» »

CE certifikat na kitajskem

CE certifikat na kitajskem

start123 ::

Lepo pozdravljeni!
Kupil bi telefon iz spletne strani http://www.dealextreme.com/ ampak me skrbi certifikat. Kako naj preverim ce ima telefon CE oznako? Da na carini nebom imel problemov. Večina telefonov imajo CE oznako na baterijah ampak v mobitelu pa ni nalepke ampak so samo CCC nalepke. Hvala za odgovor!

bosto ::

Vsi telefoni iz Kitajske imajo CE (China Export). Hehe, šalo na stran, če ne vidiš na slikcah od telefona oznake CE potem telefon 99.999% nima tega certifikata in ga ne boš mogel legalno uvozit. Sam sem nabavljal tam en telefon za kolega in je bila potem cela komedija z tržnim inšpektoratom RS. Če si res želiš telefona probaj naročit na kak naslov izven EU (Hrvaška, Srbija), drugače ti ne bodo dovolili uvoza. DealExtreme se ni ravno izkazal kar se tiče informacij po emailu, odgovora sploh nisem nikoli dobil.

madanap ::

Jaz bi pa kupil tablico iz strani lightinthebox pa ne vem če ima ta ce certifikat in nima nobene slike od embalaže. Je kdo že kdaj kaj naročil od tam.

amigo_no1 ::

Za osebno rabo CE oznaka (kakor je meni znano) ni več potrebna.

Šimpanz ::

Narobe ti je znano. Če naprava ni označena z CE nalepko se sploh ne sme prodajati na območju EU.

KoMar- ::

Sej se ne prodaja na območju EU. Ti jo uvoziš kot fizična oseba in to so zdaj spremenili, da v takem primeru ne rabiš CE oznak.

Dr_M ::

Lahko kaksen link do tega? Tko,malo bolj uradno..
The reason why most of society hates conservatives and
loves liberals is because conservatives hurt you with
the truth and liberals comfort you with lies.

Steinkauz ::

Torej če dokažem da je za lastno uporabo lahko brez problema naročim vse zadeve za katere so prej težili za CE?
Jst bi tut prosu za kak link

darkolord ::

Klik. Novi zakon v tretjem členu izrecno omenja gospodarske subjekte.

Pa še odgovor generalnega carinskega uraada na vprašanje nekoga:

Zadeva: Uvoz električne naprave


Spoštovani,

na Generalni carinski urad ste poslali dopis v katerem sprašujete, ali obstajajo kakšne omejitve pri uvozu električne naprave, izdelane za ameriško tržišče, za vašo osebno uporabo.

V skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011), carinski organi nadzor nad varnostjo proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, izvajajo le pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih in posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost. Glede na navedeno, omejitev pri uvozu električnih naprav v nekomercialne namene, s stani fizičnih oseb za njihovo za osebno uporabo, ni.

Glede "količine blaga za osebno rabo" naj pojasnimo, da je blago nekomercialne narave v carinskih predpisih definirano kot blago, ki se predloži v določeni carinski postopek priložnostno ter katerega narava in količina kažeta, da je namenjeno za zasebno, osebno ali družinsko uporabo prejemnikov oziroma oseb, ki ga prevažajo. Ali je določeno blago nekomercialne narave, presoja carinski organ ob vsakem posamičnem uvozu glede na vsakokratne okoliščine uvoza.

Kadar carinski organ sumi, da gre za uvoz električnih naprav v komercialne namene, preveri njihovo označenost z oznako CE, ki potrjuje skladnost naprav z veljavnimi standardi, ter v primeru neoznačenosti obvesti pristojno območno enoto Tržnega inšpektorata, ki nadalje ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.

Lep pozdrav.

