» »

Windows 10 z reklamami tudi v Raziskovalcu

1 2
3
»

AndrejO ::

Jaz sem tisti tretji tabor, ki enakopravno in brez diskriminacije pljuva po vseh pojavnih oblikah dreka.

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: AndrejO ()

krneki0001 ::

Ne, ti si samo še en, ki pljuva.

AndrejO ::

krneki0001 je izjavil:

Ne, ti si samo še en, ki pljuva.

Seveda je moj tabor podmnožica množice vseh, ki pljuvamo (vključno s teboj). Hkrati sta preseka mojega tabora s tistima, ki si ju predhodno navedel, prazni množici.

krneki0001 ::

##########
# Tweaked Win10 Initial Setup Script
# Primary Author: Disassembler <disassembler@dasm.cz>
# Original Version: 1.4, 2016-01-16
# Tweaked based on personal preferences for @alirobe 2016-03-23 - v1.4.1
# NOTE: MAKE SURE YOU READ THIS SCRIPT CAREFULLY BEFORE RUNNING IT + ADJUST COMMENTING AS APPROPRIATE
#    This script will reboot your machine when completed.
##########
 
# Ask for elevated permissions if required
If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {
  Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`"" -Verb RunAs
  Exit
}
 
 
 
##########
# Privacy Settings
##########
 
# Disable Telemetry
Write-Host "Disabling Telemetry..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Telemetry
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry"
 
# Disable Wi-Fi Sense
Write-Host "Disabling Wi-Fi Sense..."
If (!(Test-Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting")) {
  New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Wi-Fi Sense
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Name "Value" -Type DWord -Value 1
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Name "Value" -Type DWord -Value 1
 
# Disable SmartScreen Filter
# Write-Host "Disabling SmartScreen Filter..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "SmartScreenEnabled" -Type String -Value "Off"
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost" -Name "EnableWebContentEvaluation" -Type DWord -Value 0
 
# Enable SmartScreen Filter
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "SmartScreenEnabled" -Type String -Value "RequireAdmin"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost" -Name "EnableWebContentEvaluation"
 
# Disable Bing Search in Start Menu
Write-Host "Disabling Bing Search in Start Menu..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Bing Search in Start Menu
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled"
 
# Disable Location Tracking
Write-Host "Disabling Location Tracking..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Overrides\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" -Name "SensorPermissionState" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" -Name "Status" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Location Tracking
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Overrides\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" -Name "SensorPermissionState" -Type DWord -Value 1
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" -Name "Status" -Type DWord -Value 1
 
# Disable Feedback
Write-Host "Disabling Feedback..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Name "NumberOfSIUFInPeriod" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Feedback
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Name "NumberOfSIUFInPeriod"
 
# Disable Advertising ID
Write-Host "Disabling Advertising ID..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" -Name "Enabled" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Advertising ID
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" -Name "Enabled"
 
# Disable Cortana
Write-Host "Disabling Cortana..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Name "AcceptedPrivacyPolicy" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitTextCollection" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitInkCollection" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Name "HarvestContacts" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Cortana
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Name "AcceptedPrivacyPolicy"
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitTextCollection" -Type DWord -Value 0
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitInkCollection" -Type DWord -Value 0
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Name "HarvestContacts"
 
# Restrict Windows Update P2P only to local network
Write-Host "Restricting Windows Update P2P only to local network..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config" -Name "DODownloadMode" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization" -Name "SystemSettingsDownloadMode" -Type DWord -Value 3
 
# Unrestrict Windows Update P2P
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config" -Name "DODownloadMode"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization" -Name "SystemSettingsDownloadMode"
 
# Remove AutoLogger file and restrict directory
Write-Host "Removing AutoLogger file and restricting directory..."
$autoLoggerDir = "$env:PROGRAMDATA\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger"
If (Test-Path "$autoLoggerDir\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl") {
  Remove-Item "$autoLoggerDir\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl"
}
icacls $autoLoggerDir /deny SYSTEM:`(OI`)`(CI`)F | Out-Null
 
# Unrestrict AutoLogger directory
# $autoLoggerDir = "$env:PROGRAMDATA\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger"
# icacls $autoLoggerDir /grant:r SYSTEM:`(OI`)`(CI`)F | Out-Null
 
# Stop and disable Diagnostics Tracking Service
Write-Host "Stopping and disabling Diagnostics Tracking Service..."
Stop-Service "DiagTrack"
Set-Service "DiagTrack" -StartupType Disabled
 
# Enable and start Diagnostics Tracking Service
# Set-Service "DiagTrack" -StartupType Automatic
# Start-Service "DiagTrack"
 
# Stop and disable WAP Push Service
Write-Host "Stopping and disabling WAP Push Service..."
Stop-Service "dmwappushservice"
Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Disabled
 
# Enable and start WAP Push Service
# Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Automatic
# Start-Service "dmwappushservice"
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmwappushservice" -Name "DelayedAutoStart" -Type DWord -Value 1
 
 
 
##########
# Service Tweaks
##########
 
# Lower UAC level
# Write-Host "Lowering UAC level..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "ConsentPromptBehaviorAdmin" -Type DWord -Value 0
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "PromptOnSecureDesktop" -Type DWord -Value 0
 
# Raise UAC level
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "ConsentPromptBehaviorAdmin" -Type DWord -Value 5
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "PromptOnSecureDesktop" -Type DWord -Value 1
 
# Enable sharing mapped drives between users
# Write-Host "Enabling sharing mapped drives between users..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "EnableLinkedConnections" -Type DWord -Value 1
 
# Disable sharing mapped drives between users
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "EnableLinkedConnections"
 
# Disable Firewall
# Write-Host "Disabling Firewall..."
# Set-NetFirewallProfile -Profile * -Enabled False
 
# Enable Firewall
# Set-NetFirewallProfile -Profile * -Enabled True
 
# Disable Windows Defender
# Write-Host "Disabling Windows Defender..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender" -Name "DisableAntiSpyware" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Windows Defender
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender" -Name "DisableAntiSpyware"
 
# Disable Windows Update automatic restart
Write-Host "Disabling Windows Update automatic restart..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" -Name "UxOption" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Windows Update automatic restart
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" -Name "UxOption" -Type DWord -Value 0
 
# Stop and disable Home Groups services
Write-Host "Stopping and disabling Home Groups services..."
Stop-Service "HomeGroupListener"
Set-Service "HomeGroupListener" -StartupType Disabled
Stop-Service "HomeGroupProvider"
Set-Service "HomeGroupProvider" -StartupType Disabled
 
# Enable and start Home Groups services
# Set-Service "HomeGroupListener" -StartupType Manual
# Set-Service "HomeGroupProvider" -StartupType Manual
# Start-Service "HomeGroupProvider"
 
# Disable Remote Assistance
# Write-Host "Disabling Remote Assistance..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance" -Name "fAllowToGetHelp" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Remote Assistance
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance" -Name "fAllowToGetHelp" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Remote Desktop w/o Network Level Authentication
# Write-Host "Enabling Remote Desktop w/o Network Level Authentication..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Type DWord -Value 0
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Type DWord -Value 0
 
# Disable Remote Desktop
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Type DWord -Value 1
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Type DWord -Value 1
 
 
 
##########
# UI Tweaks
##########
 
# Disable Action Center
# Write-Host "Disabling Action Center..."
# If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer")) {
#  New-Item -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" | Out-Null
# }
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "DisableNotificationCenter" -Type DWord -Value 1
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications" -Name "ToastEnabled" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Action Center
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "DisableNotificationCenter"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications" -Name "ToastEnabled"
 
# Disable Lock screen
Write-Host "Disabling Lock screen..."
If (!(Test-Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization")) {
 New-Item -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" -Name "NoLockScreen" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Lock screen
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" -Name "NoLockScreen"
 
# Disable Autoplay
# Write-Host "Disabling Autoplay..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers" -Name "DisableAutoplay" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Autoplay
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers" -Name "DisableAutoplay" -Type DWord -Value 0
 
# Disable Autorun for all drives
# Write-Host "Disabling Autorun for all drives..."
# If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer")) {
#  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" | Out-Null
#}
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -Name "NoDriveTypeAutoRun" -Type DWord -Value 255
 
