»

J017100 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V RAČUNALNIŠKEM CENTRU FERI, ZA DELO NA PROJEKTU "NOO ARIM (AGILNI RAZVOJ IZOBRAŽEVANJ IN MIKRODOKAZIL)" - M/Ž -- brisan oglas

Opis delovnega mesta

NALOGE IN DELA, KI VSEBINSKO SODIJO V PROJEKT "NOO ARIM (AGILNI
RAZVOJ IZOBRAŽEVANJ IN MIKRODOKAZIL": ARHIVIRANJE PODATKOV IN SKUPNIH PROGRAMOV
ČLANICE.DODELJEVANJE UPORABNIŠKIH IMEN.DOKUMENTIRANJE IZVEDENIH
POSTOPKOV.IMPLEMENTACIJA, VODENJE IN KOORDINACIJA RAZNIH POSEGOV V PODATKOVNEM
CENTRU: VZDRŽEVANJE, NADGRADNJE.IZVAJANJE DELNE PRILAGODITVE STROJNE IN KOMUNIKACIJSKE
OPREME TRENUTNIM POTREBAM UPORABNIKOV.IZVAJANJE OSNOVNIH VARNOSTNIH ANALIZ
RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV IN OMREŽJA. IZVAJA REDNE PREGLEDE RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV IN
PERIFERNIH ENOT TER KOMUNICIRA Z VZDRŽEVALNIMI IN SERVISNIMI ENOTAMI. NADZOR PRI
UPRAVLJANJU RAČUNALNIŠKE OPREME. NADZOR STREŽNIŠKIH SISTEMOV, IZVAJANJE MONITORINGA,
RAZVOJ DOKUMENTACIJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV. NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE STROJNE
IN PROGRAMSKE OPREME. ODPRAVLJANJE NAPAK IN REŠEVANJE ZAHTEV. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
(ZA RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME, ANALIZA INTERNIH PROCESOV TER NJIHOVA IZBOLJŠAVA.
VODENJE EVIDENC RAČ., STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME. SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU
LOKALNEGA OMREŽJA IN EKSTERNIH POVEZAV, NABAVI RAČ. OPREME, PRENOVI RAČ. UČILNIC. TESTIRA
STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO. VODENJE DOK. ZA PROGRAMSKO IN STROJNO OPREMO.
POSODABLJA IN VZDRŽUJE LOKALNA OMREŽJA NA ČLANICI, VZDRŽUJE RAČUNALNIŠKO,
KOMUNIKACIJSKO OPREMO, APLIKATIVNE PROGRAME IN SISTEME ZA UPRAVLJANJE Z DATOTEKAMI.
NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE RAZVOJA RAČUNALNIŠKE, STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME IN
RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA

Od kandidatov zahtevamo

Zahtevana smer izobrazbe:
tehnična Klasius SRV: Podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno
izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska
strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba Klasius P: 4 - NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN
RAČUNALNIŠTVO 5 - TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO Zahtevana znanja:
poznavanje poslovnih kadrovskih in finančnih informacijskih sistemov, poznavanje strojne računalniške
opreme in operacijskih sistemov, računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el
poslovanje, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje konceptov avtomatizacije (Ansible), poznavanje
programskih jezikov Java, Python, spletnih jezikov (PHP, JavaScript), Zahtevani posebni pogoji: najkasneje
eno leto po zaposlitvi mora delavec pridobiti certifikat nivoja Cisco CCNA (ali ekvivalent), Zahtevani jeziki:
pasivno znanje angleškega jezika. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas s tri (3) mesečnim
poskusnim delom.

Kandidatom ponujamo

celoten oglas: https://feri.um.si/site/assets/files/10630/priloga_ov91778.pdf

Klasifikacija delovnega mesta

Lokacija:
Maribor
Plačilo:
1.435,20 EUR / mesec
Delovni čas:
redna zaposlitev

 

Zahtevana znanja

MS Windows
napredno znanje
Java
napredno znanje
Phyton
napredno znanje
Spletni jeziki
napredno znanje