» »

Telekom - Paket 2013 v Paket 2014

Telekom - Paket 2013 v Paket 2014

1 2
3
»

mojca ::

Samson je izjavil:

Prijatelj ima zastopstvo za mobitel in mi je 2 meseca nazaj tako povedal kakor sem jaz tukaj.


To, da ima zastopstvo za Mobitel, kvečjemu meče slabo luč na njegovo znanje o produktih, ki jih prodaja. Nosilca številke je nedvomno mogoče menjati.

Lahko pa potrdim, da je novembra vsak Telekomov zastopnik (vključno z njihovo telefonsko pomočjo) dajal drugačne informacije o cenah menjave naročnika oz. paketa.

Samson ::

Slabo luc ne mece. Dej se ti malce pozanimaj za vsak slucaj kako je s tem. Naceloma je tako, da sem mogoce malce slabo razlozil.
Dejansko smo hoteli tamali ki ima st. mobi dat kot da bi dedi podpisal narocnisko razmerje. Dedi ima trenutno mobi, torej fila sproti.
No in ko bi, ce bi dedi slucajno zelel imeti ta isti paket in da da svojo st. ki jo koristi sedaj se zakomplicira zgoraj omenjeno vracanje.
Torej sem mogoce malce preohlapno razlozil, tako da ne mecem na nobenega slabo luc. To drzi kot pribito.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)

mojca ::

Moja telefonska je šla čez tri nosilce paketa (in par menjav operaterja), nazadnje pred dvema tednoma. In še nikoli ni bilo težav. Kako drugače naj se pozanimam?

To, da ena oseba ne more imeti sklenjenih dveh ITAK paketov ali dveh penzion paketov, je pa verjetno res. Edina "komplikacija" pri "tamali" bi bila, da bi morali po možnosti plačati 40 EUR sedaj (20 za prenos lastništva, 20 za menjavo paketa - čeprav je verjetno pri Mobiju prehod cenejši ali celo brezplačen), potem pa še enkrat 40 EUR za prenos nazaj (20 za menjavo nosilca, cca. 20 za menjavo paketa). O natančnih stroških se boste morali pozanimati sami, nikakor pa ni res, da so s prenosom lastništva kakršnekoli težave, še manj pa, da bi bilo to nemogoče. Res je sicer, da ti nekatere podatke pri prehodu med paketi "pobrišejo" oz. da moraš stvari nastaviti na novo.

Samson ::

Se opravicujem, ampak ce ti ves vec kot pooblasceni prodajalec se moram popolnoma strinjat s teboj. Zame je tukaj zakljuceno saj vem da prijatel ne govori brez veze. Priporocam pa da se oglasis na najblizjem centri oz. trgovini in vprasas tocno to kar sem jaz napisal ne tvoje mnenje. Hvala za razumevanje.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)

N0t0ri0us ::

Zadeva: Pojasnilo

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je dne 9.12.2014 prejela vaš dopis v zvezi s spremembo pogodbenih pogojev v okviru naročniškega razmerja, ki ga imate sklenjenega z družbo Telekom Slovenije d.d., čeprav je operater pred sklenitvijo naročniške pogodbe navajal, da bodo naročniki lahko obdržali paket Paket 2013 brez časovne omejitve.

