»

RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (I) @ Institut informacijskih znanosti (IZUM)

Opis delovnega mesta

- upravljanje in zagotavljanje operativnosti računalniških sistemov: načrtovanje, nameščanje, konfiguriranje in vzdrževanje, testiranje;
- nadzor računalniških sistemov, izvajanje monitoringa, razvoj dokumentacije in dokumentiranje postopkov;
- izvajanje zahtevnejših procesov za redno vzdrževanje in delovanje strežnikov (npr. uglaševanje, nameščanje popravkov);
- spremljanje in nadzor učinkovitosti, zanesljivosti ter razpoložljivosti virov glede na tehnične specifikacije ter postavljeno politiko upravljanja kapacitet; po potrebi izvajanje oglaševanja;
- diagnostika in odprava napak;
- skrb za sistemsko in projektno dokumentacijo;
- zasnova, upravljanje, orkestracija ter avtomatizacija tehnologij in opravil;
- upravljanje dostopov;
- implementiranje in upravljanje z orodji za proženje opravil, njihovo spremljanje;
- prevajanje aplikacij in knjižnic;
- nudenje višjega nivoja podpore uporabnikom;
- opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.
Več na: https://www.izum.si/doc/Razpis_HPC_Razv...

Od kandidatov zahtevamo

- univerzitetno izobrazbo (VII/2) ali magisterij druge bolonjske stopnje, smer računalništvo, informatika, elektronika ali druga elektrotehniška smer, lahko tudi druga tehniška ali naravoslovna smer;
- znanje angleškega jezika;
- znanje iz sistemske administracije operacijskih sistemov Linux;
- pet let delovnih izkušenj.

Kandidatom ponujamo

Delo z najnovejšo tehnologijo, veliko možnosti za izobraževanje v obliki tečajev in delavnic ter obiskov konferenc, priložnost za osebnostno rast in razvoj kompetenc na področju superračunalništva, delo v odličnem strokovnem timu, sodobno računalniško opremo v sodobnih prostorih, okusno malico v stavbi IZUM-a in zagotovljeno parkirno mesto.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas treh let za čas od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom.

Kontakt

Prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili o zahtevani formalni izobrazbi ter verodostojne listine, iz katerih bodo razvidni stopnja in smer izobrazbe ter zahtevane delovne izkušnje naj kandidati pošljejo najkasneje do 18. 1. 2020, v pisni obliki v zaprti ovojnici z označbo "razpis - razvojni inženir VII/2 (I)" na naslov: IZUM, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor.

Klasifikacija delovnega mesta

Lokacija:
Maribor
Plačilo:
začetna bruto plača 1600-2000 EUR / mesec
Delovni čas:
redna zaposlitev

 

Zahtevana znanja

Linux
napredno znanje

O podjetju

Institut informacijskih znanosti (IZUM) je informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja. Skupaj z drugimi nosilci informacijskih dejavnosti v državi zagotavlja vključenost Slovenije v tokove informatizacije sodobnega sveta. Po Zakonu o knjižničarstvu je opredeljen kot knjižnični informacijski servis v nacionalnem bibliografskem sistemu COBISS.SI. IZUM se vključuje v mednarodno strokovno in znanstveno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v svetu ter širi svojo dejavnost zunaj Slovenije.
Dejavnost IZUM je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi), ki predstavlja temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter knjižničnih informacijskih sistemov nekaterih drugih držav (Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije in Albanije), ki so povezani v mrežo COBISS.Net.
IZUM razvija Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - SICRIS (Slovenian Current Research Information System), ki vključuje podatke o raziskovalnih organizacijah, raziskovalcih in projektih, ter podpira razvoj podobnih sistemov (E-CRIS) v drugih državah.
Na podlagi konzorcijskih pogodb s tujimi ponudniki e-virov zagotavlja IZUM uporabnikom iz Slovenije brezplačen dostop do različnih tujih baz podatkov in servisov (Web of Science, OCLC FirstSearch, ProQuest, ...).