisi na matičnih ploščah zavajajo. Kot se lahko vidi iz naslednje slike, je na matični plošči velik napis LEGEND QDI:


Matične plošče QDI Legend resnično obstajajo, vendar podrobnejši pregled dotične matične plošče razkrije njeno pravo identiteto, ki je napisana na robu matične pšošče: P6I440BX/B1 Briliant-1.

Bolj redek slučaj, vendar nažalost ne čisto nemogoč so pokvarjene datoteke za posodobitev, o čemur lahko več preberete v tej Bios flash error?.

Beta in neuradni BIOS popravki

Za nekatere matične plošče so na spletnih straneh proizvajalca na razpolago Beta/ Engineering/ Technology BIOS popravki (poimenovanje varira med proizvajalci). Ti popravki so zadnja različica, ki jo je pripravil proizvajalec, vendar še niso v celoti stestirani in proizvajalec zanje ne jamči, da so povsem brezhibni.

Pri iskanju po spletu lahko naletite tudi neuradne BIOS popravke. To so popravki, ki so jih napisali entuzianti, ki največkrat niso povezani s samim proizvajalcem matične plošče. Ti BIOS popravki običajno izkoristijo vse zmožnosti matične plošče in so priljubljeni pri tistih, ki bi radi iz strojne opreme iztisnili največ.

Žal ima uporaba neuradnih BIOS popravkov nekaj temnih strani:
- ti popravki niso stestirani po standardih proizvajalca matične plošče in ni nujno, da bo delovanje matične plošče z njimi brezhibno;
- uporaba teh popravkov je lahko razlog za izgubo garancije;
- nekateri popravki ne delujejo in samo onesposobijo matično ploščo. Najpogosteje gre za popravke, ki jim ni možno ugotoviti niti izvora;
- številne matične plošče take neuradne podpore nimajo.

Priprave na posodobitev

Potrebujete disketo ali disk, ki je formatiran v enem od naštetih datotečnih sistemih FAT12 (disketa) oz. FAT16 ali FAT32 (disk). Če vaša matična plošča omogoča zagon iz USB spominskega ključka lahko uporabite tudi tega.

Uporabljeni medij mora biti zagonski z osnovnimi datotekami za zagon neke od različic operacijskega sistema DOS: MS-DOS, IBM DOS ali Free DOS.

Na disketo lahko namestite te potrebne datoteke tako, da v Windows Raziskovalcu izberete možnost Formatiranja diskete in v naslednjem oknu izberete možnost: Kopiranje sistemskih datotek:


V sistemu DOS in ko disketa, ki bi jo želeli uporabiti ni formatirana, ali so na njej podatki, morate disketo najprej ustrezno formatirati in nanjo prenesti zagonske datoteke. To dvoje storite z ukazom:

format a: /s/u

Opozorilo: Ukaz bo uničil obstoječe podatke na disketi!

Vendar, ker je uporaba rabljenih disket rizična, niso pretirano zanesljiv podatkovni nosilec, se priporoča uporaba novih, še neuporabljenih disket. Te diskete so v večini slučajev že ustrezno formatirane, kar tudi opozarja napis 1.44MB IBM formatted ali podoben. Zamudno formatiranje tako ni potrebno, na disketo morate le prenesti sistemske datoteke, da disketa postane zagonska. Ustrezen ukaz je:

sys a:

Lahko tudi obiščete spletno stran BootDisk in si od tam prenesete ustrezne datoteke.

Ko imate pripravljen medij, morate nanj prekopirati še vse potrebne datoteke za posodobitev.Uporabite vaš naljubši program za delo z datotekami.

Zelo priporočljivo je tudi natisniti navodila, kako izvesti posodobitev. Navodila se nekoliko razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca zato v tem članku ni podrobnih navodil, ampak so podane samo smernice.

Posodobitev:

>
Vstavite disketo v disketnik ali priključite USB spominski ključek, če boste delali z enim od teh dveh medijev.

Vklopite ali ponovno zaženite računalnik in v BIOSu nastavite zagon iz medija na katerem je posodobitev. Istočasno je zelo priporočljivo tudi nastavitve v BIOSU nastaviti na Load Setup Default ali Load BIOS Default, v izogib morebitnim težavam po končanem postopku posodobitve. Shranite spremembe in računalnik se bo ponovno zagnal.

Ko se naloži DOS, strogo sledite navodilom in vsekakor shranite predhodno verzijo BIOS zapisa, kar vam v primeru težav lahko prihrani precej sitnosti.

Ko se zapis posodablja, nikar ne resetirajte ali ugasnite računalnika, saj bi si na ta način nakopali velike težave. Pri tem delu je priporočljivo, da je računalnik priklopljen na.UPS.

