» »

montaža hiRes pdf datotek

montaža hiRes pdf datotek

jurijmurij ::

zanima me kateri program je priporočljiv za montažo hiRes pdf datotek z embedanim textom ter maskami na slikah.
Ali sploh obstaja program ki bi bil kompatibilen z pdf-ji iz več različnih grafičnih programov?
Zanima me v katerem programu naj se lotim elektonske montaže, priprave za tisk?

Hvala

Matev ::

mislim da so ti stvari ušle iz rok

kaj sploh želiš?

programov za impozicijo (el.montažo) je mnogo
a so to specialni programi

recimo preps je en izmed njih

http://www.google.com/search?hl=sl&q=creo+preps&btnG=Iskanje&lr=

Opkow ::

To?

Opkow ::

Pa se to...

Impostripa se ne pipaj.. vsaj 2 leti nazaj ko smo ga kupili... Ni vreden, pa ce ti ga zastonj dajo.

Pa toliko v vednost. Brez dongla (USB ali paralelni kljuc) zadeve ne delujejo, ker so pac zascitene, da folk ne kopira veselo naokoli. :)

Sicer pa.. Montazo lohka delas tudi v Indesignu ali podobnem programu. Je pa res, da moras bit zelo natancen in se prej posvetovat s tiskarjem oz montazerji, kaj in kako naj bo zadeva speljana. :)

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Opkow ()

janezl ::

Evo, da ti bo malo bolj jasno. Te dni oddajam seminarsko na temo impozicije.
Sam uporabljam Heidelberg Prinect Signa station.
Če rabiš kaj za zmontirat, ti naredim kako uslugico.

Janez

Slikc ni..

Seminarska naloga: zgibalne sheme in programi za zaslonsko montažo

Uvod: o zgibanju papirja
Zgibanje, prepogibanje in zvijanje papirja poznamo že od same iznajdbe papirja. Prenašanje, manipulacija in skladiščenje takega papirja je enostavneje.
Zgibanje papirja po zgibalni shemi se je pojavilo z pojavom tiska, zlasti v večjem formatu (npr. A2, B2...)
Osnove zgibanja
Strojno in ročno zgibanje
Strojni in ročni zgibalniki izdelajo različne zgibe. Ročno zgibanje poteka brez orodij, strojno zgibanje pa opravijo posebni zgibalniki. Zgibalniki naredijo močan zgib, ki je ob povečanju sile lahko še močnejši.
Zgibalna črta, ki nastane med zgibanjem, se v knjigovezniški terminologiji uporablja kot zgib. Zgibani produkt se imenuje zgibani list.
Papir
Papir in način, na katerega je bil izdelan, močno vpliva na zgib.
Glede na poravnavo vlaken med obdelavo papirja govorimo o krčenju in raztezanju in o papirnih vlaknih.
V proizvodnji papirja razlikujemo naslednje tri tipe:
• Ročna proizvodnja
Pri enakomerni in naključni obdelavi vlaken ima papir skoraj enake značilnosti raztezanja in krčenja. Vlakna nimajo smeri.
• Valjasti papirni stroj
Krožni gibi valja poravnajo vlakna v smeri gibanja papirja. Pri takem papirju lahko brez težav določimo smer vlaken.
• Fourdrinierjev papirni stroj
Papir, narejen na Fourdrinierjevem papirnem stroju, ima jasno vidna vlakna. Ta vrsta papirja je močna v smeri vlaken. Moč dosežemo z raztezanjem med obdelavo papirja. Papir se dobro raztega in krči v nasprotni smeri vlaken.
Dolga in kratka vlakna

Slika 1: Dolga vlakna in kratka vlakna
Glede na to, kako so listi papirja izrezani iz zvitka papirja, je papir klasificiran kot dolgovlaknati (Slika 1/1) ali kratkovlaknati (Slika 1/2).
Ker morajo vlakna pri tiskanju običajno teči vzporedno z robom, je uporaba dolgovlaknatega in kratkovlaknatega papirja odvisna od vrste zgiba.
Načini zgibanja
Obstajata dva načina zgibanja Zgibanje z zgibalnim nožem in z zgibalnimi žepi. Oba načina lahko uporabljamo kombinirano.
Zgibanje z zgibalnim nožem

