» »

[ C ] floating point not loaded !!?

[ C ] floating point not loaded !!?

Fizikalko ::

Torej, ko izvajam C program (kompajliran z Borland VC 6.0) , mi vrže:

6002 error: floating point not loaded

Želim brat iz ebega fajla in pisat v bazo. Koda je 100% ok. Menda je treba neko opcijo dodat pri kompajliranju, da dodaš podporo za FP...

Prosim pomoč, čim prej...

Hvala že vnaprej.

Zvedavec ::

Zdi se mi, da je včasih pomagalo že, če si naredil v kodi eno spremenljivko tipa float in ji priredil eno vrednost (recimo 1.1) v kodi, da je prevajalnik opazil, da boš potreboval podporo za FP.

Fizikalko ::

Nak, ne pomaga... še kakšna ideja?

luli ::

Kaj če bi pokazal kodo?

Fizikalko ::

sem dodal v main:

float slo=sqrt(5);

Program se SESUJE! WTF?

Access violation.

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: Fizikalko ()

Fizikalko ::

Kako dodaš kodo sloh na forum? Ker zgleda pričakuje html in se pritožuje...

Trubadur ::

(st.koda c) (/st.koda c)

Zamenjaj () z []
Berite Thomasa!

Fizikalko ::

Ne štekam. Kje zdej pride koda - v oglatih oklepajih al kaj= Probal vse živo, pa noče vzet. Call me stupid, ampak, kako si to mislil

"st.kodac"??? Kaj je st? Res ne razumem...

Zgodovina sprememb…

 • spremenilo: Fizikalko ()

MaCoFaCo ::

Fizikalko ::


static char sqla_program_id[162] = 
{
 42,0,65,68,65,75,65,73,82,69,83,84,65,82,84,32,119,65,66,83,
 86,88,68,87,48,49,49,49,49,32,50,32,8,0,71,82,69,71,65,32,
 32,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0
};

#include "sqladef.h"

static struct sqla_runtime_info sqla_rtinfo = 
{{'S','Q','L','A','R','T','I','N'}, sizeof(wchar_t), 0, {' ',' ',' ',' '}};


static const short sqlIsLiteral  = SQL_IS_LITERAL;
static const short sqlIsInputHvar = SQL_IS_INPUT_HVAR;


#line 1 "restart.sqc"


