»

Protoni so v resnici malo manjši?

Nature - V zadnji številki revije Nature je objavljen članek, v katerem avtorji utemeljujejo, da je proton v resnici nekoliko manjši od mere, ki smo ji slepo verjeli dolgo časa. Razlika je minimalna, porekli boste infinitezimalno majhna, in znaša 3 10-17 m, a ne nepomembna. Ingo Sick z Univerze v Baslu pravi, da gre za "pomembno neskladje", ki poskuša nove podatke povezati s štirimi desetletji predhodnih meritev, in dodaja, "da je nekaj nekje resnično močno narobe".

Protoni so med najpogostejšimi fizikalnimi delci, saj ima čisto vsak atom vsaj enega v svojem jedru, a njihova notranja zgradba še ni popolnoma pojasnjena. Vemo, da niso osnovni delci, saj sestojijo iz dveh kvarkov gor in enega kvarka dol, zato imajo celokupni naboj...

22 komentarjev

Bloom Box

Velike enote, ki napajajo eBay

vir: engadget
engadget - Bloom Box nam bo v prihodnosti morda omogočil odklop iz električnega omrežja, saj je pravzaprav elektrarna v malem. Je delo K.R. Sridharja, ki je pred tem razvijal gorivne celice za NASA-o, ki delujejo v obratni smeri ob običajnih gorivnih celic. Omogočale so namreč proizvodnjo kisika na Marsu, a so postale neuporabne po odpovedi poletov na Mars.

Gospod Sridhar se je zato usmeril na potrošniški trg. Obrnil je postopek in izdelal običajno gorivno celico, ki s pomočjo kisika in goriva (do sedaj v veliki večini primerov vodik) in primerne aparature proizvaja električno energijo. Glavna prednost Bloom Boxa je prav neodvisnost od vodika, saj lahko poleg kisika kuri mnogo bolj dostopne surovine, med katere spada večina...

63 komentarjev

Moorov zakon za naslednje stoletje

Slo-Tech - Raziskovalci Oddelka za kemijo in kemično biologijo Harwardske Univerze, Oddelka za materiale Drexelske Univerze in Oddelka za kemijo univerze v Pensilvaniji, so ugotovili, da lahko nanožice iz barijevega titanata (BaTiO3), s polmerom 3 nm z dodatkom vode oziroma hidroksilnih skupin ali pa ogljikovih oksilatov, ohranijo feroelektrične lastnosti tudi pri sobni temperaturi in da to zmožnost obdržijo nanožičke do premera 0,8 nm (s pomočjo hlajenja).

Do odkritja so prišli čisto naključno, ko so izmerili feroelektične lastnosti na nanožicah, ki jih glede na njihovo velikost ne bi smeli izmeriti, saj je do sedaj je veljalo pravilo, da feroelektrične lastnosti padajo linearno z manjšanjem velikosti oz. z manjšanjem premera. Z IR spektroskopijo so ugotovili, da se je na omenjene nanožičke vezala atmosferska vlaga, ki je odigrala vlogo stabilizatorja elektičnega dipola. Brez dodatka vode bi bile nanožice s podobnimi feroelektričnimi lastnostmi velike najmanj 50 nm.

Tehnologija potencialno...

6 komentarjev

Eden prvih bioračunalnikov

New Scientist - Izraelskim znanstvenikom je uspelo izdelati molekularni računalnik, morda bolj korektno imenovan kalkulator, ki za izračun uporablja dva encima. En je baziran na vodikovem peroksidu, drug pa na glukozi, prisotnost obeh encimov je definirana kot binarna enica, odstotnost kot ničla. Zaenkrat je naprava še zelo počasna, a ima ogromno potenciala in bi znala v prihodnosti prehiteti svoje na siliciju živeče brate. Ker encime uporablja tudi naše telo, Itamar Willner napoveduje celo računalnike kar znotraj naših teles - Človekolator.

Že vidim Apple iNoht. Izraelcem pa preostane samo še da preprogramirajo Hamas, ponudijo podobne usluge ZDA in so na konju. Lennonova pesem Imagine bo zvenela nekoliko drugače, kot si je zamislil avtor.

