» »

Kako legalno postaviti čebelnjak na kmetijsko zemljišče

Kako legalno postaviti čebelnjak na kmetijsko zemljišče

Go-ahead ::

Kakšni so pogoji za postavitev čebelnjaka na kmetijsko površino? Gre za delno poraščeno zemljišče z drevesi v lasti čebelarja. Objekt je podoben manjši brunarici cca 8*5m.

Pa prosim ne mi s kakim gradbenim dovoljenjem, spremembo namembnosti zemljišča itd. Ne gre za vikend ali stanovanjski objekt.

JohanP ::

Ker gre za pomožni kmetijski objekt, ki spada med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ga lahko postaviš če:
- imaš pravico graditi na tem zemljišču (je v tvoji lasti)
- ni v nasprotju z prostorskimi akti.
- je skladen z pogoji iz uredbe (površina, višina, način izvedbe)

Torej pojdi na tvojo UE (upravno enoto) in na oddelku za okolje in prostor povprašaj ali za tvojo lokacijo obstajajo posebne omejitve (prepovedi) glede gradnje enostavnih pomožnih kmetijskih objektov.

Če obstajajo omejitve (varovalni pas, varovano območje) boš moral pridobiti soglasje pri pristojnem organu....

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: JohanP ()

Go-ahead ::

Ali moram na UE dostaviti kakšen načrt?

Vikking ::

Mislim da ne potrebuješ načrta. Le v skladu s tem kar je napisal JohanP mora biti. Pod to tudi spada ne več kot 20m3 bruto površine in ne višji kot 3m. Sicer pa pojdi na UE povej kje bi ga rad postavil in ti bodo povedali kakšni so pogoji.

8x5 pa presega kvadraturo za kar boš potreboval gradbeni načrt. Lahko se motim saj gre za čebelnjak, na UE povprašat.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Vikking ()

JohanP ::

V primeru pridobitve soglasij, boš moral na mapni kopiji (ki jo dobiš na UE) označiti kje na parceli se bo nahajal čebelnjak, kakšni so odmiki od parcelnih mej, tloris in prerez objekta, tlorisna površina, etažnost, višina in naveden namen rabe.

Vikking ::

Sicer pa zakonodaja pravi tako:
zakonodaja na področju zootehnike ne določa omejitev glede postavitve stacionarnega čebelnjaka, nasprotno Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 , 110/02 -ZUreP-1, 110/02 -ZGO-1 in 45/04 -ZdZPKG; v nadaljevanju: zakon)v 10. členu določa nemoteno rejo in sicer, da imetnik oziroma rejec živali lahko nemoteno redi domače živali na kmetijskih zemljiščih in objektih za rejo, ki so njegova last ali jih ima v najemu ali zakupu, v primeru čebelarjenja tudi na neobdelovalnih kmetijskih zemljiščih, če izvaja rejo v skladu s predpisi.

St235 ::

Ja sama reja ni sporna. Omejitve so postavljene glede na gradbeno zakonodajo in prostorske načrte.

Predvsem kvadratura 8x5 je prevelika za kakeršenkoli enostaven objekt. Tudi z vidika reje čebel ne rabiš tako velikega čebelnjaka. Tako, da verjetno načrtuješ uto/vikend/brunarco, ki bo imel dva panja in bo manj problemov z dovoljenji?

Pravilnik drugače čebelnjak kot enostavni objekt za katerega ne rabš gradbenega dovoljenja definira:

8. člen

(vrste pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov)

(1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so:

1. čebelnjak, to je manjša pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom s čebeljimi panji, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, višina, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m;

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

Go-ahead ::

St235 je izjavil:

Ja sama reja ni sporna. Omejitve so psotavljene glede na gradbeno zakonodajo in prostorkse načrte.

PRedvsem kvadratura 8x5 je prevelika za enostaven objekt. Pa tudi za čebelnjak če smo čisto pošteni. Tako, da verjetno načrtuješ uto/vikend/brunarco, ki bo imel dva panja in bo manj problemov z dovoljenji?