/* Restart Program                          */ 
/*********************************************************************/
/* THIS BATCH PROGRAM READS IN EMPLOYEE DATA CONCERNING THEIR TAX  */
/* CLASS WITH MONTHLY AND YEARLY TAX EXEMPTIONS AND INSERTS THE   */
/* DETAILS ON TO A DB2 TABLE. EVERY 20 INSERTS ARE COMMITTED AND   */
/* CHECKPOINTED BY PUTTING THE DETAILS ON TO A RESTART TABLE.    */
/*********************************************************************/
/* PGM FLOW                             */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! READ RESTART-TABLE (SQL)                   ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! IS THERE A ROW IN THE RESTART TABLE?             ! */
/* ! YES           ! NO             !NEITHER! */
/* +-------------------------+-----------------------------+-------+ */
/* ! **** 1)(RESTART_ROUTINE)! NORMAL_ROUTINE       !4)   ! */
/* +-------------------------+-----------------------------+-------+ */
/* ! **** 2)(NORMAL_ROUTINE)                    ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! DELETE THE ROW IN THE RESTART TABLE (SQL)           ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! DELETE OK                           ! */
/* ! YES                          ! NO  ! */
/* +-------------------------------------------------------+-------+ */
/* ! END OF PGM                      ! 4)  ! */
/* +-------------------------------------------------------+-------+ */
/*********************************************************************/
/*********************************************************************/
/* 1) SUBROUTINE RESTART_ROUTINE *********************************** */
/* +-+-------------------------------------------------------------+ */
/* ! ! READ Input-FILE                       ! */
/* ! +-------------------------------------------------------------+ */
/* ! ! EOF Input-FILE?                       ! */
/* ! ! NO         ! YES                  ! */
/* ! +---------------------+---------------------------------------+ */
/* ! !           ! ERROR ROUTINE             ! */
/* ! !     %     +---------------------------------------+ */
/* ! !           ! ABNORMAL PROGRAM END         ! */
/* ! +---------------------+---------------------------------------+ */
/* ! DO UNTIL (EOF OR THE DATA FROM THE RESTART TABLE       ! */
/* !         = THE DATA FROM THE Input-FILE)       ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! END OF ROUTINE                        ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/*********************************************************************/
/*--*/
/*********************************************************************/
/* 2) SUBROUTINE NORMAL_ROUTINE ************************************ */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! READ Input-FILE (FIRST RECORD IF NORMAL OR          ! */
/* !           NEXT RECORD IF A RESTART)         ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! DO WHILE (Input-FILE NOT EOF)                 ! */
/* ! +-------------------------------------------------------------+ */
/* ! ! UPDATE EMPLOYEE TABLE (SQL)                 ! */
/* ! +-------------------------------------------------------------+ */
/* ! ! EMPLOYEE FOUND?                       ! */
/* ! ! YES    ! NO                   !NEITHER! */
/* ! +-----------+-----------------------------------------+-------+ */
/* ! !  %   ! ERROR MESSAGE              ! 4)  ! */
/* ! +-----------+-----------------------------------------+-------+ */
/* ! ! IS NUMBER OF RECORDS READ > CHECKPOINT LIMIT?        ! */
/* ! ! YES                  ! NO         ! */
/* ! +----------------------------------------+--------------------+ */
/* ! ! **** 3) (CHECKPOINT_ROUTINE)      !    %      ! */
/* ! +----------------------------------------+--------------------+ */
/* ! ! READ NEXT RECORD FROM Input-FILE              ! */
/* ! +-------------------------------------------------------------+ */
/* ! ! INCREMENT NUMBER OF RECORDS READ              ! */
/* +-+-------------------------------------------------------------+ */
/*********************************************************************/
/*********************************************************************/
/* 3) SUBROUTINE CHECKPOINT_ROUTINE ******************************* */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! FILL UP RESTART STRUCTURE WITH DETAILS OF THE RECORD     ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! INSERT/UPDATE TO RESTART TABLE (SQL)             ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! INSERT/UPDATE OK                       ! */
/* ! YES                          ! NO  ! */
/* +-------------------------------------------------------+-------+ */
/* ! DB2 COMMIT                      !    ! */
/* +-------------------------------------------------------+    ! */
/* ! COMMIT OK                       !  4) ! */
/* ! YES                      ! NO  !    ! */
/* +-----------------------------------------------+-------+    ! */
/* ! END OF ROUTINE                !  4) !    ! */
/* +-----------------------------------------------+-------+-------+ */
/*********************************************************************/
/*--*/
/*********************************************************************/
/* 4) CALL SUBROUTINE DBERRORP ************************************* */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/* ! ERRORTEXT = ??????????      ERROR MESSAGE       ! */
/* ! CALL DBERRORP           ERROR-ROUTINE       ! */
/* ! CALL PLIRETC(12)          SHOW RETURN-CODE      ! */
/* ! RETURN               ABNORMAL PROGRAM END    ! */
/* +---------------------------------------------------------------+ */
/*********************************************************************/
/*********************************************************************/
/* TABELLEN / VIEWS THAT ARE USED                  */
/*********************************************************************/
/*                                  */
/*  TABLE  /  MEMBER NAME  STRUCTURE NAME  FIELD NAMES    */
/*   VIEW                             */
/* ------------------------------------------------------------   */
/*  VRESTART   MRESTART    SRESTART    PGMID       */
/*                         TIMESTAMP     */
/*                         RTEXT       */
/*                                  */
/*  VPERS01    MPERS01    SPERS01     EMPNO       */
/*                         TAXCLASS     */
/*                         TAXFREEM     */
/*                         TAXFREEY     */
/*                                  */
/*********************************************************************/
/*--*/
/*********************************************************************/
/* *** PSEUDOCODE ***                        */
/* READ RESTART TABLE (SQL)                     */
/* SELECT                              */
/* IF THERE IS A ROW IN THE RESTART TABLE              */
/*  REPEAT UNTIL (END OF FILE (Input)) OR              */
/*     (DATA FROM Input FILE = DATA FROM RESTART TABLE)     */
/*  READ Input FILE                        */
/*   IF END OF FILE (Input)                    */
/*   ERROR ROUTINE                        */
/*   END PGM ABNORMALLY                      */
/*  CALL RESTART_ROUTINE                      */
/* IF THERE IS NO ROW IN THE RESTART TABLE             */
/*  CALL NORMAL_ROUTINE                       */
/* OTHERWISE CALL DBERRORP                     */
/* END PGM ABNORMALLY                        */
/* READ Input-FILE                         */
/* REPEAT UNTIL (END OF FILE (Input))                */
/* UPDATE VPERS01 TABLE (SQL)                    */
/* SELECT                              */
/*  IF NO ROWS FOUND IN VPERS01 TABLE                */
/*  PUT OUT MESSAGE                        */
/*  IF ROW(S) FOUND IN VPERS01 TABLE                */
/*  NO ACTION                           */
/*  OTHERWISE CALL DBERRORP                     */
/*  END PGM ABNORMALLY                       */
/* IF Input_COUNTER > CHECKPOINT-LIMIT               */
/*  INSERT/UPDATE ROW IN RESTART TABLE (SQL)            */
/*  IF INSERT/UPDATE NOT OK                     */
/*  CALL DBERRORP                         */
/*  END PGM ABNORMALLY                       */
/*  CALL CHECKPOINT_ROUTINE                     */
/* READ Input FILE                         */
/* DELETE ROW IN RESTART TABLE (SQL)                */
/* IF DELETE NOT OK                         */
/* CALL DBERRORP                          */
/*  END PGM ABNORMALLY                       */
/* END OF PGM                            */
/*********************************************************************/
/*--*/
/*********************************************************************/
/* Include C library definitions                   */
/*********************************************************************/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
    