# Enable Autorun
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -Name "NoDriveTypeAutoRun"
 
#Disable Sticky keys prompt
Write-Host "Disabling Sticky keys prompt..." 
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Accessibility\StickyKeys" -Name "Flags" -Type String -Value "506"
 
# Enable Sticky keys prompt
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Accessibility\StickyKeys" -Name "Flags" -Type String -Value "510"
 
# Hide Search button / box
Write-Host "Hiding Search Box / Button..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "SearchboxTaskbarMode" -Type DWord -Value 0
 
# Show Search button / box
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "SearchboxTaskbarMode"
 
# Hide Task View button
# Write-Host "Hiding Task View button..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "ShowTaskViewButton" -Type DWord -Value 0
 
# Show Task View button
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "ShowTaskViewButton"
 
# Show small icons in taskbar
# Write-Host "Showing small icons in taskbar..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarSmallIcons" -Type DWord -Value 1
 
# Show large icons in taskbar
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarSmallIcons"
 
# Show titles in taskbar
# Write-Host "Showing titles in taskbar..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarGlomLevel" -Type DWord -Value 1
 
# Hide titles in taskbar
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarGlomLevel"
 
# Show all tray icons
# Write-Host "Showing all tray icons..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "EnableAutoTray" -Type DWord -Value 0
 
# Hide tray icons as needed
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "EnableAutoTray"
 
# Show known file extensions
Write-Host "Showing known file extensions..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "HideFileExt" -Type DWord -Value 0
 
# Hide known file extensions
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "HideFileExt" -Type DWord -Value 1
 
# Show hidden files
Write-Host "Showing hidden files..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "Hidden" -Type DWord -Value 1
 
# Hide hidden files
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "Hidden" -Type DWord -Value 2
 
# Change default Explorer view to "Computer"
Write-Host "Changing default Explorer view to `"Computer`"..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "LaunchTo" -Type DWord -Value 1
 
# Change default Explorer view to "Quick Access"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "LaunchTo"
 
# Show Computer shortcut on desktop
# Write-Host "Showing Computer shortcut on desktop..."
# If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu")) {
#  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" | Out-Null
# }
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" -Type DWord -Value 0
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" -Type DWord -Value 0
 
# Hide Computer shortcut from desktop
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"
 
# Remove Desktop icon from computer namespace
# Write-Host "Removing Desktop icon from computer namespace..."
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Desktop icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}"
 
# Remove Documents icon from computer namespace
# Write-Host "Removing Documents icon from computer namespace..."
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Documents icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}"
 
# Remove Downloads icon from computer namespace
# Write-Host "Removing Downloads icon from computer namespace..."
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Downloads icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}"
 
# Remove Music icon from computer namespace
# Write-Host "Removing Music icon from computer namespace..."
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Music icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}"
 
# Remove Pictures icon from computer namespace
Write-Host "Removing Pictures icon from computer namespace..."
Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Pictures icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}"
 
# Remove Videos icon from computer namespace
Write-Host "Removing Videos icon from computer namespace..."
Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Videos icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}"
 
## Add secondary en-US keyboard
#Write-Host "Adding secondary en-US keyboard..."
#$langs = Get-WinUserLanguageList
#$langs.Add("en-US")
#Set-WinUserLanguageList $langs -Force
 
# Remove secondary en-US keyboard
# $langs = Get-WinUserLanguageList
# Set-WinUserLanguageList ($langs | ? {$_.LanguageTag -ne "en-US"}) -Force
 
 
 
##########
# Remove unwanted applications
##########
 
# Disable OneDrive
# Write-Host "Disabling OneDrive..."
# If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive")) {
#   New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" | Out-Null
# }
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" -Name "DisableFileSyncNGSC" -Type DWord -Value 1
 
# Enable OneDrive
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" -Name "DisableFileSyncNGSC"
 
# Uninstall OneDrive
# Write-Host "Uninstalling OneDrive..."
# Stop-Process -Name OneDrive -ErrorAction SilentlyContinue
# Start-Sleep -s 3
# $onedrive = "$env:SYSTEMROOT\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
# If (!(Test-Path $onedrive)) {
#   $onedrive = "$env:SYSTEMROOT\System32\OneDriveSetup.exe"
# }
# Start-Process $onedrive "/uninstall" -NoNewWindow -Wait
# Start-Sleep -s 3
# Stop-Process -Name explorer -ErrorAction SilentlyContinue
# Start-Sleep -s 3
# Remove-Item "$env:USERPROFILE\OneDrive" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\OneDrive" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item "$env:PROGRAMDATA\Microsoft OneDrive" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# If (Test-Path "$env:SYSTEMDRIVE\OneDriveTemp") {
#   Remove-Item "$env:SYSTEMDRIVE\OneDriveTemp" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# }
# If (!(Test-Path "HKCR:")) {
#   New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
# }
# Remove-Item -Path "HKCR:\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item -Path "HKCR:\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Install OneDrive
# $onedrive = "$env:SYSTEMROOT\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
# If (!(Test-Path $onedrive)) {
#  $onedrive = "$env:SYSTEMROOT\System32\OneDriveSetup.exe"
# }
# Start-Process $onedrive -NoNewWindow
 
# Uninstall default Microsoft applications
Write-Host "Uninstalling default Microsoft applications..."
Get-AppxPackage "Microsoft.3DBuilder" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.BingFinance" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.BingNews" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.BingSports" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.BingWeather" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.Getstarted" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.MicrosoftOfficeHub" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.Office.OneNote" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.People" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.SkypeApp" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.Windows.Photos" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsAlarms" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsCamera" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "microsoft.windowscommunicationsapps" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsMaps" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsPhone" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsSoundRecorder" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.XboxApp" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.ZuneMusic" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.ZuneVideo" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.AppConnector" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.ConnectivityStore" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.Office.Sway" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.Messaging" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.CommsPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "9E2F88E3.Twitter" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "king.com.CandyCrushSodaSaga" | Remove-AppxPackage
 
# Install default Microsoft applications
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.3DBuilder").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.BingFinance").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.BingNews").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.BingSports").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.BingWeather").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Getstarted").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftOfficeHub").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Office.OneNote").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.People").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.SkypeApp").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Windows.Photos").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsAlarms").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsCamera").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.windowscommunicationsapps").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsMaps").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsPhone").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsSoundRecorder").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.XboxApp").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneMusic").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneVideo").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.AppConnector").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.ConnectivityStore").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Office.Sway").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Messaging").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.CommsPhone").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# In case you have removed them for good, you can try to restore the files using installation medium as follows
# New-Item C:\Mnt -Type Directory | Out-Null
# dism /Mount-Image /ImageFile:D:\sources\install.wim /index:1 /ReadOnly /MountDir:C:\Mnt
# robocopy /S /SEC /R:0 "C:\Mnt\Program Files\WindowsApps" "C:\Program Files\WindowsApps"
# dism /Unmount-Image /Discard /MountDir:C:\Mnt
# Remove-Item -Path C:\Mnt -Recurse
 
# Uninstall Windows Media Player
# Write-Host "Uninstalling Windows Media Player..."
# dism /online /Disable-Feature /FeatureName:MediaPlayback /Quiet /NoRestart
 
# Install Windows Media Player
# dism /online /Enable-Feature /FeatureName:MediaPlayback /Quiet /NoRestart
 
# Uninstall Work Folders Client
# Write-Host "Uninstalling Work Folders Client..."
# dism /online /Disable-Feature /FeatureName:WorkFolders-Client /Quiet /NoRestart
 
# Install Work Folders Client
# dism /online /Enable-Feature /FeatureName:WorkFolders-Client /Quiet /NoRestart
 
# Set Photo Viewer as default for bmp, gif, jpg and png
Write-Host "Setting Photo Viewer as default for bmp, gif, jpg, png and tif..."
If (!(Test-Path "HKCR:")) {
  New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
}
ForEach ($type in @("Paint.Picture", "giffile", "jpegfile", "pngfile")) {
  New-Item -Path $("HKCR:\$type\shell\open") -Force | Out-Null
  New-Item -Path $("HKCR:\$type\shell\open\command") | Out-Null
  Set-ItemProperty -Path $("HKCR:\$type\shell\open") -Name "MuiVerb" -Type ExpandString -Value "@%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\photoviewer.dll,-3043"
  Set-ItemProperty -Path $("HKCR:\$type\shell\open\command") -Name "(Default)" -Type ExpandString -Value "%SystemRoot%\System32\rundll32.exe `"%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll`", ImageView_Fullscreen %1"
}
 
