» »

vb.net printanje treeviewa

vb.net printanje treeviewa

majlo ::

Imam en problem, želim printati treeview oziroma ga vsaj shraniti kot sliko. Preguglal sem že pol interneta se mi zdi, pa še nisem naletel na delujočo rešitev.

Nikakor mi ne uspe spravit celotnega treeviewa v sliko, ko ima ta scroolbar. Če je treeview brez scrollbara (je cel viden), potem deluje.

Delal sem po naslednjem samplu:

http://www.codeproject.com/KB/printing/...

Sicer je to v c#, prevedel sem kodo v vb.net (uporabil sem kar prevajalnik iz http://www.developerfusion.com/tools/co...

Je komu znano, kako bi uspel to spravit v delovanje? Oziroma ima kdo kodo za to?

Sem za probo dodal en panel v formo, dal not en treeview, skopiral node in določil velikost, ki sem jo dobil v kodi (+par pik večje), pa mi določi pravo velikost, da je sam treeview brez scroll barov.

Nikakor pa mi ni potem uspelo dobit ven celotne slike. Izrisalo mi je prvo stran ter okoli tretjino druge. Po občutku bi moral potem dokument imeti okoli 4 strani.
Če pa sem shranil kot image, pa je bila slika samo črna (sicer velikost je štimala).

Bi prilepil kodo sem, samo sem bil tako jezen, da sem jo izbrisal iz projekta.

Sem tudi že razmišljal, da bi filal C1 report z istimi podatki iz treeviwa (filam rekurzivno iz SQL baze), samo je problem, ker ne morem naredit rekurzije v C1 (oziroma bi moral za vsaki level v nodu naredit sub report). Po dosedanjih podatkih sem prišel najglobje do 9. levela, samo se lahko to spremeni na več (do največ 31 se mi zdi). To bo tudi omejitev v kodi (zaradi enega grida na formi, ki se fila z rekurzivo na sql). Mogoče bi lahko poizkusil z C1 flexgridom, ker tisto naj bi šlo brez težav tiskat (imam kontrole ampak še z njim nisem delal, samo z trueDBgridom).

Ima kdo kakšno idejo oziroma celo delujoč sample???

Če je potrebno, lahko jutri ponovno prevedem kodo pa jo pastam tu, samo je tako ali tako gor v linku.

majlo ::

Mi ni dalo mira, pa sem si na domač komp inštaliral VS 2010, naredil en projekt, dodal to kodo (pretvoril kot zgoraj), treeview, z loopom malo nafilal treeview ter poizkusil shranit kot image (3 različne tipe - kot jpg, kot bmp ter kot png) in deluje WTF?????

Naredil tudi printpreview in tudi deluje?????

Mogoče sem tudi malo pretiraval z nodi - slika je 632 * 23429 ;)

Moram na službenem kompu preverit kaj bi lahko blo narobe (sicer mam tam VS 2008).

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: majlo ()

keworkian ::

A si delal screenshot?
Obscenities in B-Flat

majlo ::

P**da, na vs2008 mi ne dela, doma na 2010 pa dela.

tu je koda če je komu kaj jasno:

Public Class PrintHelper
    Private _printDoc As PrintDocument
    Private _lastPrintPosition As Point
    Private _controlImage As Image = Nothing
    Private _nodeHeight As Integer = 0
    Private _currentDir As PrintDirection
    Private _scrollBarHeight As Integer = 0
    Private _scrollBarWidth As Integer = 0
    Private _pageNumber As Integer = 0
    Private _date As DateTime
    Private _title As String = String.Empty

    Private Enum PrintDirection
      Horizontal
      Vertical
    End Enum

    Public Sub New()
      _lastPrintPosition = New Point(0, 0)
      Me._printDoc = New PrintDocument()
      AddHandler Me._printDoc.BeginPrint, New System.Drawing.Printing.PrintEventHandler(AddressOf Me.printDoc_BeginPrint)
      AddHandler Me._printDoc.PrintPage, New System.Drawing.Printing.PrintPageEventHandler(AddressOf Me.printDoc_PrintPage)
      AddHandler Me._printDoc.EndPrint, New PrintEventHandler(AddressOf _printDoc_EndPrint)
    End Sub

    Private Sub _printDoc_EndPrint(ByVal sender As Object, ByVal e As PrintEventArgs)
      _controlImage.Dispose()
    End Sub

