» »

Javascript - izračun razlike v datumih

Javascript - izračun razlike v datumih

a-ptuj ::

Pozdravljeni!

Delam spletno stran v Javascriptu, ki bi mi ob vnosu dveh datumov, izpisala (izračunala) razliko med dvema datumoma. Za vnos podatkov bi se morala videti dve možnosti za vnos, za vsak datum posebej.

Izpis obeh datumov in rezultata se naj v obliki "document.write ("Razlika med" + datum1 + "in" + datum 2 + "je" + razultat1 + "dni"), izpiše rezulta. Vnos podatkov pa se naj opravi z miško. Ob kliku vnosa se bi morala sprožiti funkcija izračuna brez gumba "izračunaj". Če pa ne vnesem novga datuma pa se obstoječi ne upošteva.

Rabil bi tudi gumb RESET, da bi se vsi vnešeni datumi postavili nazaj na 1.1.2010. To je izhodišni položaj.

Zadeva mi nikakor ne gre od rok. V nadaljevanju je koda do sedaj. Pomagal sem si s stranjo http://www.dynamicdrive.com/dynamicinde...

Zato lepo prosim za pomoč. Že v naprej hvala lepa.<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Razlika datumov</title>

<script type="text/javascript">

var DefaultDateFormat = 'DD/MM/YYYY'; // If no date format is supplied, this will be used instead
var HideWait = 3; // Number of seconds before the calendar will disappear
var Y2kPivotPoint = 76; // 2-digit years before this point will be created in the 21st century
var UnselectedMonthText = ''; // Text to display in the 1st month list item when the date isn't required
var FontSize = 11; // In pixels
var FontFamily = 'Tahoma';
var CellWidth = 18;
var CellHeight = 16;
var ImageURL = 'calendar.jpg';
var NextURL = 'next.gif';
var PrevURL = 'prev.gif';
var CalBGColor = 'white';
var TopRowBGColor = 'buttonface';
var DayBGColor = 'lightgrey';

// Global variables
var ZCounter = 100;
var Today = new Date();
var WeekDays = new Array('N','P','T','S','C','P','S');
var MonthDays = new Array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
var MonthNames = new Array('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December');

// Write out the stylesheet definition for the calendar
with (document) {
  writeln('<style>');
  writeln('td.calendarDateInput {letter-spacing:normal;line-height:normal;font-family:' + FontFamily + ',Sans-Serif;font-size:' + FontSize + 'px;}');
  writeln('select.calendarDateInput {letter-spacing:.06em;font-family:Verdana,Sans-Serif;font-size:11px;}');
  writeln('input.calendarDateInput {letter-spacing:.06em;font-family:Verdana,Sans-Serif;font-size:11px;}');
  writeln('</style>');
}

// Only allows certain keys to be used in the date field
function YearDigitsOnly(e) {
  var KeyCode = (e.keyCode) ? e.keyCode : e.which;
  return ((KeyCode == 8) // backspace
    || (KeyCode == 9) // tab
    || (KeyCode == 37) // left arrow
    || (KeyCode == 39) // right arrow
    || (KeyCode == 46) // delete
    || ((KeyCode > 47) && (KeyCode < 58)) // 0 - 9
  );
}

// Gets the absolute pixel position of the supplied element
function GetTagPixels(StartTag, Direction) {
  var PixelAmt = (Direction == 'LEFT') ? StartTag.offsetLeft : StartTag.offsetTop;
  while ((StartTag.tagName != 'BODY') && (StartTag.tagName != 'HTML')) {
   StartTag = StartTag.offsetParent;
   PixelAmt += (Direction == 'LEFT') ? StartTag.offsetLeft : StartTag.offsetTop;
  }
  return PixelAmt;
}

// Is the specified select-list behind the calendar?
function BehindCal(SelectList, CalLeftX, CalRightX, CalTopY, CalBottomY, ListTopY) {
  var ListLeftX = GetTagPixels(SelectList, 'LEFT');
  var ListRightX = ListLeftX + SelectList.offsetWidth;
  var ListBottomY = ListTopY + SelectList.offsetHeight;
  return (((ListTopY < CalBottomY) && (ListBottomY > CalTopY)) && ((ListLeftX < CalRightX) && (ListRightX > CalLeftX)));
}

// For IE, hides any select-lists that are behind the calendar
function FixSelectLists(Over) {
  if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer') {
   var CalDiv = this.getCalendar();
   var CalLeftX = CalDiv.offsetLeft;
   var CalRightX = CalLeftX + CalDiv.offsetWidth;
   var CalTopY = CalDiv.offsetTop;
   var CalBottomY = CalTopY + (CellHeight * 9);
   var FoundCalInput = false;
   formLoop :
   for (var j=this.formNumber;j<document.forms.length;j++) {
     for (var i=0;i<document.forms[j].elements.length;i++) {
      if (typeof document.forms[j].elements[i].type == 'string') {
        if ((document.forms[j].elements[i].type == 'hidden') && (document.forms[j].elements[i].name == this.hiddenFieldName)) {
         FoundCalInput = true;
         i += 3; // 3 elements between the 1st hidden field and the last year input field
        }
        if (FoundCalInput) {
         if (document.forms[j].elements[i].type.substr(0,6) == 'select') {
           ListTopY = GetTagPixels(document.forms[j].elements[i], 'TOP');
           if (ListTopY < CalBottomY) {
            if (BehindCal(document.forms[j].elements[i], CalLeftX, CalRightX, CalTopY, CalBottomY, ListTopY)) {
              document.forms[j].elements[i].style.visibility = (Over) ? 'hidden' : 'visible';
            }
           }
           else break formLoop;
         }
        }
      }
     }
   }
  }
}

