»

A. OBNAŠANJE IN KULTURA NA FORUMU

1. člen
 1. Prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo ali nestrpnost.
 2. Prepovedana je razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev in opravljanje.
2. člen
 1. Zahteva se argumentiran pogovor, ki se nanaša na predmet razprave. Zaželeno je, da je podkrepljen z viri.
 2. Sklicevanje na lastno avtoriteto je nezaželeno.
3. člen
 1. V odgovorih je potrebno slediti vsebini postavljene teme ali novice.
4. člen
 1. Naslovi tem v forumu morajo odsevati njihovo vsebino. Naslovi podobni "na pomoč", "ne dela" so prepovedani.
5. člen
 1. Prepovedano je postavljanje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih Foruma ali temah.
6. člen
 1. Prepovedana je pretirana uporaba velikih črk (kričanje). Pretirana uporaba pomeni več kot 10% VELIKIH ČRK.
7. člen
 1. Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil ali postavljanje tem.
 2. Prepovedano je oživljanje neaktivne teme, brez podajanja novih informacij.
8. člen
 1. Nezaželena je uporaba kletvic.
9. člen
 1. Prepovedano je objavljanje in iskanje pornografskih vsebin ter povezav do njih.
 2. Prepovedano je objavljanje in iskanje snovi, predmetov, navodil za postopke ali dejavnosti, katerih promet je prepovedan z zakonom.
10. člen
 1. Prepovedano je uporabljati več uporabniških imen.
 2. Slo-Tech si pridržuje pravico, da izbriše uporabniški račun, če registrirani uporabnik v šestih mesecih šteto od registracije ne objavi nobenega sporočila. Če uporabnik v roku iz prejšnjega stavka objavi samo oglas v Malih oglasih, se izbriše tudi vsebina oglasa.

B. INTELEKTUALNA LASTNINA

11. člen
 1. Če oseba pošlje gradivo, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, tako, da je za objavo tega gradiva na strani Slo-Tech potrebna odobritev upravljalca te strani, neizključno prenese pravico dajanja na voljo javnosti na Slo-Tech. Poleg tega dovoli, da Slo-Tech celotno gradivo pošlje drugim medijem za objavo. Avtor dovoli, da se gradivo pred objavo na Slo-Techu predela.
 2. Če oseba pošlje gradivo, ki je na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah -- ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami) varovano gradivo, tako, da za objavo tega gradiva na strani Slo-Tech ni potrebna odobritev upravljalca te strani, neizključno prenese pravico dajanja na voljo javnosti na Slo-Tech.
 3. Slo-Tech ima pravico do neobjave, krajšanja, spremembe vseh prispevkov uporabnikov, če ti prispevki kršijo pravila te strani ali javni red RS.
12. člen
 1. Prepovedano je povpraševanje, iskanje in objavljanje kakršnihkoli podatkov, ki bi kršili pravo intelektualne lastnine.

C. ZASEBNOST

13. člen
 1. Slo-Tech zbira naslednje podatke o uporabniku:
  • IP naslov, različica brskalnika (user agent), čas, naslov obiskane strani (URL), stran iz katere je uporabnik prišel na obiskano stran (referrer) -- če je ta podatek posredovan;
  • naslov elektronske pošte, ki je potreben za registracijo;
  • podatke, ki jih uporabnik posreduje v svoj profil;
  • ločeno od 2. alinee podatke o ogledih tem za zagotavljanje delovanja funkcionalnosti označevanja prebrane vsebine (oznaka tema, enolična oznaka uporabnika, čas ogleda).
 2. Slo-Tech dodeli uporabniku ob začetku seje piškotek (session cookie) za prilagoditev uporabniške izkušnje.
 3. Slo-Tech dodeli uporabniku ob samodejni prijavi trajen piškotek (persistent cookie) za njegovo enolično identifikacijo.
 4. Slo-Tech za uporabnike, ki uporabljajo storitev prijave s pomočjo tretjih oseb (Google, Facebook, Yahoo), v povezavi z računom hrani enolični identifikator posredovan s strani teh ponudnikov.
 5. Slo-Tech hrani podatke o uporabniku, ki jih ta javno objavi izven svojega profila.
 6. Slo-Tech za vodenje statistike o obiskanosti spletne strani uporablja Google Analytics.
13.a člen
 1. Podatki iz 1. alineje prvega odstavka 13. člena se ob uporabnikovem dejanju zapišejo v dnevnik tega dne. V dnevnik posameznega dne se podatki iz prej navedene alinee začnejo zapisovati ob 06:25 tega dne in se prenehajo zapisovati ob 6:25 naslednjega dne. Dnevnik posameznega dne se prepiše po izteku naslednjega obdobja (6:25, 24 ur po koncu pisanja dnevniške datoteke).
 2. Podatki iz 2. in 3. alinee prvega odstavka 13. člena se hranijo trajno. Uporabnik lahko prej navedene podatke pobriše. V tem primeru se uporabnikov račun trajno in nepovratno deaktivira. Deaktivacija uporabnikovega računa pomeni, da z njim na Slo-Techu ni več mogoče sodelovati.
 3. Podatki iz 3. alinee se po preteku leta v katerem se je uporabnik zadnjič prijavil, ne prikazujejo več, čeprav je uporabnik v svojih nastavitvah zahteval drugače, razen če je to potrebno za prikazovanje avtorstva vsebine za objavo katere je potrebno soglasje upravljalca strani.
 4. Podatki iz 4. alinee prvega odstavka 13. člena se hranijo do največ enega leta od dogodka. Periodično se brišejo vsi podatki o ogledi tem razen zadnjega.
 5. Podatki iz drugega odstavka 13. člena se hranijo dokler uporabnik ne zapre brskalnika.
 6. Podatki iz tretjega odstavka 13. člena se hranijo trajno, oz. dokler uporabnik ne zbriše piškotov iz brskalnika oz. dokler ne izklopi samodejne prijave v svojem profilu.
 7. Podatki iz četrtega odstavka 13. člena se hranijo trajno, oz. dokler uporabnik ne zbriše povezave v svojem profilu oz. ne onemogoči povezave na straneh tretjih oseb.
 8. Podatki iz petega odstavka 13. člena se hranijo trajno.
14. člen
 1. Slo-Tech bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ni objavil, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti.
15. člen
 1. Podatki iz prejšnjega člena bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:
  • postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi;
  • nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine Slo-Techa.
16. člen
 1. Teme v Zasebnih sporočilih, v katerih sodeluje pet ali več oseb, so nadzorovane enako kot Forum.
 2. Tem iz zgornjega odstavka v katerih sodeluje manj kot pet oseb, upravljalec ne nadzoruje niti prebira.

