» »

Nov volilni sistem

Nov volilni sistem

«
1
2

Zlate ::

Posamezne ideje iz tega predloga so bile že večkrat zapisane po raznih forumih, vendar si je nekdo vzel čas in jih strnil in oblikoval.
LINK: http://www.rtvslo.si/blog/konec-despoti...

Menim, da gre predlog v pravo smer - konec koncev v slabšo smer ne more iti... Podpreti ta predlog verjetno sploh ne bi bila slaba ideja. Kaj menite?
"Ne dovoli, da bi te šolanje oviralo pri izobraževanju."
_______________________ Mark Twain________

BlueRunner ::

Slovenijo razdelimo na 88 volilnih okrajev.

Zakaj ravno 88 in kako naj to sploh storimo. Ali ne bi bilo smiselno tudi zmanjšati število poslancev? Zakaj jih potrebujemo 90? Kako naj iz nič ustvarimo 88 okrajev? Sedanjih občin je mnogo več. Nekdanjih občin/upravnih enot je opazno manj.

Ljudje lahko tudi vzamejo mandat poslancu, če niso zadovoljni z njegovim delom, tako da z novimi volitvami izvolijo novega poslanca v njihovem volilnem okraju

Pod katerimi pogoji se opravi predčasne volitve? Koliko časa traja mandat novem zastopniku okraja? Kako se ugotavlja, da "ljudje niso zadovoljni"? Bomo imeli glasovanja po posamičnih okrajih vsak mesec ali vsako leto?

Prepovedano je kakršnokoli spozoriranje volilne kampanje s strani gospodarstva in lobijev.

Tudi sam sem za stvar, vendar pa mi je bilo že nekajkrat dokazano, da je to v praksi neizvedljivo. IMHO mnogo bolj enostavna rešitev kar se tiče nadzora je preprosto fiksen strošek za kpampanjo, ki ga ne sme nihče preseči.

Če poslanci ne delajo v korist ljudstva, jih ljudstvo lahko zamenja.

Kaj se zgodi z nekom, ki dela v korist 87 okrajev, ne pa tudi v korist lastnega okraja? Nesporno dela "v korist ljudstva", vendar pa ga bodo volilci njegovega domačega okraja kljub temu odstranili. Enostavne rešitve na tej poti ni. Ali se pozabi na idejo 88 okrajev in reče, da naj bo Slovenija en sam okraj, ali pa se uvede resničen dvodomen sistem, kjer imamo na eni strani državne poslance, ki imajo pred očmi državne interese, na drugi strani pa lokalne delegate, ki imajo pred očmi lokalne interese. Polnokrven dvodomen sistem namesto pokvečenega, kot ga imamo mi.

Seveda, če gremo v dvodomen sistem, se znova postavi vprašanje zakaj imeti 88 lokalnih delegatov na podlago 90 državnih poslancev.

Glasovanje v parlamentu je lahko samo javno ( razvidno, jasno, transparentno ) zato, da lahko volilci kontrolirajo delo svojih predstavnikov.

Avtor morda ne pozna trenutne zakonodaje. 85. čl. Poslovnikda DZ predpisuje, da so glasovanja praviloma javna. Izjeme morajo biti izrecno navedene v poslovniku ali katerem drugem zakonu in sicer samo v primeru volitev, imenovanj in razrešitev.

To pomeni, da je vsa zakonodaja v DZ sprejeta transparentno in z javnim glasovanjem. Na spletnih straneh DZ so tudi dostopni podatki kako je pri katerem glasovanju kateri poslanec glasoval. Seveda pa v okolju strankokracije to ne pove in ne pomeni kaj veliko, ker služi predvsem temu, da stranke nadzorujejo delo poslancev, ki si jih lastijo.

Morda bi bila rešitev celo nasprotna: zapogved tajnega glasovanja in sočasna prepoved (razpoznanje, da se gre za kaznivo dejanje), kadar stranka poskuša vplivati ali celo predpisovati kako naj izvoljen predstavnik državljanov glasuje - Ustava mu namreč zapoveduje, da je neodvisen in, da mora glasovati po svoji vesti.

Predsednika vlade izvolimo neposredno na volitvah, ki potekajo istočasno z volitvami v parlament.
Predsednika države izbere parlament sam ( nima večjih pristojnosti v miru ).

Polovična rešitev, ki ni ne tič, ne miš. Če bi šli v sistem neposrednih volitev izvršilne veje oblasti, potem lahko to osebo preprosto poimenujemo "predsednik" in mu prepustimo svobodno izbiro njegovega lastnega kabineta. Protokolarnega delegata, ki ga izbira državni zbor v takšnem sistemu ne poterbujemo in je odvečen.

Ljudje moramo imeti kontrolo nad poslanci in ne smemo izgubiti kontrole nad politiko.

Demokracija mora vzdrževati ravnotežje med nadzorom nad poslanci in nad stabilnostjo državnih teles. Za vsako nestrinjanje odpoklicati poslanca je lahko za državo še bolj destruktivno, kot pa pustiti, da poslanec svoje (in po svoji vesti) oddela in v naslednjem volilnem ciklu "odplača svoj dolg".

Tukaj težave ne vidim v posamičnih poslancih, temveč jo vidim v temu, da strankokracija imenuje svoje ljudi na položaje in jih nato med delom učinkovito nadzira in s tem izigrava besedo in duha Ustave.


Vse o čemer se strinjam je to, da je potrebno strankokracijo dokončno razbiti. Rešitve ne vidim toliko v spreminjanju vsevprek, ampak bolj v manjših in natančno doziranih izravnalnih ukrepih.

1) Strankarskim vodstvom preprečiti promoviranje poslušnih lutk in dati ljudem moč, da bistveno vplivajo na izbiro kateri strankarski kandidat bo dejansko sedel v DZ. Preferenčni glasovi, ipd.
2) Z zakonom odpraviti delovanje poslanskih skupin, razen v času izbiranja mandatarja, ko takšne skupine proces odločanja bistveno skrajšajo. Poskusi siljenja poslancev kako naj glasujejo morajo postati kazniva tudi kadar to počno vodstva njihovih lastnih strank.
3) Manipuliranje in neurejeno financiranje strank in volilne kampanje se lahko uredi s kapico koliko največ sredstev sme stranka porabiti v celotnem letu za svoje delovanje (preračunano na število članov) in koliko za kampanjo (fiksen znesek enak za vse stranke).

Evo... še nekaj izhodišč.

fosil ::

Za tak sistem si že dolgo prizadeva Janša.
To je zelo podobno ameriškemu sistemu.
V končni fazi to pomeni popolno polarizacijo politike na dva dela.
Leve in desne, republikance in demokrate.
Tako je!

Zlate ::

Zakaj ravno 88 in kako naj to sploh storimo. Ali ne bi bilo smiselno tudi zmanjšati število poslancev? Zakaj jih potrebujemo 90? Kako naj iz nič ustvarimo 88 okrajev? Sedanjih občin je mnogo več. Nekdanjih občin/upravnih enot je opazno manj.

Verjetno zato, ker je to število poslancev minus 2 manjšinska poslanca. Število poslancev bi bilo definitivno potrebno zmanjšati. Predlagam z 90 na 60. Zakaj? 12 regij x npr. 5 poslancev na regijo je 60 poslancev. Mogoče edino kakšni regiji kak poslanec več ali manj po nekem merilu (npr. velikost, št. prebivalcev, ipd.).

Pod katerimi pogoji se opravi predčasne volitve? Koliko časa traja mandat novem zastopniku okraja? Kako se ugotavlja, da "ljudje niso zadovoljni"? Bomo imeli glasovanja po posamičnih okrajih vsak mesec ali vsako leto?

