» »

Starejša hiša brez gradbenega in uporabnega dovoljenja

Starejša hiša brez gradbenega in uporabnega dovoljenja

1
2
»

Onlyx ::

Tudi sam sem mislil, da je to stvar občine in ne UE in me je njihov odgovor zato malo zmedel. Bom za vsak slučaj vseeno jutri poklical in vprašal na UE...

borut_p ::

Po tel ti bo tezko kdo dal zavezujoc komentar. Se v zivo ne ... naceloma se od uradnikov pricakuje, da v miru nastudirajo zadevo in potem odgovorijo. Nebi se hudo zanasal na kar ti bodo rekli.

Naloga UE je pravilno zakonsko voditi postopek pridobitve GD in UD - v kolikor dobijo v vlogi vso potrebno dokumentacijo, v njo naceloma ne dvomijo - vsaj nisem se slisal za primer. V kolikor dobis izjavo obcine oz odlocbo o placilu KP - ki znasa 0 (ali pa neko doplacilo s potrdilom o placilu) nebi smel bit problem.

Ce pa se zaradi obstojece gradnje sklicujes na kaksno drugo zadevo se ... kaksno rekonstrukcijo ali podobno, potem pa bi moral najprej dobiti potrdilo o uporabnem dovoljenju obstojece hise, potem pa naprej.

bezerk ::

Onlyx je izjavil:

Pozdravljeni,

Planiramo gradnjo nove hiše na zemljišču, kjer že stoji stara montažna hiša iz leta 1961, ki jo zaradi dotrajanosti nameravamo porušiti. Zaenkrat sem pridobil lokacijsko informacijo in geodetski posnetek, sedaj pa sem v precepu, če je potrebno stari objekt vrisati tudi v kataster, saj želim, da se mi v izračun komunalnega prispevka upošteva tudi že plačan del prispevka od starega objekta. Na občini so mi dejali - citiram "Za objekt pred letom 1968 (za katerega uveljavljate plačan K.P.) je potrebno priložiti dokazilo o obstoju (aerofoto posnetek pred letom 1968), ter tlorise vseh nadstropij z izračunom neto in bruto tlorisnih površin. Vrisa v kataster ne preverjamo. Ne vem pa, ali je to težava, ki bi jo lahko izpostavili na UE Ljubljana ali drugje tekom postopka pridobitve gradbenega dovoljenja."

Kolikor sem se pogovarjal z znanci, mi svetujejo, da se vris vseeno naredi, saj mi to lahko olajša marsikatero zagato, na poti do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Ima morda kakšne izkušnje s tem?


Kaj pišejo eni v tej temi, pa ne mislim tebe, ajaj...

Opravka boš imel z občino in upravno enoto, eno je občina, drugo UE oz. država.

Občina ti odšteje komunalni prispevek na osnovi izrisa starega objekta in evidence iz katastra.
-Izris starega/obstoječega objekta ti naredi arhitekt, ki ti bo izdelal PZI (projekt za izvedbo) za odstranitev objekta (zakonsko obvezno), ki ga neseš na UE in podaš prijavo začetka gradnje (ja vem, čeprav gre za odstranitev se tako reče)
-Če je objekt vpisan v zemljiški kataster lahko preveriš na GURS, pomembno je da je zgrajen pred 31.12.1967, storitev je praviloma zastonj (iz javnih evidenc, če je razvidno, ti lahko preveri tudi arhitekt, ki ga boš itak potreboval)
-Če objekt ni vpisan v zemljiški kataster, lahko pridobiš zgodovinski ortofoto posnetek na GURS, kar stane 160€ (zadnja možnost)
-Na občini arhitekt kontaktira referenta za izračun komun.prispevka in mu pošlje PZI za odstranitev in dokazilo, karkoli že je.
Prav tako priloži DGD dokumentacijo za nov objekt. Referent na osnovi dokumentacije izračuna kom. prispevek za nov objekt in odračuna koliko ga smatra poravnanega za star objekt na osnovi kvadratur, itd...
-Na UE ti arhitekt vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in obkljuka, da boš dok. za izračun kom. prispevka uredil sam oz. on.
-Dobiš izračun kom.prispevka, plačaš, pošlješ potrdilo na UE in dobiš gradbeno dovoljenje.

Onlyx ::

Hvala za razlago.

Če prav razumem bo potem izris opravil arhitekt pri PZI in geodeta ne potrebujem? Objekt ni vpisan v zemljiški kataster in predvidevam, da bo prej potrebno urediti tudi legalizacijo objekta, glede na to, da je bil zgrajen leta 1961? Najbrž tudi tu zadostuje ortofoto posnetek?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Onlyx ()

borut_p ::

geodet je edini relevanten če želiš dokazovati dejansko stanje obstoječega objekta in slednje uveljavljati v oprostitvi plačila KP.

