»

Višji svetovalec @ Uprava RS za jedrsko varnost

Opis delovnega mesta

Delo v Oddelku za radiološki monitoring in z njim povezanimi nalogami.
Vzdrževanje merilne mreže radioaktivnosti po Sloveniji (merilniki, sonde, optične povezave …).
Priprave razpisov.
Sodelovanje z domačimi deležniki (upravljavci jedrskih objektov, vzdrževalci …).
Sodelovanje s tujimi deležniki (v angleškem jeziku).
Možnost izobraževanj in sestankov v EU in izven EU.
Manjša tehnična opravila za nemoteno delovanje organizacije.

Več o javnem natečaju pa na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta...

Od kandidatov zahtevamo

Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati tehnične ali naravoslovne stroke!

Več o javnem natečaju pa na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/visji-svetovalec-v-oddelku-za-monitoring-sektorju-za-sevalno-varnost-in-materiale

Kandidatom ponujamo

Redno plačilo, plačani potni stroški, plačana delovna doba, malica in regres, gibljiv delovnik (pridete lahko med 7 in 9 uro ter odidete med 15 in 17 uro), super in razumevajoči nadrejeni, novi prostori, dobra IT oprema, dodatna izobraževanja doma in v tujini, super ekipa ...

Kontakt

Informacije o izvedbi javne objave na telefon št.: 01 472 11 46.

Klasifikacija delovnega mesta

Lokacija:
Ljubljana
Plačilo:
neto/neto 1100 in naprej EUR / mesec
Delovni čas:
redna zaposlitev

 

Zahtevana znanja

tehnično
napredno znanje

O podjetju

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost:

1.opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj, razen v zdravstvu ali veterinarstvu,

2.opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga,

3.spremlja stanje radioaktivnosti okolja,

4.spremlja izvajanje predpisov s področja odgovornosti za jedrsko škodo,

5.opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge ravnanja z radioaktivnimi odpadki,

6.opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke,

7.ob izrednih radioloških ali jedrskih dogodkih sodeluje z Republiškim štabom civilne zaščite pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju,

8.izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.

Zakaj bi želel delati za vas

Redna plačila, potni stroški, malica in regres, gibljiv delovnik, razumni nadrejeni, novi prostori in IT oprema, dodatna izobraževanja, super ekipa ...

Programerski vprašalnik