# Remove or reset default open action for bmp, gif, jpg and png
# If (!(Test-Path "HKCR:")) {
#  New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
# }
# Remove-Item -Path "HKCR:\Paint.Picture\shell\open" -Recurse
# Remove-ItemProperty -Path "HKCR:\giffile\shell\open" -Name "MuiVerb"
# Set-ItemProperty -Path "HKCR:\giffile\shell\open" -Name "CommandId" -Type String -Value "IE.File"
# Set-ItemProperty -Path "HKCR:\giffile\shell\open\command" -Name "(Default)" -Type String -Value "`"$env:SystemDrive\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe`" %1"
# Set-ItemProperty -Path "HKCR:\giffile\shell\open\command" -Name "DelegateExecute" -Type String -Value "{17FE9752-0B5A-4665-84CD-569794602F5C}"
# Remove-Item -Path "HKCR:\jpegfile\shell\open" -Recurse
# Remove-Item -Path "HKCR:\pngfile\shell\open" -Recurse
 
# Show Photo Viewer in "Open with..."
Write-Host "Showing Photo Viewer in `"Open with...`""
If (!(Test-Path "HKCR:")) {
  New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
}
New-Item -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command" -Force | Out-Null
New-Item -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget" -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open" -Name "MuiVerb" -Type String -Value "@photoviewer.dll,-3043"
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command" -Name "(Default)" -Type ExpandString -Value "%SystemRoot%\System32\rundll32.exe `"%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll`", ImageView_Fullscreen %1"
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget" -Name "Clsid" -Type String -Value "{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"
 
# Remove Photo Viewer from "Open with..."
# If (!(Test-Path "HKCR:")) {
#  New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
# }
# Remove-Item -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open" -Recurse
 
##########
# Restart
##########
Write-Host
Write-Host "Press any key to restart your system..." -ForegroundColor Black -BackgroundColor White
$key = $host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown")
Write-Host "Restarting..."
Restart-Computer
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578
 ##########
# Tweaked Win10 Initial Setup Script
# Primary Author: Disassembler <disassembler@dasm.cz>
# Original Version: 1.4, 2016-01-16
# Tweaked based on personal preferences for @alirobe 2016-03-23 - v1.4.1
# NOTE: MAKE SURE YOU READ THIS SCRIPT CAREFULLY BEFORE RUNNING IT + ADJUST COMMENTING AS APPROPRIATE
#    This script will reboot your machine when completed.
##########
 
# Ask for elevated permissions if required
If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {
  Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`"" -Verb RunAs
  Exit
}
 
 
 
##########
# Privacy Settings
##########
 
# Disable Telemetry
Write-Host "Disabling Telemetry..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Telemetry
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" -Name "AllowTelemetry"
 
# Disable Wi-Fi Sense
Write-Host "Disabling Wi-Fi Sense..."
If (!(Test-Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting")) {
  New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Name "Value" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Wi-Fi Sense
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowWiFiHotSpotReporting" -Name "Value" -Type DWord -Value 1
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\PolicyManager\default\WiFi\AllowAutoConnectToWiFiSenseHotspots" -Name "Value" -Type DWord -Value 1
 
# Disable SmartScreen Filter
# Write-Host "Disabling SmartScreen Filter..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "SmartScreenEnabled" -Type String -Value "Off"
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost" -Name "EnableWebContentEvaluation" -Type DWord -Value 0
 
# Enable SmartScreen Filter
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "SmartScreenEnabled" -Type String -Value "RequireAdmin"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppHost" -Name "EnableWebContentEvaluation"
 
# Disable Bing Search in Start Menu
Write-Host "Disabling Bing Search in Start Menu..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Bing Search in Start Menu
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "BingSearchEnabled"
 
# Disable Location Tracking
Write-Host "Disabling Location Tracking..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Overrides\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" -Name "SensorPermissionState" -Type DWord -Value 0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" -Name "Status" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Location Tracking
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Sensor\Overrides\{BFA794E4-F964-4FDB-90F6-51056BFE4B44}" -Name "SensorPermissionState" -Type DWord -Value 1
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\lfsvc\Service\Configuration" -Name "Status" -Type DWord -Value 1
 
# Disable Feedback
Write-Host "Disabling Feedback..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Name "NumberOfSIUFInPeriod" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Feedback
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Siuf\Rules" -Name "NumberOfSIUFInPeriod"
 
# Disable Advertising ID
Write-Host "Disabling Advertising ID..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" -Name "Enabled" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Advertising ID
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdvertisingInfo" -Name "Enabled"
 
# Disable Cortana
Write-Host "Disabling Cortana..."
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Name "AcceptedPrivacyPolicy" -Type DWord -Value 0
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitTextCollection" -Type DWord -Value 1
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitInkCollection" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Force | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Name "HarvestContacts" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Cortana
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Personalization\Settings" -Name "AcceptedPrivacyPolicy"
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitTextCollection" -Type DWord -Value 0
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization" -Name "RestrictImplicitInkCollection" -Type DWord -Value 0
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\InputPersonalization\TrainedDataStore" -Name "HarvestContacts"
 
# Restrict Windows Update P2P only to local network
Write-Host "Restricting Windows Update P2P only to local network..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config" -Name "DODownloadMode" -Type DWord -Value 1
If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization")) {
  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization" -Name "SystemSettingsDownloadMode" -Type DWord -Value 3
 
# Unrestrict Windows Update P2P
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config" -Name "DODownloadMode"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization" -Name "SystemSettingsDownloadMode"
 
# Remove AutoLogger file and restrict directory
Write-Host "Removing AutoLogger file and restricting directory..."
$autoLoggerDir = "$env:PROGRAMDATA\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger"
If (Test-Path "$autoLoggerDir\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl") {
  Remove-Item "$autoLoggerDir\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl"
}
icacls $autoLoggerDir /deny SYSTEM:`(OI`)`(CI`)F | Out-Null
 
# Unrestrict AutoLogger directory
# $autoLoggerDir = "$env:PROGRAMDATA\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger"
# icacls $autoLoggerDir /grant:r SYSTEM:`(OI`)`(CI`)F | Out-Null
 
# Stop and disable Diagnostics Tracking Service
Write-Host "Stopping and disabling Diagnostics Tracking Service..."
Stop-Service "DiagTrack"
Set-Service "DiagTrack" -StartupType Disabled
 
# Enable and start Diagnostics Tracking Service
# Set-Service "DiagTrack" -StartupType Automatic
# Start-Service "DiagTrack"
 
# Stop and disable WAP Push Service
Write-Host "Stopping and disabling WAP Push Service..."
Stop-Service "dmwappushservice"
Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Disabled
 
# Enable and start WAP Push Service
# Set-Service "dmwappushservice" -StartupType Automatic
# Start-Service "dmwappushservice"
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmwappushservice" -Name "DelayedAutoStart" -Type DWord -Value 1
 
 
 
##########
# Service Tweaks
##########
 
# Lower UAC level
# Write-Host "Lowering UAC level..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "ConsentPromptBehaviorAdmin" -Type DWord -Value 0
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "PromptOnSecureDesktop" -Type DWord -Value 0
 
# Raise UAC level
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "ConsentPromptBehaviorAdmin" -Type DWord -Value 5
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "PromptOnSecureDesktop" -Type DWord -Value 1
 
# Enable sharing mapped drives between users
# Write-Host "Enabling sharing mapped drives between users..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "EnableLinkedConnections" -Type DWord -Value 1
 
# Disable sharing mapped drives between users
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "EnableLinkedConnections"
 
# Disable Firewall
# Write-Host "Disabling Firewall..."
# Set-NetFirewallProfile -Profile * -Enabled False
 
# Enable Firewall
# Set-NetFirewallProfile -Profile * -Enabled True
 
# Disable Windows Defender
# Write-Host "Disabling Windows Defender..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender" -Name "DisableAntiSpyware" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Windows Defender
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender" -Name "DisableAntiSpyware"
 