// Displays a message in the status bar when hovering over the calendar days
function DayCellHover(Cell, Over, Color, HoveredDay) {
  Cell.style.backgroundColor = (Over) ? DayBGColor : Color;
  if (Over) {
   if ((this.yearValue == Today.getFullYear()) && (this.monthIndex == Today.getMonth()) && (HoveredDay == Today.getDate())) self.status = 'Click to select today';
   else {
     var Suffix = HoveredDay.toString();
     switch (Suffix.substr(Suffix.length - 1, 1)) {
      case '1' : Suffix += (HoveredDay == 11) ? 'th' : 'st'; break;
      case '2' : Suffix += (HoveredDay == 12) ? 'th' : 'nd'; break;
      case '3' : Suffix += (HoveredDay == 13) ? 'th' : 'rd'; break;
      default : Suffix += 'th'; break;
     }
     self.status = 'Click to select ' + this.monthName + ' ' + Suffix;
   }
  }
  else self.status = '';
  return true;
}

// Sets the form elements after a day has been picked from the calendar
function PickDisplayDay(ClickedDay) {
  this.show();
  var MonthList = this.getMonthList();
  var DayList = this.getDayList();
  var YearField = this.getYearField();
  FixDayList(DayList, GetDayCount(this.displayed.yearValue, this.displayed.monthIndex));
  // Select the month and day in the lists
  for (var i=0;i<MonthList.length;i++) {
   if (MonthList.options[i].value == this.displayed.monthIndex) MonthList.options[i].selected = true;
  }
  for (var j=1;j<=DayList.length;j++) {
   if (j == ClickedDay) DayList.options[j-1].selected = true;
  }
  this.setPicked(this.displayed.yearValue, this.displayed.monthIndex, ClickedDay);
  // Change the year, if necessary
  YearField.value = this.picked.yearPad;
  YearField.defaultValue = YearField.value;
}

// Builds the HTML for the calendar days
function BuildCalendarDays() {
  var Rows = 5;
  if (((this.displayed.dayCount == 31) && (this.displayed.firstDay > 4)) || ((this.displayed.dayCount == 30) && (this.displayed.firstDay == 6))) Rows = 6;
  else if ((this.displayed.dayCount == 28) && (this.displayed.firstDay == 0)) Rows = 4;
  var HTML = '<table width="' + (CellWidth * 7) + '" cellspacing="0" cellpadding="1" style="cursor:default">';
  for (var j=0;j<Rows;j++) {
   HTML += '<tr>';
   for (var i=1;i<=7;i++) {
     Day = (j * 7) + (i - this.displayed.firstDay);
     if ((Day >= 1) && (Day <= this.displayed.dayCount)) {
      if ((this.displayed.yearValue == this.picked.yearValue) && (this.displayed.monthIndex == this.picked.monthIndex) && (Day == this.picked.day)) {
        TextStyle = 'color:white;font-weight:bold;'
        BackColor = DayBGColor;
      }
      else {
        TextStyle = 'color:black;'
        BackColor = CalBGColor;
      }
      if ((this.displayed.yearValue == Today.getFullYear()) && (this.displayed.monthIndex == Today.getMonth()) && (Day == Today.getDate())) TextStyle += 'border:1px solid darkred;padding:0px;';
      HTML += '<td align="center" class="calendarDateInput" style="cursor:default;height:' + CellHeight + ';width:' + CellWidth + ';' + TextStyle + ';background-color:' + BackColor + '" onClick="' + this.objName + '.pickDay(' + Day + ')" onMouseOver="return ' + this.objName + '.displayed.dayHover(this,true,\'' + BackColor + '\',' + Day + ')" onMouseOut="return ' + this.objName + '.displayed.dayHover(this,false,\'' + BackColor + '\')">' + Day + '</td>';
     }
     else HTML += '<td class="calendarDateInput" style="height:' + CellHeight + '">&nbsp;</td>';
   }
   HTML += '</tr>';
  }
  return HTML += '</table>';
}

// Determines which century to use (20th or 21st) when dealing with 2-digit years
function GetGoodYear(YearDigits) {
  if (YearDigits.length == 4) return YearDigits;
  else {
   var Millennium = (YearDigits < Y2kPivotPoint) ? 2000 : 1900;
   return Millennium + parseInt(YearDigits,10);
  }
}