Pravilnik drugače čebelnjak kot enostavni objekt za katerega en rabš gradbenega dovoljenja definira:

8. člen

(vrste pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov)

(1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so:

1. čebelnjak, to je manjša pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom s čebeljimi panji, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, višina, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m;Ne res ne rabim ne ute ne vikenda.

Za rekreativno čebelarjenje so dimenzije objekta kar OK , če bi začel malo resneje čebelarit bi bilo pa hitro premalo.

Varianto za večji obseg čebelarjenja vidim v postavitvi dveh podobnih objektov na dveh parcelah?

Vikking ::

Čebelnjak z AŽ panji si postaviš blizu doma za rekreacijo oz. če je vse skupaj del turistične kemtije. Vse ostalo pa raje začni z LR panji, s postavitvijo preprostih stojiš. Gradnja čebelnjaka je zgrešen vložek, razen zaradi lastne zabave in kot dodatna zabava za turiste.

Če boš začel resno razmišljati o čebeljarjenu začni z LR. Vsa tujina dela na nakladnih panjih z manjšimi variacijami glede dimenzij. AŽ panji so pri nas tradicija kot taka se seveda naj ohrani, niso pa prihodnost resnega čebelarstva pri nas. Čeprav LR panj izhaja že iz 19 stoletja.

nejcek74 ::

lahko postaviš tudi dva pomožna objekta na eni parceli (če je ta dovolj velika - kar verjetno ni problem pri kmetijskih zemljiščih)

Go-ahead ::

Vikking je izjavil:

Čebelnjak z AŽ panji si postaviš blizu doma za rekreacijo oz. če je vse skupaj del turistične kemtije. Vse ostalo pa raje začni z LR panji, s postavitvijo preprostih stojiš. Gradnja čebelnjaka je zgrešen vložek, razen zaradi lastne zabave in kot dodatna zabava za turiste.

Če boš začel resno razmišljati o čebeljarjenu začni z LR. Vsa tujina dela na nakladnih panjih z manjšimi variacijami glede dimenzij. AŽ panji so pri nas tradicija kot taka se seveda naj ohrani, niso pa prihodnost resnega čebelarstva pri nas. Čeprav LR panj izhaja že iz 19 stoletja.Se strinjam da je AŽ panj neroden za čebelarjenje. Objekt ti pride predvsem prav pri točenju medu, tako da lažje delaš.


Torej če sem prav razumel lahko postaviš več pomožnih objektov (čebelnjakov) na isto parcelo?

Vikking ::

Go-ahead je izjavil:Se strinjam da je AŽ panj neroden za čebelarjenje. Objekt ti pride predvsem prav pri točenju medu, tako da lažje delaš.


Točenje v čebelnjaku je pa res pametno. Če ne že zaradi čebel, ki bi norele okoli.

Go-ahead ::

Ali so ti pomožni objekti lahko tudi zidani ali so obvezno leseni (montažni)?

St235 ::

Načeloma omejitev ni. Pravilnik http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predp... definira kdaj nekaj je enostaven objekt in ne govori o materialih ampak o namenu, velikosti... odvisno od pomožnega objekta. Če ostanemo na temi:

Čebelnjak enostaven objekt dokler je streha je hkrati strop nad prostorom s čebeljimi panji, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, višina, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m.

Samo pazi, to da je nekaj enostaven objekt še ne pomeni, da zanj ne rabiš grabenega dovoljeja.

V pravilniku pa je zate pomembno točka 4, ki govori o tem, kdaj za enostavne objekte ne rabiš gradbenega dovoljenja.(členi od 19 naprej.)

ta pa postavlja dodatne omejitve:
4. pri pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih:

- zgrajeni so lahko samo znotraj območja, na katerem stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, oziroma na zemljišču znotraj gradbene parcele, ki pripada takšnim objektom, zgrajenim na podlagi gradbenega dovoljenja; ta omejitev ne velja za gozdne ceste, ki se jih gradi na podlagi ustreznega gradbenega načrta ter gozdne učne poti, gozdne vlake in gozdne žičnice (v nadaljnjem besedilu: gozdne prometnice) in poljske poti;

- na zemljišču iz prejšnje alinee, ki pripada kmetiji, se lahko zgradi največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste; ta omejitev ne velja za kozolec, rastlinjak in silos;

- od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;


Torej odpade več manjših čebelnjakov

JohanP ::

Go-ahead je izjavil:

Ali so ti pomožni objekti lahko tudi zidani ali so obvezno leseni (montažni)?


