»

PODATKOVNI ZNANSTVENIK -- brisan oglas

Opis delovnega mesta

Si podatkovni znanstvenik in imaš izkušnje na področju podatkovnega rudarjenja, statistike in strojnega učenja. Znaš smiselno vizualizirati in analizirati podatke? V svoj tim vabimo podatkovnega znanstvenika, ki bo s svojim znanjem prispeval k razvoju inovativnih produktov.

- Samostojno delo z občasnimi posveti z manjšo ekipo nadarjenih podatkovnih znanstvenikov.
- Avtomatiziran zajem podatkov, predpriprava/predprocesiranje podatkov, vizualizacija, grajenje značilk (feature engineering), odkrivanje vzorcev.
- Učenje in evalvacija klasifikacijskih ter regresijskih modelov, razvrščanje v skupine (clustering) in analiza gruč.
- Uporaba statistike in linearne algebre.
- Branje in pisanje podatkov v podatkovno bazo ali preko interprocesne komunikacije (IPC).
- Prebiranje in razumevanje aktualnih člankov iz strojnega učenja, testiranje in primerjanje state-of-the-art rešitev.
- Komentiranje kode, pisanje dokumentacije, verzioniranje kode, pregled kode (code reviews).
- Hitro prototipiranje (proof of concept).
- Uporaba razhroščevalnika, iskanje in analiza ozkih grl, optimizacija kode, pisanje (unit) testov.
- Razvoj internih orodij in aplikacij za končnega uporabnika.

Od kandidatov zahtevamo

- Dobro poznavanje Python 3.7+ in njegovih standardnih knjižnic.
- Razumevanje delovanja priljubljenih modelov strojnega učenja (linearna regresija, Random Forest, SVM …), algoritmov za gručenje (hierarhično
razvrščanje, KMeans, DBScan), manjšanje dimenzionalnosti (PCA, t-SNE, MDS, ...) in vsaj ene knjižnice (sklearn, numpy, matplotlib, pandas, …).
- Teoretična podkovanost iz statistike.
- Dobrodošlo je znanje iz pristopov globokega učenja (konvolucijske/polno povezane nevronske mreže, augmentacija, metrike uspešnosti napovedovanja,
loss funkcije ...) in vsaj enega ogrodja za globoko učenje (Pytorch, Keras, Tensorflow, …).
- Principi in dobre prakse objektno orientiranega programiranja (OOP)
- Dobro poznavanje Gita in reševanja merge konfliktov.
- Prednost imajo kandidati z:
- Poznavanjem C# ali C/C++ (11).
- Izkušnjami s podatkovnimi bazami (SQLite, MySQL, PostgreSQL, ...).
- Poznavanjem osnovnih konceptov strojnega vida (image preprocessing, edge detection, stereo system, local descriptors…) in vsaj ene
knjižnice (OpenCV, SOD, Dlib C++, ...).
- Izkušnjami z vsaj eno poljubno Linux distribucijo in poznavanje osnovnih bash ukazov.
- Pričakujemo samostojnost, inovativnost in vztrajnost.
- Visoko stopnja natančnosti in odgovornosti.
- Naravnanost k ciljem, motiviranost in profesionalni pristop.
- Aktivno znanje angleškega jezika.

Kandidatom ponujamo

- Stimulativno in dinamično delovno okolje.
- Sodelovanje pri razvoju visokotehnoloških produktov.
- Priložnost dela s sodobnimi tehnologijami in nenehnim pridobivanjem znanja.
- Možnost osebnega razvoja, napredovanja ter stimulativno plačilo.
- Sodelovanje pri razvoju tehnološko zahtevnih produktov.

Klasifikacija delovnega mesta

Lokacija:
Ljubljana
Plačilo:
odvisno od izkušenj: 1000 - 2500+ bruto EUR / mesec
Delovni čas:
redna zaposlitev

 

Zahtevana znanja

Podatkovno rudarjenje
napredno znanje
statistika
napredno znanje
strojno učenje
začetnik