// Returns the number of days in a month (handles leap-years)
function GetDayCount(SomeYear, SomeMonth) {
  return ((SomeMonth == 1) && ((SomeYear % 400 == 0) || ((SomeYear % 4 == 0) && (SomeYear % 100 != 0)))) ? 29 : MonthDays[SomeMonth];
}

// Highlights the buttons
function VirtualButton(Cell, ButtonDown) {
  if (ButtonDown) {
   Cell.style.borderLeft = 'buttonshadow 1px solid';
   Cell.style.borderTop = 'buttonshadow 1px solid';
   Cell.style.borderBottom = 'buttonhighlight 1px solid';
   Cell.style.borderRight = 'buttonhighlight 1px solid';
  }
  else {
   Cell.style.borderLeft = 'buttonhighlight 1px solid';
   Cell.style.borderTop = 'buttonhighlight 1px solid';
   Cell.style.borderBottom = 'buttonshadow 1px solid';
   Cell.style.borderRight = 'buttonshadow 1px solid';
  }
}

// Mouse-over for the previous/next month buttons
function NeighborHover(Cell, Over, DateObj) {
  if (Over) {
   VirtualButton(Cell, false);
   self.status = 'Click to view ' + DateObj.fullName;
  }
  else {
   Cell.style.border = 'buttonface 1px solid';
   self.status = '';
  }
  return true;
}

// Adds/removes days from the day list, depending on the month/year
function FixDayList(DayList, NewDays) {
  var DayPick = DayList.selectedIndex + 1;
  if (NewDays != DayList.length) {
   var OldSize = DayList.length;
   for (var k=Math.min(NewDays,OldSize);k<Math.max(NewDays,OldSize);k++) {
     (k >= NewDays) ? DayList.options[NewDays] = null : DayList.options[k] = new Option(k+1, k+1);
   }
   DayPick = Math.min(DayPick, NewDays);
   DayList.options[DayPick-1].selected = true;
  }
  return DayPick;
}

// Resets the year to its previous valid value when something invalid is entered
function FixYearInput(YearField) {
  var YearRE = new RegExp('\\d{' + YearField.defaultValue.length + '}');
  if (!YearRE.test(YearField.value)) YearField.value = YearField.defaultValue;
}

// Displays a message in the status bar when hovering over the calendar icon
function CalIconHover(Over) {
  var Message = (this.isShowing()) ? 'hide' : 'show';
  self.status = (Over) ? 'Click to ' + Message + ' the calendar' : '';
  return true;
}

// Starts the timer over from scratch
function CalTimerReset() {
  eval('clearTimeout(' + this.timerID + ')');
  eval(this.timerID + '=setTimeout(\'' + this.objName + '.show()\',' + (HideWait * 1000) + ')');
}

// The timer for the calendar
function DoTimer(CancelTimer) {
  if (CancelTimer) eval('clearTimeout(' + this.timerID + ')');
  else {
   eval(this.timerID + '=null');
   this.resetTimer();
  }
}

// Show or hide the calendar
function ShowCalendar() {
  if (this.isShowing()) {
   var StopTimer = true;
   this.getCalendar().style.zIndex = --ZCounter;
   this.getCalendar().style.visibility = 'hidden';
   this.fixSelects(false);
  }
  else {
   var StopTimer = false;
   this.fixSelects(true);
   this.getCalendar().style.zIndex = ++ZCounter;
   this.getCalendar().style.visibility = 'visible';
  }
  this.handleTimer(StopTimer);
  self.status = '';
}

// Hides the input elements when the "blank" month is selected
function SetElementStatus(Hide) {
  this.getDayList().style.visibility = (Hide) ? 'hidden' : 'visible';
  this.getYearField().style.visibility = (Hide) ? 'hidden' : 'visible';
  this.getCalendarLink().style.visibility = (Hide) ? 'hidden' : 'visible';
}

// Sets the date, based on the month selected
function CheckMonthChange(MonthList) {
  var DayList = this.getDayList();
  if (MonthList.options[MonthList.selectedIndex].value == '') {
   DayList.selectedIndex = 0;
   this.hideElements(true);
   this.setHidden('');
  }
  else {
   this.hideElements(false);
   if (this.isShowing()) {
     this.resetTimer(); // Gives the user more time to view the calendar with the newly-selected month
     this.getCalendar().style.zIndex = ++ZCounter; // Make sure this calendar is on top of any other calendars
   }
   var DayPick = FixDayList(DayList, GetDayCount(this.picked.yearValue, MonthList.options[MonthList.selectedIndex].value));
   this.setPicked(this.picked.yearValue, MonthList.options[MonthList.selectedIndex].value, DayPick);
  }
}

// Sets the date, based on the day selected
function CheckDayChange(DayList) {
  if (this.isShowing()) this.show();
  this.setPicked(this.picked.yearValue, this.picked.monthIndex, DayList.selectedIndex+1);
}