Alojzij Zupančič
vodja sektorja

St235 ::

To smo že 100x linkal, potem je pa tržni inšpektorat aprila izdal sledeče mnenje:
Radijska oprema in telekomunikacijsko terminalska oprema (v nadaljevanju: R&TTE oprema - Radio and Telecomunincation Terminal Equipment) je vsaka oprema, ki je radijska oprema ali telekomunikacijska terminalska oprema ali oboje. Na slovenski trg se lahko uvozi le R&TTE oprema, ki izpolnjuje bistvene zahteve glede zaščite zdravja in varnosti uporabnika in drugih oseb, ki so zajete v Pravilniku o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, vendar brez upoštevanja napetostnih omejitev. Poleg tega morajo aparati izpolnjevati zahteve glede elektromagnetne združljivosti, ki so opredeljene v Pravilniku o elektromagnetni združljivosti, oprema pa mora biti grajena tako, da se izogne škodljivemu motenju in da učinkovito izrablja radiofrekvenčni spekter za prizemne, vesoljske in orbitalne radijske komunikacije. Vse doslej navedene zahteve za R&TTE opremo so zajete v Pravilniku o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi, ki v celoti povzema Direktivo o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES in je sprejet na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1).

Po Pravilniku o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi se lahko dajo v promet le aparati, če so skladni z bistvenimi zahtevami tega pravilnika, če so pravilno nameščeni in vzdrževani in se uporabljajo za predvideni namen. Proizvajalec ali oseba, ki je odgovorna za dajanje aparata v promet, mora zagotoviti uporabniku informacije o predvideni uporabi aparata skupaj z ES izjavo o skladnosti z bistvenimi zahtevami. Pri radijski opremi zadošča, da se na embalaži in navodilih za uporabo aparata navede, v katerih državah ali na katerih zemljepisnih območjih znotraj določene države naj bi se oprema uporabljala, uporabnika pa z oznako na aparatu (klicaj v krogu - ) opozori na morebitne omejitve ali zahteve za dovoljenje za uporabo radijske opreme v nekaterih državah članicah (oprema razreda 2).

Pri radijski opremi, ki se daje v promet in/ali uporabo in za svoje delovanje uporablja frekvenčne pasove, katerih uporaba na celem območju Evropske skupnosti ni usklajena (oprema razreda 2), mora proizvajalec ali oseba, odgovorna za dajanje take opreme v promet in/ali uporabo, pri pooblaščenem organu (v Sloveniji je to Agencija za pošto in telekomunikacije APEK), ki je odgovoren za upravljanje in nadzor radiofrekvenčnega spektra, priglasiti svojo namero o dajanju opreme v promet. Priglasitev mora biti predložena pooblaščenemu organu najkasneje štiri tedne pred začetkom dobave, pri tem morajo biti poleg identifikacijske številke priglašenega organa navedene tudi značilnosti radijske opreme: radijska frekvenca, medkanalski razmik, tip modulacije in moč.

Za telekomunikacijsko terminalsko opremo je treba ob priglasitvi APEK-u navesti zadostne informacije, ki omogočajo določitev vmesnikov javnih telekomunikacijskih omrežij, na katere naj bi se oprema priključila.

Če je radijska oprema in telekomunikacijska terminalska oprema skladna z bistvenimi zahtevami, mora proizvajalec ali oseba, ki je odgovorna za dajanje aparata v promet, namestiti na aparate oznako CE. Oznaka CE mora biti predpisane oblike in velikosti vsaj 5 mm. Nameščena mora biti na aparat (odtisnjena na aparat in ne kot ločena nalepka!) ali na tablico s podatki tako, da je vidna, berljiva in neizbrisna, poleg tega mora biti nameščena na embalaži ter v spremni dokumentaciji. Na R&TTE opremo se lahko poleg oznake CE namesti tudi druge oznake, če s tem ni zmanjšana vidljivost ali berljivost oznake CE.

Če v postopku ocenjevanja skladnosti proizvoda sodeluje priglašeni organ, torej proizvajalec ni sam ocenjeval skladnosti proizvoda z bistvenimi zahtevami, je potrebno na vseh mestih (na aparatu, na embalaži in v spremni dokumentaciji) za oznako CE navesti tudi njegovo registracijsko štirimestno število. V kolikor pa gre še za razred opreme 2, mora biti za navedbo številke priglašenega organa naveden še opozorilo v obliki (primer: CE 0168 ).

