» »

vkljucevanje txt datoteke v ...

vkljucevanje txt datoteke v ...

matic ::

Kako lahko neko besedilo iz neke txt datoteke prikazes
 • v htmlju preko js?
 • preko ASP // php?
 • flasha?
 • Loki ::

  html:
  < ! -- #include file= "a.txt " -- > - izpusti presledke razen med include file;
  ce je includana datoteka v kaksni drugi mapi, uporabi include virtual

  za ASP je enako (kar jest vem), za php pa ne vem, ampak bi po moje moglo delat zgornje.
  I left my wallet in El Segundo

  rc-car ::

  V PHPju includaš takole:
  include ("fajl.txt");
  Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed

  matic ::

  .. JA ampak to includa vsebino txt-ja v html .. kaj pa da vsebino txt izpisem nekam v htmlju kot text med tagoma [p] ? Da mi ni treba vsakic popravljat celotnega htmlja ko nekaj popravim, dodam v besedilo na strani, ampak samo updatam txt file!

  rc-car ::

  Povej zdej hočeš PHP al v HTMLju narest to?
  Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed

  matic ::

  Oboje.. napisi tisto resitev ki jo poznas, po moznosti se v Flash, ce pa vse 3 pa se kksno dodatno pa se tok bols..

  G[e]c ::

  Kva je Matic spet problemi:)
  :D

  Loki ::

  en tip.
  tist file V KATEREGA includas, mores poimenovati shtml, ce ti slucajn to dela probleme.
  I left my wallet in El Segundo

  Lunik ::

  glede inkluda v flash: v flashu narediš en text box, ki ga poimenuješ npr. "tekst". narediš txt fajl, na začetek katerega napišeš "tekst=tlepridetext". pol pa daš v flashu ukaz (na frejm, gumb...) loadVariablesNum ("tekstfajl.txt", 0);
  to je to.

  i flash

  Matty ::

  Ko smo ze pri include...
  Recimo, da imam na strani 5 povezav. Ko kliknem na povezavo 1 se mi pod to povezavo prikaze vsebina a.txt. Ko kliknem na povezavo 2 se mi pokaze vsebina b.txt in tako dalje... Je to mozno narediti z javascriptom?

  rc-car ::

  Matty: ja, to se nardi z javascriptom
  Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed

  Loki ::

  vem, da je ze malo star thread, ampak yebiga.
  matic kaj pa takole:
  <p><--#include file=".( pac text iz fila) ..."></p>
  I left my wallet in El Segundo

  matic ::

  roberto pa sej to si napisu ti ze kot prvi topci cisto zgoraj na vrhu!?!? Ja in to deluje preko aspja.. oz. shtml.. samo da je streznik ki sprocesira to datoteko, ker ce je samo golo prikazan potem tega ne premelje in ne includa..
  se vedno me edino bega kako includam ravno.. da bi includal v htm datoetko ki se ne procesira, ki jo streznik ne premllje .. da bi to naredil nekako s pomocjo javascripta..

  webblod ::

  OH ja ...

  torej...

  Option Explicit

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Regarding code quality:
  ' 1) The following code does a lot of string manipulation by
  ' concatenating short strings together with the "&" operator.
  ' Since string concatenation is expensive, this is a very
  ' inefficient way to write code. However, it is a very
  ' maintainable way to write code, and is used here because this
  ' program performs extensive disk operations, and because the
  ' disk is much slower than the memory operations required to
  ' concatenate the strings. Keep in mind that this is demonstration
  ' code, not production code.
  '
  ' 2) "Option Explicit" is used, because declared variable access is
  ' slightly faster than undeclared variable access. It also prevents
  ' bugs from creeping into your code, such as when you misspell
  ' DriveTypeCDROM as DriveTypeCDORM.
  '
  ' 3) Error handling is absent from this code, to make the code more
  ' readable. Although precautions have been taken to ensure that the
  ' code will not error in common cases, file systems can be
  ' unpredictable. In production code, use On Error Resume Next and
  ' the Err object to trap possible errors.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Some handy global variables
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Dim TabStop
  Dim NewLine

