Prijavi se z GoogleID

»

Kitajska v raziskave in razvoj vlaga več kot EU, Slovenija nadpovprečna

Korelacija med dosežki učencev in vlaganjem v izobraževanjem je nizka.

Slo-Tech - Letos se je prvikrat zgodilo, da Kitajska v raziskave in razvoj (R&R) vlaga več denarja kakor Evropska unija, če ga merimo v odstotku bruto družbenega proizvoda (BDP). Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v svojem poročilu ugotovila, da je Kitajska za R&R leta 2012 namenila 1,98 odstotoka BDP, kar je 7,6 odstotka več kot leto pred tem, do leta 2015 pa želijo delež povišati na 2,2 odstotka. EU pa je leta 2012 v R&R vložila 1,97 odstotka BDP. Vrzel se bo odslej še povečevala, saj leta 2013 ni povečevala vlaganj v R&R, letos pa naj bi sredstva zrasla le za 1,4 odstotka, ocenjuje Eurostat.

Najprej se moramo vprašati, ali višja vlaganja v raziskave in razvoj vedno pomenijo boljši življenjski standard in napredovanje gospodarstva. Intuitivno smo...

78 komentarjev

20 let Slovenije: Vizualizacija državnega proračuna skozi čas

Proračun skozi leta: prihodki

Slo-Tech - Tokrat smo na Slo-Techu pripravili vizualizacijo državnega proračuna skozi čas. Prikazano obdobje sega od leta 1992 pa do 2010, ponuja pa zanimiv vpogled v delovanje države. Vizualizacija omogoča prikaz brez revalorizacije, z revalorizacijo glede na inflacijo in z revalorizacijo glede na indeks rasti BDP. V nadaljevanju sledi pregled nekaterih zanimivejših grafov.Zadnje čase je v medijih veliko govora o zadolževanju in se lahkotno omenja veliko številk. Zdaj si lahko sami ogledate kako je videti zadolževanje v državnem proračunu in kakšni so trendi: 2009 smo se zadolžili za rekordnih 4,7 milijarde evrov (delež zadolževanja med prihodki je kar 38,5%), leta 2010 pa za 2,5 milijarde. Pri odhodkih pa že dalj časa plačujemo več sto milijonov evrov obresti letno. Zadolževanje samo po sebi pa...

63 komentarjev

Vlagatelji razgrabili za milijardo novih Facebookovih delnic

Bloomberg - Goldman Sachs je končal zbiranje ponudb za vplačilo milijarde dolarjev v Facebook, ki so ga začeli 2. januarja. Skupaj z ruskim podjetjem Digital Sky Technologies so sami vanj vložili pol milijarde dolarjev, še dvakrat toliko pa so zbrali od zunanjih investitorjev. Vse dokapitalizacije so bile izvedene pri valuaciji podjetja na 50 milijard dolarjev.

Pri tem so imeli nekaj težav, saj so se morali omejiti na investitorje izven ZDA, ker ameriška zakonodaja prepoveduje oglaševanje in nagovarjanje k vlaganju v zasebna podjetja, ki ne objavljajo javno svojih poslovnih izkazov. Facebook do letos še ni presegel meje 500 družbenikov, zato jih ni objavljal.

So pa napovedali, da bodo 30. aprila 2012 začeli objavljati popolna...

10 komentarjev

Vizualizacija proračuna 2010

Planirani "prihodki" za leto 2010

Slo-Tech - Zaradi velikega povpraševanja po grafu celotne proračunske porabe, ki smo ga bili deležni po objavi info grafike porabe denarja za naložbe v IT v letu 2010, je tokrat Jure pripravil grafe na podlagi sprejetega in objavljenega proračuna za leto 2010.Zaradi boljše predstave razmerij med posameznimi postavkami so v grafih skupaj združene vse tri bilance (A - bilanca prihodkov in odhodkov, B - bilanca finančnih naložb in C - račun financiranja), kar sicer ni skladno z uradnimi podatki, vendar odlično predstavi, od kje se denar pojavi in kam gre. V bližnji prihodnosti lahko pričakujete še info grafiko porabe denarja po proračunskih porabnikih.

Veselo komentiranje.

116 komentarjev

Nov članek: Stroški za IT v slovenskem proračunu

Stroški za IT za leto 2010 glede na namen porabe

Slo-Tech - Ministrstvo za javno upravo je 28. septembra 2009 na spletnih straneh objavilo dva predloga letnih načrtov pridobivanja stvarnega premoženja države (za leti 2010 in 2011). Del načrta je tudi načrt informatizacije, ki vsebuje predlog odhodkov proračuna za nakupe iz področja informacijske tehnologije.

Proračun za IT za leto 2010 predvideva 135.217.041,03 EUR odhodkov, za leto 2011 pa 117.473.669,37 EUR odhodkov. Že hiter pregled pokaže, da gre za precej zanimivo branje, da pa bi bila slika stroškov bolj jasna, smo podatke statistično analizirali in pripravili nekaj sumarnih prikazov.

Za vzdrževanje licenc bomo v dveh letih davkoplačevalci odšteli 47,5 milijona...

52 komentarjev

WinAMP plugin

Slo-Tech - Tule dobite zanimiv plugin za winamp. Gre za vizualizacijo s pomocjo tipkovnice.. poskusite in videli boste kaj mislim. Edina pomankljivost je, da zraven nemorete pisati novic, SAj vKLapLJA iN iZklAPlLjA cAPS loCK...
Hvala Dare

30 komentarjev