/**********************************************************************/
/* Input/Output files                         */
/*  cardin = input request records                  */
/*  report = output phone report printed to terminal         */
/**********************************************************************/
FILE *cardin;  
FILE *report; 
/**********************************************************************/
/* Input transaction request from text file MUPDATE          */
/* DESCRIPTION OF DATA ELEMENTS                    */
/*  TYPE     TYPE 'MUPDATE'                   */
/*  in_empno   PERSONNEL NUMBER (EMPNO)              */
/*  in_taxclass TAX CLASS (TAX CLASS)               */
/*  in_taxfreem MONTHLY TAX EXEMPTION (TAXFREEM)          */
/*  in_taxfreey YEARLY TAX EXEMPTION (TAXFREEY)          */
/*  REST     FILLER TO MAKE IT 80 BYTES             */
/**********************************************************************/

/*
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
*/

#line 183 "restart.sqc"
 

 char type[7];  
 char in_empno[10]; 
 char in_taxclass[3];  
 char in_taxfreem[8]; 
 char in_taxfreey[8]; 
 char rest[48];   

/*
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
*/

#line 191 "restart.sqc"
   

 short restart_switch;
 short Input_counter;
 short inpz;
 char restext[81];
 short x;
 float slo;
 
 
 
 
 
 static char fmt1[] = "%7c%9c%2c%7c%7c%49c";
 static char fmt2[] = "%-4s%-26s%-80s%\n";
 
 
 static char msg01[] =  
  "CHECKPOINT : PGMID = "; 
 static char msg02[] =  
  "       TIMESTAMP = "; 
 static char msg03[] =  
  "       RTEXT = ";    
 static char msg04[] = 
  "MSG04I - ROLLING BACK, RETURN CODE IS:";
 static char msg05[] = 
  "MSG05I - EITHER INPUT OR OUTPUT FILE CANNOT BE OPENED";  
 static char msg06[] = 
  "MSG06I - ROLLBACK FAILED, RETURN CODE IS:";  
 static char msg07[] =  
  "MSG07I - NORMAL START";  
 static char msg08[] =    
  "MSG08I - NEGATIVE RETURN CODE FROM SQLAINTP "; 
 static char msg09[] = 
  "MSG09I - ERROR DELETING FROM VRESTART"; 
 static char msg10[] = 
  "MSG10I - RESTARTING"; 
 static char msg11[] = 
  "MSG11I - ERROR RESTARTING"; 
 static char msg12[] = 
  "MSG12I - PERS NUM NOT FOUND FOR UPDATE"; 
 static char msg13[] =  
  "MSG13I - ERROR FORCED - RESTART....";
 static char msg14[] = 
  "MSG14I - COMMIT SUCCESSFUL";
 static char msg15[] = 
  "MSG15I - END OF PROGRAM"; 
/******************Function prototypes*********************************/
void restart_routine(void); 
void normal_routine(void); 
void checkpoint_routine(void); 
void sql_err(void);
/**********************************************************************/
/*                                  */
/*  Include for SQLCA.                        */
/*                                  */
/**********************************************************************//*
EXEC SQL INCLUDE SQLCA;
*/