D. OGLAŠEVANJE

17. člen
 1. Za oglaševalske vsebine, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet proizvodov, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, je potrebno skleniti poseben dogovor z upravljavcem strani.
18. člen
 1. Če oglas ne sodi v oglaševalsko vsebino iz prejšnjega člena, ga je dovoljeno postaviti samo v oddelku Mali oglasi.
 2. Tema Navodila za pisanje malih oglasov je sestavni del teh pravil.
19. člen
 1. Če se pojavi upravičen dvom, ali oglas ureja 17. ali 18. člen, mora tisti, ki je oglas objavil (oglaševalec), na zahtevo Slo-Techa vsebino oglasa pojasniti.
 2. Slo-Tech sporoči zahtevo za pojasnilo iz prvega odstavka tega člena po elektronski pošti oglaševalca. Vsa nadaljna komunikacija poteka po elektronski pošti.
19.a člen
 1. Oglaševanje zaposlitev je na Slo-Techu dovoljeno samo na za to določenem mestu - Zaposlitve.
 2. Na tem mestu lahko oglašujejo zaposlitev izključno subjekti, ki neposredno zaposlujejo.
 3. Subjekti, ki se ukvarjajo s posredovanjem zaposlitev, ne smejo oglaševati zaposlitev na mestu, določenem v prvem odstavku tega člena, ampak morajo za to skleniti posebni dogovor z upravljalcem strani.
 4. Upravljalec lahko določi obvezna polja, s predpisano vsebino, za uspešno oddajo zaposlitvenega oglasa.
 5. Zaposlitveni oglas lahko ponudnik zaposlitve kadarkoli izbriše, v vsakem primeru pa se avtomatično izbriše po 30 dneh od oddaje oglasa. Izbris zaposlitvenega oglasa pomeni, da javnosti niso dostopni firma oziroma naziv ponudnika. Ostala izpolnjena polja ostanejo vidni javnosti.
20. člen
 1. Za resničnost in točnost navedb iz 17., 18. in 19.a člena v oglasu je odgovoren oglaševalec.

E. ODGOVORNOST

21. člen
 1. Informacije
  • Informacije, katerih objavo na strani Slo-Tech odobri upravljavec te strani, so izključno informativne narave. Slo-Tech ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.
  • Informacije, katerih objavo na strani Slo-Tech ne odobri upravljavec te strani, se presojajo izključno v povezavi s Pravili te strani. Slo-Tech ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.
 2. Storitve
  • Storitve, ki jih ponuja Slo-Tech so takšne kot so. Slo-Tech pod nobenim pogojem ne prevzema nobene odgovornosti, da bodo ponujene storitve delovale varno, neprekinjeno, brez napak in brez izgube podatkov.
 3. Poškodbe
  • Slo-Tech ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli poškodbe uporabnikove opreme, s katero dostopa do te strani. Slo-Tech ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli izgube uporabnikovih podatkov na njegovi opremi, ki bi nastale zaradi dostopa do strani Slo-Tech. Slo-Tech ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi povezavami do tujih storitev in strani.

