»

Seznam oznak, ki jih lahko uporabljate pri pisanju sporočil na Slo-Tech forumu.

[st.koda JEZIK]

Jezik nadomestite s programskim jezikom vaše izbire (trenutno so podprti c, php, java, javascript, vb, perl, pascal in html). Izpiše se besedilo ki prikaže urejeno kodo. Pozor: Uporabiti morate tudi končno značko [/st.koda].

Primer: [st.koda java]Koda[/st.koda]

[st.pravila]

Vstavi povezavo do strani s pravili.

[st.oddelek ID]

Vstavi povezavo do oddelka v forumu

[st.latex koda]

Vstavi LaTeX niz

[st.youtube HASHodYouTube]

Vstavi youtube video v besedilo. "HASHodYouTube" zamenjate z embed url-jem od YouTube videa, ki ga želite vstaviti.

[st.tema ID]

Ustvari povezavo do željene teme v forumu.

[st.clan ID]

Ustvari povezavo do uporabniškega profila uporabnika.

[st.znak imegrškečrke]

Nariše grško črko.

[st.slika URL komentar]

Vstavi sliko v besedilo in doda vaš komentar.

Sledi še seznam HTML oznak, ki jih Slo-Techov pregledovalnik omogoča in jih ne bo zavrnil.

<strong>

Tekst odebeli

Primer: besedilo

<sub>

Besedilo podpiše

Primer: besedilo

<sup>

Besedilo nadpiše

Primer: besedilo

<pre>

Besedilo prikaže v obliki "preformated text", kjer so presledki in črke enakih širin, prav tako se ohranijo prelomi vrstic.

Primer:

besedilo

<blockquote>

Prikaže besedilo kot citat.

Primer:

besedilo

<em>

Poševno besedilo

Primer: besedilo

<strike>

Besedilo prečrta

Primer: besedilo

<u>

Besedilo podčrta

Primer: besedilo

<hr>

Nariše vodoravno črto

Risanje tabele

<table>

Definira tabelo

<thead>, <tbody>, <tfoot>

Omogočajo grupiranje vrstic v tabeli. Več o tem [st.povezava http://www.w3schools.com/tags/tag_tbody.asp tukaj].

<tr>

Definira vrstico v tabeli

<td>

Definira stolpec v tabeli

<th>

Definira glavno celico v stolpcu ali vrstici tabele. Besedilo je povdarjeno.

Primer:

Naslov1Naslov2
Stolpec1Stolpec2

<p>

Naredi odstavek

Primer:

Besedilo

<a>

Ustvari povezavo s prirejenim besedilom

Primer: KLIK

<br>

Naredi prelom v naslednjo vrstico.

<ul>

Ustvari neurejen seznam.

Primer:

  • Alineja1
  • Alineja2

<ol>

Ustvari urejen seznam.

Primer:

  1. Alineja1
  2. Alineja2