»

Objavljen predlog Pravilnika o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij

Slo-Tech - Včeraj je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo predlog Pravilnika o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij.

Gre za podzakonski akt, katerega sprejetje zahteva 107. člen zakona o elektronskih komunikacijah, sprejet pa bi moral biti že novembra 2004. Pravilnik bo določil funkcionalnost opreme in vmesnike za zakonito prestrezanje komunikacij, ki jih bodo morali zagotoviti vsi operaterji elektronskih komunikacij (operaterji telefonije, mobilne telefonije in ponudniki dostopa do interneta).

Pravilnik tako v 4. členu določa, katere podatke bodo Policiji, SOVI ali Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo morali posredovati operaterji (npr. v primeru mobilne telefonije tudi lokacijo uporabnika).

V 5. členu pa pravilnik operaterjem omogoča povezovanje prestrezne opreme in s tem nižanje stroškov, saj se cene prestreznih naprav za internetne komunikacije gibljejo med 100.000 in 700.000 USD. Tako bo lahko več operaterjev skupaj zagotovilo potrebno opremo za...

47 komentarjev

Ali policija sestankuje na temo prestrezanja internetnega prometa?

Slo-Tech - V zvezi z zakonitim prestrezanjem internetnega prometa je ministrstvo za informacijsko družbo 1. 6. 2004 sklicalo sestanek med nekaterimi operaterji in policijo. Na tistem sestanku ni bilo Siola, vendar pa smo dobili informacijo, da naj bi se policija na to temo že pred tem sestala s Siolom, vsebina sestanka pa ni podrobneje znana.
Zadevo smo preverili na MID-u, kjer so nam 4. 6. odgovorili, da tega predhodnega sestanka pri njih ni bilo, da pa je bil po njihovih informacijah predhodni sestanek med policijo in večjimi operaterji.

Na vprašanje o tem sestanku pa nam je predstavnik policije za stike z javnostjo 11. 6. odgovoril, da "je za pripravo podzakonskih predpisov zadolženo Ministrstvo za informacijsko družbo, ki tudi sklicuje in vodi sestanke na to temo", ter nas prosil, da se za vse informacije obrnemo na to ministrstvo. Zato smo se pač ponovno obrnili na MID, od koder so nam 15. 6. odgovorili, da posebnega sestanka s Siolom pri njih ni bilo, uradni sestanek na temo priprave...

23 komentarjev

V Avstriji je prenašanje stroškov nadzora na operaterje neustavno

Slo-Tech - 27. februarja 2003 je Avstrijsko zvezno ustavno sodišče razsodilo, da je avstrijski zakon, ki od ponudnikov telekomunikacijskih storitev zahteva, da državi omogočijo prestrezanje komunikacij na lastne stroške neustaven. Odločitev pomeni, da mora sedaj stroške izvedbe prisluškovanja in nakupa naprav za prestrezanje nositi avstrijska vlada sama, razen v primerih, ko lahko dokaže, da je upravičeno, da stroške krije zasebni sektor.

Ob tem dejstvu se kar samo po sebi zastavlja vprašanje, kakšna neki bi bila odločitev slovenskega Ustavnega sodišča v primeru da bi kdo zahteval presojo 107. člena ZeKOM, ki zahteva da mora operater "na svoje stroške zagotoviti ustrezno opremo v svojem omrežju in primerne vmesnike, ki v njegovem omrežju omogočajo zakonito prestrezanje komunikacij.".

Morda bomo odgovor na to vprašanje dobili kmalu, saj nekateri o ustavni pobudi že resno razmišljajo.

34 komentarjev

Veliki Brat na internetu: tudi v Sloveniji

Slo-Tech - Kot smo že poročali, je ministrstvo za informacijsko družbo v torek 1. junija 2004 sklicalo sestanek z nekaterimi predstavniki slovenskih ponudnikov dostopa do interneta (ISP-ji) in policijo, tema sestanka pa je bila izvedba zakonitega prestrezanja telekomunikacijskega prometa, ki poteka prek interneta.

Za kaj gre? 1. maja je začel veljati Zakon o elektronskih komunikacijah, v katerega 107. členu piše, da mora operater "na svoje stroške zagotoviti ustrezno opremo v svojem omrežju in primerne vmesnike, ki v njegovem omrežju omogočajo zakonito prestrezanje komunikacij.", poleg tega pa mora MID do novembra sprejeti Pravilnik o zakonitem prestrezanju komunikacij, ki bo predpisal primeren vmesnik za prestrezanje. Po naših informacijah so v igri trije ponudniki vmesnikov za prestrezanje, eden iz Nizozemske in dva iz Izraela, cene pa naj bi se gibale okrog 200.000 USD na napravo. To pa so seveda zneski, ki si jih manjši ISPji težko privoščijo.

Kljub temu, da je bil omenjeni sestanek...

88 komentarjev

Kaj bo z našo lokacijsko zasebnostjo?

Slo-Tech - Novica je morda že malce stara, a še vedno aktualna.

20. decembra 2002 je Ministrstvo za informacijsko družbo pripravilo in v javno obravnavo dalo predlog Pravilnika o programski opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij. Za kaj gre?

Obstoj pravilnika zahteva 130. člen Zakona o telekomunikacijah (ZTel), pravilnik pa naj bi predpisal primerne vmesnike in programsko opremo za zakonito prestrezanje telekomunikacij. Skratka, gre za "tehničen" dokument, ki ureja zakonito prisluškovanje (torej prisluškovanje, za katerega je izdan sodni nalog).

A pojdimo k stvari. Pravilnik določa obveznosti telekomunikacijskih operaterjev (telekomi in ISPji), da pristojnim službam (policiji in SOVI) omogočijo nadzor nad telekomunikacijami. Poleg same vsebine komunikacije (če je ta šifrirana ali kompresirana s strani operaterja, jo mora pristojni službi dostaviti nešifrirano in nekompresirano), mora operater sporočiti...

10 komentarjev

Kako nam bodo prisluškovali?

Slo-Tech - Na Ministrstvu za informacijsko okužbo so pripravili osnutek pravilnika o o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij. No, tako bomo vsaj vedeli na kakšen način nam prisluškujejo.

Drugače pa je mnogo bolj pereča računalniška tema to, ali naj Slovenija ratificira Konvencijo o kiberkriminalu. Stvar se v teoriji sliši čisto v redu, a v praksi pomeni postopno spreminjanje zakonov tako, da bodo učinkovali kot regulatorji interneta (recimo ponudniki dostopa v internet bi morali hraniti vse loge za nekaj mesecev nazaj). Zastrašujoče je tudi dejstvo, da policija pričakuje pravico do "Aktivnega monitoringa".

Če bo javnost protestirala se morda da še kaj storiti ... Sicer pa v vsakem primeru GPG & freenet, že prihajamo!

7 komentarjev