// Changes the date when a valid year has been entered
function CheckYearInput(YearField) {
  if ((YearField.value.length == YearField.defaultValue.length) && (YearField.defaultValue != YearField.value)) {
   if (this.isShowing()) {
     this.resetTimer(); // Gives the user more time to view the calendar with the newly-entered year
     this.getCalendar().style.zIndex = ++ZCounter; // Make sure this calendar is on top of any other calendars
   }
   var NewYear = GetGoodYear(YearField.value);
   var MonthList = this.getMonthList();
   var NewDay = FixDayList(this.getDayList(), GetDayCount(NewYear, this.picked.monthIndex));
   this.setPicked(NewYear, this.picked.monthIndex, NewDay);
   YearField.defaultValue = YearField.value;
  }
}

// Holds characteristics about a date
function dateObject() {
  if (Function.call) { // Used when 'call' method of the Function object is supported
   var ParentObject = this;
   var ArgumentStart = 0;
  }
  else { // Used with 'call' method of the Function object is NOT supported
   var ParentObject = arguments[0];
   var ArgumentStart = 1;
  }
  ParentObject.date = (arguments.length == (ArgumentStart+1)) ? new Date(arguments[ArgumentStart+0]) : new Date(arguments[ArgumentStart+0], arguments[ArgumentStart+1], arguments[ArgumentStart+2]);
  ParentObject.yearValue = ParentObject.date.getFullYear();
  ParentObject.monthIndex = ParentObject.date.getMonth();
  ParentObject.monthName = MonthNames[ParentObject.monthIndex];
  ParentObject.fullName = ParentObject.monthName + ' ' + ParentObject.yearValue;
  ParentObject.day = ParentObject.date.getDate();
  ParentObject.dayCount = GetDayCount(ParentObject.yearValue, ParentObject.monthIndex);
  var FirstDate = new Date(ParentObject.yearValue, ParentObject.monthIndex, 1);
  ParentObject.firstDay = FirstDate.getDay();
}

// Keeps track of the date that goes into the hidden field
function storedMonthObject(DateFormat, DateYear, DateMonth, DateDay) {
  (Function.call) ? dateObject.call(this, DateYear, DateMonth, DateDay) : dateObject(this, DateYear, DateMonth, DateDay);
  this.yearPad = this.yearValue.toString();
  this.monthPad = (this.monthIndex < 9) ? '0' + String(this.monthIndex + 1) : this.monthIndex + 1;
  this.dayPad = (this.day < 10) ? '0' + this.day.toString() : this.day;
  this.monthShort = this.monthName.substr(0,3).toUpperCase();
  // Formats the year with 2 digits instead of 4
  if (DateFormat.indexOf('YYYY') == -1) this.yearPad = this.yearPad.substr(2);
  // Define the date-part delimiter
  if (DateFormat.indexOf('/') >= 0) var Delimiter = '/';
  else if (DateFormat.indexOf('-') >= 0) var Delimiter = '-';
  else var Delimiter = '';
  // Determine the order of the months and days
  if (/DD?.?((MON)|(MM?M?))/.test(DateFormat)) {
   this.formatted = this.dayPad + Delimiter;
   this.formatted += (RegExp.$1.length == 3) ? this.monthShort : this.monthPad;
  }
  else if (/((MON)|(MM?M?))?.?DD?/.test(DateFormat)) {
   this.formatted = (RegExp.$1.length == 3) ? this.monthShort : this.monthPad;
   this.formatted += Delimiter + this.dayPad;
  }
  // Either prepend or append the year to the formatted date
  this.formatted = (DateFormat.substr(0,2) == 'YY') ? this.yearPad + Delimiter + this.formatted : this.formatted + Delimiter + this.yearPad;
}

// Object for the current displayed month
function displayMonthObject(ParentObject, DateYear, DateMonth, DateDay) {
  (Function.call) ? dateObject.call(this, DateYear, DateMonth, DateDay) : dateObject(this, DateYear, DateMonth, DateDay);
  this.displayID = ParentObject.hiddenFieldName + '_Current_ID';
  this.getDisplay = new Function('return document.getElementById(this.displayID)');
  this.dayHover = DayCellHover;
  this.goCurrent = new Function(ParentObject.objName + '.getCalendar().style.zIndex=++ZCounter;' + ParentObject.objName + '.setDisplayed(Today.getFullYear(),Today.getMonth());');
  if (ParentObject.formNumber >= 0) this.getDisplay().innerHTML = this.fullName;
}

// Object for the previous/next buttons
function neighborMonthObject(ParentObject, IDText, DateMS) {
  (Function.call) ? dateObject.call(this, DateMS) : dateObject(this, DateMS);
  this.buttonID = ParentObject.hiddenFieldName + '_' + IDText + '_ID';
  this.hover = new Function('C','O','NeighborHover(C,O,this)');
  this.getButton = new Function('return document.getElementById(this.buttonID)');
  this.go = new Function(ParentObject.objName + '.getCalendar().style.zIndex=++ZCounter;' + ParentObject.objName + '.setDisplayed(this.yearValue,this.monthIndex);');
  if (ParentObject.formNumber >= 0) this.getButton().title = this.monthName;
}