   
    Public Sub PrintPreviewTree(ByVal tree As TreeView, ByVal title As String)
      Me._title = title
      PrepareTreeImage(DirectCast(tree, TreeView))
      Dim pp As New PrintPreviewDialog()
      pp.Document = Me._printDoc
      pp.Show()
    End Sub

   
    Public Sub PrintTree(ByVal tree As TreeView, ByVal title As String)
      Me._title = title
      PrepareTreeImage(DirectCast(tree, TreeView))
      Dim pd As New PrintDialog()
      pd.Document = Me._printDoc
      If pd.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        Me._printDoc.Print()
      End If

    End Sub

   
    Private Sub PrepareTreeImage(ByVal tree As TreeView)
      _scrollBarWidth = tree.Width - tree.ClientSize.Width
      _scrollBarHeight = tree.Height - tree.ClientSize.Height
      tree.Nodes(0).EnsureVisible()
      Dim height As Integer = tree.Nodes(0).Bounds.Height
      Me._nodeHeight = height
      Dim width As Integer = tree.Nodes(0).Bounds.Right
      Dim node As TreeNode = tree.Nodes(0).NextVisibleNode
      While node IsNot Nothing
        height += node.Bounds.Height
        If node.Bounds.Right > width Then
          width = node.Bounds.Right
        End If
        node = node.NextVisibleNode
      End While
      'keep track of the original tree settings
      Dim tempHeight As Integer = tree.Height
      Dim tempWidth As Integer = tree.Width
      Dim tempBorder As BorderStyle = tree.BorderStyle
      Dim tempScrollable As Boolean = tree.Scrollable
      Dim selectedNode As TreeNode = tree.SelectedNode
      'setup the tree to take the snapshot
      tree.SelectedNode = Nothing
      Dim tempDock As DockStyle = tree.Dock
      tree.Height = height + _scrollBarHeight
      tree.Width = width + _scrollBarWidth
      tree.BorderStyle = BorderStyle.None
      tree.Dock = DockStyle.None
      'get the image of the tree

      ' .Net 2.0 supports drawing controls onto bitmaps natively now
      ' However, the full tree didn't get drawn when I tried it, so I am
      ' sticking with the P/Invoke calls
      '_controlImage = new Bitmap(height, width);
      'Bitmap bmp = _controlImage as Bitmap;
      'tree.DrawToBitmap(bmp, tree.Bounds);

      Me._controlImage = GetImage(tree.Handle, tree.Width, tree.Height)

      'Dim bm As Bitmap = _controlImage

      ' '' Save the picture as a bitmap, JPEG, and GIF.
      'bm.Save("D:\testb1" & ".bmp", _
      '  System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
      'bm.Save("D:\testj1" & ".jpg", _
      '  System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
      'bm.Save("D:\testp1" & ".png", _
      '  System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)


      'reset the tree to its original settings
      tree.BorderStyle = tempBorder
      tree.Width = tempWidth
      tree.Height = tempHeight
      tree.Dock = tempDock
      tree.Scrollable = tempScrollable
      tree.SelectedNode = selectedNode
      'give the window time to update
      Application.DoEvents()
    End Sub

    ' Returns an image of the specified width and height, of a control represented by handle.
    Private Function GetImage(ByVal handle As IntPtr, ByVal width As Integer, ByVal height As Integer) As Image
      Dim screenDC As IntPtr = GetDC(IntPtr.Zero)
      Dim hbm As IntPtr = CreateCompatibleBitmap(screenDC, width, height)
      Dim image As Image = Bitmap.FromHbitmap(hbm)
      Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(image)
      Dim hdc As IntPtr = g.GetHdc()
      'WM_PRINTCLIENT
      SendMessage(handle, &H318, hdc, (&H10 Or &H4 Or &H2))
      g.ReleaseHdc(hdc)
      ReleaseDC(IntPtr.Zero, screenDC)
      Return image
    End Function

    Private Sub printDoc_BeginPrint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintEventArgs)
      _lastPrintPosition = New Point(0, 0)
      Me._currentDir = PrintDirection.Horizontal
      Me._pageNumber = 0
      Me._date = DateTime.Now
    End Sub

    Private Sub printDoc_PrintPage(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs)
      Me._pageNumber += 1
      Dim g As Graphics = e.Graphics
      Dim sourceRect As New Rectangle(_lastPrintPosition, e.MarginBounds.Size)
      Dim destRect As Rectangle = e.MarginBounds