Slika 2: Zgibanje z nožem

Pri zgibanju z zgibalnim nožem oblikuje zgib en vertikalno prilagodljivi zgibalni nož (Slika 2/1) in dva zgibalna valja, ki se vrtita v nasprotnih smereh (Slika 2/3).
List (Slika 2/2) pride do ustavljalnika listov. Po kratki pavzi se zgibalni nož (Slika 2/1) spusti med zgibalna valja (Slika 2/3) in zgiba list.
Vrteča se zgibalna valja primeta list in oblikujeta zgib, ko je list med njima, zgibalni nož pa se prestavi v začetni položaj.
Zgibanje z zgibalnimi žepi

Slika 3, Zgibanje z zgibalnimi žepi

Pri zgibanju z zgibalnimi žepi liste zgibajo trije zgibalni valji (Slika 3/2 in Slika 3/4) in en zgibalni žep (Slika 3/1).
Dva zgibalna valja (Slika 10/2) sta nastavljena vertikalno eden nad drugim in vlagata list (Slika 3/3) v zgibalni žep (Slika 3/1).
Ko prednji rob lista pride do konca zgibalnega žepa (glej Slika 3) in ko list istočasno pride skozi zgibalne valje (Slika 3/2), se v pregibnem prostoru oblikuje žepni zgib. Ta zgib primejo vrteči se zgibalni valji (Slika 3/2 in 3/4) in liste prenesejo naprej (glej Fig. 3). Končni zgib se oblikuje, ko liste teče skozi valje.
Primeri zgibov
Z različnimi vrstami strojev in z različnimi zgibalnimi nastavitvami lahko naredite veliko različnih vrst zgibov.
Vzporedni zgib

Slika 4, Vzporedni zgib
Pri vzporednem zgibu se zgibi med seboj vedno vzporedni. Pri paralelnem sredinskem zgibu (Slika 4) je zgib pri vsakem zgibalnem žepu do sredine zgibanega lista.
Pri tem je list pri vsakem zgibanju zgiban samo do polovice.
Tehnologija tiska

Slika 5, Oznake tiskarske in zgibalne pole

Pri zgibanju posamezne potiskane pole, imenovane »knjigoveška pola (KP), za konstrukcijo tiskarske pole (TP) potrebujemo naslednje informacije in oznake:
Stranska marka, vložni kot (Lay)
Označuje na katero stranico, je bila pola poravnana med tekom skozi tiskarski stroj. Na isto stranico poravnavamo papir tudi med vlaganjem v zgibalni stroj. Tako se zagotovi ponovlivost in skladje.
Znašalna oznaka (Collating mark)
Črn, podolgovat pravokotnik, postavljen na hrbet zgibane pole, omogoča knjigovezu preverjanje zaporedja znašanja zgibanih pol. Znašalna oznaka potuje za en korak naprej v primerjavi s prejšnjo polo.
Tekstna oznaka (Signature)
Tekstovna oznaka, natisnjena v vseh barvah tiska, vsebuje številko tiskarske in knjigoveške pole, ime in št. Naročila, označbo barve, čas.
Dodatek za porezavo (Head-, front- and tail trim)
Porezava v glavi, nogi in zunanji strani, je narejena po procesu znašanja in vezave zgibanih pol. Porezava omogoča 3-stransko odpiranje zgibane pole in omogoča končno listanje produkta.
Dodatek za rezkanje (Routing edge)
Ozek, približno 3mm širok rob v hrbtu, ki se odreže v procesu mehke vezave, da bi lepilo doseglo vse liste v zgibani poli.
Prezgib (Gripper fold)
Namerno podaljšanje sprednjega ali zadnjega robu zgibane pole, za lažje odpiranje zgibane pole, med procesom vezave z žico ali šivanja z nitjo.
Paginacijo, oziroma pravilni razpored lege strani na zgibalni poli, določa način zgibanja.
Označevanje zgibalnih shem
Različni zgibalni stroji različnih proizvajalcev zgibajo na podlagi istih principov, ki smo jih našteli: zgibanje z zgibalnim žepom in zgibanje z nožem. Da bi poenostavili komunikacijo med uporabniki so razvili različne načine opisovanja kombinacij zgibanja:

a. Grafična ponazoritev
Zgibanje z zgibalnim žepom

Uporaba polnih in ravnih črt. Polna črta ponazarja zgornje zgibalne žepe, črtkane črte ponazarjajo spodnje zgibalne žepe. Gornji zgibalni žepi so označeni z lihimi številkami, spodnji zgibalni žepi pa s sodimi.

Zgibanje z nožem

Ponazorimo z pravokotnikom. Zaporedni noži so si vedno pravokotni drug na drugega, nekateri stroji omogočajo kombinacijo dveh nožev, z vmesnim zgibalnim žepom.

Slika 6: Primer zgibalne konfiguracije
Primer: zgibalni stroj z 4 zgibalnimi žepi, nožem, žepom, nožem (Slika 6). Pikčaste črte označujejo nameščene žlebilno-perforirne osi.

b. Tabelarični prikaz, imenski katalog
Zgibalne sheme lahko ponazorimo razprto, z označbo, koliko strani se nahaja na shemi. Zgibalna shema je označena z imenom in zaporedno številko, kot posledica dogovora v nemškem združenju za tisk in medije BVDM. Tak katalog (Slika 7) v avtomatizirane zgibalne stroje vgrajujejo proizvajalci strojev, oz. ga najdemo v programih za zaslonsko montažo.


Slika 7: Katalog zgibalnih shem

Programi za zaslonsko montažo
Programi za zaslonsko montažo so se na tržišču kot orodje za izračunavanje in določevanje zgibalnih shem, za izbrana naročila. Šele kasneje, z uvedbo Postscripta, kot standarda za zapis strani, so programi za zaslonsko montažo dobili funkcijo, ki jo opravljajo danes: razporejanje dokumentov v elektronski obliki glede na zadane parametre tiska, papirja in dodelavnih parametrov.

Vrste programov za zaslonsko montažo
Glede na način delovanja poznamo programe, ki delujejo kot podprogram ali vtičnik v drugem programu. Ti programi lahko delajo z izvornimi datotekami za prelom, v programih QuarkXpress (Dynagram Inposition), InDesingn (Alap ImposerPRO), PageMaker. Tudi za Adobe Acrobat obstajajo vtičniki za zaslonsko montažo: Quite Imposing, Alap Imposer...

Slika 8: Dynagram Inposition XT
Navadno ti programi omogočajo osnovne funkcije zgibanja in dodelave, največkrat je predpregled izdelka viden šele na samem zaključku dela. V primeru kompliciranih zgibalnih in znašalnih operacij, ti programi odpovedo.

Slika 9: Vtičnik za Acrobat, Quite Imposing Plus

Samostojni programi za zaslonsko montažo (DK&A, Dynagram; Heidelberg, Prinect Signa station; Kodak, Preps…) so profesionalna orodja, ki omogočajo različne operacije, kot so repetiranje in zlaganje manjših formatov na večji format, optimizacijo zlaganja v smislu izkoristka materiala, montažo po zgibalni shemi z upoštevanjem parametrov tiska (ploski, rotacijski tisk), materiala in zakonitosti dodelavnih strojev.