Volitve se prvič opravijo v vseh regijah hkrati za, recimo, teoretično 4 leta. Če je posamičen okraj zadovoljen s svojimi predstavniki, ti pač delajo 4 leta, če pa ne, se jih odstavi in se izbere nove. Vsak okraj to počne sam zase, neodvisno od ostalih okrajev.

IMHO mnogo bolj enostavna rešitev kar se tiče nadzora je preprosto fiksen strošek za kampanjo, ki ga ne sme nihče preseči.

Hmm... Po moje pa bi bila še najboljša kombinacija, torej fiksen strošek in hkrati tudi transparentnost oz. javna objava vseh virov sredstev za kampanjo.

Kaj se zgodi z nekom, ki dela v korist 87 okrajev, ne pa tudi v korist lastnega okraja? Nesporno dela "v korist ljudstva", vendar pa ga bodo volilci njegovega domačega okraja kljub temu odstranili. Enostavne rešitve na tej poti ni. Ali se pozabi na idejo 88 okrajev in reče, da naj bo Slovenija en sam okraj, ali pa se uvede resničen dvodomen sistem, kjer imamo na eni strani državne poslance, ki imajo pred očmi državne interese, na drugi strani pa lokalne delegate, ki imajo pred očmi lokalne interese. Polnokrven dvodomen sistem namesto pokvečenega, kot ga imamo mi.

Verjetno bi bilo potrebno o tem še nekoliko razmišljati, vendar menim, da bi tak sistem bolje deloval že brez posebnega dela na lokalnem vs. državnem interesu. Vsekakor pa bi bilo pametno iskati rešitev tudi na tem področju.

Morda bi bila rešitev celo nasprotna: zapoved tajnega glasovanja in sočasna prepoved (razpoznanje, da se gre za kaznivo dejanje), kadar stranka poskuša vplivati ali celo predpisovati kako naj izvoljen predstavnik državljanov glasuje - Ustava mu namreč zapoveduje, da je neodvisen in, da mora glasovati po svoji vesti.

No, če bi bilo glasovanje tajno, pa bi po drugi strani verjetno še olajšali dogovarjanje, saj bi bila kontrola zelo problematična. IMO boljša rešitev bi bila, da glasovanje ostane javno, vendar mora vsak poslanec svoj glas utemeljiti. Tako bi lahko tisti, ki ga to zanima, primerjal glasove in utemeljitve posameznih poslancev in tako ugotavljal dogovarjanja, ki bi bila kazniva.

Če bi šli v sistem neposrednih volitev izvršilne veje oblasti, potem lahko to osebo preprosto poimenujemo "predsednik" in mu prepustimo svobodno izbiro njegovega lastnega kabineta. Protokolarnega delegata, ki ga izbira državni zbor v takšnem sistemu ne potrebujemo in je odvečen.

Kaj pa, če bi združili funkciji predsednika in predsednika vlade? Poslanci torej izberejo predsednika sami, le-temu pa se pristojnosti naspram prejšnjemu predsedniku vlade zmanjšajo in bi deloval bolj kot nekakšen usklajevalec/koordinator med poslanci, vendar pa naspram predsedniku države povečajo, saj bi imel več pristojnosti.

Demokracija mora vzdrževati ravnotežje med nadzorom nad poslanci in nad stabilnostjo državnih teles. Za vsako nestrinjanje odpoklicati poslanca je lahko za državo še bolj destruktivno, kot pa pustiti, da poslanec svoje (in po svoji vesti) oddela in v naslednjem volilnem ciklu "odplača svoj dolg".

Verjetno tudi ta argument drži, zato bi bilo mogoče dobro, da bi imeli ljudje namesto pravice zamenjave med mandatom, možnost "kaznovanja" poslancev. Ob naslednjih volitvah bi vsak okraj ocenil svoje poslance. Ocene bi bile pozitivna, negativna ali pa brez glasu. Kolikor procentov ljudi bi glasovalo negativno, toliko procentov plače bi poslanec moral vrniti v proračun. Če je kazen le to, da nisi ponovno izvoljen, je to slaba tolažba, saj je ta poslanec 4 leta prejemal odličen dohodek, ne glede na to, da ni delal prav že od npr. prvega dne.
"Ne dovoli, da bi te šolanje oviralo pri izobraževanju."
_______________________ Mark Twain________

T-h-o-r ::

odstotek za vstop v parlament dvignit na 10, pa je rešen problem bednih malih strank in problem polarizacije na samo 2 stranki
Why have a civilization anymore
if we no longer are interested in being civilized?

BlueRunner ::

IMO boljša rešitev bi bila, da glasovanje ostane javno, vendar mora vsak poslanec svoj glas utemeljiti.

To bi šlo težko skozi. Poslanec lahko svoj glas utemelji že tako, da reče "po moji osebni presoji" ali po "moji vesti". To, da se bi morali poslanci svoje odločitve utemeljevati, se sicer sliši lepo, vendar pa je popolnoma neproduktivno in ne služi ničemer. Tudi, če ima 90 poslancev enako utemeljitev, to še ne dokazuje ničesar.

Hmm... Po moje pa bi bila še najboljša kombinacija, torej fiksen strošek in hkrati tudi transparentnost oz. javna objava vseh virov sredstev za kampanjo.

Javna objava virov seveda ostane. Fiksen znesek tega ne bi spreminjal. Bi pa bil fiksen znesek ranga tam nekje 20.000 do 50.000 EUR.

Kaj pa, če bi združili funkciji predsednika in predsednika vlade? Poslanci torej izberejo predsednika sami, le-temu pa se pristojnosti naspram prejšnjemu predsedniku vlade zmanjšajo in bi deloval bolj kot nekakšen usklajevalec/koordinator med poslanci, vendar pa naspram predsedniku države povečajo, saj bi imel več pristojnosti.

Ja, saj to je t.i. predsedniški sistem. Kar opisuješ kot "usklajevalca/koordinatorja" med poslanci, pa že opravlja predsednik državnega zbora. Torej je tudi ta funkcija že v celoti pokrita.

Verjetno tudi ta argument drži, zato bi bilo mogoče dobro, da bi imeli ljudje namesto pravice zamenjave med mandatom, možnost "kaznovanja" poslancev. Ob naslednjih volitvah bi vsak okraj ocenil svoje poslance. Ocene bi bile pozitivna, negativna ali pa brez glasu. Kolikor procentov ljudi bi glasovalo negativno, toliko procentov plače bi poslanec moral vrniti v proračun. Če je kazen le to, da nisi ponovno izvoljen, je to slaba tolažba, saj je ta poslanec 4 leta prejemal odličen dohodek, ne glede na to, da ni delal prav že od npr. prvega dne.

Znova se vrnemo k osnovni težavi delegatov. Če delegat deluje v korist 87 okrajev, četudi v škodo lastnega okraja, ga bodo njegovi lastni volilci kaznovali. Takšna kaznovanja pa bodo za projekte na ravni države delovala kontraproduktivno. Dva primera: kam skladiščiti jedrske odpadke, kako določiti prioritete izgradnje AC. Jedrski odpadki bodo v nekem okraju in ne moremo vseh AC zgraditi sočasno. Tukaj potem hitreo pride do blokad na državni ravni, ker se zadošča izključno lokalne interese.