/* SQL Communication Area - SQLCA - structures and constants */
#include "sqlca.h"
struct sqlca sqlca;


#line 250 "restart.sqc"
    

/*
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
*/

#line 251 "restart.sqc"


/*********???????******************************************************/
/*                                  */
/* Variables that map to the VPERS01 and RESTART tables are declared */
/* below. Note the definitions.                   */
/*                                  */
/**********************************************************************/
   
/* Variables for VPERS01 table  */ 

  char empno[9];
  char taxclass[2];
  float taxfreem; /*TAXFREEM            DECIMAL(7, 2),*/
  float taxfreey; /*TAXFREEY            DECIMAL(7, 2) */
    
/* Variables for RESTART table  */ 

  char pgmid[4];
  char timestamp[26];
  char rtext[81]; 
  
/* Indicator Variables      */ 

  short pgmt_i; 
  short pgyr_i; 

/* Variables for connect statement */

 char userid[9];
 char password[9];
 char database[9];
  

/*
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
*/

#line 284 "restart.sqc"
 

/*****************Error handling***************************************/
/*  SQL errors transfer control to DBERROR routine.         */
/*  SQL warnings continue.                      */
/**********************************************************************/
  
/******************************/   
/**** SQL error handling  ****/   
/**** SQL warning handling ****/    
/******************************/     
       

/*
EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING CONTINUE;
*/

#line 296 "restart.sqc"
 

/*
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GO TO DBERROR;
*/

#line 297 "restart.sqc"


/*
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND CONTINUE;
*/

#line 298 "restart.sqc"


/**********************************************************************/
/* Main routine                            */
/*                                  */
/* Read one record at a time from the input file.           */
/**********************************************************************/
int main()  
{  

report = sqrt(5);
 /* Open the input and output files */ 
 cardin = fopen("MUPDATE", "r"); 
 report = fopen("REPORT", "w"); 
 if (cardin == NULL || report == NULL) {
   fprintf(report, "%s\n", msg05); 
   exit(0);
 }

/***********************/
/* Connect to database */
/***********************/

/*********************************/
/**** SQL Connect to database ****/
/*********************************/

/*************************************/
/* Set up host variables for     */
/* userid, password, and database  */
/*************************************/

  strcpy(userid,"grega");
  strcpy(password,"password");
  strcpy(database,"EDDB");

/***********????????????????????????????***********/
/*      Code the connect statement      */
/*      using the host variables      */
/**************************************************/


/*
EXEC SQL CONNECT TO :database;
*/

{
#line 339 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 339 "restart.sqc"
 sqlaaloc(2,1,1,0L);
  {
   struct sqla_setdata_list sql_setdlist[1];
#line 339 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqltype = 460; sql_setdlist[0].sqllen = 9;
#line 339 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqldata = (void*)database;
#line 339 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqlind = 0L;
#line 339 "restart.sqc"
   sqlasetdata(2,0,1,sql_setdlist,0L,0L);
  }
#line 339 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)29,4,2,0,0L);
#line 339 "restart.sqc"
 if (sqlca.sqlcode < 0)
 {
  sqlastop(0L);
  goto DBERROR;
 }
#line 339 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 339 "restart.sqc"
 /* USER :userid USING :password;*/

/*********************************************************************/
/* UPDATE VPERS01 DATA                        */
/*********************************************************************/
  restart_switch = 0;
  x = 0;

/*???*****************************************************************/
/* SET UP WHERE STATEMENT FOR RESTART TABLE             */
/* READ RESTART TABLE - DETERMINE IF THERE ARE ANY ROWS       */
/* FOR THE pgmid.                          */
/*********************************************************************/
  strcpy(pgmid,"TP01");

  
/*
EXEC SQL
   SELECT *
    INTO :pgmid, :timestamp, :rtext
    FROM VRESTART
    WHERE PGMID = :pgmid;
*/