  Const TestDrive = "C"
  Const TestFilePath = "C:\Test"

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Constants returned by Drive.DriveType
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Const DriveTypeRemovable = 1
  Const DriveTypeFixed = 2
  Const DriveTypeNetwork = 3
  Const DriveTypeCDROM = 4
  Const DriveTypeRAMDisk = 5

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Constants returned by File.Attributes
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Const FileAttrNormal = 0
  Const FileAttrReadOnly = 1
  Const FileAttrHidden = 2
  Const FileAttrSystem = 4
  Const FileAttrVolume = 8
  Const FileAttrDirectory = 16
  Const FileAttrArchive = 32
  Const FileAttrAlias = 64
  Const FileAttrCompressed = 128

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Constants for opening files
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Const OpenFileForReading = 1
  Const OpenFileForWriting = 2
  Const OpenFileForAppending = 8

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' ShowDriveType
  ' Purpose:
  ' Generates a string describing the drive type of a given Drive object.
  ' Demonstrates the following
  ' - Drive.DriveType
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Function ShowDriveType(Drive)

  Dim S

  Select Case Drive.DriveType
  Case DriveTypeRemovable
  S = "Removable"
  Case DriveTypeFixed
  S = "Fixed"
  Case DriveTypeNetwork
  S = "Network"
  Case DriveTypeCDROM
  S = "CD-ROM"
  Case DriveTypeRAMDisk
  S = "RAM Disk"
  Case Else
  S = "Unknown"
  End Select

  ShowDriveType = S

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' ShowFileAttr
  ' Purpose:
  ' Generates a string describing the attributes of a file or folder.
  ' Demonstrates the following
  ' - File.Attributes
  ' - Folder.Attributes
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Function ShowFileAttr(File) ' File can be a file or folder

  Dim S
  Dim Attr

  Attr = File.Attributes

  If Attr = 0 Then
  ShowFileAttr = "Normal"
  Exit Function
  End If

  If Attr And FileAttrDirectory Then S = S & "Directory "
  If Attr And FileAttrReadOnly Then S = S & "Read-Only "
  If Attr And FileAttrHidden Then S = S & "Hidden "
  If Attr And FileAttrSystem Then S = S & "System "
  If Attr And FileAttrVolume Then S = S & "Volume "
  If Attr And FileAttrArchive Then S = S & "Archive "
  If Attr And FileAttrAlias Then S = S & "Alias "
  If Attr And FileAttrCompressed Then S = S & "Compressed "

  ShowFileAttr = S

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' GenerateDriveInformation
  ' Purpose:
  ' Generates a string describing the current state of the
  ' available drives.
  ' Demonstrates the following
  ' - FileSystemObject.Drives
  ' - Iterating the Drives collection
  ' - Drives.Count
  ' - Drive.AvailableSpace
  ' - Drive.DriveLetter
  ' - Drive.DriveType
  ' - Drive.FileSystem
  ' - Drive.FreeSpace
  ' - Drive.IsReady
  ' - Drive.Path
  ' - Drive.SerialNumber
  ' - Drive.ShareName
  ' - Drive.TotalSize
  ' - Drive.VolumeName
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Function GenerateDriveInformation(FSO)

  Dim Drives
  Dim Drive
  Dim S

  Set Drives = FSO.Drives
  S = "Number of drives:" & TabStop & Drives.Count & NewLine & NewLine

  ' Construct 1st line of report.
  S = S & String(2, TabStop) & "Drive"
  S = S & String(3, TabStop) & "File"
  S = S & TabStop & "Total"
  S = S & TabStop & "Free"
  S = S & TabStop & "Available"
  S = S & TabStop & "Serial" & NewLine