// Sets the currently-displayed month object
function SetDisplayedMonth(DispYear, DispMonth) {
  this.displayed = new displayMonthObject(this, DispYear, DispMonth, 1);
  // Creates the previous and next month objects
  this.previous = new neighborMonthObject(this, 'Previous', this.displayed.date.getTime() - 86400000);
  this.next = new neighborMonthObject(this, 'Next', this.displayed.date.getTime() + (86400000 * (this.displayed.dayCount + 1)));
  // Creates the HTML for the calendar
  if (this.formNumber >= 0) this.getDayTable().innerHTML = this.buildCalendar();
}

// Sets the current selected date
function SetPickedMonth(PickedYear, PickedMonth, PickedDay) {
  this.picked = new storedMonthObject(this.format, PickedYear, PickedMonth, PickedDay);
  this.setHidden(this.picked.formatted);
  this.setDisplayed(PickedYear, PickedMonth);
}

// The calendar object
function calendarObject(DateName, DateFormat, DefaultDate) {

  /* Properties */
  this.hiddenFieldName = DateName;
  this.monthListID = DateName + '_Month_ID';
  this.dayListID = DateName + '_Day_ID';
  this.yearFieldID = DateName + '_Year_ID';
  this.monthDisplayID = DateName + '_Current_ID';
  this.calendarID = DateName + '_ID';
  this.dayTableID = DateName + '_DayTable_ID';
  this.calendarLinkID = this.calendarID + '_Link';
  this.timerID = this.calendarID + '_Timer';
  this.objName = DateName + '_Object';
  this.format = DateFormat;
  this.formNumber = -1;
  this.picked = null;
  this.displayed = null;
  this.previous = null;
  this.next = null;

  /* Methods */
  this.setPicked = SetPickedMonth;
  this.setDisplayed = SetDisplayedMonth;
  this.checkYear = CheckYearInput;
  this.fixYear = FixYearInput;
  this.changeMonth = CheckMonthChange;
  this.changeDay = CheckDayChange;
  this.resetTimer = CalTimerReset;
  this.hideElements = SetElementStatus;
  this.show = ShowCalendar;
  this.handleTimer = DoTimer;
  this.iconHover = CalIconHover;
  this.buildCalendar = BuildCalendarDays;
  this.pickDay = PickDisplayDay;
  this.fixSelects = FixSelectLists;
  this.setHidden = new Function('D','if (this.formNumber >= 0) this.getHiddenField().value=D');
  // Returns a reference to these elements
  this.getHiddenField = new Function('return document.forms[this.formNumber].elements[this.hiddenFieldName]');
  this.getMonthList = new Function('return document.getElementById(this.monthListID)');
  this.getDayList = new Function('return document.getElementById(this.dayListID)');
  this.getYearField = new Function('return document.getElementById(this.yearFieldID)');
  this.getCalendar = new Function('return document.getElementById(this.calendarID)');
  this.getDayTable = new Function('return document.getElementById(this.dayTableID)');
  this.getCalendarLink = new Function('return document.getElementById(this.calendarLinkID)');
  this.getMonthDisplay = new Function('return document.getElementById(this.monthDisplayID)');
  this.isShowing = new Function('return !(this.getCalendar().style.visibility != \'visible\')');

  /* Constructor */
  // Functions used only by the constructor
  function getMonthIndex(MonthAbbr) { // Returns the index (0-11) of the supplied month abbreviation
   for (var MonPos=0;MonPos<MonthNames.length;MonPos++) {
     if (MonthNames[MonPos].substr(0,3).toUpperCase() == MonthAbbr.toUpperCase()) break;
   }
   return MonPos;
  }
  function SetGoodDate(CalObj, Notify) { // Notifies the user about their bad default date, and sets the current system date
   CalObj.setPicked(Today.getFullYear(), Today.getMonth(), Today.getDate());
   if (Notify) alert('WARNING: The supplied date is not in valid \'' + DateFormat + '\' format: ' + DefaultDate + '.\nTherefore, the current system date will be used instead: ' + CalObj.picked.formatted);
  }
  // Main part of the constructor
  if (DefaultDate != '') {
   if ((this.format == 'YYYYMMDD') && (/^(\d{4})(\d{2})(\d{2})$/.test(DefaultDate))) this.setPicked(RegExp.$1, parseInt(RegExp.$2,10)-1, RegExp.$3);
   else {
     // Get the year
     if ((this.format.substr(0,2) == 'YY') && (/^(\d{2,4})(-|\/)/.test(DefaultDate))) { // Year is at the beginning
      var YearPart = GetGoodYear(RegExp.$1);
      // Determine the order of the months and days
      if (/(-|\/)(\w{1,3})(-|\/)(\w{1,3})$/.test(DefaultDate)) {
        var MidPart = RegExp.$2;
        var EndPart = RegExp.$4;
        if (/D$/.test(this.format)) { // Ends with days
         var DayPart = EndPart;
         var MonthPart = MidPart;
        }
        else {
         var DayPart = MidPart;
         var MonthPart = EndPart;
        }
        MonthPart = (/\d{1,2}/i.test(MonthPart)) ? parseInt(MonthPart,10)-1 : getMonthIndex(MonthPart);
        this.setPicked(YearPart, MonthPart, DayPart);
      }
      else SetGoodDate(this, true);
     }
     else if (/(-|\/)(\d{2,4})$/.test(DefaultDate)) { // Year is at the end
      var YearPart = GetGoodYear(RegExp.$2);
      // Determine the order of the months and days
      if (/^(\w{1,3})(-|\/)(\w{1,3})(-|\/)/.test(DefaultDate)) {
        if (this.format.substr(0,1) == 'D') { // Starts with days
         var DayPart = RegExp.$1;
         var MonthPart = RegExp.$3;
        }
        else { // Starts with months
         var MonthPart = RegExp.$1;
         var DayPart = RegExp.$3;
        }
        MonthPart = (/\d{1,2}/i.test(MonthPart)) ? parseInt(MonthPart,10)-1 : getMonthIndex(MonthPart);
        this.setPicked(YearPart, MonthPart, DayPart);
      }
      else SetGoodDate(this, true);
     }
     else SetGoodDate(this, true);
   }
  }
}