Sicer pa so plače poslancev kot takšne še najmanjši problem in strošek. Glede na to, da so to ljudje, ki neposredno odločajo o miljardah EUR, so njihove plače pravzaprav smešen strošek. Tudi, če jo neka lenoba ali nesposobnež vleče štiri leta, je to v veliki sliki stvari drobiž. Kaznovanje poslancev je tako lahko le politično (ne bo izvoljen) ali pa kazensko (v primeru kaznivih dejanj). S plačo se ne da obogateti, da se pa obogateti z dokazljivo (npr. prejemanje podkupnine) ali nedokazljivo (npr. sprejem službe v multinacionalki) korupcijo. Prvo se omejuje z visokimi (in lahko tudi še višjimi) plačami, drugo se omejuje le zelo težko - kvečjemu posredno z nadzorom lobiranja.

Pri nas je največja težava ta, da se v državnem zboru vedno znova pojavljajo ena in ista imena, ker jih stranke postavljajo na vrh seznamov. Takšen pristop pa izključuje možnost, da bi volilec kaznoval neljubega poslanca, ne da bi kaznoval celotno stranko. Kaznovati celotno stranko s katere prgoramom se strinjaš, pa je težko, saj voliti za stranko z nekopmatibilnim programom ne gre, abstinenca pa pomeni, da se ne kaznuje (oz. kliče k politični odgovornosti) tiste, ki si to v očeh volilca zaslužijo.

Sam vidim rešitev v smeri preferenčnih glasov, kjer bi bilo na volitvah možno enostavno izločiti nezaželjene kandidate, ne da bi pri tem glasoval proti "svoji" stranki ali pa abstiniral.

odstotek za vstop v parlament dvignit na 10, pa je rešen problem bednih malih strank in problem polarizacije na samo 2 stranki

Da, čudovito. Dobiš polarizacijo na dve do tri stranke in to je to.

Sam ne zagovarjam rešitev, ki bi vodile v polarizacijo. Še vedno verjamem, da smo Slovenci čisto sposobni imeti koalicijske vlade, kjer se politična veščina kaže skozi sposobnost iskanja konsenza. Samo morda potrebujemo še malo več časa. Drnovškove vlade menim, da so bile bolj uspešne od sedanjih, ker so morale že notranje znotraj koalicije iskati konsenz, da je predlog sploh lahko šel v DZ. Napram tem "konsenzualnim" vladam, kjer se je pa še vedno natančno vedelo kdo je šef in kdo druga violina, pa smo imeli opravka z eno desno enostransko vlado in eno levo enostransko vlado. Kakorkoli pogledam, sta se obe odlikovali predvsem s tem, da sta delali neumnosti, da sta svoje delo opravljale po principu "jaz lastnik države" namesto po principu "mi upravljalci države" in, da sta politično popolnoma uničili to, čemer se sicer reče "skandinavska politika", kjer je najprej dialog in šele nato odločitev.

Pa dialog ni ravno pahorjevo pleteničenje o dialogu. Dialog je konstruktiven pogovor dveh ali več strani, ki po najkrajši poti vodi k izvedljivi in pragmatični rešitvi. Dialog ni to, da poskušaš vsem ugajati, nato pa vleči imbecilne solo poteze zato, da kao izgledaš neodvisen.

Pahor ni neodvisen. Pahor je žal odvisen od svojega zrcalca na steni.

Zrcalce, zrcalce, povej. Kdo najlepši v deželi je tej.

/rant

DavidJ ::

Od vsega prebranega mi je všeč le zapoved tajnega glasovanja. Zaradi tega, ker je v strakokraciji osnovni mehanizem nadzora stranke nad poslancem njegova zgodovina glasovanja, ki je stranki dostopna, s tem pa bi bila onemogočena.

Glede "zadovoljstva" z delom poslanca in odpoklica; poslanec se lahko že zdaj odpokliče -- vsake 4 leta. Poslanec, ki ne sme sprejeti na kratki rok nepriljubljene odločitve, na dolgi pa učinkovite, ker bi se bal odpoklica, ni dober poslanec, niti ne mora biti. Dodatno pa je treba vedit še to, da v DZ volimo predstavnike, ki bodo sprejemali ukrepe v korist _celotne_ države in ne volilnega okraja, ki jih je izvolil. Če bi ocenjevali poslance po tem ključu, smo težavo s tistimi poslanci, ki so še župani, preselili na vse poslance -- vsak bo delal za nek lokalni interes, za skupnega pa ne.
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')

Pyr0Beast ::

In kaj točno pa naj bi bil skupni interes in zakaj bi bil različen od lokalnega ?
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

BlueRunner ::

Skupen interes je npr. izgradnja zadrževalnikov vode in razlivnih območij na območju ene občine, da se zaščiti več občin nizvodno. Lokalen interes je "ne briga nas, raje imamo svojo njivo".

Ali pa še ena: skupen interes je ne podpirati invalidnih občin, ki niso sposobne financirati same sebe, temveč jih mora podpirati državni proračun. Lokalen interes je "občino za vsako ulico s kurnikom in trafiko na koncu".

Itd... velikokrat je na na račun tega, da nekateri župani - poslanci promovirajo svojo občino z nekaj 1000 prebivalci račun poravnava preostalih 2.000.000 prebivalcev.

Seveda je potrebno slišati lokalen glas in mu dati težo. Ne sme pa se tega mešati s poslansko funkcijo, kjer poslanec (vsaj na papirju) odgovarja celotni državi in ne samo vrtičku, kjer slučajno živi.

Pyr0Beast ::

Bedarija, ker je tule konflikt interesov, takšna stvar pač ne bo delovala ... ever.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

BlueRunner ::

Pyr0Beast je izjavil:

Bedarija, ker je tule konflikt interesov, takšna stvar pač ne bo delovala ... ever.

Saj, zaradi tega pa imamo problematičen državni zbor. Če v njemu ne bi sedelo toliko županov, ali bi potem bil kakršen koli problem izglasovati spremembe o nezdružljivosti zakonodajne in izvršne oblasti? Seveda ne... tako pa je jasno videti, da lokalen interes nekaterih (z njim se še posebej hvalijo) prevladuje nad ustavno predpisanim "zastopanjem vseh državljanov".

Kar je žalostno... ker taisti poslanci, ki vedno znova glasujejo proti tej spremembi, vedno znova pljuvajo na ustavo, ki temelji na temu, da so tri veje oblasti med seboj ločene. Zagotovo ne za okras, ampak zato, ker je najmanj neokusno, da župan sprejema zakone s katerimi sam sebi postavlja pravila.

Še najbolj komičen pa je predlog SDS, da bi se poslansko in župansko funkcijo ločilo samo za mestne občine? WTF? A mestne občine bodo pa nenadoma diskriminirane in si tega ne zaslužijo? Ali pa se gre morda že za kakšen iracionalen strah, da lahko SDS-u na naslednjih volitvah v DZ računico pokvari kakšna blesava t.i. "stranka županov".

zee ::

a) Zakon o nezdruzljivosti zupanske (ali podzupanske) in poslanske funkcije je bil vceraj sprejet. Naposled.

b) Ce novi volilni sistem privede v popolno polarizacijo po zgledu ZDA (ali Velike Britanije), je to kvecjemu dobro, saj strancice tipa SNS, Desus, SSN,... ne morejo vec greniti zivljenja vladajoci vecini. S pojmom "greniti zivljenja" imam v mislih kolebanje in pritisk, ki ga je na trenutno (in nefunkcionalno) vlado izvajal Desus v zadnjih mesecih pod pretvezo skrbi za upokojence. Hkrati se s tem bistveno skrajsa casa od volitev do nove vlade, saj predsedniku republike ni treba imeti posvetovanj z X predsedniki strank ampak zgolj z enim.

