»

Obeta se nam še uspešnejše preprečevanje HIV

Wired News - Ko sem se pred nekaj dnevi učil za izpit biotehnologije, me je presenetilo, da je kar 70% podjetij, ki se ukvarjajo z biotehnologijo, razporejena na nekaj kvadratnih kilometrih okoli University of California. Lahko torej samo ugibate, kje je nastala sledeča ideja.

Tako Wired poroča, da sta znanstvenika s te univerze ob pomoči diplomanta in finančni podpori nekaj sto tisoč dolarjev uspela narediti virus, ki se veže na virus, ki povzroča človeško imunsko pomanjkljivost, in ga inaktivira. Virus je namreč bil biotehnološko modificiran, saj ne vsebuje viruletnih zaporedij nukleotidov, ampak samo protismiselno DNA, ki onemogoča prepisovanje v proteine in virusu HIV onemogoča delitev.

Poskusi so zaenkrat prestali računalniško preračunavanje in celo na izoliranih celicah, in ker so bili uspešni, bodo naslednji tarča poskusne živali.

Problem, ki ga vidita predvsem idejni vodje, pa je, da je tehnologija pravzaprav tako preprosta, da bi jo lahko kdo uporabil tudi v drugačne namene....

22 komentarjev

Cinelerra dobila nagrado

Kiberpipa - Program za video montažo Cinelerra je prejel nagrado Making the Cut na enem najbolj znanih sejmov s področja ustvarjanja gibljivih slik - NAB.


Glede na to, da Kiberpipa že leto dni tvorno sodeluje pri nastajanju tega programskega paketa, smo tudi sami zelo ponosni. No, seveda pa si večino zaslug lasti Cinelerrin ustanovni avtor Adam Williams. Vsekakor pa je nagrada dobra vspodbuda za nadaljne delo. Tako lahko letos pričakujete še hitrejše in še bolj razhroščene različice Cinelerre. Poleg tega pa pripravljamo tudi prevod uporabniškega priročnika v slovenščino in jeseni novo delavnico uporabe programa!

3 komentarji

Novosti na področju vodnega hlajenja

Slo-Tech - V vrhu ponudbe še vedno kraljujejo izpeljanke Stew Forsterjevga White Water vodnega bloka, tako jim je posvečena tudi večina nedavnih testov. Na ProCooling.com so primerjali original z licenčno narejenim DTekovim. Po pričakovanjih so razlike zanemarljive (ali bolje rečeno neizmerljive) in predvsm posledica toleranc pri izdelavi. Njima ob bok lahko postavimo še Danger Danov TDX, nekoliko izboljšan RBX. Predvsem so odpravili težave pri namestitvi, še vedno pa je to blok, ki zahteva velik pretok skozi sistem.
Ravno nasprotno lahko trdimo za AquaJoe AquaGold, ki je povsem zadovoljen že s pretokom okoli 200 l/h, kar je hkrati tudi optimalna vrednost, z...

1 komentar