{
#line 358 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 358 "restart.sqc"
 sqlaaloc(2,1,2,0L);
  {
   struct sqla_setdata_list sql_setdlist[1];
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqltype = 460; sql_setdlist[0].sqllen = 4;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqldata = (void*)pgmid;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqlind = 0L;
#line 358 "restart.sqc"
   sqlasetdata(2,0,1,sql_setdlist,0L,0L);
  }
#line 358 "restart.sqc"
 sqlaaloc(3,3,3,0L);
  {
   struct sqla_setdata_list sql_setdlist[3];
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqltype = 460; sql_setdlist[0].sqllen = 4;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqldata = (void*)pgmid;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqlind = 0L;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqltype = 460; sql_setdlist[1].sqllen = 26;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqldata = (void*)timestamp;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqlind = 0L;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqltype = 460; sql_setdlist[2].sqllen = 81;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqldata = (void*)rtext;
#line 358 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqlind = 0L;
#line 358 "restart.sqc"
   sqlasetdata(3,0,3,sql_setdlist,0L,0L);
  }
#line 358 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)24,1,2,3,0L);
#line 358 "restart.sqc"
 if (sqlca.sqlcode < 0)
 {
  sqlastop(0L);
  goto DBERROR;
 }
#line 358 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 358 "restart.sqc"


/**???**************************************************************/
/* IF THERE IS A ROW IN RESTART                  */
/*  DO THE RESTART PROCESSING                   */
/*******************************************************************/
   if (sqlca.sqlcode == 0)  
    restart_routine();    

/*******************************************************************/
/* If no row in restart table                   */
/*******************************************************************/
   if (sqlca.sqlcode == 100)     
    fprintf(report, "%s\n\n", msg07);  
 
/**???****************************************************************/
/* IF NO ROW IN RESTART                       */
/*  DO NORMAL PROCESSING                      */
/* NORMAL PROCESSING VIA SUBROUTINE                 */
/*********************************************************************/

   normal_routine(); 

/**???****************************************************************/
/* DELETE ROW FROM RESTART TABLE AND CHECK FOR ERRORS        */
/*********************************************************************/
 
/*
EXEC SQL
   DELETE FROM VRESTART
    WHERE PGMID = :pgmid;
*/

{
#line 386 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 386 "restart.sqc"
 sqlaaloc(2,1,4,0L);
  {
   struct sqla_setdata_list sql_setdlist[1];
#line 386 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqltype = 460; sql_setdlist[0].sqllen = 4;
#line 386 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqldata = (void*)pgmid;
#line 386 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqlind = 0L;
#line 386 "restart.sqc"
   sqlasetdata(2,0,1,sql_setdlist,0L,0L);
  }
#line 386 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)24,2,2,0,0L);
#line 386 "restart.sqc"
 if (sqlca.sqlcode < 0)
 {
  sqlastop(0L);
  goto DBERROR;
 }
#line 386 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 386 "restart.sqc"


   if (sqlca.sqlcode < 0)     
    fprintf(report, "%s\n\n", msg09);

/*********************************************************************/
/* END OF PROCESSING                         */
/*********************************************************************/
 pgmend();
 DBERROR: sql_err();
 return(0);
} /* end main */
/*********************************************************************/
/* END OF PROGRAM                          */
/*********************************************************************/
/*--*/
/*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*/
/* SUBROUTINE RESTART_ROUTINE                    */
/*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*/

void restart_routine()   
{       
 
/*********************************************************************/
/* READ Input FILE UNTIL                       */
/*  DATA FROM Input-FILE = DATA FROM RESTART TABLE         */
/*********************************************************************/
  fscanf(cardin, fmt1, type,             
               in_empno,     
               in_taxclass,  
               in_taxfreem,    
               in_taxfreey,   
               rest);
   strcpy(restext,""); 
   strcat(restext,type);
   strcat(restext,in_empno);
   strcat(restext,in_taxclass);
   strcat(restext,in_taxfreem); 
   strcat(restext,in_taxfreey); 
   strcat(restext,rest);

  while (!feof(cardin))  
  { 
    
    if (!strcmp(rtext,restext))
    {
/*********************************************************************/
/* RESTART PROCESSING - MESSAGE                   */
/*********************************************************************/
      
     fprintf(report, "%s\n\n", msg10); 
     fprintf(report, fmt2, pgmid,   
                timestamp, 
                rtext);
     
     restart_switch = 1;
     return;      
    
     }   
     else
     { 

      fscanf(cardin, fmt1, type, 
               in_empno, 
               in_taxclass, 
               in_taxfreem, 
               in_taxfreey, 
               rest);
     strcpy(restext,""); 
     strcat(restext,type);
     strcat(restext,in_empno);
     strcat(restext,in_taxclass);
     strcat(restext,in_taxfreem); 
     strcat(restext,in_taxfreey); 
     strcat(restext,rest);     
     }
   } /* end while */ 

   fprintf(report, "%s\n\n", msg11);
  
/*********************************************************************/
/* SET RESTART SWITCH TO '1' (-> UPDATE IN RESTART-TABLE)      */
/*********************************************************************/
restart_switch = 1; 
  
return;
 