c) Volilne okraje in veliko vecino novih obcin bi bilo potrebno ukiniti oz. spremeniti tako, da bi bilo v Sloveniji ne vec kot 88 obcin, kar bi ustrezalo 88 volilnim okrajem. Vsak poslanec bi predstavljal natanko eno obcino.

d) Zadnja (in IMO se boljsa) moznost je popolna ukinitev volilnih okrajev (leta 2011 si to lahko privoscimo brez skode za demokraticnost), tako je celotna Slovenija en sam velik volilni okraj. Kraj, kjer nekdo kandidira za poslansko mesto, tako nima prav nobene vloge pri njegovi izvolitvi, obenem se izognemo bedarijam tipa: D. Rupel je kandidiral za poslanca v obcini Ilirska Bistrica (dvomim, da bi sploh znal najti to mesto na zemljevidu).

e) JJ bi bil lahko spremenil volilni sistem (in se kaj drugega), ko je bil predsednik vlade, vendar se je rajsi ukvarjal z iskanjem 50+ let starih okostnjakov po omarah.

f) Ukinitev financiranja strank iz drzavnega proracuna. Takisto strank ne smejo financirati podjetja v vecinsko drzavni lasti, saj je to enako financiranju iz proracuna.
zee
Linux: Be Root, Windows: Re Boot
Giant Amazon and Google Compute Cloud in the Sky.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: zee ()

BlueRunner ::

a) Sem opazil. Tudi jaz lahko rečem samo "končno".

b) Sam sem proti polarizaciji, ker delo v koalicijah spodbuja dogovoren političen sistem namesto sistema "kdo je močnejši". V zrelih in razvitih demokracijah večinski sistem morda res deluje, pri nas pa smo sedaj imeli dve večinsko enoumni koaliciji in posledice so skrajno neugodne. Tudi število referendumov odseva vedno bolj očitno nesposobnost iskanja kompromisa, kadar je potrebno kompromis skleniti izven enoumne koalicije.

c) Ni mi všeč, dokler imamo enodomen sistem, ker potem lokalni interesi res povsem prevladajo. Postali bi praktično antična Grčija z mestnimi državicami. Ta sprememba bi zahtevala dvodomen sistem. Hkrati pa bi bila neumnost imeti 90 + 88 "zastopnikov ljudstva".

d) To pa podpiram. Če ni možno podeljevati preferenčnih glasov s ciljem omejevanja samovolje strank, bi pa bilo možno ukiniti volilne okraje kot takšne.

e) Zato vem katera stranka mojega glasa ne dobi.

f) Ukinitev financiranja iz proračuna, brezpogojno ZA. Takoj. Financiranje s strani v večinsko državni lasti bi bilo praktično nemogoče zagotoviti, ker obstaja več enostavnih načinov kako izvor sredstev prikriti in onemogočiti kakršno koli dokazovanje. Sam sem za predlog, da se strankam preprosto omeji predvolilni proračun na nek majhen in smiselen znesek. Recimo ne več kot 50.000EUR. Potem pa naj iz tega naredijo kar vedo in znajo. Vse potem nastopajo enakopravno in več kot toliko denarja v njihovo promocijo ne moreš stlačiti. Financiranje običajnega dela pa je dopustno samo iz članarin... To bi verjetno zaprlo večino čudnih poti denarja do strankarskih epov in bistveno omejilo manipulacije na terenu.

Pyr0Beast ::

Ukinitev vsakršnega, razen nekega osnovnega financiranja je nujna. Naj se stranke plačujejo izključno iz njihovih 'dobrih del' oz. toliko kolikor jim državljani namenijo.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

St235 ::

Najslabše možno, to pomeni, da se bodo stranke fiancirale strogo z zasebnih sredstev. Kar pomeni ogromno denarja za enkatere stranke in nič z druge.

Zeberdee ::

zee: Po tvojem bi imela Ljubljana toliko županov kot Zgornji fukovci.

Pyr0Beast ::

Najslabše možno, to pomeni, da se bodo stranke fiancirale strogo z zasebnih sredstev. Kar pomeni ogromno denarja za enkatere stranke in nič z druge.

Impossible, ker je nekaj takega prepovedano. Vsak državljan 'dobi' 100€/mesec ki jih lahko vlaga naprej. Z lastnim denarjem pač ne bo to šlo.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

BlueRunner ::

St235 je izjavil:

Najslabše možno, to pomeni, da se bodo stranke fiancirale strogo z zasebnih sredstev. Kar pomeni ogromno denarja za enkatere stranke in nič z druge.

Zato pa jim daš zgornjo mejo. Največ 50.000 EUR za predvolilno kampanjo - neodvisno od števila članov. Največ recimo 10 EUR mesečno članarine od članov za financiranje lastnih aktivnosti.

Pa da potem vidimo kdo bo zmagoval. Denar ali ideje.

Pyr0Beast ::

Wtf. Zakaj bi sploh dovoljevali kakršnekoli kampanje ?

Vsak volilec plača svojo stranko in neumnosti ki jih ta počne. Omogočena je menjava in financiranje stranke praktično vsako uro.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

BlueRunner ::

Pyr0Beast je izjavil:

Wtf. Zakaj bi sploh dovoljevali kakršnekoli kampanje ?

Zakaj pa ne? Zakaj bi jih prepovedovali? Zakaj bi stranki preprečili zbrati maksimum dovoljenih sredstev izrecno za namen kampanje, če jih pač lahko dobi?

Pyr0Beast ::

Ker se gre za zavajanje folka z namenom profitabilnost - to česar v politiki, ki bi morala biti maksimalno učinkovita in povečevati komfort ljudstva sploh nočeš.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

BlueRunner ::

Zakaj za zavajanje folka in kje je tukaj profitabilnost?

Promoviranje lastne vizije kot bistva politike ne moreš označiti za "zavajanje" ali pa ga celo preprečevati. To bi bilo enoumje. Lahko ga kvečjemu nadziraš na način, da ne more nekdo zmagati samo zato, ker je v samopromocijo zrinil več sredstev, kot pa nekdo drugi.

Profitabilnosti pa sploh ne vidim od kje, kdo, kako, ...

Pyr0Beast ::

Profitabilnost je izključno od večanja nabora folka, ki dajo svoj keš stranki.

Promoviranje lastne vizije je navaden bullshit in sploh ne sodi sem. Vsaka stranka ima lastno vizijo, ki so ponavadi med seboj popolnoma nekompatibilne.

Ja, enoumje - to je tisto kar rabimo. Popolna kompatibilnost strank.

Treba je končati dobo vizij in ideologij in se preprosto preusmeriti na akcije. Če dela, dela, če ne pa pač ne. Porihtaj in move on.

Še tretja stvar pa je; Nobeden politik se nima kaj kazati na TV-ju in širiti svojo propagando. Vse kar je od njega koristna je kvečjemu ideja in predlog za izboljšanje - za kar folk glasuje.

Pravtako odstraniti kakršnokoli identiteto in identifikacijo iz političnih vod. Vsak politik je kvečjemu 'cifra' in čisto nič več. Absolutna anonimizacija.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

Zgodovina sprememb…

BlueRunner ::

OK, nekje se nekaj nisva razumela...

Predvolilna kampanja je namenjena promoviranju lastne vizije stranke. Razumel sem te, da bi to kar prepovedal, sam pa ne vidim razloga zakaj. To, da stranka promovira svojo vizijo, ki je seveda od drugih različna, je IMHO temelj politike. Brez tega promoviranja različnih pogledov imamo nič - enoumje.