če je objekt zgrajen pred 67 legalizacija ni potrebna - lahko posreduješ zahtevo na UE po izdaji UD, na podlagi ortofoto posnetkov - slednje lahko pridobiš tudi sam, z vlogo na pristojne službe (geodetski institut se mi zdi da bo imel)

Kot pa omenjeno - komplicirajo lahko na občini pri dokazovanju oprostitvi plačila KP - če objekt ni vrisan v kataster ni nobenih problemov, saj UE ne bo prepoznala, da objekt tam stoji. Velikost objekta pa je relevantna za ugotavljanje znižanja plačila KP - zato je potrebno speljati vsaj dejanski posnetek obstoječega stanja

Jaz imam primer, kjer je bil objekt vrisan v kataster - stara garaža - in bomo sedaj ob vlogi za UD novogradnje ugotavljali, da objekta ni več - to enostavno naredi geodet, ko podaja vlogo za vris v kataster novo stavbo.

Še toliko - jaz sem šel v iskanje ločenega GD za rušenje obstoječega objekta zaradi naslednjega ... da je nesporno ugotovljeno, koliko velik je bil obsotoječi objekt in, da so mi prestavili števec za vodo iz hiše ven in sem tako obdržal aktivni priključek. Potem sem pa iskal GD za novogradnjo, kjer smo ugotovili, da določeni priključki že obstajajo in je potrebna le delna rekonstrukcija.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: borut_p ()

bezerk ::

Onlyx je izjavil:

Hvala za razlago.

Če prav razumem bo potem izris opravil arhitekt pri PZI in geodeta ne potrebujem? Objekt ni vpisan v zemljiški kataster in predvidevam, da bo prej potrebno urediti tudi legalizacijo objekta, glede na to, da je bil zgrajen leta 1961? Najbrž tudi tu zadostuje ortofoto posnetek?


Je objekt zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja!?
Ni vpisan v zemljiški kataster ali kataster stavb?

Gradbeni zakon (veljaven sedaj)

118. člen

(domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1)

Šteje se, da imajo objekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena ZGO-1 ali pogoje iz 124. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07), pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po tem zakonu, o čemer se na zahtevo stranke izda odločba.

ZGO-1 (ne velja več, se pa GZ sklicuje na njega!)

197. člen

(uporabno dovoljenje po tem zakonu)
(1) Ne glede na določbe tega zakona, ki predpisujejo obveznost uporabnega dovoljenja, se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu:

3. vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi ter na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru.
(2) Če objekti iz prejšnjega odstavka z dnem uveljavitve tega zakona še niso na predpisan način evidentirani, se šteje, da pridobijo uporabno dovoljenje, ko se na predpisan način evidentirajo v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb.

bezerk ::

borut_p je izjavil:

geodet je edini relevanten če želiš dokazovati dejansko stanje obstoječega objekta in slednje uveljavljati v oprostitvi plačila KP.

če je objekt zgrajen pred 67 legalizacija ni potrebna - lahko posreduješ zahtevo na UE po izdaji UD, na podlagi ortofoto posnetkov - slednje lahko pridobiš tudi sam, z vlogo na pristojne službe (geodetski institut se mi zdi da bo imel)

Kot pa omenjeno - komplicirajo lahko na občini pri dokazovanju oprostitvi plačila KP - če objekt ni vrisan v kataster ni nobenih problemov, saj UE ne bo prepoznala, da objekt tam stoji. Velikost objekta pa je relevantna za ugotavljanje znižanja plačila KP - zato je potrebno speljati vsaj dejanski posnetek obstoječega stanja

Jaz imam primer, kjer je bil objekt vrisan v kataster - stara garaža - in bomo sedaj ob vlogi za UD novogradnje ugotavljali, da objekta ni več - to enostavno naredi geodet, ko podaja vlogo za vris v kataster novo stavbo.

Še toliko - jaz sem šel v iskanje ločenega GD za rušenje obstoječega objekta zaradi naslednjega ... da je nesporno ugotovljeno, koliko velik je bil obsotoječi objekt in, da so mi prestavili števec za vodo iz hiše ven in sem tako obdržal aktivni priključek. Potem sem pa iskal GD za novogradnjo, kjer smo ugotovili, da določeni priključki že obstajajo in je potrebna le delna rekonstrukcija.


Gradbeno dovoljenje za rušenje manj zahtevnega objekta? What year is it!? hruške/jabolka/melancani/paprika/jagode

Gradbeni zakon:

5. člen

(gradnja brez gradbenega dovoljenja)

(2) Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje.

