»

NASA draži patente

Slo-Tech - NASA bo v četrtek, 11. 11. 2010, priredila dražbo, kjer bodo zainteresiranim kupcem ponudili v odkup pet patentov za avtomatični razvoj programske opreme. Tehnologija, ki jo pokrivajo omenjeni patenti, je bila prvenstveno razvita za razvoj kode za nadzor flot vesoljskih ladij, a je uporabna tudi v komercialnih aplikacijah, kjer se uporablja razvojni sistem na podlagi pravil.

Tehnologija nudi metodologijo za razvoj formalnih modelov za nadzor sistemov, kjer bi imela odpoved katastrofalne posledice. Semkaj sodijo programska oprema za simulacije in modeliranje, avtomatizirani industrijski kontrolni sistemi, omrežja detektorjev, pametna omrežja IT-sistemov in kompleksna robotika, pravi NASA. Dodajajo, da gre pri avtomatičnemu pisanju programske kode za dva korake. Najprej se ročno ustvari formalni model, ki ima vpisane uporabniške zahteve. NASA za ustvarjanje potencialnih scenarijev iz formalnih zbirk uporabniških zahtev uporablja orodje Learning Automata. Iz teh scenarijev se nato...

23 komentarjev

Alarm: nam bo vstop v EU prinesel programske patente?

Slo-Tech - Kako poteka zakonodajni postopek v EU? Evropske zakone, pravzaprav gre za direktive in uredbe predlaga Evropska Komisija, ki jo sestavljajo komisarji iz držav članic. Komisarji niso voljeni na splošnih volitvah. Te predloge sprejme ali zavrne Svet ministrov, ki predstavlja nacionalne vlade. Predstavnike Sveta ministrov nadzorujejo parlamenti njihovih držav, vendar pa parlamenti nadzorujejo samo svoje nacionalne predstavnike v Svetu ministrov, te pa lahko v vsakem trenutku preglasujejo predstavniki ostalih držav. Evropski parlament razpravlja o vsebinah, vendar ne more sprožati postopkov za sprejem zakonov, niti določati davkov; lahko le dopolnjuje zakone, ki jih je sprejel Svet ministrov, a le dokler se s tem strinja Komisija in jim soglasno ne nasprotuje Svet. Le na nekaterih področjih imata Evropski parlament in Svet ministrov združeno zakonodajalno vlogo, v t.i. "postopku soodločanja".
Ko torej vidimo ima glavno zakonodajno vlogo Svet ministrov in ne voljeni Evropski parlament,...

52 komentarjev

Konferenca "Software patents kill inovation!?"

Slo-Tech - V četrtek 22. aprila se bo znotraj Teleinfosa (14:00, dvorana E3) odvijala konferenca z naslovom Software patents kill inovation!?

Gre za mednarodni dogodek, kjer bodo sodelovali strokovnjaki z različnih področij računalništva. Pronicljiv Monitorjev novinar Uroš Mesojedec bo za uvod razložil kaj pravzaprav so običajni patenti in kako se razlikujejo računalniški patenti. Sledilo bo še nekaj uvodnih razlag - vse od možnih ekonomskih do družbenih posledic v kolikor se Evropa odloči, da bo programje možno patentirati.

Nato nastopi zvezda konference Richard M. Stallman, oče projekta GNU, ustanovitelj Fundacije za prosto programje in predvsem avtor slavne licence GPL (pod katero je izdano tudi Linux jedro). V kolikor niste ujeli njegovega obiska v Ljubljani leta 2000, potem je to vaša edinstvena priložnost.

Sledila bo še okrogla miza o koristnosti oziroma bolj verjetno o škodljivosti programskih patentov za malo državico na sončni strani Alp. Debatirali bodo tako predstavniki ministrstva...

21 komentarjev

Microsoft bi patentiral pozivnik

Slashdot - Uporabnikom odprtih operacijskih sistemov je poznan princip navideznih namizij, ki omogočajo razporeditev oken na več namizij (ponavadi 4). Pri tem potrebujemo posebnega pomočnika, namizni pozivnik (pager), ki prikazuje majhna okenca z vsebino namizij in omogoča preklapljanje med njimi. Podoben sistem se obeta tudi v novem Windowsu, saj Longhorn že kaže dodelane zametke navideznih namizij in pozivnikov. In zdaj se je Microsoft odločil pozivnik patentirati ...