 } /* END RESTART_ROUTINE */
/*********************************************************************/
/*--*/

/*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*/
/* SUBROUTINE NORMAL_ROUTINE                     */
/*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*/
void normal_routine()  
{   

/*********************************************************************/
/* READ Input-FILE (FIRST ROW IF NORMAL OR NEXT           */
/*            ROW IF RESTART)               */
/*  INCREMENT Input_counter (COUNTER) BY 1             */
/*********************************************************************/
fscanf(cardin, fmt1, type, 
           in_empno, 
           in_taxclass, 
           in_taxfreem, 
           in_taxfreey,  
           rest);

Input_counter = 1;
/*********************************************************************/
/* READ Input-FILE WHILE (Input-FILE NOT EOF)            */
/*********************************************************************/
while (!feof(cardin))  
 {         
  
/*******************************************************************/
/* ASSIGN DATA FROM THE Input-FILE INTO THE SQL HOST VARIABLES   */
/*******************************************************************/
   sscanf(in_taxfreem," %f ",&taxfreem);
   sscanf(in_taxfreey," %f ",&taxfreey);

   if (!(strcmp(in_taxfreem,"")))
    pgmt_i = -1;
    else
     pgmt_i = 0;
    
   if (!(strcmp(in_taxfreey,"")))
    pgyr_i = -1;
    else
     pgyr_i =0;
    
/**???**************************************************************/
/* UPDATE VPERS01 TABLE                      */
/* WITH NEW TAX CLASS, NEW TAX FREE MONTHLY VALUE, and       */
/* NEW TAX FREE YEARLY VALUE.                   */
/*******************************************************************/
 
   
/*
EXEC SQL
    UPDATE VPERS01
     SET  TAXCLASS = :in_taxclass,
        TAXFREEM = :taxfreem :pgmt_i,
        TAXFREEY = :taxfreey :pgyr_i
     WHERE EMPNO   = :in_empno;
*/

{
#line 529 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 529 "restart.sqc"
 sqlaaloc(2,4,5,0L);
  {
   struct sqla_setdata_list sql_setdlist[4];
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqltype = 460; sql_setdlist[0].sqllen = 3;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqldata = (void*)in_taxclass;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqlind = 0L;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqltype = 481; sql_setdlist[1].sqllen = 4;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqldata = (void*)&taxfreem;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqlind = (short*)&pgmt_i;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqltype = 481; sql_setdlist[2].sqllen = 4;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqldata = (void*)&taxfreey;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqlind = (short*)&pgyr_i;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[3].sqltype = 460; sql_setdlist[3].sqllen = 10;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[3].sqldata = (void*)in_empno;
#line 529 "restart.sqc"
   sql_setdlist[3].sqlind = 0L;
#line 529 "restart.sqc"
   sqlasetdata(2,0,4,sql_setdlist,0L,0L);
  }
#line 529 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)24,3,2,0,0L);
#line 529 "restart.sqc"
 if (sqlca.sqlcode < 0)
 {
  sqlastop(0L);
  goto DBERROR;
 }
#line 529 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 529 "restart.sqc"


/*****************************************************************/
/* IF ROW FOUND                         */
/*  NO ACTION                          */
/* IF ROW NOT FOUND                       */
/*  SAY SO IN A MESSAGE                     */
/*****************************************************************/
   if (sqlca.sqlcode == 100)  
    fprintf(report, "%s\n\n", msg12);
    
/*****************************************************************/
/* OTHERWISE CALL ERROR ROUTINE                 */
/*****************************************************************/
/*--*/
/*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USED FOR TESTING RESTARTABILITY %%%%%%%%%%%%%%*/
     inpz++; 
     if (inpz > 50)
      {
      fprintf(report, "%s\n\n", msg13);
      exit(12);   
      } 
/*%                                 %*/
/*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USED FOR TESTING RESTARTABILITY %%%%%%%%%%%%%%*/

/**???**************************************************************/
/* PERFORM CHECKPOINT AFTER 20 ROWS VIA SUBROUTINE         */
/*******************************************************************/
   if (Input_counter > 19)
    checkpoint_routine();

/*******************************************************************/
/* READ NEXT ROW FROM Input-FILE                  */
/*  INCREMENT Input_counter BY 1                 */
/*******************************************************************/

   fscanf(cardin, fmt1,  type,        
            in_empno,         
            in_taxclass, 
            in_taxfreem,  
            in_taxfreey,  
            rest);