Agencija pojasnjuje, da lahko operater, skladno z drugim odstavkom 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014-ZIN-B in 54/14-odl.US; v nadaljevanju: ZEKom-1), spremeni splošne pogoje uporabe tudi med trajanjem pogodbenega razmerja, pod pogojem, da o tem predčasno obvesti naročnike oziroma uporabnike storitev. Navedeni člen namreč določa, da morajo biti naročniki o vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem morajo biti naročniki obveščeni, da imajo, razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, v istem roku pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.
Agencija je s Splošnim aktom o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe (Uradni list RS, št. 62/13; v nadaljnjem besedilu: Splošni akt) operaterje zavezala, da morajo naročnike o vsaki spremembi pogojev iz naročniške pogodbe obvestiti najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb. Obvestilo mora operater, upoštevaje navedeni rok, objaviti na vidnem mestu na svoji spletni strani in v svojih poslovalnicah, poleg tega pa mora pred uveljavitvijo spremembe naročnike obvestiti tudi s pisnim obvestilom. Šteje se, da je operater obveznost iz prejšnjega odstavka izpolnil, če je naročniku pisno obvestilo posredoval skupaj z računom za opravljene storitve vsaj enkrat v časovnem obdobju, v katerem imajo naročniki pravico do odstopa od naročniške pogodbe. V primeru, ko operater račune naročnikom pošilja po elektronski poti, je lahko pisno obvestilo o nameravani spremembi pogojev iz naročniške pogodbe vsebovano v elektronskem računu.
Skladno s 5. členom Splošnega akta mora obvestilo vsebovati natančno in jasno navedbo spremembe pogojev iz naročniške pogodbe ter navedbo, s katerim dnem bo sprememba pogojev pričela veljati. Poleg navedbe, v katerem delu se posamezno pogodbeno določila spreminja, mora operater zagotoviti tudi prečiščeno različico besedila pogodbenega določila (npr. člena ali odstavka člena), ki se spreminja. Obvestilo mora vsebovati tudi navedbo, da lahko za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah operaterja.
ZEKom-1 v četrtem odstavku 129. člena tudi določa, da lahko naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Naročniku, ki želi izkoristiti odstopno upravičenje, lahko operater v zameno ponudi, da ohrani naročniško razmerje v veljavi pod pogoji, določenimi v obstoječi pogodbi, vendar je ta odločitev izključno v sferi operaterjeve poslovne politike, na katero pa Agencija ne more vplivati.

Agencija še pojasnjuje, da ZEKom-1 v 142. členu določa, da ima vsak končni uporabnik pravico, da pri operaterju poda ugovor (reklamacijo) zoper odločitev ali ravnanje operaterja v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo ZEKom-1 in na njegovi podlagi izdani predpisi, ter pogodbe o zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij oziroma storitev, in sicer v 15 dneh od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje, vendar najpozneje v 60 dneh od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je predmet ugovora. Če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora temu ne ugodi, lahko končni uporabnik v 15 dneh po vročitvi odločitve vloži predlog za rešitev spora na Agencijo, če pa operater v 15 dneh od njegove vložitve o ugovoru ne odloči, lahko končni uporabnik vloži predlog za rešitev spora v 30 dneh po vložitvi ugovora pri operaterju.

V kolikor bi torej v skladu z zgoraj navedenim želeli sprožiti postopek reševanja spora pred Agencijo, pošljite predlog za rešitev spora, ki mora biti lastnoročno podpisan, naslovljen na Agencijo in iz katerega je razviden predmet spora ter natančno opredeljen vaš zahtevek skupaj s krajšo obrazložitvijo problema. Zraven nam posredujte tudi vso pisno korespondenco z operaterjem, predvsem odgovor operaterja na vaš ugovor oziroma navedbo, da operater v roku na ugovor ni odgovoril, ter za svoje navedbe predložite ustrezna dokazila (ponudbo operaterja, naročniško pogodbo). To lahko storite v roku 15 dni od dne, ko ste prejeli odgovor operaterja na vašo reklamacijo oziroma v primeru, da operater na vaš ugovor ne odgovori, v roku 30 dni od dne, ko ste pri operaterju podali reklamacijo.

S spoštovanjem,

torej če jih prav razumem. Lahko pošljem pritožbo glede spremembe paketa, katera bo pa po vsej vrjetnosti zavrnjena... Najbolj me je pojezilo to ker so oglaševali da ga lahko obdržim do kadar hočem, ampak sedaj so ga kar ukinili. Edino kar bodo naredili mi bodo odpisali da lahko spremenim paket ali pa prekinem pogodbo...