Lahko je montažen ali lesen.

Go-ahead ::

St235 je izjavil:

Načeloma omejitev ni. Pravilnik http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predp... definira kdaj nekaj je enostaven objekt in ne govori o materialih ampak o namenu, velikosti... odvisno od pomožnega objekta. Če ostanemo na temi:

Čebelnjak enostaven objekt dokler je streha je hkrati strop nad prostorom s čebeljimi panji, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, višina, merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m.

Samo pazi, to da je nekaj enostaven objekt še ne pomeni, da zanj ne rabiš grabenega dovoljeja.

V pravilniku pa je zate pomembno točka 4, ki govori o tem, kdaj za enostavne objekte ne rabiš gradbenega dovoljenja.(členi od 19 naprej.)

ta pa postavlja dodatne omejitve:
4. pri pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih:

- zgrajeni so lahko samo znotraj območja, na katerem stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, oziroma na zemljišču znotraj gradbene parcele, ki pripada takšnim objektom, zgrajenim na podlagi gradbenega dovoljenja; ta omejitev ne velja za gozdne ceste, ki se jih gradi na podlagi ustreznega gradbenega načrta ter gozdne učne poti, gozdne vlake in gozdne žičnice (v nadaljnjem besedilu: gozdne prometnice) in poljske poti;

- na zemljišču iz prejšnje alinee, ki pripada kmetiji, se lahko zgradi največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste; ta omejitev ne velja za kozolec, rastlinjak in silos;

- od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;


Torej odpade več manjših čebelnjakov

Če prav razumem odpade tudi gradnja na samostojnem kmetijskem zemljišču, če na njem ni drugih objektov z gradbenim dovoljenjem? Torej nekje bogu za hrbtom,sredi gozdov ali travnikov enostavnega objekta ne morem zgraditi!?

JohanP ::

Citirata člene uredbe, ki ni več v veljavi!
Veljavna je ta uredba: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?...

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: JohanP ()

St235 ::

Hvala Johan, nisem videl da so spremenili.

Po novem:

. SKUPNE ZAHTEVE GLEDE NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV

4. člen

(zahteve glede načina gradnje)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
......
6. ENOSTAVNI OBJEKTI

12. člen

(dopustnost gradnje)

Objekt se šteje za enostavni objekt, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, če so skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je v tej uredbi objekt izrecno določen kot enostavni objekt,

- da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt,

- da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in

- da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni s to uredbo.
....
16. člen

(pomožni kmetijsko-gozdarski objekti)

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki so enostavni objekti, so:

a. čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m? in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;


Kot jaz to razumem ni problema z čebelnjakom sredi niča, pod pogojem, da ni večji od predpisanih mer in da nima svojih priključkov. Edino dikcija da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt, mi ni najbolj jasna. Po mojem se to nanaša na lastniško pravico. Seveda pa boš moral na občini preverit kako je z prostorskim načrtom.

Ne sme pa bit po tej uredbi zidan, ampak mora bit montažen oziroma lesen.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

Go-ahead ::

Pa menda ja ni potrebno dati vlogo za spremembo namembnosti, da kmetijska parcela postane zazidalna??

Saj bi to pomenilo spremembo prostorskega načrta na občini!!

JohanP ::

Go-ahead je izjavil:

Pa menda ja ni potrebno dati vlogo za spremembo namembnosti, da kmetijska parcela postane zazidalna??

Saj bi to pomenilo spremembo prostorskega načrta na občini!!


Ne, če boš gradil čebelnjak v skladu s uredbo.
Ja, če bi rad gradil tvoj "čebelnjak" cca 8x5m, ki bo zidan (betoniran), in bo imel elektro ter vodovodni prikljuečk, greznico (BČN), do njega pa bo vodila cesta, ....