Ko bo postopek posodabljanja končan, vas bo program o tem obvestil in hkrati pozval, da ugasnete ali resetirate računalnik. Sedaj to lahko varno storite.

Po ponovnem zagonu vstopite v BIOS in najprej izberite možnost Load Setup Default ali Load BIOS Default, shranite nove nastavitve. in po ponovnem zagonu nastavite možnosti v BIOSu na željene vrednosti. Čeprav bi mogoče kdo pomislil, da gre tu za nepotrebno podvajanje dela, saj ste to storili že na začetku, temu ni tako. Nova posodobitev lahko pomeni precej sprememb in stare nastavitve niso več ustezne.

Če računalnik po ponovnem zagonu ne deluje normalno, računalnik ugasnite in izklopite iz električnega omrežja. Izvedite CMOS Clear, včasih imenovan tudi Clear RTC. Za podrobnosti preglejte navodila za vašo matično ploščo. V večini primerov enak rezultat dosežete tudi z odstranitvijo baterije za nekaj sekund, vendar ne vedno. Po ponovnem vklopu bi računalnik moral delovati, le vrednosti v BIOSu boste morali nastaviti na željene.

Več o reševanju problemov pri posodobitvi BIOSa naslednjih poglavjih.

V primeru težav


V primeru, ko že med poskusom posodobitve program za posodobitev sporoči neko napako so vzroki lahko:
- popravek je za drugo matično ploščo
- napaka pri prenosu s spleta
- poškodovan medij (običajno disketa) in je zapis neuporaben

Pozorno preberite sporočilo in ustrezno ukrepajte.

Če se je pojavilo sporočilo o napaki na koncu poskusa posodobitve, v BIOS zapišite predhodno verzijo zapisa, ki ste jo shranili na medij. Resetiranje ali ugašanje računalnika je v tem primeru najslabša možnost.

V primeru, če je sam postopek posodobitve potekal gladko in so se pojavile težave pri naslednjem zagonu (temen ekran. zmrz računalnika pri preverjanju RAMa ali iskanju IDE naprav, nezmožnosti vstopa v BIOS in podobno najprej izvedite CMOS Clear.

Če vse našteto ne pomaga in ima vaša matična plošča funkcijo dual BIOS, imate na voljo predhodno, delujočo verzijo in morate samo preklopiti nanjo. To možnost je pri različnih proizvajalcih poimenovana različno: Aopen DieHard BIOS, Gigabyte DualBIOS, MSI Safe BIOS itd. Za več podrobnosti preglejte navodila vaše matične plošče. Vse matične plošče te možnosti žal nimajo!

V primeru, ko se slišijo piski iz zvočnika in računalnik nekaj poskuša prebrati iz disketne enote, na monitorji pa ni slike ali se pojavi obvestilo, da je BIOS zapis poškodovan (BIOS ROM checksum error), glejte naslednje poglavje.

Reševanje, ko je funkcija Boot Block nepoškodovana

Boot Block je del zapisa v BIOSu, ki se skoraj nikoli ne prepiše z novimi podatki. V njem je osnovni sistem, ki omogoča delovanje disketnika in ponovno posodobitev, če je pri predhodnem poskusu posodobitve šlo nekaj resno narobe.

V primeru ponesrečene posodobitve, pri kateri je Boot Block ostal nepoškodovan računalnik po ponovnem zagonu piska in sveti lučka na disketniku. V tem primeru lahko še vedno obnovite predhodno verzijo BIOS zapisa. Pri tem je še največja nevšečnost dejstvo, da Boot Block na večini matičnih plošč podpira samo ISA grafične kartice (čeprav mogoče matična plošča sploh nima ISA vodil), PCI in AGP pa izjemno redko. Zato morate v večini primerov ves postopek reševanja izpeljati "na slepo".

Postopek je možno izvesti samo z 3.5 disketnikom, diski in USB spominski ključki niso podprti!

Postopek za reševanje s pomočjo funkcije Boot Block je odvisen od proizvajalca BIOSa Ami ali Award (Phoenix).

AMI BIOS

Formatirajte disketo (ne sme biti sistemska disketa!)
Na disketo shranite predhodno (delujočo) verzijo BIOS zapisa
BIOS zapis preimenujte v AMIBOOT.ROM
Vstavite disketo v disketnik in vklopite računalnik
Pri vklopi na tipkovnici tiščite istočasno tipki CTRL in Home, da sprožite posodobitev
Po nekaj minutah boste zaslišali 4 kratke piske, ki pomenijo, da je posodobitev uspela

Po resetiranju bi moral računalnik delovati normalno.