63. člen

(prijava začetka gradnje)

(1) Investitor mora pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti, prijaviti začetek gradnje. Prijava se vloži na obrazcu. Prijavi se priložijo:
- pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacija za odstranitev z vsebino, določeno v predpisu iz osmega odstavka 29. člena tega zakona, ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;

29. člen

(projektna dokumentacija)
(8) Podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj in za prijave po tem zakonu, predpiše minister.

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

21. člen

(projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta)

(1) Če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, ne glede na določbe 15. do 20. člena tega pravilnika, vsebuje:
(2) Tehnično poročilo iz 3. točke prejšnjega odstavka vsebuje:
(3) Grafični prikazi iz 4. točke prvega odstavka tega člena vsebujejo lokacijske in tehnične prikaze.
...........
lepo prosim...

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: bezerk ()

Onlyx ::

Se opravičujem, objekt je vrisan v zemljiški kataster, ampak ne tako, kot je dejansko stanje (vrisan je samo kvadrat). Najbrž je smotrno, da se naredi popravek v zemljiški kataster, ko/če se odločimo, da objekt vrišemo še v kataster stavb? Glede na to, da je zraven stavbe tudi drvarnica, je potrebno vrisati tudi to?

Zaenkrat bom dal zahtevek na GURS za ortofoto posnetek pred letom 1968 iz katerega bo tudi razvidno, če je že takrat stala zraven tudi drvarnica. Predvidevam, da se na podlagi posnetka odločimo, če se jo vključi?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Onlyx ()

borut_p ::

Onlyx je izjavil:

Se opravičujem, objekt je vrisan v zemljiški kataster, ampak ne tako, kot je dejansko stanje (vrisan je samo kvadrat). Najbrž je smotrno, da se naredi popravek v zemljiški kataster, ko/če se odločimo, da objekt vrišemo še v kataster stavb? Glede na to, da je zraven stavbe tudi drvarnica, je potrebno vrisati tudi to?

Zaenkrat bom dal zahtevek na GURS za ortofoto posnetek pred letom 1968 iz katerega bo tudi razvidno, če je že takrat stala zraven tudi drvarnica. Predvidevam, da se na podlagi posnetka odločimo, če se jo vključi?


zakaj oz kaj hočeš s tem doseči? za kompenzacijo komunalnega prispevka bo štela samo m2 hiše in ne tudi drvarnice.

Onlyx ::

Da bi bilo vrisano tako kot na ortofoto posnetku, da ne bi bilo potem kje težav pri pridobivanju nadaljnje dokumentacije (legalizacija,...). Za komunalni prispevek mi je jasno, da se drvarnica ne šteje v kvoto.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Onlyx ()

borut_p ::

Onlyx je izjavil:

Da bi bilo vrisano tako kot na ortofoto posnetku, da ne bi bilo potem kje težav pri pridobivanju nadaljnje dokumentacije (legalizaciji,...). Za komunalni prispevek mi je jasno, da se ne šteje v kvoto.


legalizaciji? hiša bo dobila UD po defaultu - lopa ne rabi GD, posledično ne UD.

Onlyx ::

OK, hvala za pojasnilo!

otago ::

Onlyx je izjavil:

Se opravičujem, objekt je vrisan v zemljiški kataster, ampak ne tako, kot je dejansko stanje (vrisan je samo kvadrat). Najbrž je smotrno, da se naredi popravek v zemljiški kataster, ko/če se odločimo, da objekt vrišemo še v kataster stavb? Glede na to, da je zraven stavbe tudi drvarnica, je potrebno vrisati tudi to?

Zaenkrat bom dal zahtevek na GURS za ortofoto posnetek pred letom 1968 iz katerega bo tudi razvidno, če je že takrat stala zraven tudi drvarnica. Predvidevam, da se na podlagi posnetka odločimo, če se jo vključi?


Aeroposnetke ima Geodetski inštitut, ki si deli prostore na Zemljemerski 12. In čaka se- redno brez vez 1 mesec.
https://gis.si/historicni-aeroposnetki/

Če stavba ne obstaja, pa je vrisana. Daj vlogo za izbris na pristorjno geodetsko. Ni potreben gedet. Morebiti samo taksa.
1
2
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Večje povpraševanje po vikendih

Oddelek: Loža
392887 (952) josipdare
»

Garaža

Oddelek: Na cesti
282773 (848) mirator
»

Hiša na samem, z veliko zemlje okoli

Oddelek: Loža
242914 (1613) trancer01
»

Prodaja nevrisane nepremičnine v ZK ?

Oddelek: Loža
414311 (3195) telexdell
»

Kako preverim, če je stavba črna gradnja in ne poznam investitorja (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
8824736 (22830) Rok Woot

Več podobnih tem