# Disable Windows Update automatic restart
Write-Host "Disabling Windows Update automatic restart..."
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" -Name "UxOption" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Windows Update automatic restart
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings" -Name "UxOption" -Type DWord -Value 0
 
# Stop and disable Home Groups services
Write-Host "Stopping and disabling Home Groups services..."
Stop-Service "HomeGroupListener"
Set-Service "HomeGroupListener" -StartupType Disabled
Stop-Service "HomeGroupProvider"
Set-Service "HomeGroupProvider" -StartupType Disabled
 
# Enable and start Home Groups services
# Set-Service "HomeGroupListener" -StartupType Manual
# Set-Service "HomeGroupProvider" -StartupType Manual
# Start-Service "HomeGroupProvider"
 
# Disable Remote Assistance
# Write-Host "Disabling Remote Assistance..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance" -Name "fAllowToGetHelp" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Remote Assistance
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance" -Name "fAllowToGetHelp" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Remote Desktop w/o Network Level Authentication
# Write-Host "Enabling Remote Desktop w/o Network Level Authentication..."
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Type DWord -Value 0
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Type DWord -Value 0
 
# Disable Remote Desktop
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name "fDenyTSConnections" -Type DWord -Value 1
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp" -Name "UserAuthentication" -Type DWord -Value 1
 
 
 
##########
# UI Tweaks
##########
 
# Disable Action Center
# Write-Host "Disabling Action Center..."
# If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer")) {
#  New-Item -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" | Out-Null
# }
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "DisableNotificationCenter" -Type DWord -Value 1
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications" -Name "ToastEnabled" -Type DWord -Value 0
 
# Enable Action Center
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -Name "DisableNotificationCenter"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PushNotifications" -Name "ToastEnabled"
 
# Disable Lock screen
Write-Host "Disabling Lock screen..."
If (!(Test-Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization")) {
 New-Item -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" | Out-Null
}
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" -Name "NoLockScreen" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Lock screen
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization" -Name "NoLockScreen"
 
# Disable Autoplay
# Write-Host "Disabling Autoplay..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers" -Name "DisableAutoplay" -Type DWord -Value 1
 
# Enable Autoplay
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers" -Name "DisableAutoplay" -Type DWord -Value 0
 
# Disable Autorun for all drives
# Write-Host "Disabling Autorun for all drives..."
# If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer")) {
#  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" | Out-Null
#}
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -Name "NoDriveTypeAutoRun" -Type DWord -Value 255
 
# Enable Autorun
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -Name "NoDriveTypeAutoRun"
 
#Disable Sticky keys prompt
Write-Host "Disabling Sticky keys prompt..." 
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Accessibility\StickyKeys" -Name "Flags" -Type String -Value "506"
 
# Enable Sticky keys prompt
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Accessibility\StickyKeys" -Name "Flags" -Type String -Value "510"
 
# Hide Search button / box
Write-Host "Hiding Search Box / Button..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "SearchboxTaskbarMode" -Type DWord -Value 0
 
# Show Search button / box
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" -Name "SearchboxTaskbarMode"
 
# Hide Task View button
# Write-Host "Hiding Task View button..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "ShowTaskViewButton" -Type DWord -Value 0
 
# Show Task View button
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "ShowTaskViewButton"
 
# Show small icons in taskbar
# Write-Host "Showing small icons in taskbar..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarSmallIcons" -Type DWord -Value 1
 
# Show large icons in taskbar
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarSmallIcons"
 
# Show titles in taskbar
# Write-Host "Showing titles in taskbar..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarGlomLevel" -Type DWord -Value 1
 
# Hide titles in taskbar
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarGlomLevel"
 
# Show all tray icons
# Write-Host "Showing all tray icons..."
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "EnableAutoTray" -Type DWord -Value 0
 
# Hide tray icons as needed
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" -Name "EnableAutoTray"
 
# Show known file extensions
Write-Host "Showing known file extensions..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "HideFileExt" -Type DWord -Value 0
 
# Hide known file extensions
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "HideFileExt" -Type DWord -Value 1
 
# Show hidden files
Write-Host "Showing hidden files..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "Hidden" -Type DWord -Value 1
 
# Hide hidden files
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "Hidden" -Type DWord -Value 2
 
# Change default Explorer view to "Computer"
Write-Host "Changing default Explorer view to `"Computer`"..."
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "LaunchTo" -Type DWord -Value 1
 
# Change default Explorer view to "Quick Access"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "LaunchTo"
 
# Show Computer shortcut on desktop
# Write-Host "Showing Computer shortcut on desktop..."
# If (!(Test-Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu")) {
#  New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" | Out-Null
# }
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" -Type DWord -Value 0
# Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" -Type DWord -Value 0
 
# Hide Computer shortcut from desktop
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"
# Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel" -Name "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"
 
# Remove Desktop icon from computer namespace
# Write-Host "Removing Desktop icon from computer namespace..."
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Desktop icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}"
 
# Remove Documents icon from computer namespace
# Write-Host "Removing Documents icon from computer namespace..."
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Documents icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}"
 
# Remove Downloads icon from computer namespace
# Write-Host "Removing Downloads icon from computer namespace..."
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Downloads icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}"
 
# Remove Music icon from computer namespace
# Write-Host "Removing Music icon from computer namespace..."
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Music icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}"
 
# Remove Pictures icon from computer namespace
Write-Host "Removing Pictures icon from computer namespace..."
Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Pictures icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}"
 
# Remove Videos icon from computer namespace
Write-Host "Removing Videos icon from computer namespace..."
Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Add Videos icon to computer namespace
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}"
# New-Item -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}"
 
## Add secondary en-US keyboard
#Write-Host "Adding secondary en-US keyboard..."
#$langs = Get-WinUserLanguageList
#$langs.Add("en-US")
#Set-WinUserLanguageList $langs -Force
 
# Remove secondary en-US keyboard
# $langs = Get-WinUserLanguageList
# Set-WinUserLanguageList ($langs | ? {$_.LanguageTag -ne "en-US"}) -Force
 
 
 
##########
# Remove unwanted applications
##########
 
# Disable OneDrive
# Write-Host "Disabling OneDrive..."
# If (!(Test-Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive")) {
#   New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" | Out-Null
# }
# Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" -Name "DisableFileSyncNGSC" -Type DWord -Value 1
 
# Enable OneDrive
# Remove-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" -Name "DisableFileSyncNGSC"
 
# Uninstall OneDrive
# Write-Host "Uninstalling OneDrive..."
# Stop-Process -Name OneDrive -ErrorAction SilentlyContinue
# Start-Sleep -s 3
# $onedrive = "$env:SYSTEMROOT\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
# If (!(Test-Path $onedrive)) {
#   $onedrive = "$env:SYSTEMROOT\System32\OneDriveSetup.exe"
# }
# Start-Process $onedrive "/uninstall" -NoNewWindow -Wait
# Start-Sleep -s 3
# Stop-Process -Name explorer -ErrorAction SilentlyContinue
# Start-Sleep -s 3
# Remove-Item "$env:USERPROFILE\OneDrive" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\OneDrive" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item "$env:PROGRAMDATA\Microsoft OneDrive" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# If (Test-Path "$env:SYSTEMDRIVE\OneDriveTemp") {
#   Remove-Item "$env:SYSTEMDRIVE\OneDriveTemp" -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# }
# If (!(Test-Path "HKCR:")) {
#   New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
# }
# Remove-Item -Path "HKCR:\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
# Remove-Item -Path "HKCR:\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue
 
# Install OneDrive
# $onedrive = "$env:SYSTEMROOT\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
# If (!(Test-Path $onedrive)) {
#  $onedrive = "$env:SYSTEMROOT\System32\OneDriveSetup.exe"
# }
# Start-Process $onedrive -NoNewWindow
 
# Uninstall default Microsoft applications
Write-Host "Uninstalling default Microsoft applications..."
Get-AppxPackage "Microsoft.3DBuilder" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.BingFinance" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.BingNews" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.BingSports" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.BingWeather" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.Getstarted" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.MicrosoftOfficeHub" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.Office.OneNote" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.People" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.SkypeApp" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.Windows.Photos" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsAlarms" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsCamera" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "microsoft.windowscommunicationsapps" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsMaps" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsPhone" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.WindowsSoundRecorder" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.XboxApp" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.ZuneMusic" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.ZuneVideo" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.AppConnector" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.ConnectivityStore" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.Office.Sway" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.Messaging" | Remove-AppxPackage
# Get-AppxPackage "Microsoft.CommsPhone" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "9E2F88E3.Twitter" | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage "king.com.CandyCrushSodaSaga" | Remove-AppxPackage
 