// Main function that creates the form elements
function DateInput(DateName, Required, DateFormat, DefaultDate) {
  if (arguments.length == 0) document.writeln('<span style="color:red;font-size:' + FontSize + 'px;font-family:' + FontFamily + ';">ERROR: Missing required parameter in call to \'DateInput\': [name of hidden date field].</span>');
  else {
   // Handle DateFormat
   if (arguments.length < 3) { // The format wasn't passed in, so use default
     DateFormat = DefaultDateFormat;
     if (arguments.length < 2) Required = false;
   }
   else if (/^(Y{2,4}(-|\/)?)?((MON)|(MM?M?)|(DD?))(-|\/)?((MON)|(MM?M?)|(DD?))((-|\/)Y{2,4})?$/i.test(DateFormat)) DateFormat = DateFormat.toUpperCase();
   else { // Passed-in DateFormat was invalid, use default format instead
     var AlertMessage = 'WARNING: The supplied date format for the \'' + DateName + '\' field is not valid: ' + DateFormat + '\nTherefore, the default date format will be used instead: ' + DefaultDateFormat;
     DateFormat = DefaultDateFormat;
     if (arguments.length == 4) { // DefaultDate was passed in with an invalid date format
      var CurrentDate = new storedMonthObject(DateFormat, Today.getFullYear(), Today.getMonth(), Today.getDate());
      AlertMessage += '\n\nThe supplied date (' + DefaultDate + ') cannot be interpreted with the invalid format.\nTherefore, the current system date will be used instead: ' + CurrentDate.formatted;
      DefaultDate = CurrentDate.formatted;
     }
     alert(AlertMessage);
   }
   // Define the current date if it wasn't set already
   if (!CurrentDate) var CurrentDate = new storedMonthObject(DateFormat, Today.getFullYear(), Today.getMonth(), Today.getDate());
   // Handle DefaultDate
   if (arguments.length < 4) { // The date wasn't passed in
     DefaultDate = (Required) ? CurrentDate.formatted : ''; // If required, use today's date
   }
   // Creates the calendar object!
   eval(DateName + '_Object=new calendarObject(\'' + DateName + '\',\'' + DateFormat + '\',\'' + DefaultDate + '\')');
   // Determine initial viewable state of day, year, and calendar icon
   if ((Required) || (arguments.length == 4)) {
     var InitialStatus = '';
     var InitialDate = eval(DateName + '_Object.picked.formatted');
   }
   else {
     var InitialStatus = ' style="visibility:hidden"';
     var InitialDate = '';
     eval(DateName + '_Object.setPicked(' + Today.getFullYear() + ',' + Today.getMonth() + ',' + Today.getDate() + ')');
   }
   // Create the form elements
   with (document) {
     writeln('<input type="hidden" name="' + DateName + '" value="' + InitialDate + '">');
     // Find this form number
     for (var f=0;f<forms.length;f++) {
      for (var e=0;e<forms[f].elements.length;e++) {
        if (typeof forms[f].elements[e].type == 'string') {
         if ((forms[f].elements[e].type == 'hidden') && (forms[f].elements[e].name == DateName)) {
           eval(DateName + '_Object.formNumber='+f);
           break;
         }
        }
      }
     }
     writeln('<table cellpadding="0" cellspacing="2"><tr>' + String.fromCharCode(13) + '<td valign="middle">');
     writeln('<select class="calendarDateInput" id="' + DateName + '_Month_ID" onChange="' + DateName + '_Object.changeMonth(this)">');
     if (!Required) {
      var NoneSelected = (DefaultDate == '') ? ' selected' : '';
      writeln('<option value=""' + NoneSelected + '>' + UnselectedMonthText + '</option>');
     }
     for (var i=0;i<12;i++) {
      MonthSelected = ((DefaultDate != '') && (eval(DateName + '_Object.picked.monthIndex') == i)) ? ' selected' : '';
      writeln('<option value="' + i + '"' + MonthSelected + '>' + MonthNames[i].substr(0,3) + '</option>');
     }
     writeln('</select>' + String.fromCharCode(13) + '</td>' + String.fromCharCode(13) + '<td valign="middle">');