  ' Construct 2nd line of report.
  S = S & "Letter"
  S = S & TabStop & "Path"
  S = S & TabStop & "Type"
  S = S & TabStop & "Ready?"
  S = S & TabStop & "Name"
  S = S & TabStop & "System"
  S = S & TabStop & "Space"
  S = S & TabStop & "Space"
  S = S & TabStop & "Space"
  S = S & TabStop & "Number" & NewLine

  ' Separator line.
  S = S & String(105, "-") & NewLine

  For Each Drive In Drives
  S = S & Drive.DriveLetter
  S = S & TabStop & Drive.Path
  S = S & TabStop & ShowDriveType(Drive)
  S = S & TabStop & Drive.IsReady

  If Drive.IsReady Then
  If DriveTypeNetwork = Drive.DriveType Then
  S = S & TabStop & Drive.ShareName
  Else
  S = S & TabStop & Drive.VolumeName
  End If
  S = S & TabStop & Drive.FileSystem
  S = S & TabStop & Drive.TotalSize
  S = S & TabStop & Drive.FreeSpace
  S = S & TabStop & Drive.AvailableSpace
  S = S & TabStop & Hex(Drive.SerialNumber)
  End If

  S = S & NewLine

  Next

  GenerateDriveInformation = S

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' GenerateFileInformation
  ' Purpose:
  ' Generates a string describing the current state of a file.
  ' Demonstrates the following
  ' - File.Path
  ' - File.Name
  ' - File.Type
  ' - File.DateCreated
  ' - File.DateLastAccessed
  ' - File.DateLastModified
  ' - File.Size
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Function GenerateFileInformation(File)

  Dim S

  S = NewLine & "Path:" & TabStop & File.Path
  S = S & NewLine & "Name:" & TabStop & File.Name
  S = S & NewLine & "Type:" & TabStop & File.Type
  S = S & NewLine & "Attribs:" & TabStop & ShowFileAttr(File)
  S = S & NewLine & "Created:" & TabStop & File.DateCreated
  S = S & NewLine & "Accessed:" & TabStop & File.DateLastAccessed
  S = S & NewLine & "Modified:" & TabStop & File.DateLastModified
  S = S & NewLine & "Size" & TabStop & File.Size & NewLine

  GenerateFileInformation = S

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' GenerateFolderInformation
  ' Purpose:
  ' Generates a string describing the current state of a folder.
  ' Demonstrates the following
  ' - Folder.Path
  ' - Folder.Name
  ' - Folder.DateCreated
  ' - Folder.DateLastAccessed
  ' - Folder.DateLastModified
  ' - Folder.Size
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Function GenerateFolderInformation(Folder)

  Dim S

  S = "Path:" & TabStop & Folder.Path
  S = S & NewLine & "Name:" & TabStop & Folder.Name
  S = S & NewLine & "Attribs:" & TabStop & ShowFileAttr(Folder)
  S = S & NewLine & "Created:" & TabStop & Folder.DateCreated
  S = S & NewLine & "Accessed:" & TabStop & Folder.DateLastAccessed
  S = S & NewLine & "Modified:" & TabStop & Folder.DateLastModified
  S = S & NewLine & "Size:" & TabStop & Folder.Size & NewLine

  GenerateFolderInformation = S

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' GenerateAllFolderInformation
  ' Purpose:
  ' Generates a string describing the current state of a
  ' folder and all files and subfolders.
  ' Demonstrates the following
  ' - Folder.Path
  ' - Folder.SubFolders
  ' - Folders.Count
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Function GenerateAllFolderInformation(Folder)

  Dim S
  Dim SubFolders
  Dim SubFolder
  Dim Files
  Dim File

  S = "Folder:" & TabStop & Folder.Path & NewLine & NewLine
  Set Files = Folder.Files

  If 1 = Files.Count Then
  S = S & "There is 1 file" & NewLine
  Else
  S = S & "There are " & Files.Count & " files" & NewLine
  End If

  If Files.Count <> 0 Then
  For Each File In Files
  S = S & GenerateFileInformation(File)
  Next
  End If