# Install default Microsoft applications
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.3DBuilder").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.BingFinance").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.BingNews").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.BingSports").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.BingWeather").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Getstarted").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftOfficeHub").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Office.OneNote").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.People").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.SkypeApp").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Windows.Photos").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsAlarms").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsCamera").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.windowscommunicationsapps").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsMaps").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsPhone").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.WindowsSoundRecorder").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.XboxApp").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneMusic").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.ZuneVideo").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.AppConnector").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.ConnectivityStore").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Office.Sway").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.Messaging").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($(Get-AppXPackage -AllUsers "Microsoft.CommsPhone").InstallLocation)\AppXManifest.xml"
# In case you have removed them for good, you can try to restore the files using installation medium as follows
# New-Item C:\Mnt -Type Directory | Out-Null
# dism /Mount-Image /ImageFile:D:\sources\install.wim /index:1 /ReadOnly /MountDir:C:\Mnt
# robocopy /S /SEC /R:0 "C:\Mnt\Program Files\WindowsApps" "C:\Program Files\WindowsApps"
# dism /Unmount-Image /Discard /MountDir:C:\Mnt
# Remove-Item -Path C:\Mnt -Recurse
 
# Uninstall Windows Media Player
# Write-Host "Uninstalling Windows Media Player..."
# dism /online /Disable-Feature /FeatureName:MediaPlayback /Quiet /NoRestart
 
# Install Windows Media Player
# dism /online /Enable-Feature /FeatureName:MediaPlayback /Quiet /NoRestart
 
# Uninstall Work Folders Client
# Write-Host "Uninstalling Work Folders Client..."
# dism /online /Disable-Feature /FeatureName:WorkFolders-Client /Quiet /NoRestart
 
# Install Work Folders Client
# dism /online /Enable-Feature /FeatureName:WorkFolders-Client /Quiet /NoRestart
 
# Set Photo Viewer as default for bmp, gif, jpg and png
Write-Host "Setting Photo Viewer as default for bmp, gif, jpg, png and tif..."
If (!(Test-Path "HKCR:")) {
  New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
}
ForEach ($type in @("Paint.Picture", "giffile", "jpegfile", "pngfile")) {
  New-Item -Path $("HKCR:\$type\shell\open") -Force | Out-Null
  New-Item -Path $("HKCR:\$type\shell\open\command") | Out-Null
  Set-ItemProperty -Path $("HKCR:\$type\shell\open") -Name "MuiVerb" -Type ExpandString -Value "@%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\photoviewer.dll,-3043"
  Set-ItemProperty -Path $("HKCR:\$type\shell\open\command") -Name "(Default)" -Type ExpandString -Value "%SystemRoot%\System32\rundll32.exe `"%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll`", ImageView_Fullscreen %1"
}
 
# Remove or reset default open action for bmp, gif, jpg and png
# If (!(Test-Path "HKCR:")) {
#  New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
# }
# Remove-Item -Path "HKCR:\Paint.Picture\shell\open" -Recurse
# Remove-ItemProperty -Path "HKCR:\giffile\shell\open" -Name "MuiVerb"
# Set-ItemProperty -Path "HKCR:\giffile\shell\open" -Name "CommandId" -Type String -Value "IE.File"
# Set-ItemProperty -Path "HKCR:\giffile\shell\open\command" -Name "(Default)" -Type String -Value "`"$env:SystemDrive\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe`" %1"
# Set-ItemProperty -Path "HKCR:\giffile\shell\open\command" -Name "DelegateExecute" -Type String -Value "{17FE9752-0B5A-4665-84CD-569794602F5C}"
# Remove-Item -Path "HKCR:\jpegfile\shell\open" -Recurse
# Remove-Item -Path "HKCR:\pngfile\shell\open" -Recurse
 
# Show Photo Viewer in "Open with..."
Write-Host "Showing Photo Viewer in `"Open with...`""
If (!(Test-Path "HKCR:")) {
  New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
}
New-Item -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command" -Force | Out-Null
New-Item -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget" -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open" -Name "MuiVerb" -Type String -Value "@photoviewer.dll,-3043"
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command" -Name "(Default)" -Type ExpandString -Value "%SystemRoot%\System32\rundll32.exe `"%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll`", ImageView_Fullscreen %1"
Set-ItemProperty -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget" -Name "Clsid" -Type String -Value "{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"
 
# Remove Photo Viewer from "Open with..."
# If (!(Test-Path "HKCR:")) {
#  New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT | Out-Null
# }
# Remove-Item -Path "HKCR:\Applications\photoviewer.dll\shell\open" -Recurse
 
##########
# Restart
##########
Write-Host
Write-Host "Press any key to restart your system..." -ForegroundColor Black -BackgroundColor White
$key = $host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown")
Write-Host "Restarting..."
Restart-Computer

 

AndrejO ::

Huh?

Invictus ::

Copy-Paste ga je malo zj***l ;).
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

AndrejO ::

Oh, well ... se zgodi.

krneki0001 ::

Ne, 2 skripti sta v enem zapisu. Nisem ju ločil. Ena je original in ena tweakana.

AndrejO ::

krneki0001 je izjavil:

Ne, 2 skripti sta v enem zapisu. Nisem ju ločil. Ena je original in ena tweakana.

Komu so pa ta magična zaklinjanja sploh namenjena?

krneki0001 ::

Vsakomur, kdor hoče kaj izklopit ali vklopit v windows 10.

Sej so povsod komentarji, kaj dela vsak ukaz posebaj.

AndrejO ::

OK, bom testiral na svoji mami, ce bo razumela, kaj ji zelis povedati.

Ja, ja ... vem. Tukaj smo menda samo znalci. Ampak Windows 10 naj bi bil OS za mase, ne pa zgolj za znalce, mar ne?

krneki0001 ::

Tisto kar navaden človek dela v OS-u za mase, lahko vse naklika preko GUI-ja.

Tukaj, na tehnološkem forumu, pa človek predvideva, da so tudi taki, ki bi radi kaj več znali. In višje gor je bilo vprašanje, kako kaj preko powershella rešiš, pa je bil to tudi en izmed odgovorov, kako.

AndrejO ::

Ah, OK. Se mi je zdelo, da ni bilo namenjeno meni, ceprav je sledilo mojem komentarju o pljuvanju.

BTW, mojh problemov z Win10 ta skripta ne resuje ... Se bo moral kar MS se malo potruditi oz. se je ze uspel potruditi. Pa ne zato, ker bi "jaz" pljuval, ampak zato, ker se zdalec nisem edini s to ali ono tezavo/kritiko/pljuvanjem.

krneki0001 ::

Napiši kaj je tvoja težava.

AndrejO ::

#1 Nekonsistenten UI (očitno še vedno v fazi "migracije" tudi še po nekaj letih).
#2 Nezmožnost nadzora nad posodobitvami za spodobno ceno (Enterprise Edition? Ja pa valjda si bom to kupoval za svoje postranske projekte, mar ne?)
#3 Občasna ponastavitev vsega že enkrat odstranjenega dreka, ko se MS-ju to sprdne.

"Creators Update" naj bi vsaj delno uredil #2, čeprav se bojim, kaj mi bo spet crknilo, kot mi je za nekaj časa crknil webcam pri eni izmed teh "juhuhu" vsiljenih novih verzij.

#1 ... kaj pa vem. Morda počakam še 5 let, pa se bom bodisi navadil ali pa bodo končno uspeli vsaj eno stvar dokončati, ne pa da se obnašajo, kot moj trenuten delodajalec.

#3 ... se bojim, da bo to šlo samo še navzdol.

krneki0001 ::

1.) nekonsistenten UI imata recimo android in ubuntu, ki sta resnična polizdelka. Win 10 so kr dost konsistentni.

2.) Tista skripta, ki sem jo višje gor objavil, deluje tudi na pro verziji in je namenjena ravno temu, da lahko updejte poštimaš kakor ti paše.

