»

FBI prenehal uporabljati Carnivore

Security Focus Online - FBI je te dni poskrbel za svojevrstno presenečenje, saj je iz dokumentov, ki so jih posredovali EPIC-u (poročilo za leto 2002 ter poročilo za leto 2003) razvidno, da FBI od leta 2002 dalje ne uporablja več sistema za nadzor interneta Carnivore.

Seveda pa je vsakršno veselje odveč - FBI za nadzor interneta uporablja neko drugo programsko opremo. O njej in njenem delovanju zaenkrat ni znanega še nič, razen tega, da gre za neko komercialno programsko opremo, ki pa je seveda ni mogoče kupiti na prostem trgu.

Na podlagi FOIA zakona je FBI EPIC-u posredoval tudi delne podatke o številu primerov nadzora interneta. FBI lahko po 216. sekciji PATRIOT Act-a beleži prometne podatke (tim. "pen register" nadzor) brez sodne odredbe, za nadzor vsebine komunikacij (internetnega prometa) pa je potrebna sodna odredba.

V letu 2002 je tako FBI brez sodne odredbe beležil prometne podatke v treh primerih, v letu 2003 pa je bilo teh primerov šest. Trajanje teh preiskav je bilo do 60 dni, razen v...

16 komentarjev