Brez vizije ni akcije. Še kadar vizija je, je z akcijo običajno bolj bogo. Vendar pa kako naj se volilec odloči komu dati svoj glas, če ni napovedi kakšne akcije bodo in čemu bodo služile. Torej "promoviranje vizije". Verjetno ne misliš, da se bi upoštevalo samo pretekle akcije... potem bi namreč lahko non stop volili samo ene in iste. Saj drugi itak ne bi bili nikoli pri koritu, da bi imeli kaj za pokazati.

Nope... to kar se mi dozdeva, da predlagaš ni niti tehnokracija, niti meritokracija, še najmanj pa demokracija. To bo nekaj tretjega in presega samo spremembo volilnega sistema.

Pyr0Beast ::

Avtodekracija je to (Samodemokracija/Avtonomna demokracija/Samostojna demokracija/Osebna demokracija/Samodejna demokracija)

Vsak voli za stvari ki se dotikajo njegovega življenja izključno sam. In efekt take izbire je omejen _samo_ na njega.

Hočeš imeti tak pa tak pokojninski sistem ? Prav, izberi si ga. Če je kaj narobe z njim, bo urgirala agencija ki nadzoruje sistemske napake in pogoje izbire tako korektirala, da ne bo napak. S tem se vzpostavi osnovna infrastruktura, po kateri se bo folk lahko 'šetal' in delal, kar mu trenutno paše, npr: Hočeš plačevati davke ob vsakem nakupu v trgovini, ali enkrat mesečno v fiksnem znesku? Želiš da se ti stredstva trgajo direktno od plače, ali boš lastno vlagal v svoj pokojninski fond ?

To je prvi nivo.

Drugi nivo je izbiranje lokalnih/regijskih/nacionalnih politik. Tu je izbira omejena na 'neškodljive' politike (politike kot možnosti izbiranja, ne kot osebe), kakršenkoli inters korporacij je kazniv.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

zee ::

@Zeberdee:
Po tvojem bi imela Ljubljana toliko županov kot Zgornji fukovci.


Lahko pojasnis? Ce si mislil volilne okraje, naj se enkrat povem, da sem za njihovo popolno ukinitev. Zdajsnji sistem namrec s primernim kandidiranjem kandidatov v dolocenih okrajih dejansko omogoci (bistveno poveca moznost za) izvolitev. Z ukinitvijo okrajev je ta problem resen.

@Pyr0: Se povsem strinjam z napisanim.
zee
Linux: Be Root, Windows: Re Boot
Giant Amazon and Google Compute Cloud in the Sky.

Pyr0Beast ::

Še dodatek mojemu zgoraj napisanemu: Jaz v takem sistemu sploh ne vidim mesta, ki bi ga kakršenkoli politik lahko sploh zasedel. Ker preprosto ni potreben.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

Zgodovina sprememb…

zee ::

Tocno tako. Tak sistem je nekako self-sustainable.
zee
Linux: Be Root, Windows: Re Boot
Giant Amazon and Google Compute Cloud in the Sky.

Pyr0Beast ::

V bistvu tudi ne vidim težave, zakaj se nebi obdelovalo predloge državljanov za izboljšavo in se kot take ponudi širši skupnosti.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

CaqKa ::

Zakaj se nekateri želite omejevat na število poslancev.
meni se za demokracijo zdi večje število poslancev boljše.
če sam sebi špuknem, lahko povem še to da me zanima kaj bi sploh bila objektivna odločitev kaj je primerno število poslancev, na podlagi česa bi se to odločalo? je to 1% ljudstva?

no da še enkrat vprašam, zakaj bi se omejevali na število poslancev. tisto kar je srž problema pri vseh ni število poslancev, ampak s tem povezane plače.
večje število poslancev bo zagotavljalo več demokracije. nižja plača, ali pa celo neplača v primeru prostovoljstva bo odbila take, ki bi želeli soodločati samo zato da dobijo denar.

se vam zdi da je problem v številu poslancev, ali v tem koliko denarja ti poslanci porabijo?

T-h-o-r je izjavil:

odstotek za vstop v parlament dvignit na 10, pa je rešen problem bednih malih strank in problem polarizacije na samo 2 stranki

Kaj pa če jaz želim vstopit v DZ, hkrati pa nočem bit v kakršnikoli stranki in od njih pofarban?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: CaqKa ()

Pyr0Beast ::

Poslancev je lahko n^n, samo plače naj imajo 1/n :)
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place

T-h-o-r ::

CaqKa je izjavil:

Zakaj se nekateri želite omejevat na število poslancev.
meni se za demokracijo zdi večje število poslancev boljše.
če sam sebi špuknem, lahko povem še to da me zanima kaj bi sploh bila objektivna odločitev kaj je primerno število poslancev, na podlagi česa bi se to odločalo? je to 1% ljudstva?

no da še enkrat vprašam, zakaj bi se omejevali na število poslancev. tisto kar je srž problema pri vseh ni število poslancev, ampak s tem povezane plače.
večje število poslancev bo zagotavljalo več demokracije. nižja plača, ali pa celo neplača v primeru prostovoljstva bo odbila take, ki bi želeli soodločati samo zato da dobijo denar.

se vam zdi da je problem v številu poslancev, ali v tem koliko denarja ti poslanci porabijo?

T-h-o-r je izjavil:

odstotek za vstop v parlament dvignit na 10, pa je rešen problem bednih malih strank in problem polarizacije na samo 2 stranki

Kaj pa če jaz želim vstopit v DZ, hkrati pa nočem bit v kakršnikoli stranki in od njih pofarban?

ja, ker neodvisnih poslancev je bilo izvoljenih že na desetine v slo
Why have a civilization anymore
if we no longer are interested in being civilized?

Zeberdee ::

Glavno, kar je potrebno zagotoviti v volilnem sistemu je, da ne more Beblerca kandidirat v Kranju. Kandidiraš lahko le tam, kjer imaš stalno prebivališče, zagovarjati moraš lokalne interese. V bistvu še bolje, mestni in lokalni svetniki bi morali biti poslanci.
Ljubljana (286 tisoč) bi tako imela od 88 poslancev recimo 11 mest, občine, ki imajo manj kot 22.000 prebivalcev (večina) pa se do tega cenzusa po geografski bližini združujejo.

To bi bilo fer, ane?

T-h-o-r ::

a to je tako fer, kot unitarizem v jugoslaviji 1
Why have a civilization anymore
if we no longer are interested in being civilized?

Ziga Dolhar ::

Zeberdee je izjavil:

Glavno, kar je potrebno zagotoviti v volilnem sistemu je, da ne more Beblerca kandidirat v Kranju. Kandidiraš lahko le tam, kjer imaš stalno prebivališče, zagovarjati moraš lokalne interese. V bistvu še bolje, mestni in lokalni svetniki bi morali biti poslanci.


Super - le prej bo dobro popraviti Ustavo, ki pravi, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva [in ne le kraja, od koder prihajajo, ali volivcev, ki so zanj oddali svoj glas].
https://dolhar.si/

CaqKa ::

BlueRunner je izjavil:

Pyr0Beast je izjavil:

Wtf. Zakaj bi sploh dovoljevali kakršnekoli kampanje ?

Zakaj pa ne? Zakaj bi jih prepovedovali? Zakaj bi stranki preprečili zbrati maksimum dovoljenih sredstev izrecno za namen kampanje, če jih pač lahko dobi?

bwwwaaa. kje je tista novica o teoriji množic?
jao da je ne najdem.
teorija je dokazala, da če daš množici da se o nečem izjasni in pri tem individuumi med sabo ne komunicirajo, pride do tega da je povprečje njihovih odgovorov resnica.
to je znanstven razlog zakaj bi bilo potrebno vsakršno kampanjo ukinit.