3.) ne vem kakšne občasne ponastavitve imaš ti? Česa?

AndrejO ::

krneki0001 je izjavil:

1.) nekonsistenten UI imata recimo android in ubuntu, ki sta resnična polizdelka. Win 10 so kr dost konsistentni.

V primerjavi z Win7 je Win10 nekako tako konsistenten kot Pahor pred volitvami. Vse kar vem je to, da ne vem kaj me bo pričakalo pri naslednjem kliku. Nekako tako, kot ne vem, če bo Pahor jutri kidal gnoj ali pa vozil viličarja.

krneki0001 je izjavil:

2.) Tista skripta, ki sem jo višje gor objavil, deluje tudi na pro verziji in je namenjena ravno temu, da lahko updejte poštimaš kakor ti paše.

Žal ni delovalo. Nocoj sem prišel do VM-ja in, glej ga zlomka, nekje vmes se je resetiral, da je namestil KB4013429.

Ampak nič ne de. MS je mene in meni podobne vsaj v tej točki po nekaj letih le uslišal in "ugotovil", da mora napako odpraviti. Creators Update je za vogalom.

krneki0001 je izjavil:

3.) ne vem kakšne občasne ponastavitve imaš ti? Česa?

Bom počakal na Creators Update in bom podal povzetek, če se bo znova kaj podrekalo. Pri Anniversary Update se je MS odločil, da bi resnično raje videl, da slike in filme gledam z nekimi njihovimi jajci in ne z meni priljubljenima XnViewMP in VLC. Pa še nekaj Windows Store aplikacij mi je nametal na tisti drek od "Start" menuja, ki to ni.

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: AndrejO ()

AndrejO ::

AndrejO je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

3.) ne vem kakšne občasne ponastavitve imaš ti? Česa?

Bom počakal na Creators Update in bom podal povzetek, če se bo znova kaj podrekalo. Pri Anniversary Update se je MS odločil, da bi resnično raje videl, da slike in filme gledam z nekimi njihovimi jajci in ne z meni priljubljenima XnViewMP in VLC. Pa še nekaj Windows Store aplikacij mi je nametal na tisti drek od "Start" menuja, ki to ni.

No, pa imam še ta odgovor. Creators Update mi je popacal naslednje:

 • V taskbar mi je pripel MS-jev Mail.

 • Ponovno mi je namestil "Get Office". BTW, toliko je zabit, da ni "opazil", da imam Office 2016 že nameščen.

 • Ponovno mi je namestil tudi sledeča že enkrat izbrisana jajca: Alarms & Clock, Calculator, Camera, Feedback Hub, Get Help, Mail, Maps, Microsoft Solitaire Collection, OneDrive, One Note (podrekana Windows Store verzija, seveda in to navkljub temu, da že imam One Note 2016), Paid WiFi & Cellular (karkoli že je to), Paint 3D, People, Photos, Sticky Notes, Store (duh!), Tips, View 3D Preview, Weather, Windows 10 Upgrade Assistant (but, why!), Wireless Display Media Viewer (s pokvarjeno ikono - bel kvadrat namesto česarkoli že) in Xbox. Skupaj torej 22 aplikacij za katere nisem prosil ali pa sem jih že dvakrat odstranil.

 • V Action Center mi je dodal že dvakrat prej odstranjen "Tablet mode", ker očitno zelo potrebujem ta "Tablet mode" na računalniku, ki nima ne baterije, ne zaslona na dotik.

 • V Action Center mi je ponovno dodal že dvakrat prej odstranjeno povezavo do "VPN".

 • Ponovno mi je omogočil prikazovanje sporočil (notifications) na zaklenjenem računalniku (lock screen). Idioti!

 • Ponovno mi je vključil prikazovanje opomnikov in VoIP klicev na zaklenjenem računalniku. Idioti drugič!

 • Ponovno mi je izključil skrivanje opomnikov, kadar imam kloniran zaslon. OK, ni pomembno na namiznem računalniku, ampak od kje tem opicam ideja, da mi lahko spremenijo to nastavitev?

 • Gonilniki za HP OfficeJet so mi crknili. Bom popravil jutri. Zaenkrat bom to štel v slabo MS-ju, ki se je že enkrat izkazal z Logitech spletno kamero in drekanjem API-jev pod havbo.

 • Ponovno mi je ponastavil svoj drek od Photos namesto XnViewMP (slike) in VLC (video).

 • Ponovno je dovolil dostop do kamere za "apps" (torej drek iz Windows Store), med drugimtudi za (ponovno in brez vprašanja nameščene) Feedback Hub, Maps, in Store aplikacije. Same takšne aplikacije, ki resnično potrebujejo dostop do kamere.

 • Enako kot za kamero, tudi za mikrofon, sliko, kontakte, opomnike, ... Praktično vse razen (začuda!) lokacije.Kot bonus se je Creators Update pritoževal zaradi Microsoft Security Essentials in vključil Windows Defender, ker MSE ni kompatibilen z novo verzijo. Yay! Posodobitev za MSE tudi še ni na voljo. Yay še drugič! Uf ... kaj je že to? Aja, to je nekaj, kar je bilo odstranjeno že takrat, ko sem naredil nadgradnjo iz Win7 na Win10. Thanks Obama za lažen alarm.

Kaj se je spremenilo na boljše?

V Pro lahko ponovno izključim nadležen auto-reboot. It only took two years!

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: AndrejO ()

ThinkTech ::

Me kar glava boli ob misli, da bom moral spet 6x vse na novo nastavljat. Upam, da je treba za posodobitev sprejet kakšne licenčne pogoje, ker jih ne bom.

LeQuack ::

AndrejO je izjavil:

AndrejO je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

3.) ne vem kakšne občasne ponastavitve imaš ti? Česa?

Bom počakal na Creators Update in bom podal povzetek, če se bo znova kaj podrekalo. Pri Anniversary Update se je MS odločil, da bi resnično raje videl, da slike in filme gledam z nekimi njihovimi jajci in ne z meni priljubljenima XnViewMP in VLC. Pa še nekaj Windows Store aplikacij mi je nametal na tisti drek od "Start" menuja, ki to ni.

No, pa imam še ta odgovor. Creators Update mi je popacal naslednje:

 • V taskbar mi je pripel MS-jev Mail.

 • Ponovno mi je namestil "Get Office". BTW, toliko je zabit, da ni "opazil", da imam Office 2016 že nameščen.

 • Ponovno mi je namestil tudi sledeča že enkrat izbrisana jajca: Alarms & Clock, Calculator, Camera, Feedback Hub, Get Help, Mail, Maps, Microsoft Solitaire Collection, OneDrive, One Note (podrekana Windows Store verzija, seveda in to navkljub temu, da že imam One Note 2016), Paid WiFi & Cellular (karkoli že je to), Paint 3D, People, Photos, Sticky Notes, Store (duh!), Tips, View 3D Preview, Weather, Windows 10 Upgrade Assistant (but, why!), Wireless Display Media Viewer (s pokvarjeno ikono - bel kvadrat namesto česarkoli že) in Xbox. Skupaj torej 22 aplikacij za katere nisem prosil ali pa sem jih že dvakrat odstranil.

 • V Action Center mi je dodal že dvakrat prej odstranjen "Tablet mode", ker očitno zelo potrebujem ta "Tablet mode" na računalniku, ki nima ne baterije, ne zaslona na dotik.

 • V Action Center mi je ponovno dodal že dvakrat prej odstranjeno povezavo do "VPN".

 • Ponovno mi je omogočil prikazovanje sporočil (notifications) na zaklenjenem računalniku (lock screen). Idioti!

 • Ponovno mi je vključil prikazovanje opomnikov in VoIP klicev na zaklenjenem računalniku. Idioti drugič!

 • Ponovno mi je izključil skrivanje opomnikov, kadar imam kloniran zaslon. OK, ni pomembno na namiznem računalniku, ampak od kje tem opicam ideja, da mi lahko spremenijo to nastavitev?

 • Gonilniki za HP OfficeJet so mi crknili. Bom popravil jutri. Zaenkrat bom to štel v slabo MS-ju, ki se je že enkrat izkazal z Logitech spletno kamero in drekanjem API-jev pod havbo.