20 komentarjev

Pisanje na CD patentirano?

Slashdot - Pri CNet.com poročajo o tožbi podjetja Optima Technology. Tožijo Roxio saj naj bi le ta kršil njihov patent 5,666,531.

Če slučajno še nikoli niste slišali za ta patent gre za "sistem za dostopanje do posnetega CD-ROM-a" oziroma po domače: nekdo je patentiral snemanje zgoščenk. Seveda želijo, da Roxio pridobi od njih licenco za uporabo te tehnologije. Akcija pa ima veliko širši pomen saj danes obstaja malo morje programov za zapisovanje. Dodatna zahteva za nakup licence bo podražil marsikateri kvalitetni "shareware" izdelek, pojavi pa se tudi vprašanje kaj bo z raznimi zastonjskimi in predvsem odprtokodnimi implementacijami.

Dobrodošli v čudovitem svetu programskih patentov. Če tudi vi čutite neverjeten bes ob takšnih patentih potem si oglejte stran o prihajajočih patentih v EU in se osvestite o grozotah, ki nas čakajo.

11 komentarjev

Programski patenti v Evropski uniji

Slashdot - Danes je v parlamentu EU potekalo prvo branje in glasovanje o direktivi o softwarskih patentih.

Kljub temu, da je bila direktiva sprejeta, je tistim, ki so se borili proti njej uspelo spraviti skozi branje takšne amandmaje, da so jo v bistvu skoraj postavili na glavo.

To jim je uspelo tudi tako, da so nekateri cel zadnji teden preživeli v Strasburgu in lobirali od poslanca do poslanca.

Debate so bile burne, ljudje sploh niso spali in na koncu je bil uspeh tu. Morda najbolj zanimive in hkrati najbolj zastrašujoče pa so izjave nekaterih poslancev v zvezi s prepričevanjem. Namreč, da...

15 komentarjev

Evropska skupnost odprte kode protestira

OSNews - Sporočila na uvodnih straneh uglednih odprtokodnih projektov, med drugim na Debian.org, Apache.org, Gnome.org, KDE.org in Mozilla.Lugos.Si [:D], opozarjajo na protest proti direktivi o patentiranju programske opreme, o kateri bo septembra glasoval Evropski parlament.

Prvega septembra bodo v Bruslju glasovali o sprejetju izboljšane izdaje Evropskih patentnih pravil. Predlagana izdaja vsebuje številna oporekanja odprtokodnemu razvoju, saj bo urejevanje patentiranja programske opreme mnogo bolj razprostrto in lahko celo prepove neodvisen razvoj (odprtokodnih ali ne-odprtokodnih) inovativnih programskih rešitev.

Evropska skupnost odprte kode je zelo zaskrbljena nad prihodnostjo, ki preti, zato je 27. avgusta organizirala protest. Spletne strani odprtokodnih projektov in skupnosti je nagovorila, naj zamenjajo svoje domače strani in na njih predstavijo problematiko e-patentov.

Za več informacij obiščite http://swpat.ffii.org in podpišite spletno peticijo.

13 komentarjev

Softverski patenti?

Slo-Tech - V sredo, 27. avgusta, bo pred stavbo evropskega parlamenta v Bruslju demonstracija proti predlagani direktivi o softverskih patentih, ki priznava status patenta tudi največjim neumnostim. Pozivajo tudi na nalinijsko demostracijo v obliki zamenjave osnovne strani vseh sodelujočih spletnih strani, s stranjo z razlago nevarnosti neomejenih patentnih možnosti.

Saj vem, da še nismo v EU, vendar nas bo ta zakon krepko prizadel. Ob toliko majhnih podjetjih v Sloveniji bo s patetnimi tožbami odstreljen in pohopsan vsakdo, ki bo ustvaril kaj vrednega ... Ob tem bi bilo zanimivo slišati tudi stališče našega ministrstva za informacijsko družbo, če tam sploh kdo spremlja to problematiko.

22 komentarjev