22 komentarjev

Vodne žice

Slo-Tech - Raziskovalci laboratorija Brookheven National Laboratory, ZDA, v sodelovanju z ostalimi raziskovalnimi inštitucijami, so uspeli ustvariti vodne nanožice (water wires), velike manj kot nanometer. Ustvarili so jih s pomočjo visokega pritiska znotraj določenih kristalov. Poleg tega jim je uspela tudi določena stopnja manipulacije s temi žicami.

Podobne strukture najdemo v celičnih membranah. Te strukture so odgovorne za transport protonov preko membrane. To je nujen člen v verigi procesov, s katerimi celica proizvaja potrebno energijo.

Takšne vodne nanožice so odličen prevodnik protonov in so zato potencialno uporabne za proizvodnjo novih tipov gorivnih celic oziroma vseh naprav, ki uporabljajo transport protonov za njihovo delovanje.

Vir: Laboratory news

3 komentarji

Obetajo se nam nanoniti

Nanoniti

vir: Nature
Nature - Nanotehnologija ali vsaj tisti del tehnologije, ki trenutno proizvaja izdelke nanometrskega nivoja, čedalje bolj prodira v znanstvena raziskovanja in posledično v vsakdanjo uporabo.

Da je temu res tako, priča sledeča novica spletnega oddelka revije Nature. Tako poročajo, da je raziskovalni skupini Alana Windle-a na univerzi Cambridge uspelo iz precej osnovnih in dostopnih izhodnih reagentov izdelati prve nanoniti. Kot vir ogljika za nanocevke, ki sestavlajo niti, so uporabili kar etanol, ki ga je možno pridobivati tudi iz obnovljivih virov, katalizator je bil ferocen, za lepše zvijanje pa so dodali še tiofen. Mešanico so vbrizgali v tok vodika in nastale so nanoniti.

Kljub dejstvu, da rezultati niso imeli večje trdnosti kot tekstilna vlakna, pa se odpirajo možnosti za izboljšave, poleg tega pa se sam proces zaradi...

3 komentarji

Nanotehnologija še (makro) korak bliže

Slo-Tech - NTT (Nippon Telegraph and Telephone) je nedavno pokrajšal še dve ničli. S svojim sistemom za litografijo s curkom elektronov jim je uspelo oblikovati tridimenzionalen objekt z natančnostjo 10 nm, s čimer so za kar stokrat presegli vse dosedanje metode. Te so povrh vsega še povečini za praktično rabo in pogosto uporabljajo rentgenske žarke, ki s svojo valovno dolžino omejujejo natančnost na velikostni red enega mikrona.

Tehnologija litografije s curkom elektronov sama po sebi ni nova, uporabljajo jo za izdelovanje dvodimenzionalnih vzorcev, napredek se skriva v prehodu v tri dimenzije. Za to je potreben mehanizem, ki omogoča vrtenje okoli vsaj dveh osi in določanje tretje koordinate. NTT je premagal obe oviri....

3 komentarji

Bitka termalnih Mazil™

Gaming in 3D - Zaradi slabe prevodnosti zraka se ponavadi med procesor in hladilnik namaže termalno pasto, ki je odličen prevodnik toplote. Pasta pa je še posebno pomembna pri navitih računalnikih, kjer lahko slab prenos toplote povzroči nezaželen vonj po plastiki. Na Gaming 3D so med seboj primerjali 4 vrste termalnih namazov. Presenetljivo na testu ni zmagal Arctic Silver III, temveč Nanotherm II.

1 komentar

Proizvajalec Traxdata je broke

uebertakten.de - Pojavila se je novica, da je proizvajalec medijev in CD snemalcev Traxdata v rdečih številkah. Tako naj bi proizvodnjo CD snemalnikov prevzela nova firma E&K, ki naj bi pod svojim imenom tržila snemalnike. Podpora snemalnikom in ostalem Traxdata-HW pa bo ostala. Novi produkti se bojo pod novim imenom pojavili v kratkem. Hčerinska firma od E&K, Ritek, proizvaja že nekaj let medije za Traxdato, ki ji je v zadnjih letih uspelo, da je prišla med glavne proizvajalce le teh. Večji del delavcev in vodstva Traxdate je že ustanovil v povezavi z Mstation novo firmo. Le ti pa se bojo ukvarjali bolj z trženjem kot z proizvodnjo novih stvari.

0 komentarjev