 • Ponovno mi je ponastavil svoj drek od Photos namesto XnViewMP (slike) in VLC (video).

 • Ponovno je dovolil dostop do kamere za "apps" (torej drek iz Windows Store), med drugimtudi za (ponovno in brez vprašanja nameščene) Feedback Hub, Maps, in Store aplikacije. Same takšne aplikacije, ki resnično potrebujejo dostop do kamere.

 • Enako kot za kamero, tudi za mikrofon, sliko, kontakte, opomnike, ... Praktično vse razen (začuda!) lokacije.Kot bonus se je Creators Update pritoževal zaradi Microsoft Security Essentials in vključil Windows Defender, ker MSE ni kompatibilen z novo verzijo. Yay! Posodobitev za MSE tudi še ni na voljo. Yay še drugič! Uf ... kaj je že to? Aja, to je nekaj, kar je bilo odstranjeno že takrat, ko sem naredil nadgradnjo iz Win7 na Win10. Thanks Obama za lažen alarm.

Kaj se je spremenilo na boljše?

V Pro lahko ponovno izključim nadležen auto-reboot. It only took two years!


Te Windowsi in njih updati res zvenijo kot pekel, kjer moraš celo večnost spreminjati nastavitve, ki se potem resetirajo. Kako lahko Microsoft imenuje to Proffesional?
Quack !

krneki0001 ::

Meni ni spremenil nobene nastavitve. Vse je ostalo tako kot mora biti.

LeQuack ::

krneki0001 je izjavil:

Meni ni spremenil nobene nastavitve. Vse je ostalo tako kot mora biti.


Se pravi je popravek čisto nedeterminističen, enemu spremeni vse, drugemu nič? Mogoče ima kak random notri.
Quack !

krneki0001 ::

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.

mtosev ::

krneki0001 je izjavil:

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.
lahko link, ker nisem vedo. bi rad preveril kak imam nastavljeno.
i like:) [Dell Inspiron 13 7000 - i7 6500U, 8gb ddr3l, samsung 860evo, ips fhd]
moj oče darko 1960-2016
moj labradorec max 2002-2013

AndrejO ::

krneki0001 je izjavil:

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.

To morda pojasni razliko. Jaz nimam ničesar v oblaku in sem se kar potrudil, da sem se izognil kakršnikoli on-line registraciji za katerokoli izmed MS-jevih storitev.

(razen aktivacije same)

krneki0001 ::

mtosev je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.
lahko link, ker nisem vedo. bi rad preveril kak imam nastavljeno.


Ni linka. Sam ti vse shrani in sinhronizira (sync), samo v nastavitvah si nastavi da ti vse zadeve sinhronizira.

Zadeva je zelo uporabna, ker dost menjam računalnike in samo sistem naložim, potem pa se prijavim s svojim accountom in mi sam sinhronizira vse (nastavitve, teme, ozadja, maile, koledarje, gesla za sistem, gesla za brskalnike, aplikacije (ki so v domeni MS-a in tiste v metroju).

AndrejO je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.

To morda pojasni razliko. Jaz nimam ničesar v oblaku in sem se kar potrudil, da sem se izognil kakršnikoli on-line registraciji za katerokoli izmed MS-jevih storitev.

(razen aktivacije same)


Seveda. Če imaš samo lokalni račun, ti vse povozi in moraš vse spet nastavljat. Če imaš MS account ti sinhronizira vse nastavitve in vse nazaj postavi.

Zgodovina sprememb…

LeQuack ::

krneki0001 je izjavil:

mtosev je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.
lahko link, ker nisem vedo. bi rad preveril kak imam nastavljeno.


Ni linka. Sam ti vse shrani in sinhronizira (sync), samo v nastavitvah si nastavi da ti vse zadeve sinhronizira.

Zadeva je zelo uporabna, ker dost menjam računalnike in samo sistem naložim, potem pa se prijavim s svojim accountom in mi sam sinhronizira vse (nastavitve, teme, ozadja, maile, koledarje, gesla za sistem, gesla za brskalnike, aplikacije (ki so v domeni MS-a in tiste v metroju).

AndrejO je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.

To morda pojasni razliko. Jaz nimam ničesar v oblaku in sem se kar potrudil, da sem se izognil kakršnikoli on-line registraciji za katerokoli izmed MS-jevih storitev.

(razen aktivacije same)


Seveda. Če imaš samo lokalni račun, ti vse povozi in moraš vse spet nastavljat. Če imaš MS account ti sinhronizira vse nastavitve in vse nazaj postavi.


Se pravi update zna brati obstoječe nastavitve iz oblaka, ne zna pa jih prebrati iz diska. Hm, zanimivo.
Quack !

Spajky ::

LeQuack je izjavil:

...Te Windowsi in njih updati res zvenijo kot pekel, kjer moraš celo večnost spreminjati nastavitve, ki se potem resetirajo. Kako lahko Microsoft imenuje to Proffesional?
Tako : To je verzija MS Win10 Professional Confusion. Cilj, da se s svojim OS post-upgrade čimveč ukvarjate in manj resno delate ter stojite v vrsti za novi upgrade v tresočem pričakovanju. Life is a thrill :)) ...
"Bluzim na forumu, torej sem !" (še živ ) ...

mtosev ::

meni dela vse ok.
i like:) [Dell Inspiron 13 7000 - i7 6500U, 8gb ddr3l, samsung 860evo, ips fhd]
moj oče darko 1960-2016
moj labradorec max 2002-2013

nevone ::

Tako : To je verzija MS Win10 Professional Confusion.


Software je ponavadi toliko konfuzen, kolikor je konfuzen uporabnik.

o+ nevone
Either we will eat the Space or Space will eat us.

krneki0001 ::

LeQuack je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

mtosev je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.
lahko link, ker nisem vedo. bi rad preveril kak imam nastavljeno.


Ni linka. Sam ti vse shrani in sinhronizira (sync), samo v nastavitvah si nastavi da ti vse zadeve sinhronizira.

Zadeva je zelo uporabna, ker dost menjam računalnike in samo sistem naložim, potem pa se prijavim s svojim accountom in mi sam sinhronizira vse (nastavitve, teme, ozadja, maile, koledarje, gesla za sistem, gesla za brskalnike, aplikacije (ki so v domeni MS-a in tiste v metroju).

AndrejO je izjavil:

krneki0001 je izjavil:

Jaz imam vse nastavitve v cloudu in ko se naloži nova verzija potegne vse nastavitve nazaj.

To morda pojasni razliko. Jaz nimam ničesar v oblaku in sem se kar potrudil, da sem se izognil kakršnikoli on-line registraciji za katerokoli izmed MS-jevih storitev.

(razen aktivacije same)


Seveda. Če imaš samo lokalni račun, ti vse povozi in moraš vse spet nastavljat. Če imaš MS account ti sinhronizira vse nastavitve in vse nazaj postavi.


Se pravi update zna brati obstoječe nastavitve iz oblaka, ne zna pa jih prebrati iz diska. Hm, zanimivo.Zelo verjetno jih zna, vendar mu moraš to nekako razložiti da naj jih uporabi.

ender ::

Meni je kot ponavadi pozabil Alt+Tab nastavitve (ne maram modernega, je preveč nepregleden) in debelino okvirjev oken, samo imam za to že od prej pripravljeno .reg datoteko, ki te nastavitve povrne.
There are only two hard things in Computer Science:
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.

Alexius Heristalski ::

Te velike nadgradnje so in-place upgrade, normalno, da bo popravil register in nazaj naložil aplikacije iz Storea, to je itak point in-place upgradea. Je nerodno, če imaš nadpovprečno število prilagoditev.
fantje, ni blo slabo, samo dajte še v herbicidščini

AndrejO ::

Zakaj normalno? Ali obstaja kakršnakoli tehnična omejitev, da se mora stvari ponastaviti? Če vprašaš mene, je to samo še en gnoj od strategije, ki na plačljivem OS-u zapravlja čas z iskanjem načinov kako pospeševati prodajo preko svojega klona App Store, nima pa časa poskrbeti za stvari, ki bi izboljšale uporabnost samega sistema.

Pa še dve čudoviti malenkosti. Včeraj sem dobil to novo opozorilo, da bi se okna zaradi posodobitve želela ponovno zagnati. Pridno sem kliknil, da ne, ker tega nisem želel.