   Input_counter++;
 
  }  /* END WHILE */

                     
return;
DBERROR: sql_err(); 

 } /* END NORMAL_ROUTINE; */
/*********************************************************************/
/*--*/
/*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*/
/* SUBROUTINE CHECKPOINT_ROUTINE                   */
/*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*/
void checkpoint_routine()                                
{   
 
/*********************************************************************/
/* INITIALIZE Input_counter TO 0                   */
/* PUT RESTART INFO INTO RTEXT                    */
/*********************************************************************/

  Input_counter = 0;

  strcpy(pgmid,"TP01");

  strcpy(rtext,""); 
  strcat(rtext,type);
  strcat(rtext,in_empno);
  strcat(rtext,in_taxclass);
  strcat(rtext,in_taxfreem); 
  strcat(rtext,in_taxfreey);
  strcat(rtext,rest);

  
/*
EXEC SQL
  VALUES (CURRENT TIMESTAMP)
  INTO :timestamp;
*/

{
#line 608 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 608 "restart.sqc"
 sqlaaloc(3,1,6,0L);
  {
   struct sqla_setdata_list sql_setdlist[1];
#line 608 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqltype = 460; sql_setdlist[0].sqllen = 26;
#line 608 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqldata = (void*)timestamp;
#line 608 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqlind = 0L;
#line 608 "restart.sqc"
   sqlasetdata(3,0,1,sql_setdlist,0L,0L);
  }
#line 608 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)24,4,0,3,0L);
#line 608 "restart.sqc"
 if (sqlca.sqlcode < 0)
 {
  sqlastop(0L);
  goto DBERROR;
 }
#line 608 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 608 "restart.sqc"

 
  
/**???**************************************************************/
/* IF THERE WE HAVE ALREADY PUT A ROW INTO THE RESTART TABLE,   */
/*  UPDATE RESTART TABLE WITH THE MOST RECENT INFO        */
/*******************************************************************/
  if (restart_switch != 0)
  {
    
/*
EXEC SQL
     UPDATE VRESTART
      SET  TIMESTAMP = :timestamp,
         RTEXT   = :rtext
      WHERE PGMID  = :pgmid;
*/

{
#line 621 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 621 "restart.sqc"
 sqlaaloc(2,3,7,0L);
  {
   struct sqla_setdata_list sql_setdlist[3];
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqltype = 460; sql_setdlist[0].sqllen = 26;
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqldata = (void*)timestamp;
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqlind = 0L;
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqltype = 460; sql_setdlist[1].sqllen = 81;
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqldata = (void*)rtext;
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqlind = 0L;
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqltype = 460; sql_setdlist[2].sqllen = 4;
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqldata = (void*)pgmid;
#line 621 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqlind = 0L;
#line 621 "restart.sqc"
   sqlasetdata(2,0,3,sql_setdlist,0L,0L);
  }
#line 621 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)24,5,2,0,0L);
#line 621 "restart.sqc"
 if (sqlca.sqlcode < 0)
 {
  sqlastop(0L);
  goto DBERROR;
 }
#line 621 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 621 "restart.sqc"

  
  }
/**???**************************************************************/
/* IF NO ROWS IN RESTART TABLE                   */
/*  SET RESTART_SWITCH TO '1'.                  */
/*  INSERT INFO INTO RESTART TABLE                */
/*******************************************************************/
  else
  {
    restart_switch = 1;
    
/*
EXEC SQL
     INSERT INTO VRESTART
      VALUES (:pgmid, :timestamp, :rtext);
*/

{
#line 634 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 634 "restart.sqc"
 sqlaaloc(2,3,8,0L);
  {
   struct sqla_setdata_list sql_setdlist[3];
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqltype = 460; sql_setdlist[0].sqllen = 4;
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqldata = (void*)pgmid;
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[0].sqlind = 0L;
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqltype = 460; sql_setdlist[1].sqllen = 26;
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqldata = (void*)timestamp;
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[1].sqlind = 0L;
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqltype = 460; sql_setdlist[2].sqllen = 81;
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqldata = (void*)rtext;
#line 634 "restart.sqc"
   sql_setdlist[2].sqlind = 0L;
#line 634 "restart.sqc"
   sqlasetdata(2,0,3,sql_setdlist,0L,0L);
  }
#line 634 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)24,6,2,0,0L);
#line 634 "restart.sqc"
 if (sqlca.sqlcode < 0)
 {
  sqlastop(0L);
  goto DBERROR;
 }
#line 634 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 634 "restart.sqc"

