» »

Človeška DNK je hrbtenica biološkega spleta

Človeška DNK je hrbtenica biološkega spleta

marS ::

Mogoče je tole za v Ložo, naj moderator odloči, sicer pa komentar, skopiran iz debate na razgledi.net, se mi pa zdi kr zanimiva iztočnica...

Na DNK lahko vplivamo in jo reprogramiramo z besedami in frekvencami pravijo ruska odkritja v zvezi z DNK

Človeška DNK (dezoksiribonukleinska kislina) je biološki splet, biološko medmrežje in v mnogih vidikih superiornejša od umetnega. Zadnja ruska znanstvena raziskava posredno ali neposredno pojasnjuje fenomene, kot so jasnovidnost, intuicija, spontana ali oddaljena dejanja zdravljenja, samoozdravljenja, tehnike uveljavitve, nenavadne svetlobe/aure okrog ljudi (običajno spiritualnih učiteljev) in vpliv uma na vreme in še več.

Poleg tega obstaja dokaz za povsem novo vrsto medicine, v kateri se lahko vpliva na DNK in se jo reprogramira z besedami in frekvencami, ne da bi morali odstraniti ali nadomestiti en sam gen.

Le 10 % naše DNK je uporabljeno za gradnjo beljakovin. Samo ta podskupina DNK je zanimiva za zahodne raziskovalce, preučevali so jo in kategorizirali. Ostalih 90 % DNK se smatra za »odpadno DNK« – »junk DNA«. Ruski raziskovalci pa so prepričani, da narava ni (bila) neumna, in so združili lingvistiko in genetiko v raziskovalnem podvigu, da bi raziskali teh 90 % »odpadne DNK«. Njihovi rezultati, najdbe in zaključki so preprosto revolucionarni!

Ugotovili so, da naša DNK ni le odgovorna za izgradnjo našega telesa, temveč služi tudi za shrambo podatkov in komuniciranje. Ruski jezikoslovci so odkrili, da genetski kod, še posebej v navidez nekoristnih 90 % DNK, sledi istim pravilom kakor vsi človeški jeziki, govorice. V ta namen so primerjali pravila sintakse (način, kako sestavljamo besede in tvorimo fraze in stavke), semantike (preučevanje pomenjanja v jezikovnih oblikah) ter temeljna pravila slovnice.

Ugotovili so, da so alkalne spojine naše DNK oblikovane tako, da slediju pravilni slovnici – gramatiki in da imajo niz pravil prav tako kakor naši jeziki. Tako da se človeški jeziki, govorice ne pojavljajo slučajno in naključno, temveč so odsev naše inherentne DNK.

Ruski biofizik in molekularni biolog Pjotr Garjajev in njegovi sodelavci so raziskovali tudi vibracijsko obnašanje DNK. (Zaradi skrajšanja prispevka bom tukaj navedel le povzetek. Za nadaljnje raziskovanje, prosim, uporabite dodatek/apendiks na koncu tega članka).

Spodnja vrstica je:
»Živi kromosomi funkcionirajo prav tako kakor solitonični/holografski računalniki, uporabljajoč endogeno lasersko radiacijo DNK.«

To pomeni,d so uspeli na primer modulirati določene frekvenčne vzorce na laserski žarek in z njim vplivati na frekvenco DNK in na ta način na genetsko informacijo samo. Ker je temeljna struktura bazičnih/alkalijskih parov DNK in jezika/govorice (kakor je pojasnjeno prej) iste strukture, ni potrebno nobeno dekodiranje DNK. Lahko se enostavno uporabijo besede in stavki človeškega/človekovega jezika/govorice.

Tudi to je bilo potrjeno s poskusi. Živa DNK substanca (v živem tkivu, ne in vitro) se bo vselej odzivala in odzvala na jezikovno-modulirane laserske žarke in celo na radijske valove, če so uporabljene pravilne, ustrezne frekvence. To končno in tudi znanstveno pojasni, zakaj imajo afirmacije, avtogeno urjenje, hipnoza in podobno lahko takšen močan učinek na ljudi in njihova telesa. Povsem normalno in naravno za našo DNK je, da se odziva na jezik/govorico. Medtem ko zahodni raziskovalci odrežejo/odstranijo posamezen gen iz pramena DNK in ga vstavijo kamor koli pač, pa ruski navdušenci delajo na napravah, ki lahko vplivajo na celični metabolizem s pomočjo primerno in ustrezno modeliranih radijskih in svetlobnih frekvenc in na ta način popravijo gensko napako.

Garjajeva raziskovalna skupina je uspela dokazati, da lahko s to metodo popravijo kromosome, ki so jih na primer poškodovali X-žarki. Ujeli so celo informacijske vzorce določene DNK in jih prenesli/transmitirali v drugega, in tako reprogramirali celico na drug genom. Na ta način so uspešno transformirali, na primer, zarodke žab v zarodke močerada enostavno s transmitiranjem informacijskih vzorcev DNK! Na ta način je bila celotna informacija transmitirana/prenešena brez kakršnih koli stranskih učinkov ali neujemanj/disharmonij, s katerimi se srečujejo, kadar izrežejo/odstranijo in ponovno vstavijo posamezne gene iz DNK.