F. SANKCIJE

22. člen
 1. Sankcije so:
  • dodelitev oznake persona rudis;
  • dodelitev oznake persona non grata;
  • vklop uporabnikovim očem neprijaznega vmesnika;
  • samodejna obdelava tem in odgovorov za zagotovitev večje berljivosti;
  • združevanje uporabniških imen;
  • zaklep teme;
  • brisanje odgovora ali teme;
  • popravljanje odgovora;
  • začasna omejitev postavljanja tem in dajanja odgovorov.
23. člen
 1. Administrator ali moderator mora ukrep obrazložiti. To ne velja za ukrepe zoper uporabnike z oznako Persona non grata.
24. člen
 1. Kršitev 1. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše. Kršitelju se lahko dodeli oznaka persona rudis.
 2. Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
 3. Ob posebno hudi kršitvi se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
25. člen
 1. Kršitev prvega odstavka 2. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme, tema se lahko zaklene. Kršitelju se lahko dodeli oznaka persona rudis.
 2. Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona non grata, lahko se mu vključi očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
 3. Ob posebno hudi kršitvi se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
 4. Kršitev drugega odstavka 2. člena se lahko kaznuje z dodelitvijo oznake persona rudis.
26. člen
 1. Kršitev 3. člena se kaznuje z izbrisom odgovora. Moderator lahko odgovor premakne v novo temo.
 2. Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona rudis.
27. člen
 1. Kršitev 4. člena se kaznuje z zaklepom teme. Moderator lahko popravi neustrezen naslov.
28. člen
 1. Kršitev 5. člena se kaznuje z zaklepom teme ali izbrisom odgovora.
29. člen
 1. Kršitev 6. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali zaklepom teme. Moderator lahko popravi besedilo.
30. člen
 1. Kršitev 7. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali zaklepom teme.
 2. Ob posebno hudi kršitvi prvega odstavka tega člena, se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, lahko se mu vključi očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
31. člen
 1. Kršitev 8. člena se kaznuje z izbrisom odgovora ali teme.
 2. Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona rudis.
 3. Ob posebno hudi kršitvi, se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, lahko se mu vključi očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
32. člen
 1. Kršitev 9. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše. Kršitelju se lahko dodeli oznaka persona rudis.
 2. Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
 3. Ob posebno hudi kršitvi se takoj dodeli oznaka persona non grata, kršitelju se vključi očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
33. člen
 1. Kršitev 10. člena se kaznuje z združitvijo uporabniških imen.
 2. Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona rudis.
34. člen
 1. Kršitev 12. člena se kaznuje z zaklepom ali izbrisom teme, odgovor se izbriše. Kršitelju se dodeli oznaka persona rudis.
 2. Če se kršitve nadaljujejo, se kršitelju dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, lahko se mu začasno omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
 3. Ob posebno hudi kršitvi se kršitelju takoj dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
35. člen
 1. Kršitev 17. člena se kaznuje z izbrisom oglasa, kršitelju se dodeli oznaka persona non grata, vključi se mu očem neprijazen vmesnik, začasno se mu omeji pošiljanje odgovorov in postavljanje tem.
 2. Če uporabnik ne upošteva pravil, ki izhajajo iz teme Navodila za pisanje malih oglasov, se oglas izbriše.
 3. Dokler oglaševalec ne odgovori na zahtevo za pojasnilo iz 19. člena ali vsebine v odgovoru ne pojasni tako, da nedvoumno izhaja, da oglas sodi pod 17. ali 18. člen, ostane oglas izbrisan. Če oglaševalec še naprej tako oglašuje, se postopa po prvem odstavku tega člena.
36. člen
 1. Vse pritožbe so javne. Podane morajo biti v 7 dneh od ukrepa, izjemoma v enem mesecu.
 2. Argumentirano pritožbo mora uporabnik poslati v oddelek Slo-Tech, tema Pritožbe. Pritožb poslanih po zasebnih sporočilih, elektronski pošti ali postavljenih v drugih oddelkih ne bomo upoštevali.
 3. Na pritožbo odgovarja tisti, ki je posredoval, ali upravljalec strani.
 4. V pritožbenem postopku je intervencija prepovedana.
 5. Odgovor na pritožbo je dokončen.
37. člen
 1. Oznaka Persona rudis preneha:
  • ko se kršitelj javno opraviči, vendar ne prej kot v 3 dneh od dodelitve oznake;
  • takoj, ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.
 2. Oznaka Persona non grata preneha:
  • ko se kršitelj javno opraviči, vendar ne prej kot v 14 dneh od dodelitve oznake;
  • takoj, ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.
 3. Kršitelju se izklopi očem neprijazen vmesnik:
  • ko se javno opraviči, vendar ne prej kot v 14 dneh od vklopa vmesnika;
  • takoj, ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.
 4. Tema se odklene, takoj ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.
 5. Tema ali odgovor se odbriše ali vrne v prvotno stanje, takoj ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.
 6. Začasna omejitev postavljanja tem in dajanja odgovorov preneha najkasneje v 24 urah. Ta sankcija preneha takoj, ko tisti, ki je posredoval, ugotovi zmoto. Pri tem se opraviči.
 7. Kršitelj se javno opraviči v forumu v oddelku Slo-Tech.
 8. Slo-tech lahko ob izredni priložnosti podeli splošno amnestijo. Takrat prenehajo sankcije iz 1., 2., 3. in 8. točke 22. člena.