» »

DirectX, neki ne gre

DirectX, neki ne gre

Monster ::

ejte folk ka je narobe vkodi.. Mamm directX8 SDK p winXP matrox g400

vrne external eror niki z dx

sm kodo poglejte pa probite popravt please

*********************
/*inicializacija directX in barvanje ekrana na crno*/


//glavne datoteke
#include "windows.h"
#include "d3d8.h"

//globlne spremenljivke
HINSTANCE g_hInst;
HWND g_hWnd;

bool g_bFullscreen;

//direckX zadevice
IDirect3D8 *g_pDirect3D;
IDirect3DDevice8 *g_pDevice;

//rezultati(backi) funkcij
HRESULT g_hr;

//inicializacijska funkcija
bool Direct3DInit()
{
g_pDirect3D=Direct3DCreate8(D3D_SDK_VERSION);
if(g_pDirect3D==NULL)
return false;

//z lstnosti ekrana
D3DDISPLAYMODE displayMode;

if(g_bFullscreen==false)
{
g_hr=g_pDirect3D->GetAdapterDisplayMode(D3DADAPTER_DEFAULT, &displayMode);

if(FAILED(g_hr))
return false;
}
else
{
displayMode.Width=640;
displayMode.Height=480;
displayMode.RefreshRate=0;
displayMode.Format=D3DFMT_R5G6B5;
}

D3DPRESENT_PARAMETERS presentParameters;
memset(&presentParameters, 0, sizeof(D3DPRESENT_PARAMETERS));

if(g_bFullscreen==false)
{
presentParameters.Windowed=true;
}
else
{
presentParameters.Windowed=false;
}

presentParameters.SwapEffect=D3DSWAPEFFECT_DISCARD;
presentParameters.BackBufferFormat=displayMode.Format;
presentParameters.BackBufferWidth=displayMode.Width;
presentParameters.BackBufferHeight=displayMode.Height;

g_hr=g_pDirect3D->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT, D3DDEVTYPE_HAL, g_hWnd,
D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING, &presentParameters, &g_pDevice);
if(FAILED(g_hr))
return false;

return true;

}

void DrawScene()
{
g_pDevice->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET, D3DCOLOR_XRGB(0,0,0), 1.0f , 0);

g_pDevice->BeginScene();

g_pDevice->EndScene();

g_pDevice->Present(NULL,NULL,NULL,NULL);
}

void Direct3DRelease()
{
if(g_pDevice)
g_pDevice->Release();
g_pDevice=NULL;

if(g_pDirect3D)
g_pDirect3D->Release();
g_pDirect3D=NULL;

}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND wpHWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch(msg)
{
case WM_DESTROY:
{
PostQuitMessage(0);
return 0;
}

}

return DefWindowProc(wpHWnd, msg, wParam, lParam);
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
WNDCLASS wc;
MSG msg;

g_hInst=hInstance;

wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(BLACK_BRUSH);
wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
wc.hInstance = g_hInst;
wc.lpfnWndProc = WndProc;
wc.lpszClassName ="tt";
wc.lpszMenuName = NULL;
wc.style = CS_OWNDC | CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
RegisterClass(&wc);

//sm okno
g_hWnd = CreateWindow("tt","Direct X ",
WS_SYSMENU | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_VISIBLE,
0,0,640,480,
NULL,NULL,g_hInst, NULL);

if(Direct3DInit()==false)
{
Direct3DRelease();
return 0;
}


while(1)
{
while(PeekMessage(&msg, NULL, 0,0,PM_REMOVE))
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);

if(msg.message==WM_QUIT)
break;
}

if(msg.message==WM_QUIT)
break;

if(GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE))
PostQuitMessage(0);


DrawScene();

}

Direct3DRelease();
return 0;
}
**********************
Hvala v naprej
Ka zaboga...

NoUse4AName ::

kompiliraj v debug nacinu pa povej v kateri vrstici ti vrze napako ven.

Senitel ::

A si dal noter v projekt "d3d8.lib" :\??

Monster ::

aja madona.. nisem ne ko mi je setup neki napisu da mi bo dal t not automatic :)). Hvala pebi... Kaje mooče še keri lib za not dat tk da ni spet kej askal...
Ka zaboga...

Senitel ::

Ja libe rabiš potem za vsako komponento posebej... dsound.lib za DirectSound, d3dx8.lib za helper komponento...

Monster ::

aham sm kk to da setup ni dal tole auto not, ko prej na WinMe win9x mi je dal ne.. Na XP-jih pa ne ...
Ka zaboga...

Senitel ::

Ne setup samo avtomatsko naštima une linke, kje se ti libi nahajajo.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

C++ programirane v Open GL oz. Direct x

Oddelek: Programiranje
242765 (2036) Vesoljc
»

OpenGL problem

Oddelek: Programiranje
212171 (1737) Gundolf
»

Win32 API in C++

Oddelek: Programiranje
131382 (1253) Monster
»

OpenGL orr v ansi c

Oddelek: Programiranje
121441 (1229) igor12

Več podobnih tem