Na kratko povedano.. nateguni.

Zgodovina sprememb…

mojca ::

Samson je izjavil:

Se opravicujem, ampak ce ti ves vec kot pooblasceni prodajalec se moram popolnoma strinjat s teboj. Zame je tukaj zakljuceno saj vem da prijatel ne govori brez veze. Priporocam pa da se oglasis na najblizjem centri oz. trgovini in vprasas tocno to kar sem jaz napisal ne tvoje mnenje. Hvala za razumevanje.


In zakaj točno bi jaz to počela? Težav s prehodi nimam, prepričanih pa tako ne bom prepričala.

Želela sem samo odgovoriti marantz, da ji ni potrebno vzeti nove številke (in da ji ne bo potrebno ničesar plačati za prehod).

Dosan ::

@N0t0ri0us pomoje bi se prej dalo obesiti na to da niso ustrezno obvestili uporabnikov v določenem času.
Oktobrski račun je vseboval samo "...S 1. 12. 2014 se spremenijo nekatere vsebine storitev in cene: -mesečne naročnine nekaterih mobilnih naročniških paketov", brez navedbe kateri paketi bodo imeli spremenjeno ceno in brez obvestila da bo ogromno paketov ukinjenih in bodo uporabniki avtomatsko prenešeni na dražje. To se mi zdi še najbolj sporno od vsega, saj so specifična obvestila prišla šele nekje v zadnjem tednu novembra, par dni pred avtomatsko spremembo.

Telekom lahko žal spreminja svoje pogodbe kakor želi, tudi ukinja pakete, ki naj ne bi imeli časovne omejitve, časovni rok (in ostale posledice) pa kot si prilepil predpisuje agencija in tu bi se dalo še najbolje pritožiti.

N0t0ri0us ::

to, da niso obvestili ni res. Obvestili so na svoji spletni strani točno 30 dni pred spremembo - tako kot je v zakonu.

Če bom imel ta teden kaj preveč časa jim mogoče napišem ugovor ampak vem da bom mlatil prazno slamo :/

mojca ::

Zato pa so rok za spremembe podaljšali do konca decembra. Ugovarjal bi lahko, če bi želel decembra odstopiti od vezave ali menjati paket, pa bi moral za to plačati pogodbeno kazen, ker se nisi "dovolj hitro zmigal".

Z ugovorom zdaj lahko dosežeš kvečjemu to, da ti bodo za tistih par dni, ko si bil na "napačnem" paketu, zaračunali pol evra manj (oz. ceno starega paketa). Morda lahko točno to v ugovoru tudi zahtevaš, več pa težko.

Sicer bi po mojem mnenju morali to prakso prepovedati v primeru vezave ob nakupu aparata. Recimo, da lahko vsak mesec porabiš točno 20 EUR in niti centa več. Kupiš subvencioniran telefon in poskrbiš za denar za naročnino za dve leti, čez pol leta pa ti povedo, da naročnino na tvoj paket dražijo na 100 EUR mesečno, če želiš prekiniti naročnino in obdržati telefon, pa moraš plačati 200 EUR (oz. uporabnino zanj, če ga vrneš). Trdim, da bi v takem primeru operater moral naročniku bodisi odpisati dolg bodisi dovoliti nižjo naročnino do konca izteka pogodbe. (Absurdno visoke cene sem navedla zato, ker se ob spremembi za nekaj EUR ta praksa ne zdi tako zelo sporna. Absurd enostranskega spreminjanja pogodbe pa ni zato nič manjši.)

N0t0ri0us ::

Minilo je več kot pol leta, od prijave na tržni inšpektorat.

Poslal sem jim sledeči mail:
Pozdravljeni.