      If (sourceRect.Height Mod Me._nodeHeight) > 0 Then
        sourceRect.Height -= (sourceRect.Height Mod Me._nodeHeight)
      End If
      g.DrawImage(Me._controlImage, destRect, sourceRect, GraphicsUnit.Pixel)
      'check to see if we need more pages
      If (Me._controlImage.Height - Me._scrollBarHeight) > sourceRect.Bottom OrElse (Me._controlImage.Width - Me._scrollBarWidth) > sourceRect.Right Then
        'need more pages
        e.HasMorePages = True
      End If
      If Me._currentDir = PrintDirection.Horizontal Then
        If sourceRect.Right < (Me._controlImage.Width - Me._scrollBarWidth) Then
          'still need to print horizontally
          _lastPrintPosition.X += (sourceRect.Width + 1)
        Else
          _lastPrintPosition.X = 0
          _lastPrintPosition.Y += (sourceRect.Height + 1)
          Me._currentDir = PrintDirection.Vertical
        End If
      ElseIf Me._currentDir = PrintDirection.Vertical AndAlso sourceRect.Right < (Me._controlImage.Width - Me._scrollBarWidth) Then
        Me._currentDir = PrintDirection.Horizontal
        _lastPrintPosition.X += (sourceRect.Width + 1)
      Else
        _lastPrintPosition.Y += (sourceRect.Height + 1)
      End If

      'print footer
      Dim brush As Brush = New SolidBrush(Color.Black)
      Dim footer As String = Me._pageNumber.ToString(System.Globalization.NumberFormatInfo.CurrentInfo)
      Dim f As New Font(FontFamily.GenericSansSerif, 10.0F)
      Dim footerSize As SizeF = g.MeasureString(footer, f)
      Dim pageBottomCenter As New PointF(e.PageBounds.Width \ 2, e.MarginBounds.Bottom + ((e.PageBounds.Bottom - e.MarginBounds.Bottom) \ 2))
      Dim footerLocation As New PointF(pageBottomCenter.X - (footerSize.Width / 2), pageBottomCenter.Y - (footerSize.Height / 2))
      g.DrawString(footer, f, brush, footerLocation)

      'print header
      If Me._pageNumber = 1 AndAlso Me._title.Length > 0 Then
        Dim headerFont As New Font(FontFamily.GenericSansSerif, 24.0F, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Point)
        Dim headerSize As SizeF = g.MeasureString(Me._title, headerFont)
        Dim headerLocation As New PointF(e.MarginBounds.Left, ((e.MarginBounds.Top - e.PageBounds.Top) \ 2) - (headerSize.Height / 2))
        g.DrawString(Me._title, headerFont, brush, headerLocation)
      End If
    End Sub

    'External function declarations
    <DllImport("user32.dll")> _
    Private Shared Function SendMessage(ByVal hWnd As IntPtr, ByVal msg As Integer, ByVal wParam As IntPtr, ByVal lParam As Integer) As IntPtr
    End Function
    <DllImport("user32.dll")> _
    Private Shared Function GetDC(ByVal hWnd As IntPtr) As IntPtr
    End Function
    <DllImport("user32.dll")> _
    Private Shared Function ReleaseDC(ByVal hWnd As IntPtr, ByVal hDC As IntPtr) As Integer
    End Function
    <DllImport("gdi32.dll")> _
    Private Shared Function CreateCompatibleBitmap(ByVal hDC As IntPtr, ByVal width As Integer, ByVal height As Integer) As IntPtr
    End Function
  End Class

  Private Sub Button2_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim print As New PrintHelper()
    print.PrintPreviewTree(Me.tvwDB, "My Tree Sample")
  End Sub
Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

vb.net: dynamic textbox

Oddelek: Programiranje
51115 (1005) saule
»

Vb 2005 - TextBox - Izračun števila vrstic?

Oddelek: Izdelava spletišč
81528 (1403) smash
»

[C#] Prosim pomagajte! Potrebujem program, ki bi pobiral podatke iz ene strani

Oddelek: Programiranje
212605 (2215) David1994
»

API+VB

Oddelek: Programiranje
261995 (1699) webblod
»

Odpiranje dat.exe v VB

Oddelek: Programiranje
122840 (2633) webblod

Več podobnih tem