Award (Phoenix):

V primeru, ko je grafična kartica podprta se vam na zaslonu izpiše:


Postopek reševanja poteka po naslednjih korakih:
- naredite DOS sistemsko (boot) disketo (USB ključek v tem primeru ne deluje!)
- nanjo posnemite predhodno(brezhibno) verzijo BIOS zapisa in program za posodobitev
- v primeru nedelovanja grafične kartice na disketo posnemite še datoteko autoexec.bat v kateri naj bo naslednji zapis:

awdflash.exe old.bin /py /sn

Torej v datoteki autoexec.bat mora biti zapisana vrstica: ime programa za posodobitev, ime stare verzije BIOS zapisa in ustrezni ukazi za avtomatsko posodobitev. Pravilno sintakso (čeprav bo zgornji primer deloval v večini slučajev) izveste, če v DOS zaženete program za posodobitev na naslednji način:

Ime_programa /?

torej, če se program imenuje awdflash napišete naslednje:

awdflash /?

V računalniku pustite priklopljeno samo naslednjo strojno opremo:
-CPU, RAM, tipkovnico, ki ne sme biti USB in disketnik. Vse ostalo odklopite (diski, optične enote, razširitvene kartice).

Sedaj vstavite v računalnik omenjeno zagonsko disketo in vklopite računalnik. V primeru, ko monitor prikazuje sliko postopajte enako kot pri vsaki posodobitvi BIOSa.

V primeru, ko slike ni prisluhnite morebitnim piskom, ki pomenijo naslednje:
- 2 kratka piska = Disketa v disketniku ni zagonska (boot) disketa oz. je pokvarjena
- stalni kratki piski = v disketniku sploh ni diskete
- stalni dolgi piski = posodabljanje je končano, odstranite disketo in resetirajte računalnik

V primeru, ko z nobenim opisanim načinom niste uspeli ponovno usposobiti računalnika vam ostane samo še zelo tvegan Hot Swap.

Hot Swap


V primeru, ko je EEPROM prispajkan na samo tiskanino Hot Swap ni možen, brez spajkanja, kar pomeni še večjo možnost okvar!


Hot Swap pomeni menjavo EEPROM integriranega vezja z BIOS zapisom med delovanjem računalnika. Kot tak je izjemno tvegan in že majhna neprevidnost lahko uniči tako EEPROM, kot tudi matično ploščo ali katero drugo komponento! V tem primeru ne avtor članka in ne slo-tech ne prevzemata nobene odgovornosti v primeru poškodb ali okvar.

Kratek opis postopka Hot Swap: Iz brezhibno delujoče in vklopljene matične plošče, na kateri ste že zagnali DOS, izvlečete njen EEPROM in vanjo vstavite EEPROM z pokvarjenim oziroma nedelujočim zapisom in potem ta EEPROM ponovno prepišete z brezhibnim zapisom.

Za ta postopek je potrebno le, da plošči uporabljata enak tip EEPROMa (enaka oznaka). Vse ostalo ni nujno, da je isto. Morebiten problem predstavlja dejstvo, da programi za posodobitev BIOSa pogosto delujejo samo na matičnih ploščah njihovega proizvajalca. V tem primeru za posodobitev uporabite program UniFlash 1.40.

Če se izkaže, da EEPROM pri postopku Hot Swap ni mogoče prepisati z novimi podatki, čeprav je integrirano vezje ustrezno za to matično ploščo in vstavljeno pravilno, je EEPROM žal pokvarjen (imajo omejeno število možnih prepisovanj) in boste morali kupiti novega ali ga reciklirati iz neke odslužene matične plošče, ki uporablja isti EEPROM.

EEPROM je lahko v DIL (Dual In Line) ohišju, običajno z 28 nožicami oziroma pini:


Druga možnost je PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) ohišje:


Nekaj nasvetov in opozoril v zvezi s Hot Swap


V primeru DIL ohišja je z malo previdnosti možno integrirano vezje demontirati z enim ali dvema širokima izvijačema, ki jih porinete med integrirano vezje in njegovo podnožje in počasi dvignete integrirano vezje iz njegovega podnožja. Poskušaje vezje dvigovati enakomerno na obeh straneh, saj bi z dvigovanjem samo na eni strani skrivili pine!

Za vezja v PLCC ohišju se zelo priporoča uporaba PLCC klešč:
Dvigovanje s pomočjo 2 do 3 mm širokimi izvijači je sicer možno, vendar obstaja zelo velika verjetnost, da boste pri tem poškodovali ali uničili podnožje! Podobne klešče obstajajo tudi za DIL ohišja:

Vsekakor pri uporabi izvijačev pazite, da ne poškodujete okoliških elementov ali same tiskanine matične plošče! Torej, če nikakor ne morete dobiti ustreznih klešč, z izvijači delajte zelo počasi in previdno.

