» »

Nova Pravila

Nova Pravila

Temo vidijo: vsi

kuglvinkl ::

Vpr.: Kaj je to?!
Odg.: To so nova pravila.

Vpr.: Pa so resnično potrebna?
Odg.: Da. V zadnjem času je bilo na forumu precej "šuma". Poleg tega so zdaj vsa področja, ki urejajo odnose med Slo-techom in njegovimi člani celovito urejena.

Vpr.: Khm, OK, se precej razlikujejo do prejšnjih?
Odg.: Niti ne. Osnovni del, tj. OBNAŠANJE IN KULTURA NA FORUMU, zdaj je to Poglavje A, je zelo podoben prejšnjim pravilom. Večina poglavij je povsem novih, povsem na novo so spisane tudi sankcije oz. naši ukrepi. Ti so sedaj veliko bolj transparenti.

Vpr.: Niste malo pretiravali z dolžino pravil?
Odg.: Ne. Za uporabnika sta bistveni poglavji A in B, ki sta kar se tiče prepovedi zelo podobna prejšnjim pravilom. Zaradi vse večjega obiska naše strani pa se je pojavila potreba, da reagiramo tudi na pestrost odnosov, ki jih prinese večja obiskanost strani.

Vpr.: Ta pravila so dokončna? Lahko še kakorkoli vplivamo na njih?
Odg.: O vsakem _dobro_ argumentiranem predlogu bom zelo resno razmislil. Časa za predloge imate 14 dni od objave te teme.

Vpr.: Kdaj začnejo veljati?
Odg.: Najkasneje 21 dni od objave te teme.
Your focus determines your reallity
  • preklical globalnost: Primoz ()

kuglvinkl ::

A. OBNAŠANJE IN KULTURA NA FORUMU

1. člen

(1) Prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo ali nestrpnost.
(2) Prepovedana je razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev in opravljanje.


2. člen

(1) Zahteva se argumentiran pogovor, ki se nanaša na predmet razprave. Zaželeno je, da je podkrepljen z viri.
(2) Sklicevanje na lastno avtoriteto je nezaželeno.


3.člen

V odgovorih je potrebno slediti vsebini postavljene teme ali novice.


4.člen

Naslovi tem v forumu morajo odsevati njihovo vsebino. Naslovi podobni "na pomoč", "ne dela" so prepovedani.


5. člen

Prepovedano je postavljanje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih Foruma ali temah.


6. člen

Prepovedana je pretirana uporaba velikih črk (kričanje). Pretirana uporaba pomeni več kot 10% VELIKIH ČRK.


7.člen

(1) Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil ali postavljanje tem.
(2) Prepovedano je oživljanje neaktivne teme, brez podajanja novih informacij prej kot v petih dneh (bump).


8. člen

Nezaželena je uporaba kletvic in žaljivk.


9 .člen

(1) Prepovedano je objavljanje in iskanje pornografskih vsebin ter povezav do njih.
(2) Prepovedano je objavljanje in iskanje snovi, predmetov, navodil za postopke ali dejavnosti, katerih promet je prepovedan z zakonom.


10.člen

Prepovedano je uporabljati več uporabniških imen.B. INTELEKTUALNA LASTNINA

11. člen

(1) Avtor z objavo prispevka na kateremkoli delu Slo-Techa, neizključno prenese pravico dajanja na voljo javnosti na Slo-Tech.
(2) Slo-Tech ima pravico do neobjave, krajšanja, spremembe vseh prispevkov uporabnikov, če ti prispevki kršijo pravila te strani in javni red RS.

12. člen

Prepovedano je povpraševanje, iskanje in objavljanje kakršnihkoli podatkov, ki bi kršili pravo intelektualne lastnine.C. ZASEBNOST13.člen

(1) Slo-Tech zbira naslednje uporabnikove informacije:
/1 IP naslov za administracijo strani (statistika);
/2 Naslov elektronske pošte, ki je potreben za registracijo;
/3 Podatke, ki jih uporabnik posreduje.

(2) Slo-Tech dodeli uporabniku ob začetku seje piškotek (session cookie) za prilagoditev
uporabniške izkušnje.
(3 Slo-Tech dodeli uporabniku ob samodejni prijavi trajen piškotek (cookie) za njegovo enolično
identifikacijo.

14.člen

Slo-Tech bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ni objavil, ne bodo
dostopni tretjim osebam in javnosti.


15.člen

Podatki iz prejšnjega člena bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za;
/1 postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi;
/2 nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine Slo-Techa.


16.člen

(1) Teme v Zasebnih sporočilih (link), v katerih sodeluje pet ali več oseb, so nadzorovane enako kot Forum.
(2) Tem iz zgornjega odstavka v katerih sodeluje manj kot pet oseb, upravljalec ne nadzoruje niti prebira.
D. OGLAŠEVANJE

17.člen

Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z upravljavcem strani (team@slo-tech.com).

18.člen

(1) Če oglas ne sodi v oglaševalsko vsebino iz prejšnjega člena, ga je dovoljeno postaviti samo v oddelku Mali oglasi
(2) Tema Navodila za pisanje malih oglasov je sestavni del teh pravil.

19. člen
(1) Če se pojavi upravičen dvom, ali oglas ureja 17. ali 18. člen, mora tisti, ki je oglas objavil (oglaševalec), na zahtevo Slo-Techa vsebino oglasa pojasniti.
(2) Slo-Tech sporoči zahtevo za pojasnilo iz prvega odstavka tega člena po elektronski pošti oglaševalca. Vsa nadaljna komunikacija poteka po elektronski pošti.