To predstavlja neverjetno, svet spreminjajočo revolucijo in vznemirjenost! Vse to s preprosto uporabo vibracij in jezika/govorice namesto arhaičnega postopka »rezanja«. Ta poskus kaže k neizmerni moči valovne genetike, ki ima očitno večji vpliv na oblikovanje organizmov kakor pa biokemični procesi alkaličnih/baznih nizov.

Ezoterični in spiritualni učitelji so vedeli daleč nazaj, da se da naše telo programirati z jezikom/govorico, z besedami in mislimi. Zdaj je bilo to znanstveno dokazano in pojasnjeno. Seveda mora biti frekvenca pravilna in prava. In zato ni vsak enako uspešen in ne more tega narediti z vselej isto močjo. Posameznik mora delati na notranjem procesu in dozorevanju, zato da bi vzpostavil zavestno komuniciranje z DNK. Ruski raziskovalci delajo na metodi, ki ni odvisna od teh činiteljev, temveč bi vselej delovala z zagotovitvijo prave frekvence.

A višje kot je razvita zavest posameznika, manjša je potreba po kakršni koli napravi! Posameznik lahko doseže rezultate sam in znanost se bo končno nehala posmehovati takšnim zamislim in bo potrdila in pojasnila rezultate. In ne konča se tukaj. Ruski znanstveniki so tudi ugotovili, da lahko naša DNK povzroči moteče vzorce v vakuumu, in na ta način proizvede magnetizirane črvine (wormholes)! Črvine so mikroskopski ekvivalenti takoimenovanih Einsteinovih-Rosenovih mostov v bližini črnih lukenj (ostankov izgorelih zvezd).

To so tunelske povezave med povsem različnimi področji v univerzumu/vesolju, skozi katere se lahko prenesejo informacije izven časa in prostora. DNK privlači te bite informacije in jo posreduje naši zavestnosti. Ta proces hiperkomuniciranja je najučinkovitejši v stanju sproščenosti. Stres, zaskrbljenost ali hiperkativen um ovira uspešno hiperkomuniciranje ali pa bo informacija popolnoma popačena in neuporabna. V naravi je bilo hiperkomuniciranje uporabljano uspešno milijone let. Organiziran tok življenja v stanju žuželke to dramatično potrjuje. Sodoben človek pozna to zgolj na mnogo bolj subtilni ravni kot »intuicijo« . A tudi mi lahko to znova s pridobim uporabimo.

Primer iz narave: Ko je matica – kraljica mravlja ozemeljsko ločena od svoje kolonije, se gradnja še nadaljuje prav tako vneto in v skladu z načrtom. Če se kraljico ubije, vse delo v koloniji preneha. Nobena mravlja več ne ve, kaj narediti. Očitno kraljica pošilja »gradbeni načrt« tudi od daleč preko skupinske zavestnosti svojih subjektov. Lahko je oddaljena kakor daleč hoče, dokler je živa. Pri človeku pa se često srečamo s hiperkomuniciranjem, ko nekdo nenadoma pridobi dostop do informacije, ki je izven njegove osnovne vednosti in znanja.

Takšno hiperkomuniciranje nato izkusimo kot intuicijo ali navdihnjenje. Italijanski skladatelj Tartini je na primer neke noči sanjal, da stoji ob njegovi postelji vrag in igra violino. Naslednje jutro je lahko notiral skladbo natanko po spominu in jo imenoval »Sonata – Vražji trilček«.

Dolga leta je 42 letni medicinski tehnik sanjal o tem, da je priključen na neko vrsto vseznalni in vsevedni CD-ROM. Preverjeno znanje vseh izmišljijsko možnih področij je bilo nato prenešeno nanj, in si ga je zjutraj lahko priklical v spomin. Bil je tako gost tok informacij, da se je zdelo, da je bila ponoči prenešena cela enciklopedija. Glavnina dejstev je bila izven njegove osebne osnovne vednosti in je dosegala tehnične podrobnosti, o katerih ni vedel popolnoma nič in ničesar.

Ko se pojavi hiperkomunikacija, lahko opazujemo v DNK, kakor tudi v samem človeškem bitju posebne pojave. Ruski znansveniki so obsevali vzorce DNK z lasersko svetlobo. Na zaslonu se je oblikoval poseben vzorec valovanja. Ko so umaknili ta vzorec DNK, vzorec valovanja ni izginil, ostal je. Mnogo kontrolnih eksperimentov je pokazalo, da je vzorec še prihajal od sicer odstranjenega primerka DNK, katerega energijsko polje pa je očitno ostalo. Ta učinek se zdaj imenuje fantomski učinek DNK.