Ja.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: JohanP ()

ZaphodBB ::

Čebelnjak 8x5?

Dude.

St235 ::

Go-ahead je izjavil:

Pa menda ja ni potrebno dati vlogo za spremembo namembnosti, da kmetijska parcela postane zazidalna??

Saj bi to pomenilo spremembo prostorskega načrta na občini!!


Prostorksi načrt ni samo zazidalna/nezazidalna parcela, zato mora bit zadeva skladna z prostoskim narčtom ,ker lahko občina tma načrtuje kakšno kritično infraastrukuturo, lahko gre za poplavno območje....

Go-ahead ::

A to je to!

Kaj pa če so predvidene arheološke raziskave?

amigo_no1 ::

Na občini preveri če tole še velja:
http://slo-tech.com/forum/t270071/p1720...

Kakšen info boš dobil tudi na čebelarski zvezi http://www.czs.si/index.php .

St235 ::

Go-ahead je izjavil:

A to je to!

Kaj pa če so predvidene arheološke raziskave?


V takem primeru bo tudi verjetno problem. Sam dvomim, da boš lahko na forumu dobil bolj točne informacije tako da ti ni druge kot obisk občine.

Go-ahead ::

Pa ja imamo kakega arheologa!

St235 ::

Ni problem v arheologu, problem je v tem, da nihče od nas ne mroe vedet ali na določenem zemljišču obstajajo arheološke najdbe/se prirpavljajo izkopi in kakšni so le ti. Za konkretno parcelo ti lahko samo na občini povejo kako je stanje.

JohanP ::

Vsaj kar se mene tiče, ni problem, ker pač poznam postopke. Odgovor pa je od mene že dobil, takoj na začetku....

Mogoče pa ga je strah it na UE? :))

Go-ahead ::

JohanP je izjavil:

Vsaj kar se mene tiče, ni problem, ker pač poznam postopke. Odgovor pa je od mene že dobil, takoj na začetku....

Mogoče pa ga je strah it na UE? :))Točno. V Piso- tu je zemljišče označeno kot zemljišče, kjer bi bilo potrebno opraviti arheološke preverbe. Ne vem pa točno kakšne. Čim bom pa začel skakati po UE si bom pollegalne ("nisem vedel") variante postavitve čebelnjaka zaprl.

Go-ahead ::

Točneje je definirano kot območje kulturne dediščine. Saj montažni objekt načeloma nanjo ne bi smel vplivati. Sedaj je zemljišče bilo rabljeno kot njiva, sadovnjak in gozd kar pomeni da je lastnik obračal zemljo.

St235 ::

IMO bo to problem. Ne vem poznam materije tako da govorim na pamet ampak znotraj območji kulturne dediščine 100% obstajajo dodatne omejitve okoli gradnje. Vprašanje je ali gre za območje kulturne dediščine samo zaradi potencialnih arheoloških najdb ali gre za širšo ureditev prostora. V slednjem primeru lahko na primer obstajjo dodatne omejitve pri tipu materialiv, izgledu, funkcionalnosti...

Sam predvidvam, da glede na opis lokacije, gre v tvojem primeru za območje arheološke dediščine.

Nekaj informacij o tem boš našel tukaj: http://www.zvkds.si/sl/nasveti-za-lastn...

Sicer ta link govori predvsem o soglasju za gradbeno dovoljenje, ampak možno, da se zahteva podobno soglasje tudi pri enostavnih objektih.

bolj konkretno ti bodo lahko odgovorili tudi direktno na Zavodu za varstvo kulturne dediščine.

Še nekaj informacij na to temo: http://www.podsvojostreho.net/forum/vie...

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

Looooooka ::

No...v tem primeru lahko razmisli o moznosti, da ima cebelnjak lepo na vozu...oz na isti mobilni zadevi, ki jo cebelarji uporabljajo, ko peljejo cebele "na paso"(al karkol se rece temu, ko odnese cebeljnak na v blizino drugega travnika, ker zeli met drugacen okus).
Kamperji pomojem ne morejo spadat pod neko gradnjo...ali pac? :)

Vikking ::

Delo na mobilni enoti je še bolj oteženo, kot pa v čebelnjaku. Govorimo seveda o prevoznem vozilu (tovornjak).