CaqKa ::

BlueRunner je izjavil:

OK, nekje se nekaj nisva razumela...

Predvolilna kampanja je namenjena promoviranju lastne vizije stranke. Razumel sem te, da bi to kar prepovedal, sam pa ne vidim razloga zakaj. To, da stranka promovira svojo vizijo, ki je seveda od drugih različna, je IMHO temelj politike. Brez tega promoviranja različnih pogledov imamo nič - enoumje.

Brez vizije ni akcije. Še kadar vizija je, je z akcijo običajno bolj bogo. Vendar pa kako naj se volilec odloči komu dati svoj glas, če ni napovedi kakšne akcije bodo in čemu bodo služile. Torej "promoviranje vizije". Verjetno ne misliš, da se bi upoštevalo samo pretekle akcije... potem bi namreč lahko non stop volili samo ene in iste. Saj drugi itak ne bi bili nikoli pri koritu, da bi imeli kaj za pokazati.

Nope... to kar se mi dozdeva, da predlagaš ni niti tehnokracija, niti meritokracija, še najmanj pa demokracija. To bo nekaj tretjega in presega samo spremembo volilnega sistema.

enak obrazec za vsakega politika v katerem se definira koliko sprememb lahko našteje. ti programi so potem dosegljivi na enem mestu. tako kot so sedaj volilni razglasi.
kot kampanja je mišljeno vso tisto dodatno sranjasto balastasto pričanje v rdečih/škrjolčnih/_vstavi poljubno barvo_ plakatih ki služijo promoviranju stranke, ne pa promoviranju ideje in programa.
idejo in program ima volilec na volilnem razglasu pa si ga naj pogleda.
jebenih soočenj glih tak ne rabiš, pa glih tak ne rabiš voxpopuli razultatov kje kdo kotira, to je vse balast volilne kampanje, ki poglede premika drugam kot pa na program oziroma idejo.

T-h-o-r je izjavil:

CaqKa je izjavil:

Zakaj se nekateri želite omejevat na število poslancev.
meni se za demokracijo zdi večje število poslancev boljše.
če sam sebi špuknem, lahko povem še to da me zanima kaj bi sploh bila objektivna odločitev kaj je primerno število poslancev, na podlagi česa bi se to odločalo? je to 1% ljudstva?

no da še enkrat vprašam, zakaj bi se omejevali na število poslancev. tisto kar je srž problema pri vseh ni število poslancev, ampak s tem povezane plače.
večje število poslancev bo zagotavljalo več demokracije. nižja plača, ali pa celo neplača v primeru prostovoljstva bo odbila take, ki bi želeli soodločati samo zato da dobijo denar.

se vam zdi da je problem v številu poslancev, ali v tem koliko denarja ti poslanci porabijo?

T-h-o-r je izjavil:

odstotek za vstop v parlament dvignit na 10, pa je rešen problem bednih malih strank in problem polarizacije na samo 2 stranki

Kaj pa če jaz želim vstopit v DZ, hkrati pa nočem bit v kakršnikoli stranki in od njih pofarban?

ja, ker neodvisnih poslancev je bilo izvoljenih že na desetine v slo

zgubljaš bistvo.. bi volil poslanca ki ni v stranki ali takega ki je v stranki?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: CaqKa ()

CaqKa ::

Ziga Dolhar je izjavil:

Zeberdee je izjavil:

Glavno, kar je potrebno zagotoviti v volilnem sistemu je, da ne more Beblerca kandidirat v Kranju. Kandidiraš lahko le tam, kjer imaš stalno prebivališče, zagovarjati moraš lokalne interese. V bistvu še bolje, mestni in lokalni svetniki bi morali biti poslanci.


Super - le prej bo dobro popraviti Ustavo, ki pravi, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva [in ne le kraja, od koder prihajajo, ali volivcev, ki so zanj oddali svoj glas].

ma tukaj malo prihaja do tega da eni mešajo poslance pa mestne svetnike.

potrebno bi bilo da je politika hkrati tudi tako nastavljena da se poslanci ne dirajo v vprašanja ki so lokalno specifična, ampak da vzpostavijo pogoje in naj mestni svetniki odločajo o lokalno specifičnih zadevah.

v kolikor se sploh menimo v tej smeri da mestni sveti obstanejo. ker tega še načeloma v tej temi nisem zalsedil...

St235 ::

Treba tudi ločit med državnim zborom in državnim svetom. Poslanci v državnem zboru so predstavniki cele slovenije, tkao da povdarjanje teritorialne pripadnosti ni na mestu.Iz istega razloga ni smiselno, da so lahko poslanci hkrati tudi župani. Lokalni interes pač ni nujno enak državnemu.

Imamo pa v Državnem svetu predstavnike glede na lokalne enote, tako, da bi šlo tudi z tega vidika nesmiselno podvajanje.

BlueRunner ::

Treba tudi ločit med državnim zborom in državnim svetom. Poslanci v državnem zboru so predstavniki cele slovenije, tkao da povdarjanje teritorialne pripadnosti ni na mestu.

Bistven in nujen popravek volilne zakonodaje bi moral biti, da se to zagotovi, je ukinitev volilnih okrajev. Trenutna ločitev na volilne okraje to načelo ruši, hkrati pa je posledica tudi obstoj strankarskih list, ki delajo prepad med tem, za kar volilec lokalno voli in tem, kar stranka nato pošlje v državni zbor.

Ti dve napaki našega sistema omogočata, da se lahko vsi prodajajo kot zmagovalci (čeprav niso) in to, da mora poslanec zvesto in pohlevno služiti predvsem interesu svoje stranke, ki odloča na katerem mestu bo na strankarski listi. Odprava prve omejitve bi mnogo bolj jasno pokazala kdo je zmagovalec na nivoju države (večanje neformalne legitimnosti), odprava druge omejitve bi izvoljene poslance postavila kot tiste, ki diktirajo stranki (oziroma strankarskem vodstvu) smer in ne obratno.

Sicer bi potem prišli v kakšno do sedaj še nikoli videno situacijo, da predsednik stranke ne bi bil izvoljen v DZ, hkrati pa bi s tem tudi strankarske mini diktature in njihove škodljive notranje strukture postavili na mnogo večji prepih, kot pa ga doživljajo sedaj.

Slovenija je dovolj majhna, da je to čisto izvedljivo in to brez večjih težav.

Zgodovina sprememb…

Karaya 52 ::

Volimo stranke in njihove programe, oblak idej, zato je povsem jasno kdo se komu podreja in zakaj in s tem ni prav nic narobe. V nasprotnem primeru strank sploh ne potrebujemo, predstavljajmo si da vlado sestavlja 90 super ego. Taksna neposredna oblika demokracije je za v gostilne.

BlueRunner ::

Karaya 52 je izjavil:

Volimo stranke in njihove programe, oblak idej, zato je povsem jasno kdo se komu podreja in zakaj in s tem ni prav nic narobe. V nasprotnem primeru strank sploh ne potrebujemo, predstavljajmo si da vlado sestavlja 90 super ego. Taksna neposredna oblika demokracije je za v gostilne.

1. fact check: Oblast preko predstavnikov (poslancev) ni neposredna oblika demokracije.
2. fact check: 80. člen Ustave RS: "[...] Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v Državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom."
3. fact check: 81. člen Ustave RS: "Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. [...]"

Torej vse, kar pričakujem je to, da se bo v ustavi zagotovilo, da volilni zakon ne bo delal dreka iz teh elementarnih postavk. Se pa zadovoljim tudi s tem, da se popravi samo volilno zakonodajo. Tudi to se mora namreč popravljati z 2/3 večino.

Sedaj pa še malo mojega flancanja na temo...