Naslednja nevarnost je možnost, da integrirano vezje vstavite v podnožje napačno. Pri DIL ohišju je to povsem lahko izvedljivo, če ne pazite na oznake na podnožju in EEPROMu, pri PLCC ohišjih so sicer plastična vodila, ki preprečujejo napačno vstavitev (glej sliko PLCC!), vendar z nekaj preveč sile tudi tako vezje vstavite napačno. Napačna vstavitev lahko uniči tako EEPROM, kot tudi matično ploščo!

Tudi uporaba izvijačev zaradi kovinskih delov predstavlja hudo tveganje, saj z njimi zlahka povzročite kratek stik, ko je matična plošča vklopljena. Iz tega razloga se priporoča uporaba klešč za demontažo ali pa vsaj naslednji postopek:

Pred začetkom Hot Swap (preden vklopite tok) se iz matične plošče, ki je brezhibna izvleče EEPROM in se pod njega položi trak (v primeru DIL ohišja) oz. tanka vrvica (PLCC) in se nato EEPROM samo narahlo vstavi nazaj v podnožje, samo toliko, da je ima integrirano vezje stik v podnožju. Na ta način je demontaža med samim delovanjem znatno olajšana.

Na ta način se izognete uporabi izvijačev, ko je matična plošča pod napetostjo. Tako morate pri demontaži paziti le, da vam EEPROM ne pade nazaj na matično ploščo, saj bo po gospodu Murphyu padel v smeri največje možne škode.

In ne pozabite: Pri tem delu je dobra razsvetljava in nezašarjeno delovno okolje nujno.

EEPROM programatorji


Če ustrezne matične plošče za Hot Swap ne morete dobiti, ali se vam zdi postopek preveč tvegan vam ostaja še možnost uporabe EEPROM programatorja. To je naprava, ki jo uporabljajo nekateri servisi računalniške in druge elektronske opreme. Naprava v navezi z računalnikom, podobno kot Hot Swap tehnika, vendar z bistveno manjšim tveganjem za nastanek okvar, prebere stari zapis ali zapiše nov zapis v EEPROM.

Varnostne kopije


V primeru, če razvijate ali modificirate BIOS zapis ali ste samo človek, ki želi preiskusiti vsak Performance BIOS za matično ploščo, ki jo poseduje, samo nasvet:

Ko bo šlo nekaj narobe, bo to šlo v najbolj neugodne trenutku. V izogib temu, si kupite eno ali več ustreznih EEPROM integriranih vezij in jih po nekem od opisanih postopkov sprogramirajte in spravite na varno mesto. Če je vaš konjiček postal vsakodnevno opravilo, ali pa kar delo, poleg kupčka ustreznih EEPROM integriranih vezij kupite še ustrezne klešče in EEPROM programator.

Še nekaj koristnih povezav


The Hot Flashing - prosim za nasvete
Pokvarjene plošče zaradi "zmaličenih" BIOSov
Zamenjava slik pri zagonu računalnika in Windows-ev
Checkpoints for fixing a bad or corrupt BIOS flash
Pogosto zastavljena vprašanja o računalniških napajalnikih

Pogosto zastavljena vprašanja o računalniških napajalnikih

Računalniški napajalnik ni nič drugega kot pretvornik omrežne napetosti v napetosti, ki jih računalnik potrebuje za svoje delovanje. Seveda pa je tu vprašanje kako. Pogled pod pokrov laiku ne pove veliko, [st.slika 11605] zato je tu zelo poenostavljena blok shema: ...

Preberi cel članek »

Osnovne plošče na KT400

Osnovne plošče na KT400

16. avgust 2002, datum ko je VIA izdala svoje novo čipovje za procesorje AMD, imenovan VIA Apollo KT400. Pričakovano ime glede na predhodna čipovja, z njim pa naj bi AMD Athlon končno dobil tudi podporo DDR400. No, malo kasneje se je izkazalo, da je ta podpora preuranjena, saj ...

Preberi cel članek »

ABIT KA7-100

ABIT KA7-100

[st.slika 41650] Čipovje: VIA KX133, HPT370 Možne zunanje frekvence: 100-183MHz v korakih po 1MHz! Faktorji pomnoževanja: 5.0x-10.0x ...

Preberi cel članek »

ABIT KA7

ABIT KA7

[st.slika 42064] Čipovje: VIA KX133 Možne zunanje frekvence: 100-183MHz v korakih po 1MHz! Faktorji pomnoževanja: ...

Preberi cel članek »

Test A64 Osnovnih plošč

Test A64 Osnovnih plošč

Eno leto je že minilo, odkar je AMD predstavil novo generacijo procesorjev, imenovanih Athlon 64, vendar se ti med uporabniki kar nekako niso hoteli prijeti. Glavni razlog je bila najbrž cena procesorjev, ki jo je AMD nastavil tako, da sledi cenam primerljivih Intelovih Pentium 4 procesorjev. Zmeda ...

Preberi cel članek »