Poleg oznake CE in dosedanjih navedb, mora proizvajalec ali oseba, ki je odgovorna za dajanje aparata v promet, na aparate navesti še: tip, lot in/ali serijske številke ter ime proizvajalca ali osebe, ki je odgovorna za dajanje na trg. Če so izpolnjene vse predpisane zahteve iz Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi in je na aparate nameščena oznaka CE, mora proizvajalec ali oseba, ki je odgovorna za dajanje aparata v promet, preden da tak aparat na trg oziroma v prosti pretok, izdati ustrezno ES izjavo o skladnosti (EC Declaration of Conformity), ki se mora nahajati v skrajšani obliki ali v celoti v spremni dokumentaciji aparata. ES izjava o skladnosti je lahko v enem izmed uradnih jezikov EU. ES izjava o skladnosti ni ustrezna, če jo izda laboratorij ali kdorkoli drugi, ki nima pooblastila proizvajalca!

Na podlagi zgoraj navedenega se lahko iz tretjih držav na slovenski trg uvozi R&TTE oprema, ki je ustrezno označena z oznako CE, ima navedene druge zahtevane oznake in podatke iz Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter je zanjo izdana ustrezna ES izjava o skladnosti. V primeru uvoza opreme razreda 2, pa mora biti poleg naštetega, predhodno izvedena tudi priglasitev pri APEK.

V kolikor niso izpolnjeni vsi našteti pogoji, se R&TTE oprema, ki prispe na carino, ne sprosti v prosti promet, ne glede na to ali želi uvoz izvesti pravna ali fizična oseba.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

Steinkauz ::

Aha torej telefoni odpadejo, kaj pa GPS?

St235 ::

isti šmoren, ker CE je za vse elektronske naprave. Zgornji citat je pač samo odgovor nekomu, ki je spraševal za R&TTE opremo.

Gre za dve logiki razmišljanja.

proizvajalec ali oseba, ki je odgovorna za dajanje aparata v promet mora priskrbet CE nalepko. to pomeni, da kdor izdelke prodaja je zavezan imet CE, kdor nekaj naredi zase ne.

Pri prehodu čez mejo pa se da to interpretirat na dva načina:
a.) fizična oseba za osebno rabo lahko uvozi izdelek.
b.) izdelek, ki gre čez mejo mu mora prodizvajalec/uvoznik zagotovit CE ne glede na to komu gre izdelek.

b interpretacija je definitivno v duhu zakona. a bi prišel v poštev kvečjemu pri osebnem prenosu blaga čez mejo.

3. člen zgoraj citiranega zakona pravi:
Gospodarski subjekti morajo v skladu s svojimi obveznostmi, določenimi v tem zakonu in predpisih iz 5. člena tega zakona, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, da je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v skladu s predpisi.

To se spet lahko razlaga:
a. ker ne bom dal zadeve na trg in jo bom imel za lastno rabo ne rabim certifikata.
b. Kitajec, ki je zadevo poslal je gospodarski subjekt in bi moral zagotovit CE, če bi ga želel prodat v EU državo.

IMO je pravilna interpretacija b.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

darkolord ::

isti šmoren, ker CE je za vse elektronske naprave.
Ne ni isti šmoren, ker se za radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo posebej uporablja "Pravilnik o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi", za ostale proizvode pač ne.

O interpretaciji "Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti" je pa že zgoraj napisano.

St235 ::

Glede CE je isti šmoren.

darkolord ::

Isti šmoren = ne rabiš je za osebno uporabo.

Tista tvoja interpretacija je namreč napačna:

When goods are produced in third countries and the manufacturer is not represented in the EEA, importers must make sure that the products placed by them on the market comply with the applicable requirements and do not present a risk to the European public. The importer must verify that the manufacturer outside the EU has undertaken the necessary steps and that the documentation is available upon request.

Zgodovina sprememb…

St235 ::

katera moja interpretacija?