     writeln('<select' + InitialStatus + ' class="calendarDateInput" id="' + DateName + '_Day_ID" onChange="' + DateName + '_Object.changeDay(this)">');
     for (var j=1;j<=eval(DateName + '_Object.picked.dayCount');j++) {
      DaySelected = ((DefaultDate != '') && (eval(DateName + '_Object.picked.day') == j)) ? ' selected' : '';
      writeln('<option' + DaySelected + '>' + j + '</option>');
     }
     writeln('</select>' + String.fromCharCode(13) + '</td>' + String.fromCharCode(13) + '<td valign="middle">');
     writeln('<input' + InitialStatus + ' class="calendarDateInput" type="text" id="' + DateName + '_Year_ID" size="' + eval(DateName + '_Object.picked.yearPad.length') + '" maxlength="' + eval(DateName + '_Object.picked.yearPad.length') + '" title="Year" value="' + eval(DateName + '_Object.picked.yearPad') + '" onKeyPress="return YearDigitsOnly(window.event)" onKeyUp="' + DateName + '_Object.checkYear(this)" onBlur="' + DateName + '_Object.fixYear(this)">');
     write('<td valign="middle">' + String.fromCharCode(13) + '<a' + InitialStatus + ' id="' + DateName + '_ID_Link" href="javascript:' + DateName + '_Object.show()" onMouseOver="return ' + DateName + '_Object.iconHover(true)" onMouseOut="return ' + DateName + '_Object.iconHover(false)"><img src="' + ImageURL + '" align="baseline" title="Calendar" border="0"></a>&nbsp;');
     writeln('<span id="' + DateName + '_ID" style="position:absolute;visibility:hidden;width:' + (CellWidth * 7) + 'px;background-color:' + CalBGColor + ';border:1px solid dimgray;" onMouseOver="' + DateName + '_Object.handleTimer(true)" onMouseOut="' + DateName + '_Object.handleTimer(false)">');
     writeln('<table width="' + (CellWidth * 7) + '" cellspacing="0" cellpadding="1">' + String.fromCharCode(13) + '<tr style="background-color:' + TopRowBGColor + ';">');
     writeln('<td id="' + DateName + '_Previous_ID" style="cursor:default" align="center" class="calendarDateInput" style="height:' + CellHeight + '" onClick="' + DateName + '_Object.previous.go()" onMouseDown="VirtualButton(this,true)" onMouseUp="VirtualButton(this,false)" onMouseOver="return ' + DateName + '_Object.previous.hover(this,true)" onMouseOut="return ' + DateName + '_Object.previous.hover(this,false)" title="' + eval(DateName + '_Object.previous.monthName') + '"><img src="' + PrevURL + '"></td>');
     writeln('<td id="' + DateName + '_Current_ID" style="cursor:pointer" align="center" class="calendarDateInput" style="height:' + CellHeight + '" colspan="5" onClick="' + DateName + '_Object.displayed.goCurrent()" onMouseOver="self.status=\'Click to view ' + CurrentDate.fullName + '\';return true;" onMouseOut="self.status=\'\';return true;" title="Show Current Month">' + eval(DateName + '_Object.displayed.fullName') + '</td>');
     writeln('<td id="' + DateName + '_Next_ID" style="cursor:default" align="center" class="calendarDateInput" style="height:' + CellHeight + '" onClick="' + DateName + '_Object.next.go()" onMouseDown="VirtualButton(this,true)" onMouseUp="VirtualButton(this,false)" onMouseOver="return ' + DateName + '_Object.next.hover(this,true)" onMouseOut="return ' + DateName + '_Object.next.hover(this,false)" title="' + eval(DateName + '_Object.next.monthName') + '"><img src="' + NextURL + '"></td></tr>' + String.fromCharCode(13) + '<tr>');
     for (var w=0;w<7;w++) writeln('<td width="' + CellWidth + '" align="center" class="calendarDateInput" style="height:' + CellHeight + ';width:' + CellWidth + ';font-weight:bold;border-top:1px solid dimgray;border-bottom:1px solid dimgray;">' + WeekDays[w] + '</td>');
     writeln('</tr>' + String.fromCharCode(13) + '</table>' + String.fromCharCode(13) + '<span id="' + DateName + '_DayTable_ID">' + eval(DateName + '_Object.buildCalendar()') + '</span>' + String.fromCharCode(13) + '</span>' + String.fromCharCode(13) + '</td>' + String.fromCharCode(13) + '</tr>' + String.fromCharCode(13) + '</table>');
   }
  }
}