  }                     

/**???****************************************************************/
/* DB2 COMMIT WITH CHECKING                     */
/*********************************************************************/
  
/*
EXEC SQL COMMIT;
*/

{
#line 640 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 640 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)21,0,0,0,0L);
#line 640 "restart.sqc"
 if (sqlca.sqlcode < 0)
 {
  sqlastop(0L);
  goto DBERROR;
 }
#line 640 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 640 "restart.sqc"

  if (sqlca.sqlcode == 0)
    {     
    fprintf(report, "%s\n\n", msg14); 
/*********************************************************************/
/* MESSAGE FROM CHECKPOINT PROCESSING                */
/*********************************************************************/
    fprintf(report, "%s %s\n", msg01, pgmid); 
    fprintf(report, "%s %s\n", msg02, timestamp); 
    fprintf(report, "%s %s\n\n", msg03, rtext); 
    }
  
                     
return;
DBERROR: sql_err(); 

 

}  /* end of CHECKPOINT_ROUTINE; */
/*********************************************************************/
/*--*/

/**********************************************************************/    
/* SQL error handler                         */    
/**********************************************************************/    
void sql_err() { 
   
#include <sqlenv.h>                            
#define DATA_LEN 80 
                             
char error_message_buffer[512];
short buffer_size = sizeof(error_message_buffer);
short int rc;                                  
int i;
                                     
                                       
 fprintf(report, "%s %i\n", msg04, sqlca.sqlcode);               
 /* Format the sqlca */  
 rc = sqlaintp(error_message_buffer, buffer_size, DATA_LEN, &sqlca); 
 if (rc == 0)                 
   fprintf(report, "%s %hi\n", msg08, rc); 
 else                                     
  /* fprintf(report, error_message_buffer); */   /* Print formatted  */
    fprintf(report, "%s\n", error_message_buffer);                                      
 /* Attempt to rollback any work already done */                
 
/*
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR  CONTINUE;
*/

#line 685 "restart.sqc"
                    
 
/*
EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING CONTINUE;
*/

#line 686 "restart.sqc"
                    
 
/*
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND CONTINUE;
*/

#line 687 "restart.sqc"
                    
 x = 1;                                      
 pgmend(); 
 return;
} /* end of sql_err */                             
                                        
pgmend()                                    
{ 
 
 if (x == 1)
 {                                     
  
/*
EXEC SQL ROLLBACK;
*/

{
#line 698 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 698 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)28,0,0,0,0L);
#line 698 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 698 "restart.sqc"
 
                              
  if (sqlca.sqlcode != 0)          /* If rollback fails */
  fprintf(report, "%s %i\n", msg06, sqlca.sqlcode);  /* display error msg */
 }
 else 
  
/*
EXEC SQL COMMIT;
*/

{
#line 704 "restart.sqc"
 sqlastrt(sqla_program_id, &sqla_rtinfo, &sqlca);
#line 704 "restart.sqc"
 sqlacall((unsigned short)21,0,0,0,0L);
#line 704 "restart.sqc"
 sqlastop(0L);
}

#line 704 "restart.sqc"
 
 fprintf(report, "%s\n", msg15);
 fclose(cardin);                                
 fclose(report);                                
 exit(0); 
 return(0);            
 }                                      

Fizikalko ::

Mislim, da zajebava pri delu s fajlom. Mislim, da moram pri kompajliranju dodat kakšen support za float ali kaj takega.

Tole je moja complink procedura:

cl -Ox -W2 -TC -D_X86_=1 -I"C:\SQLLIB\include" %1.c /link -out:%1.exe "C:\SQLLIB\lib\db2api.lib"

Fizikalko ::

Aja, uporabljam pa Microsoft Visual C++ 6.0 (in NE Borland, kot sem prej tvezil...:8) ).


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Postavitev mySQL

Oddelek: Programiranje
92152 (1730) M01O
»

Linux CentOS - block ip range

Oddelek: Omrežja in internet
6576 (464) Bakunin
»

SQL težava

Oddelek: Programiranje
364824 (4106) joseti
»

Hard disk popravilo / rešitev podatkov

Oddelek: Strojna oprema
81524 (1425) darkolord
»

sql-t stored procedure

Oddelek: Programiranje
101020 (887) detroit

Več podobnih tem