  Set SubFolders = Folder.SubFolders

  If 1 = SubFolders.Count Then
  S = S & NewLine & "There is 1 sub folder" & NewLine & NewLine
  Else
  S = S & NewLine & "There are " & SubFolders.Count & " sub folders" _
  NewLine & NewLine
  End If

  If SubFolders.Count <> 0 Then
  For Each SubFolder In SubFolders
  S = S & GenerateFolderInformation(SubFolder)
  Next
  S = S & NewLine
  For Each SubFolder In SubFolders
  S = S & GenerateAllFolderInformation(SubFolder)
  Next
  End If

  GenerateAllFolderInformation = S

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' GenerateTestInformation
  ' Purpose:
  ' Generates a string describing the current state of the C:\Test
  ' folder and all files and subfolders.
  ' Demonstrates the following
  ' - FileSystemObject.DriveExists
  ' - FileSystemObject.FolderExists
  ' - FileSystemObject.GetFolder
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Function GenerateTestInformation(FSO)

  Dim TestFolder
  Dim S

  If Not FSO.DriveExists(TestDrive) Then Exit Function
  If Not FSO.FolderExists(TestFilePath) Then Exit Function

  Set TestFolder = FSO.GetFolder(TestFilePath)

  GenerateTestInformation = GenerateAllFolderInformation(TestFolder)

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' DeleteTestDirectory
  ' Purpose:
  ' Cleans up the test directory.
  ' Demonstrates the following
  ' - FileSystemObject.GetFolder
  ' - FileSystemObject.DeleteFile
  ' - FileSystemObject.DeleteFolder
  ' - Folder.Delete
  ' - File.Delete
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Sub DeleteTestDirectory(FSO)

  Dim TestFolder
  Dim SubFolder
  Dim File

  ' Two ways to delete a file:

  FSO.DeleteFile(TestFilePath & "\Beatles\OctopusGarden.txt")

  Set File = FSO.GetFile(TestFilePath & "\Beatles\BathroomWindow.txt")
  File.Delete

  ' Two ways to delete a folder:
  FSO.DeleteFolder(TestFilePath & "\Beatles")
  FSO.DeleteFile(TestFilePath & "\ReadMe.txt")
  Set TestFolder = FSO.GetFolder(TestFilePath)
  TestFolder.Delete

  End Sub

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' CreateLyrics
  ' Purpose:
  ' Builds a couple of text files in a folder.
  ' Demonstrates the following
  ' - FileSystemObject.CreateTextFile
  ' - TextStream.WriteLine
  ' - TextStream.Write
  ' - TextStream.WriteBlankLines
  ' - TextStream.Close
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Sub CreateLyrics(Folder)

  Dim TextStream

  Set TextStream = Folder.CreateTextFile("OctopusGarden.txt")

  ' Note that this does not add a line feed to the file.
  TextStream.Write("Octopus' Garden ")
  TextStream.WriteLine("(by Ringo Starr)")
  TextStream.WriteBlankLines(1)
  TextStream.WriteLine("I'd like to be under the sea in an octopus' garden in the shade,")
  TextStream.WriteLine("He'd let us in, knows where we've been -- in his octopus' garden in the shade.")
  TextStream.WriteBlankLines(2)

  TextStream.Close

  Set TextStream = Folder.CreateTextFile("BathroomWindow.txt")
  TextStream.WriteLine("She Came In Through The Bathroom Window (by Lennon/McCartney)")
  TextStream.WriteLine("")
  TextStream.WriteLine("She came in through the bathroom window protected by a silver spoon")
  TextStream.WriteLine("But now she sucks her thumb and wanders by the banks of her own lagoon")
  TextStream.WriteBlankLines(2)
  TextStream.Close

  End Sub

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' GetLyrics
  ' Purpose:
  ' Displays the contents of the lyrics files.
  ' Demonstrates the following
  ' - FileSystemObject.OpenTextFile
  ' - FileSystemObject.GetFile
  ' - TextStream.ReadAll
  ' - TextStream.Close
  ' - File.OpenAsTextStream
  ' - TextStream.AtEndOfStream
  ' - TextStream.ReadLine
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Function GetLyrics(FSO)