Nimam odločilnega vpliva na dodelitev mandatov kandidatom, ker gre moj glas v gajbico v mojem okraju, ki ne vključuje vseh kandidatov. Trenutno se sicer lahko zagotovi, da imam nekaj malega vpliva, nimam pa odločilnega vpliva. Trenuten sistem me spominja na socialistično "disperzijo odgovornosti". Na koncu vsak izbere nekaj, nihče ni za nič kriv, stranke pa tako ali tako gor postavijo svoje najbolj zveste oprode.

To me pripelje do druge točke. Stranke so pri nas postali male diktature, ki jih vodijo mali bogovi. To je preprosto idiotizem, ker potem v državnem zboru ne odloča 88 + 2 poslancev, temveč 6 šefov strank + 2 poslanca - vsakakokratni odpadniki, ki so se naveličali, da se jim non-stop serje po glavi. Vse kar me potem še zanima je samo še to, zakaj jih potem plačujemo in grejemo 90, če jih na koncu o vsemu odloča 10. Pa tudi nikjer v naši Ustavi ne vidim napisano, da odloča 10 "superposlancev" ali celo "10 oseb, ki so šefi izvoljenim poslancem".

Pa naj še definiram, kaj je zame spodobna moderna stranka. To je skupina ljudi, ki imajo o večini bistvenih političnih vsebin enako mnenje. Ker pa popolnosti ni, pa se pri kakšnih manj pomembnih vsebinah mnenja tdui znotraj stranke razlikujejo. Poslanci so tako osebe, ki naj bodo izvoljene na podlagi svojih mnenj o bistvenih političnih vsebinah, ki jih je enostavno določiti iz pripadnosti stranki, in dodatnih (pluralnih) mnenj, kjer se potem volilec individualno odloča o temu kdo mu je osebno bližje po razmišljanju. V takšni utopiji potem poslanec skladno s svojo vestjo in mandatom, ki so mu ga podelili vsi državljani (ker imamo samo še eno volilno enoto) v večini stvari odloča skladno z razmišljanjem stranke, ki ji pripada. Če začne strankarsko vodstvo bluziti po svoje (torej neskladno s programom), pa se lahko temu tudi upre in bo zaradi takšnega upora bolj trpela stranka, kot pa on. Na koncu pa bodo na naslednjih volitvah tako ali tako odločili volilci, če bolj podpirajo novo ali staro programsko usmeritev stranke.

Utopija seveda ni možna, možno pa je položaj precej izboljšati. Če nič drugega, potem vsaj ne bi poslušali takšnih umotvornih cvetk, kot je bila tista Jurijeva (SD), ko je rekel, da se mu zdi predlagana novela spremembe zakona slaba, bo pa še vedno glasoval za njo. Toliko o osebni vesti, strankarski diktaturi in zavedanju poslancev, da so bili izvoljeni tudi zato, da delajo po svoji vesti in ne diktatu poslanske skupine.

Takole pod črto pa si predvsem želim, da se bi iz parlamenta pometalo ven zveste strankarske stekle pse (saj veste kdo je čigav), ki nimajo nikakršne substance in so tam samo zato, ker si njihov šef pač ne more mazati rok z drekom. Potem pa si roke z umazanijami pač mažejo strumni vojščaki stranke. Takšnih ne prebavljam in strank, ki jih non-stop producirajo in za "kvalitetno drekanje" nagrajujejo z mandati, tudi ne morem podpirati. Trdno pa verjamem, da tozadevno nisem edini in bi jih volilci kolektivno še kako hitro kaznovali, če bi jih lahko. Dodaten bonus pa je, da se bi celoten cirkus tudi precej umiril, če strankarski šefi več ne bi mogli poklicati Fidota, da nekoga po potrebi oblati in popljuva. Sami si v državniški drži tega pač ne morejo privoščiti, Fidoti pa tudi ne bi bili navdušeni nad tem, da bodo lahko v zameno za takšno uslugo dobili samo stisk roke od šefa in nepovratno brco od volilcev.

Tko.

/rant off

CaqKa ::

BlueRunner je izjavil:

Karaya 52 je izjavil:

Volimo stranke in njihove programe, oblak idej, zato je povsem jasno kdo se komu podreja in zakaj in s tem ni prav nic narobe. V nasprotnem primeru strank sploh ne potrebujemo, predstavljajmo si da vlado sestavlja 90 super ego. Taksna neposredna oblika demokracije je za v gostilne.

1. fact check: Oblast preko predstavnikov (poslancev) ni neposredna oblika demokracije.
2. fact check: 80. člen Ustave RS: "[...] Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v Državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom."
3. fact check: 81. člen Ustave RS: "Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. [...]"hmmm, ali lahko smatramo da je ustanovitev strank in skupnih programov neustavna zadeva, glede na 81. člen ustave?

BlueRunner je izjavil:

Utopija seveda ni možna, možno pa je položaj precej izboljšati. Če nič drugega, potem vsaj ne bi poslušali takšnih umotvornih cvetk, kot je bila tista Jurijeva (SD), ko je rekel, da se mu zdi predlagana novela spremembe zakona slaba, bo pa še vedno glasoval za njo. Toliko o osebni vesti, strankarski diktaturi in zavedanju poslancev, da so bili izvoljeni tudi zato, da delajo po svoji vesti in ne diktatu poslanske skupine.

sicer ne poznam točno tega primera... me pa tudi dostikrat zbode, ko pride neki novega v obravnavo, potem pa doživiš izjave tipa "vem da ni najboljše ampak dajmo vseeno potrdit, ker bo vsaj osnova ki jo bomo dopolnili"

wtf, zakaj nebi tega zdaj kr ta trenutek dopolnil, zakaj bi nekaj kar se ti zdi slabo potrdil? zakaj se nekomu tako mudi pri takih zadevah?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: CaqKa ()

BlueRunner ::

hmmm, ali lahko smatramo da je ustanovitev strank in skupnih programov neustavna zadeva, glede na 81. člen ustave?

Mislim, da ne, ker se lahko istomisleči ljudje še vedno brez škode združujejo in javno predstavljajo kaj in zakaj jih druži. Pogoj pa je, da takšno združevanje ne vpliva na možnost, da vsi volilci odločilno vplivamo na to kdo bo dejansko imel dodeljen mandat.

Stranke vidim predvsem v optimiziaciji volilnega procesa, ne v sprevrženi obliki monopolizacije oblasti. Bolj optimalno je, da se skupna stališča predstavi usklajeno. Kampanja za 100.000€ bo dosegla več, kot pa 100 posameznikov s po 1.000€. Ravno tako je za volilce lažje pogledati podmnožico vseh kandidatov na podlagi splošnih usmeritev in se nato odločati med njimi, kot pa se prebijati skozi stotine potencialno ustreznih, ki pa to niso. Ravno tako politične programe ne delajo posamezniki, ampak jih delajo skupine. Posamezniki, ki se s takšnimi programi poistovetijo in jih želijo udejaniti, potem postanejo člani stranke in se ponudijo v izvolitev. Itd...

Stranka je čisto dobra pogruntavščina, vendar pa samo v času do izvolitve poslanca. Potem pa je njen neposreden vpliv na posamične odločitve nujno potrebno omejiti v dobro vseh državljanov. Če se takšen vpliv ne omeji, potem se vse skupaj izrodi v disciplinirano blokovsko glasovanje, kjer ne štejejo argumenti, ampak navaden diktat strankarske centrale.