Danes zjutraj sedem pred računalnik in glej ga zlomka. Nekje vmes so se okna vseeno odločila, da se bodo ponovno zagnala. Toliko glede "popravka" na to temo. Sumim, da bodo okna odlagala ponovno zagon samo, če bo nekdo vztrajno klikal na okence, sicer pa se bodo delala francoza.

Druga neumnost pa me še vedno moti. Njega dni (beri: Win7) se je pred vsako posodobitvijo naredil system restore point. Jako prikladna stvar, če pomislim, da so posodobitve znale kakšno stvar tudi pokvariti. No, Win10 tega več nima. Posodobitve pa še vedno znajo kakšno stvar pokvariti in, če jo dovolj pokvarijo, rešitve več ni. System restore, ki je delal v varnem načinu, pa več ne rešuje te težave, ker ga posodobitve več ne uporabljajo.

Hvala, lolekom.

Skratka ... Win10 še naprej ostaja školjka za zagon igric. Za resno delo do nadaljnega ostane Win7.

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: AndrejO ()

LeQuack ::

AndrejO je izjavil:

Zakaj normalno? Ali obstaja kakršnakoli tehnična omejitev, da se mora stvari ponastaviti? Če vprašaš mene, je to samo še en gnoj od strategije, ki na plačljivem OS-u zapravlja čas z iskanjem načinov kako pospeševati prodajo preko svojega klona App Store, nima pa časa poskrbeti za stvari, ki bi izboljšale uporabnost samega sistema.

Pa še dve čudoviti malenkosti. Včeraj sem dobil to novo opozorilo, da bi se okna zaradi posodobitve želela ponovno zagnati. Pridno sem kliknil, da ne, ker tega nisem želel.

Danes zjutraj sedem pred računalnik in glej ga zlomka. Nekje vmes so se okna vseeno odločila, da se bodo ponovno zagnala. Toliko glede "popravka" na to temo. Sumim, da bodo okna odlagala ponovno zagon samo, če bo nekdo vztrajno klikal na okence, sicer pa se bodo delala francoza.

Druga neumnost pa me še vedno moti. Njega dni (beri: Win7) se je pred vsako posodobitvijo naredil system restore point. Jako prikladna stvar, če pomislim, da so posodobitve znale kakšno stvar tudi pokvariti. No, Win10 tega več nima. Posodobitve pa še vedno znajo kakšno stvar pokvariti in, če jo dovolj pokvarijo, rešitve več ni. System restore, ki je delal v varnem načinu, pa več ne rešuje te težave, ker ga posodobitve več ne uporabljajo.

Hvala, lolekom.

Skratka ... Win10 še naprej ostaja školjka za zagon igric. Za resno delo do nadaljnega ostane Win7.


Najbolj je pa to, ko berem forume, da jim npr. update pokvari nekaj z driverji in podobno. Potem pa uporabniki krivijo proizvajalca hardwera, da ni dosti hitro spisal nove driverje za trenutni update lol. Smisel neke platforme kot je bila npr Windows 7 je, da proizvajalci pričakujejo da bodo gonilniki delovali skozi celotno dobo platforme, razen v preteklosti SP-ji so lahko zagodli vsake nekaj let. Zdaj pa naj bi proizvajalec kar naenkrat vsak mesec ali dva izdajal in prilagajal driverje ker Microsoft pokvari API ali kaj drugega.
Quack !

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: LeQuack ()

xmetallic ::

AndrejO je izjavil:

Druga neumnost pa me še vedno moti. Njega dni (beri: Win7) se je pred vsako posodobitvijo naredil system restore point. Jako prikladna stvar, če pomislim, da so posodobitve znale kakšno stvar tudi pokvariti. No, Win10 tega več nima. Posodobitve pa še vedno znajo kakšno stvar pokvariti in, če jo dovolj pokvarijo, rešitve več ni. System restore, ki je delal v varnem načinu, pa več ne rešuje te težave, ker ga posodobitve več ne uporabljajo.

###

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: xmetallic ()

Nikonja ::

Fak ali ste nesposobni ali imate neki drek od računalnikov, ker jaz dobesedno enega edinega problema nisem imel od prvega dneva vporabe win 10. Vse dela kot urca, dobesedno 0 problemov (vsaj ne zaradi windowsov). Sej ste imeli cel kup dreka od dodatnih aplikacij tudi v 7ki ampak tamo vas to ni motilo. Kupite si Mac-a ali instalirajte Linux in nehajte nekontrolirano nakladat kaj vam ni všeč, najbolj tragično je da ste enako srali o win 7 ko ste leteli iz win xp.

mtosev ::

Nikonja je izjavil:

Fak ali ste nesposobni ali imate neki drek od računalnikov, ker jaz dobesedno enega edinega problema nisem imel od prvega dneva vporabe win 10. Vse dela kot urca, dobesedno 0 problemov (vsaj ne zaradi windowsov). Sej ste imeli cel kup dreka od dodatnih aplikacij tudi v 7ki ampak tamo vas to ni motilo. Kupite si Mac-a ali instalirajte Linux in nehajte nekontrolirano nakladat kaj vam ni všeč, najbolj tragično je da ste enako srali o win 7 ko ste leteli iz win xp.
jaz se strinjam. tud sam mam win10 in mi vse dela. sem pa par krat dobil blue screen, a to je bilo vse.
i like:) [Dell Inspiron 13 7000 - i7 6500U, 8gb ddr3l, samsung 860evo, ips fhd]
moj oče darko 1960-2016
moj labradorec max 2002-2013

Malajlo ::

Pa še res ... 95 je bil zakon, ko je 98 prišla. XP so bili jajca napram 98 SE. Itak pa isto kot 2000. Ker 2000 je pa bil sistem, to pa. Vista ... (tri leta sem jo uporabljal bp) Potem pa sedmica, ki marsikaterega xp sp3 ni zamenjala (ker z sp3 so pa končno poštimal ves drek). In here we go again ...
Desetko uporabljam že od štarta, še po telefonih jo imam, pa bogami je to najbolj zanesljiv sistem iz Redmonda. Ok, takoj za XP sp3, itak.

LeQuack ::

Za vas ki imate gor samo tiste 3 igre in browser je itak vseeno a ni?
Quack !

mtosev ::

LeQuack je izjavil:

Za vas ki imate gor samo tiste 3 igre in browser je itak vseeno a ni?
jaz mam gor tudi stuff kot wireshark, fiddler, tunnelbear... pa še kaj bi se našlo.
i like:) [Dell Inspiron 13 7000 - i7 6500U, 8gb ddr3l, samsung 860evo, ips fhd]
moj oče darko 1960-2016
moj labradorec max 2002-2013

D3m ::

mtosev je izjavil:

LeQuack je izjavil:

Za vas ki imate gor samo tiste 3 igre in browser je itak vseeno a ni?
jaz mam gor tudi stuff kot wireshark, fiddler, tunnelbear... pa še kaj bi se našlo.


Top kek of the day.
|HP ProBook|R5 3500U|
|Lenovo A10|Mediatek MT8121|

jest10 ::

D3m je izjavil:

mtosev je izjavil:

LeQuack je izjavil:

Za vas ki imate gor samo tiste 3 igre in browser je itak vseeno a ni?
jaz mam gor tudi stuff kot wireshark, fiddler, tunnelbear... pa še kaj bi se našlo.


Top kek of the day.

Čakej, on je power user. Res.

D3m ::

Power Ranger, če mene vprašaš.
|HP ProBook|R5 3500U|
|Lenovo A10|Mediatek MT8121|
1 2
3
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Microsoft OneDrive

Oddelek: Operacijski sistemi
131101 (234) Senad0
»

Windows 10 z reklamami tudi v Raziskovalcu (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / Operacijski sistemi
14317568 (11132) D3m
»

Microsoft ne bo več ponujal neomejenega oblačnega prostora naročnikom na Office 365 (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Windows Mobile
8317581 (12050) Lonsarg
»

Izšel Office 2016 (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Pisarniški paketi
5216912 (13065) s1m0n
»

Windows 10 je tu! (strani: 1 2 3 4 5 6 )

Oddelek: Novice / Operacijski sistemi
26262377 (41160) MrStein

Več podobnih tem