Vsekakor pa kot sem že dejal je čebelnjak že v začetku popolnoma zgrešena in zastarela investicija, kar se tiče resnega čebeljarjenja kot takega. Niti v štirih bogatih/idealnih medenih letih (brez večjih izgub družin) ne boš pokril investicije v čebelnjak, AŽ panje, družine, ter osnovno vzdrževanje le-teh.

boss-tech ::

Ja AŽ je res tradicija, čebelnjaki so lepi za obiskovalce,turiste in polepšajo okolico. Ampak kot je že bilo omenjeno so dobri za hoby čebelarje, če pa hočeš imeti kaj več pa so najboljši nakladni. Imam tudi sam v planu iti v to smer. Problem je predvsem da čebelam prehitro zmanjka prostora.

Moj ded ima v čebelnjaku točilnico, je pa ta ločena od dela s panji. Tako da nima čebel notri.
Drugače ti hitro izvohajo kaj delaš in nimaš potem miru :)
http://tovornik.info

St235 ::

ŠE dobro, da je Go-ahead napisal, da se namerava ukvarjat z industrijsko proizvodnjo medu in želi s prihodki iz dejavnosti kupit najman BMW m5 v treh letih in so zato bistveni nasveti okrog efektivnega čebelarjenja, nikakor pa niso dobrodošli nasveti glede tega kako legalno postaviti čebelnjak na kmetijsko zemljišče.

Vikking ::

Se mu globoko opravičujem za off topic. Želim mu le dobro, prav tako bi se lahko že zdavnjaj obrnil na svoje društvo, ČZS, čebelarski forum glede same velikosti in izvedbe. Za vse ostalo bi pa iz prve roke izvedel na UE.

Looooooka ::

Jst poznam 2...in niti eden se ne ukvarja s tem zaradi denarja.
Oba delta to zase, med pa vsako leto razdelita med druzino in prijatelje.
In ne morem verjetn, da ne morejo zaradi enega cebeljnjaka nardit izjeme...se posebej letos, ko je pomrlo ne vem kok 10% cebel v Sloveniji.
Zadevo bi moral ne samo dovolit ampak se subvencionirat in bit veseli, da se komu sploh se da s tem ukvarjat ob vseh teh strupih.
Jst bi mel pomojem manjsi zivcni zlom ce bi ugotovil, da so mi pomrle vse cebele :)

Go-ahead ::

St235 je izjavil:

ŠE dobro, da je Go-ahead napisal, da se namerava ukvarjat z industrijsko proizvodnjo medu in želi s prihodki iz dejavnosti kupit najman BMW m5 v treh letih in so zato bistveni nasveti okrog efektivnega čebelarjenja, nikakor pa niso dobrodošli nasveti glede tega kako legalno postaviti čebelnjak na kmetijsko zemljišče.


Dobra!

Z dobrim poslovnim načrtom lahko pridobim kredit na banki vsaj 150.000 EUR!
Bolj všeč mi je X5, 50.000 bo ostalo še za tankat.

Čez tri leta pa v stečaj.

Vikking ::

10% je povsem normalen odpad čebel čez zimo, se pa ta odpad pojavi ponavadi že v začetku zime do nekje decembra. Kar ostane po decembru bo tudi preživelo. Odpad je bil to zimo precej večji kot 10%, saj je povečanje povpaševanje v slo po čebeljih družinah prav tako iz tujine.
Ko imaš čebele, moraš biti pač vedno pripravljen na odpad le-teh.

Subvencije so tako za čebelarje začetnike, kot ostale čebelarje. Prav tsako je možno dobiti subvencije za čebelnjak iz evropskih skladov, v navezi z različnimi projekti.