20.člen

Za resničnost in točnost navedb iz 17. in 18. člena v oglasu je odgovoren oglaševalec.E. ODGOVORNOST


21.člen

(1) Storitve, ki jih ponuja Slo-Tech, so takšne kot so. Slo-Tech ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo ali za težave, ki bi bile storjene in povzročene z uporabo njegovih storitev: nedostopnost strani, motnje dostopa strani, virusi, napake v katerikoli informacijah in dokumentih posredovanih s strani Slo-Techa.

(2) Vsak uporabnik odgovarja za svoja dejanja in sporočila.F. SANKCIJE

22. člen

Sankcije so
/1 dodelitev oznake persona rudis;
/2 dodelitev oznake persona non grata;
/3 vklop uporabnikovim očem neprijaznega vmesnika;
/4 združevanje uporabniških imen;
/5 zaklep teme;
/6 brisanje odgovora;
/7 popravljanje odgovora;
/8 začasna omejitev postavljanja tem in dajanja odgovorov.


23. člen

Administrator ali moderator mora ukrep obrazložiti.


24. člen

1) Kršitev 1. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše. Kršitelju se lahko dodeli oznaka persona rudis.
(2) Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
(3) Ob posebno hudi kršitvi se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.


25. člen

(1) Kršitev prvega odstavka 2. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme, tema se lahko zaklene. Kršitelju se lahko dodeli oznaka persona rudis.
(2) Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona non grata, lahko se mu vključi očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
(3) Ob posebno hudi kršitvi se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
(4) Kršitev drugega odstavka 2. člena se lahko kaznuje z dodelitvijo oznake persona rudis.


26. člen

(1) Kršitev 3. člena se kaznuje z izbrisom odgovora.
(2) Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona rudis.


27. člen

Kršitev 4. člena se kaznuje z zaklepom teme. Moderator lahko popravi neustrezen naslov.


28. člen

Kršitev 5. člena se kaznuje z zaklepom teme ali izbrisom odgovora.


29. člen

Kršitev 6. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali zaklepom teme. Moderator lahko popravi besedilo.


30. člen

(1) Kršitev 7. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali zaklepom teme.
(2) Ob posebno hudi kršitvi prvega odstavka tega člena, se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, lahko se mu vključi očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.


31. člen

(1) Kršitev 8. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme.
(2) Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona rudis.
(3) Ob posebno hudi kršitvi, se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, lahko se mu vključi očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.


32. člen

(1) Kršitev 9. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše. Kršitelju se lahko dodeli oznaka persona rudis.
(2) Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
(3) Ob posebno hudi kršitvi se takoj dodeli oznaka persona non grata, kršitelju se vključi očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.


33. člen

(1) Kršitev 10. člena se kaznuje z združitvijo uporabniških imen.
(2) Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona rudis ali persona non grata.


34. člen

1) Kršitev 12. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše. Kršitelju se dodeli oznaka persona rudis.
(2) Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
(3) Ob posebno hudi kršitvi se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.


35. člen

(1) Kršitev 17. člena se kaznuje z izbrisom oglasa, kršitelju se dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
(2) Če uporabnik ne upošteva pravil, ki izhajajo iz teme Navodila za pisanje malih oglasov, se oglas izbriše.
(3) Dokler oglaševalec ne odgovori na zahtevo za pojasnilo iz 19. člena ali vsebine v odgovoru ne pojasni tako, da nedvoumno izhaja, da oglas sodi pod 17. ali 18. člen, ostane oglas izbrisan. Če oglaševalec še naprej tako oglašuje, se postopa po prvem odstavku tega člena.


36. člen

(1) Vse pritožbe so javne. Podane morajo biti v 14 dneh od ukrepa, izjemoma v enem mesecu.
(2) Argumentirano pritožbo mora uporabnik poslati v oddelek Slo-Tech, tema Pritožbe. Pritožb poslanih po zasebnih sporočilih, elektronski pošti ali postavljenih v drugih oddelkih, ne bomo upoštevali.
(3) Na pritožbo odgovarja tisti, ki je posredoval.
(4) Odgovor na pritožbo je dokončen.


37. člen

(1) Oznaka Persona rudis preneha, ko se kršitelj javno opraviči, vendar ne prej kot v 3 dneh od dodelitve oznake.
(2) Oznaka Persona non grata preneha, ko se kršitelj javno opraviči, vendar ne prej kot v 14 dneh od dodelitve oznake.
(3) Kršitelju se izklopi očem neprijazen vmesnik, ko se javno opraviči, vendar ne prej kot v 14 dneh od vklopa vmesnika.
(4) Kršitelj se javno opraviči v forumu v oddelku Slo-Tech.
(5) Tema se odklene, takoj ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.
(6) Odgovor se odbriše ali vrne v prvotno stanje, takoj ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.
(7) Začasna omejitev postavljanja tem in dajanja odgovorov preneha najkasneje v 24 urah.
(8) Slo-tech lahko ob izredni priložnosti podeli splošno amnestijo. Takrat prenehajo sankcije iz 1., 2., 3. in 8. odstavka 22. člena.
Your focus determines your reallity

Zgodovina sprememb…

kuglvinkl ::

Pravila so dopolnjena. Natančneje si poglejte v komentarjih (link v prvem postu).
Your focus determines your reallity


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo

Zakaj ste mi spremenili uporabniško ime?

Oddelek: Slo-Tech
483052 (982) kuglvinkl

Problemi v zvezi s filmi, ki jih zapečem na CD

Oddelek: Pomoč in nasveti
131990 (1810) Damjan Jagar
»

Zakaj persona rudis dodelujete? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Slo-Tech
1218181 (5251) Caligula

Več podobnih tem