» »

Proxy trojanski konj

Proxy trojanski konj

camaleon ::

Zadnjih par dni se mi na računalniku dogaja sledeče:

- takoj, ko se povežem ne internet, mi bitdefender najde trojanskega konja Proxy.CFS, datoteka se imenuje 18exmodul32.exe, vsakič pa se imenuje drugače in ima formo ##exmodul##.exe, celo vedno več jih je..in se ves čas poskušajo povezovati na splet..

ko se pobriše je mir do naslednjič, ko se povežem na splet
- računalnik sem poskeniral z ewido,adaware v safe mode ... noben ne najde nič, ročno sem ga tudi odstranil iz c:\windows\temp

Pred kratkim sem inštaliral IE7 Beta. Požarni zid nima izjem in je vključen. Posodobitve OS so vključene.

A je še kdo dobil tega Proxy konja in kako se ga je rešil? Kaj naj še poskusim, da ga odstranim?

hvala in lep pozdrav!

Freezy ::

Mal si tole preberi.

jan01 ::

A si že probal trojan remover.
Sklopni system restore.
V safe modu zbriši vse stvari stvari, ki jih računalnik dovoli iz c:\Documents and Settings\ tvoj uporabnik \Local Settings\Temp. Predvidevam, da imaš windows na c particiji. Tvoj uporabnik, če administratorja nimaš preimenovanega je kar Administrator.
Briši iz te mape eno stvar naenkrat. Za par stvari bo lahko windows zatežil, da ne more. Lahko se posnameš odličen program unlocker, da widiš kater proces ti uporablja določeno stvar.

Če ne deluje, naredi par stvari, pa ti lahko pomagam:
Trojanci radi naredijo servis... naredi tole: start->run->services.msc in naredi printscreen(potrebna bosta najbrž dva, da bodo zajeti vsi!), nekam uploadej in prilepi link.
Zloadej še hijackthis in spet prilepi log(textovno datoteko, ali pa copy paste iz nje!).

lp

camaleon ::

zdravo!

hvala da si se zavzel...

log file hijackthis

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:23:55, on 25.5.2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5112.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe
C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe
C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe
C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE
C:\program files\softwin\bitdefender9\bdswitch.exe
C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE
C:\program files\softwin\bitdefender9\bdnagent.exe
C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe
C:\Program Files\eMule\emule.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe
c:\program files\softwin\bitdefender9\bdmcon.exe
C:\Documents and Settings\Anja\Desktop\trsetup.exe
C:\DOCUME~1\Anja\LOCALS~1\Temp\is-KK1JT.tmp\is-DV5G8.tmp
C:\Documents and Settings\Anja\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com/
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program Files\Launch Manager\PowerKey.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "c:\program files\softwin\bitdefender9\bdswitch.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "c:\program files\softwin\bitdefender9\bdnagent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Raziskovanje - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda...
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup...
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DA39F5BD-CBA9-4532-AE16-C7B37605D6E2}: NameServer = 193.189.160.23 193.189.160.13
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Windows Log - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

services.msc : prtsc

zdaj bom še poskusil postopek v safe mode in pa trojan remover..

hvala!

camaleon ::

tako poskusil sem tudi v safe mode,system recovery off,trojan remover...nič.. ko sem se znova prijavil na splet je ta troja.spabot.x spet tu...

jan01 ::

1. Sumljiva stvar C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe Pojdi na http://virusscan.jotti.org/ , kjer z browserjem prebrskaj to stvar in daj submit. Skenira z več antivirusi. Povej kaj analiza pove oz spet prtsc...

2. zloadej zastonjski process explorer http://www.sysinternals.com/Utilities/P...
in pa zloadej še Security Task Manager(ali pa WinTasks 5 Pro)Slednji pokaže tudi skrite procese!
Spet prtscr naredi.

3. povej mi malo o svojem računalniku, je to morda prenosnik?, imaš router?
Odgovori pa ti dam nasvet, katere servicese disablirati...

camaleon ::

zdravo!

tako uspel sem vse zagnat kar si mi naročil..res..hvala ti..

tako rezultati so sledeči..
kot boš lahko videl mi je v online malware scanu našel tisti file c:\windows\system32\nvsvcd.exe kot trojana.. ga naj kar pobrišem?

uporabljam prenosnik, povezan sem pa na siolovo napravo Sagem F@st..wireless

hvala in lep pozdrav!

mirkuma ::

Preizkusi se TrojanHunter, izjemen program kar se ubijanja trojancev tice.
http://www.trojanhunter.com/
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...

camaleon ::

ne gre..kakor hitro se kak anti trojan program prikrade v bližino teh ##exmodul##.exe se samo razmnožijo in se poskušajo povezat na splet..

jan01 ::

Zloadej si ice sword http://rapidshare.de/files/21421647/Ice... in pojdi na kernel module in zgoraj klikni dump current list in nekam shrani. Spet naredi tudi z ssdt, startup. Vse shranjene loge kar zararaj/zazipaj/... in jih nekam uploadej npr rapidshare.de.

Z mojim naslednjim odgovorom gremo v safe boot ročno akcijo!

camaleon ::

tako, vse nardil kot si naročil..

zip se nahaja na : http://www.klub-kps.si/userimages/Icesw...

pri postopku ssdt me ni nič vprašal za shranit log file,zato sem naredil prtsc

hvala ! gremo v boj! :)

Lep pozdrav

jan01 ::

Zloadej si Unlocker, če ga še nimaš http://ccollomb.free.fr/unlocker/unlock... in ga inštaliraj.
Sklopni system restore. Sklopni internet(FIZIČNO, pri wireless pa kar modem iz štekarja!)