  Dim TextStream
  Dim S
  Dim File

  ' There are several ways to open a text file, and several
  ' ways to read the data out of a file. Here's two ways
  ' to do each:

  Set TextStream = FSO.OpenTextFile(TestFilePath & "\Beatles\OctopusGarden.txt", OpenFileForReading)

  S = TextStream.ReadAll & NewLine & NewLine
  TextStream.Close

  Set File = FSO.GetFile(TestFilePath & "\Beatles\BathroomWindow.txt")
  Set TextStream = File.OpenAsTextStream(OpenFileForReading)
  Do While Not TextStream.AtEndOfStream
  S = S & TextStream.ReadLine & NewLine
  Loop
  TextStream.Close

  GetLyrics = S

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' BuildTestDirectory
  ' Purpose:
  ' Builds a directory hierarchy to demonstrate the FileSystemObject.
  ' We'll build a hierarchy in this order:
  ' C:\Test
  ' C:\Test\ReadMe.txt
  ' C:\Test\Beatles
  ' C:\Test\Beatles\OctopusGarden.txt
  ' C:\Test\Beatles\BathroomWindow.txt
  ' Demonstrates the following
  ' - FileSystemObject.DriveExists
  ' - FileSystemObject.FolderExists
  ' - FileSystemObject.CreateFolder
  ' - FileSystemObject.CreateTextFile
  ' - Folders.Add
  ' - Folder.CreateTextFile
  ' - TextStream.WriteLine
  ' - TextStream.Close
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Function BuildTestDirectory(FSO)

  Dim TestFolder
  Dim SubFolders
  Dim SubFolder
  Dim TextStream

  ' Bail out if (a) the drive does not exist, or if (b) the directory is being built
  ' already exists.

  If Not FSO.DriveExists(TestDrive) Then
  BuildTestDirectory = False
  Exit Function
  End If

  If FSO.FolderExists(TestFilePath) Then
  BuildTestDirectory = False
  Exit Function
  End If

  Set TestFolder = FSO.CreateFolder(TestFilePath)

  Set TextStream = FSO.CreateTextFile(TestFilePath & "\ReadMe.txt")
  TextStream.WriteLine("My song lyrics collection")
  TextStream.Close

  Set SubFolders = TestFolder.SubFolders
  Set SubFolder = SubFolders.Add("Beatles")
  CreateLyrics SubFolder
  BuildTestDirectory = True

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' The main routine
  ' First, it creates a test directory, along with some subfolders
  ' and files. Then, it dumps some information about the available
  ' disk drives and about the test directory, and then cleans
  ' everything up again.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Sub Main

  Dim FSO

  ' Set up global data.
  TabStop = Chr(9)
  NewLine = Chr(10)

  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  If Not BuildTestDirectory(FSO) Then
  Print "Test directory already exists or cannot be created. Cannot continue."
  Exit Sub
  End If

  Print GenerateDriveInformation(FSO) & NewLine & NewLine
  Print GenerateTestInformation(FSO) & NewLine & NewLine
  Print GetLyrics(FSO) & NewLine & NewLine
  DeleteTestDirectory(FSO)

  End Sub

  Tukaj imas vse v zvezi s fajli v VBS-ju.
  There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
  WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena


  Vredno ogleda ...

  TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
  TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
  »

  Visual Basic

  Oddelek: Programiranje
  312988 (2014) cekr
  »

  [Android] Nov tip shranjevanja slike

  Oddelek: Programiranje
  141977 (1101) urosz
  »

  [VB] brisanje polne mape

  Oddelek: Programiranje
  5670 (597) jishiri
  »

  Preimenovanje datotek

  Oddelek: Pomoč in nasveti
  71183 (1120) neki4
  »

  VB6 - brisanje datotek - pomoč

  Oddelek: Programiranje
  121040 (912) darkolord

  Več podobnih tem