»

Delo na področju informacijske tehnologije in kibernetske obrambe @ Ministrstvo za obrambo

Opis delovnega mesta

Na Ministrstvu za obrambo pospešeno razvijamo področje kibernetske obrambe. Za realizacijo ambicioznih načrtov iščemo motivirane sodelavce, ki imajo željo profesionalno napredovati in razvijati svoja znanja. Zaposliti želimo več strokovnjakov s področij kibernetske varnosti, naprednih komunikacijsko-informacijskih tehnologij, elektronike in telekomunikacij.

Od kandidatov zahtevamo

Želimo si sodelovanja s kandidati, ki:

- imajo pridobljeno izobrazbo smeri računalništvo, informatika, elektrotehnika, fizika, matematika ali enakovrednimi znanji, pridobljenimi ob delu ali zasebno,
- so timsko naravnani, inovativni, prilagodljivi, zmožni razvojnega razmišljanja in pridobivanja novih znanj,
- so pripravljeni sprejeti izzive novih tehnologij

Kandidatom ponujamo

Kandidatom ponujamo varno zaposlitev s sklenitvijo delovnega razmerja za nedoločen čas, izredno razgibano delovno področje ter možnost strokovnega in osebnega razvoja. Svoja znanja bodo lahko nadgrajevali z izobraževanjem in usposabljanjem v Sloveniji in tujini. Imeli bodo možnost preverjati svoja znanja in sposobnosti na vajah v okviru Nata in Evropske unije.

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kontakt

Kandidate vabimo, da svoje zanimanje za zaposlitev izrazijo z vložitvijo prijave v pisni obliki z označbo "Poziv za zaposlitev v Kibernetskem centru, št. 100-389/2021", ki jo pošljejo na naslov Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31. marca 2022. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o postopku izbire lahko dobite na telefonski številki (01) 471 21 28 pri Borku Obradoviću ali (01) 471 20 58 pri Marti Sedej.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Klasifikacija delovnega mesta

Lokacija:
Plačilo:
odvisno od delovnega mesta EUR / mesec
Delovni čas:
redna zaposlitev

 

Zahtevana znanja

Linux
začetnik
Windows
začetnik
programiranje
začetnik
omrežni protokoli
začetnik
delo s strežniki
začetnik

O podjetju

Na Ministrstvu za obrambo opravljamo upravne in strokovne naloge na področjih obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naše naloge se nanašajo na obrambni načrt države ter na razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske. Izvajamo priprave civilne obrambe, naloge upravnih zvez in kriptografske zaščite v obrambnem sistemu, vojaško šolstvo, organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi naloge, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti državljanov na obrambnem področju ter na področju zaščite in reševanja. Na Ministrstvu za obrambo pa pospešeno razvijamo tudi področje kibernetske obrambe.