Slika 10: Samostojni program KIM PDF

Nekateri programi omogočajo tudi montažo kartonskih zloženk. V sodobnem proizvodnem procesu je program za zaslonsko montažo postavljen v središče delotoka v pripravi tiska, saj neposredno združuje vnos vseh pomembnih parametrov proizvodnje. Z nastankom CIP3, so programi za zaslonsko montažo dobili možnost zapisa CIP3 datoteke z geometrijskimi podatki, ki se uporabljajo za prednastavljanje rezalnih strojev, zgibalnih strojev in strojev za vezavo z žico. Seveda, če želimo efikasno uporabiti te podatke, morajo biti stroji ustrezno avtomatizirani, da lahko sprejmejo in uporabijo podatke v digitalni obliki.

Delovanje programa za zaslonsko montažo
Kot pri vseh predelovalnih postopkih, tudi pri programu za zaslonsko montažo poznamo koncept včitavanja podatkov, obdelave in izpisa.
Vhodni podatki so:
- administrativni podatki (ime naročila, številka naročila, podatki o naročniku)
- informacija o dokumentu, ki ga montiramo (velikost strani, dodatek za porezavo, število strani, število barv, dokument, zapisan v vhodnem formatu, ki ga program podpira)
- informacija o tiskarskem procesu (vrsta tiskarskega stroja, podatki o materialu, na katerem se bo naročilo tiskalo, način tiska)
- informacija o dodelavnih postopkih (znašanje, rezanje, zgibanje)
Obdelava:
- kombiniranje vhodnih podatkov glede na možnosti samega programa
- dodajanje potrebnih oznak za tisk in dodelavo
- zapis zgibalnega programa za morebitno kasnejšo uporabo

Izpis:
- zapis celotne informacije za osvetljevanje filma ali plošče, v obliki datoteke, ki jo proram podpira (PDF, PS, bitmap format)
- zapis geometrijske informacije v CIP3 formatu (PPF)
- novejši programi zapisujejo samo geometrijsko informacijo za razporejanje v JDF obliki. Končno razporejanje vsebine visokoločljivih podatkov, se izvaja na strežnikih, ki skrbijo za avtomatiziran delotok proizvodnega procesa.
Primer uporabe programa za zaslonsko montažo Heidelberg Prinect Signa Station
Za izdelavo poročil pri izdelavi kalkulacije za izdelavo tiska, montaže časopisa Finance ter vajah (izdelava kartonske zloženke), sem uporabil zgoraj omenjeni program. Delovanje za določene namene je razloženo skozi sam postopek izdelave.
Zaključek
Program za zaslonsko montažo je nepogrešljivi del vsake proizvodnje tiskovne forme večjega formata, zlasti z uporabo CTP tehnologije.
Najnovejši trendi razvoja nakazujejo, da bodo se bo vloga samostojnega programa za zaslonsko montažo s časom zlila skupaj s programom za predkalkulacijo celotnega naročila, saj so ravno tam vnešeni osnovni parametri izdelave celotnega naročila. Tak program kot rezultat zapiše JDF datoteko, ki vsebuje geometrijske informacije za razporejanje vsebine, ter vse potrebne oznake. Vsebina kot PDF se samodejno pozicionira na pravo mesto, osvetljevanje in drugi postopki izpisa se lahko začno.
Literatura
Bundesverband Druck: Handbuch zur Anendung eingeitlicher Falzbezeichnungen - Falzartenkatalog, 1990
73 de Jani

Matev ::

A to pri Golobu delaš?


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Pisanje z miško, ko tipkovnica ne deluje. Kje se to vklopi v win 7?

Oddelek: Pomoč in nasveti
141769 (1546) Duhec
»

Je možno dobiti papir ki se rabi za tiskanje denarja kje?

Oddelek: Loža
215446 (3397) detroit
»

Predizpolnjene davčne napovedi (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Zasebnost
718414 (4797) poweroff
»

Alternativna uporaba GPUjev

Oddelek: Znanost in tehnologija
422867 (2146) OwcA
»

Memory leak winXP

Oddelek: Pomoč in nasveti
12786 (708) luggy

Več podobnih tem