Zakaj zaostreno postavljanje enostavnih objektov seveda tudi čebelnjakov. Zato ker so pred leti izkoriščali čebelnjak za gradnjo vikendov. Se pravi nekdo si je sredi hriba postavil čebelnjak, pridobil številko čebelnjaka (pa če je imel čebele ali ne, ponavadi seveda ne). Po treh letih je lahko na tem mestu postavil zidano stavbo, na ta način je bilo zgrajenih precej vikendov, sedaj to izkoriščanje ni več mogoče.
Kurja pozidava slovenije na takšen ali drugačen način.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Vikking ()

Go-ahead ::

Vikking je izjavil:

Se mu globoko opravičujem za off topic. Želim mu le dobro, prav tako bi se lahko že zdavnjaj obrnil na svoje društvo, ČZS, čebelarski forum glede same velikosti in izvedbe. Za vse ostalo bi pa iz prve roke izvedel na UE.


Žal sem vključen v premajhno ČD, da bi mi lahko v takih okoliščinah pomagalo, podobno je na čebelarskem forumu. Nisem pa član ČZS, zakaj se še nisem obrnil na UE sem pa tudi že napisal.

Je pa res vsi relevantni zakoni so že nekje napisani, vendar jaz ne vem kje.

Tako da je vsak komentar dobrodošel, pa tudi če je včasih Offtopic.

estons ::

Obujam temo, ker je vmes prišla nova uredba, ki ureja gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov. (Če kdo ni zasledil, je novička npr. tukaj: http://www.24ur.com/hitreje-in-ceneje-d...

Če prav berem, po novem naj bi za enostavni objekt štelo vse do 30m2 (pa ni namenjeno prebivanju, torej odpadejo vikendi ipd., da ne bo kdo dobival idej), ne glede na to, ali gre za čebelnjak, lopo ali nekaj tretjega? Prav tako so odpravljeni pogoji, da morajo pomožni kmetijski objekti biti grajeni zraven objekta, ki že ima gradbeno dovoljenje, torej po novem lahko postaviš čebelnjak sredi gozda, kjer ni nič drugega? Še vedno je pogoj, da je gradnja v skladu s prostorskim planom občine.

TOP ::

Fora je da poznam jaz ogromno takih čebelarjev,ko so začeli z temi forami in gradili čebeljnjake ob svojih njivah in gozdih in nakoncu je sam na eni steni shema čebeljnjakov notri pa vikend.Tisti ki so pravi čebelarji z dušo in srcem majo narejeno na prikolicah in vozijo po parcelah enkrat v en kraj drugič drugam in to so res pravi čebelarji ne pa tisti ki postanejo potem vikendaši.Nerazumi narobe sam če res nisi nek čebelar in maš tista dva panja potem boš tud ti kmalu postal vikendaš,zato bi jaz tole zakonodajo malo bolj zaostril.

Vikking ::

TOP je izjavil:

Tisti ki so pravi čebelarji z dušo in srcem majo narejeno na prikolicah in vozijo po parcelah enkrat v en kraj drugič drugam in to so res pravi čebelarji ne pa tisti ki postanejo potem vikendaši


Narobe.

Dober čebelar je tisti čebelar, ki zna čebelarit. Načinov čebelarjenja je veliko, od stacionarnega, do prevoznih, lr, až... do takšnih kjer smo takorekoč unikom v svetu z postavljanjem hišk...
Saj ne rečem da je treba skrbeti za dediščino, ampak v normalnih okvirih.

Tisto vikendaštvo, ko so na račun čebelnjakov potem gradili vikende, že zdavnaj zakonodaja ne omogoča več. Pred leti pa si rabil imeti stacionarni čebelnjak 3 leta, pa si lahko potem gradil vikend.

estons ::

TOP hvala za tvoj pogled. No offence, ampak a lahko ostanemo prosim pri originalni temi, brez različnih filozofskih debat kdo kaj kako?

Vmes sem ugotovil, da čebelnjak po novem spada med objekte za rejo živali, ki imajo malce drugačne pogoje, ampak bistvo vprašanja ostane isto.

(V bistvu bi predvsem rad imel nekaj za shranjevat vso orodje in pribor, ker ni šans, da vsakič s sabo trogam vse potrebno, ko se grem ukvarjat s kmetovanjem na oddaljeni parceli. Čebele lahko preživijo tudi brez zidanega gradu ala "McBeeMansion".)

