»

Bill Gates o patentih

Slashdot - "If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today. ... The solution is patenting as much as we can. A future startup with no patents of its own will be forced to pay whatever price the giants choose to impose. That price might be high. Established companies have an interest in excluding future competitors."

"Če bi ljudje vedeli kako dobiti patente, ko se je pojavila večina idej, in bi te ideje patentirali, bi bila industrija danes na popolni mrtvi točki. ... Rešitev je patentirati čim več. Bodoči začetniki brez lastnih patentov bodo prisiljeni plačati katerokoli ceno, ki jim jo bodo velika podjetja vsilila. Cena bo lahko visoka. Uveljavljena podjetja imajo interes za izključitev prihodnjih tekmecev."

Izjava Billa Gatesa leta 1991.

O Gatesovih idejah, zakaj predstavljajo odprti internetni protokoli komunizem in zakaj je bil tudi Billl Gates včasih...

50 komentarjev

Microsoft patentiral dvojni klik

SMH - Microsoftu je 27. aprila ameriški patentni urad dodelil patent za dvojni miškin klik z zaporedno številko 6,727,830. Povzetek patenta se glasi:

naj bi izjavil:

"Metoda in sistem za razširitev funkcionalnosti gumbov aplikacij na računskih napravah z omejenimi sredstvi. Različne funkcije aplikacije se sprožijo glede na to kako dolgo je pritisnjen gumb v aplikaciji. Privzeta funkcija se sproži, če je gumb pritisnjen za kratko dolžino časa. Alternativna funkcija aplikacije se sproži, če je gumb pritisnjen dolgo časa, na primer, vsaj eno sekundo. Druga funkcija se lahko sproži, če je gumb pritisnjen večkrat znotraj kratkega časovnega intervala, na primer, dvojni klik."
Pod izumitelji sta imenovana Charlton E. Lui in Jeffrey R. Blum, medtem ko je lastnik patenta Microsoft Corporation. Patentni urad je še navedel, da se področje inovacije "nanaša na splošne računalniške sistem, s poudarkom na izboljšanju funkcionalnosti gumbov aplikacij na napravah z omejeno sredstvi".

Nedvomno vsi...

110 komentarjev

Kakšni so pravi interesi patentnih uradnikov

Slo-Tech - Na spletnih straneh Državnega zbora se nahaja Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Evropska patentna konvencija), ki jo je Slovenija ratificirala 9. julija 2002. Konvencija pravi, da je naloga Evropske patentne organizacije podeljevanje evropskih patentov, to nalogo pa opravlja Evropski patentni urad pod nadzorstvom upravnega sveta. 37. in 38. člen določata financiranje organizacije.
37. člen pravi, da se odhodki organizacije med drugim pokrivajo iz lastnih virov ter iz plačil držav pogodbenic glede na pristojbine za podaljšanje veljavnosti evropskih patentov, pobrane v teh državah.
38. člen določa kaj so lastni viri oganizacije: "Lastni viri Organizacije so prihodki od pristojbin, določenih v tej konvenciji, in tudi vsi prejemki ne glede na njihovo vrsto.".
Nadalje 3. odstavek 40. člena, ki govori o posebnih finančnih prispevkih pravi, da le se le-ti za posamezno državo "določijo na podlagi števila patentnih prijav, vloženih v predzadnjem letu pred začetkom veljavnosti...

3 komentarji

Pisanje na CD patentirano?

Slashdot - Pri CNet.com poročajo o tožbi podjetja Optima Technology. Tožijo Roxio saj naj bi le ta kršil njihov patent 5,666,531.

Če slučajno še nikoli niste slišali za ta patent gre za "sistem za dostopanje do posnetega CD-ROM-a" oziroma po domače: nekdo je patentiral snemanje zgoščenk. Seveda želijo, da Roxio pridobi od njih licenco za uporabo te tehnologije. Akcija pa ima veliko širši pomen saj danes obstaja malo morje programov za zapisovanje. Dodatna zahteva za nakup licence bo podražil marsikateri kvalitetni "shareware" izdelek, pojavi pa se tudi vprašanje kaj bo z raznimi zastonjskimi in predvsem odprtokodnimi implementacijami.

Dobrodošli v čudovitem svetu programskih patentov. Če tudi vi čutite neverjeten bes ob takšnih patentih potem si oglejte stran o prihajajočih patentih v EU in se osvestite o grozotah, ki nas čakajo.

11 komentarjev

Evropska skupnost odprte kode protestira

OSNews - Sporočila na uvodnih straneh uglednih odprtokodnih projektov, med drugim na Debian.org, Apache.org, Gnome.org, KDE.org in Mozilla.Lugos.Si [:D], opozarjajo na protest proti direktivi o patentiranju programske opreme, o kateri bo septembra glasoval Evropski parlament.

Prvega septembra bodo v Bruslju glasovali o sprejetju izboljšane izdaje Evropskih patentnih pravil. Predlagana izdaja vsebuje številna oporekanja odprtokodnemu razvoju, saj bo urejevanje patentiranja programske opreme mnogo bolj razprostrto in lahko celo prepove neodvisen razvoj (odprtokodnih ali ne-odprtokodnih) inovativnih programskih rešitev.

Evropska skupnost odprte kode je zelo zaskrbljena nad prihodnostjo, ki preti, zato je 27. avgusta organizirala protest. Spletne strani odprtokodnih projektov in skupnosti je nagovorila, naj zamenjajo svoje domače strani in na njih predstavijo problematiko e-patentov.

Za več informacij obiščite http://swpat.ffii.org in podpišite spletno peticijo.

13 komentarjev

Softverski patenti?

Slo-Tech - V sredo, 27. avgusta, bo pred stavbo evropskega parlamenta v Bruslju demonstracija proti predlagani direktivi o softverskih patentih, ki priznava status patenta tudi največjim neumnostim. Pozivajo tudi na nalinijsko demostracijo v obliki zamenjave osnovne strani vseh sodelujočih spletnih strani, s stranjo z razlago nevarnosti neomejenih patentnih možnosti.

Saj vem, da še nismo v EU, vendar nas bo ta zakon krepko prizadel. Ob toliko majhnih podjetjih v Sloveniji bo s patetnimi tožbami odstreljen in pohopsan vsakdo, ki bo ustvaril kaj vrednega ... Ob tem bi bilo zanimivo slišati tudi stališče našega ministrstva za informacijsko družbo, če tam sploh kdo spremlja to problematiko.

22 komentarjev