Namreč iz tega citata ne vem kaj bi rad povedal.
Iz tega je razvidno, da mora kdor uvaža izdelke (importer) zagotoviti, da so izdelki ustrezno označeni. Konkretno ne loči med uvozom za prodajo in lastno uporabo.

Torej pomeni da moraš imet za vsak elektronski aparat CE oznako, kar je skladno z mojim mnenje.

Predvsem pa je za nas bistvena slovenska zakonodaja (čeprav temelji na EU).

darkolord ::

Je v zakonu točno določeno, kdo je importer/uvoznik - točno tisto, kar je napisano v odgovoru, ki sem ga pastal. Fizična oseba to ni.

Zgodovina sprememb…

St235 ::

Gospodarski subjekti morajo v skladu s svojimi obveznostmi, določenimi v tem zakonu in predpisih iz 5. člena tega zakona, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, da je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v skladu s predpisi.

>>gospodarski subjekt<< je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer. Za gospodarski subjekt se šteje tudi uporabnik proizvoda, če posamezen predpis določa njegove obveznosti v zvezi z uporabo proizvoda;


Imo sta možni obe interpretaciji, kar dokazujejo tudi nasprotujoča si mnenja, ki sta zgoraj citirana. Gre pa če s ene motim za podobne proizvode, ker tudi citat carinke uprave je vzet iz teme, ki se ukvarja z radioamaterstvom

darkolord ::

Ne bi rekel, da so mnenja nasprotujoča, ker gre za proizvode, za katere se uporabljajo različni zakoni. Tisti prvi citat ni nikakor vezan na radioamaterstvo.

Pri novem zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti je ena od ključnih novosti ravno to:

Staro:

3. člen

Proizvodi smejo biti dani v promet oziroma se smejo začeti uporabljati oziroma se smejo uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi.


Novo (konec marca 2011):

3. člen

(pogoji za dajanje proizvodov na trg, v uporabo ali njihovo dostopnost na trgu)

Gospodarski subjekti morajo v skladu s svojimi obveznostmi, določenimi v tem zakonu in predpisih iz 5. člena tega zakona, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, da je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v skladu s predpisi.

Zgodovina sprememb…

Zvezdica27 ::

lp,

najdi kakega kolega na Hrvaškem. Hvalabogu, oni še niso v Eu in lahko vsak 100w žarnice in navadn toplomer še kje kupiš.

zz

ismon1 ::

Lp!
Torej če izdelek nima CE potem uvoz v Slovenijo (razen preko Hrvaške,...) ni možen?! - če jaz prav razumem.

Ali je možno v tem primeru se z prodajalcem dogovorit, da zrihta tist CE? Rad bi namreč kupil telefon preko Chinavision:

http://www.chinavasion.com/android-tabl...

Jaz CE nalepke ne vidim nikjer (torej je ni).

Ali potemtakem sploh ni možno dobit tak izdelek v Slovenijo (razen preko HR)?
Hvala!

ismon1 ::

Opa, sem dobil v opisu : Certification: CE, FCC, RoHS, najbrž je to to? ali pač ne?
:)

errhec ::

Tako na hitro kot sem pogledal ta telefon, ga poseka HTC Tattoo na vseh področjih.

Edino zaslon je manjši (2,8).

Cena je pa tudi 50% nižja za Tattoo preko oglasov.
dd


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Optične tehnologije

Oddelek: Omrežja in internet
3712286 (11400) AndrejO
»

Nakup po želji sestavljenega računalnika v Sloveniji ne bo več možen! (strani: 1 2 3 49 10 11 12 )

Oddelek: Kaj kupiti
554112286 (91140) BlueRunner
»

Naročanje izven EU...

Oddelek: Pomoč in nasveti
132204 (1832) R-S-LoVe
»

SiOL VoIP in SIP telefoni

Oddelek: Omrežja in internet
51892 (1719) ThinkPad
»

|GSM| motilec gsm signala |GSM

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
166835 (4996) viljem007

Več podobnih tem