Povzamemo lahko, da je energija izven časa in prostora in da še teče skozi aktivirane črvine potem ko je DNK umaknjena. Ta stranski učinek srečamo najpogosteje v hiperkomuniciranju tudi pri človeških bitjih, kadar so nepojasnjena in nerazložljiva elektromagnetna polja v bližini te osebe.

Elektronske naprave kot so CD playjerji in podobne so lahko motene in prenehajo delovati ure dolgo. Ko se elektromagnetno polje počasi razprši, naprava znova deluje normalno. Mnogi zdravilci in jasnovidci (psychics) poznajo ta učinek iz svojega delovanja. Boljša kot je atmosfera in energija, bolj frustrirajoče je, da naprava preneha delovati in snemati natanko v tistem trenutku. In večkratno vklapljanje in izklapljanje po seansi ne popravi delovanja, a naslednje jutro je vse spet normalno. Morda je to mnogim znano, ampak to ne pomeni, da so tehnično nepismeni, temveč da so dobri v hiperkomuniciranju.

V njuni knjigi »Vernetzte Intelligenz« (Networked Intelligence – Splet(e)na umnost) Grazyna Gosar in Franz Bludorf pojasnjujeta te povezave natančno in jasno.

Avtorja tudi navajata vire, predvidevajoč, da je bilo v zgodnejših dobah človeštvo, prav tako kakor živali, zelo močno povezano s skupinsko/skupno zavestnostjo/zavestjo in je delovalo kot skupina/skupnost. Da bi razvili in izkusili individualnost, smo morali mi, ljudje skoraj povsem pozabiti hiperkomuniciranje. Zdaj, ko smo precej stabilni v svoji individualni zavestnosti, lahko ustvarimo novo obliko skupne/skupnostne/skupinske zavestnosti (zavesti), namreč takšno, s pomočjo katere bomo dobili dostop do vseh informacij via naše DNK, ne da bi bili (pri)siljeni ali nadzirani iz daljave o tem, kaj početi s to informacijo. Zdaj vemo in znamo, da prav tako kakor na medmrežju/spletu lahko naše medmrežje DNK napaja skupinsko medmrežje DNK z ustreznimi podatki, lahko prikliče podatke iz medmrežja in lahko vzpostavi stik z drugimi udeleženci v medmrežju – zdravljenje na daljavo, telepatija ali »občutenje na daljavo« o stanju sorodnikov itd. – se tako lahko razloži.

ZA VOGALOM TRI KANAL JE (za vogalom tri kanalje), jutri dalje.

Prevod in ostalo: Anika - Ana M. Mayerhold
...no more heroes...
http://tracks.ilbis.com/

gendale ::

zgleda ma moj brskalnik nek bug in kaže stran revije misteriji namesto slo-techa
seznam zanč moderatorjev in razlogov da so zanč
http://pastebin.com/QiWny5dV
gor je mavrik apple uporabniček (mali možgani in mali penis)

Aston_11 ::

To je podobno, kot tista, ki so jo ugotovili ruski znanstveniki, da ima voda spomin in se odziva na besede. Potem so vodo hitro zmrznili in posneli vzorec. Očitno se vse na vse odziva. Alieni so delali piramide, kar ni čudno, saj so prišli po črvini, ki jo je ustvarila človeška dnk. No ja, tistih 90%. Not na vse.

Brane2 ::

Stari, kaj so vse že "ugotovili ruski znanstveniki".

Narod jim pa crkava od lakote. A ni to že kar dober znak,d a ruski znanstveniki včasih malo "jedu go*na" ?
On the journey of life, I chose the psycho path.

Zero0ne ::

Mogoče je tole za v Ložo


Definitivno za v ložo. Hvala, ker ne smetite delov foruma, namenjenih resnim debatam!
uname -o

jype ::

Brane2> Narod jim pa crkava od lakote.

Rusom? Nemogoče.

Chuck Norris ma na steni sliko od Putina.

Nor-mal ::

Stari nisem vsega bral, ampak social anxiety se vsaj pri meni direktno reflektira z načinom govora in izbiro besed.

Nor-mal ::

A veste vi, da me je še kak mesec mrazilo po celem telesu, ko sem padel v tale komad? Psihosomatsko. Ko sem nekomu (prijatelju zdravniku) zaupal to informacijo, je pa mrazenje čez nekaj minut ponehalo.;) Tako da... možno je marsikaj...

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Nor-mal ()


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Resnica o človeško-živalskih hibridih (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
5620906 (17127) nekikr
»

Odkrit nov največji genom

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
195274 (3900) Jst
»

Kaj pomeni ustvariti umetno celico?

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
3111051 (9564) Seto
»

Ponarejanje DNK sledov (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Varnost
637059 (4884) Matthai

Več podobnih tem