Go-ahead ::

Ne rabim vikenda, da ne bo pomote, vendar zaradi zaraščanja kmetijskih površin me vikendaši prav nič ne motijo. Konec koncev je vsaj nekaj tistih metrov okoli hiške urejenih.

Govorim samo o urejenih vikendih in ne o pločevinastih kontejnerjih, kar sedaj nekako dovoljujejo.

nejcek74 ::

Malo bolj specificno napisi kaj ti ni jasno? Oziroma kaj bi rad dosegel. Saj sem prebral celo temo samo na koncu ze pozabil vecino ker je bilo toliko offtopica.

kaj pomeni, da je gradnja v skladu s prostorskim planom občine?
Ce so v prostorskem navedene druge omejitve, so veljavne te.

Ja, trenutno ne smes vec postavljati vec enakih objekotv, lahko pa malo pogledas pod kaj lahko spravis vec razlicno definiranih objektov. Po novem imas miljardo kategorij.

v glavnem en prelunkjan pravilnik smo zamenjali z naslednjim, ki je pac preluknjan na drugih mestih.

estons ::

Go-ahead je začel temo z vprašanjem o čebelnjaku na kmetijskem zemljišču, mene zanima isto, ali pa teoretično postavitev neke lope/objekta za shranjevanje orodja, na kmetijskem nezazidljivem zemljišču, ki je sredi gozda ali travnika, torej v bližini ni hiše ali kmetije. Torej, kaj rabiš od dokumentov, ali sploh kaj, itd.

nejcek74 ::

glede na uredbo te zanimajo enostavni objekti ker za njih ne rabiš gradbenega dovoljenja.

zate je releavanta točka 16 v tabeli:
Objekt za rejo živali enoetažen objekt, namenjen reji živali)

enostavni objekti: Stavbe: površina do vključno 100 m2 in višina do vključno 6 m

nezahtevni objekti: Stavbe: površina do vključno 40 m2 in višina do vključno 3,5 m Čebelnjak: višina do vključno 4,5 m

Sem med drugim spada: Hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica. Sem ne spada: premični čebelnjak ker ta ne rabi nobenega dovoljenja!!

Polega zahtev iz uredbe tvoja gradnja ne sme bit v nasprotju z:
potencialnimi zahtevami soglasodajalcev (varovana območja, pasovi)
prostorsko uredivenimi pogoji (PUP, OPN) ki jih je izdala občina.

To dvoje najlažje zveš da greš na svojo občino (oddelek za urbanizem, ali prostor) in zaprosiš za lokacijsko informacija, pa še uslužbenca malo zaslišiš.

Če vsemu te zadostiš nareiš koj je rekel JohanP

estons ::

No, sem si vzel čas in pregledal zakon o kmetijskih zemljiščih in novo uredbo. (detajlen pregled ZGO me še čaka)

Po zakonu o kmetijskih zemljiščih je zapisano:

V prostorskih aktih se na območjih ostalih kmetijskih zemljišč brez spremembe kmetijske namenske rabe lahko načrtujejo: - agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč; - vsi pomožni kmetijski objekti; - omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje; - posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; - začasni objekti; - rekonstrukcije lokalnih cest.


Prej so pomožni kmetijski objekti bili našteti in definirani v uredbi o vrstah objektov, zdaj pa bi rekel, da je to točka 17 iz tabele, torej "Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt". Kam spadajo objekti za rejo živali najbrž nihče še ne ve. Ali pa kaj bi bili začasni objekti.

Torej, kot si rekel nejc, edini odgovor mi lahko da občina, kjer je parcela.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ali je postaviti majhno hiško na zazidljivi parceli legalno?

Oddelek: Loža
184897 (3599) SebyDiamant
»

Vikend, nezazidljiva parcela, dovoljenja?

Oddelek: Loža
4926069 (24567) Magic1
»

Izdelava Vikenda

Oddelek: Loža
75875 (5399) letmein
»

Problemi s sosedovimi čebelami

Oddelek: Loža
449321 (6231) GrofMonte
»

ograja pri meji

Oddelek: Loža
178418 (7860) Aston_11

Več podobnih tem