Kolikokrat lahko npr. iz kongresa ali senata ZDA slišimo, da se ta ali oni kongresnik ne strinja s tem ali onim predlogom. Predsednik (kar bi bila pri nas vlada), pa mora pri zakonodajalcu dejansko iskati podporo za svoje predloge, ne pa jih pošiljati v avtomatično potrditev koalicijskem bloku, kot se to počne pri nas. Koalicija naj zagotavlja idejno in programsko skladnost potrebno zato, da bo vlada ravnala predvsem v skladu z večinsko voljo volilcev, ne pa volilni stroj, ki avtomatično potrdi vsak predlog vlade, ne glede na njegovo skladnost s programom ali obljubami.

Se še kdo spomne naših "starih časov", ko se je o večini predlogov še kaj pogajalo s socialnimi partnerji? Čeprav se je vedelo, da bo zakon lahko potrjen tako ali drugače, se je dejansko iskalo konsenz ali pa vsaj minimalno razumevanje tudi pri tistih, ki jih je kakšen zakon najbolj prizadel. Torej se je delalo "pravo stvar", čeprav ta ni bila nujno potrebna za sprejem zakona. Se je pa danes pokazalo, da je bila nujno potrebna za gladko delovanje države.

No, sedaj, ko imamo že tri zaporedne vladne garniture, ki se samo vedno manj usklajujejo in vedno bolj računajo samo na disciplino poslancev, so se zadeve seveda začele rušiti. Ker šteje samo še preglasovanje in po diktatu strankarskih predsednikov imajo poslanci pred seboj samo po dve izbiri: glasuj tako, kot tvoj predsednik vlade, ali pa postani odpadnik ter pozabi na izvolitev v naslednji mandat. No, državljani pa imamo inflacijo referendumov.

Dejansko bi morali vsakokratnim poslanskim "odpadnikom", ki se v neki točki odločijo glasovati po svoji vesti in ne diktatu, bučno ploskati in jih vabiti na vse državne proslave od prve do zadnje. To so namreč poslanci, ki so se praktično odpovedali svoji strankarski politični karieri zato, ker so ravnali po svoji vesti. To so v tej zgodbi edini heroji, ki pa jih potem vsi po vrsti garbajo in pljuvajo. Takele pač imamo.

Bi pa razmislil o temu, če so vodje poslanskih skupin slučajno res osebno odgovorni kakšnih kršitev ustave, glede na to, da posebej poudarjajo, "da bodo poslanci teinte skupine danes glasovali po svoji vesti." Mislim FTW!!!! Vedno bi morali glasovati po svoji vesti, kako pa drugače?!?!?

Karaya 52 ::

Po pravici povedano, si tezko predstavljam delovanje drzave brez strank. Ljudje se zdruzujejo v stranke ker jim te omogocajo vecjo moznost politicnega prezivetja. Pa ne samo prezivetja, tudi funkcionirajo in vladajo lazje. Velika stranka zdruzuje celoten strokovni spekter, ima vecji kadrovski in idejni nabor, to se seveda zrcali v programu stranke. Poleg tega volilci lazje vrednotijo delo strank, koalicij in vlade. Ce se vse to razprsi na individualno odgovornost smo opleli.

Sicer sem pa mnenja, da bi morali politiki upostevati ze izrazeno mnenje o volilnem sistemu, potrjeno na referendumu. Vecinski volilni sistem. Najblizje mi je tisti iz Zdruzenega kraljestva.

Za izhodisce vzemimo 90 poslanskih mest. Drzavo razdelimo na 90 volilnih enot. Vsaka stranka ima enega kanditata na volilno enoto. Kanditat, ki dobi najvecje stevilo glasov je zmagovalec oz. postane poslanec.

Gre za vecinski volilni sistem. Vsa umetnost je v velikosti teh volilnih enot, ki bi po moje morale sovpadati z lokalno samoupravo. Ce je 90 izhodiscna cifra, potem naj te meje sovpadajo z enoto lokalnih izborov, ergo, dobimo 90 obcin.

jype ::

Karaya 52> ergo, dobimo 90 obcin.

Riječi se ti pozlatile, al kako že rečejo sosedi.

Že to bi bila bistvena vdolbina v javno porabo.

CaqKa ::

Karaya 52 je izjavil:

Po pravici povedano, si tezko predstavljam delovanje drzave brez strank. Ljudje se zdruzujejo v stranke ker jim te omogocajo vecjo moznost politicnega prezivetja. Pa ne samo prezivetja, tudi funkcionirajo in vladajo lazje. Velika stranka zdruzuje celoten strokovni spekter, ima vecji kadrovski in idejni nabor, to se seveda zrcali v programu stranke. Poleg tega volilci lazje vrednotijo delo strank, koalicij in vlade. Ce se vse to razprsi na individualno odgovornost smo opleli.


Osnova politike je vodenje države in služenje narodu.
boli mene kurac za politično preživetje in za preživetje stranke.
zakaj bi vlada ali pa državni zbor funkcionirala lažje če je v stranki?
vse kar je lažje je to da se lažje zmenijo kak kradejo ker se recimo v trenutnem morejo samo 4 vodje strank zmenit kak bodo kradli. če imaš spekter 90 ali še več ljudi, ne bodo imeli šans da se zmenijo in se bodo slej ko prej spravli k bistvu.
strokovni spekter bo brez stranke ali ne. eno je da ga imaš že sedaj v obliki strokovnih služb v kabinetih.
drugo kar je, folk ki bo želel svoj strokovni zos dodat, ga bo prišel dodat, ne glede na to ali si ti v stranki ali ne.
tretje, strokovni folk raje ne odda zosa, zato ker predpostavljajo da je že vse vnaprej zmenjeno. če boš stranke ukinil bo tudi to predvidevanje v neki meri ukinil.

volilci bodo resda lažje vrednotli delo stranke kot pa delo posameznika. samo zgodilo se bo sledeče, da bodo volilci v manjši meri hodli na volitve, tisti ki pa bodo pa bodo dosti bolj podučeni o tem koga so šli volit in zakaj.

Karaya 52 ::

CaqKa je izjavil:


strokovni spekter bo brez stranke ali ne. eno je da ga imaš že sedaj v obliki strokovnih služb v kabinetih.


OMG, se vec uradniskega vodenja drzave. Nekdo mora sprejeti politicno odgovornost.

Seveda pa lahko ze v sedanjem sistemu kandidirajo posamenziki, samo morajo dobiti vsaj stiri procente. Tezko ane? Voila, mogoce zdaj ves, zakaj se zbirajo v stranke.

CaqKa ::

kakšno uradniško vodenje države?

pa kaj ti pomeni politična odgovornost?
kakšna jebena politična odgovornos? naloga politikov je vodenje države.
politika ni stroka.

ThinMan ::

volilci bodo resda lažje vrednotli delo stranke kot pa delo posameznika. samo zgodilo se bo sledeče, da bodo volilci v manjši meri hodli na volitve, tisti ki pa bodo pa bodo dosti bolj podučeni o tem koga so šli volit in zakaj.

To misliš, da se bodo manj udeleževali volitev ?

Sej manjk kot se sedaj ne gre :)
----
"We may not be able to control the wind, but we can always adjust our sails"
«
1
2


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

43. člen URS, voliti in biti voljen (strani: 1 2 )

Oddelek: Problemi človeštva
547437 (6383) Mehmed
»

Poslanci - potrebni ali ne-? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Problemi človeštva
12617246 (14688) Gozdni Joža

Novi vse slovenski protest 3.12.2012 ob 16:00 (strani: 1 2 )

Oddelek: Problemi človeštva
5713201 (12544) Gandalfar
»

Nepovezani poslanci

Oddelek: Problemi človeštva
92143 (1858) sloxl8

Več podobnih tem