</script>

</head>

<body>

<form>

<script>DateInput('orderdate', true, 'DD-MON-YYYY')</script>


<input type="button" onClick="alert(this.form.orderdate.value)" value="Izračunaj">

</form>

</body>

</html>

popster ::

nevem če ti bo kaj pomagalo ampak da moraš upoštevat tudi prestopna leta, itd.

Recimo v bashu je komanda
date %s seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC
(ki pretvori kateri čas v sekunde od tega datuma. 1970-1-1)

arjan_t ::

getTime() ti vrne čas v ms

a-ptuj ::

Vem, da je v javascript osnovna formula za izračun datumov razlike datumov

<script language="javascript">
var datum1
var datum2
var rezultat = datum2 - datum1
documet.write("Razlika med" + datum1 + "in" + datum 2 + "je" + razultat1 + "dni")
</script>


Rabim pa pomoč, kako iz zgornjega dolgega scripta dobiti spremenjivki "datum1" in "datum2". To je težava. Kako iz
<script>DateInput('orderdate', true, 'DD-MON-YYYY')</script>
definirati spremenjivko datum1 in kako datum2, da bo zadeva delovala?

a-ptuj ::

Pozdravljen!

Najprej hvala lepa za vaše odgovore.

Problem, ki ga imam je kako iz skripta - funkcije DateInput('orederdate', true) in DateInput('datum2', true) dobiti spremenjivki "orederdate" in "datum2", ki bi jih lahko nato vstavil v stavek new Date (2010,6,30) namesto števil 2010, 6, 30 in v stavek new Date (2010,0,1) namesto števil 2010, 0, 1, ki prestavljata spremenjiviki.
Če bi to vedel, potem več nebi bilo teževe, saj nato naprej bi mi šlo napisati zadevo za razliko datumov, ki zgleda nekako tako.

script language="javascript"

function datum (){
datum1a = new Date (2010,6,30);
datum2a = new Date (2010,0,1);

datum3 = Math.ceil((datum1a -datum2a)/86400000)
alert(datum3)
}
/script

input type="button" onClick="datum()" value="Izračunaj-razliko"

Če je to možno nekako rešiti, kar v samem skriptu, bi lepo prosil za pomoč. Hvala že v naprej.

kogledom ::

</script>
</head>
<body>
<form>
<script>DateInput('orderdate', true, 'DD-MON-YYYY')</script>
<input type="button" onClick="alert(this.form.orderdate.value)" value="Izračunaj">
</form>
</body>
</html>

zamenjaj z

function Razlika(form, name1, name2)
{
var date1 = form[name1].value.split('-');
var date2 = form[name2].value.split('-');
date1[1] = GetMonth(date1[1]);
date2[1] = GetMonth(date2[1]);
var date1a = new Date(date1[2],date1[1],date1[0]);
var date2a = new Date(date2[2],date2[1],date2[0]);
return Math.ceil((date2a - date1a)/86400000);
}

function GetMonth(MonthAbbr) {
   for (var MonPos=0;MonPos<MonthNames.length;MonPos++) {
     if (MonthNames[MonPos].substr(0,3).toUpperCase() == MonthAbbr.toUpperCase()) break;
   }
   return MonPos+1;
}  
</script>
</head>
<body>
<form>
<script>
DateInput('datum1', true, 'DD-MON-YYYY');
DateInput('datum2', true, 'DD-MON-YYYY');
</script>
<input type="button" onClick="alert(Razlika(this.form, 'datum1', 'datum2'));" value="Izračunaj">
</form>
</body>
</html>

a-ptuj ::

Hvala lepa sedaj pa deluje

a-ptuj ::

Naredil sem še funkcijo Reset, ki pa mi resetira samo mesec in dan, ne resetira pa mi leta. Na primer nastavim na 10.1.2011, ko sprožim funkcijo reset se spremeni le mesec in dan ne pa tudi leto (ostane 30.7.2011 namesto 30.7.2010 - today). Kaj je v spodnji funkciji narobe, da ne ponastavi tudi leta iz 2011 na 2010?

<script>
function reset (){
  form[date1].value.split('-'); 
  form[date2].value.split('-'); 
}
</script>
<input type="reset" value="Ponastavi 'dan, mesec, leto'" onClick="javascript:reset()">


Če je to možno nekako rešiti, kar v samem skriptu, bi lepo prosil za pomoč. Hvala že v naprej.

Zgodovina sprememb…

 • spremenil: a-ptuj ()

kogledom ::

Glede na to, da želiš dodatne funkcionalnosti ti predlagam da se zadeve lotiš drugače, s pomočjo bolj generičnih knjižnic.
Priporočam jQuery in jqueryUI (poglej si datepicker).
Naložba v osnovno spoznavanje jQuery knjižnice se ti bo hitro povrnila, sploh če dosti uporabljaš javascript.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Jquery

Oddelek: Izdelava spletišč
151370 (1094) mk818764
»

[Java] Objekt poslan k metodi v kakšnem stanju?

Oddelek: Programiranje
211287 (734) shadeX
»

[PHP/JavaScript] tic tac toe

Oddelek: Programiranje
171250 (983) illion
»

Definiranje spremenjivke - javascript

Oddelek: Programiranje
51023 (946) a-ptuj
»

Drop down meni!

Oddelek: Izdelava spletišč
101744 (1497) ACE

Več podobnih tem