Proti koncu leta 2012, je takratni Mobitel, oglaševal paket "paket 2013". V ponudbi je jasno in še odebeljeno pisalo, da lahko paket obdržimo brez časovne omejitve. 14 dni nazaj pa me je presenetila pošta, v kateri je pisalo, da mi bodo paket OPTIMIZIRALI, in ga avtomatsko spremenili v "paket 2014". Ta paket mi nudi 0.049% več storitev, za dodatna 2.82€, kar pa mi ne ustreza, niti se mi ne zdi optimizacija, razen za njihov "žep".

Sprašujem se, če je to sploh dovoljeno, namreč oglaševali so:

"Vsi naročniki, ki bodo sklenili Paket 2013 oz. naredili spremembo iz obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v naročniški Paket 2013 od 12.11.2012 do vključno 28.2.2013 obdržijo Paket 2013 brez časovne omejitve."

V tem času sem tudi sklenil pogodbo, saj mi je ponudba ustrezala in to, da ga lahko obdržim dokler hočem je bil eden izmed glavnih razlogov.

V priponki Vam še pošiljam ponudbo omenjenega paketa.

Ali lahko sploh kaj storim v tem primeru razen, da zamenjam paket ali odstopim od pogodbe ?

Hvala za odgovor

Lep pozdrav, xxx


Nazaj sem dobil odgovor:Po štirih mesecih od prijave sem jim ponovno pisal sledeče:

Pozdravljeni.

Minilo je že več kot 4 mesece odkar sem podal prijavo. Rekli ste, da me boste po zaključku postopka obvestili ampak do sedaj še nisem prejel nobenega obvestila. Zanima me ali je zadeva v teku oziroma kako napreduje, ter kdaj jo mislite izpeljati do konca.

LP


Odgovora nisem prejel.

14 dni nazaj sem se ponovno spomnil na obljubo, da me bodo o zaključku postopka obvestili ampak tega obvestila ni od nikjer, zato sem jim ponovno napisal mail.
Pozdravljeni

Minilo je pol leta. Na prejšnji mail mi niste odgovorili, prav tako me niste obvestili o zaključku kot ste mi obljubili. Prosim za odgovor.

"Zanima me ali je zadeva v teku oziroma kako napreduje, ter kdaj jo mislite izpeljati do konca."

Lep pozdrav.


Vsi poslani maili so bili odgovori, tako da so vedeli o čem govorim. Vem, da ne bom dosegel ničesar ampak se mi zdi neumno, da mi obljubijo, da me bodo ob koncu postopka obvestili o razpletu ampak do tega ni prišlo. Zanimalo me je samo to, ali je telekom zavajal s ponudbo, ampak odgovora nisem dobil.

Očitno TIRS sploh noče povohati velikih rib..

jusv ::

Se strinjam! Če bi še TIRS svoje delo opravilo in TS obravnavalo enakopravno kot ostale, bi bilo čist ok. Sedaj pa se jim gleda skozi prste (verjetno se jim je zaradi prodaje, ki je padla v vodo-ampak to je že druga stvar)...
Pametne smo podnevi z lučjo iskali!

harvey ::

Najmanj ga kar bi lahko TIRS v kratkem času ukrepal, bi bila oglobitev zaradi zavajujočega oglaševanja paketov. Nato pa se lotil vsebinske presoje in naložil popravljalne ukrepe.
Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.
------
1 2
3
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Lahko odstopim od pogodbe Telemacha zaradi podražitve?

Oddelek: Loža
163694 (2924) Lonsarg
»

Telekom bo zaračunaval prekinitev naročniškega razmerja (strani: 1 2 )

Oddelek: Omrežja in internet
7525272 (17004) Messiah
»

Mobitel - paket 2013 (strani: 1 2 )

Oddelek: Mobilne tehnologije
7422815 (14599) menjalnik
»

Simobil podražitev

Oddelek: Mobilne tehnologije
337597 (5791) St235
»

SiMobil Paket 9 - Zavajanje (strani: 1 2 )

Oddelek: Mobilne tehnologije
6412716 (10184) St235

Več podobnih tem