Nalednje delaj na lastno odgovornost.... za kakršnokoli škodo ne odgovarjam!

Pojdi v safe boot, med nalaganem driverjev(in podobnega)-tisto dosovsko pisanje in še mal pritiskaj esc, da se ne naložijo newindowske stvari(v tvojem primeru npr vax347b.sys-od alcohola za navidezni pogon).

Obveznoizberi še, da vidiš tudi skrite datoteke (tools->folder options->view, izberi show hidden files and folders in še odljukaj hide protected operating system files)-posloveni, če imaš slovensko, saj veš orodja...

pojdi v C:\WINDOWS\system32\in zbriši nvsvcd.exe. Če windows zateži, da ne more zbrisati, z desnim klikni nanjo, izberi unlocker in izbriši.
Poglej še za(če obstaja) smss.exe v C:\WINDOWS\system. (pozor v system ne system32!)
Zvriši še stvari iz C:\documents and settings\ (uporanik, ki ga uporabljaš, najbrž administrator)\local settings\temp\ Pozornost obrni predvsem na smssb.exe in smss.exe.

Pojdi start->run->regedit in išči vse stvari(ključi, vrednosti,..) išči pa ta zbrisan nvsvcd.exe.
V registrupoglej še v HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run in zbriši(če tam obstaja) \.nvsvc="%WINDIR%\system\smss.exe /w"

Ponovno zaženi. A deluje?Za odstranjevanje spywarev si posnemi(kakorkoli dobi) webroor spysweeper in pa spyware doctor.
Od časa do časa skeniraj računalnik z kakšnimi online antivirusi kot
-panda http://www.pandasoftware.com/products/a...
-kaspersky http://www.kaspersky.com/virusscanner
...
Glede servisiv (services.msc) ustavi in disabliraj:
-Alerter(obvezno!)
-Fast User Switching...(razen če veliko prekljaplajš med userji)
-Portable Media....
-Remote Deskope ...
-Secondary Logon
-TCP/IP Netbios helper
-Terminal Services
... še kak, a ne poznam celotnega tvojega računalnika(programi, ..)

lp

Zgodovina sprememb…

camaleon ::

huh, kako naj se ti zahvalim... uspelo.. in svaka ti čast da si se zavzel in potrudil...zaenkrat se tisti modul več ne javlja..nardil sem vse po navodilih in kot kaže je urejen problem...
Torej..kaj ti lahko ponudim v zameno ? ...
mimogrede...od kod vso znanje ?

lep pozdrav! in še enkrat hvala!

Rok

camaleon ::

samo to še, system restore vklopim nazaj al pustim sklopljenega?

hvala

jan01 ::

Za prihodnost brez virusov in trojancev
-uporabljaj firefox in zanj razšitirve noscript ter adblock
-antivirusa ne ugašaj
-bitdefenderjev firewall(zanič) lahko odstaniš, če ga že nisi(greš v add/remove in pri bitdefenderju klikneš mislim, da na spremeni(oz kakrkoli je že poleg odstrani), greš čez nek setup in odkljukaš firewall
-svojega sygate poskusi dobro nastaviti. Sicer nisem še uporabljal njega(sem pa outpost, zonealarm, kerio, antihacker)
Vsakemu programu natančno nastavi katere porte naj uporablja kot dohodne/odhodne. Zelo slaba je pri nekaterih firewallih default nastavitev any. Išči po netu katere porte rabi in odpri pri vsakem programu le te, ostale pa blokiraj.
-kot sem že rekel dobi webroot spy sweeper, pa še kak antispyware program(in ZDAJ poskeniraj)
-kot vidim uporabljaš SuperAdBlocker. Ga res rabiš/ali je dober? Drugače firefoxova zgoraj omenjena dodatka delujeta!
-prijavi se na slo-filesharing.com
-system restore lahko vklopniš nazaj, a vedi, da je to zelo nezmogljiva stvar proti acronisovim trueimage ali ghostom.
-pri zagonu windowsa, se ti zaganja cel kup programov, ki upočasnijo še hitre kompe, kaj šele prenosnike.
(pri tebi mislim da nepotreni zagoni: SoundMan, PcSync2.exe, TrojanScanner, AnyDVD, Picasa Media Detector, NeroFilterCheck, PCSuiteTrayApplication, WinZip Quick Pick.lnk)
Lahko odstranaš s brezplačnim http://www.rjlsoftware.com/download/win... ali pa si dobiš kake boljše kot npr tuneup untilities, win xp manager, .... v galvnem miljon programov za nastavljanje windowsev in startup le ena od funkcij.
-nauči/preštudiraj malo servise, ki jih imaš, da kadarkoli hitro opaziš kakega nevarnega(ponavadi so ti kar z velikimi črkami, če pa pogledaš pod lastnostmi iz kje se zaganjajo se velikokrat iz mape temp


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

analiza hijack this

Oddelek: Pomoč in nasveti
171797 (1577) klaudija
»

problem z računalnikom!!

Oddelek: Pomoč in nasveti
112179 (1978) mjk
»

Kopiranje iber počasno

Oddelek: Pomoč in nasveti
162133 (1815) brdi
»

Težave Firefox-om

Oddelek: Pomoč in nasveti
72070 (1943) mikes
»

Trojan big problem:(

Oddelek: Strojna oprema
133604 (3397) mini-moris

Več podobnih tem